Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

ks. dr Piotr Gajda

Autor

Ks. dr Piotr Gajda, kapłan diecezji tarnowskiej, autor licznych publikacji z dziedziny prawa kanonicznego

Teksty na naszym portalu (od najnowszych wstecz):


Piotr GajdaSerce żąda serca, miłość żąda miłości
Zamyślenie nad dramatem niewierności Bogu niektórych osób konsekrowanych, należących do prezbiterium diecezjalnego lub instytutu zakonnego
2007-04-19Piotr GajdaŚwiadome, pobożne i czynne uczestnictwo w Eucharystii
Rozważanie o Eucharystii w świetle adhortacji "Sacramentum Caritatis"
2007-04-16Piotr GajdaPamiętaj, abyś dzień święty świętował
Rozważanie z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI o świętowaniu niedzieli
2007-03-19Piotr GajdaPolskie pieśni eucharystyczne uwielbieniem Boga i wyznaniem wiary w prawdziwą obecność Chrystusa
Teologiczno-duszpasterska analiza polskich pieśni eucharystycznych
2006-02-07Piotr GajdaPrawdziwa wiara zgina kolana przed Bogiem
Teologiczna refleksja nad polskimi kolędami
2006-01-12Piotr GajdaŁączenie obrzędów małżeństwa ze sprawowaniem Eucharystii
Czy sprawowanie sakramentu małżeństwa podczas Eucharystii jest godną zalecenia praktyką? Jak było dawniej?
2004-11-18Piotr GajdaNam Polakom potrzebne jest sumienie
Źle się dzieje w Polsce - czy jednak jest jakieś prawo, które może przywrócić ład społeczny i moralny?
2003-07-03Piotr GajdaUważnienie małżeństwa
Szczegółowy podręcznik kościelnego prawa małżeńskiego: Rozdział X
2003-06-12Piotr GajdaMałżeństwo zawierane tajnie oraz skutki zawarcia małżeństwa kanonicznego
Szczegółowy podręcznik kościelnego prawa małżeńskiego: Rozdział VIII
2003-06-11Piotr GajdaRozłączenie małżonków
Szczegółowy podręcznik kościelnego prawa małżeńskiego: Rozdział IX
2003-06-11Piotr GajdaPoszczególne przeszkody do ważnego zawarcia małżeństwa
Szczegółowy podręcznik kościelnego prawa małżeńskiego: Rozdział IV
2003-06-10Piotr GajdaMałżeńska zgoda (w sensie prawnym)
Szczegółowy podręcznik kościelnego prawa małżeńskiego: Rozdział V
2003-06-10Piotr GajdaForma prawna zawarcia małżeństwa
Szczegółowy podręcznik kościelnego prawa małżeńskiego: Rozdział VI
2003-06-10Piotr GajdaMałżeństwa mieszane oraz im podobne
Szczegółowy podręcznik kościelnego prawa małżeńskiego: Rozdział VII
2003-06-10Piotr GajdaPrzeszkody do ważnego zawarcia małżeństwa w ogólności
Szczegółowy podręcznik kościelnego prawa małżeńskiego: Rozdział III
2003-06-09Piotr GajdaPodstawowe pojęcia i zasady dotyczące małżeństwa
Szczegółowy podręcznik kościelnego prawa małżeńskiego: Rozdział I
2003-06-06Piotr GajdaKanoniczno-duszpasterskie przygotowanie do małżeństwa
Szczegółowy podręcznik kościelnego prawa małżeńskiego: Rozdział II
2003-06-06Piotr GajdaPrawo małżeńskie Kościoła Katolickiego (wprowadzenie)
Szczegółowy podręcznik kościelnego prawa małżeńskiego: spis treści i wprowadzenie
2003-06-05Piotr GajdaZyskiwanie odpustów
Przepisy dotyczące zyskiwania odpustów - praktyczne kompendium dla duszpasterzy i wiernych
2003-04-25Piotr GajdaJakim powinien być kapłan XXI wieku?
Jaki powinien być kapłan w nowym millennium, świecie zdesakralizowanym i zrelatywizowanym
2003-04-15Piotr GajdaPostawy katolików wobec obecności Boga
Przypomnienie obowiązujących w Kościele przepisów dotyczących postaw liturgicznych
2010-11-03Piotr GajdaZmiany sformułowań w Kodeksie Prawa Kanonicznego
Zmiany dotyczące sakramentu małżeństwa z osobami, które odstąpiły od Kościoła katolickiego, po motu proprio "Omnium in mentem" oraz zasady występowania z Kościoła opracowane przez Konferencję Episkopatu Polski
2010-09-10Piotr GajdaKapłaństwo w świetle przykładu i wypowiedzi św. Jana Marii Vianneya
Patronem Roku Kapłańskiego 2009 jest św. Jan Maria Vianney - jakim kapłanem był ten święty i czego może nas nauczyć?
2009-11-05Piotr GajdaKapłan w służbie sakramentalnej godności małżeństwa
Małżeństwo we współczesnym świecie jako problem duszpasterski
2008-02-04Piotr GajdaDom w połowie drogi do nieba
O modlitwie za dusze czyśćcowe
2007-10-31Piotr GajdaPostawy wiary w obecność Bożą w Starym Testamencie
O postawach ciała, wyrażających wiarę
2007-07-24Piotr GajdaFormy kultu Eucharystii poza Mszą Świętą
O różnych formach kultu Eucharystii - wystawieniu, procesji, błogosławieństwie eucharystycznym
2007-06-04Piotr GajdaEucharystia darem największym, jaki Kościół otrzymał od Chrystusa
Rozważanie z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI o wspaniałości Pamiątki Ostatniej Wieczerzy
2007-05-31Piotr GajdaSługa Boży Jan Paweł II świadczy o swej wierze w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii
Świadectwo wiary Papieża w Eucharystię
2007-05-31Piotr GajdaAdoracja Najświętszego Sakramentu - niewyczerpanym źródłem świętości
Rozważanie o owocach adoracji Najświętszego Sakramentu
2007-05-24Piotr GajdaKomunia święta w życiu "Sekretarki Bożego Miłosierdzia"
Św. Faustyna Kowalska o Eucharystii i komunii św. - omówienie i wybór tekstów
2007-03-05Piotr GajdaChrystus Eucharystyczny w życiu katolickiej rodziny
Sakrament Eucharystii a rodzina
2007-01-24Piotr GajdaTożsamość kapłana Chrystusowego
Kim jest ksiądz - kapłan Chrystusowy?
2007-01-23Piotr GajdaPrezbiterzy są sakramentalnie konsekrowani
Jeden z rozdziałów pracy pt. „Kapłan zostaje wybrany, konsekrowany i posłany” w świetle najnowszych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
2006-12-18Piotr GajdaKsiądz niejedno ma imię
Przyczynek do refleksji nad kapłaństwem
2006-12-18Piotr GajdaPowołany do kapłaństwa wybiera Boga
Tekst o kapłaństwie - czy istnieje "styl polski"?
2006-12-14
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W