Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Michał Wojciechowski

Autor

Prof. Michał Wojciechowski. Teolog-biblista, wykładowca akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, autor wielu publikacji naukowych.

Teksty na naszym portalu (od najnowszych wstecz):


Michał WojciechowskiCzym są Ewangelie?
Nauki i czyny Jezus budziły zainteresowanie. Jakie były reakcje na Jezusa?
2015-02-24Michał WojciechowskiProces, Męka i śmierć
Wszystkie cztery Ewangelie dość zgodnie relacjonują przebieg ostatniego dnia życia Jezusa
2015-02-24Michał WojciechowskiZmartwychwstanie
Zmartwychwstanie jest najistotniejszym wydarzeniem w misji Jezusa
2015-02-24Michał WojciechowskiKim jest Jezus
Pierwsi chrześcijanie, a z nimi autorzy Nowego Testamentu, opowiadając o czynach i słowach Jezusa często dopiero szukali słów i obrazów, przy których pomocy można by go przedstawić
2015-02-24Michał WojciechowskiBiblijne rozumienie wiary
Pomiędzy greckim a hebrajskim sposobem rozumienia wiary istnieje napięcie: jest to napięcie między intelektualnym przyjęciem prawdy o bóstwie a osobowym spotkaniem z Bogiem
2013-11-20Michał WojciechowskiBóg stał się dzieckiem
Ewangelie dzieciństwa Jezusa to nie cukierkowy opis sielanki, ale ważna część Ewangelii, zawierająca historyczne fakty i istotne przesłanie
2013-11-20Michał WojciechowskiJak ulepszać duszpasterstwo?
Metodą na lepsze duszpasterstwo nie jest ani defensywa, ani agresywne reakcje na ataki, ale refleksja, długofalowa praca i trzeźwa ocena własnych błędów
2013-08-13Michał WojciechowskiWpływy greckie w Biblii
Autor przedstawia proces hellenizacji judaizmu starożytnego, omawia wreszcie szczegółowo wpływ kultury greckiej na powstanie ksiąg Nowego Testamentu
2013-01-14Michał WojciechowskiŚlady greckie w Biblii hebrajskiej
Fragmenty książki "Wpływy greckie w Biblii"
2013-01-14Michał WojciechowskiNie "rozwód kościelny" lecz nieważność małżeństwa
Na temat kościelnych zasad co do nieważności małżeństwa krążą rozmaite legendy
2012-11-27Michał WojciechowskiAteizm i aborcja
Lektura Singera, który łączy zręczność pisarską i naukowy ton z twierdzeniami bez dowodu i bezczelną manipulacją, wskazuje jasno, że jego motywem nie jest poszukiwanie prawdy
2012-10-09Michał WojciechowskiW końcu się uda powstrzymać zabijanie dzieci
W sprawie aborcji i w sprawie kary śmierci chodzi o życie ludzkie. Wychodzą więc one poza aktualną politykę.
2012-09-26Michał WojciechowskiApokalipsa Świętego Jana. NT XX
Apokalipsa jest w powszechnym rozumieniu nie tylko księgą trudną, ale także intrygującą
2012-06-22Michał WojciechowskiRodziny płacą dwa razy
Pora zrealizować rewolucyjną propozycję, by dzieci poniżej lat 18 miały prawo głosu, wykonywane przez rodziców
2012-06-15Michał WojciechowskiDaleko od demokracji i kapitalizmu czyli pełzający totalitaryzm
Oficjalnie żyjemy w państwie demokratycznym, faktycznie jednak - należałoby je nazwać "biurokratycznym"
2011-11-07Michał WojciechowskiTrzy pretensje do Biblii
Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet"
2011-10-13Michał WojciechowskiDekalog po dzisiejszemu
Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet"
2011-10-13Michał WojciechowskiMałżeństwo: trwałe czy nie?
Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet"
2011-10-13Michał WojciechowskiKatolicki humanista
Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet"
2011-10-13Michał WojciechowskiKryzys: gospodarczy czy moralny?
Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet"
2011-10-13Michał WojciechowskiWrogów zawsze mieć będziemy
Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet"
2011-10-13Michał WojciechowskiPierwsze przykazanie
Pierwsze przykazanie - zakaz czci bożków - nie było skierowane tylko do starożytnych. Również obecnie ludzie chętnie oddają cześć "nowoczesnym" bożkom
2011-09-26Michał WojciechowskiCzy warto mieć dzieci
Dzieci warto mieć przede wszystkim z miłości, to także z powodów bardziej praktycznych
2011-03-08Michał WojciechowskiJasna Apokalipsa
Bardzo wyraziste są wezwania do chrześcijańskiego radykalizmu
2010-11-24Michał WojciechowskiUstawa przeciwko rodzinie
O ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2010-08-16Michał WojciechowskiPismo - dlaczego święte?
Biblia ma być otwierana, a nie tylko adorowana.
2010-08-04Michał WojciechowskiCuda Jezusa
Uczeni piszący o Jezusie z punktu widzenia historycznego posługują się czasem wyrażeniem „Jezus egzorcysta”.
2010-06-21Michał WojciechowskiPsucie szkoły
W dwadzieścia lat po zmianach szkoły podstawowe i średnie okazują się tą częścią życia w Polsce, gdzie trudno mówić o postępie. Duży wzrost dochodów obywateli i państwa nie przełożył się na poprawę wyników w tej dziedzinie. Dlaczego?
2010-02-17Michał WojciechowskiDekalog po dzisiejszemu
Czy nie pora wprowadzić zmiany w tłumaczeniu Dziesięciorga Przykazań? Przestarzała polszczyzna katechizmowych formuł może bowiem oddalać od ich zrozumienia.
2010-02-04Michał WojciechowskiSkąd się wzięli Żydzi?
Żydzi odrzucali jako zbrodnię tak porzucanie noworodków, jak aborcję - potem był to też istotny czynnik rozrostu chrześcijaństwa.
2010-01-27Michał Wojciechowski, Maria PiaseckaGospodarka: własność i wolność
Rozmowa z Michałem Wojciechowskim, świeckim katolickim profesorem biblistyki, rozmawia Maria Piasecka
2010-01-21Michał WojciechowskiMity dialogu
Samo słowo dialog pochodzi z języka greckiego i oznacza w pierwszym przybliżeniu rozmowę. Ale w takim razie warto zapytać, czy takiego terminu w ogóle potrzebujemy?
2009-10-28Michał WojciechowskiRodzina ofiarą wszechmocnego państwa
Czy projekt ustawy zakazującej karania dzieci klapsem to błogosławieństwo dla polskich dzieci, czy wręcz przeciwnie?
2009-09-21Michał WojciechowskiUstawa przeciw rodzinie
Czy projekt ustawy zakazującej karania dzieci klapsem to błogosławieństwo dla polskich dzieci, czy wręcz przeciwnie? (część 2)
2009-09-21Michał WojciechowskiCzym były "złe duchy"?
Problem złych duchów i opętania - co mówi na ten temat Biblia
2009-09-09Michał WojciechowskiŻona jako własność?
Jak widać, to „bycie własnością” nie dotyczy tylko żony, lecz i męża. Odnosi się także do narzeczeństwa.
2009-08-31Michał WojciechowskiTrzy pretensje do Biblii
Zarzuty wymierzone przeciwko prawdziwości i natchnieniu Pisma Świętego są zwykle trzech rodzajów i dotyczą stwierdzeń biblijnych na tematy przyrodnicze, na tematy historyczne i na tematy moralne...
2009-08-18Michał WojciechowskiCzy wiara słabnie?
Dość powszechnie uważa się, że chrześcijaństwo jest dziś w kryzysie...
2009-05-07Michał WojciechowskiBiblijny pogląd na świat
Biblia od człowieka i świata zmierza do Boga, a od Boga do świata i człowieka...
2009-04-20Michał WojciechowskiMit i rzeczywistość Soboru
Przeważnie ujmuje się to tak, że Sobór ten (1962–65) był zasadniczym przełomem, który spowodował w katolicyzmie duże zmiany na lepsze. Osąd ten jest pod wieloma względami nietrafny...
2009-03-20Michał WojciechowskiKiedy zmartwychwstał Jezus?
Uczeni uważają dziś, że Jezus urodził się faktycznie w 8-6 roku przed naszą erą. A w którym umarł? Raczej nie w 33 roku, jak tradycyjnie uważano...
2009-03-19Michał WojciechowskiBiblia o państwie
Książka łącząca spojrzenie teologii biblijnej i historii myśli politycznej
2009-01-28Michał WojciechowskiIzrael i jego państwo w dziejach Starego Testamentu
Fragmenty książki "Biblia o państwie" łączącej spojrzenie teologii biblijnej i historii myśli politycznej
2009-01-28Michał WojciechowskiZnowu wybory
Jakimi kryteriami powinien kierować się katolik wybierając kandydatów do Parlamentu
2007-10-17Michał WojciechowskiPowód wysokich wymagań
Fragmenty książki "Czy Jezus ż±dał zbyt wiele? Objaśnienie Kazania na Górze"
2007-05-15Michał WojciechowskiNasze pozorne skarby
Fragmenty książki "Czy Jezus ż±dał zbyt wiele? Objaśnienie Kazania na Górze"
2007-05-15Michał WojciechowskiDwóch panów
Fragmenty książki "Czy Jezus ż±dał zbyt wiele? Objaśnienie Kazania na Górze"
2007-05-15Michał WojciechowskiIstota grzechu pierwszych ludzi
Fragmenty książki "Pochodzenie świata, człowieka, zła. Odpowiedź Biblii"
2007-05-15Michał WojciechowskiWieża Babel
Fragmenty książki "Pochodzenie świata, człowieka, zła. Odpowiedź Biblii"
2007-05-15Łukasz Adamski, Michał WojciechowskiWspółczesne problemy Kościoła
O gorących punktach na styku Kościoła i życia publicznego: lustracji, nauce religii, aborcji i karze śmierci, z profesorem teologii i publicystą Michałem Wojciechowskim rozmawia Łukasz Adamski
2007-02-12Michał WojciechowskiDwa złe rozwiązania
Podstawowe kwestie dotyczące kary śmierci
2006-09-08Łukasz Adamski, Michał WojciechowskiOprzeć ustrój na "nie kradnij"
Wywiad z prof. Michałem Wojciechowskim nt. własności prywatnej i ustroju społecznego
2006-08-17Michał WojciechowskiŻycie mordercy nad życiem nienarodzonego
Dlaczego zniesienie kary śmierci jest postrzegane w Europie jako wymóg przynależności do UE, a jednocześnie nie stawia się podobnego wymogu odnośnie zakazu aborcji?
2006-08-09Michał WojciechowskiZimny prysznic tegorocznej matury
Matura 2006: obnażenie słabości polskiego szkolnictwa
2006-07-26Michał WojciechowskiNowy Testament na nowo przełożony
Recenzja nowego przekładu Nowego Testamentu (Edycja św. Pawła 2005)
2006-05-26Michał WojciechowskiNajnowszy polski przekład biblijny
Recenzja przekładu Pisma św. Nowego Testamentu i Psalmów, Edycja św. Pawła 2005
2006-05-04Michał WojciechowskiCzy liberalizm istnieje?
O pojęciu liberalizmu, często mylnie utożsamianym ze skrajnym libertarianizmem lub libertynizmem
2006-05-04Michał WojciechowskiPoganie i Żydzi przeciw aborcji
Obrona życia poczętych dzieci nie jest tylko "obsesją chrześcijan", ale postulatem wszelkich pogłębionych refleksji etycznych
2006-04-28Michał WojciechowskiDzieje spotkania. Chrześcijaństwo a kultura grecka
Myśl grecka i jej wpływ na objawioną religię chrześcijańską
2006-03-14Michał WojciechowskiMoralność bez Boga?
Czy rzeczywiście ateiści i agnostycy zachowują się mniej moralnie od ludzi wierzących?
2006-02-10Łukasz Adamski, Michał WojciechowskiNie zboczymy ze szlaku
Wywiad Łukasza Adamskiego (Opcja na prawo) z prof. Michałem Wojciechowskim, kandydatem UPR na sejm z Olsztyna z listy komitetu wyborczego LPR
2006-01-25Michał WojciechowskiMiędzy władzą a zakrystią
Jaka jest społeczna rola Kościoła i jego relacja do świata polityki? Artykuł z Rzeczpospolitej 23.01.2006 (publ. za zgodą Autora).
2006-01-24Michał WojciechowskiBiblijne uzasadnienie etyki
Dlaczego mamy żyć według takich, a nie innych zasad...
2005-10-25Michał WojciechowskiNowy komentarz biblijny
Recenzja: Ks. Antoni Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1 — 13...., Częstochowa : Edycja Świętego Pawła 2005
2005-10-25Michał WojciechowskiBajka o politykach
Przekład starożytnej bajki - jako żywo pasującej do naszych czasów
2005-07-26Michał WojciechowskiStarożytni o nas
Wybór starożytnych aforyzmów pasujących szczególnie dobrze do naszych czasów
2005-04-29Michał WojciechowskiSprawiedliwość, wolność, własność
Czy polityka i biznes mogą być dziedzinami całkowicie autonomicznymi?
2005-04-15Michał WojciechowskiKatechizm przedsiębiorcy
Co przedsiębiorcy wolno, a czego nie - według nauki Kościoła
2005-04-15Michał WojciechowskiFunkcje Dwunastu w świetle Dziejów Apostolskich
Kim według św. Łukasza, autora "Dziejów Apostolskich", byli Apostołowie?
2005-02-11Michał WojciechowskiNiemcy: wina czy dług?
Polemika z tezą, jakoby przebaczenie oprawcy miało pociągać za sobą rezygnację z naprawy szkód - w kontekście odpowiedzialności Niemców za II wojnę światową
2004-10-14Michał WojciechowskiZastosowanie dekalogu do dzisiejszego życia społecznego
Referat z kongresu teologów polskich, wygłoszony w ramach sekcji biblijnej (Lublin, 13 IX 2004)
2004-09-16Michał WojciechowskiDla kogo przyroda?
Parki narodowe powinny być parkami, to znaczy miejscem wypoczynku w kontakcie z przyrodą
2004-08-05Michał WojciechowskiFałszywy kod
Recenzja: Dan Brown, "Kod Leonarda da Vinci", Warszawa 2004
2004-07-20Michał WojciechowskiKrytyka państwa i władzy w Biblii
Co Biblia mówi na temat władzy, państwa i życia politycznego
2004-05-18Michał WojciechowskiPrawdziwa historia w filmowej "Pasji"
"Pasja" to film religijny o Jezusie oparty na Ewangelii. Rodzi on jednak również pytania typu historycznego.
2004-04-20Michał WojciechowskiPytanie o jedność prawicy
Dlaczego od 1989 r. polska prawica jest ciągle podzielona, a próby zjednoczenia nie wyszły poza doraźne próby tworzenia koalicji wyborczych?
2004-01-02Michał WojciechowskiStarożytne głosy przeciw aborcji
Dlaczego i od kiedy chrześcijaństwo broni prawa do życia dzieci nienarodzonych?
2003-12-01Michał WojciechowskiRękopis znaleziony w Mar Saba
O rękopisie "Tajemnej Ewangelii Marka"
2003-11-18Michał WojciechowskiList Pseudo-Arysteasza
Tekst "Listu Pseudo-Arysteasza" (apokryfu starotestamentalnego) wraz z wprowadzeniem krytyczno-literackim i bibliografią
2003-11-03Michał WojciechowskiWykorzystanie cytatów z Pisma Świętego w "Przeciw poganom" i "O wcieleniu słowa" św. Atanazego z Aleksandrii
Jak cytuje Pismo Święte św. Atanazy z Aleksandrii w swych 2 dziełach
2003-11-03Michał WojciechowskiBibliografia Ojców Kościoła w Internecie
O patrystycznej bibliografii internetowej uniwersytetu w Laval i zasadach korzystania z niej
2003-11-03Michał WojciechowskiBiwak przed konklawe
O szlaku rzeki Rurzycy - miejscu, w którym Karol Wojtyła odpoczywał przed pamiętnym konklawe...
2003-11-03Michał WojciechowskiBiuro zamiast katedry
Czy Europa będzie wspólnotą ducha, czy biurokratycznym superpaństwem?
2003-10-28Michał WojciechowskiBiblia
Opracowanie słownikowo-encyklopedyczne hasła "Biblia" (pojęcie, podział, tekst, księga religijna, wpływ, badania naukowe)
2003-10-24Michał WojciechowskiSłownik naszej nowomowy
Precyzowanie pojęć służy zrozumieniu. Rozmywanie pojęć ... no właśnie - czemu służy?
2003-10-20Michał WojciechowskiRuiny, świątynie i pejzaże Irlandii
O kilku miejscach wartych odwiedzenia w Irlandii
2003-10-20Michał WojciechowskiChrześcijaństwo
Słownikowe opracowanie terminu "chrześcijaństwo" (pojęcie, historia i doktryna)
2003-10-01Michał WojciechowskiJezus Chrystus
Słownikowe opracowanie hasła "Jezus Chrystus", z odsyłaczami do artykułów rozszerzających
2003-09-04Michał WojciechowskiKościół katolicki
Słownikowo-encyklopedyczne opracowanie hasła "Kościół Katolicki" (na podstawie WE PWN)
2003-09-04Michał WojciechowskiTeologia
Słownikowo-encyklopedyczne opracowanie hasła "Teologia" (na podstawie WE PWN)
2003-09-04Michał WojciechowskiKatolicyzm
Słownikowe opracowanie pojęcia "katolicyzm" (jako wyznanie)
2003-09-03Michał WojciechowskiAlbo Kościół, albo państwo?
Dlaczego Kościół nie może przejąć na siebie funkcji państwowych, a państwo kościelnych?
2003-08-05Michał WojciechowskiZamknięty system partiokracji
Jaka jest przyczyna braku realnego wpływu społeczeństwa na organa władzy państwowej w Polsce?
2003-07-03Michał WojciechowskiKrewni Jezusa
Co myśleć, gdy media znów ogłaszają sensację, że Jezus miał rodzeństwo?
2003-04-14Michał WojciechowskiNie prowokować lawiny
O interwencjach zbrojnych (na kanwie wydarzeń w Iraku 2003)
2003-04-02Michał WojciechowskiCzas usunąć bariery
O szkolnictwie wyższym w Polsce
2003-03-27Michał WojciechowskiSocjalizm to kradzież
O własności prywatnej
2003-03-27Michał WojciechowskiPrzefarbowany problem
O poprawności politycznej
2003-03-27Michał WojciechowskiStare nawyki
O propagandowości prasy polskiej
2003-03-24Michał WojciechowskiOrdynacja najgorsza z możliwych
O wyborach do parlamentu (1992)
2003-03-24Michał WojciechowskiNiby opinia publiczna
O badaniach opinii publicznej
2003-03-24Michał WojciechowskiPowtórka z własności
O wolnym rynku (1992)
2003-03-24Michał WojciechowskiSiódme nie kradnij
O własności (1993)
2003-03-24Michał WojciechowskiBon, ale jaki?
O bonach oświatowych (1999)
2003-03-24Michał WojciechowskiUstrój nasz biurokratyczny
O biurokracji (1999)
2003-03-24Michał WojciechowskiNie uznawajmy PRL
O odrzuceniu legalności rządów komunistycznych w Polsce
2003-03-21Michał WojciechowskiGdyby nie było państwa
O liberalizmie gospodarczym
2003-03-21Michał WojciechowskiWiara i niewiara
Co sprzeciwia się wierze w Boga?
2003-03-20Michał WojciechowskiCzy partia może być katolicka?
O partiach politycznych i relacjach partia - religia
2003-03-20Michał WojciechowskiKameleon
O relacji państwo - Kościół
2003-03-20Michał WojciechowskiLiberalizm chrześcijański
O znaczeniach słowa liberalizm
2003-03-20Michał WojciechowskiNadstawianie cudzego policzka
O pacyfizmie, wojnie sprawiedliwej i różnych obliczach wojny
2003-03-20Michał WojciechowskiWiara a cywilizacja współczesna
O kryzysie chrześcijaństwa
2003-03-20Michał WojciechowskiChrześcijanin i polityka
O obowiązkach chrześcijanina
2003-03-20Michał WojciechowskiAlbo Kościół albo media
O sojuszu dziennikarzy z prądami laickimi niechętnymi Kościołowi (1992)
2003-03-19Michał WojciechowskiWybiórczo o Kościele
O informacjach i komentarzach na temat katolicyzmu w Gazecie Wyborczej (1992)
2003-03-19Michał Wojciechowski, Bartłomiej KachniarzNie wolno dzielić Kościoła
Wywiad, Najwyższy Czas! 1999 nr 12, ss. 5-6
2003-03-19Michał WojciechowskiSłowo przenicowane
O sumieniu
2003-03-11Michał WojciechowskiJak nie dziś, to jutro
O aborcji (1994)
2003-03-11Michał WojciechowskiRówność religii? Areligijność?
O zakłamaniu postaw wobec religii
2003-03-11Michał WojciechowskiRacje o. Pirożyńskiego
Racje etyczne kontra estetyczne
2003-03-11Michał WojciechowskiPostęp i przemoc
O tureckich pogromach z lat 1915-1916
2003-03-11Michał WojciechowskiKościół w krzywym zwierciadle
O postrzeganiu Kościoła przez media (1992)
2003-03-11Michał WojciechowskiBliźniacze "anty"
O antyklerykalizmie i antysemityzmie
2003-03-11Michał WojciechowskiPiekło popiera postęp
O "Listach starego diabła do młodego " Clive Staplesa Lewisa (1994)
2003-03-10Michał WojciechowskiRodak Jezusa
O pochodzeniu żydowskim (1994)
2003-03-10Michał WojciechowskiProgram wasz i nasz
O Leszka Kołakowskiego "Notatkach o współczesnej kontrreformacji"
2003-03-10Michał WojciechowskiTajemnica Całunu Turyńskiego
O wątpliwościach dotyczących Całunu Turyńskiego i odkryć w Qumran (1994)
2003-03-07Michał WojciechowskiFałsze o Jezusie
O pseudonaukowych hipotezach nie popartych dowodami a rozpowszechnianych także w Polsce
2003-03-07Michał WojciechowskiŚmietnik Zofii
Krytyczne uwagi do książki "Vita Brevis", Jostein Gaarder
2003-03-07Michał WojciechowskiZodiak? Nie, dziękuję!
O astrologii (1991)
2003-03-07Michał WojciechowskiŚwiąteczne bałamuctwa
O zakłamywaniu świąt chrześcijańskich
2003-03-07Michał WojciechowskiKońca świata nie było
O bezsensownej panice w związku z przepowiadanym na koniec tysiąclecia końcem świata (1999)
2003-03-07Michał WojciechowskiPrzesądy i etyka
Osłabienie prawdziwej religijności powoduje wdzieranie się namiastek religii (1988)
2003-03-07Michał WojciechowskiPolonus sum!
O "Pamiątkach Soplicy" Henryka Rzewuskiego (1988)
2003-03-07Michał WojciechowskiNasza Pani Radosna
O "Naszej Pani Radosnej" Władysława Zambrzyckiego (1994)
2003-03-07Michał WojciechowskiWątpliwości ekumeniczne
Rozmyślania o "zaciemnianiu obrazu choroby" jaką jest wśród rozłam chrześcijan
2003-03-06Michał WojciechowskiDialog - kogo z kim?
O dialogu chrześcijańsko-judaistycznym (1998)
2003-03-06Michał WojciechowskiCienie Kościoła na zachodzie
O wielorakim ostrzeżeniu płynącym z zachodu Europy (1992)
2003-03-06Michał WojciechowskiInni winni?
O przyczynach kryzysu instytucji kościelnych
2003-03-06Michał WojciechowskiPo prostu katechizm
O nowym wydaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego (1995)
2003-03-06Michał WojciechowskiPoprawianie katechizmu
O poprawkach do Katechizmu Kościoła Katolickiego (1998)
2003-03-06Michał Wojciechowski, Ewa K. CzaczkowskaJubileusz: rachunek sumienia
O papieskich prośbach o przebaczenie u progu nowego tysiąclecia (1999)
2003-03-06Michał WojciechowskiDuch Boży, duch Chrystusa, duch Kościoła
O Zesłaniu Ducha Świętego
2003-03-05Michał WojciechowskiKościół Ducha Świętego
O roli Ducha Świętego w Kościele
2003-03-05Michał WojciechowskiOd świeckich i do świeckich (Christifideles laici)
O świeckich w nauczaniu papieskim
2003-03-05Michał WojciechowskiPapież i kapitalizm (Centesimus annus)
O kapitalizmie w nauczaniu Jana Pawła II
2003-03-05Michał WojciechowskiPrawda istnieje (Veritatis splendor)
O prawdzie w nauczaniu Jana Pawła II
2003-03-05Michał WojciechowskiWybierz życie! (Evangelium vitae)
O życiu ludzkim w nauczaniu Jana Pawła II
2003-03-05Michał WojciechowskiJaki ekumenizm (Ut unum sint)
O ekumenizmie w nauczaniu Jana Pawła II
2003-03-05Michał Wojciechowski, Ewa K. CzaczkowskaJego siłą Ewangelia
O stylu pontyfikatu Jana Pawła II
2003-03-05Michał WojciechowskiNasz Synod
O przygotowywanym na lata 1991 - 1997 II polskim Synodzie Plenarnym
2003-03-05Michał WojciechowskiJutro religia w szkole
O atmosferze sprzed wprowadzenia religii do szkół (1990)
2003-03-05Michał WojciechowskiZasady społeczne Starego Testamentu
O przepisach prawnych Starego Testamentu
2003-03-04Michał WojciechowskiNowy Testament wobec życia społecznego
O regulacjach dotyczących życia społecznego w Nowym Testamencie
2003-03-04Michał WojciechowskiKiedy narodził się Jezus
O prawdopodobnej dacie narodzin Chrystusa i podstawach historyczno-biblijnych jej wyznaczenia
2003-03-04Michał WojciechowskiData zmartwychwstania
O prawdopodobnej dacie zmartwychwstania Chrystusa i podstawach historyczno-biblijnych jej wyznaczenia
2003-03-04Michał WojciechowskiWyznanie wiary - prawda wiary i modlitwy
O historycznych okolicznościach sformułowania dogmatu o Trójcy Świętej
2003-03-04Michał WojciechowskiNadejście Chrystusa
O oczekiwaniach względem Mesjasza i Jego zaskakującym nadejściu
2003-03-04Michał WojciechowskiPunkt wyjścia chrześcijaństwa
O niepojętym fakcie zmartwychwstania
2003-03-04Michał Wojciechowski"I zmarwychwstał dnia trzeciego"
O zmartwychwstaniu
2003-03-04Michał WojciechowskiIdea pośrednictwa w świetle Pisma Świętego
Co oznacza występujący w Biblii termin "pośrednik", "pośredniczyć" - i jakie jest jego znaczenie dla teologii pośrednictwa między Bogiem a ludźmi?
2003-01-30Michał WojciechowskiDrewermania
Czy Drewermanna można traktować jako poważnego teologa i naukowca?
2003-01-29Michał WojciechowskiTrzy gatunki definicji dogmatycznych: doksologiczna, apologetyczna, kerygmatyczna
Hipoteza o różnych rodzajach dogmatów - i jej zastosowanie ekumeniczne
2003-01-29Michał WojciechowskiCzym grozi podatek kościelny
Czy wprowadzenie podatku kościelnego zamiast zbiórki na tacę jest rzeczywiście dobrym rozwiązaniem?
2003-01-27Michał WojciechowskiSensacja czy prawda
W sprawie arcybiskupa Paetza rola mediów była raczej negatywna...
2003-01-27Michał WojciechowskiŻal bez winy
Czy dyskusja nad problemem odpowiedzialności za zbrodnię w Jedwabnem posiada jakieś ukryte fałszywe założenia?
2003-01-27Michał WojciechowskiPaństwo po chrześcijańsku
Jak chrześcijaństwo rozumie znaczenie i rolę państwa. Jakimi zasadami powinno kierować się państwo zgodnę z wizją chrześcijańską?
2003-01-27Michał WojciechowskiBiblia o dzieciach nienarodzonych
Dlaczego Biblia nie zakazuje wprost przerywania ciąży?
2002-12-11Michał WojciechowskiStan kształcenia teologicznego w Polsce
Czy programy nauczania teologii w Polsce przekazują skutecznie gruntowną wiedzę teologiczną?
2002-12-11Michał WojciechowskiChrystologia Nowego Testamentu
Chrystologia NT - próba podsumowania
2002-12-10Michał WojciechowskiJedność etyki Starego i Nowego Testamentu
Czy istnieją różnice między nakazami moralnymi w Starym i Nowym Testamencie - i na ile są one istotne
2002-12-10Michał WojciechowskiJak mówić o Bogu dziś?
Jak mówić o Bogu współczesnemu człowiekowi, tak, by mógł zrozumieć głębię i istotę przesłania teologii?
2002-12-10Michał WojciechowskiBiblia: wiara i wiedza
Dlaczego do czytania Biblii potrzebna jest nie tylko gorliwość, ale i wiedza biblistyczna
2002-12-09Michał WojciechowskiEwangelie jako biografie
Czy, i w jakim sensie, Ewangelie można uznać za biografie Jezusa?
2002-12-09Michał WojciechowskiZmartwychwstanie - fakt i teologia
Czy Zmartwychwstanie Chrystusa to tylko pobożne wierzenie, czy twardy fakt historyczny?
2002-12-09Michał WojciechowskiTajemna ewangelia Marka
Z listu Klemensa z Aleksandrii do Teodora, rzucającego ciekawe światło na historię redakcji Ewangelii wg Marka
2002-12-09Michał WojciechowskiSkąd się bierze zło?
Jednym z głównych pytań, które stawia sobie człowiek chcąc intelektem dojść do istnienia Boga, jest pytanie o zło istniejące w świecie
2013-11-25Michał WojciechowskiBiblia o prawach ludzkich
Choć Biblia nie używa współczesnego terminu "prawa człowieka", jednak dużo mówi o sprawiedliwości, równości wszystkich względem prawa oraz poszanowaniu praw ubogich
2010-09-22Michał WojciechowskiStarożytna krytyka religii w Dn 14, Ba 6 i Mdr 14
Biblijne teksty ukazujące fałszywą religijność: Dn 14 (Bel i wąż), Ba 6 (List Jeremiasza) oraz Mdr 14
2010-09-22Michał WojciechowskiObywatelom wolno coraz mniej
Zwolennicy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie chcą w ogóle podejmować rzeczowej dyskusji - dla nich wszyscy, którzy chcieliby coś zmienić w ustawie to barbarzyńcy
2010-08-26Michał WojciechowskiI teologia, i życie
Wypowiedź w ankiecie miesięcznika "Bez wierszówki", który zapytał profesorów uniwersyteckich o motywy ich zainteresowań
2010-03-12Michał WojciechowskiEtyka Biblii
Celem książki jest przedstawienie etyki głoszonej przez autorów biblijnych w utworach zaliczanych do kanonu - wprowadzenie
2009-12-02Michał WojciechowskiTeologiczne czynniki etyki
Fragment książki "Etyka Biblii"
2009-12-02Michał WojciechowskiSkąd bierze się antychrystianizm?
Coraz mniej jest miejsca dla chrześcijan i chrześcijańskiego światopoglądu we współczesnej kulturze i życiu społecznym
2009-02-11Michał WojciechowskiCzy Europa upadnie?
Czy cywilizację zachodnią, a w szczególności - Europę - czeka zagłada?
2009-01-30Michał WojciechowskiWłasność prywatna w Biblii
Co mówi Biblia na temat własności, gospodarności i bogactwa
2009-01-16Michał WojciechowskiJaka polityka prorodzinna?
Czy polityka prorodzinna to przede wszystkim pomoc państwa dla rodzin biednych?
2009-01-02Michał WojciechowskiBiznes jest OK.
Czy ekonomia jest sprzeczna z etyką? (Artykuł z tygodnika Idziemy)
2008-12-22Michał WojciechowskiMiesięcznik dla rodzin
Prezentacja nowego miesięcznika katolickiego "Magazyn Familia"
2008-03-11Michał WojciechowskiBarwna Biblia dla młodzieży
Prezentacja Biblii dla młodzieży wydanej przez Edycję św. Pawła (wybór tekstów)
2008-03-11Michał WojciechowskiChrześcijański "National Geographic"
O ilustrowanym magazynie "Miejsca Święte", wydawanym przez pallotynów
2008-02-15Michał WojciechowskiPaństwo, gospodarka, przedsiębiorczość: oświetlenie biblijne i teologiczne
O zastosowaniu zasad biblijnych do spraw gospodarczych i społecznych
2007-04-26Michał WojciechowskiPolityczne, społeczne i gospodarcze zastosowania VII i X przykazania Dekalogu
Jak się mają proste przykazania biblijne do skomplikowanej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej współczesnego świata?
2007-01-02
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W