Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Sławomir Zatwardnicki

Autor

Dr Sławomir Zatwardnicki (ur. 1975). Współpracownik portalu Opoka, publicysta.

Doktor teologii (specjalizacja: teologia dogmatyczna). Obecnie sekretarz redakcji Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego. Autor kilkuset artykułów oraz dwunastu książek, m.in.: Abraham. Meandry wiary (Poznań 2011), Tata strongman. O integralnym wychowaniu i prawdziwym ojcostwie (Kraków 2012), Katolicki pomocnik towarzyski, czyli jak pojedynkować się z ateistą (Warszawa 2012), Ateizm urojony (Kraków 2013), Hermeneutyka wiary w nauczaniu papieża Benedykta XVI (Wrocław 2014), Pomoc przeciw nieprzyjaciołom Twoim, czyli jak chwalić Maryję i bronić Jej godności (Kraków 2014), Okularnica na wydaniu. O katolickiej nauce społecznej poważnie, bo z humorem (Kraków 2015). Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Laureat nagrody „Pro Redemptione” (2014). Ukończył teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, napisał doktorat na tej uczelni. Zainteresowania teologiczne: chrystologia (przede wszystkim Chalcedon), mariologia (zwłaszcza styk chrystologii z mariologią), meteteologia, relacje rozum-wiara, apologetyka, eschatologia (przebóstwienie człowieka). W planach książki pt. „Teologia, głupcze!” oraz „Elementarz katolika”. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną. Żonaty, ma czwórkę dzieci, mieszkaniec Wałbrzycha.


Teksty na naszym portalu (od najnowszych wstecz):


Sławomir ZatwardnickiPrecz z teologią pozauniwersytecką!
Wydziały teologiczne we współpracy międzywydziałowej
2018-03-21Sławomir ZatwardnickiKościół zgorszenia - tajemnica obrazy
Kościół - Ciało Mistyczne
2018-03-21Sławomir ZatwardnickiModlitwa i ewangelizacja „po fatimsku”
Symetria modlitwy
2018-03-21Sławomir ZatwardnickiNa straży paradoksalnej tożsamości Kościoła
Wieczne Królestwo w czasie
2018-03-21Sławomir ZatwardnickiPowołanie chrześcijan w świetle maryjnego dogmatu
Niepokalana
2018-03-21Sławomir Zatwardnicki"Niewysłowione zjednoczenie" czasu i wieczności
Skończoność i nieskończoność
2018-03-20Sławomir ZatwardnickiChrystus w "nexus mysteriorum"
chrystologiczne centrum Objawienia nie może prowadzić do marginalizowania pozostałych objawionych treści
2018-03-20Sławomir ZatwardnickiEgzegeza teologiczna w świetle opracowań Międzynarodowej Komisji Teologicznej
Katolicka interpretacja Pisma Świętego
2018-03-20Sławomir ZatwardnickiHermeneutyka reformy - hermeneutyka wiary
Poprawna interpretacja Soboru Watykańskiego II
2018-03-20Sławomir ZatwardnickiChalcedoński drogowskaz ku przebóstwieniu
Przebóstwienie człowieka w kontekście unii hipostatycznej
2017-12-18Sławomir ZatwardnickiDuchowy testament Syna — Matka duchowa synów
Testament Jezusa dla wierzących wszystkich czasów
2017-12-18Sławomir ZatwardnickiPapież jest nagi!
O krytyce papieża, z cyklu: Pół żartem, całkiem serio
2017-12-18Sławomir ZatwardnickiZatwardziałe serce i rozmiękczony mózg Eugenika
Gilbert Keith Chesterton o eugenice
2017-12-18Sławomir ZatwardnickiPierwsza, która spotkała Zmartwychwstałego
Czy Maryja spotkała zmartwychwstałego Jezusa?
2017-12-15Sławomir ZatwardnickiHermeneutyka reformy czy zerwania?
Benedykta XVI (Josepha Ratzingera) troska o poprawną interpretację "Vaticanum Secundum"
2017-12-15Sławomir ZatwardnickiNiepokalane Poczęcie
Czy łaska odkupienia działa wstecz?
2017-12-15Sławomir ZatwardnickiNowy ateizm w perspektywie teologicznej
Aby sięgnąć do istoty problemu współczesnego ateizmu, należy spojrzeć na niego z "wnętrza" myślenia teologicznego
2017-12-15Sławomir ZatwardnickiGranice metody historyczno-krytycznej w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)
Benedykt XVI o niewystarczalności metody historyczno-krytycznej
2017-12-15Sławomir ZatwardnickiTeologiczna doniosłość typologii Adam-Chrystus na bazie dokumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej
Nauka o dwóch Adamach
2017-12-14Sławomir ZatwardnickiApostazja współczesnej egzegezy
Benedykt XVI o niewystarczalności metody historyczno-krytycznej
2017-12-14Sławomir ZatwardnickiBóg człowiekiem - człowiek "jakby" Bogiem?
Kolbiańskie intuicje a przebóstwienie człowieka
2017-12-14Sławomir ZatwardnickiChrześcijański kontekst chrześcijaństwa
Powrotu do przedchrześcijańskiego pogaństwa nie ma
2017-12-14Sławomir ZatwardnickiEucharystia - Wielka Noc w pigułce
Słowo, które stało się ciałem, pozostaje z wierzącymi pod postacią chleba
2017-12-14Sławomir ZatwardnickiZachodni kamień węgielny pod chalcedoński drogowskaz kierujący ku tajemnicy Boga i człowieka
Dwie natury w Chrystusie
2017-12-11Sławomir ZatwardnickiLud boski, lud ludzki
Czym się różni Lud Nowego Przymierza od ludu Starego Testamentu?
2017-06-13Sławomir ZatwardnickiZbawienie szczegółowe i ostateczne
W Chrystusie jesteśmy "nowym stworzeniem". Jednak dorastanie do tego trwa całe życie - a przed nami jeszcze dwa "sądy" - szczegółowy i ostateczny
2017-04-10Sławomir ZatwardnickiKościół przed Kościołem
Jedną z „odsłon” tajemniczej analogii Słowo wcielone — Kościół jest nierozdzielność dwóch aspektów Kościoła: historyczności oraz ponadczasowości.
2017-01-30Sławomir ZatwardnickiPrzedostatniość rozmów z BXVI
Recenzja książki: Benedykt XVI, P. Seewald, Ostatnie rozmowy, tłum. J. Jurczyński, Dom Wydawniczy RAFAEL, Kraków 2016.
2017-01-11Sławomir ZatwardnickiJak rozum do jeża
Nikogo nie dziwi, że rozum nie ogarnia Boga. Kolcem staje się jednak tajemnica Wcielenia, misterium Słowa stającego się człowiekiem.
2017-01-11Sławomir ZatwardnickiSłowo stało się perychorezą
Oswajanie zdumienia Bogiem leżącym w żłóbku przybiera różne formy. W teologii może na przykład wyrazić się twierdzeniem, że Słowo przybrało ludzką naturę, którą posłużyło się jak narzędziem w procesie zbawienia człowieka.
2016-12-13Sławomir ZatwardnickiZbawienie pojmowania zbawienia
Z powodu oddalenia od Boga, a w konsekwencji od samego siebie również, nie pojmuje się ani Boga, ani nie rozumie samego siebie
2016-12-06Sławomir ZatwardnickiSmaki eucharystyczne
Czy ze starotestamentowej manny — figury Eucharystii — dałoby się wydedukować, czym będzie spełnienie obietnicy, którą ona zapowiadała?
2016-11-29Sławomir ZatwardnickiEucharystyczny ascetyk
Tajemnica Eucharystii
2016-11-21Sławomir ZatwardnickiZawrót głowy eucharystanta
Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej
2016-11-07Sławomir ZatwardnickiSłowo w czasie, słowo o wieczności
Objawienie Stworzyciela nie z tego świata, który ten świat stworzył, zaburzyło architekturę panteonu. Strąciło bogów, którzy nigdy nie istnieli, i na tyle zrelatywizowało ten świat, że ujawnić się mogło bałwochwalstwo polegające na czczeniu tego, co stwor
2016-10-17Sławomir Zatwardnickido-re-mi-fe!-sol-la-si-do
W każdym z nas siedzi mały heretyk, któremu trudno przychodzi pogodzić to i tamto; jeśli przyjmuje się jedno, czy nie należałoby odrzucić drugiego? - pyta wstając z pozycji siedzącej
2016-10-17Sławomir ZatwardnickiKościół a świat - prawo wahadła?
W trudnych i mających przecież swoją historię, a zatem i przyszłość niełatwą, relacjach na linii Kościół-świat, wolno być może widzieć właśnie wahadłowe 'oscylowanie' między skrajnościami
2016-09-26Sławomir ZatwardnickiHistoria świecka a historia zbawienia
Historia świecka, niezbędna żeby mogła się zrealizować historia zbawienia. Historia świecka, która nie wydarza się bez historii zbawienia, bo nigdy nie było czasu nie objętego Bożą łaską
2016-09-13Sławomir ZatwardnickiNawiedzenie Nikodema seniora i chrzest juniora
Dopiero 'kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony' - zacytował Rabbiego, a oni złapali się tego 'kto uwierzy' jak dziecko brzytwy sutka
2016-09-09Sławomir ZatwardnickiNocne rozmowy o chrzcie
Chrzcielne zanurzenie w śmierć, razem z Odkupicielem, przywraca życie
2016-08-18Sławomir ZatwardnickiNikodem mówi sam do siebie
Tajemnica przebóstwienia
2016-08-18Sławomir ZatwardnickiIzba przyjęć drugiego narodzenia
Powtórne narodziny z wody i Ducha
2016-08-17Sławomir ZatwardnickiGadająca głowa Jezusa
Dogmatyka i egzegeza jako opozycjonistki
2016-06-21Sławomir ZatwardnickiKościół w czapce widce
To, co należy do istoty Kościoła, ma pochodzenie Boskie; niewidzialny Duch Święty jest duszą tego widzialno-niewidzialnego Ciała
2016-05-24Sławomir ZatwardnickiWyjątek potwierdzający regułę perspektywy
Z oddalenia - w Bożym porządku rzeczy - widać wyraźniej
2016-05-10Sławomir ZatwardnickiHistoria dwóch Adamów
Początki ludzkości zależały nie tylko od drugiego Adama, jak Paweł nazywa Chrystusa, ale i od Adama pierwszego
2016-05-06Sławomir ZatwardnickiDał żebro, chociaż miał złe przeczucie
Stworzenie a Wcielenie
2016-04-26Sławomir ZatwardnickiChrystus ukościelniony, Kościół uchrystusowiony
Świętość Kościoła vs. grzeszność Kościoła
2016-04-18Sławomir ZatwardnickiKim jest ta Kościół?
Tajemnicza natura Kościoła
2016-04-04Sławomir ZatwardnickiUpór ludzki, nieludzki opór
Natura ludzka, natura Boska
2016-03-30Sławomir ZatwardnickiWywyższenie w uniżeniu, karzeł na olbrzymie
Wniebowstąpienie Chrystusa to nie opuszczenie ziemi, ale konsekwencja Zmartwychwstania. Wstępując do Ojca, Syn Boży nie zostawił nas, ale jest nadal obecny w inny sposób
2016-03-25Sławomir ZatwardnickiObraz Boga w negatywie
Paradoksalnie w poznawaniu Boskiej prostoty nie obowiązuje zasada, że im prostsze wyjaśnienie, tym lepsze
2016-03-16Sławomir ZatwardnickiKoalicja w opozycji, opozycja w koalicji
Czego uczy nas Trójca Święta? Między innymi tego, że w jedności mogą istnieć różnice, a gdzie nie ma jedności, nie będzie różnicy. Bóg, w przeciwieństwie do człowieka, nie miota się między dwoma skrajnościami: indywidualizmu i kolektywizmu
2016-02-29Sławomir ZatwardnickiGwałt na teologii
Teologia jest nauką. A jednak trudno ją porównać z innymi naukami. Mówi się, że teologię trzeba uprawiać na kolanach - inaczej staje się suchym akademickim wykładem, który nie porusza serca
2016-02-25Sławomir ZatwardnickiDwóch Benedyktów XVI, dwie pary hermeneutyk SWII
Jest dwóch Benedyktów XVI, widziałem na własne uszy. To dlatego, że niektórym nie mieści się w głowie, że hermeneutyka reformy nie jest sprzeczna z hermeneutyką ciągłości
2016-02-22Sławomir ZatwardnickiStraszliwszy Mistrz - nieustraszona miłość
Przymierze małżeńskie nieprzypadkowo jest obrazem, którym Bóg posługuje się komunikując nam swą miłość. Ta oblubieńcza relacja męża i żony jest czymś bosko-ludzkim, czymś więcej niż tylko przygodnie zawierany kontrakt
2016-02-08Sławomir ZatwardnickiOrtodoks i "heterycy", czyli Bosko-ludzkie paradoksy
Skałą zgorszenia dla rozumu człowieka jest paradoksalność, z którą spotyka się zawsze, gdy próbuje rozumować nad Objawieniem. Sam człowiek jest paradoksem, a wcielenie Syna Bożego - to paradoks najwyższy
2016-02-01Sławomir ZatwardnickiDziecko "Rodzica B" i "Rodzica C"
Tajemnica Wcielenia Syna Bożego powinna wzbudzać nasze niekończące się zdziwienie: jeśli niewierzący nie są w stanie jej zaakceptować, także i wierzący nie powinni traktować jej jako czegoś oczywistego
2016-01-27Sławomir Zatwardnicki"Pomieszanie z poplątaniem" czasu i wieczności
Jesteśmy jak "ptaszki w klatce" uwięzione w doczesności - jednak drzwi tej klatki zostały już otwarte ku wieczności
2016-01-18Sławomir ZatwardnickiBóg staje się człowiekiem - tajemnica dwóch serc
Boże Narodzenie to tajemnica dwóch serc: Jezusa, który zechciał stać się człowiekiem i Maryi, która z głębi serca powiedziała swoje "tak"
2015-12-21Sławomir ZatwardnickiWieczny Rok Miłosierdzia
Rok Miłosierdzia, który właśnie się zaczął, nie jest jakimś teologicznym "wyjątkiem" - wręcz przeciwnie, zwraca naszą uwagę na centralną prawdę naszej wiary, ukazując Boga jako naszego miłującego Przyjaciela
2015-12-14Sławomir ZatwardnickiPowaga Boskiej ironii
Z Bogiem należy rozmawiać stojąc na głowie - z pozycji odwrotnej do tej obowiązującej w świecie. Boża radość wydaje się nam poważna, Boża powaga - radosna
2015-11-30Sławomir ZatwardnickiMężczyzna kobietą, Chrystus Maryją
Czy faktycznie pobożność maryjna jest niemęska? Czy kłóci się z chrystocentryzmem? A może zwrócenie uwagi na Maryję pozwala nam się nauczyć czegoś, czego w naszej "męskiej" pobożności zdecydowanie brakuje?
2015-11-23Sławomir ZatwardnickiDeifikator - purgator
Doskonałość chrześcijanina jest zawsze w jakimś stopniu "niedoskonała". Dlatego nawet święci miewali chwile słabości, ich doświadczenie Boga było okryte ciemnościami wiary. Dlatego też czyściec jest miejscem zarówno oczyszczenia, jak i przebóstwienia
2015-11-16Sławomir ZatwardnickiSieć bez oczek
Bóg dla nas Tajemnicą, ponieważ jednak zechciał się objawić człowiekowi, mamy do tej Tajemnicy dostęp. Mieć dostęp nie znaczy wszakże pojąć czy posiąść, ale raczej: zbliżyć się, dotknąć
2015-11-09Sławomir ZatwardnickiNogi do góry!
Nie ma wątpliwości, że fakt wcielenia Chrystusa stawia świat do góry nogami. Jeśli tak, to czy powinniśmy nauczyć się chodzić na rękach?
2015-11-02Sławomir ZatwardnickiObjawienie, Objawiony
Słowo Boże nazywa bogami tych, do których zostało skierowane - to nie górnolotna przesadnia, ale istota Dobrej Nowiny o Bogu bliskim człowiekowi
2015-10-26Sławomir ZatwardnickiPod prąd czasu, z prądem wieczności
Chrystus wyzwala nas z wszelkiej niewoli - również z myślenia uwięzionego w czasie: czas jest potrzebny jako droga naszego zbawienia, ale ostatecznie prowadzi do wieczności, w której nie ma ograniczeń czasowych
2015-10-19Sławomir ZatwardnickiInstynkt nie dla wykształduchów
Wiara jest czymś nadnaturalnym, ale nie sprzecznym z naszą naturą. Wręcz przeciwnie - każdy z nas nosi w sobie "instynkt wiary"
2015-10-12Sławomir ZatwardnickiTrojaczki syjamskie w Trójcy
Obecność Boga w Kościele wydaje się, być może, dyskretna, jest jednak bardzo konkretna. Szczególnie w liturgii - w której możemy doświadczać działania całej Trójcy Świętej
2015-10-05Sławomir ZatwardnickiDialog "koleżków" z "rzeźnikami"
Muzułmanie zarzucają chrześcijanom, że wyznając Trójcę Świętą, dodali Bogu kolegów. Równie dobrze jednak można stwierdzić, że to muzułmanie "zarżnęli" Boga, zabierając mu wszelkie cechy osobowe
2015-09-28Sławomir ZatwardnickiPelagianizm małżeński
W pytaniach kierowanych do małżonków brakuje jednego, na które odpowiedź mogłaby zostać uznana za samospełniającą się "wróżbę" na przyszłość: "czy oczekujecie raju w małżeństwie?"
2015-09-11Sławomir ZatwardnickiDwójjedyni
Małżeństwo nie jest tylko związkiem wynikającym z jakiejś społecznej umowy. Dla chrześcijanina ma głęboki sens teologiczny, będąc odbiciem miłości i relacji wewnątrz Trójcy Świętej
2015-09-07Sławomir ZatwardnickiDzielenie nerwu na czworo
Spory dogmatyczne z IV i V wieku to nie akademickie dyskusje, ale walka na śmierć i życie. Dlaczego te kwestie wzbudzały tak wielkie kontrowersje? Jakie były konsekwencje rozstrzygnięć chrystologicznych?
2015-08-31Sławomir ZatwardnickiPotrynitarny przedtrynitaryzm
Trzeba przyznać, że Bóg podjął się nieludzko trudnego zadania; zaprzyjaźnienie się z takim typkiem jak człowiek — wymaga nie lada wysiłku i iście Boskiej cierpliwości dla ludzkiej głuchoty również na to, co już się usłyszało
2015-08-24Sławomir ZatwardnickiZegar długu, tykanie łaski
Łaska, która przychodzi w danej godzinie, nie powtórzy się w drugiej - czas przechodzi i nie wraca. To co podjęliśmy, zostaje na wieki
2015-08-18Sławomir ZatwardnickiPrzypowieść o trzeźwieniu
Wiadomo, że alkoholizm to choroba dotykająca i ciała, i psychiki. Czy jednak czasem nie zapominamy o duchu? Czy ta sfera człowieczeństwa nie jest równie ważna, a wręcz konieczna, aby pokonać chorobę?
2015-08-03Sławomir ZatwardnickiDrugi koniec kija na charyzmatyków
Dzielenie Kościoła na "charyzmatyków" i "tradycjonalistów", choć atrakcyjne dla publicysty, pozostaje wszakże dzieleniem Kościoła - a to jest całkowicie niezgodne z zamiarem Jezusa. Komu naprawdę potrzebne jest stwarzanie takiego pozornego dylematu?
2015-07-27Sławomir ZatwardnickiŚlimak Słupnik
Jest taki kawał: ślimak wpełza na parapet... Ciekawe po co? Dlaczego to uparte dążenie wzwyż? Czy człowiek przypomina w czymś ślimaka?
2015-07-23Sławomir ZatwardnickiSzczere udawanie
Wieczność to nie "czas przed czasem". Wieczność jest spleciona z czasem i gdyby nie wieczność, czas byłby całkowicie pozbawiony sensu
2015-07-23Sławomir ZatwardnickiPłacz czy zgrzyt?
Jezus nie opowiedział wprawdzie przypowieści o nazbyt zaangażowanych duszpasterzach. Ale może powinien...
2015-07-23Sławomir ZatwardnickiElementarz katolika. Zmartwychwstanie
Czy unosisz powiekę na oddziale położniczym, czy otwierasz lodówkę, czy zamykają nad tobą wieko trumny - tam zawsze jest Jezus
2015-07-15Sławomir ZatwardnickiElementarz katolika. Maryja
Godzina Syna staje się również godziną Matki. W pierwszej godzinie Ona powierzyła Go ludzkości, w ostatniej On powierza ludzi macierzyństwu Maryi
2015-07-15Sławomir ZatwardnickiElementarz katolika. Adam i Ewa
Każdy człowiek jest Adamem lub Ewą, który próbuje skraść niebo przez postawienie się ponad Bogiem
2015-07-15Sławomir ZatwardnickiLizanie trupa
Ekumenicznie gorący emocjonował się dialogiem ekumenicznym. Ekumenicznie zimny spojrzał na to lodowatym wzrokiem. Czy jest szansa, aby się spotkali?
2015-07-10Sławomir ZatwardnickiKrytyczna recenzja recenzji
Jak to jest, że czytając książki, "wczytujemy" w nie znacznie więcej, niż napisał autor? Niestety o tej - dość oczywistej prawdzie - często zapominają recenzenci, nawet ci z tytułami naukowymi
2015-06-22Sławomir ZatwardnickiŚmierdzące miłosierdzie
Ci, którzy zbawienia oczekują w niebie, paradoksalnie potrafią z miłosierdziem schylać się nad potrzebującymi tu na ziemi. I odwrotnie - ci, którzy obiecują nam zbawienie już na ziemi, kiedy biorą się za "opiekę społeczną", tworzą karykatury miłosierdzia
2015-06-15Sławomir ZatwardnickiMało cielesne Boże Ciało
Boża tajemnica dotycząca relacji ciała i ducha objawiła się najpierw w Maryi - a następnie, w jeszcze pełniejszej formie w Eucharystii. I tak jak Maryja - musimy adorować tę tajemnicę, by ją pojąć
2015-06-03Sławomir ZatwardnickiProwokuję, prorokuję
Duch Święty wieje w osobach małżonków - i to nie tylko w ich duchu, ale w duchowo-cielesnym mężu i duchowo-cielesnej żonie!
2015-06-01Sławomir ZatwardnickiPotęga paradoksu, paradoks do kwadratu
Wydaje się, że lepsza od prób odgadnięcia tajemnicy, na czym polega podobieństwo człowieka do Boga, który go stworzył na swój obraz, i który w końcu sam stał się człowiekiem, byłaby zgoda na paradoks
2015-05-25Sławomir ZatwardnickiDziś felietonu nie będzie
Wydaje się, że minął okres ortodoksji i herezji religijnych. Dziś w ich miejsce mamy ortodoksje i herezje świeckie
2015-05-15Sławomir ZatwardnickiOd Boga stwórcy do bożka ewolucji
Czy ewolucja jest "be"? Czy teorie naukowe spełniające rolę światopoglądów wyzioną kiedyś swojego antychrześcijańskiego ducha? Wielkołapie dinozaury pozdychały, a proste pantofelki wciąż poruszają się mrugając znacząco swoimi rzęskami…
2015-05-11Sławomir ZatwardnickiHalsowanie między łaską a wolnością
Między ludzką naturą a łaską Bożą istnieje związek niełatwy do wyjaśnienia: jak pogodzić ludzką wolność z Bożą wszechmocą i wszechwiedzą?
2015-05-04Sławomir ZatwardnickiOd odbóstwienia do ubóstwienia
Pytania o początek świata, ewolucję i stworzenie mogą odsunąć człowieka od Boga, mogą jednak go przybliżyć. Przyczyna nie leży w samej nauce, ale w naszym podejściu do niej
2015-05-04Sławomir ZatwardnickiOjciec syntezy, ojciec rozdziału
Monofizytyzm, nestorianizm, protestantyzm - w różnych "-yzmach" ukryta jest próba zmierzenia się z tajemnicą Chrystusa, z jego Człowieczeństwem i Bóstwem. Próby te przypominają zmagania z przeciąganiem liny, podczas gdy żadnej liny nie ma!
2015-04-20Sławomir ZatwardnickiJest tylko jeden Pośrednik!
Między Bogiem a ludźmi jest tylko jeden Pośrednik - Jezus Chrystus. Co do tego zgadzają się wszyscy chrześcijanie. Dlaczego więc takie kontrowersje wzbudza rola Maryi w Bożym planie zbawienia?
2015-04-13Sławomir ZatwardnickiZaprogramowana na świętość
Niektórzy miewają trudności z przyjęciem Niepokalanego Poczęcia, ponieważ bezgrzeszność kojarzy im się z pozbawieniem Maryi wolnej woli
2015-04-13Sławomir ZatwardnickiPrzebóstwienie w perspektywie teologii i mistyki
Teologowie i mistycy mówią o "przebóstwieniu" człowieka, o naszym podobieństwie do Boga i wezwaniu do bycia partnerem Boga. Czy nie jest to idealizacja człowieczeństwa? A może właśnie to jest pełna prawda o naszej godności?
2015-04-13Sławomir ZatwardnickiPrzebóstwienie w perspektywie chrystologicznej
Samoubóstwienie - to pokusa, której ulegli Adam i Ewa i której my również chętnie ulegamy. A jednak Bóg wzywa nas do "przebóstwienia" - bycia podobnym do Siebie. Gdzie leży granica między pokusą a powołaniem?
2015-04-13Sławomir ZatwardnickiSyn Człowieczy, drugie imię Boga
Niektórzy ludzie wolą, by nazywać ich drugim imieniem - bo bardziej odpowiada im niż to pierwsze. "Syn Człowieczy" to właśnie takie imię, którym sam Bóg zechciał być określany
2015-04-13Sławomir ZatwardnickiBezkręgosłupowcom
Młodzi, wykształceni - a jednak nierozumiejący znaczenia ślubu i małżeństwa, przez całe lata żyją jak mąż i żona. Skąd takie pomieszanie?
2015-04-13Sławomir ZatwardnickiNa "zajączka": Bóg w lustrze
W teologii każda analogia jest niebezpieczna. Mówiąc o Chrystusie jako obrazie Boga musimy uważać, aby nie dojść do herezji arianizmu!
2015-04-08Sławomir ZatwardnickiWzrokiem ducha objąć historię zbawienia
Droga krzyżowa - rozważania z papieżem Leonem Wielkim
2015-04-08Sławomir ZatwardnickiStworzenie czy ewolucja?
Niełatwo jest treści dotyczące problematyki filozoficzno-przyrodniczej przedstawić w formie popularyzatorskiej. Książka "Stworzenie czy ewolucja?" jest próbą wskazania drogi w gęstwinie poglądów dotyczących tej problematyki
2015-04-08Sławomir ZatwardnickiUpili się młodym winem
Historia działania Ducha Świętego w latach 70., w czasach głębokiego PRL-u, pokazuje, że dla Boga nie ma granic! A ks. Blachnicki, twórca popularnych "oaz" rozumiał to bardzo dobrze!
2015-04-08Sławomir ZatwardnickiMiłość nie jest kochana - wiara i rozum nie są miłowane
Kościół podkreśla wagę zarówno wiary, jak i rozumu. Niestety chrześcijanie mają często skłonność do popadania w skrajności - od fideizmu do racjonalizmu. Złe ujęcie relacji rozumu i wiary to pierwszy krok ku herezji
2015-04-08Sławomir ZatwardnickiDlaczego katolicy tytułują Maryję Matką Boga?
Odmawianie Maryi tytułu "Matki Bożej" to niejako bronienie Boga przed Matką Bożą. Dlaczego protestanci tak boją się tego terminu i dlaczego katolicy tak obstają przy nim?
2015-04-08Sławomir ZatwardnickiNieboszczycy i piekłoszczycy
"Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz" dotyczy także naszego układania się na "sen wieczny". Z tą różnicą, że po śmierci wcale nie będziemy spać snem wiecznym!
2015-03-30Sławomir ZatwardnickiRys nieskalania, rysa skalania
Wielu mówi: "Bóg tak, Kościół nie". Jednak w Bożym planie dla świata Kościół nie jest tylko jakimś elementem marginalnym - wręcz przeciwnie, jest w samym centrum historii zbawienia
2015-03-23Sławomir ZatwardnickiChrześcijanie jak żołnierski chlebak
Współczesnych wierzących można porównać do chlebaka, który, jak sama nazwa wskazuje, służy do noszenia granatów
2015-03-16Sławomir ZatwardnickiSto procent Krwi
Eucharystia nosi w sobie podobieństwo do Żydowskiej Paschy i wędrówki ku Ziemi Obiecanej. Czym jest dla nas, chrześcijan ostateczna Pascha, ku której zmierzamy?
2015-03-09Sławomir ZatwardnickiReligia zdrowia
Dzisiejszy świat ma do zdrowia stosunek niemal religijny. W pogoni za zdrowiem ciała gubimy często to, co niezbędne do zdrowia duchowego
2015-03-02Sławomir ZatwardnickiŻywa kotwica
Eucharystia jest jak żywa kotwica zrzucona z nieba na ziemię - to spotkanie doczesności i wieczności
2015-02-23Sławomir ZatwardnickiOrtodoksyjny pesymizm
Zwycięstwo Jezusa nad mocami zła nie oznacza jakiegoś taniego optymizmu: w doczesnym świecie wciąż doświadczamy zła, które wręcz będzie się nasilać aż do powtórnego przyjścia Pana
2015-02-16Sławomir ZatwardnickiWspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu rozwodników
Czy w sprawie rozwodników pozostających w nowych związkach różne kościelne frakcje mogą osiągnąć kompromis? Czy miłosierdzie musi się kłócić z wiernością Ewangelii?
2015-02-09Sławomir ZatwardnickiWykrzyknik, zbudzony pytajnik
Dlaczego w Credo mówimy o Chrystusie: "zstąpił do piekieł"? Czy ma to coś wspólnego z hebrajskim Szeolem lub greckim Hadesem?
2015-02-02Sławomir ZatwardnickiTrzy pierwsze kroki DDA
Chcąc się wyrwać się z sideł zła, osiągnąć prawdziwa wolność, możemy się uczyć od Anonimowych Alkoholików. Przypadek uzależnienia od alkoholu nie jest aż tak bardzo różny od innych rodzajów zła, które pętają naszą duszę
2015-01-26Sławomir ZatwardnickiSpokojnie, to tylko sekty
Katolicy mają tendencję do polemiki z poglądami dawno przebrzmiałymi. Czy potrafimy jednak dostrzec aktualne "trendy" religijne, takie jak kult pieniądza i zdrowia i odnieść się do nich?
2015-01-19Sławomir ZatwardnickiPra
Samo Objawienie potwierdza istnienie czegoś, co można nazwać "Pra" - praobjawieniem. Czym jest owo "pra"?
2015-01-13Sławomir ZatwardnickiMaryja w pieluszkach
Prawdy wiary łączą się w subtelną sieć wzajemnych zależności - dopiero w tej konstelacji prawd można dostrzec ich prawdziwy sens. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku prawd dotyczących Maryi
2015-01-07Sławomir ZatwardnickiUcho za ucho
Czy przyszło komuś do głowy, by nakręcić reportaż opisujący moment wcielenia Chrystusa? Z pewnością nie brakuje tam dramatyzmu, a trzeba by go kręcić dwoma kamerami…
2014-12-31Sławomir ZatwardnickiTrójca niebieska - dwójca ziemska
Stworzenie człowieka jako kobiety i mężczyzny ujawnia Bożą doskonałość, a genderystyczne próby eliminacji tej dwoistości są wymierzone tyleż przeciw człowiekowi, co i przeciw Bogu
2014-12-22Sławomir ZatwardnickiKiejby rękawicka na skraju sielanki
W obliczu tak paradoksalnego wydarzenia - Bóg staje się człowiekiem - trzeba by zamilknąć. Jest jednak coś, co trzeba powiedzieć, aby nie sprowadzić Bożego Narodzenia do sielanki
2014-12-15Sławomir ZatwardnickiTrudne decyzje, proste rady
Czym powinien się kierować chrześcijański biznesmen? Prostymi zasadami? Intuicją? Natchnieniem?
2014-12-08Sławomir ZatwardnickiSpiskowa teoria dziejów małodzietności
Naukowcy odkryli, że ewolucja weszła w zmowę z płaczącymi nocą dziećmi. W ten sposób ukryto spisek ewolucji z państwem
2014-12-08Sławomir ZatwardnickiPasuje jak wytrych do katolika
Rzeczywistość nie jest tak prosta jak nasze (świato)poglądy. Może wypowiadając się na tematy Biblii, pieniędzy i katolicyzmu warto zachować zdrowy dystans do swoich własnych dywagacji?
2014-12-08Sławomir ZatwardnickiKu teologicznemu pogłębieniu rozumienia natchnienia i interpretacji Pisma Świętego
Niechcianym dziedzictwem Soboru Watykańskiego II było przeakcentowanie w biblistyce metod historyczno-krytycznych, kosztem podejścia teologicznego. Benedykt XVI słusznie wzywa więc do przywrócenia w biblistyce "hermeneutyki wiary"
2014-12-08Sławomir ZatwardnickiNieprzyjaciółka wszystkich herezji albo: kto zmiażdży głowę wężowi?
Interpretacja "protoewangelii" z Księgi Rodzaju, mówiącej o "zmiażdżeniu głowy węża" może być probierzem katolickiego rozumienia prawd wiary
2014-12-08Sławomir ZatwardnickiRelacja Objawienia do Pisma Świętego według Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)
Czy całość Objawienia zawarta jest w Piśmie Świętym? Czy raczej chodzi o całość "objawienia spisanego", nie wyczerpującego treści samego Objawienia? Studium teologiczne
2014-12-05Sławomir Zatwardnicki"Klepanie" różańca
Dlaczego warto odmawiać różaniec? Czy to tylko modlitwa dla starszych, schorowanych osób?
2014-12-05Sławomir ZatwardnickiMatka Boska Częstochowska i jej "siostry"
Czy Matka Boska Częstochowska jest lepsza od Matki Boskiej Ostrobramskiej? To pytanie, niejako przedszkolne, wskazuje na naszą pobożnościową słabość, ale także na pobożnościową szansę
2014-12-05Sławomir ZatwardnickiPokalańcy w Niepokalanej soczewce
W Bożym świecie nieodwróconych wartości każde wybranie wiąże się ze służbą. Przywileje Maryi, jakkolwiek szczególne, obdarowują przecież wszystkich wierzących
2014-12-05Sławomir ZatwardnickiBóg wciąż o Mamonie
Biblia, co paradoksalne, częściej mówi o pieniądzach niż o modlitwie - tak przynajmniej twierdzi autor książki "Twoje pieniądze się liczą". Jest w tym jednak pewien kruczek…
2014-12-05Sławomir ZatwardnickiZawsze Dziewica
Uwięzieni w materializmie nie umiemy sobie poukładać tego, w jaki sposób Dziewica, która urodziła - miałaby pozostać Dziewicą.
2014-12-03Sławomir ZatwardnickiNawrócenie czasu - duchowa ewolucja
Materalistyczny ewolucjonizm nie dostrzega ważniejszej ewolucji zachodzącej we wszechświecie - tej duchowej
2014-12-03Sławomir ZatwardnickiO wyższości świąt Bożego Narodzenia
Tajemnica Bożego Narodzenia - często niedoceniana, niejako skryta pod powłoczką świątecznych obyczajów
2014-12-03Sławomir Zatwardnicki"Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo" Benedykta XVI
Książka "Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo" Benedykta XVI jest niejako przedmową do pozostałych dwóch części "Jezusa z Nazaretu" i podobnie jak one łączy hermeneutykę historyczno-krytyczną z hermeneutyką wiary
2014-12-03Sławomir ZatwardnickiGender - kolejna świecka herezja
Ideologia gender wikła się w ten sam problem, w który zawsze wikłały się rozmaite utopijne wizje człowieka: jest to problem niedostrzegania życiowego rozdarcia człowieka między tym, kim jest, a kim mógłby być i próba tworzenia raju na ziemi
2014-12-03Sławomir ZatwardnickiJakby Duch Święty wcielony?
Głęboka więź Maryi i Ducha Świętego nie daje się łatwo ująć w słowa. Św. Maksymilian próbując opisać tę tajemnicę jej życia duchowego użył sformułowania: "jakby wcielenie Ducha Świętego"
2014-12-03Sławomir ZatwardnickiMój brat, anioł
By ujrzeć w pełni cud stworzenia, należy dostrzec również to, co niewidzialne...
2014-12-02Sławomir ZatwardnickiW niewoli "ducha czasów"
Jak "intelektualne chmury" mają wpływ na dzisiejszą i jutrzejszą pogodę umysłową?
2014-12-01Sławomir ZatwardnickiWniebowzięcie, Fiat Chrystusa
Istnieje teologiczna analogia między decyzją Maryi, aby Syn Boży stał się w niej człowiekiem a faktem jej wzięcia do nieba
2014-12-01Sławomir ZatwardnickiModlitwa w perspektywie wcielenia
Bóg pociąga człowieka ludzkimi więzami - to prawda ważna i z perspektywy duchowości, i dogmatyki
2014-11-28Sławomir ZatwardnickiNapominacze patologiczni i zdrowi
Szkic do homilii na 23 niedzielę zwykłą roku A
2014-11-28Sławomir ZatwardnickiŚwięta Faustyna - zakochana sekretarka
Kim była siostra Faustyna? Dlaczego "Dzienniczek" to coś więcej niż zapis romantycznej miłości Jezusa i świętej? Co oznaczają "mistyczne zaślubiny"?
2014-11-28Sławomir ZatwardnickiPierwsza, która spotkała Zmartwychwstałego
Kto pierwszy spotkał Jezusa zmartwychwstałego? Nie była to żadna z osób, która pobiegła do jego grobu
2014-11-28Sławomir ZatwardnickiKu wiecznemu weekendowi
Szkoda, że ewolucja, której wyznawcy ateizmu przyznają prerogatywy Boskiej wszechmocy, nie umie zobaczyć tego, co wyczarowała z kapelusza przypadkowych mutacji
2014-11-24Sławomir ZatwardnickiBóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem
W tajemnicy Boga odkrywa się także tajemnica człowieka i naszego nieskończonego powołania
2014-11-24Sławomir ZatwardnickiBosko-ludzka rzeczywistość Kościoła
Chalcedoński dogmat otwiera drzwi nie tylko do chrystologii, ale i do zrozumienia tajemnicy Kościoła: jak to, co święte może współistnieć z tym, co zwyczajne, ludzkie?
2014-11-24Sławomir ZatwardnickiJesteśmy bogami dla świata
Świat bez światła nie jest taki sam. Bywa brzydki i straszny. To prawda nie tylko w odniesieniu do światła fizycznego - mowa także o świetle duchowym
2014-11-14Sławomir ZatwardnickiBóg Artysta i pan projektant
Nauka jest pochodną stanu duszy; wizja poznawania rzeczywistości zależy od obrazu Boga, jaki wyznaje naukowiec
2014-11-12Sławomir ZatwardnickiNiepokalany wyjątek od reguły czasu
Niektórym nie mieści się w głowie, że Maryja może zostać zbawiona, zanim Chrystus dokonał odkupienia
2014-11-12Sławomir ZatwardnickiSzukam teologa. Ogłoszenie pisane żółcią
Tak bardzo zajęliśmy się poszukiwaniem spraw doczesnych, że z horyzontu zainteresowań znikł Bóg i jego sprawy. Ale ostatecznie te zawężone horyzonty zemszczą się na nas samych, także na naszej doczesności
2014-10-29Sławomir ZatwardnickiHeretycy na ziemi - ortodoksi w niebie
Wszyscy jesteśmy mniej lub więcej nieortodoksyjni. Jedynie Bóg jest w pełni prawowierny.
2014-10-21Sławomir ZatwardnickiWszechmogący kamień potknięcia
Dyskusje o Boskiej wszechmocy zazwyczaj zaczynają się od pytania: "Czy Bóg może stworzyć taki kamień, którego nie mógłby podnieść?" A czy człowiek może postawić tak mądre pytanie, że sam go nie zrozumie?
2014-10-14Sławomir ZatwardnickiJego makaronowatość a macki Chrystusa
Pastafarianie dowcipkują, że Latający Potwór Spaghetti może dotknąć każdego swoją makaronowatą macką. A jednak prawdziwy Bóg naprawdę chciał nas dotknąć i dotknął!
2014-10-06Sławomir ZatwardnickiDwudziestego kilkiego września, w Dzień Ojca
Dzień Boga Ojca przypada "codziennie" - Boże Ojcostwo jest czymś, co stanowi ostateczny wzorzec wszelkiego ojcostwa i objawia człowiekowi prawdę o nim samym
2014-09-29Sławomir ZatwardnickiZawartość człowieka w człowieku Jezusie
Prawda o człowieczeństwie Chrystusa musi być traktowana poważnie, jeśli nie chcemy uczynić z Chrystusa "pobożnej bajki teologicznej"
2014-09-22Sławomir ZatwardnickiBo mi się wątróbka przysmaży
Wcielenie Chrystusa to nie banał teologiczny: to konkret, krew, kości, wątroba. Można nie chcieć go przyjąć, ale nie da się zignorować
2014-09-16Sławomir ZatwardnickiOd doktora do znachora
Przychodzi baba do znachora … a tam też doktor. To nie typowy dowcip o babie i lekarzu, ale znak naszych czasów, miotających się między oświeceniową racjonalnością a postmodernistycznym neopogaństwem
2014-09-08Sławomir ZatwardnickiTeolog skończony
Teologowie, tak jak inni naukowcy, bawią się jak dzieci klockami, i jak dzieci podchodzą do tego równie poważnie, choć w przeciwieństwie do nich - być może trochę mniej się śmieją
2014-08-25Sławomir ZatwardnickiAdamowie nadzy
Czy możemy wrócić do stanu pierwotnej niewinności, do towarzyszącej jej nagości pozbawionej wstydu? Droga powrotu jest tylko jedna...
2014-08-18Sławomir ZatwardnickiAntykrzyż współuzależnionych
Osoby współuzależnione zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z tego, że ciche znoszenie uzależnienia małżonka nie tylko nie rozwiązuje problemu, ale jeszcze go nasila
2014-08-18Sławomir ZatwardnickiCzy widziała Zmartwychwstałego?
Czy Maryja spotkała się ze swoim Synem po Jego Zmartwychwstaniu? Nie mówią o tym wyraźnie Ewangelie, ale jej dojrzała wiara każe się nad tym zastanowić
2014-05-12Sławomir ZatwardnickiBosko-ludzki charakter Pisma Świętego
Chalcedoński dogmat mówiący o jednej osobie i dwóch naturach Chrystusa ma także znaczenie w interpretacji Biblii: pozwala lepiej zrozumieć jej dwuwymiarowy charakter oraz wewnętrzną jedność
2014-05-12Sławomir ZatwardnickiKatastrofa boeniga 747
Argumenty nowego ateizmu przeciwko możliwości istnienia Boga uderzają nie w Boga, wyznawanego przez chrześcijan i postulowanego przez klasycznych filozofów, lecz w bożka ateizmu, skomplikowanego jak nowoczesny samolot
2014-05-12Sławomir ZatwardnickiKarykatura Dawkinsa
Autor książki "Bóg urojony" kreśli obraz "antypatycznego bóstwa", które jednak nie przypomina tego Boga, w którego wierzą chrześcijanie
2014-05-12Sławomir ZatwardnickiFundamentalizm biblijny. Obrona wiary przez odrzucenie Wcielenia?
Fundamentalistyczne odczytywanie Biblii jest problemem, ponieważ w miejsce żywego spotkania Boga z człowiekiem, którego zapisem jest Biblia, próbuje wstawić literalną lekturę Słowa Bożego
2014-05-12Sławomir ZatwardnickiSynteza hermeneutyki historycznej i hermeneutyki wiary. Egzegetyczny testament Benedykta XVI
Joseph Ratzinger - Benedykt XVI - zawsze żywo zainteresowany był kwestią interpretacji Pisma Świętego. Hermeneutyka biblijna ważna jest nie tylko dla naukowców, ale dla całego Kościoła, ponieważ ma swe odbicie w naszej wierze
2014-05-09Sławomir ZatwardnickiGdzie Mamusia - tam maminsynkowie
Pobożność maryjna nieraz obarczana jest winą za sfeminizowanie Kościoła. Może jednak winy tej powinniśmy szukać gdzie indziej?
2014-05-09Sławomir ZatwardnickiMatka Boża Niedygająca i Jej synaczkowie
Wzorem naszej relacji do Chrystusa jest Maryja - to Ona potrafiła traktować Go z pełnym szacunkiem dla Jego człowieczeństwa i Bóstwa. Właściwa pobożność nigdy nie przewartościowuje jednego kosztem drugiego
2014-04-14Sławomir ZatwardnickiEgzegeza kanoniczna i analogia wiary w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)
Po Soborze Watykańskim II interpretacja Biblii skupiła się na wymiarze ludzkim, zwłaszcza według metody historyczno-krytycznej. Jednak taka interpretacja nie wystarcza - potrzeba czegoś więcej, na co wskazywał papież Benedykt XVI
2014-03-21Sławomir ZatwardnickiCo z błoną dziewiczą?
Uwięzieni w paradygmacie nauk szczegółowych, nie umiemy pojąć, jak Maryja mogła począć bez udziału mężczyzny i urodzić bez utraty dziewictwa. Problemem jest właśnie sprowadzanie wszystkiego do biologii, zamiast pojęcia sensu teologicznego!
2014-03-21Sławomir ZatwardnickiNie była nawet uczennicą Jezusa!
Maryja - nie była uczennicą Jezusa, nie piastowała godności kościelnych. Być może tak, jeśli "bycie uczniem" i "godność" chcemy zawężyć do jakiegoś technicznego sensu. Maryja była jednak czymś znacznie więcej!
2014-03-21Sławomir ZatwardnickiBajki nie dla dzieci - głoszenie jak do dzieci?
Ojciec Bashobora mówi z duchem dziecięctwa Bożego, którego my - Europejczycy niestety zatraciliśmy. Może dlatego jednym jego głoszenie wydaje się naiwne, innych zaś - porusza do głębi. Czy powinniśmy kopiować jego styl?
2014-03-21Sławomir ZatwardnickiNaprzykrzanie się papieża Franciszka
W swej pierwszej adhortacji o radości Papież dzieli się także swymi smutkami: są one związane głównie z globalizacją obojętności, z niewrażliwością społeczną
2014-03-19Sławomir ZatwardnickiKawałecek smycka, kawał Boga
Święta szybko mijają, ważne, żeby nie pozostać na poziomie sielanki, ale dostrzec ich głęboki sens: bliskość Boga
2014-03-19Sławomir ZatwardnickiG.K. Chesterton - Dla sprawy
Ktokolwiek bierze do rąk książki Chestertona - z miejsca staje się albo jego fanem, albo przeciwnikiem. Nie inaczej jest ze zbiorem "Dla sprawy", wydanym w 2013 r. przez Frondę
2014-03-19Sławomir ZatwardnickiMatka człowieka czy Matka Boga?
Maryja zwana jest Matką Boga - czy nie stosowniejszy byłby biblijny tytuł "Matka Pana"?
2014-03-19Sławomir Zatwardnicki"Matka Boga" - nieszczęśliwy tytuł?
Jeszcze Marcin Luter uważał, że nie ma lepszego tytułu Maryi, jak "Matka Boga". Tymczasem kolejne pokolenia protestantów dystansowały się od tego tytułu, wybierając raczej "Matkę Pana"
2014-03-19Sławomir ZatwardnickiWyjątek wyjątkiem, wielbłąd wielbłądem
Bogactwo samo w sobie nie jest sprzeczne z Ewangelią. Nie da się jednak z nią pogodzić pragnienie bogactwa, życie w luksusie, niewrażliwość na potrzeby innych, a nawet "codzienny" konsumpcjonizm
2014-03-19Sławomir ZatwardnickiWierzę w dwie natury Syna Bożego
Temat programu duszpasterskiego 2013-14 to "Wierzę w Syna Bożego". Co oznacza dla nas wiara w Jezusa jako Syna Bożego? Jaka jest waga definicji dogmatu chrystologicznego soboru w Chalcedonie?
2014-03-17Sławomir ZatwardnickiWiara i rozum bez pomieszania i rozdzielenia
Chalcedoński dogmat chrystologiczny jest podstawą właściwego rozumienia relacji między wiarą a rozumem. Ani ich pomieszanie, ani rygorystyczne rozdzielenie nie są właściwym ujęciem
2014-03-17Sławomir ZatwardnickiPismo Święte czytane w Kościele duszą teologii
Benedykt XVI wielokrotnie wyrażał troskę o stan współczesnej egzegezy: Pismo święte nie może być interpretowane tylko według metody historyczno-krytycznej - musi być ona uzupełniona o "hermeneutykę wiary". Co Papież miał na myśli?
2014-03-17Sławomir ZatwardnickiNiby dlaczego Królowa Apostołów?
W postawie Maryi widać doskonałą równowagę między jej własną relacją z Bogiem a działaniem na zewnątrz. Dlatego tytuł "Królowej Apostołów" ma głęboki - nie tylko kurtuazyjny - sens
2014-01-17Sławomir ZatwardnickiAprioryczne założenia i filozoficzne uwarunkowania metody historyczno-krytycznej według Benedykta XVI
Trzytomowe dzieło Benedykta XVI poświęcone osobie Jezusa to praktyczna próba zastosowania postulowanej przez niego syntezy metody historyczno-krytycznej oraz hermeneutyki wiary
2014-01-17Sławomir ZatwardnickiZawracanie głowy kijem od transparentu
Psioczenie ludzi religijnych na "desakralizację" rzeczywistości wynika z zasadniczego niezrozumienia tajemnicy Wcielenia Chrystusa, które było rewolucją, podważającą podział na "sacrum" i "profanum"
2014-01-16Sławomir ZatwardnickiHistoria i znaczenie rytu dolewania wody do kielicha z winem
Ryt dolewania wody podczas Przygotowania Darów uchodzi często naszej uwadze, ma jednak głęboką wymowę teologiczną
2014-01-16Sławomir ZatwardnickiTo kaznodzieja potrzebuje ewangelizacji
Nie ma takiej metody na "dobrą homilię", która nie zaczynałaby się od własnego serca i relacji z Bogiem. Bez osobistego przeżycia kerygmatu i przekazywanych prawd homilia zawsze będzie jak nieprzyprawiona potrawa
2014-01-16Sławomir ZatwardnickiJezus mógł się narodzić z grzesznej Matki
Czy Syn Boży mógł się urodzić z grzesznej matki? Być może teologicznie dałoby się tu uzasadnić, jednak Bóg wybiera rozwiązania nie "możliwe", ale "najlepsze"!
2014-01-16Sławomir ZatwardnickiMetoda historyczno-krytyczna a hermeneutyka wiary
Dokonanie syntezy między hermeneutyką wiary a metodą historyczno-krytyczną to postulat Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Dlaczego i w jaki sposób miałaby się dokonać taka synteza?
2014-01-15Sławomir ZatwardnickiNieprzyjaciółka skrypturystycznych herezji
Historyczno-krytyczna metoda interpretacji Biblii, choć zasadniczo słuszna, może prowadzić do skrajnie błędnych wniosków, rugujących to co nadprzyrodzone z dziejów ludzkich. Lekarstwem może być tu mariologia powiązana z chrystologią
2014-01-15Sławomir ZatwardnickiPierwsze przykazanie przestało obowiązywać
Tak twierdzi Richard Dawkins - autor "Boga urojonego". A jednak współczesność jest wcale nie gorsza w wynajdywaniu bożków niż starożytność
2013-10-21Sławomir ZatwardnickiDominikanie zajmują się ateizmem
Jeden z numerów czasopisma Teofil (2/2012) poświęcony jest problemowi ateizmu i niewiary i jest tu miejsce na całe spektrum postaw i opinii dotyczących tej problematyki
2013-10-21Sławomir ZatwardnickiCzy bronić Boga, skoro On sam się nie broni?
Zarówno wierzący, jak i niewierzący muszą się zmierzyć z milczeniem Boga. Bóg faktycznie nie jest wielomówny, jest wręcz skryty - czy jednak nieobecny?
2013-10-21Sławomir ZatwardnickiApostołka i apostołowie
Dlaczego Tę, która nawet nie należała do grona Apostołów, tytułujemy "Królową Apostołów"?
2013-10-21Sławomir ZatwardnickiAteizm urojony. Ewoluujące hipotezy o Jezusie, nieewoluujące uprzedzenia
Tragikomicznie jest wtedy, gdy Dawkins wkracza na teren teologii i snuje hipotezy jak mały Rysio na lekcji religii w gimnazjum
2013-10-20Sławomir ZatwardnickiMaryja przesłania Boga!
Zarzuty, jakoby pobożność maryjna przesłaniała Boga wynikają ze skrytego lęku przed wszelką rzeczywistością stworzoną. Czy rzeczywiście dla Boga-Stwórcy jest ona konkurencyjna?
2013-10-18Sławomir ZatwardnickiDlaczego (nie) Wniebowzięta?
Dogmat o Wniebowzięciu Maryi nie jest oczywiście wyrażony wprost w Biblii, ale ma podstawy biblijne
2013-10-18Sławomir ZatwardnickiCzy żony i matki powinny pracować?
Żyjemy w świecie, w którym to nie ekonomia służy człowiekowi, ale człowiek ekonomii. Jednym ze skutków jest to, że kobieta nie tyle może, co musi pracować
2013-10-18Sławomir ZatwardnickiAteizm urojony
Bóg urojony? Karykatura Dawkinsa. Ewolucja wszystkiego a nieewoluujące uprzedzenia
2013-10-16Sławomir ZatwardnickiFundamentalizm biblijny w perspektywie tajemnicy wcielenia
Fundamentalizm religijny jest zrozumiały jako reakcja na relatywizację i sekularyzację rzeczywistości - czy jest jednak do obronienia z perspektywy samej Biblii i zdrowej teologii?
2013-06-25Sławomir ZatwardnickiChrystus jedyną Drogą, więc nie po drodze mi z Maryją
Jezus mówi o sobie "Ja jestem drogą..." - czy sformułowanie to oznacza wykluczenie Maryi z naszej duchowej relacji do Boga, czy wręcz przeciwnie?
2013-06-24Sławomir ZatwardnickiNiepokalana nie doświadczyła ciemności wiary?
Czy bezgrzeszna i pełna łaski Maryja nie doświadczała trudu wiary? Czy może pod tym względem być dla nas wzorem?
2013-06-24Sławomir ZatwardnickiEwangelizacja we wszystkich przypadkach
Jezus Zbawiciel to nie boski śmieciarz usuwający nasze brudy. Niestety tak mniej więcej postrzega Go nasze pokolenie, trywializujące grzech. Pole do ewangelizacji jest więc ogromne
2013-05-09Sławomir ZatwardnickiŁuski spadają z oczu. Wyjście z religii zdrowia
Czy w naszych czasach zdrowie nie stało się przypadkiem religią dominującą? Recenzja książki: Manfred Lutz - "Szczęście w pigułce. Kiedy troska o zdrowie staje się chorobą".
2013-05-09Sławomir ZatwardnickiPo co Dziewicy Oblubieniec?
Relacja małżeńska Maryi i Józefa nie była jakimś przypadkiem, ale elementem Bożego planu zbawienia
2013-05-07Sławomir ZatwardnickiKrólowa z ludu i dla ludu wzięta
Pomoce do homilii na uroczystość NMP Królowej Polski
2013-05-07Sławomir ZatwardnickiNie jestem godzien wejść do świątyni
Słowa "Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie..." to nie fałszywa pokora, ale wyznanie wiary
2013-05-07Sławomir ZatwardnickiSerce Niepokalane, ale nie wszystko rozumiejące
Materiały do homilii na święto Niepokalanego Serca NMP
2013-05-07Sławomir ZatwardnickiChesterton a nowa odsłona eugeniki
Eugeniczne pomysły powinny były zostać pogrzebane już po I wojnie światowej. Niestety, pomysły na "doskonałą populację" ciągle odżywają w nowych odsłonach
2013-04-08Sławomir ZatwardnickiŚlub dziewictwa? Anachronizm i egzotyka!
Czy w odpowiedzi Maryi na słowa Anioła zwiastującego jej Boskie macierzyństwo możemy doszukiwać się wcześniejszego ślubu dziewictwa?
2013-04-08Sławomir ZatwardnickiCzy kobieta jest wiarygodnym świadkiem zmartwychwstania?
Dlaczego fakt, że kobiety były pierwszymi świadkami zmartwychwstania był "niewygodny" dla pierwszych pokoleń chrześcijan?
2013-04-05Sławomir ZatwardnickiDlaczego (nie) ślub dziewictwa?
Zwiastowanie Pańskie - czy w przekazie biblijnym zawarta jest jakaś sugestia na temat ślubu dziewictwa Maryi?
2013-04-05Sławomir ZatwardnickiPo co Maryi mąż?
Dlaczego Bóg nie pozwolił Józefowi oddalić się od Maryi? Czy Matka Boża potrzebowała męża? Jaką rolę odegrał Józef w życiu Maryi i Jezusa?
2013-04-05Sławomir ZatwardnickiBóg mógł przyjść na świat bez Jej zgody!
"Tak" Maryi wypowiedziane wobec anioła nie ujmowało nic suwerenności Wszechmogącego Boga, jednak było potrzebne: Bóg nie jest tylko urzędową instancją, ale Osobą
2013-02-20Sławomir ZatwardnickiPismo milczy na temat Maryi
Nieraz mówi się, że Biblia milczy na temat Maryi - jednak bardziej dogłębna analiza Biblii pokazuje, że wcale nie jest to prawdą
2013-02-20Sławomir ZatwardnickiRecenzja: Siostra Faustyna. Biografia Świętej
Recenzja książki Ewy K. Czaczkowskiej "Siostra Faustyna, Biografia Świętej", wyd. Znak 2012
2013-02-18Sławomir ZatwardnickiSkończeni naiwniacy czy potworni grzesznicy?
Demaskatorska analiza eugeniki dokonana przez Chestertona 100 lat temu nic nie straciła ze swej aktualności - w obliczu coraz większych problemów bioetycznych staje się wręcz lekturą obowiązkową
2013-02-18Sławomir ZatwardnickiDelikatne dotknięcie w ramię
Czy właściwą metodą przekonywania do wiary jest krzykliwość, naśladująca świat reklamy? Jeśli nie, to jak powinniśmy przekazywać Dobrą Nowinę i bronić prawdy?
2013-02-15Sławomir ZatwardnickiDawkins uchachany
"Bóg urojony" to raczej szyderstwo niż poważna intelektualna dyskusja na tematy religii i ateizmu. Nie można jednak tej książki traktować całkiem niepoważnie
2013-02-15Sławomir ZatwardnickiHermeneutyka wiary, a nie podejrzeń
O decyzji Benedykta XVI i jej komentatorach
2013-02-15Sławomir ZatwardnickiSzpagat damski, szpagat męski
"Poza Kościołem nie ma zbawienia" - próby interpretacji tej prawdy nierzadko przypominają usiłowanie dokonania szpagatu przez słabo wygimnastykowanych intelektualistów
2013-01-08Sławomir ZatwardnickiA Słowo Boże stało się ludzką mową
Wcielenie Słowa Bożego dotyczy zarówno "ciała" w sensie dosłownym, jak i wszystkiego, co z człowieczeństwem jest związane, a zwłaszcza - ludzkiego języka
2013-01-08Sławomir ZatwardnickiApologia, ale jaka?
Bóg nas kokietuje, ale do miłości nie zmusza. Tej Boskiej taktyce musi odpowiadać chrześcijańska apologia
2013-01-08Sławomir ZatwardnickiZnalezieni przez łaskę, ale jeszcze nie pełni łaski
Boża łaska zadziwiła Maryję, zadziwia i nas: jak znaleźć łaskę u Boga?
2013-01-08Sławomir ZatwardnickiSama wiara to za mało
Misją Kościoła jest ewangelizacja, ale apologetyka jest jej nieodłącznym towarzyszem
2013-01-08Sławomir ZatwardnickiPokusa fundamentalizmu biblijnego
Fundamentalistyczne odczytywanie Biblii to problem głównie protestancki, ale dotykający także katolików. Dlaczego taka lektura jest niewłaściwa i potencjalnie groźna w skutkach?
2013-01-07Sławomir ZatwardnickiPeter Seewald, "Jezus Chrystus. Biografia" - recenzja
Biografia Jezusa Chrystusa napisana przez dziennikarza, szukającego czegoś więcej niż zbieranina niepowiązanych faktów - recenzja książki Petera Seewalda
2013-01-07Sławomir ZatwardnickiZgoda Nowej Ewy
Rozważanie/materiał do homilii na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Oktawa Narodzenia Pańskiego)
2012-12-28Sławomir ZatwardnickiMiecz, nie zabawka
Rozważanie/materiał do homilii na Święto Ofiarowania Pańskiego
2012-12-28Sławomir ZatwardnickiByć jak Bóg, stać się Bogiem
Egzegeza tekstu 1J 3,1-3: co oznacza przebóstwienie człowieka i dziecięctwo Boże
2012-12-28Sławomir ZatwardnickiSłowo stało się ciałem - co z tego wynika i dla kogo?
Prawda o wcieleniu Syna Bożego nie jest tylko teologicznym pustosłowiem - rodzi bardzo konkretne konsekwencje dla wierzących w Syna Bożego
2012-12-28Sławomir ZatwardnickiPielgrzymkowe gawędy
O książce Georga Ratzingera "Mój brat, Papież"
2012-09-13Sławomir ZatwardnickiKrólowa, której nie trzeba się bać
Tytuł Maryi - Królowej niewiele mówi współczesnemu człowiekowi, wymaga więc wyjaśnienia
2012-09-11Sławomir ZatwardnickiMilczenie, słowa i czyny
Orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012 pokazuje potrzebę zachowania równowagi między słowem a milczeniem. Cisza jest warunkiem dobrej komunikacji tak samo jak słowo
2012-09-11Sławomir ZatwardnickiDlaczego (nie) teologia?
To nie teologia jest niemodna, tylko modne stereotypy sprawiają, że młodzi ludzie nie garną się na studia teologiczne
2012-09-11Sławomir ZatwardnickiKatolicki Pomocnik Towarzyski. Bóg a zło w świecie
Doświadczenie wierzących pokazuje, że miłość Boża w sercu człowieka większa jest od zła panującego w świecie
2012-09-05Sławomir ZatwardnickiKatolicki Pomocnik Towarzyski. Jezus - jeden z wielu nauczycieli religijnych
Przysłuchajmy się więc choćby pobieżnie - ale z bliska, a nie z oddali - słowom Jezusa
2012-09-05Sławomir ZatwardnickiKatolicki Pomocnik Towarzyski. Kto wymyślił Kościół?
Przeprowadziłem kiedyś symulację ankiety, zadając tytułowe pytanie wszystkim spotkanym przeze mnie ludziom, których zapamiętałem jako niechodzących do kościoła
2012-09-05Sławomir ZatwardnickiKatolicki Pomocnik Towarzyski. Kościół zagląda pod kołdrę!
Choć Kościół tak naprawdę nie zagląda pod kołdrę, to nie jest ślepy na fakt, że inni ze swoją antykoncepcyjną propagandą wciskają się tam bez żenady
2012-09-05Sławomir ZatwardnickiKatolicki Pomocnik Towarzyski. Wszystkie religie mówią o tym samym
Za mocno nadmuchany balon musi pęknąć. A wszystko zakończy się jak zabawa w przedszkolu - upadkiem na pupę. Tyle że nie o niewinną zabawę tu chodzi
2012-09-05Sławomir ZatwardnickiCzy Jezus wiedział, że umrze?
Dla dogmatyka kwestia samoświadomości Jezusa jest prosta. Dla biblisty - niekoniecznie. Co więc ze świadomością przyszłej śmierci krzyżowej, wyrażaną na kartach Ewangelii?
2012-09-04Sławomir ZatwardnickiZaproszeni na wesele do Kany
Dla dogmatyka kwestia samoświadomości Jezusa jest prosta. Dla biblisty - niekoniecznie. Co więc ze świadomością przyszłej śmierci krzyżowej, wyrażaną na kartach Ewangelii?
2012-09-04Sławomir ZatwardnickiKościół oczami świeckich (pół żartem, pół serio)
Jakim językiem powinna się posługiwać osoba wierząca w kontaktach z innymi? Czy musi to być język "neutralny"? Czy może to być żargon pobożnościowy? Czy jest jakiś złoty środek?
2012-09-04Sławomir ZatwardnickiA skądże mi to, że Matka Kościoła przychodzi do mnie?
Tytuł Maryi - Matki Kościoła jest stosunkowo nowy, ale jego treść nie jest niczym nowym - świadomość duchowego macierzyństwa Maryi względem Kościoła istniała zawsze
2012-09-04Sławomir ZatwardnickiBoża miłość - ludzkie uczucie
Mówiąc o Najświętszym Sercu Jezusa - wyrażamy wiarę w to, że Boża miłość i ludzkie uczucia to nie są odrębne rzeczywistości
2012-09-04Sławomir ZatwardnickiToast na cześć sumienia, które jest Osobą
Sumienie to jedna z najbardziej ludzkich cech, ukazująca wielkość i godność człowieka: jego związek z wartościami obiektywnymi i nastawienie personalne
2012-08-31Sławomir Zatwardnicki, Stanisława Iżyk-DekowskaZamiast patroszenia - łowienie. O kursie Alfa
O jednym z narzędzi nowej ewangelizacji, możliwym do wykorzystania w parafii - rozmowa ze Stanisławą Iżyk-Dekowską, dyrektorem Krajowego Biura Alfa
2012-08-30Sławomir ZatwardnickiLiteratura, nie recenzja
O książce Andrzeja Horubały "Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne": czy warto zapłacić 10 groszy za każdą przeczytaną stronę?
2012-06-01Sławomir ZatwardnickiPołożnicza lektura Biblii
W Biblii fragmenty dotyczące rodzenia dzieci zawierają często głęboki sens teologiczny, łatwo przeoczany przez mężczyzn, którym nie dane było doświadczyć porodu
2012-05-31Sławomir ZatwardnickiMoc, tchnienie czy jednak Osoba?
Zrozumienie tego, że Duch Święty jest nie tylko mocą, ale przede wszystkim Osobą, jest konieczne, choć nie przychodzi łatwo
2012-05-31Sławomir ZatwardnickiTrójca doświadczona czy wyspekulowana?
Wiara w Trójcę Świętą nie jest łatwa do pogodzenia z ziemską arytmetyką, w której 1+1+1=3. Jednak wierząc w trzy Osoby Boskie, wierzymy nadal w JEDNEGO Boga
2012-05-31Sławomir ZatwardnickiChleb i wino. A co z wodą?
Zmieszanie odrobiny wody z winem w czasie sprawowania Mszy św. ma istotny sens teologiczny
2012-05-31Sławomir ZatwardnickiCiepłej wody i Euro?
Kard. Ratzinger, choć to poważny teolog, pisał także o futbolu. Może warto sięgnąć po jego refleksje przed Mistrzostwami?
2012-05-31Sławomir ZatwardnickiTata Strongman
O integralnym wychowaniu i prawdziwym ojcostwie
2012-05-21Sławomir ZatwardnickiParafia na wzór apostolski - idee fixe ks. Jana Ziei
Program duszpasterski "Kościół domem i szkołą komunii" współgra z wizją ks. Jana Ziei, który przez całe życie zabiegał o taką właśnie formę kościelnej komunii
2012-04-04Sławomir ZatwardnickiSacrum bez Boga
Kościół widziany oczami świeckich - pół żartem, pół serio
2012-04-03Sławomir ZatwardnickiRabbi różny od innych nauczycieli
Biblijny portret Jezusa pokazuje, jak wchodząc w tradycję rabbinizmu przemienił ją swoją osobą
2012-04-03Sławomir ZatwardnickiRodzina szkołą trzeźwości - rodzina wylęgarnią uzależnień
Rodzina może i powinna być szkołą trzeźwości, jednak realistyczne spojrzenie na nią wskazuje, że częściej jest raczej wylęgarnią uzależnień
2012-04-03Sławomir ZatwardnickiWyzwania ze strony niewierzących według Michaela Novaka
Książka Michaela Novaka "Boga nikt nie widzi" zmusza do ponownego podjęcia refleksji nad problemem ateizmu, który zmienia swój charakter na naszych oczach
2012-04-03Sławomir ZatwardnickiAbraham. Meandry wiary (wstęp)
Czy jest coś, czego Bóg miałby od nas) nie otrzymać, gdyby tego zażądał? Rozważania o wierze (nie tylko) Abrahama
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiCo ma Noe do Abrahama?
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiZanim wejdziemy na Moria
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiDziesiąta próba
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiPróba wyrazem miłości?
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiOto jestem!
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiOto poszedł...
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiNie dawać psom tego, co święte
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiDialog ojca z synem
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiPoszli razem
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiZwiązanie
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiRozwiązanie
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir ZatwardnickiBóg upatrzył sobie jagnię
Fragmenty książki "Abraham. Meandry wiary"
2011-04-22Sławomir Zatwardnicki, Zbigniew Kaliszuk, Jan Maria Odyniec, Natalia KurnytaKatolicy a pieniądze - fragmenty
Dom to komórka najważniejsza, która czyni nasze życie jakościowo najlepszym!
2011-03-02Sławomir ZatwardnickiSugestie słuchacza
Po pierwsze, dlaczego tylko „dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą”?
2010-11-08Sławomir ZatwardnickiWnuk babci Anny żyje!
Relacja z rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym "Jezus Żyje" na Górze Św. Anny 2004
2004-08-03Sławomir ZatwardnickiBłogosławiona na ziemi - wzięta do nieba
Materiały do homilii na uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia
2013-06-24Sławomir ZatwardnickiWięc teraz, synowie, słuchajcie Jej
Materiały do homilii na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
2013-06-24Sławomir ZatwardnickiMatka na mocy testamentu
Pomoce do homilii na uroczystość NMP Matki Kościoła
2013-05-07Sławomir ZatwardnickiZnaczenie Zmartwychwstania dla wierzących
Zmartwychwstanie Jezusa jest podstawą naszej wiary, jednak w kościelnej codzienności chyba zbyt rzadko wracamy do tej podstawy!
2012-03-30Sławomir ZatwardnickiZnak pustego grobu ważnym argumentem za zmartwychwstaniem
Trudno jest uwierzyć, jeszcze trudniej nie wierzyć: zmartwychwstanie Jezusa jest doskonałym potwierdzeniem prawdziwości tego teologicznego adagium
2012-03-30Sławomir ZatwardnickiEgzegeza zdrowieje od Głowy
Troska Benedykta XVI o interpretację Pisma Świętego to podkreślanie duchowego i teologicznego wymiaru egzegezy, często zaniedbanego we współczesnych badaniach nad Biblią
2012-02-07Sławomir ZatwardnickiPobożność maryjna. Reinterpretacja, ale w miłości
Recenzja książki: św. Alfons Maria Liguori, "Wysławianie Maryi"
2012-02-07Sławomir ZatwardnickiŚw. Leon Wielki - papież i doktor Kościoła
Kim był św. Leon Wielki i jaka była jego rola w rozwiązaniu wielkiego sporu chrystologicznego, który mógł trwale podzielić Kościół?
2012-02-06Sławomir ZatwardnickiO Wniebowzięciu językiem biblijnym
15 sierpnia to uroczystość Wniebowzięcia NMP - jak przedstawić ją w homilii lub nauczaniu językiem biblijnym?
2012-02-06Sławomir ZatwardnickiKto może odpuszczać grzechy?
Cud uzdrowienia paralityka, opisany w Mk 2 i Łk 7, ujawnia tożsamość Jezusa lepiej niż teologiczne deklaracje
2012-02-06Sławomir ZatwardnickiCzy człowiek może urodzić Boga?
Zrozumienie dogmatów maryjnych nie jest możliwe bez odniesienia do szerszego kontekstu teologicznego, a zwłaszcza - chrystologii
2012-02-06Sławomir ZatwardnickiSłowo Boże a ekumenizm
Co wynika z fragmentu niedawno ogłoszonej adhortacji dotyczącego relacji Słowa Bożego i ekumenizmu?
2011-01-20Sławomir ZatwardnickiAteizm i pogrzeb. Smutek i beznadzieja
Nic tak bardzo nie smuci jak brak nadziei na życie wieczne
2010-10-29Sławomir ZatwardnickiSkończyć z tą propagandą!
Stereotypy to śmierć dla jasności spojrzenia. Niestety obecnie to wykształceni ludzie myślą stereotypami, a prości - często zachowali naturalną przenikliwość
2010-10-29Sławomir ZatwardnickiKremacja - dlaczego nie?
Obecnie kremacja ciał zmarłych nie jest zabroniona w Kościele katolickim, jednak trzeba się zastanowić, czy w przypadku naszej kultury jest to wyraz szacunku dla zmarłego, czy też pójście na łatwiznę
2010-10-29Sławomir ZatwardnickiKim będzie drugi Jerzy?
Refleksje na marginesie książki ks. J. Sochonia "Tama. Opowieść o życiu i męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki"
2010-09-24Sławomir ZatwardnickiRzemieślnik czy artysta?
Św. Józef - nie tylko robotnik, ale także twórca!
2010-04-29Sławomir ZatwardnickiDuchowa podróż
Recenzja książki: Billy Graham, "Podróż. Jak żyć wiarą w wątpiącym świecie&", Wyd. "W drodze" 2007
2008-04-29
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W