Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Media katolickie w Polsce

Agencje Informacyjne

Internet i komputery

Prasa

Radio i telewizja

Wydawnictwa

"Droga"
Tygodnik Młodzieży Katolickiej

e-mail: droga@droga.com.pl

Gość Niedzielny

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice

Adres do korespondencji: skr. poczt. 659, 40-958 Katowice
tel.: (0-32) 2511-807, 2515-006, 2511-555
fax: (0-32) 2515-021
e-mail: GN Redakcja

Niedziela

Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie.
Redaktor naczelny: ks. dr Ireneusz Skubiś.

Adres redakcji: 42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 12.
tel. (034) 365-19-17,
e-mail: redakcja@niedziela.pl

Przewodnik Katolicki

Wydawca: Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: ks. Waldemar Hanas

Adres redakcji: 60-967 Poznań, plac Wolności 1.
tel. (0-61) 852-91-86,
fax. (0-61) 852-37-46.
e-mail: przewodnik.katolicki@archpoznan.org.pl

Tygodnik Powszechny

Wydawca – Tygodnik Powszechny S-ka z o.o.

Adres redakcji: 31-007 Kraków, ul. Wiślna 12,
tel. (012) 422-25-18, tel. 422-23-11, 421-66-81,
fax 421-67-31

e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl

Tygodnik Rodzin Katolickich "Źródło"

Wydawca: Fundacja "Źródło"

Adres redakcji: Redakcja TRK "Źródło"
ul. Mikołajska 17, 31-027 Kraków
tel./fax: (012) 423-22-57
e-mail: redakcja@zrodlo.com.pl

To jest miejsce na Twoje czasopismo! Nie zapomnij przysłać do Redakcji Opoki aktualnych danych!

Annales. Etyka w życiu gospodarczym Wydawca:
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania
Wodna 34
90-046 Łódź
tel. (42) 67 61 367 tel/fax (42) 67 61 368
e-mail: etyka@swseiz.lodz.pl www.swseiz.lodz.pl

Rocznik. Poświęcony etyce biznesu i etyce środowiska akademickiego. Znajduje się na liście czasopism punktowanych Komitetu Badań Naukowych.

Christianitas Wydawca:
Klub Książki Katolickiej,
ul. Górczyńska 21
60-132 Poznań
tel. 061 86 52 994
e-mail: biuro@kkk.com.pl

Kwartalnik. Pismo można zamawiać na stronie internetowej http://www.christianitas.pl/zakupy.php3

Czas serca Wydawca:
Wydawnictwo „DEHON”
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego
Adres redakcji:
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel. (012) 2905298
fax. (012) 2905298 wew. 23
e-mail:
czasserca@wydawnictwo.net.pl
prenumerata@wydawnictwo.net.pl

Ilustrowany dwumiesięcznik społeczno-religijny, adresowany głównie do rodzin katolickich, pragnących żyć duchowością Bożego Serca. Naszym czasopismem pragniemy służyć Kościołowi w Polsce i uczestniczyć w budowaniu cywilizacji miłości we współczesnym świecie. Pismo można zamawiać listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Echo katolickie Adres redakcji:
ul. Bp. Ignacego Świrskiego 43a
08-110 Siedlce
tel. (0-25) 644-48-00
tel./fax: (0-25) 644-49-00
e-mail: redakcja@echokatolickie.pl

Don Bosco Redakcja:
ul. Wroniecka 6
61-793 Poznań
tel. 061 855-18-64

Don Bosco jest polską edycją czasopisma założonego przez Jana Bosko w 1877 r. Jest to pismo Rodziny Salezjańskiej, skierowane także do rodziców, animatorów młodzieżowych i wszystkich, którym bliskie są ideały Jana Bosco.

Forum Iuridicum Wydawca:
Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego, sekcji "Bobolanum" Papieskiego Wydzialu Teologicznego w Warszawie oraz Wydawnictwo "Rethos"
Adres redakcji:
ul.Rakowiecka 61
02-532 Warszawa
tel.: (0-22) 54 28 726; 0692 58 57 52
fax: (0-22) 84 80 978; 84 89 499
e-mail: forum.iuridicum@post.pl

Rocznik w oparciu o stałych wspólpracowników FI, publikowane są artykuły z zakresu prawa kościelnego i państwowego w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim (ze streszczeniami po angielsku lub polsku). Współpracownikami są autoryterty w zakresie prawa kościelnego i prawa świeckiego, tak z Polski, jak i z zagranicy. Artykuły maja raczej charakter ogólny i są przeznaczone nie tylko dla prawników.

redaktor naczelny: Witold Adamczewski SJ

Fronda Redakcja:
FRONDA PL Sp. z o.o.
01-102 Warszawa, ul. J.Olbrachta 94, tel. 022 836 54 44, 877 37 35,
fax: 022 877 37 34

W 1993 roku grupa dwudziestoparoletnich osób (nazwiska większości z nich znajdują się w stopce redakcyjnej pierwszego numeru "Frondy"), głównie z Warszawy i Wrocławia, postanowiła wydawać własne czasopismo. Ukazało się ono przed wakacjami 1994 roku. Cały nakład, w wysokości tysiąca egzemplarzy, rozszedł się błyskawicznie, był szeroko recenzowany i komentowany - i stał się podstawą zaproszenia zespołu redakcyjnego "Frondy" do stworzenia audycji telewizyjnej w TVP. Czasopismo to wydajemy do dziś, od kilku lat w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy. (według własnej strony Frondy)

Głos Karmelu Wydawca:
Wydawnictwo Karmelitów Bosych ul. Glogera 5
31-222 Kraków
tel. (012) 416-85-12 lub 667-658-780
email: czasopismo@wkb.krakow.pl
email: prenumerata@wkb.krakow.pl

"Głos Karmelu" to dwumiesięcznik o charakterze formacyjnym, dla wszystkich podążających ścieżkami życia duchowego. Na jego łamach spotkasz wielkich mistrzów modlitwy: św. Teresę od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Teresę od Dzieciątka Jezus i innych doświadczonych przewodników po szlakach świętości, tu znajdziesz rady i wskazówki dotyczące życia duchowego, wreszcie tutaj możesz zaprzyjaźnić się z naszą wielką rodziną karmelitańską. Każdy numer stanowi odsłonę numeru rocznego. Dotychczas dużo uwagi poświęciliśmy dwóm zagadnieniom - świętość i modlitwa. W tym roku koncentrujemy się na tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Styczniowy numer pt. "Światłość w ciemności" dotknął problemu grzechu. Marcowy numer Pt. "Powrót dziecka" skupi się na nawróceniu. Kolejną odsłonę tego tematu stanowić będzie numer majowy pt. "Serce za serce". W tym roku ukażą się także numery pt.: "Matka Miłosierdzia", "Bądź miłosierny" oraz "Niespokojne serce". Zapraszamy Cię, pójdź z nami ścieżką na Górę Karmel.

Głos Ojca Pio Wydawca:
Kuria Prowincjalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków
Adres redakcji:
Redakcja dwumiesięcznika "Głos Ojca Pio"
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków
tel./fax 012 292 81 64 e-mail: redakcja@glosojcapio.pl

Dwumiesięcznik. Pismo można również zamawiać na stronie internetowej www.glosojcapio.pl

Homo Dei

Kwartalnik "Homo Dei"
Wydawca: Prowincja Warszawska Redemptorystów
Adres: 30-523 Kraków, ul. Zamojskiego 56
telefon: /0-12/ 656-29-88; 292-30-07
fax: /0-12/ 292-30-08
e-mail: hdei@krakus.top.pl
www.homodei.com.pl

Kwartalnik teologiczny o charakterze pastoralno-duszpasterskim i
ascetycznym, adresowany przede wszystkim do duchowieństwa oraz osób
zakonnych.

Redaktor naczelny - O. Wojciech Zagrodzki CSsR
Sekretarz redakcji - O. Janusz Serafin CSsR

Jasna Góra REDAKCJA MIESIĘCZNIKA "JASNA GÓRA"
JASNA GÓRA
ul. O. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa 25
tel.: 034/ 365-66-88
fax: 034/ 365-67-28
e-mail: wydawnictwo@jasnagora.pl

Ilustrowany miesięcznik Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, wydawany od 1983 roku przez Kurię Generalną Zakonu Paulinów i zarząd Klasztoru Jasnogórskiego. Jest poświęcony życiu Kościoła i narodu.

Któż jak Bóg

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 248/252 05-261 Marki

tel. 022 771 37 88
Red. nacz. - ks. Marian Polak CSMA
e-mail: wydawnictwo@michalineum.kom.pl

Dwumiesięcznik

List

Miesięcznik
Wydawca:
Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media LIST,
ul. Dominikańska 3/12
31-043 Kraków

tel. (012) 429 54 79
tel./fax (012) 423 11 99
tel. dział prenumeraty i reklamy: 423 11 99
email: stow@list.media.pl,
email redakcji: redakcja@list.media.pl

Miesięcznik poświęcony odnowie życia chrześcijańskiego (pismo katolickie).

Magazyn Familia

Wydawca: Edycja św. Pawła
Adres redakcji: ul. Prawnicza 62, 02-495 Warszawa

Tel./fax: 022 667 76 76
e-mail: familia@magazynfamilia.pl

Ilustrowany miesięcznik współczesnej rodziny, wydawany od kwietnia 2008 roku. Czasopismo dostępne jest na terenie całego kraju oraz za granicą w prenumeracie, w kioskach, salonach prasowych oraz wybranych parafiach.

Miejsca Święte Wydawca:
Prowincja Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) DRUKARNIA APOSTOLICUM w Ząbkach — druk. PRENUMERATA i numery archiwalne MŚ tel., fax 022 670 08 48, tel. 022 818 27 51 w. 359, codziennie od 900 do 1400, e-mail: prenumerata.ms@ecclesia.org.pl
MARKETING, PROMOCJA I REKLAMA tel., fax 022 670 08 48, e-mail: marketing@ecclesia.org.pl Adres redakcji: ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa, tel. 022 618 52 44

W styczniu 1997 roku z miesięcznika Księży Pallotynów "Królowa Apostołów" wyłoniły się "Miejsca Święte" - jedyne w Polsce specjalistyczne pismo poświęcone ruchowi pielgrzymkowemu oraz sanktuariom Polski i świata. Ale Królowa Apostołów nie przestaje patronować tak pielgrzymom, jak i samej redakcji. Nasz miesięcznik ma za zadanie:
* ukazywać piękno miejsc świętych;
* przygotowywać pielgrzymów do drogi;
* podtrzymywać żar pielgrzymich serc.

Nasza Arka

Adres redakcji:
31-150 Kraków,
ul. Św. Filipa 17

tel. (012) 428-49-10
e-mail: redakcja@nasza-arka.pl

NASZA ARKA - Miesięcznik Rodzin Katolickich jest wydawany od 1 stycznia 2001 roku przez Wydawnictwo AZ, Kraków, ul. Pytlasińskiego 15. Do września 2001 ukazało się 9 numerów czasopisma. Ich temetyka jest w skrócie przedstawiona na stronie internetowej www.nasza-arka.pl. Czasopismo jest dostępne w parafiach i księgarniach katolickich w całej Polsce. Dotychczasowy średni nakład "Naszej Arki" to 150 000 egz.

Nasz głos

Wydawca: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
ul. Nabielaka 16
00-743 Warszawa
tel. (022) 851-49-82
fax. (022) 851-49-83
e-mail: kgcivitas@civitas.opoka.org.pl

Tel. (022) 621-41-89
fax. 628-61-00

Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", o charakterze kulturalnym i społeczno-katolickim

OBECNI

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
ul. Jana Pawła II nr 7
25-025 Kielce
tel. 041 3680296
redakcja@obecni.com

OBECNI - kwartalnik wydawany przez studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Pismo to, poprzez swój religijno - społeczno - kulturalny charakter pragnie przyczyniać się do utrwalania i promocji wartości chrześcijańskich oraz myśli humanistycznej. Gromadząc wokół siebie szerokie grono twórców, duchownych i świeckich, środowiska parafialne i akademickie, pragnie wypełniać szeroką przestrzeń nieustannie podejmowanego dialogu Kościoła ze współczesnym światem.

Oligokatecheza

Redaktor naczelny: ks. Krzysztof Prus
Redaktor merytoryczny: Aleksandra M. Kielar
Wydawca: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum
Adres redakcji:
ul. Kancl. J. Łaskiego 11
62-200 Gniezno
tel. (0-61) 426-36-51
fax (0-61) 425-43-21
e-mail: redakcja@oligokatecheza.pl

Kwartalnik dla katechetów, nauczycieli i rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Pismo można zamawiać telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

L'Osservatore Romano
(edycja polska)

Wydanie polskie - miesięcznik Stolicy Apostolskiej

Wydawca i redakcja:
L'Osservatore Romano
Via del Pellegrino
00120 Citta del Vaticano

tel. (0039) 06 698-99-440, (0039) 06 698-99-441
fax (0039) 06 698-83-282
email: ornet@ossrom.va

W Polsce dystrybucja i prenumerata:
Ks. Pallotyni
ul. Wilcza 8
05-091 Ząbki k. Warszawy

Miesięcznik zawierający aktualne dokumenty Stolicy Apostolskiej i informacje na temat jej działalności. Na stronach "Opoki" systematycznie zamieszczane kolejne wydania pisma.

Pielgrzym Kalwaryjski

Adres redakcji:
"Pielgrzym Kalwaryjski"
Klasztor oo. Bernardynów
ul. Bernardyńska 46
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Red. naczelny: O. Wenancjusz Stasiuk OFM

tel. (0 33) 87-66-304
fax (0 33) 87-66-641
e-mail: pielgrzym@kalwaria.ofm.pl

Kwartalnik sanktuarium oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Czasopismo adresowane jest zarówno do tych, którzy Kalwarię pragną poznać, jak i do osób z miejscem tym związanych, tutaj pielgrzymujących i uczestniczących w różnych formach życia duchowego, a przez to tworzących niepowtarzalne religijne i kulturowe dziedzictwo. Nasze pismo odzwierciedla życie sanktuarium, jego dni uroczyste i powszednie, a także utrwala przeżycia i wrażenia Czytelników - Pielgrzymów, wyniesione z Kalwarii. Lektura kwartalnika pozwala nie tylko głębiej poznać historię i duchowość polskiej Jerozolimy, ale i obficie czerpać z tego rezerwuaru, żywego skarbca wiary i nadziei, jak powiedział o sanktuarium Ojciec Święty Jan Paweł II.

Powściągliwość i praca

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 248/252 05-261 Marki

tel. 022/771 45 95
Red. nacz. - ks. Sylwester Łącki CSMA (0602 603 717)
e-mail: wydawnictwo@michalineum.kom.pl

Miesięcznik

Promyczek Dobra - miesięcznik dla dzieci

Wydawca:
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK
Plac Katedralny 1
33-300 Nowy Sącz tel. 18/ 443-44-00
email: wydawnictwo@promyczek.pl, sekretariat@promyczek.pl

Miesięcznik dla dzieci w wieku 6-9 lat. W czasopiśmie obok stron poświęconych życiu religijnemu znajdziemy opowiadania, łamigłówki, informacje z misji, stronę językową i wiele innych. Wydawnictwo organizuje wiele konkursów dla dzieci, m.in. Konkurs Kaligraficzny Bakałarz, konkursy poetyckie, plastyczne czy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Skowroneczek. Strona wydawnictwa www.promyczek.pl

Przegląd Powszechny

adres redakcji:
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa
tel. (022) 542-87-28, 542-87-26
e-mail: przeglad.powszechny@jezuici.pl

miesięcznik
ukazuje się od 1884 roku, czasopismo stowarzyszone w konsorcjum prasowym WAM

RUaH

Kwartalnik

Wydawca / Redakcja
"Paganini"
Małgorzata i Janusz Kotarba
ul. Batorego 25/11
31-135 Kraków

tel. (012) 623-71-82
tel./fax (012) 623-71-81
email: firma@paganini.com.pl
strona www wydawnictwa: www.paganini.com.pl

Magazyn muzyczny, poświęcony muzyce chrześcijańskiej. Do magazynu dołączana jest płyta CD.

Salwator - magazyn katolicki

Wydawca
Prowincjalat Salwatorianów
ul. św. Jacka 16
30-364 Kraków
tel. (12) 260-60-80
fax. (12) 269-17-32
e-mail: salwator@salwator.com

Dwumiesięcznik

Sekty i Fakty

Maternus Media

biuro@maternus.pl
tel. 0 600 154 811
www.maternus.pl

Tratwa

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 248/252 05-261 Marki

tel. (022) 781 14 90
Red. nacz. - ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
e-mail: krzychu@michalici.otd.pl

Kwartalnik dla młodzieży

W drodze

Wydawca
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W DRODZE
ul. Kościuszki 99
60-920 Poznań
tel. (061) 852-31-34
tel./fax (061) 852-39-62

Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu (zob. także związane wydawnictwo "W drodze")

Więź Redakcja:
ul. Kopernika 34
Warszawa

(Adres do korespondencji: 00-950 Warszawa, skr.poczt. 209)
tel. 827-29-17, 828-19-06
fax 826-79-83
email: wiez@wiez.com.pl

Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym Wydawca - Wydawnictwo M adres:
ul. Zamkowa 4/4
30-301 Kraków

tel. (12) 269-32-74
fax 826-79-83
email: zeszyty@wydm.pl
strona www zesztów: www.zeszyty.wydm.plInstytucje związane z radiem i telewizją

Instytucje podane są według kategorii, a w ramach kategorii alfabetycznie

Redakcje: Redakcja TVP | Redakcja PR | Msza dla marynarzy
Radia: Radio Maryja | Radio Plus | Radio Watykańskie | Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich Inne: Telewizja Puls | Telewizja Niepokalanów II | Telewizja Trwam | Fundacja przyjaciół RW | Stowarzyszenie Filmowe M.M. Kolbego

1. Redakcje

Redakcja programów katolickich TVP S.A.

ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa,
tel: (0-22) 647-61-50, fax: (0-22) 647-77-35

Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia

Redaktor naczelny - o. Krzysztof Dorosz SI

Al.Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa,
tel. (022) 645 91 80, fax 645 59 82
e-mail: katolicka@radio.com.pl

Kościelna Redakcja Radiowej Mszy świętej dla Marynarzy i Rybaków

ul. Cystersów 15
80-330 Gdańsk-Oliwa
tel. (058) 520051
fax 522775
2. Rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne

Radio Maryja

Ojcowie redemptoryści

ul. Żwirki i Wigury 80
87-100 Toruń
tel. 655-23-61 (biuro), 655-23-55 (słuchacze z Polski pn), 655-23-56 (słuchacze z Polski płd)
fax 655-23-62


- Wykaz stacji nadawczych i częstotliwości na cały kraj
- Aktualne wiadomości
- Oddział w Białymstoku

Radio PLUS
Radio Watykańskie - Sekcja Polska

Codzienny Serwis Informacyjny - godz. 16.15.
I Program Polskiego Radia i Radio Maryja
fale krótkie w kHz: 5890, 9645, 11740; w m: 25/22, 31, 49
fale średnie w kHz: 1530
UKF w Rzymie: 93,3 MHz

Program wieczorny - godz. 20.00 (powt. 6.00)
fale krótkie w kHz: 4005, 5890, 7250; w m: 41, 49, 75
fale średnie w kHz: 1467, 1530
UKF w Rzymie: 93,3 MHz

Stacje należące do Forum niezależnych rozgłośni katolickich
E-mail: sekretariat@radiokatolickie.pl
Katolickie Radio Podlasie

ul. Bp Świrskiego 56
08-110 Siedlce
tel. (25) 644 72 73
fax. (25) 644 64 47
e-mail: sekretariat@radiopodlasie.pl
www.radiopodlasie.pl
Radio Warszawa

ul. Floriańska 3
03-707 Warszawa
tel. (22) 619 28 29
fax. (22) 670 19 76
e-mail: sekretariat@radiowarszawa.com.pl
www.radiowarszawa.com.pl
Radio Nadzieja

ul. Sadowa 3
18-400 Łomża
tel. (86) 215 14 10
fax. (86) 215 14 13
e-mail: radio@radionadzieja.pl
www.radionadzieja.pl
Radio Niepokalanów

ul. o. Maksymiliana Kolbego 5
96-515 Teresin
tel. (22) 47 30 561
fax (22) 47 30 562
e-mail: kontakt@radioniepokalanow.pl
www.radioniepokalanow.pl
Radio Głos

ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin
tel. (58) 536 14 98
fax (58) 536 38 15
e-mail: biuro@radioglos.pl
www.radioglos.pl
Radio RDN Małopolska

ul. Bema 14
33-100 Tarnów
tel. (14) 627 50 50
fax. (14) 627 51 51
e-mail: sektar@rdn.pl
www.rdn.pl
Katolicka Rozgłośnia Radiowa FIAT

ul. Ogrodowa 24/44
42-200 Częstochowa
tel. (34) 365 12 56
e-mail: radio@fiat.fm
www.fiat.fm
Anioł Beskidów

ul. Św. Jana Chrzciciela 14
35-032 Bielsko-Biała
tel.(33) 810 41 89
fax (33) 810 41 89
e-mail: radio@aniolbeskidow.pl
www.aniolbeskidow.pl
Radio VIA

ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
tel. (17) 852 46 25
fax (17) 852 46 26
e-mail: radio@radiovia.com.pl
www.radiovia.com.pl


Radio FARA

ul. Grodzka 11
37-700 Przemyśl
tel. (16) 67 67 001
fax (16) 67 67 002
e-mail: studio@radiofara.pl
www.radiofara.pl

Radio AIN KARIM

ul. Skomielna Czarna 240
tel. (12) 373-21-02
32-437 Skomielna Czarna
fax (12) 373-21-02
e-mail: kontakt@radioainkarim.pl
www.radioainkarim.pl
Katolickie Radio Zamość

ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1
22-400 Zamość
tel. (84) 638 90 10

e-mail: redakcja@radiozamosc.pl
www.radiozamosc.pl
Radio i

ul. Św. M.M.Kolbego 8
15-174 Białystok
tel. (85) 664 38 88
fax (85) 654 38 88 w. 103
e-mail: newsroom@radioi.pl
www.radioi.pl
Radio Emaus

ul. Zielona 2
61-851 Poznań
tel. (61) 850 48 00
fax (61) 850 48 01
e-mail: redakcja@radioemaus.pl
www.radioemaus.pl
Katolickie Radio Diecezji Płockiej

ul. Ks.Piotra Ściegiennego 18
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 44 22 wew. 12
fax (23) 672 44 22 wew. 15
e-mail: sekretariat@krdp.fm
www.krdp.fm
Radio Rodzina /Wrocław/

ul. Katedralna 4
50-328 Wrocław
tel. (71) 327 11 97

e-mail: sekretariat@radiorodzina.pl
www.radiorodzina.pl
Radio Rodzina /Kalisz/

ul. Złota 144
62-800 Kalisz
tel. (62) 767 37 02
fax (62) 767 37 03
e-mail: rodzina@radiorodzina.kalisz.pl
www.radiorodzina.kalisz.pl
Radio Victoria

ul. Seminaryjna 6a
99-400 Łowicz
tel. (46) 837 60 69
fax (46) 837 60 69
e-mail: sekretariat@radiovictoria.pl
www.radiovictoria.pl
Radio eM 107,6 FM

ul. Wita Stwosza 16
40-042 Katowice
tel. (32) 609 90 40
fax (32) 609 90 50
e-mail: sekretariat@radioem.pl
www.radioem.pl
Radio „Jasna Góra”
ul. O. Augustyna Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
tel. (34) 365 18 13
fax (34) 365 60 16
e-mail: radio@radiojasnagora.pl
www.radiojasnagora.pl
Radio eR
ul. Jana Pawła II 11
20-535 Lublin
tel. (81) 527 85 86
fax (81) 527 85 86
e-mail: sekretariat@radioer.pl
www.radioer.pl
Radio DOXA

ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole
tel. (77) 45 66 700

e-mail: radio@doxa.fm
www.doxa.fm
Radio eM Kielce

ul. Jana Pawła II 4
25-013 Kielce
tel. (41) 349 50 51
fax (41) 343 26 51
e-mail: radio@em.kielce.pl
www.em.kielce.pl
Radio RDN Nowy Sącz

pl. Kolegiacki 4
33-300 Nowy Sącz
tel. (redakcja) (18) 449 06 00
tel. (antena) (18) 444 01 01
e-mail: sacz@rdn.pl
www.rdn.pl
Telewizja Trwam

Fundacja Lux Veritatis 87-100 Toruń
ul. św. Józefa 23/35,
fax: 0-56/ 610-81-54.

SATELITA
ASTRA 2C 19,2E
Transponder: 048
Częstotliwość: 11186 MHz
Polaryzacja: pionowa (V)
SR: 22000
FEC: 5/6 PID Video: 33 PID Audio: 3606 PID Audio: 3607 dla Radia Maryja
W USA i Kanadzie:

Galaxy 19 na pozycji 97.0°West Częstotliwość transpondera: 11960 MHz, Polaryzacja: pionowa (V), FEC: 3/4, Symbol Rate: 22000 ksymb/s, PID Video: 787 PID Audio: 1043 PID Audio: 1044 dla Radia Maryja Modulacja: DVB-S/QPSK

3. Inne instytucje i media

Fundacja Przyjaciół Radia Watykańskiego

Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. (022) 5389702, 5388796, 5389251

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Prezes: Zygmunt Gutowski

ul. Barska 2
02-315 Warszawa

Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego RadiaNaczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia została powołana w czerwcu 1989r. dzięki Sejmowej Ustawie o stosunku państwa do Kościoła katolickiego z 17 maja 89. Zadania programowe zostały sformułowane w Porozumieniu pomiędzy władzami Radia a Episkopatem. W 1992 obowiązek realizacji postanowienia nadawania programów religijnych autoryzowanych przez Kościół wpisany został do Ustawy o radiofonii i telewizji (art.59).

W ciągu dziesięciu lat redakcją kierowali: ks.Krzysztof Ołdakowski SI, ks.Grzegorz Dobroczyński SI, ks.Krzysztof Dorosz SI i ks. Rafał Sztejka SI (obecny szef). Redakcja ma status Redakcji Naczelnej, nie wchodzi w skład innych struktur, jej dziennikarze przygotowują programy dla wszystkich pięciu anten Polskiego Radia..

Redakcja jest niewielka, pracuje w niej obecnie ośmioro dziennikarzy i kilkoro współpracowników. Zespół ten przygotowuje rocznie ponad 200 godzin rozmaitych audycji własnych, a także współpracuje z innymi jednostkami Polskiego Radia. Stąd audycje Redakcji pojawiają się nie tylko w stałych, własnych "okienkach" ale i w innych pasmach programowych. Otwarcie na współpracę jest jedną z najważniejszych cech określających miejsce Redakcji w Polskim Radiu. Wspólne działania są szczególne owocne w przypadku tak wielkich wydarzeń jak np. pielgrzymki papieskie czy transmisje z ważnych uroczystości religijnych.

Szczególnego znaczenia nabrały w ostatnich latach transmisje i reklacje z podróży papieskich do różnych zakątków świata. Rok 2001 poświęcony także jest prezentacji postaci , dzieła i przesłania życia Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

Podkreślić także trzeba współpracę Redakcji z Radiem Watykańskim, Katolicką Agencją Informacyjną i z wieloma rozgłośniami diecezjalnymi w Polsce.

Własne programy Naczelnej Redakcji Programów Katolickich prezentują dużą rozmaitość. Od słuchowisk realizowanych w Teatrze Polskiego Radia („Miecz obosieczny” według sztuki J.Zawieyskiego otrzymał wyróznienie na I Festiwalu „Dwa teatry” — Sopot, 1 - 3 VI 2001), przez audycje informacyjne (coniedzielny magazyn "Z życia Kościoła" jest jedną z bardziej słuchanych audycji w Programie I), publicystyczne (w tym specjalna audycja dla chorych), stałe, codzienne felietony - do programów dla dzieci. Ważne miejsce zajmują tzw. audycje kontaktowe, z udziałem słuchaczy (w Programie I i III) i specjalne cykle audycji dokumentalnych . Dziennikarze Redakcji biorą udział w merytorycznym i redakcyjnym przygotowaniu wydawnictw płytowych Polskiego Radia dokumentujących pielgrzymki papieskie. Służą także wszystkim dziennikarzom Polskiego Radia informacją związaną z życiem Kościoła polskiego i powszechnego.

Szefuje Redakcji ks.Rafał Sztejka SJ, sekretarzem redakcji jest Krzysztof Sielicki, audycje przygotowują: Małgorzata Bartas-Witan, Małgorzata Glabisz-Pniewska, Elżbieta Nowak, Elżbieta Staniszewska, Sylwia Sułkowska, Jan Pniewski, Marcin Witan, także współpracująca od kilku lat Barbara Utlińska i kilkoro młodych współpracowników.

Nasz adres:
Polskie Radio S.A., Naczelna Redakcja Programów Katolickich,
Al.Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa,
tel. (22)645 91 80, fax (22) 645 59 82
e-mail: katolicka@radio.com.pl


Ramówka stała

Program I

codziennie: godz.5,05 - "Myśli na dobry dzień"

niedziele i święta:

godz.6.55 -"Abyś dzień święty święcił"

godz.9,00 — transmisja Mszy św.

godz.10 - magazyn "Z życia Kościoła"

godz. 23,45 - "Moja i twoja nadzieja"

ostatnie niedziele miesiąca - słuchowisko, g.22

dwa razy w miesiącu - audycje nocne z telefonicznym udziałem słuchaczy - godz.24 - 3

Program II

dni powszednie - "Słowo na dzień" - godz.5.55

niedziele, godz. 6,45 „Korzenie jedności” — magazyn wydarzeń kulturalnych

Program III

niedziele — godz. 22,35 - "Rozmowy wieczorne"

pierwszy poniedziałek każdego miesiąca — godz.23,05 - "Trójka pod księżycem "

Radio BIS

piątki, godz. 11.45 - "Impulsy", audycja dla chorych.

ostatni piątek miesiąca, g.11,15 - "Dzień bez stresu" (audycja społeczna)

niedziele, godz.9,00 — „Ukryte skarby Biblii" - audycja dla dzieci,

niedziele, godz.19,30 — „Człowiek pytanie otwarte” - audycja edukacyjna (filozoficzna) dla młodzieży,

Program V (dla zagranicy)

powtórzenie niedzielnej audycji informacyjnej ,

audycja dla dzieci "Złoty kluczyk".

Ponadto w ważniejsze święta kościelne Redakcja przygotowuje specjalne audycje dla wszystkich anten Polskiego Radia, a także współpracuje w przygotowywaniu transmisji wydarzeń religijnych i patriotyczno-religijnych.

 

 

Program I
 • codziennie: godz.4.55 - "Myśli na dobry dzień"
 • niedziele i święta:
  • godz.6.55 -"Abyś dzień święty święcił"
  • godz.10 - magazyn "Z życia Kościoła"
  • święta - audycje okolicznościowe - 20 - 30 min.
  • godz. 23,45 - "Moja i twoja nadzieja"
  • ostatnie niedziele miesiąca - Teatr Polskiego Radia, g.22
 • Okazjonalnie - audycje nocne z telefonicznym udziałem słuchaczy - godz.24 - 3
Program II
 • dni powszednie - "Słowo na dzień" - godz.5.50
Program III
 • niedziele - godz 20,05 - "Rozmowy wieczorne"
 • noc, pierwsze poniedziałki/wtorki miesiąca - "Trójka pod księżycem" godz. 23,35 - 1,30
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: media radio telewizja dziennik środki społecznego przekazu prasa masmedia TV tygodnik periodyk
 
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W