Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
METODY  AKTYWIZUJĄCE  W  KATECHEZIE
RELACJE  I  SCENARIUSZE

Katarzyna  Wawrzyniak

Adwent  i  sakramenty
(aktywne powtórzenie wiadomości - gra w okręty)

Celem katechezy było powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących Adwentu i sakramentów. Aby urozmaicić lekcję powtórkową, wprowadziłam znaną dzieciom grę w okręty. Dodatkowym utrudnieniem było umiejscowienie pod masztami okrętów pytań. Każde trafienie i dobra odpowiedź były punktowane. Na planszy ukryłam 2 czteromasztowce, 3 trójmasztowce, 4 dwumasztowce i 5 jednomasztowców. Poza okrętami na planszy ukryte były bomby (B). Bomby to zadania podobne do zdań z teleturnieju "Miliard w rozumie". Polegają one na otwarciu na obojętnie jakiej stronie "Małego słownika zwrotów i pojęć religijnych". Następnie katecheta podaje hasło, wymyślając dwie definicje i czytając właściwą. Uczeń musi odgadnąć, która definicja jest prawdziwa; za poprawną odpowiedź otrzymuje punkty, które liczą się w ogólnej klasyfikacji. Na planszy ukryta jest również tratwa z rozbitkiem. To trafienie, a zarazem uratowanie rozbitka, nagradzane jest specjalną premią. Całą lekcję prowadzi nauczyciel, który posiada własną planszę z ukrytymi zadaniami. Dla klasy można przygotować planszę na papierze bądź też narysować ją na tablicy. Zasada oznaczania trafień jest sprawą do uzgodnienia z klasą. Oto przykładowa plansza nauczyciela.

  A B C D E F G H I J
1 1 2 3 4         21 22
2           27 28      
3 25 26   5       T   23
4       6 7 8       24
5 18                  
6 19   B5   B6   29 30   B1
7 20     B4            
8     B3     15        
9 9         16     12  
10 10 11   B2   17     13 14

PYTANIA  UKRYTE  POD  MASZTAMI  OKRĘTÓW

 1. Ile jest sakramentów świętych?
 2. Co oznacza przynoszony przez nas lampion?
 3. Jaki czas roku liturgicznego poprzedza Boże Narodzenie?
 4. Który z sakramentów umacnia w chorobie?
 5. Gdzie obecnie spotykamy się z nowo narodzonym Jezusem?
 6. Który z sakramentów pomaga zmienić swoje postępowanie?
 7. Ile niedziel trwa Adwent?
 8. Jak nazywa się życie Boże w nas, ofiarowane nam przez Boga na chrzcie?
 9. Co to jest sakrament?
 10. Co to znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta?
 11. Dlaczego Bóg zachował Maryję od grzechu pierworodnego?
 12. Jakie sakramenty przyjmujemy raz w życiu?
 13. Podczas jakiego sakramentu powstaje rodzina?
 14. Co jest symbolem zawartego małżeństwa?
 15. Jak nazywa się święto, w czasie którego chrześcijanie wspominają narodzenie Jezusa?
 16. Jakie obietnice otrzymał Abraham?
 17. Jakie święto obchodziliśmy 8 grudnia?
 18. Wymień warunki dobrej spowiedzi świętej?
 19. Co oznacza słowo: Adwent?
 20. Kogo Pismo św. nazywa Mesjaszem?
 21. Wymień przynajmniej 4 znane ci modlitwy?
 22. Jak nazywa się specjalna Msza św. odprawiana w okresie Adwentu?
 23. Jaki dar otrzymujemy w Najświętszym Sakramencie?
 24. Jaką rolę pełni kapłan?
 25. Wymień przynajmniej 3 piosenki lub pieśni religijne śpiewane w czasie Adwentu?
 26. W jaki sposób człowiek może stać się dzieckiem Bożym?
 27. Jak nazywa się wieczór poprzedzający Boże Narodzenie?
 28. Jaki kolor szat liturgicznych używany jest podczas Mszy św. w okresie Adwentu?
 29. Co nowego pojawiło się w okresie Adwentu w kościele?

Tą formę powtórki wprowadziłam w klasie III i muszę przyznać, że dzieci są z niej bardzo zadowolone. Zwycięzcą jest cała klasa, bo dzięki wspólnej zabawie powtórzyliśmy wiadomości. Nie ma w niej przegranych. Każdy - nawet najbardziej nieśmiały - uczeń włącza się do zabawy. Dzieci wielokrotnie pytają, kiedy będziemy grać w okręty i często też same przygotowują plansze oraz zadania dla innych.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-05-14Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: katecheza metody aktywizujące konspekt aktywizacja gra w okręty powtórzenie utrwalenie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W