Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
METODY  AKTYWIZUJĄCE  W  KATECHEZIE
RELACJE  I  SCENARIUSZE

Ewa  Jancewicz

Nadeszła  "pełnia  czasów"
(słoneczko,  papier  lakmusowy,  puzzle  logiczne)

W klasie VI przeprowadziłam katechezę na temat: Nadeszła "pełnia czasów". Postawiłam sobie następujące cele:

Podczas katechezy wykorzystałam metody: słoneczko, papier lakmusowy, puzzle logiczne. Wcześniej przygotowałam: Pismo św., ksero perykopy biblijnej - Mt 3,1-12, kartki z klejem, czyste kartki, mazaki, kredki, koło z napisem: Jan Chrzciciel to..., plansze z napisami: Co tekst mówi o Janie Chrzcicielu? Co tekst mówi o Jezusie? Co tekst mówi o człowieku?, pocięte na fragmenty zdania: Jan Chrzciciel to prorok, który zapowiadał nadejście Mesjasza. Nauczał on nad rzeką Jordan. Głosił spełnienie zapowiedzi proroków. Wzywał do pokuty, do nawrócenia, czyli przygotowania się na przyjście Mesjasza.

Wprowadzenie. Katechezę rozpoczęłam wspólną modlitwą. Następnie postawiłam uczniom pytanie: Co kojarzy się wam z postacią Jana Chrzciciela?

Aktywizacja. Uczniowie otrzymali karteczki z klejem. Na nich zapisywali odpowiedzi na pytania w formie krótkich haseł. Po zakończonej pracy przyczepiali je na tablicy, tworząc w ten sposób słoneczko do hasła: Jan Chrzciciel to... Najdłuższe promienie tworzyły wyrazy: prorok, syn Zachariasza i Elżbiety, przyjście Jezusa, rzeka Jordan, nawrócenie.

Puenta. Podsumowałam pracę uczniów, a następnie wprowadziłam ich do tekstu biblijnego.

Aktywizacja. Postawiłam przed uczniami zadanie odszukania w tekście, który usłyszą, odpowiedzi na pytania: 1. Co tekst mówi o Janie Chrzcicielu? 2. Co tekst mówi o Jezusie? 3. Co tekst mówi o człowieku? Na tablicy zostały przypięte - w trzech kolumnach - plansze z tymi pytaniami. Potem miało miejsce uroczyste odczytanie tekstu biblijnego. Uczniowie utworzyli grupy. Każda z nich otrzymała ksero tekstu - Mt 3,1-12, kredkę określonego koloru, czystą kartkę, mazak. Grupy poszukujące informacji o Janie Chrzcicielu otrzymały kredkę koloru niebieskiego, o Jezusie - zieloną, o człowieku - czerwoną. Zespoły miały przeczytać tekst, odnaleźć i podkreślić odpowiednie fragmenty biblijne oraz krótko je wyjaśnić. Po upływie wyznaczonego czasu, przedstawiciele grup odczytali wyniki pracy i przyczepili zabarwione kartki na tablicy pod określonym napisem.

W nawiązaniu do ich wypowiedzi podkreśliłam, że przez Jana Chrzciciela Bóg ogłosił swemu ludowi nadejście "pełni czasów", czyli wypełnienie się obietnic Bożych. Jan Chrzciciel głosił, że bliskie jest Królestwo Boże; że nadchodzi Ten, którego zapowiadali prorocy. Przedstawiał Go jako potężnego wysłańca Bożego, który dokona sądu nad dobrymi i złymi. Jednocześnie Jan Chrzciciel wzywał lud do pokuty, do nawrócenia, czyli do przygotowania się na przyjście Mesjasza. Potem wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: Co może uczynić każdy człowiek, aby inni rozpoznali Jezusa, który jest pośród nas?

Aktywizacja. Na koniec uczniowie otrzymali pocięty na fragmenty tekst, który mieli ułożyć w całość. W ten sposób sprawdziłam, jak opanowali temat. Zadanie to nie sprawiło im kłopotu. Zresztą uczniowie pracowali sprawnie podczas całej katechezy.

Przedłużeniem naszej pracy było zadanie domowe. Uczniowie - w formie artykułu prasowego - mieli napisać: Gdyby Jan Chrzciciel głosił swoją naukę dziś, jakie słowa skierowałby do nas?

Oto jedna z prac: Drodzy czytelnicy! Poznaliście Pana, przyjęliście chrzest, Jego naukę. Spotykacie się z Nim na Mszy św. w każdą niedzielę. A jak wygląda wasze życie? Zazdrościcie sobie, nienawidzicie się, gniewacie się, myślicie tylko o sobie! Żyjecie tak, jakbyście nie znali Zbawiciela. Zapominacie, że On przyjdzie powtórnie na ziemię. Proszę Was, żyjcie według przykazań Bożych. Bądźcie dobrzy i wyrozumiali dla innych! Czyniąc dobro, oczyszczajcie swoje serca! Postarajcie się, aby świat zmienił się na lepsze! Pogłębiajcie swoją wiarę! Czyńcie to wszystko, bo inaczej będziecie zgubieni! - Jan Chrzciciel

opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-05-15Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: katecheza Jan Chrzciciel metody aktywizujące konspekt aktywizacja słoneczko papier lakmusowy puzzle logiczne pełnia czasów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W