Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Anna  Kokot

ADWENT - CZAS OCZEKIWANIA

kl. III - szkoła podstawowa

Cel  ogólny:  Przygotowanie dzieci do dobrego przeżycia liturgicznego Adwentu.

Cele  szczegółowe:

Uczeń powinien znać:

  1. słowo Adwent,
  2. wezwanie proroka Izajasza, zawarte w Łk 3,4-6, do prostowania ścieżek dla Zbawiciela.

Uczeń powinien wiedzieć, że:

  1. Adwent, to czas oczekiwania na Zbawiciela, pierwszy okres roku liturgicznego, czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia,
  2. Roraty, to Msza święta odprawiana w czasie Adwentu.

Środki  dydaktyczne:  Pismo św., foliogramy: tekst z Łk 3,4-6, pieśń: Oto Pan Bóg przyjdzie, uzupełniony "tekst z lukami", kalendarz liturgiczny - obraz, wzór kalendarza adwentowego - obraz, kalendarze adwentowe oraz tekst z lukami dla każdego ucznia, koperta z listem zapraszającym na roraty, sznurek, grafoskop.

PRZEBIEG  SPOTKANIA

1.  WPROWADZENIE

Uczestnicy spotkania rozpoczynają je znakiem krzyża. Następnie katecheta zapowiada przyjście gościa. W klasie czynione są przygotowania, które polegają na zewnętrznym porządkowaniu siebie i klasy. Katecheta wprowadza atmosferę oczekiwania. Wreszcie przychodzi posłaniec (uczeń starszej klasy) i przynosi kopertę, którą należy otworzyć dopiero za 30 min.

2.  ROZWINIĘCIE  I  POGŁĘBIENIE

*  Oczekiwanie  adwentowe

Przed chwilą oczekiwaliśmy gościa, a doczekaliśmy się tylko jego wysłannika. Ludzie często na kogoś czekają. Kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli i musieli opuścić raj, ich życie stało się bardzo trudne. Wtedy Pan Bóg objawił, że ma wspaniały plan wybawienia ludzkości. Obiecał przez proroków, że przyśle na ziemię Zbawiciela i ludzie czekali na Niego. To oczekiwanie na Zbawiciela nazywamy Adwentem. Uczniowie zapisują temat do zeszytów.

Scenka - prostowanie drogi

Wyznaczone dzieci wytyczają, przy pomocy sznurka, drogę pomiędzy rzędami ławek. Droga musi być kręta i długa. Wybrane dziecko odgrywa rolę posłańca, który po wyznaczonym przez sznurek szlaku próbuje jak najszybciej dotrzeć do katechety. Droga okazuje się trudna do przebycia i niepotrzebnie wydłużona. Katecheta pyta uczniów: "Co trzeba zrobić, aby ułatwić posłańcowi przybycie?" (wyprostować drogę). Kolejne dzieci prostują sznurek. Tym razem posłaniec przebywa drogę szybko i bez trudu. Katecheta zauważa, że dzieci udzieliły bardzo trafnej rady odnośnie do budowania drogi. Podobnej rady udzielił ludziom oczekującym na Zbawiciela prorok Izajasz.

Proklamacja słowa Bożego

Katecheta uroczyście czyta tekst Łk 3,4-6. Uczniowie śledzą treść słowa Bożego wyświetloną na ekranie. Katecheta zadaje pytania:

Teraz katecheta przypomina dzieciom o kopercie. Otwiera ją. Wewnątrz jest list - zaproszenie na roraty.

*  Adwent - okres liturgiczny

Katecheta przyczepia list do tablicy. Następnie pokazuje uczniom schematyczny obraz kalendarza liturgicznego i przypomina, że Adwent, to również pierwszy okres roku liturgicznego. Jest to czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W Adwencie odprawiana jest Msza święta, która nazywa się roratami. Uczestnictwo w niej jest również przygotowaniem na przyjście Zbawiciela. Katecheta odwołuje się do zaproszenia, które umieścił na tablicy.

3.  EWALUACJA

Uczniowie uzupełniają brakujące w tekście wyrazy i wklejają go do zeszytu.

Pierwsze trzy osoby, które prawidłowo wypełnią luki, otrzymują ocenę bardzo dobrą. Katecheta pokazuje prawidłowo wypełniony tekst na ekranie, uczniowie kontrolują swoje zeszyty.

Tekst z lukami

Adwent jest to czas radosnego ...................... na przyjście Zbawiciela. Jest to również pierwszy okres roku ............................, w którym przygotowujemy się do świąt ........................................................ Czynimy to przez .................. uczynki oraz walkę ze ........................ W Adwencie uczestniczymy we Mszy świętej, którą nazywamy ........................

4.  MOJA  ODPOWIEDŹ

*  Modlitwa

Uczniowie śpiewają pieśń adwentową Oto Pan Bóg przyjdzie. Następnie jeden z uczniów odczytuje wezwania, na które pozostali uczestnicy spotkania odpowiadają słowami: przyjdź, Panie Jezu.

Katecheta rozdaje uczniom kalendarze adwentowe i wyjaśnia, jak mają je w domu przygotować i jak prowadzić. Pokazuje wcześniej wykonany wzór. Kalendarze, na których dzieci będą zaznaczały swoje dobre uczynki staną się prezentem dla Pana Jezusa na święta Jego Urodzin.

WZÓR  KALENDARZA  ADWENTOWEGO

Maryja z Nazaretu w dzień Zwiastowania stała się Matką Bożego Dzieciątka. Z radością nosiła pod sercem małego Jezusa i licząc dni swojego błogosławionego stanu, czekała na Jego narodzenie. Przygotowywała się na Jego przyjęcie. Przyłącz się do oczekującej Maryi i św. Józefa. Obok na rysunku widzisz ich w betlejemskiej szopce. Droga prowadząca do szopki jest podzielona na cztery części - to cztery niedziele Adwentu. Przerysuj lub wytnij rysunek przedstawiający Dzieciątko. W pierwszą niedzielę Adwentu umieść je w przecięciu nr 1; w drugą niedzielę w przecięciu nr 2; w trzecią w przecięciu nr 3; w Wigilię w przecięciu nr 4. W Boże Narodzenie umieść Dzieciątko w szopce obok Maryi i Józefa. Rysunek pokoloruj. Na łącze obok drogi narysuj kwiatek, jeżeli uda ci się zrobić dobry uczynek. Będzie to twoje przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-11-08Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Adwent Izajasz oczekiwanie Kalendarz adwentowy okres liturgiczny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W