Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Špidlìk Thomáš

Medytacje nad Ewangelią dni powszednich


stron 672,
format 175 x 235 mm
ISBN 978-83-7485-120-6
rok wydania: 2010
okładka twarda
Spis treści
Wstęp
Okres Adwentu
1 Tydzień Adwentu
Poniedziałek – Nie jestem godzien
Wtorek – Bóg objawia się maluczkim
Środa – Rozmnożenie chleba
Czwartek – Dom na piasku czy na skale
Piątek – Widzieć i żyć
Sobota – Bliskość Królestwa Bożego
2 Tydzień Adwentu
Poniedziałek – Moc przebaczenia
Wtorek – Radość z powodu odnalezienia zagubionej owcy
Środa – Przyjdźcie do mnie wszyscy
Czwartek – Św. Jan Chrzciciel
Piątek – Wszystko na chwałę Boga
Sobota – Głos proroków
3 Tydzień Adwentu
Poniedziałek – Działa z mocą Bożą
Wtorek – Szczerość uczynków
Środa – Pytanie św. Jana Chrzciciela
Czwartek – Świadectwo Jezusa o Janie
Piątek – Światło głosicieli wiary
Dni powszednie Adwentu od 17 do 24 grudnia
17 grudnia – Genealogia Jezusa
18 grudnia – Józef człowiek sprawiedliwy
19 grudnia – Objawienie Zachariaszowi w świątyni
20 grudnia – Pełna łaski
21 grudnia – Macierzyństwo Dziewicy Maryi
22 grudnia – Magnificat
23 grudnia – Obrzezanie św. Jana
24 grudnia – Msza poranna: Benedictus
Okres Bożego Narodzenia
29 grudnia – Oczyszczenie Matki Bożej
30 grudnia – Duchowe wzrastanie
31 grudnia – Bóg-Słowo
2 stycznia – Przepowiadanie Jana Chrzciciela
3 stycznia – Baranek Boży
4 stycznia – Pierwsi uczniowie Jezusa
5 stycznia – Natanael
6 stycznia – Chrzest Ducha
7 stycznia – Cud w Kanie
7 stycznia albo poniedziałek po Objawieniu Pańskim – Pierwsze nauczanie Jezusa
8 stycznia albo wtorek po Objawieniu Pańskim – Litość nad tłumem
9 stycznia albo środa po Objawieniu Pańskim – Pan żywiołów
10 stycznia albo czwartek po Objawieniu Pańskim – Duch Boży na nas
11 stycznia albo piątek po Objawieniu Pańskim – Trąd duszy
12 stycznia albo sobota po Objawieniu Pańskim – On musi rosnąć
Okres Wielkiego Postu
Środa Popielcowa – Post
Czwartek po Popielcu – Weź swój krzyż!
Piątek po Popielcu – Opanowanie łakomstwa w jedzeniu
Sobota po Popielcu – Uczta z grzesznikami
1 Tydzień Wielkiego Postu
Poniedziałek – Sąd ostateczny
Wtorek – Ojcze nasz
Środa – Znak Jonasza
Czwartek – Modlitwa prośby
Piątek – Gniew
Sobota – Miłość ku wszystkim
2 Tydzień Wielkiego Postu
Poniedziałek – Miłosierdzie Boskie i ludzkie
Wtorek – Jednego tylko macie nauczyciela
Środa – Zdradzony przez swój naród
Czwartek – Zły bogacz i ubogi Łazarz
Piątek – Okrutni rolnicy
Sobota – Syn marnotrawny
3 Tydzień Wielkiego Postu
Msza święta „ad libitum” – Woda Chrystusa
Poniedziałek – Zazdrość
Wtorek – Rozliczenie się przed Bogiem
Środa – Wypełnienie Prawa
Czwartek – Jezus i Belzebub
Piątek – Największe przykazanie
Sobota – Faryzeusze i celnik
4 Tydzień Wielkiego Postu
Msza święta „ad libitum” – Uzdrowienie niewidomego od urodzenia
Poniedziałek – Jezus w Galilei
Wtorek – Uzdrowienie w szabat
Środa – Władza nad światem
Czwartek – Świadectwo o Chrystusie
Piątek – Jezus nazywa się Synem Bożym
Sobota – Nowe dyskusje na temat pochodzenia Chrystusa
5 Tydzień Wielkiego Postu
Msza „ad libitum” – Wskrzeszenie Łazarza
Poniedziałek Roku A i B – Kobieta cudzołożna
Poniedziałek Roku C – Ja jestem światłością świata
Wtorek – Wychwalenie Syna Człowieczego
Środa – Wyzwolenie z grzechu
Czwartek – Pierworodny wśród synów ludzkich
Piątek – Bóg człowiek
Sobota – Śmierć jednego za lud
Wielki Tydzień
Wielki Poniedziałek – Namaszczenie olejkiem w Betanii
Wielki Wtorek – Zapowiedź zdrady Judasza
Wielka Środa – Trzydzieści srebrników
Okres Wielkanocy
Oktawa Wielkanocy
Poniedziałek w oktawie Wielkanocnej – Pierwsze ukazanie się Zmartwychwstałego
Wtorek w oktawie Wielkanocnej – Ukazanie się Marii Magdalenie
Środa w oktawie Wielkanocnej – Uczniowie z Emaus
Czwartek w oktawie Wielkanocnej – Jezus ukazuje się Apostołom
Piątek w oktawie Wielkanocnej – Cudowny połów
Sobota w oktawie Wielkanocnej – Jezus gani brak wiary
2 Tydzień Wielkanocy
Poniedziałek – Rozmowa z Nikodemem
Wtorek – Syn, który z nieba zstąpił
Środa – Bóg umiłował świat
Czwartek – Świadectwo z nieba
Piątek – Szedł za Nim wielki tłum
Sobota – Jezus kroczy po wodzie
3 Tydzień Wielkanocy
Poniedziałek – Pokarm, który nie niszczeje
Wtorek – Manna z nieba
Środa – Chleb życia
Czwartek – Wiara w życie wieczne
Piątek – Spożywać Ciało i pić Krew
Sobota – Panie, do kogóż pójdziemy?
4 Tydzień Wielkanocy
Poniedziałek – Dobry Pasterz
Wtorek – Świadectwo czynów
Środa – Słowo życia
Czwartek – Służenie Bogu
Piątek – Ja jestem drogą
Sobota – Obraz Ojca
5 Tydzień Wielkanocy
Poniedziałek – Duch Święty w sercu
Wtorek – Pokój Chrystusa
Środa – Prawdziwy krzew winny
Czwartek – W miłości Ojca
Piątek – Przyjaciele Boga
Sobota – Uczniowie a świat
6 Tydzień Wielkanocy
Poniedziałek – Nienawiść świata
Wtorek – Duch Święty przekona świat o grzechu
Środa – Duch Prawdy
Czwartek – Czas jest krótki
Piątek – Smutek wasz zamieni się w radość
Sobota – Proście a otrzymacie
7 Tydzień Wielkanocy
Poniedziałek – Pokój w ucisku
Wtorek – Wiara – życie wieczne
Środa – Nie jesteście ze świata
Czwartek – Jedno
Piątek – Paś owce moje
Sobota – Panie, czy to on?
Okres Zwykły
1 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Znak czasów
Wtorek – Jezus nauczycielem
Środa – Uzdrowienie z gorączki
Czwartek – Samotność i działanie na rzecz innych
Piątek – Uzdrowienie paralityka
Sobota – Oczyszczenie grzeszników
2 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Duchowa młodość
Wtorek – Przestrzeganie szabatu
Środa – Uzdrowienia człowieka z uschłą ręką
Czwartek – Siła słów mieści się w dziełach
Piątek – Ustanowienie Dwunastu
Sobota – Krewni Jezusa
3 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
Wtorek – Boże macierzyństwo duchowe
Środa – Przenośnie w Ewangelii
Czwartek – Nic nie zostało ukryte
Piątek – Nasienie królestwa Bożego
Sobota – Drugi brzeg
4 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Opętanie przez zło
Wtorek – Jezus wskrzesza córkę Jaira
Środa – Jezus w Nazarecie
Czwartek – Misja Dwunastu
Piątek – Egzekucja Jana Chrzciciela
Sobota – Samotność i miłość do ludzi
5 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Dobrodziejstwo choroby
Wtorek – Tradycje starszych
Środa – Co czyni człowieka nieczystym
Czwartek – Poganka
Piątek – Uzdrowienie głuchoniemego
Sobota – Rozmnożenie chleba
6 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Znaki i cuda
Wtorek – Kwas faryzeuszy
Środa – Uzdrowienie niewidomego w Betsaidzie
Czwartek – Wyznanie wiary przez Piotra
Piątek – Utracić życie z powodu Chrystusa
Sobota – Przemiana
7 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Opętany epileptyk
Wtorek – Gdzie spotykamy Boga?
Środa – Kto jest z Chrystusem?
Czwartek – Uwodzenie przez zło
Piątek – Nierozerwalność małżeństwa
Sobota – Jezus i dzieci
8 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Brakuje ci jednej rzeczy
Wtorek – Opuszczać i otrzymywać
Środa – Służyć bliźniemu
Czwartek – Uzdrowienie niewidomego w Jerychu
Piątek – Jezus przeklina drzewo niewydające owoców
Sobota – Miłość Boga
9 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Przypowieść o przewrotnych rolnikach
Wtorek – Cezarowi to, co należy do Cezara
Środa – Powstanie z martwych
Czwartek – Kochać bliźniego jak siebie samego
Piątek – Syn Dawida
Sobota – Ofiara ubogiej wdowy
10 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Błogosławieństwa
Wtorek – Sól ziemi i światło świata
Środa – Chrystus – sens Prawa
Czwartek – Zgoda wśród ludzi
Piątek – Zgorszenie
Sobota – Szczerość słów
11 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Nie odpłacaj złem
Wtorek – Miłowanie nieprzyjaciół
Środa – Dawanie jałmużny w sekrecie
Czwartek – Ojcze nasz
Piątek – Skarb w niebie
Sobota – Beztroska dzieci Bożych
12 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Nie osądzaj
Wtorek – Ciasna brama
Środa – Fałszywi nauczyciele
Czwartek – Wiara i uczynki
Piątek – Uzdrowienie trędowatego
Sobota – Wiara setnika
13 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Bezwarunkowe pójście za Jezusem
Wtorek – Burza na morzu
Środa – Opętanie przez złego ducha
Czwartek – Uzdrowienie paralityka
Piątek – Powołanie Mateusza
Sobota – Post i modlitwa
14 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Dwa cudy
Wtorek – Przepędzanie zła złem
Środa – Powołanie dwunastu Apostołów
Czwartek – Głoszenie Królestwa Bożego
Piątek – Jak owce między wilki
Sobota – Krzyż i Opatrzność
15 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Rozłam wśród ludzi z powodu Chrystusa
Wtorek – Kto się zbawi?
Środa – Kto zna Boga?
Czwartek – Ciężkie i lekkie jarzmo
Piątek – Prawo a miłość
Sobota – Jezus, sługa JHWH
16 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Znak Jonasza
Wtorek – Rodzina dzieci Bożych
Środa – Przypowieść o siewcy
Czwartek – Błogosławieni, którzy widzą
Piątek – Wyjaśnienie przypowieści o siewcy
Sobota – Zło jak chwast między pszenicą
17 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Ziarenko gorczycy, zaczyn
Wtorek – Chwasty w pszenicy
Środa – Skarb i perła
Czwartek – Sztuka umiejętności dokonywania wyboru tego, co prawdziwe
Piątek – Objawienie Boga w życiu codziennym
Sobota – Święty Jan Chrzciciel
18 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Przed rozmnożeniem chleba
Wtorek – Na falach życia
Środa – Uzdrowienie córki kobiety kananejskiej
Czwartek – Wyznanie Piotra
Piątek – Weź swój krzyż
Sobota – Wyzwolicielska siła modlitwy i postu
19 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Danina na świątynię
Wtorek – Jeśli nie staniecie się jak dzieci
Środa – Braterskie upomnienie
Czwartek – Ile razy mam przebaczyć?
Piątek – Wierność małżeńska
Sobota – Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie
20 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Przykazania a doskonałość
Wtorek – Pierwszy i ostatni
Środa – Robotnicy w winnicy
Czwartek – Przypowieść o uczcie weselnej
Piątek – Największe przykazanie
Sobota – Jeden jest nasz Nauczyciel
21 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Fałszywi nauczyciele
Wtorek – Obłuda gorliwości
Środa – Fałszywe pozory
Czwartek – Duchowe czuwanie
Piątek – Przypowieść o dziesięciu pannach
Sobota – Przypowieść o talentach
22 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Jezus w Nazarecie
Wtorek – Rozkazuje duchom nieczystym
Środa – Sens choroby
Czwartek – Powołanie od Boga
Piątek – Stare i nowe zachowanie
Sobota – Człowiek w obliczu Prawa
23 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Prawo pracy
Wtorek – Wielka decyzja
Środa – Błogosławieństwa
Czwartek – Miłować nieprzyjaciół
Piątek – Duchowa ślepota
Sobota – Skarb w sercu
24 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Wiara setnika
Wtorek – Wskrzeszenie syna wdowy
Środa – Powierzchowność czasów
Czwartek – Miłość przebacza grzechy
Piątek – Królestwo Boże
Sobota – Przypowieść o siewcy
25 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Światło narodów
Wtorek – Któż jest moją matką?
Środa – Wezwanie Apostołów
Czwartek – Jezus w oczach Heroda
Piątek – Wyznanie Piotra
Sobota – W rękach ludzi
26 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – W imieniu Jezusa
Wtorek – Gniew przeciwko nieprzyjaciołom
Środa – Konieczne warunki, aby pójść za Jezusem
Czwartek – Robotnicy na żniwo
Piątek – Przekleństwo miast
Sobota – Siła imienia Jezusa
27 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Dobry Samarytanin
Wtorek – Maria i Marta
Środa – Ojcze nasz
Czwartek – Modlitwa błagalna
Piątek – Człowiek rozdarty
Sobota – Synowie słowa
28 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Znak Jonasza
Wtorek – Czystość zewnętrzna i wewnętrzna
Środa – Groby pobielane
Czwartek – Prześladowanie proroków
Piątek – Otwarte i odważne mówienie
Sobota – Wyznanie lub wyparcie się Chrystusa
29 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Bogactwa na ziemi
Wtorek – Zapalone lampy
Środa – Zarządcy świata
Czwartek – Ogień na ziemi
Piątek – Znaki czasów
Sobota – Uniwersalność pokuty
30 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Szczerość i otwartość
Wtorek – Królestwo Boże
Środa – Ciasne drzwi
Czwartek – Życie i śmierć znajdują się w rękach Boga
Piątek – Osądzanie i ocenianie bliźniego
Sobota – Ostatnie miejsce
31 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Chrześcijańska bezinteresowność
Wtorek – Uczta u Boga
Środa – Postanowienie lepszego życia
Czwartek – Chrystus pasterzem owiec
Piątek – Człowiek zarządcą dzieła Bożego
Sobota – Pieniądz w rękach człowieka
32 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Konflikty życia codziennego
Wtorek – Słudzy nieużyteczni
Środa – Wdzięczność Bogu
Czwartek – Królestwo Boże na ziemi
Piątek – Bliskość ostatnich dni
Sobota – Prośba skierowana do Boga
33 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Przy drodze życia
Wtorek – Zbawić tych, którzy zginęli
Środa – Powierzone talenty
Czwartek – Płacz nad Jerozolimą
Piątek – Dom Boży
Sobota – Życie anielskie
34 Tydzień Okresu Zwykłego
Poniedziałek – Dar wdowy
Wtorek – Zniszczenie miasta i świata
Środa – Przygotowanie się do prześladowania
Czwartek – Przyszłe katastrofy
Piątek – Świat przeminie
Sobota – Wolność ducha
Indeks Ewangelii dni powszednich

 

 

Fragment

Przedmowa

Bóg objawia się maluczkim

(Łk 10,21-24)

Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wystawie obrazów młodego malarza. Ludzie przechodzą, lecz niewielu z nich się zatrzymuje, co więcej, na twarzy niektórych pojawia się lekceważący uśmieszek. Lecz jakiś pan przystaje i dłużej ogląda obraz, przechodzi do następnego i znowu powraca, by kontemplować poprzedni. Oto ktoś, kto zrozumiał artystę i potrafi go docenić. Jakaż to radość dla malarza!

Tekst Ewangelii nawiązuje do tego rodzaju doświadczenia. Czy także oznacza, iż Jezus jest zadowolony z tego, że nie jest zrozumiany przez mądrych i inteligentnych? Słowa Jego można zrozumieć poprzez analogie biblijne. W Starym Testamencie często jest mowa o wojnach prowadzonych przez Izrael. Autorzy zatrzymują się szczególnie na tych epizodach, gdzie Hebrajczycy zwyciężają wojska nieprzyjaciela bez porównania od nich mocniejsze: gdy Bóg pozwala zwyciężyć małej garstce, zwycięstwo ukazuje się jasno jako Jego dar. Tak również jest i tutaj. Być może, że są uczeni profesorowie, którym się wydaje, że zrozumieli tajemnice wiary chrześcijańskiej. Ale prawda jest zupełnie inna: tymi, którzy rozumieją lepiej owe tajemnice, są właśnie „prości chrześcijanie”, żyjący nimi. Wiara jest dla nich darem Boga.

Nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, i kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić

Na Kapitolu w Rzymie znajduje się kościół nazwany Ara coeli. Na jednej z jego kolumn jest taki napis: Ex cubiculo Augusti, z sypialni Augusta. Tradycja mówi, że cesarz miał sen tej samej nocy, w której narodził się Chrystus. Następnego dnia rano rozkazał zbudować ołtarz nieznanemu bogu. Rzymianie dopuszczali w swojej religii kulty wszystkich bóstw, które były czczone na jakimś terytorium cesarstwa. Uznanie tych bóstw oznaczało władzę nad religią ich pochodzenia.

Bóg Izraela jest różny od wszystkich innych: jest nieznany, to jest niepoznawalny dla wszystkich ludzi. A więc któż inny mógłby Go poznać jak nie Syn, „Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”? Lecz jeżeli Jezus jest Synem Boga, On sam również będzie niepoznawalny dla umysłu ludzkiego. Apostołowie Go widzieli, Ewangelia Go opisuje, lecz to wszystko oddaje tylko „zewnętrzną” stronę Jego egzystencji. Jego bóstwo prześwieca, lecz tak jak w świętych obrazach. Są święci, którzy coraz lepiej i coraz bardziej wzrastają w poznaniu Chrystusa. Także i prości chrześcijanie poznają Go według stopnia swej świętości, i z całą pewnością bardziej poprzez modlitwę, aniżeli przez studia.

Objawiłeś je prostaczkom

Istnieją dwa wyrażenia podobne do siebie: „odkrycie” i „objawienie”. W obydwu wypadkach chodzi o coś, co zaczyna się pojawiać, zaczynamy widzieć coś, czego przedtem nie widzieliśmy. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, której istnienia nikt nawet nie podejrzewał, a nie było to przedsięwzięcie łatwe. Gdy napięcie na statku osiągało szczyt, a zmęczeni marynarze zaczęli objawiać swoje niezadowolenie, jeden młodzian dojrzał w oddali pas ziemi.

W wypadku „odkrycia” my jesteśmy aktywni: szukaliśmy i dzięki naszemu wysiłkowi jakaś rzecz się ukazała. Lecz w wypadku „objawienia”, zasługa, wprost przeciwnie, leży po stronie tego, który objawia. Nie możemy powiedzieć, że w Lourdes św. Bernadeta „dokonała odkrycia” Matki Bożej: miała raczej „objawienie”.

W historii Kościoła mamy liczne tego rodzaju przypadki, i jest rzeczą godną uwagi, że przeważnie te objawienia miały dzieci, w każdym razie „maluczcy”. Gdy Ewangelia używa tego wyrażenia, nie odnosi je tylko do młodości fizycznej, lecz do tego, co ono wyraża: przejrzyste oczy, pokora, świeżość, gotowość przyjmowania prawdy jako daru i entuzjazm uzdalniający do realizacji jej w życiu. Bóg nie objawia swych prawd dla zaspokojenia ludzkiej ciekawości, lecz ażeby stały się one nasionami wzrastającymi na polu życia.

Widzieć i żyć

(Mt 9,27-31)

Szli za Nim dwaj niewidomi

Dwaj zwiedzający wystawę zatrzymują się przed tym samym obrazem. Pierwszy z niesmakiem powiada: „Co za kiepski dobór kolorów! I mają jeszcze odwagę dawać tego rodzaju obraz na wystawę!”. Drugi z oglądających stoi zapatrzony i tak myśli sobie: „Szkoda, że nie mogę zrozumieć. Sądzę, że ten obraz był namalowany przez prawdziwego artystę, ale ja go nie rozumiem. Być może, że prędzej czy później pojmę jego sens”. Ci dwaj ludzie przedstawiają dwa rodzaje ślepych. Obydwaj nie widzą, lecz podczas gdy jeden do-chodzi do wniosku, że nic takiego nie istnieje co by warto było zobaczyć, drugi, przeciwnie, cierpi z powodu swojej ślepoty i pragnąłby, ażeby jego oczy się otworzyły.

Treść życia religijnego stanowią objawione przez Boga tajemnice. O własnych siłach nie jesteśmy w stanie ich dojrzeć: jesteśmy ślepi. Obok nas żyją tak zwani wierzący, którym te tajemnice nadają sens życia. Oni, w pewnym sensie, są „widzącymi”.

Pierwsi, ci którzy nie widzą, uważają widzących za naiwnych, niemniej jednak zazdroszczą im, ponieważ nie mogą zrozumieć skąd pochodzi ich radość. Lecz z łaską Bożą także i ich oczy się otworzą i zobaczą piękno nieznanego dotąd świata.

I otworzyły się ich oczy

Pewnej niewierzącej malarce zlecono odnowienie jakichś starożytnych ikon. Na początku pracy wydawało się jej, że znajduje się wobec nieznanego świata, lecz z upływem czasu zaczęła czuć się w swoim żywiole. Przy końcu powiada: „Chciałabym tak żyć, jak to jest namalowane na tych ikonach”. Oto niezwyczajne lecz autentyczne wyznanie wiary. Gdy idziemy przez las, wybieramy ścieżki, którymi przechodzimy, ponieważ je widzimy. Czyż podobnie nie powinno być w życiu? Natomiast nie zawsze tak jest. W telewizji oglądamy góry, lecz nie postawimy stopy nawet na pagórku. Telewidz poznaje szczyty, lecz nie jest alpinistą. Czyż można o nim powiedzieć, że zna góry? Górale uśmialiby się słysząc takie stwierdzenie. To tak, jakby ktoś powiedział, że poznał miłość, ponieważ widział ją przedstawioną w kinie.

Tak samo mają się sprawy w dziedzinie religijnej. Ludzie są przekonani, że wiedzą wiele rzeczy o Bogu, o Kościele, o religii, ponieważ czytają dzienniki i oglądają telewizję. Lecz nie poznaje się niczego na podstawie usłyszenia czegoś od innych lub powierzchownej lektury. Życie można zrozumieć tylko w życiu, religia zaś jest życiem, a nie abstrakcyjną doktryną. Katechizm uczy głównych prawd wiary, lecz odkrywamy ich sens tylko wtedy gdy decyduje-my się żyć nimi naprawdę.

Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie

Nie jest jasne dlaczego Jezus zabraniał osobom przez siebie uzdrowionym rozpowiadać o dokonanym cudzie. Lecz Ewangelia mówi, że ten zakaz nie odnosił żadnego skutku, wręcz przeciwnie uzdrowieni rozpowiadali o tym naokoło. Jest rzeczą naturalną, że ktoś, kto widział wydarzenie nadzwyczajne, nie jest w stanie o nim milczeć.

Są dwa sposoby komunikowania innym tego, co posiadamy w naszym wnętrzu: słowami i postawą. Gdy ktoś jest smutny, nie ma potrzeby o tym mówić, widać to bowiem na jego twarzy. Tak samo gdy jest radosny, znudzony czy zdumiony... Kto żyje rzeczywiście życiem duchowym, ma często piękne i dające radość doświadczenia. Lecz nie ma potrzeby, by o tym mówił, szczególnie w dzisiejszym społeczeństwie; lepiej, by jego pokój wewnętrzny przebijał z całej jego postawy.

Pewnego dnia św. Franciszek wraz z niektórymi ze swych braci wyruszył głosić kazania. Przeszli w milczeniu przez miasto i wrócili do klasztoru. Bracia go zapytali: „Dlaczego nie głosiliśmy kazania?”. Franciszek odpowiedział: „Głosiliśmy kazanie naszym przykładem”.

Wierzący winni praktykować w każdym momencie ten typ przepowiadania, które otwiera oczy temu, kto jest ślepy w wierze.


opr. aś/aś 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Ewangelia rok liturgiczny rozważania medytacje dni
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W