Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Chrzest Święty

Halina Świrska

Symbole liturgiczne to znaki, które sprawiają to, co oznaczają

Symbole liturgiczne to znaki, które sprawiają to, co oznaczają - foto
Autor/źródło: Pixabay, keskieve

Znak krzyża – podczas rozpoczynającego chrzest obrzędu przyjęcia dziecka, kapłan, a potem rodzice i chrzestni czynią na czole dziecka znak krzyża – symbol wiary, który „wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć, i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż” (KKK, 1235). To naznaczenie krzyżem trwa na zawsze, symbolizuje przynależność do Chrystusa i odpędza szatana.


Woda – z natury oczyszcza, zmywa brud; podczas obrzędu chrztu oznacza obmycie duchowe w imię Trójcy Świętej i rzeczywiście je sprawia. Trzykrotne polanie wodą symbolizuje obmycie z grzechu pierworodnego i wszelkich innych grzechów. Oznacza także włączenie w śmierć Chrystusa i w Jego zmartwychwstanie, stanie się nowym stworzeniem – dzieckiem Bożym.


Namaszczenie olejem krzyżma – oznacza i sprawia udzielanie się Ducha Świętego człowiekowi, włącza ochrzczonego w kapłańską posługę, prorocką misję i królewską godność Chrystusa. Olej krzyżma jest znakiem sakramentalnym pieczęci daru Ducha Świętego, znakiem wybrania i opieki Bożej. Podczas namaszczenia kapłan mówi: „On sam naznacza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony w lud Boży, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne”.


Dłuższy fragment książki „Pamiątka Chrztu Świętego” »

Książka jest >>TUTAJ<<


opr. ac/ac

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrzest chrzest święty
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W