Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Ks.  Romuald  Niparko

NOWY  PROGRAM  NAUKI  RELIGII?

Jeszcze nie pora na to, by zamykać dyskusję nt. nowego programu katechetycznego. Została ona zapoczątkowana na łamach "Katechety" niewiele ponad rok temu. I choć nie wywołała lawiny wypowiedzi, to jednak te głosy, które się odezwały wydają mi się bardzo znaczące i trafiające w samo sedno sprawy. Zwracają one bowiem uwagę na najbardziej istotne problemy, które muszą być uwzględnione przez nowy program katechetyczny i powstające w ślad za nim podręczniki. Ukazywane w dyskusji newralgiczne punkty reformy na polu katechezy i zgłaszane postulaty, dowodzą u piszących znajomości sytuacji polskiej katechezy i jej odbiorców. Gdyby więc udało się uwzględnić w nowym programie choćby proponowane przez nich kryteria kształtowania go, to już spełniłoby to pokładane w reformie nadzieje, zarówno uczniów, jak i katechetów.

Do ponownego zabrania głosu w dyskusji nad programem katechetycznym skłania mnie fakt, że na ogólnopolskim spotkaniu wizytatorów nauki religii, zwołanym na 15 i 16 marca br. do Częstochowy, przyjęto projekt nowego programu katechizacji w Polsce, o którym jedynie napomykano na łamach "Katechety", że powstaje.

Niestety, nikt spośród twórców tego programu nie uważał za stosowne, by już w trakcie jego tworzenia prowadzić dialog z Czytelnikami "Katechety" na temat jego założeń i konkretnych rozwiązań. Pismo stałoby się wówczas doskonałym forum do takiej wymiany myśli. Miesięcznik przecież prenumeruje już blisko 6 tysięcy abonentów a należy zakładać, że czytelników ma o wiele więcej.

Czy można nie liczyć się z tak dużym forum ludzi najbardziej zainteresowanych reformą programu? Czy można w tworzeniu go odgradzać się i nie dopuszczać głosów ludzi na co dzień żyjących problemami katechezy?

Pragnę w związku z powyższym zacytować, cieszącego się wielkim autorytetem wśród katechetyków i katechetów, Księdza Romana Murawskiego, który apelując O konstruktywną dyskusję nad programem katechizacji napisał: "Dobrze się stało, że «Katecheta» podjął dyskusję nad nowym programem katechizacji. Chodzi o to, aby rozmawiano na ten temat nie tylko u góry, tj. w łonie Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego, ale także, aby usłyszeć głosy samych katechetów, ich ocenę dotychczasowego programu i sugestie pod adresem nowego. Bez głosu tych ostatnich nie da się stworzyć sensownego programu, boć przecież to oni będą go realizować w ramach nauczania religijnego w szkole" (zob. "Katecheta" 8/1998, s. 72).

Czytając słowa Księdza Profesora w kontekście rodzenia się nowego programu, nasuwa się gorzka refleksja - i znów o nas bez nas, i znów zaprzepaszczona szansa, by coś bardzo ważnego zrobić wspólnie.

Piszę te słowa z nadzieją, że Czytelnicy "Katechety" będą mogli zapoznać się z projektem nowego programu i będą mogli wpłynąć na jego ostateczny kształt.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-04-18Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: katecheza program katecheta podręcznik katechetyka wizytator
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W