Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


JAK WYGLĄDA ŚWIAT ANIOŁÓW

Biblia mówi, że "miriady miriad" aniołów wypełnia świat między niebem a ziemią. Już sama ta liczba niejednego teologa przyprawiła o zawrót głowy. Jak bowiem rozeznać się w tak nieprzebranym tłumie. Na bardzo prosty pomysł ewidencji aniołów wpadł, żyjący w V w., Pseudo-Dionizy Aeropagita. Idąc za Pismem Święty wyróżnił on dziewięć chórów anielskich - Serafini, Cheruby, Trony, Panowania, Moce, Władze, Zwierzchności, Archaniołowie, Aniołowie. Z kolei poszczególne chóry przydzielił do odpowiedniej triady, czyli do zastępów

Pierwsza triada to dworzanie - aniołowie najbliżsi Bogu, słudzy najbardziej Mu oddani, nazywa się ich często Aniołami Oblicza, ponieważ: "jest to ten święty zastęp, który nieskażonymi oczyma ogląda rozliczne i najbardziej uświęcające wizje, jest oświecany prostymi i bezpośrednimi blaskami i syci się boskim pokarmem". Należą do niej:

1. serafini - czyli "ci, którzy płoną ogniem". Zwani są aniołami miłości, światła. Posiadają największą moc, tworzą wokół Boga ognisko miłości. Otaczają Tron Chwały nieprzerwanie śpiewając "Święty, Święty, Święty". Wyobrażani z promienistymi sercami, płomienistymi skrzydłami, noszą szaty w kolorze czerwonym lub purpurowym.

2. cheruby - "ci, którzy są pełni wiedzy" lub "ci, którzy rozlewają mądrość". To oni bezpośrednio kontemplują Bożą mądrość. Przedstawiani są w błękitnych szatach, które symbolizują jasność umysłu. Atrybutem cherubów jest "zwierciadło mądrości" oraz księga. Mogą mieć kilka par skrzydeł. Na nich unoszony jest Bóg, gdy tylko pragnie udać się w dowolny punkt nieba.

Z tego chóru prawdopodobnie wywodzi się szatan.

3. trony - ich imię wskazuje na "doskonałą niezależność od wszelkiego zepsucia ziemską nieczystością, (…) i trwałe osadzenie przy tym, który jest prawdziwie najwyższy". To aniołowie przebywający przed tronem i Boskim majestatem. Przynoszą ludziom sprawiedliwość Boga. Są symbolem stałości, posłuszeństwa, stabilności i wierności. Ich atrybuty to korona, berło, purpurowe szaty.

Druga triada, zwana Chórami Porządku, to przede wszystkim zarządcy, zajmujący się realizacją planu Opatrzności Bożej.

4. panowania - "nie ulegają nigdy żadnemu zepsuciu, niezłomnie dążą do Tego, który jest prawdziwie Panowaniem i Zasadą każdego panowania". To one wydają polecenia i rozkazy wśród zastępów aniołów. Ich atrybutem jest cesarskie jabłko, berło i korona, noszą szaty w kolorze niebieskim lub purpurowym; uosabiają męskość i autorytet.

5. moce - "Ich imię wskazuje na jakąś nieprzezwyciężoną i niezachwianą cnotę męstwa, naśladującego we wszystkich swoich czynach Boskie dzieła" - oddani bez reszty sprawom Bożym, pomagają także innym w spełnianiu Bożych rozkazów. Ten rodzaj aniołów pośredniczy w działaniach łaski Bożej. Przypisuje się im także moc czynienia cudów. Przedstawiani w zielonych szatach, z wawrzynowymi wieńcami na głowach. Ich atrybutem jest pancerz, lanca, tarcza, hełm, proporzec (biały krzyż na czerwonym polu), laska Mojżeszowa.

6. władze - to imię pokazuje, że "istnieje ponadświatowy i intelektualny porządek władzy, która nie nadużywa w sposób tyrański swojego zwierzchniego władania wobec niżej stojących, ale wznosi się z zapałem i w pięknym ładzie ku boskim rzeczywistościom". Poskramiają złe duchy, określają sposób wykonywania poleceń i rozkazów. Przedstawiani są z buławą i globusem.

 

Trzecia triada - wykonawcy, najniższa w hierarchii grupa zastępów, realizują wskazania Chórów Porządku, to aniołowie najbliżsi nam, ludziom.

7. zwierzchności - nazwa wskazuje na "ich boską zwierzchność i hegemonię (…) i na ich zdolność pełnego zwracania się do tej Zasady, która jest ponad wszelką zasadą, i na dar skutecznego doprowadzania innych do Niej". Ten zastęp kieruje państwami i narodami, a także aniołami. Ze względu na swoją rangę noszą książęce szaty w zielonym kolorze lub kapłańskie stuły. Przybrani są w królewskie korony, w ręku dzierżą berło, tarcze i inne insygnia władzy.

8. archaniołowie - spełniają czynności poselskie, zwiastując ludziom rzeczy wielkiej wagi. Ze względu na swoją waleczność i nieustępliwość, przedstawiani są w zbroi rycerskiej.

9. aniołowie - duchy najniższego chóru, to opiekunowie konkretnych ludzi, realizują zamysł Boży względem każdego z nas. Są niezwykle uzdolnieni muzycznie i dlatego wyobraża się ich grających na instrumentach. Nie mają przypisanego ściśle określonego koloru.

Na podst. Pseudo-Dionizy Aeropagita, O hierarchi niebieskiej...

 

 

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: władze Anioł szatan aniołowie diabeł archanioł angelologia trony czysty duch Serafini Cheruby Panowania Moce Zwierzchności Archaniołowie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W