Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Tadeusz Mrowiec

„ZMYSŁ RELIGIJNY”



Autor książki „Zmysł religijny”, prałat Luigi Giussani jest założycielem powstałego we Włoszech w latach siedemdziesiątych ruchu kościelnego Comunione e Liberazione — Komunia i Wyzwolenie, który dzisiaj jest obecny w ponad 70 krajach świata. W tej liczbie od 1984 roku znajduje się także Polska. „Zmysł religijny” jest pierwszym tomem serii PerCorso, w której ks. Luigi Giussani wprowadza czytelnika w istotę swej myśli i doświadczenia pracy duszpasterskiej wśród młodzieży i dorosłych, które zrodziło powstanie nowego ruchu w Kościele. „Poszczególne rozdziały — pisze autor — nie zamierzają wyczerpująco zająć się wszystkimi kwestiami chrześcijaństwa, pragną natomiast wytyczyć drogę, jaką należy przebyć: drogę rozumności. Bóg bowiem, objawiając się w czasie i w przestrzeni, odpowiada na wymóg człowieka”.

O prezentację książki swojego założyciela polskie środowisko ruchu Komunia i Wyzwolenie poprosiło osoby, które zetknęły się z ludźmi wspólnoty.

Dr Jarosław Reszczyński, z wydziału prawa UJ, podkreślił bogactwo form literackich w omawianej pozycji. „Możemy w niej spotkać filozoficzny dyskurs, intelektualne definicje, klasyfikacje, naukowe dowody, ale także szkolne przykłady, dialogi z uczniami i liczne cytaty z literatury pięknej, które pomagają zobrazować myśl autora. Wszystko podane w jasnej i logicznej metodologii, która stopniowo ukazuje podejmowane zagadnienia. Książka jest podręcznikiem podstawowych zasad współczesnego chrześcijanina, który przygotowuje do aktywnego przeżywania rzeczywistości w duchu głębokiej wiary. Może pomóc kształtować postawy, tak bardzo potrzebne w polskim Kościele. Uczy akceptacji rzeczywistości, pomaga rozumnie poruszać się na terenie życia religijnego i społecznego, zapala do umiłowania prawdy, uczy rozumnej otwartości, jest zaproszeniem do dialogu o sprawach wiecznych”.

Profesor Stanisław Rodziński, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, mówił, że książka pomaga poszukiwać tropów prawdy i zestawiać je z przeżywaną rzeczywistością. Bardzo potrzebna jest dzisiaj katolikom w Polsce, którzy schowali się w zamkniętej twierdzy swoich poglądów i ludzi albo ograniczyli swoją religijność do płytkich sentymentów z akceptacją relatywnych postaw moralnych. Nie pozwala uciekać od zasadniczych pytań dotyczących postawy religijnej i nie godzi się na spłycanie rzeczywistości, w której żyje chrześcijanin.

Słowo wstępne do polskiego wydania „Zmysłu religijnego” napisał bp Stanisław Dziwisz. „Cieszę się — pisze sekretarz Ojca Świętego — że „Zmysł religijny” księdza Luigi Giussaniego dotrze do rąk Polaków, ukształtowanych przez nauczanie Kościoła w ciągu dziesięciu wieków historii, obfitującej w wydarzenia dramatyczne i wspaniałe świadectwa wiary. Ufam, że ta ważna książka dostarczy polskim czytelnikom bogatego materiału do refleksji nad zmysłem religijnym i przyczyni się do pogłębienia ich świadomości chrześcijańskiej”.


opr. mg/mg



 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wiara rozum świecki Communione e liberazione doświadczenie religijne Luigi Giussani zmysł religijny wspólnota i wyzwolenie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W