Opoka - Portal katolicki
opoka.news opoka.photo
Pekao


Gerald O'Collins SJ, Edward G. Farrugia SJ

LEKSYKON pojęć teologicznych i kościelnych

z indeksem angielsko-polskim

Przełożyli Ks. Jan Ożóg SJ, Barbara Żak

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
Wędrówka dusz

Przekonanie, zwane także metempsychozą, że dusza zamieszkuje w całym szeregu różnych ciał i że może żyć wielokrotnie na tej ziemi, zanim zostanie całkowicie oczyszczona i dzięki temu wolna od konieczności przejścia w inne ciało. Zgodnie z tym przekonaniem dusze istnieją wcześniej niż ich ciała, a po śmierci istnieją w stanie bezcielesnym, dopóki znowu nie ożywią ciała tego samego lub innego gatunku. Wędrówkę dusz w różnych odmianach przyjmuje buddyzm, hinduizm, neoplatonizm i inni. Wiara w zmartwychwstanie i oficjalne odrzucenie możliwości wcześniejszego istnienia dusz ludzkich (zob. DH 403, 854, 1440; ND 25) wyklucza ponowne wcielenie. Nauka o reinkarnacji utrzymująca, że istnieje nieokreślona seria możliwości, pomniejsza poważny charakter łaski Bożej i ludzkiej wolności realizowanej podczas jednego tylko ziemskiego życia, które się raz na zawsze kończy śmiercią (1 Kor 15, 20-28; 2 Kor 5, 10; Hbr 9, 27). Zob. dusza, śmierć, zmartwychwstanie umarłych.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: reinkarnacja transmigracja leksykon Wędrówka dusz