Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot

PSYCHOLOGIA I NEW AGE

"Psychologia i New Age" to tytuł książki, która ukazała się na początku 2007 roku nakładem wydawnictwa Arka Noego z Gdańska. Autorem publikacji jest znany i wielokrotnie cytowany przez nas ks. Aleksander Posacki SJ - filozof, teolog, znawca historii mistyki, demonologii oraz problematyki sekt, okultyzmu, ezoteryzmu, wykładowca akademicki, publicysta, duszpasterz oraz konsultant egzorcystów katolickich w Polsce i za granicą.

W jednym z pierwszych rozdziałów swojej książki ks. Posacki stwierdza, iż psychologia we współczesnym społeczeństwie zajmuje centralną pozycję i wykorzystuje ją do przekształcania społecznej świadomości. Przyczyną takiej popularności psychologii jest malejący od pewnego czasu wpływ etyki chrześcijańskiej na społeczeństwa zachodnie. Doprowadziło to do sytuacji, że miejsce Boga zajęło ludzkie "ja" uznane za absolutnie dobre, a nawet boskie, czy pełne nieskończonych możliwości. Ojciec A. Posacki nazywa ten trend selfizmem (od angielskiego słowa self), określając go mianem psychologicznej gnozy.

Jednym z elementów selfizmu jest tzw. myślenie pozytywne, przedstawiane często jako wiara w moc słowa, które wielokrotnie powtarzane ma wywołać odpowiedni do treści skutek. Autor omawianej książki przestrzega, że myślenie pozytywne nie jest neutralne, ale zawiera w sobie swoisty światopogląd lub nawet ukryte postawy religijne czy inicjacyjne. Nic więc dziwnego, że końcowym produktem takich oddziaływań jest osoba niezdolna do odróżniania prawdy od fałszu. W ten prosty sposób kształtuje się ludzi, którzy z łatwością poddają się manipulacji.

Dużym niebezpieczeństwem wielu koncepcji, takich jak np. Neurolingwistyczne Programowanie (NLP), czy Metoda Silvy, nazywanych przez ks. A. Posackiego pseudopsychologicznymi, jest otwieranie się na doświadczenia z duchami, czyli spirytyzm. Oprócz znanych dotychczas form spirytyzmu, pojawiają się nowe, do których należy np. kontakt z duchami podającymi się za zwierzęta, przybyszów z kosmosu, czy "inteligentne byty". Stąd między innymi duże zainteresowanie problematyką UFO, która zdaniem A. Posackiego, stała się istotnym elementem spirytystycznej ideologii New Age.

Autor omawianej publikacji zwraca też uwagę na antychrześcijańskie aspekty psychoanalizy oraz dwuznaczną rolę C.G. Junga, zastanawiając się dlaczego traktuje się Junga, jako teoretyka psychologii i terapeutę otwartego na religię i chrześcijaństwo. W swoich rozważaniach A. Posacki podważa takie podejście do postaci Junga, pozostawiając otwartym pytanie, czy rzeczywiście Jung był psychologiem.

W jednym z rozdziałów A. Posacki analizuje postać i działalność Berta Hellingera, modnego dziś terapeuty, znanego z systemowej terapii rodzin. Autor podkreśla, że naukowcy, zwłaszcza obszaru niemieckojęzycznego zarzucają Hellingerowi nienaukowość jego metody. W sposób niezwykle logiczny A. Posacki pokazuje, że tzw. "ustawienia rodzin" przypominają nie psychoterapię, ale raczej okultystyczną inicjację.

Ksiądz Aleksander Posacki nie waha się też spojrzeć krytycznie na bardzo modną dziś, szczególnie w edukacji, tzw. Kinezjologię Edukacyjną, znaną również pod nazwą Metody Denisona. Autor twierdzi, iż niezależni badacze światopoglądów wykazują powiązania tej metody ze światopoglądem filozofii orientalnych, a nawet okultyzmem czy ezoteryzmem, zaś jej źródła są od dawna podważane przez amerykańskie kręgi medyczne, Francuską Komisję Rządową, niemieckie ośrodki pedagogiczne w Bawarii czy niektórych badaczy z Oxfordu. Również wielu polskich naukowców ma poważne wątpliwości, co do praktyk proponowanych przez Kinezjologię Edukacyjną. Mimo tych kontrowersji, w Polsce promuje się metodę Denisona w szkołach, zaś studenci zapoznają się z nią w ramach zajęć.

Książka ks. Aleksandra Posackiego jest cennym źródłem wiedzy na temat współczesnych zagrożeń. Autor, dzięki swojej głębokiej wiedzy, nie waha się podjąć niezwykle trudnych i kontrowersyjnych tematów, przedstawiając je z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej. Publikacja ta jest ze wszech miar godna polecenia. Każdy katolik powinien mieć świadomość zagrożeń wiary, płynących ze strony pozornie niewinnych teorii i koncepcji, które pod przykrywką naukowości skrywają magię i okultyzm.


opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: psychoanaliza metoda Silvy spirytyzm UFO Neurolingwistyczne Programowanie NLP inteligentne byty Kinezjologia Edukacyjna Metoda Denisona
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W