Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ciekawostki | Dvd,Mp3 | Ebiznes | Gry komputerowe | Internet | Kościół i Internet | Oprogramowanie | Sprzęt |

Nadchodzi DivX

Marcin Lejman

Jeszcze do niedawna wykonanie kopii zapasowej filmu z płyty DVD na krążku CD było żmudne i wymagało użycia wielu dobrze skoordynowanych programów. Sytuacja się zmieniła.

Na kolejnych stronach pokażemy, jak - możliwie łatwo i wygodnie, a jednocześnie z zachowaniem dobrej jakości obrazu i dźwięku - sporządzić kopię filmu na płycie (płytach) CD do odtwarzania w napędzie CD-ROM komputera lub odtwarzaczu DVD.

1. Ściśnij dane
Jak nagrać na płyty CD kopię zapasową filmu z płyty DVD, jeżeli podstawowe pliki filmu mają objętość rzędu 1 Gb i się nie mieszczą? Ponadto cały film zajmuje na płycie DVD od 4 do 6 Gb, więc na jedną kopię potrzeba by 6 do 9 krążków CD po 700 Mb każdy. Musiałbyś zapomnieć o przyjemności oglądania filmu i zmieniać płyty średnio co 15 minut. Nie można też zapominać, że archiwum nawet niewielkiej płytoteki zajmowałoby pokaźną ilość miejsca na regale. Rozwiązanie: musisz skompresować dane z płyty DVD za pomocą programów dekodujących i kodujących.

2. Krok po kroku
Sporządzenie kopii zapasowej filmu z płyty DVD dzieli się na pięć podstawowych etapów: odkodowanie danych zabezpieczonych przed kopiowaniem, rozpakowanie danych i ich jednoczesne ponowne spakowanie, zapis na twardym dysku i nagranie płyty CD. Pierwsze cztery działania wykonuje jeden, w dodatku bezpłatny program Dvdx 1.6. Tylko w przypadku, gdy chcesz zapisać kopię zapasową w formacie MPEG-4, musisz zainstalować jeszcze jeden kodek, na przykład Open Divx 4.11. Jeżeli nagrywasz kopię zapasową w formacie MPEG-4, nie potrzebujesz specjalnego programu do nagrywania - wystarczy ten, który otrzymałeś w pakiecie wraz z nagrywarką. Jeżeli jednak wybrałeś format MPEG-1 lub MPEG-2, masz do wyboru tylko WinOnCD od wersji 3.8 lub Nero Burning ROM od wersji 5.0 .


3. Wybierz format
Kluczową sprawą jest wybór formatu danych wideo. Zanim przystąpisz do pracy, rozważ zalety i wady najpopularniejszych. MPEG-1 (Video CD) Wybierz ten format wyłącznie wtedy, gdy chcesz odtwarzać kopie w napędzie CD-ROM komputera i odtwarzaczu DVD, a Twój model DVD nie obsługuje formatu Super Video CD (SVCD). Zacznij od ustalenia, czy Twój odtwarzacz DVD obsługuje format SVCD. Jeżeli nie znajdziesz tej informacji w instrukcji obsługi, zajrzyj na stronę www.vcdhelp. com/dvdplayers.php - jest tam obszerna lista kompatybilnych odtwarzaczy. Jakość obrazu i dźwięku w formacie VCD jest gorsza niż w formacie SVCD. Jeżeli oryginalna ścieżka dźwiękowa filmu została zapisana w systemie Dolby Surround, musisz się także pogodzić z utratą dodatkowych efektów dźwiękowych. Ponieważ dane zapisywane są ze stałą wielkością strumienia (bitrate - 1150 Kbit/s wideo i 224 Kbit/s audio), na jednym krążku CD 700 Mb mieści się zaledwie 81 minut filmu. Do wykonania kopii w większości wypadków potrzebne będą zatem dwa krążki, a stały strumień danych nie pozwala na optymalne wykorzystanie pojemności płyt. MPEG-2 (SVCD) Jeżeli chcesz odtwarzać kopie zarówno w napędzie CD-ROM komputera, jak i w odtwarzaczu DVD, a ten obsługuje format SVCD, wybierz MPEG-2. Dzięki zmiennej wielkości strumienia wideo i obsłudze dźwięku przestrzennego kopie w formacie SVCD zapewniają jakość obrazu i dźwięku zbliżoną do DVD. Do wykonania kopii będą potrzebne z reguły dwa krążki CD, ale ich pojemność możesz wykorzystać do ostatniego bajta. Najmniejszą jednostką zapisu na płycie CD-R jest sektor. Na płycie z danymi można zapisać w jednym sektorze teoretycznie 2352 bajty. Jednak standard płyt CD z danymi zapisany w Yellow Book dopuszcza zapisanie tylko 2048 bajtów użytecznych danych w jednym sektorze, natomiast specyfikacja (S)VCD - 2324 bajtów. Jeśli zatem chcesz optymalnie wykorzystać pojemność krążków CD, możesz obliczyć maksymalną objętość kopii w formacie SVCD z dokładnością do 1 Mb. Na początek ustal za pomocą programu CDR Identifier dokładny czas zapisu na płycie CD. Otrzymany wynik wstaw do wzoru: czas w sekundach x 75 x 2324 bajty. Podziel wynik przez 1 048 576 - otrzymasz maksymalną pojemność płyty w Mb. Zaokrągloną do całych Mb wartość możesz wpisać w Dvdx, klikając przycisk Settings w polu Volume don't exceed (punkt 6). MPEG-4 Ten format najlepiej kompresuje dane, a więc do wykonania kopii wystarcza zwykle jedna płyta CD. W zamian musisz się pogodzić z lekkim pogorszeniem jakości obrazu i zrezygnować z dźwięku przestrzennego.

4. Przygotowanie danychDane wideo na płycie DVD są skompresowane w formacie MPEG-2 z bardzo dużą wielkością strumienia (bitrate), zwykle powyżej 6000 Kbit/s. Dlatego strumień danych trzeba najpierw zdekodować. Do tego celu Dvdx potrzebuje danych technicznych z płyty DVD, na przykład informacji o zawartych na niej ścieżkach wideo i audio. Jak je zdobyć? Włóż płytę DVD do napędu, uruchom Dvdx i przejdź do menu File | Open DVD root, a następnie zaznacz najdłuższą ścieżkę filmu. Kliknięcie Select uruchomi automatycznie menu Input setting. Przedstawione na ilustracji ustawienia okazały się optymalne dla większości filmów w systemie PAL. Tylko wartości opcji zaznaczonych czerwonym obramowaniem różnią się w wypadku poszczególnych filmów: w zależności od zawartości płyty (wersji filmu) w polu Audio, Track mogą się pojawić ścieżki dźwiękowe Dolby Digital AC3 1.0 (AC3 1ch), 2.0 (AC3 2ch), 4.0 (AC3 4ch), 5.0 (AC3 5ch), 5.1 (AC3 6ch), DTS Digital Surround (DTS 5ch) i/lub Dolby Digital Surround (SDDS 6ch). Jeżeli to możliwe, wybierz najlepszy z dostępnych wariantów Dolby, najlepiej SDDS 6ch lub AC3 6ch. Jeżeli chcesz mieć kopię z napisami, w polu Subtitle możesz wybrać język napisów. W kopii napisów nie da się wyłączyć - będą stale widoczne. Jeżeli zdecydowałeś się na format MPEG-4, przejdź do punktu 5. Jeżeli wybrałeś format (S)VCD, pomiń punkt 5 i przejdź od razu do punktu 6.

5. Konfiguracja Dvdx i kodowanie danych - MPEG-4
Zdecydowałeś się na format MPEG-4 i określiłeś już dane źródłowe DVD (punkt 4). Pozostają do ustalenia parametry kopii zapasowej. Otwórz menu Settings | Output settings i zaakceptuj ustawienia takie, jak przedstawione na ilustracji 55, z wyjątkiem zaznaczonych czerwonym obramowaniem. W zależności od pojemności czystej płyty CD, wprowadź (Settings) wartość równą pojemności krążka minus 5 Mb.

Również wartość w polu Max. frame może się zmieniać w przypadku różnych filmów - kliknij Whole, żeby automatycznie dopasować ustawienia. Jeżeli w polu Audio Codec nie pojawi się żaden kodek MP-3, możesz spróbować rozwiązać problem, dodając odpowiedni wpis w pliku SYSTEM.INI. Będzie do tego potrzebny jeden z dwóch plików L3CODECA.ACM (MP3 Advanced) lub L3CODECP.ACM (MP3 Professional), które są zapisywane w systemie podczas instalacji niektórych programów do kodowania i dekodowania audio. Skopiuj jeden z plików ACM do katalogu \Windows\System. Następnie w edytorze tekstu otwórz plik SYSTEM.INI znajdujący się w katalogu Windows i w sekcji [drivers32] dodaj następujący wpis (dla pliku MP3 Advanced):
msacm.13acm=c:\windows\system l3codeca.acm

Inny sposób to użycie licencjonowanego oprogramowania Instytutu Fraunhofera, które umieści w Twoim systemie oryginalny kodek MP3 (MP3 Professional). Adresy stron WWW dystrybutorów takiego oprogramowania znajdziesz na stronie www.mp3licensing.com/.

Oprócz tego musisz dostosować ustawienia kodeka wideo. W tym celu kliknij Video Codec, zaznacz na liście Divx Codec 4.02 i kliknij Configure. Mniej doświadczonym użytkownikom zalecamy przyjęcie ustawień przedstawionych na górnej środkowej ilustracji. Podstawowe wskazówki dotyczące konfiguracji znajdziesz w systemie pomocy (przycisk Help), a więcej wskazówek i rad - na stronie www.divx.com.

W pole zaznaczone zielonym obramowaniem wpisz wartość bitrate, obliczoną na przykład za pomocą programu Advanced Divx Bitrate Calculator. Podstawą obliczeń jest czas trwania filmu i pojemność czystej płyty CD. Aby zakończyć konfigurację kodeka wideo, kliknij dwukrotnie OK. Ostatnia czynność to kliknięcie Apply - w ten sposób zatwierdzisz wszystkie ustawienia kodowania. Jak rozpocząć przekształcanie, dowiesz się w punkcie 7.

6. Konfiguracja Dvdx i kodowanie danych - (S)VCD
Zdecydowałeś się na kopię w formacie (S)VCD i ustawiłeś już parametry dekodowania filmu DVD (punkt 4). Pozostaje zatem konfiguracja Dvdx do kodowania w formacie (S)VCD.

W menu Settings wybierz Output Settings i w lewej górnej części nowego okna wybierz odpowiedni format wyjściowy: Video CD (MPEG1) lub Super Video CD (MPEG2). Większość poprawnych ustawień przedstawia poniższa ilustracja. Opcje zaznaczone czerwonym obramowaniem wymagają indywidualnego dostosowania. W przypadku Video CD (MPEG1) Dvdx wybiera automatycznie Video Bit rate (Kbit/s), 1150 oraz Resolution, 352x288. Wartość Max frame zmienia się w zależności od filmu - kliknij Whole, a program automatycznie wybierze odpowiednią wartość.

W polu Estimated Size Dvdx podaje z dosyć dużą dokładnością wielkość wynikowego pliku kopii zapasowej. Z naszego doświadczenia wynika, że przestrzeń potrzebna do zapisu musi być większa o 1,5 do 3 procent. W przypadku formatu SVCD możesz optymalnie wykorzystać pojemność krążków CD, zmieniając wartość Video Bit rate (Kbit/s). Nie powinna ona jednak przekraczać 2600 Kbit/s, a jeżeli zależy Ci na dobrej jakości, nie może być mniejsza od 1700 Kbit/s.

Pamiętaj: w formacie (S)VCD zmieścisz 740 Mb na krążku CD o nominalnej pojemności 650 Mb i 800 Mb na krążku 700 Mb. Możesz kliknąć przycisk Settings i wpisać odpowiednią wartość w pole obok przycisku - Dvdx uwzględni ją podczas podziału pliku kopii zapasowej na pliki odpowiadające pojemności płyt CD.

Wskazówka Niektóre odtwarzacze DVD obsługujące format SVCD nie radzą sobie z płytami CD o pojemności 700 Mb. Jedyna możliwość sprawdzenia to wykonanie testu.

W wypadku komputerów z procesorem AMD zalecamy wybranie opcji MMX + 3DNow w polu Calculation; dla maszyn z procesorem Intela odpowiednie będzie domyślne ustawienie MMX. Zatwierdź wszystkie ustawienia, klikając Apply.

7. Przekształcenie
Ostatnie ustawienia przed uruchomieniem programu. Przygotowałeś już Dvdx do odkodowania danych źródłowych filmu DVD (punkt 4) oraz ich zakodowania w formacie MPEG-4 (punkt 5) względnie (S)VCD (punkt 6).
Zanim rozpoczniesz przekształcanie danych - które w zależności od wydajności procesora i długości filmu może trwać od trzech (Athlon XP 1900+) do piętnastu (Pentium II 500) godzin - zaznacz opcję Settings | Priority | Real Time, aby umożliwić programowi nieograniczony dostęp do zasobów systemowych.

Kliknij przycisk Select Output w prawym dolnym rogu okna programu i określ katalog docelowy oraz nazwę pliku kopii zapasowej. Na zakończenie kliknij Encode - Dvdx rozpocznie pobieranie danych z filmu DVD, dekodowanie i jednoczesne kodowanie w wybranym formacie wideo. Po kilku minutach zobaczysz w prawym górnym rogu przewidywany czas trwania procesu. Na twardym dysku program zapisuje tylko efekt końcowy - zależnie od długości filmu, wielkości bitrate i formatu kopia filmu DVD będzie miała w przypadku formatu MPEG-4 postać pliku AVI lub w przypadku formatu (S)VCD dwóch - trzech plików o nazwach typu FILMNAME.MPG i FILMNAME_02.MPG.

Uwaga! Z powodu wewnętrznego błędu, kończąc przekształcanie na format (S)VCD, Dvdx może generować komunikat o błędzie. Nie przejmuj się - kliknij Dismiss, a kopia będzie mimo wszystko bezbłędna.

8. Nagrywanie kopii w formacie MPEG-4
Jeżeli zdecydowałeś się na format MPEG-4, dane znajdują się na twardym dysku w postaci pliku AVI. Płytę CD możesz nagrać za pomocą dowolnego popularnego programu do nagrywania. Użyj trybu do nagrywania płyt z danymi.

Inaczej niż w przypadku formatu (S)VCD (punkt 6), na krążku 80-minutowym mieści się plik AVI o objętości maksymalnie 700 Mb. Możesz za to użyć bez problemu krążków 90- lub 99-minutowych - pod warunkiem, że twoja nagrywarka obsługuje płyty nadmiarowe.

9. Nagrywanie kopii w formacie (S)VCD za pomocą programu WinOnCD
Przekształciłeś film DVD na format (S)VCD. Pliki filmu z rozszerzeniem MPEG możesz nagrać na płytę CD tylko za pomocą programu WinOnCD od wersji 3.8 lub Nero Burning ROM od wersji 5.0 (punkt 10). Oto sposób posługiwania się programem WinOnCD.

Poleceniem Datei | Neu otwórz Neues Projekt. Kliknij kartę Video i zaznacz Video CD 2.0 dla formatu VCD lub Super Video CD dla formatu SVCD. Zatwierdź ustawienia, klikając OK.

Kliknij Bearbeiten | Eigenschaften i otwórz menu ISO 9660 | Joliet Eigenschaften. Zaznacz na karcie Allgemein opcje Zeige Joliet / UDF - Dateisystem an i Erzeuge das Joliet-Dateisystem, aby umożliwić odtwarzanie kopii również w napędzie komputera.

WinOnCD umożliwia nawet nagranie na płytę w formacie VCD programu do odtwarzania do Windows (428 Kb) i/lub nagranie płyty CDI (Compact Disc Interactive, poprzednik DVD). Aby włączyć tę opcję, kliknij ikonę Eigensch... w lewym dolnym rogu i zaznacz odpowiednie pole. W górnej części okna programu odszukaj teraz na twardym dysku katalog zawierający pierwszy plik filmu i przeciągnij go do dolnej części okna.

W menu Recorder | CD schreiben dokonaj ostatnich ustawień parametrów nagrywania. Zaznacz opcję Buffer Underrun verhindern, jeżeli Twoja nagrywarka jest wyposażona w sprzętowy mechanizm ochronny w rodzaju Burn-Proof, Just Link lub Seamless Link. Jeżeli ich nie masz, profilaktycznie ogranicz prędkość nagrywania do 4x. Kliknięcie przycisku Schreiben rozpocznie nagrywanie.

10. Nagrywanie kopii w formacie (S)VCD za pomocą programu Nero Burning RO

Przekształciłeś film DVD na format (S)VCD (punkty 6 i 7). Chcesz teraz nagrać kopię zapasową za pomocą programu Nero Burning ROM. Poleceniem Plik | Nowy otwórz okno Nowa kompilacja. W lewej części okna wybierz odpowiednią ikonę - Video CD lub Super Video CD - i ją zaznacz.

Kliknij przycisk Nowy w prawym górnym rogu. Otworzy się okno przeglądarki plików. Odszukaj pierwszy plik filmu i przeciągnij go do lewej dolnej części okna. Nero sprawdzi, czy dane są zgodne ze standardem (S)VCD. Jeżeli nie pojawi się komunikat o błędzie, w menu Plik kliknij Zapis na CD.... W ten sposób przejdziesz do końcowego menu zapisu. Na karcie Opcje ISO w polu Długość nazw pliku/katalogu zaznacz opcję Poziom 2 ISO, a w polu Zestaw znaków - ISO 9660. Jeżeli kopia ma być odtwarzana również w napędzie komputera, zaznacz jeszcze opcję Joliet. Na karcie Opcje płyty CD możesz nadać krążkowi indywidualną etykietę. Jeżeli Twoja nagrywarka nie jest wyposażona w mechanizm ochrony przed błędem Buffer Underrun (Burn-Proof, Just Link lub Seamless Link), musisz przejść do karty Zapis CD i ograniczyć maksymalną prędkość zapisu do 4x. Na koniec kliknij przycisk Nagrywaj lub OK, zależnie od wersji programu.

11. Odtwarzanie filmów w formacie (S)VCD w napędzie CD-ROM komputera

Do odtwarzania filmów w komputerze PC potrzebujesz odpowiedniego programu. Jeżeli używałeś kodeka wideo Open Divx 4.11, do odtwarzania zastosuj program The Playa. Windows Media Player nie nadaje się do odtwarzania kopii w formacie Open Divx, ponieważ rzadko się uzyskuje synchronizację obrazu z dźwiękiem. Alternatywą dla formatu MPEG-4 jest program Bsplayer.

Mocną stroną tych bezpłatnych programów są rozliczne funkcje regulacyjne, a i komfort obsługi jest bez zarzutu. Odtwarzanie kopii w formacie MPEG-4 w napędzie CD-ROM komputera wymaga procesora o dużej wydajności. Do płynnego odtwarzania obrazu z prawidłowo zsynchronizowanym dźwiękiem może nie wystarczyć nawet jednostka taktowana zegarem 500 MHz. W razie problemów wypróbuj program Bsplayer. Jeżeli nie uzyskasz zadowalającego efektu, musisz przenieść kopię na twardy dysk i odtwarzać ją bezpośrednio z niego.

Jeżeli natomiast chcesz odtwarzać w komputerze kopie filmów DVD w formacie (S)VCD, pliki filmu muszą być widziane przez system operacyjny. Uzyskasz to, włączając opcję Joliet (punkty 8 i 9). Na płycie CD zostanie wówczas zapisany plik AVSEQ01 - w katalogu Mpeg1 w przypadku formatu VCD lub w Mpeg2 w przypadku SVCD.

Płyty w formacie VCD możesz odtwarzać za pomocą programu Windows Media Player. Do płyt w formacie SVCD potrzebny Ci będzie program do odtwarzania filmów DVD, na przykład Power DVD lub Win DVD - zwykle dostarczany wraz z napędem DVD. Płyty SVCD odtwarzane są tak, jak płyty z danymi. Aby uruchomić odpowiedni tryb pracy na przykład w programie Power DVD, przejdź do trybu odczytu płyt z danymi (klawisz [O]), a następnie klawiszem [L] otwórz listę plików do odczytu. W katalogu Mpeg1, Mpeg2 zaznacz pliki z rozszerzeniem MPG, kliknij Add i zatwierdź, klikając OK. Ostatnie kliknięcie ikony odtwarzania rozpocznie projekcję filmu.


Adresy stron, z których można pobrać programy:

Advanced Divx Bitrate Calculator 1.95: www.divx-digest.com
Bsplayer 0.84: www.bsplayer.cjb.net
CDR Identifier: www.cdr-forum.de
Dvdx 1.6: www.divx.com
Nero Burning ROM 5.5.6.4: www.pcworld.pl w dziale FTP
Open Divx 4.11: www.projectmayo.com
The Playa 0.6.5: www.projectmayo.com


opr. JU/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: internet telefon komputery Procesor Intel Html Php Cgi Webmaster DVD Nagrywarka AMD Nokia audio wedesign FTP JavaScript poczta elektroniczna MI Explorer divx
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W