Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

Dziedzictwo Piotra i Pawła

Z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, rozmawia Adam Suwart„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem" (J 15, 16). Słowa te wypowiedział Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. Wyraził w ten sposób istotę każdego powołania do służby Bogu i ludziom, a zwłaszcza powołania Piotra i Pawła, których wybrał, aby po Jego odejściu wznieśli trwałą wspólnotę Kościoła. Czy dziś katolicy robią wszystko, aby być wiernymi powołaniu przekazanemu Świętym Apostołom?

- Zasadnicze powołanie i zadanie przekazane św. Apostołom Piotrowi i Pawłowi polegało na zwróceniu całego świata ku Chrystusowi, a przez Chrystusa ku Bogu.

A więc pytanie, czy katolicy robią wszystko, by wiernie wypełnić swoje powołanie przejęte od Apostołów, to pytanie o naszą odpowiedzialność za auto- i za ewangelizację. Zadania w tej materii są tak wielkie, a wyniki tak skromne, że jestem skłonny stwierdzić: na pewno nie robi się w tej materii wszystkiego, co konieczne. Wszystko, do czego nas wzywa Duch Święty, stoi ciągle przed nami: osobiste nawrócenie i świadectwo bycia uczniem Jezusa, postawienie Jezusa w centrum głoszenia Ewangelii, tj. kerygmat rozumiany jako treść, a nie jako metoda, stosowanie Ewangelii jako podstawowego kryterium działania chrześcijanina, postawienie łaski przed działaniem, systematyczna formacja ewangelizatorów, pierwszorzędne miejsce wspólnot Kościoła w ewangelizacji, świadomość bycia posłanym przez Kościół, miłość do ewangelizowanych, modlitwa w intencji ewangelizacji i ewangelizowanych, wzajemne umacnianie się i podtrzymywanie pierwotnego zapału, wykorzystywanie wielu form i środków, dostosowanie metod ewangelizacji do różnych środowisk.

Jest Ksiądz Arcybiskup biskupem pierwszej polskiej diecezji z pierwszą na naszych ziemiach katedrą, która nosi wezwanie właśnie św. Apostołów Piotra i Pawła. Na ile Polacy pozostają nadal wierni tej więzi z chrześcijańskim Rzymem, zadzierzgniętej przed z górą tysiącem lat?

- Przyjęcie chrztu z Rzymu miało swoje dalekosiężne konsekwencje nie tylko religijne, ale też kulturalne, społeczne, polityczne. Książę zyskiwał pomoc Kościoła w organizacji państwa, sprawny system edukacyjny, oparcie w chrześcijańskim systemie norm prawa międzynarodowego i opiekę Stolicy Apostolskiej. Więź z Rzymem przez wieki to także łączność z centrum kultury rzymskiej. Rzym starożytny, renesansowy, barokowy ciągle fascynuje historyków, ludzi kultury, a właściwie każdego, kto interesuje się rozwojem myśli ludzkiej, sztuki i architektury. Z Rzymu promieniowała określona kultura na cały zachodni świat, także na nasze polskie dzieje.

Więź Polski z Rzymem - z niewielkimi wyjątkami, być może także z powodu świadomości bycia na pograniczu dwóch światów zachodniego i wschodnioeuropejskiego - była bardzo silna przez całe tysiąclecie. Powołanie na Stolicę Piotrowa papieża Polaka niewątpliwie rozbudziło prastare więzi Polski z Rzymem i umocniło je w niespotykanym do tej pory wymiarze.

Pierwszym dowodem ich dalszego istnienia było przyjęcie zgotowane przez Polaków Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI w naszej Ojczyźnie. Dzisiaj zwrot Polaków ku Rzymowi, Anioł Pański z papieżem, audiencje środowe, pielgrzymki papieskie, instytucje polskie w Rzymie, „L'Osservatore Romano", obecność tysięcy rodaków pracujących we Włoszech, wszystko to - i wiele innych rzeczy - dowodzi, że więź ta stała się nie tylko silniejsza, ale i mniej emocjonalna, a bardziej naturalna.

Arcybiskup Stanisław Gądecki,urodził się w 1949 roku w Strzelnie. W1973 roku, po studiach w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie, przyjął święcenia kapłańskie. Następnie decyzją Prymasa Stefana Wyszyńskiego rozpoczął studia specjalistyczne w zakresie biblistyki w Rzymie. Kontynuował je we Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie. Od 1982 r. wykładał nauki biblijne w gnieźnieńskim seminarium. W 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. 10 lat później Ojciec Święty mianował go arcybiskupem metropolitą poznańskim. Jest m.in. wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski oraz konsula-torem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Kontaktów z Żydami. Stoi na czele archidiecezji poznańskiej - najstarszego polskiego biskupstwa, erygowanego w 968 roku, tuż po chrzcie Polski. Poznańska bazylika archikatedralna, obdarzona papieskim tytułem bazyliki mniejszej, ma za swych patronów Świętych Apostołów Piotra i Pawła, których uroczystość Kościół obchodzi 29 czerwca.opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Polska Kościół ewangelizacja św. Paweł apostołowie Rzym św. Piotr Poznań chrzest Polski Piotr i Paweł
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W