Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Komunikat z 330. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu PolskiPo dorocznych rekolekcjach Księży Biskupów odbyło się 330. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował ks. abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; uczestniczył w nich także Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk. Biskupi zajęli stanowisko w następujących kwestiach:

1. W związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II Rokiem Eucharystii biskupi omówili odnoszący się do niego program duszpasterski. Ksiądz Prymas przedstawił założenia Roku Eucharystycznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Z tematyką Eucharystii wiązała się też refleksja nad normami liturgicznymi dotyczącymi kultu Najświętszego Sakramentu i udzielania Komunii św. Dyskusja ta będzie kontynuowana.

2. Wiele uwagi poświęcili biskupi sprawie troski o rodzinę, obronie życia nienarodzonych i coraz ostrzej postrzeganemu problemowi fizycznej egzystencji Narodu Polskiego. Biskupi negatywnie oceniają bezprecedensową ingerencję Komitetu Praw Człowieka ONZ w ustawodawstwo naszego kraju poprzez wydanie zaleceń, które w praktyce prowadzą do odbierania dzieciom nienarodzonym ich podstawowego prawa do życia. Z głęboką dezaprobatą odnoszą się do wniesionego ostatnio pod obrady polskiego Sejmu, pomimo wielu protestów społecznych, projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie. Projekt ten jest sprzeczny z elementarnymi zasadami moralnymi i obywatelską odpowiedzialnością za przyszłość Narodu. Żadna władza ludzka nie ma prawa naruszać norm moralnych zapisanych przez Stwórcę w naturze człowieka. Biskupi zwracają się z apelem do polskich parlamentarzystów o odrzucenie projektu tej ustawy, jako sprzecznej z powszechnie uznanymi normami moralnymi a także z polską racją stanu.

3. Episkopat Polski patrzy z uwagą na rozwój sytuacji po wyborach prezydenckich na Ukrainie. Każdy naród ma naturalne prawo do wolnego decydowania o sobie. Biskupi wyrażają nadzieję, że bliski nam naród ukraiński będzie mógł swobodnie określić swoją tożsamość narodową w duchu prawdy, demokracji i sprawiedliwości. Konferencja Episkopatu postanowiła też wystąpić do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ogłoszenie św. Wojciecha współpatronem Europy. Jako święty niepodzielonego jeszcze Kościoła może się On przyczynić do jedności chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Biskupi modlili się za wszystkich Polaków mieszkających na Wschodzie a także licznych kapłanów prowadzących tam duszpasterstwo, wyrażając również troskę o sprawy bytowe wspólnot, w których posługują. Oprócz daru modlitwy przejawem tej troski będzie m.in. zapowiedziana na II niedzielę Adwentu (5 grudnia br.) zbiórka funduszy na pomoc dla Kościoła katolickiego na Wschodzie.

4. W okresie rekolekcyjnego skupienia przed Tronem Królowej Polski biskupi ogarniali serdeczną modlitwą nie tylko wewnętrzne problemy Kościoła, lecz także sprawy ważne dla Narodu i Rzeczpospolitej. W związku z trwającym Jubileuszem 350. rocznicy Obrony Jasnej Góry polecali Królowej Polski sprawę ochrony Narodu przed groźnymi niebezpieczeństwami. Nie tylko bolesne problemy społeczne, takie jak: bieda i bezrobocie, ale także poważne zagrożenia moralne, szczególnie wobec młodego pokolenia, zalewają nas dzisiaj zewsząd jakby nowy potop w wymiarze moralnym i etycznym.

5. W przededniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, zbiegającej się w tym roku ze 150. rocznicą ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, biskupi dziękują Bożej Opatrzności za pobożność maryjną w Narodzie Polskim i zawierzają Maryi Niepokalanej wszystkie inicjatywy duszpasterskie zmierzające do zachowania czystości naszych obyczajów.

W rozpoczynającym się czasie Adwentu biskupi modlą się za wszystkich wiernych w Polsce i naszych Rodaków za granicą prosząc o dar pogłębionego chrześcijańskiego życia, obfitość dobrych postanowień oraz owocne rekolekcje adwentowe i błogosławią wszystkie modlitwy oraz świąteczne dzieła miłości.

 

Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy zgromadzeni na 330. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Częstochowa, 26 listopada 2004 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja rodzina Ukraina aborcja ONZ obrona życia KEP dzieci nienarodzone Rok Eucharystii komunia św. na rękę pomoc Kościołom na Wschodzie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W