Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Stoi przed wami zadanie

29 czerwca 1996 — Audiencja papieska dla redaktorów i pracowników tygodnika «Niedziela»Wieczorem w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Jan Paweł II spotkał się z redaktorami i pracownikami tygodnika «Niedziela», którzy przybyli do Rzymu z redaktorem naczelnym ks. prał. Ireneuszem Skubisiem z okazji 70. rocznicy powstania pisma. Ojciec Święty pozdrowił zgromadzonych i wygłosił do nich przemówienie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Serdecznie witam zespół redakcyjny Tygodnika Katolickiego «Niedziela» pod przewodnictwem księdza redaktora naczelnego oraz pracowników administracji i pracowników technicznych. Reprezentujecie tu tych wszystkich ludzi dobrej woli, którzy od siedemdziesięciu już lat oddają swe talenty i siły ewangelizacji na łamach waszego pisma. Dziękujemy dziś Bogu za całe siedemdziesiąt lat, choć — jak wiadomo — w okresie komunistycznym pismo zostało zawieszone na długie dwadzieścia osiem lat. Jednak ten okres milczenia nie był bezpłodny, ale przyniósł wiele doświadczeń, które owocują w ciągu tych piętnastu lat od wznowienia tygodnika. Trzeba w tym miejscu wyrazić uznanie całej diecezji częstochowskiej za to, że dzięki jej wysiłkowi, duchowemu i materialnemu wsparciu, ten lokalny tygodnik mógł stać się pismem o zasięgu ogólnopolskim. Trzeba radować się i dziękować Bogu, że wierzący w Polsce biorą wasz tygodnik do ręki w poszukiwaniu Dobrej Nowiny, i również za to że znajdują na jego łamach miejsce dla wyrażenia swojej wiary i głębi ducha.

W soborowym Dekrecie o Środkach Społecznego Przekazywania Myśli czytamy: «Ponieważ Kościół katolicki ustanowiony został przez Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom nieść zbawienie, i wobec tego przynaglany jest koniecznością przepowiadania Ewangelii, przeto uważa on za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków przekazu społecznego oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich» (Inter mirifica, 3). Słowa te wyznaczają główny cel, któremu mają służyć zarówno katolicka prasa, jak i radio, telewizja czy satelitarna sieć komputerowa. Celem tym jest przepowiadanie Ewangelii. To właśnie Dobra Nowina ma być niesiona dzisiejszemu człowiekowi, aby nie zagubił się pośród różnorakich zagrożeń współczesności, ale z optymizmem płynącym z wiary, nadziei i miłości potrafił patrzeć w przyszłość, która prowadzi do wiecznego zjednoczenia z Ojcem w Jego domu.

Stoi przed wami zadanie. Chrystus obecny w Kościele oczekuje, że ten ogromny potencjał myśli, talentów, dobrych chęci, który jest w was, włączycie w dzieło ewangelizacji i promocji tych wartości, które często są podważane przez prasę propagującą fałszywy model ludzkiej wolności. Podejmujecie to wezwanie z zapałem i miłością do Boga i do Kościoła od siedemdziesięciu lat. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelkie wasze wysiłki. Ta wdzięczność Kościoła, której pragnę być wyrazicielem, niech ogarnie także wszystkich twórców różnorakich pism katolickich w Polsce.

Na trud podejmowania wciąż nowych wyzwań, u kresu drugiego tysiąclecia, z serca wszystkim błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: massmedia przepowiadanie orędzie środki społecznego przekazu prasa katolicka Tygodnik Niedziela tygodnik
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W