Opoka - Strona główna
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao


ks. Józef Jachimczak CM

Światowy Dzień ChoregoUstanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Chorego - obchodzony od 1993 roku, w dniu 11 lutego, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes, która na całym świecie jest czczona jako Uzdrowicielka i Opiekunka wszystkich chorych i cierpiących. Pod znakiem i opieką Matki Uzdrowienia Chorych zostało skierowane orędzie do całego Kościoła powszechnego z wezwaniem, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.

Cierpienie i ból ma kontekst społeczny. Ojciec Święty i Kościół zwracają uwagę na wartość cierpienia. Trzeba umieć tak spojrzeć na człowieka dotkniętego chorobą czy bólem, aby on, nie mogąc uwolnić się od cierpienia nawet przy pomocy medycyny, umiał w sposób duchowy akceptować to, co jest bolesne, dla kształtowania własnego charakteru i własnej postawy. Wiemy z doświadczenia, że takie postawy występują tam, gdzie cierpienie staje się wartością wychowawczą, kształtującą osobowość, która potrafi osiągnąć jakiś wzniosły stan duchowości i życia wewnętrznego.

W Światowy Dzień Chorego Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia, kierując się wskazaniami Ojca Świętego, pragnie zaapelować do wszystkich którzy zajmują się pielęgnowaniem chorych. Cały bogaty świat medycyny, z jego dzisiejszymi osiągnięciami naukowymi dba o to, aby ratować życie, aby ulżyć chorym, by przynieść im zdrowie. Ten dzień ma charakter bardzo ludzki, społeczny i winien zacieśniać więzy międzyludzkie w naszej społeczności. Właśnie wtedy, kiedy wprowadza się reformę zdrowia, kiedy jest tyle bolączek organizacyjnych, właśnie wtedy musimy pokazać naszą solidarność ludzi zdrowych z cierpiącymi, bo każdy zdrowy jest potencjalnym pacjentem. Jest to więc przesłanie skierowane do wielkiej ludzkiej solidarności.

Dzień Chorego jest to dzień szczególny, w którym, wśród burzliwej, wielomiesięcznej dyskusji o systemie ochrony zdrowia, mówimy wreszcie o tym, kto jest w tym systemie najważniejszy. To nie reforma, to nie lekarze, nie inni pracownicy ochrony zdrowia, to nie kasy chorych są bohaterem naszego spotkania. Jest nim chory człowiek.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, która wystąpiła do Ojca Świętego o ustanowienie Światowego Dnia Chorego, podejmuje działania aby te obchody w pełni odpowiadały stawianym celom. Światowy Dzień Chorego nie powinien być momentem chronologicznym, zwyczajną datą, ale punktem odniesienia inicjatyw, które wielu przywrócą tym, którzy cierpią, należne miejsce w Kościele i w całym społeczeństwie.

Obchody Światowego Dnia Chorego nie spełnią zamierzonych celów, jeśli nie będą w stanie włączyć — przede wszystkim — katolickich pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, personelu administracyjnego, i miejsc opieki społecznej.

Ojciec Święty apeluje, aby w dniu obchodów zostały wykorzystane środki społecznego przekazu. Temu powinny służyć odczytane w radiu i telewizji fragmenty przemówienia Papieża do chorych. W tym celu należy zatroszczyć się, aby środki przekazu poinformowały o uroczystościach Dnia Chorego z sanktuarium maryjnego.


opr. mg/mg 
Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: choroba służba zdrowia orędzie środki społecznego przekazu ochrona zdrowia Lourdes Światowy Dzień Chorego orędzia