Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Św. Jana Chrzciciela

Oferta edukacyjna
na rok akademicki 2012/2013Wielu ludzi inwestuje w siebie. Robi to z konieczności zawodowej albo z zamiłowania. Pasja bądź odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków zawodowych — to motywuje do dokształcania się i do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Ale istnieje też inwestycja w duchowość. Pomaga ona lepiej zrozumieć sens życia, nawiązać lepszy kontakt z Bogiem i lepiej służyć drugiemu człowiekowi. Inwestycja w duchowość to inwestycja w wieczność. Tej inwestycji służy teologia — nauka o Bogu.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie jest właśnie taką szkołą duchowości, gdzie można zdobyć wykształcenie, nauczyć się prowadzić życie duchowe i otrzymać formację duchową.

PWTW służy też ludziom, którzy mają już swoje zawody, ale chcą sobie jeszcze coś w życiu poukładać, czegoś się o Bogu i świecie dowiedzieć.

Stąd PWTW proponuje paletę propozycji wykładów, kursów i akademickiego kształcenia. Każdy może sobie wybrać coś dla siebie.

Studia teologiczne może nie przyniosą bezpośrednich korzyści materialnych. Mogą jednak pomóc nauczyć się sztuki mądrego życia. Kiedy mądrość kuleje, trudniej duszy wznieść się na wyżyny. Dlatego świat się spłaszcza, uzwyczajnia. Wierność myślenia jest formą ascezy.

Zapraszam więc do naszej Uczelni, aby nauczyć się mądrze żyć, kochać Boga i służyć ludziom. Zainwestuj w swoją duchowość.

Inwestycja w duchowość to inwestycja w wieczność.

Rektor, ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA

Kierownik Sekcji św. Jana ChrzcicielaPapieski Wydział Teologiczny jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, podyplomowe, licencjackie i doktoranckie. Każdy może też studiować w ramach Studium Otwartego.

Na Wydziale studiuje ponad 1500 studentów, w tym klerycy seminariów duchownych diecezji: drohiczyńskiej, łowickiej, siedleckiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej.

W zbliżającym się roku akademickim Sekcja Św. Jana Chrzciciela PWTW oferuje:

 

STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) na kierunku Teologia ze specjalnością z teologii ogólnej, teologii duchowości i katechetyki.

Studia trwają sześć lat i kończą się absolutorium i egzaminem magisterskim (magistra teologii). Studenci specjalności katechetycznej otrzymują kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół.

W zajęciach można uczestniczyć w trybie cotygodniowym w soboty lub trymestralnym - 3 zjazdy tygodniowe w ciągu roku w połączeniu z e-learningiem

STUDIA PODYPLOMOWE z teologii duchowości.

Zajęcia odbywają się wyznaczone środy po południu.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest uzyskanie magisterium z teologii lub jakiejkolwiek innej dziedziny.

STUDIA LICENCJACKIE I DOKTORANCKIE ze specjalnością z teologii dogmatycznej, teologii pastoralnej i teologii duchowości.

Na studia licencjackie i doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra teologii. Zajęcia odbywają się w wyznaczone środy (teologia duchowości) lub czwartki (teologia dogmatyczna i pastoralna).

STUDIUM OTWARTE z teologii duchowości.

Są to studia przeznaczone dla osób dorosłych, niezależnie od ich wieku i wykształcenia. Zajęcia odbywają się w wyznaczone środy po południu.

STUDIUM LITURGICZNO-BIBLIJNE

W ramach Studium organizowane są kursy biblijne z lectio divina i muzyki liturgicznej oraz kursy dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św., lektorskie, dla animatorów liturgicznych i fotografów kościelnych.

INSTYTUT SZKOLENIA ORGANISTÓW

Instytut przygotowuje kandydatów do pracy organistowskiej w Kościele rzymsko-katolickim. Nauka trwa 5 lat. Mogą ją podjąć także osoby uczące się gdzie indziej oraz pracujące. Absolwenci Instytutu otrzymują dyplom I, II lub II stopnia (w zależności od zaawansowania muzycznego i wykształcenia ogólnego).

SZKOŁA LIDERÓW NOWEJ EWANGELIZACJI

Celem Szkoły jest formacja ludzi do prowadzenia grup parafialnych i zespołów ewangelizacyjnych.

Szkoła Nowej Ewangelizacji PWTW stawia sobie za cel przygotowanie ludzi do takiego głoszenia kerygmatu, które nie polega na nakłanianiu innych do własnych przekonań, ale daje propozycję wiary, szanując wolny wybór człowieka. Szczególna uwaga zostanie skupiona na umiejętności prowadzenia dialogu z osobami niewierzącymi.

Zajęcia będą obejmować zarówno zagadnienia teoretyczne (teologiczne, biblijne, liturgiczne, z duchowości), jak i praktyczne (metody i narzędzia ewangelizacji).

 

REKRUTACJA NA ROK 2012/2013

Terminy składania dokumentów:

20 czerwca — 13 lipca 2012 r.

20 sierpnia — 28 września 2012 r.

Rektorat czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-14

w czwartki w godz. 10-18

ul. Dewajtis 3, 02-815 Warszawa

tel./fax 22 869-98-90, sekretariat@pwtw.pl

Szczegóły na stronie:

www.pwtw.pl


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nowa ewangelizacja teologia dogmatyczna teologia duchowości Warszawa teologia pastoralna Papieski Wydział Teologiczny studia doktoranckie wyższe studia Sekcja św. Jana Chrzciciela studium organistów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W