Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Adam Sikorski, MIC

WIADOMOŚCI Z WITEBSKA

Uroczystości Wielkiego Jubileuszu Roku 2000Dla katolików wschodniego i łacińskiego obrządku rozpoczęły się 11 listopada w maleńkiej cerkiewce braci studytów w Połocku — miejscu pasterzowania św. Jozafata Kuncewicza, patrona naszej diecezji. Rok Jubileuszowy jest czasem szczególnych łask dla naszej młodej diecezji witebskiej.

Następnego dnia centralne uroczystości rozpoczęły się w katedrze św. Barbary w Witebsku. Maleńki kościół nie mógł pomieścić wiernych, którzy przybyli z całej Białorusi: z Mińska, Grodna, Brześcia, Homla, Mohylewa i Witebszczyzny. Byli też goście z Polski, Słowacji i Ukrainy.

Przed Liturgią w katedrze został przedstawiony montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez chóry kościelne: „Gloria” z Mińska i „Baćkauszczyna” z Grodna. Śpiewał też chór klerycki ojców bazylianów z Ukrainy.

Uroczystej Mszy św. rytu greckiego przewodniczył arcybiskup metropolita przemysko-warszawski Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego Jan Martyniak. Towarzyszył mu bp Władysław Blin — ordynariusz witebski. Na uroczystości obecni byli ponadto biskupi z Grodna: Aleksander Kaszkiewicz i Antoni Dziemianko oraz sufragan diecezji mińsko-mohylewskiej bp Cyryl Klimowicz, a także duchowieństwo, tak ze strony rzymskokatolickiej, jak i unickiej, na czele z ks. archimandrytą Sergiuszem Gajkiem MIC, wizytatorem apostolskim Kościoła grekokatolickiego na Białorusi. Przybyli również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Włoch, Francji i Polski. Ich obecność podkreśliła prestiż tego wydarzenia. Była to manifestacja wiary wobec społeczeństwa, które przez dziesiątki lat doświadczało programowej ateizacji. Uroczystościom towarzyszyły prasa, radio i telewizja.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół Katolicki misje Białoruś Witebsk Grodno Jan Martyniak
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W