Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Apel Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w sprawie ochrony życia ludzkiego

24.03.2007W trosce o dobro Ojczyzny, Narodu i Kościoła, Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej apeluje do członków tegoż Stowarzyszenia, do Rządu i Parlamentarzystów oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, o poparcie zagwarantowania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisu o prawnej ochronie życia ludzkiego, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tak pojęta ochrona życia wynika jasno z prawa naturalnego i Dekalogu, z zasad Ewangelii i nauczania Kościoła, o czym przypomnieli ostatnio Biskupi w Komunikacie z 339. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (Warszawa, 14 marca b.r.).

Nie wolno zatem, w toczących się dyskusjach, mieć jakichkolwiek wątpliwości w tym względzie i próbować dochodzić swych racji na drodze referendum. Nienaruszalne prawo naturalne, Dekalog i Ewangelia są bowiem objawieniem woli Boga, a nie człowieka. Toteż nie mogą być modyfikowane według woli człowieka, jego zmiennych filozofii i poglądów. Przypomina o tym Papież Benedykt XVI w swojej najnowszej adhortacji „Sacramentum Caritatis”, mówiąc: „Jezus, który jest Drogą, Prawdą i Życiem (J 14, 6)... jest gwiazdą polarną wolności ludzkiej: bez Niego traci ona orientację, ponieważ bez poznania prawdy wolność się wynaturza, izoluje i redukuje do poziomu jałowego kaprysu. Wraz z Nim wolność się odnajduje” (n. 2).

W tym świetle „stosunek do daru życia — jak uczył Sługa Boży Jan Paweł II — jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności” (Jasna Góra, 19 VI 1983).

Zawierzmy więc sprawę życia — Maryi, Matce żyjących (por. Jan Paweł II, Ewangelium vitae, 105) i św. Stanisławowi, Biskupowi i męczennikowi, obrońcy ładu moralnego, Patronowi Polski.

 

 

Warszawa, dnia 24 marca 2007 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: aborcja przerywanie ciąży konstytucja dziecko nienarodzone dziecko poczęte obrona życia ochrona życia ludzkiego ochrona prawna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W