Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

Natalia Budzyńska

To co najważniejszeUkazał się już drugi numer polskiej edycji amerykańskiego miesięcznika „First Things" tworzonego przez wybitnych i wpływowych intelektualistów katolickich, należących do grona bliskich współpracowników Jana Pawła II. W Polsce „First Things" ukazuje się jako kwartalnik z wyborem najciekawszych tekstów edycji amerykańskiej. Wydawcą jest „Fronda".

W Stanach Zjednoczonych pismo „First Things" ukazuje się już siedemnaście lat i jest jednym z najważniejszych pism katolickich na świecie. Określa się je jako „magazyn o religii, kulturze i życiu społecznym", odważnie podejmuje gorące i kontrowersyjne tematy, zawsze motywując swoje wyraziste poglądy światopoglądem katolickim. Najważniejsze nazwiska związane z pismem nie są obce polskiemu środowisku, ponieważ wiążą się ze szkołą Tertium Millennium odbywającą się co roku w lipcu w Krakowie. Wśród wybitnych osobistości prowadzących wykłady są m.in. Michael Novak - filozof, teolog i ekonomista, wpływowa postać życia politycznego USA, George Weigel - dyrektor Ethics and Public Policy Center oraz ks. Richard John Neuhaus - dyrektor Institute on Religion and Public Life i redaktor naczelny „First Things". Program szkoły skupia się wokół zagadnień współczesnej rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu w świetle społecznej nauki Jana Pawła II.

W nurcie neokonserwatywnym

W USA nazywani są neokonserwatystami, a ks. Neuhaus jest czołowym amerykańskim komentatorem katolickiej nauki społecznej i jedną z najważniejszych postaci amerykańskiego katolicyzmu. Jak sam mówi o założonym przez siebie piśmie: „Nasze wydawnictwo jest zdecydowanie katolickie", narodziło się w roku przejścia Neuhausa do Kościoła katolickiego. Neuhaus urodził się w Kanadzie, w wielodzietnej rodzinie pastora luterańskiego.

W 1960 roku poszedł w ślady ojca. Jako pastor pracował na Brooklynie, murzyńskiej dzielnicy Nowego Jorku, wraz z Martinem Lutherem Kingiem tworzył Ruch Praw Obywatelskich i prowadził ożywioną działalność społeczną. Odnalazł swoje miejsce w wyłaniającym się w latach 70. nurcie neokonserwatywnym. Dekadę później był wymieniany wśród 32 najbardziej wpływowych intelektualistów Stanów Zjednoczonych. Jego decyzja przejścia na katolicyzm w 1990 roku wywołała spory szum. Od 1991 roku jest księdzem archidiecezji nowojorskiej.

A niby dlaczego nie?

Pisząc o magazynie „First Things" ks. Neuhaus zauważa: „Wszystko, co w życiu jest ciekawe, mieści się w szeroko pojętym zakresie religii, kultury i życia społecznego". W wywiadzie udzielonym kilka lat temu Bartłomiejowi Kachniarzowi (dzisiejszemu naczelnemu polskiej edycji „First Things") dla „Najwyższego Czasu" mówił, że „w sercu kultury jest moralność, w sercu moralności - religia". Stoi na stanowisku, że zasada rozdziału Kościoła od państwa nie oznacza separacji religii od życia publicznego. Tym bardziej że dziś to raczej państwo staje się zagrożeniem dla swobodnego praktykowania religii, a nie religia dla państwa. W taki neokonserwatywny światopogląd wpisuje się magazyn „First Things", którego celem od początku istnienia było odważne przedstawienie stanowiska katolickiego, śmiałe poruszanie tematów, które według tego świata każdy katolik winien „zachować dla siebie". „A niby dlaczego?" - zdaje się pytać ks. Neuhaus i publikuje czasem nawet kontrowersyjne poglądy, mieszczące się w ramach katolickiej wizji świata.

Lektura obowiązkowa

Inicjatorem polskiego wydania „First Things" był założyciel „Frondy" i naczelny „Ozonu" Grzegorz Górny. W USA miesięcznik, w Polsce kwartalnik, składa się z wyboru tłumaczeń najciekawszych tekstów zebranych w bloki tematyczne. I tak pierwszy numer poświęcony był problemowi homoseksualizmu w Kościele. Bezkompromisowe, odważne artykuły wsparte głęboką troską mogą stanowić dla polskiego środowiska przykład odważnej dyskusji na trudne tematy. Najnowszy numer dotyczy poglądów na temat ewolucji i przytacza ciekawą polemikę między Stephenem M. Barrem, fizykiem teoretycznym z Uniwersytetu w Delaware, a kardynałem Christophem Schönbornem. Obok bloku „Ewolucja czy stworzenie?" kilka artykułów na temat: „Ameryka i religia" oraz wiele innych ciekawych tekstów. Kwartalnik „First Things" staje się tym samym lekturą obowiązkową każdego myślącego katolika.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: media konserwatyzm prasa George Weigel neokonserwatyzm myśliciel Michael Novak First Things Richard John Neuhaus konserwatyści
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W