Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Audycje Radia Watykańskiego: Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej

Audycje ks. Bogusława Trzeciaka SJ

Audycje cykliczne Radia Watykańskiego (w formacie mp3)


 • Nauka społeczna Kościoła w nowej polityce zagranicznej UE, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”mp3
 • Raport o sytuacji społecznej w Unii Europejskiej, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”mp3
 • Biskupi irlandzcy o Traktacie z Lizbony, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”mp3
 • Religie Księgi dla Europy, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”mp3
 • Religia w szkołach w Europie, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”mp3
 • Zasada pomocniczości w Traktacie z Lizbony, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”mp3
 • Polityka imigracyjna w Unii Europejskiej, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”mp3
 • 50 lat Parlamentu Europejskiego, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”mp3
 • Problem ratyfikacji traktatu lizbońskiego, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Jubileusz czasopisma "Europe Infos", Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Wystąpienie Wielkiego Muftiego Syrii na forum Parlamentu Europejskiego, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Uczenie się przez całe życie, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Stowarzyszenia katolickie i projekty europejskie (1), Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Stowarzyszenia katolickie i projekty europejskie (2), Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Kościół w Unii Europejskiej AD 2008, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Prawa człowieka w chrześcijańskiej Europie, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Deficyt demograficzny w Unii Europejskiej, Z cyklu: Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Spotkanie europejskich biur jezuickich, Z cyklu: Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Europa przeciwko karze śmierci, Z cyklu: Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Głos obywateli Unii Europejskiej na temat budżetu, Z cyklu: Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Jezuickie spotkanie o bezrobociu w Europie (1), Z cyklu: Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Jezuickie spotkanie o bezrobociu w Europie (2), Z cyklu: Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Wakacje Europejczyków (1), Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej mp3
 • Wakacje Europejczyków (2), Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej mp3
 • Kultura w instytucjach europejskich, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej mp3
 • Europejska Agencja do Zwalczania Nadużyć, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • 50 lat Europejskiego Funduszu Społecznego, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Komisja Europejska wobec nierówności etnicznych, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Unia Europejska wobec praw człowieka, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Oficjalny status Kościołów w Radzie Europy, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – Przesłanie do głów państw i rządów; 50-lecie procesu integracji Europymp3
 • Europa dla człowieka, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – Przesłanie do głów państw i rządów; 50-lecie procesu integracji Europymp3
 • Warto budować Europę wartości, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – Przesłanie do głów państw i rządów; 50-lecie procesu integracji Europymp3
 • Biskupi i wierni świeccy o przyszłości UE, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – Etyka a europejskie projekty badawczemp3
 • Europejska polityka migracyjna, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – Etyka a europejskie projekty badawczemp3
 • UE: polityka migracyjna, zatrudnienie migrantów, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – Etyka a europejskie projekty badawczemp3
 • Unijna agencja praw podstawowych, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – Etyka a europejskie projekty badawczemp3
 • Rola etyki w badaniach unijnych, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – Etyka a europejskie projekty badawczemp3
 • Parlament Europejski przeciwko karze śmierci, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – moratorium, abolicja dotycząca kary śmiercimp3
 • 50 lat pracy Kościoła na rzecz integracji europejskiej, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – Katolickie biuro informacji i inicjatyw europejskichmp3
 • Nowy Rok 2007 w Unii Europejskiej, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – Bułgaria i Rumunia w szeregach UE; prezydencja Niemiec w UEmp3
 • Negocjacje Turcji z Unią Europejską, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – sprawa wejścia Turcji do UEmp3
 • Starzejąca się Europa, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej; Forum w sprawie przyszłości demograficznej Europymp3
 • Stosunki Unii Europejskiej z Chinami, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Islam na krawędzi przepaści – między przemocą a reformą, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiejmp3
 • Biskupi europejscy w Rosji, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – sesja Rady Konferencji Episkopatów Europy w Sankt Petersburgu, 4-8.10.2006mp3
 • Małżeństwo i rodzina – temat obrad biskupów europejskich, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – sesja Rady Konferencji Episkopatów Europy w Sankt Petersburgu, 4-8.10.2006mp3
 • Spotkanie OBWE w Warszawie, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej - Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europiemp3
 • Prawo wspólnotowe i badania nad komórkami macierzystymi, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej – Finansowanie przez Unię Europejską badań z wykorzystaniem ludzkich komórek macierzystych, a problem badań na ludzkich embrionachmp3
 • Kard. Joseph Ratzinger o Europie, "Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej"; Europamp3
 • Finansowanie badań na komórkach macierzystych, "Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej"; dofinansowania unijne na badania naukowemp3
 • Wspieranie finansowe edukacji w UE, "Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej"; dofinansowania unijne na cele edukacyjne i kulturalne; inicjatywy edukacyjne - programymp3
 • Ustawa o rozdziale Kościoła i państwa we Francji, "Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej"; 100-lecie powstania ustawymp3
 • Europa w ogniu imigracji, "Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej"; problem nielegalnej imigracji oraz potrzeb i praw imigrantów; 17.01.2006mp3
 • Informować się w Unii o Unii, Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej; informacja stała się towarem; łatwość komunikowaniamp3
 • Pierwszy rok członkostwa Polski w UE, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”; 1.rocznica wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej; 3.05.2005mp3
 • Unia Europejska a Bałkany, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”; stosunek Europy Zachodniej do krajów bałkańskichmp3
 • Promowanie dziedzictwa kulturowego w Unii, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”; ochrona i promocja polskości; wizerunek Polski i polskości w UEmp3
 • Bilans 9 miesięcy obecności Polski w UE, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”; podsumowania, statystyki, oceny, opinie po starcie Polski jako członka Unii Europejskiej; 1.02.2005mp3
 • Kontrowersje wokół przyjęcia Turcji do UE, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”; muzułmańska Turcja – zagrożeniem czy szansą dla UE?mp3
 • Stosunki Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”; współpraca krajów rozszerzonej UE, Ameryki Łacińskiej i krajów Karaibskichmp3
 • Solidarność i odpowiedzialność Unii Europejskiej, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”; wyrównywanie nierówności; solidarnościowe działania; solidarność w zamyśle Ojców Europymp3
 • Eurowybory 2004, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”; jaka jest wartość parlamentu europejskiego? Wybory europarlamentarzystów do parlamentu europejskiego, przeprowadzone w 25 państwach należących do UEmp3
 • Pierwsze polskie wybory do parlamentu europejskiego, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”; Elektorat polski i niska frekwencja; blada i bezbarwna kampania wyborcza; 15 czerwca 2004mp3
 • Polacy nie zrozumieli czym są wybory do parlamentu Europy?, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”; Niska frekwencja w wyborach do parlamentu europejskiego; sondaże a ostateczny wynik wyborów; 15 czerwca 2004mp3
 • Solidarność duszą Unii Europejskiej, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej”; solidarność w skali europejskiej; podstawowa wartość UEmp3
 • Studium Generale Europa, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej” – wykłady otwarte w ramach Studium Generale Europa jako ścieżka edukacyjna przed wejściem do struktur UEmp3
 • Nadzieje i obawy Polaków w procesie integracji UE, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej” – inicjatywy Studium Generale Europa; prymat wartości przed ekonomiąmp3
 • Droga bez granic, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej” – od 1 maja Unia Europejska poszerzy się o 10 nowych państw (w tym Polska); pielgrzymka przedstawicieli Kościołów z 25 krajów do Santiago de Compostela - 17-21 kwietnia; Europa duchamp3
 • Wspólna Europa – rynki walutowe w czasach globalizacji, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej” – bezpieczeństwo ekonomiczne mieszkańców jednoczącej się Europymp3
 • Wspólna Europa. Jak pokonać bezrobocie?, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej” – przeciwdziałanie bezrobociu w krajach Unii Europejskiej – Irlandia, Holandiamp3
 • Klonowanie ważnym tematem europejskich dyskusji, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej” – Życie postrzegane jest często jako przedmiot, a nie coś, co wymaga ochrony; klonowanie; biotechnologia; możliwości w eksperymentach naukowych i ich nadużywanie; ustawodawstwo w Europmp3
 • Irlandzka prezydencja w UE od stycznia 2004, „Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej” – przewodnictwo Irlandii jako członka UE; rozszerzenie Unii jako priorytetowe zadaniemp3
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W