Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Audycje Radia Watykańskiego: Dekada przemian

Audycje Małgorzaty Kołodziejczyk

Audycje cykliczne Radia Watykańskiego (w formacie mp3)


 • Kościół przemyski i biskup "spadochroniarz", Dekada przemian; Diecezja przemyska - najważniejsze przemianymp3
 • Ziemia przemyska - tzw. „rubieże”, Dekada przemian; rolnictwo w diecezji przemyskiejmp3
 • Przemyskie instytucje kościelne, Dekada przemian; Kościół przemyski po reformie strukturalnejmp3
 • Dekada przemian – Diecezja elbląska, Reorganizacja struktur kościelnych w Polsce; powstanie diecezjimp3
 • Dekada przemian – Powołania kapłańskie w diec. elbląskiej, Seminaria duchowne i zakony w Kościele elbląskimmp3
 • Dekada przemian - powstanie diecezji rzeszowskiej, Diecezja w Beskidzie Niskimmp3
 • Dekada przemian - kontakty diec. rzeszowskiej ze Wschodem, Studenci z Ukrainy, Białorusi, Syberii mp3
 • Dekada przemian - diecezja kaliska, Diecezja utworzona z części sześciu innychmp3
 • Dekada przemian - św. Józef, patron diecezji kaliskiej, Kościół kaliskimp3
 • Dekada przemian - Płock, Szczecin, Diecezja płocka oraz archidiecezja szczecińska po reformie administracyjnej struktur Kościołamp3
 • Dekada przemian - WSD w Szczecinie, Archidiecezja szczecińskamp3
 • Dekada przemian - archidiecezja białostocka, Reforma struktur administracyjnych Kościołamp3
 • Dekada przemian - Kościół białostocki obok grodzieńskiego, Reforma struktur administracyjnych Kościołamp3
 • Dekada przemian - diecezja gdańska, Metropolita gdański o reformie administracyjnej Kościoła przed 10. latymp3
 • Dekada przemian - diecezja chełmińska z gdańską, Metropolita gdański o integracji diecezjan po reformie administracyjnejmp3
 • Dekada przemian - archidiecezja gnieźnieńska, Przemiany strukturalne przed 10. latymp3
 • Dekada przemian - powołania w Kościele gnieźnieńskim, Przemiany strukturalne przed 10. latymp3
 • Dekada przemian - diecezja ełcka, Powstawanie nowej diecezjimp3
 • Powstanie seminarium w diecezji ełckiej, Dekada przemian - powstawanie Kościoła ełckiegomp3
 • Rozmaitość duszpasterstwa w Kościele ełckim, Dekada przemian - powstawanie diecezji ełckiejmp3
 • Dekada przemian - Kościół polski po roku 1989..., Powiększenie Episkopatu Polski po reformie administracyjnejmp3
 • Dekada przemian - metropolie, Kościelna reforma administracyjna po 1989 rokump3
 • Dekada przemian - archidiecezja krakowska, Metropolia krakowska po reformie administracyjnej przed 10. latymp3
 • Dekada przemian - reorganizacja struktur Kościoła jako dar, Metropolia krakowska po reformie administracyjnej przed 10. latymp3
 • Dekada przemian - diecezja łowicka, Pielgrzymka dziękczynna w 10. rocznicę przemian w strukturach administracyjnych Kościołamp3
 • Dekada przemian - archidiecezja warszawska, Prymas Glemp o reformie administracyjnej Kościoła w Polscemp3
 • Dekada przemian - sanktuaria i cmentarze archidiec. warszawskiej, Prymas Glemp o strukturze archidiecezji warszawskiejmp3
 • Dekada przemian - Kościół na Białorusi (1), Ordynariusz diecezji witebskiej; (5 marca 2002)mp3
 • Rozwój diecezji witebskiej (2), Dekada przemian - czy istnieje prozelityzm katolicki na Białorusi? - (5 marca 2002)mp3
 • Katechizacja w Kościele białoruskim (3), Dekada przemian - diecezja witebska na Białorusi; (5 marca 2002)mp3
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W