Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Audycje Radia Watykańskiego: Drogi ludzkie, drogi Boże

Audycje ks. Marka Starowieyskiego

Audycje cykliczne Radia Watykańskiego (w formacie mp3)


 • Chrześcijaństwo etiopskie, „Drogi ludzkie, drogi Boże” - dziedzictwo Soboru Chalcedońskiego; Etiopia i jej chrystianizacja w IV wieku; misjonarze wśród Etiopczykówmp3
 • Monastycyzm etiopski, „Drogi ludzkie, drogi Boże” - dziedzictwo Soboru Chalcedońskiego; przepisywanie ksiąg, literatura etiopska; Kościół etiopski otoczony poganami i muzułmanami; Kościoły orientalne; Kościół koptyjskimp3
 • Kościół Koptów, „Drogi ludzkie, drogi Boże” - dziedzictwo Soboru Chalcedońskiego; chrześcijaństwo w Egipcie; monofizycki Kościół koptyjski; Kościół św. Marka (Ewangelisty); Szkoła katechetyczna w Aleksandrii; prześladowania; monastycyzm egipski; monofizytyzmmp3
 • Literatura chrześcijańska w Egipcie, „Drogi ludzkie, drogi Boże” - dziedzictwo Soboru Chalcedońskiego; chrześcijaństwo w Egipcie; monofizycki Kościół koptyjski; Rzym i Aleksandria; Prześladowania Koptówmp3
 • Ludzie drogi, trasy, ruchu drogowego, Duszpasterstwo ludzi, którzy znajdują się na drodze, w podróży; drogowcy, kierowcy, miejsca odpoczynku dla podróżujących; kaplica na parkingump3
 • Chrystianizacja Indii, „Drogi ludzkie, drogi Boże” - przedchalcedońskie Kościoły Wschodu; chrystianizacja świata indyjskiego; św. Tomasz – misjonarz Indii; dziedzictwo Soboru Efeskiego - Kościół katolicki w Indiach; nachalna latynizacjamp3
 • Indie: Kościoły chrześcijańskie, „Drogi ludzkie, drogi Boże” - przedchalcedońskie Kościoły Wschodu; chrystianizacja świata indyjskiego; Indie: Kościół syro-malabarski, Kościół syro–malankarski niekatolicki i katolicki, Kościół anglikański i innemp3
 • Kościół chaldejski, „Drogi ludzkie, drogi Boże” - przedchalcedońskie Kościoły Wschodu; potępienie Nestoriusza; nestorianie w Persji i Mezopotamii - tzw. „chrześcijanie Wschodu”; monastycyzm; ekspansja nestorianizmump3
 • Zahamowanie ekspansji nestorianizmu, „Drogi ludzkie, drogi Boże” - przedchalcedońskie Kościoły Wschodu; Kościół Chaldejczyków; nestorianizm; wyniszczanie chrześcijaństwa w Azji; islam i chrześcijaństwo; prześladowanie przez muzułmanów; dzieło misyjne franciszkanów; Kościół unickimp3
 • Starożytne spory teologiczne - nestorianizm, „Drogi ludzkie, drogi Boże” – spory teologiczne o Trójcę Świętą; szkoły teologiczne w Aleksandrii i Antiochii; spór o naturę Jezusa Chrystusa; teologowie antiocheńscy i aleksandryjscy; nestorianizm a monofizytyzm; Theotokos; Sobór w Efezmp3
 • Problem monofizytyzmu w starożytności, „Drogi ludzkie, drogi Boże” – spory teologiczne o naturę Jezusa Chrystusa; teologowie antiocheńscy i aleksandryjscy; nestorianizm a monofizytyzm; Sobór w Efezie – 431 r. i Chalcedonie – 451 r., potępienie monofizytyzmump3
 • Kościoły chrześcijańskie w starożytności, „Drogi ludzkie, drogi Boże” – przedchalcedońskie Kościoły Wschodu; chrześcijańscy Arabowie; chrześcijaństwo zaniesione na Wschód; Pentarchia – 5 patriarchatów pochodzenia apostolskiego (oprócz Konstantynopola);mp3
 • Kościoły będące w łączności z Rzymem, „Drogi ludzkie, drogi Boże” – przedchalcedońskie Kościoły Wschodu; ruch unicki od XVII w.; Kościół Chaldejski pozostający w łączności ze Stolicą Świętą; ortodoksyjny = prawowierny, prawowity (w odróżnieniu od prawosławny); Sobory: Efeskimp3
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W