Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Audycje Radia Watykańskiego: Poznaj Turcję

Audycje ks. Marka Starowieyskiego

Audycje cykliczne Radia Watykańskiego (w formacie mp3)


 • Homilia papieska do katolików w Stambule, Relacja z ostatniego dnia 5. podróży apostolskiej Benedykta XVI do Turcji; „katolicy Turcji pragną, ciesząc się należnymi swobodami, służyć dobru muzułmańskiego w swej większości społeczeństwa”; 1.12.2006mp3
 • Katolicy tureccy uradowani wizytą Papieża, Relacja z ostatniego dnia 5. podróży apostolskiej Benedykta XVI do Turcji; spotkanie po Mszy w katolickiej katedrze w Stambule; 1.12.2006mp3
 • Benedykt XVI: Kawałek mego serca zostawiam w Turcji, Relacja z ostatniego dnia 5. podróży apostolskiej Benedykta XVI do Turcji; pożegnanie Ojca Świętego z Turcją; 1.12.2006mp3
 • Papież w Turcji – pierwsze podsumowania, Podsumowanie 5. podróży apostolskiej Benedykta XVI do Turcji – komentarz dyrektora programowego Radia Watykańskiego; 1.12.2006mp3
 • „Papieskie okno na Franciszkańskiej” w Stambule, Podsumowanie 5. podróży apostolskiej Benedykta XVI do Turcji – komentarz dyrektora programowego Radia Watykańskiego; spotkanie papieża z katolicką młodzieżą w Turcji; 1.12.2006mp3
 • Jan Paweł II i Benedykt XVI wobec świata islamskiego, Podsumowanie 5. podróży apostolskiej Benedykta XVI do Turcji – komentarz dyrektora programowego Radia Watykańskiego; 1.12.2006mp3
 • Benedykt XVI i Bartłomiej I – liturgia w katedrze św. Jerzego, Relacja z trzeciego dnia 5. podróży apostolskiej Benedykta XVI do Turcji; Boska liturgia prawosławna w Stambule w uroczystość św. Andrzeja; spotkanie papieża z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola; 30.11.2006mp3
 • Stambuł: deklaracja katolicko-prawosławna, Relacja z trzeciego dnia 5. podróży apostolskiej Benedykta XVI do Turcji; spotkanie papieża z Bartłomiejem I w ekumenicznym patriarchacie Konstantynopola i podpisanie wspólnej deklaracji; 30.11.2006mp3
 • Stambuł: Benedykt XVI w Hagia Sophia i Błękitnym Meczecie, Relacja z trzeciego dnia 5. podróży apostolskiej Benedykta XVI do Turcji; chrześcijańska świątynia – meczet – muzeum; znaczenie wizyty papieża w Hagia Sophia i Błękitnym Meczecie; 30.11.2006mp3
 • Bp Luigi Padovese o wizycie papieża w Turcji, 5. pielgrzymka Benedykta XVI do Turcji; wikariusz apostolski Anatolii o wizycie papieskiej; 30.11.2006mp3
 • Bp Padovese: uznanie wartości musi być wzajemne, 5. pielgrzymka Benedykta XVI do Turcji; wikariusz apostolski Anatolii o wizycie papieskiej; 30.11.2006mp3
 • Znaczenie wizyty papieża w Hagia Sophia i Błękitnym Meczecie, 5. pielgrzymka Benedykta XVI do Turcji; wikariusz apostolski Anatolii, bp Padovese o wizycie papieskiej; 30.11.2006mp3
 • Stambuł: spotkanie Benedykta XVI z Bartłomiejem I, Relacja z drugiego dnia 5. podróży apostolskiej Benedykta XVI do Turcji; spotkanie papieża z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola; 29.11.2006mp3
 • Benedykt XVI w Efezie, Relacja z drugiego dnia 5. podróży apostolskiej Benedykta XVI do Turcji; Msza papieska w Efezie, w pobliżu sanktuarium-Domku Matki Bożej; fragment homilii; modlitwa o pokój; 29.11.2006mp3
 • Przygoda polskiego księdza z Turcją, 5. pielgrzymka Benedykta XVI do Turcji; rozmowa z polskim kapłanem, prcującym w parafii zamordowanego ks. Santoro w Trabzonie; 29.11.2006mp3
 • Polski ksiądz w Turcji – otwarte drzwi dla muzułmanów, 5. pielgrzymka Benedykta XVI do Turcji; rozmowa z polskim kapłanem, prcującym w parafii zamordowanego ks. Santoro w Trabzonie; 29.11.2006mp3
 • To nie pielgrzymka polityczna, ale duszpasterska, Relacja z pierwszego dnia z 5. pielgrzymki Benedykta XVI do Turcji; 28.11.2006mp3
 • Powitanie Papieża w Turcji, Relacja z pierwszego dnia 5. pielgrzymki Benedykta XVI do Turcji; spotkanie z prezydentem Turcji i Wielkim muftim Turcji; wizyta w Mauzoleum Atatürka; przemówienia (fragmenty); 28.11.2006mp3
 • Turcja: spotkanie papieża z korpusem dyplomatycznym, Relacja z pierwszego dnia z pierwszego dnia 5. pielgrzymki Benedykta XVI do Turcji; 28.11.2006mp3
 • „Witaj!” – Turcja gości papieża , Relacja z pierwszego dnia z pierwszego dnia 5. pielgrzymki Benedykta XVI do Turcji; Turcja słynna z gościnności – komentarze mediów tureckich; 28.11.2006mp3
 • Katolicki klasztor i duszpasterstwo w Stambule, 5. pielgrzymka Benedykta XVI - Turcja; rozmowa z gwardianem katolickiego klasztoru św. Antoniego w Stambule; 28.11.2006mp3
 • Do wspólnoty katolickiej zaglądają też muzułmanie, 5. pielgrzymka Benedykta XVI do Turcji; rozmowa z gwardianem katolickiego klasztoru św. Antoniego w Stambule; duszpasterstwo katolickie w Stambule; 28.11.2006mp3
 • Turcja Apostołów, Przybliżenie starożytnej historii ziemi tureckiej przed zbliżającą się pielgrzymką Benedykta XVI do Turcji; ślady rodzenia się chrześcijaństwa w Turcji; 19.11.2006mp3
 • Apokalipsa i Listy Janowe o Kościele w Efezie, Przybliżenie starożytnej historii ziemi tureckiej przed zbliżającą się pielgrzymką Benedykta XVI do Turcji; ślady rodzenia się chrześcijaństwa w Turcji; Listy do Siedmiu Kościołów w Azji Mniejszej; 19.11.2006mp3
 • Turcja św. Pawła, Przybliżenie starożytnej historii ziemi tureckiej przed zbliżającą się pielgrzymką Benedykta XVI do Turcji; ślady pierwotnego chrześcijaństwa w Turcji; 17.11.2006mp3
 • Turcja: Podróże św. Pawła do gmin chrześcijańskich, Przybliżenie starożytnej historii ziemi tureckiej przed zbliżającą się pielgrzymką Benedykta XVI do Turcji; ślady pierwotnego chrześcijaństwa w Turcji; 17.11.2006mp3
 • Poznając Turcję – ojczyzna kultury greckiej, Przybliżenie starożytnej historii ziemi tureckiej przed zbliżającą sie pielgrzymką Benedykta XVI do Turcji; kultura grecka; 14.11.2006mp3
 • Benedykt XVI uda się do Turcji – pielgrzymka trudna, Turcja - kraj o większości muzułmańskiej; Kościół prawosławny w Turcji; spotkanie światów, kultur i religii; 12.11.2006mp3
 • Papież w Turcji – podróż „ostatniej szansy”, Turcja - kraj o większości muzułmańskiej; pielgrzymka papieska i przyszłość wspólnoty chrześcijańskiej w Turcji; dialog chrześcijańsko-islamski; w Turcji żyje mniej niż 1% chrześcijan; 12.11.2006mp3
 • Umieranie wspólnot chrześcijańskich w Turcji, Turcja - kraj o większości muzułmańskiej; pielgrzymka Benedykta XVI i przyszłość wspólnoty chrześcijańskiej w Turcji; dialog chrześcijańsko-islamski; w Turcji żyje mniej niż 1% chrześcijan; chrześcijaństwo w Europie; 12.11.2006mp3
 • Pielgrzymka papieska do Turcji – konfrontacja z islamem, Turcja - kraj o większości muzułmańskiej; pielgrzymka Benedykta XVI – relacje z prawosławiem tureckim i dialog katolicko-islamski; 12.11.2006mp3
 • Turcja: prawa chrześcijan nie są respektowane, Turcja - kraj o większości muzułmańskiej; pielgrzymka Benedykta XVI i dialog katolicko-islamski; mniejszość chrześcijańska w Turcji; „otwartość nie oznacza, że trzeba zapomnieć o swych korzeniach”; 12.11.2006mp3
 • Ziemia turecka - zubożały zapomniany krewny?, Chrześcijaństwo w Turcjimp3
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W