Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Audycje Radia Watykańskiego: Wolność religijna

Audycje o. Adama Wąsa SVD

Autor/źródło: MG, Maciej Górnicki

Audycje cykliczne Radia Watykańskiego (w formacie mp3)


 • Jordańskie inspiracje dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego (1), Z cyklu „Wobec islamu”mp3
 • Jordańskie inspiracje dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego (2), Z cyklu „Wobec islamu”mp3
 • Stosunek muzułmanów do zwierząt (1), Z cyklu „Wobec islamu”mp3
 • Stosunek muzułmanów do zwierząt (2), Z cyklu „Wobec islamu”mp3
 • Zakazy obyczajowe w islamie - alkohol (1), Z cyklu „Wobec islamu”. Islamski zakaz spożywania alkoholump3
 • Zakazy obyczajowe w islamie - alkohol (2), Z cyklu „Wobec islamu”. Islamski zakaz spożywania alkoholump3
 • Muzułmański system bankowości (1), Z cyklu „Wobec islamu”mp3
 • Muzułmański system bankowości (2), Z cyklu „Wobec islamu”mp3
 • Paraislamskie ugrupowania - bahaizm cz. I, Z cyklu „Wobec islamu”mp3
 • Paraislamskie ugrupowania - bahaizm cz. II, Z cyklu „Wobec islamu”mp3
 • Islam w Chinach (1), Z cyklu „Wobec islamu”mp3
 • Islam w Chinach (2), Z cyklu „Wobec islamu”mp3
 • Istotne elementy świątyni muzułmańskiej (1), Z cyklu „Wobec islamu” - Na co zwrócić uwagę w meczeciemp3
 • Istotne elementy świątyni muzułmańskiej (2), Z cyklu „Wobec islamu” - Na co zwrócić uwagę w meczeciemp3
 • Maryja Matka Boża, czy Matka Jezusa? (1), Z cyklu „Wobec islamu” – Koran o Maryimp3
 • Maryja Matka Boża, czy Matka Jezusa? (2), Z cyklu „Wobec islamu” – Koran o Maryimp3
 • Islam w Afryce (1), Z cyklu „Wobec islamu” - Islamizacja czy arabizacja kontynentu afrykańskiego?mp3
 • Islam w Afryce (2), Z cyklu „Wobec islamu” - Islamizacja czy arabizacja kontynentu afrykańskiego?mp3
 • Maryja w islamie (1), Z cyklu „Wobec islamu” – Koran o Maryimp3
 • Maryja w islamie (2), Z cyklu „Wobec islamu” – Koran o Maryimp3
 • Różnice między „Ludem Islamu” a „Czarnymi Muzułmanami” (1), Z cyklu „Wobec islamu” – Afroamerykański islam w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnejmp3
 • Różnice między „Ludem Islamu” a „Czarnymi Muzułmanami” (2), Z cyklu „Wobec islamu” – Afroamerykański islam w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnejmp3
 • Apostazja w islamie, Z cyklu „Wobec islamu” – Czy za przejście na chrześcijaństwo muzułmaninowi grozi kara śmierci?mp3
 • Islam: śmierć dla apostaty?, Z cyklu „Wobec islamu” – Czy za przejście na chrześcijaństwo muzułmaninowi grozi kara śmierci?mp3
 • Islam w Ameryce (1), Z cyklu „Wobec islamu” mp3
 • Kim są amerykańscy muzułmanie? (2), Z cyklu „Wobec islamu” mp3
 • Islam w Oceanii (1), Audycja cykliczna: Wobec islamump3
 • Islam w Oceanii (2), Audycja cykliczna: Wobec islamump3
 • Relacje chrześcijańsko-muzułmańskie w kontekście azjatyckim (1), Audycja cykliczna: Wobec islamump3
 • Relacje chrześcijańsko-muzułmańskie w kontekście azjatyckim (2), Audycja cykliczna: Wobec islamump3
 • Wybrane cechy współczesnego islamu w Azji (1), Audycja cykliczna: Wobec islamump3
 • Wybrane cechy współczesnego islamu w Azji (2), Audycja cykliczna: Wobec islamump3
 • Dzieje Islamu w Azji (1), Audycja cykliczna: Wobec islamump3
 • Dzieje Islamu w Azji (2), Audycja cykliczna: Wobec islamump3
 • VII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce (1), Audycja cykliczna: Wobec islamump3
 • VII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce (2), Audycja cykliczna: Wobec islamump3
 • O trudnościach chrześcijan w świecie Islamu, Audycja cykliczna: Wobec islamump3
 • Euro-Islam (1), Audycja cykliczna "Wobec islamu"mp3
 • Euro-Islam (2), Audycja cykliczna "Wobec islamu"mp3
 • Pięć Świętych Nocy w Islamie (1), Audycja cykliczna "Wobec islamu"mp3
 • Pięć Świętych Nocy w Islamie (2), Audycja cykliczna "Wobec islamu"mp3
 • Obecność muzułmanów w Europie, Audycja cykliczna "Wobec islamu"mp3
 • Wkład muzułmanów w dialog międzynarodowy, Audycja cykliczna "Wobec islamu"mp3
 • Islamskie rozumienie dialogu (1), Audycja cykliczna "Wobec islamu"mp3
 • Islamskie rozumienie dialogu (2), Audycja cykliczna "Wobec islamu"mp3
 • Różaniec w Islamie (1), Z cyklu: "Wobec Islamu"mp3
 • Różaniec w Islamie (2), Z cyklu: "Wobec Islamu"mp3
 • Święto Przerwania Postu (1), Z cyklu: "Wobec Islamu"mp3
 • Święto Przerwania Postu (2), Z cyklu: "Wobec Islamu"mp3
 • Wkład bł. Karola de Foucauld w dialog chrześcijańsko-muzułmański (1), Z cyklu: "Wobec Islamu"mp3
 • Wkład bł. Karola de Foucauld w dialog chrześcijańsko-muzułmański (2), Z cyklu: "Wobec Islamu"mp3
 • Misyjność u chrześcijan i muzułmanów (1), Audycja cykliczna „Wobec islamu”mp3
 • Misyjność u chrześcijan i muzułmanów (2), Audycja cykliczna „Wobec islamu”mp3
 • Praktyczny wymiar dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego cz. 1, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXXII)mp3
 • Praktyczny wymiar dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego cz. 2, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXXII)mp3
 • Współczesne tendencje i perspektywy w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich, O dialogu międzyreligijnym i relacjach chrześcijańsko-muzułmańskichmp3
 • Miejsce jakie poświęcił Islamowi Sobór Watykański II cz. 1, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXX)mp3
 • Miejsce jakie poświęcił Islamowi Sobór Watykański II cz. 2, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXX)mp3
 • Chrześcijanie i muzułmanie: wrogowie czy partnerzy?, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXIX). Relacje w przeszłościmp3
 • Średniowieczne kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie pełne sprzeczności, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXIX). Chrześcijanie i muzułmanie: wrogowie czy partnerzy? Relacje w przeszłościmp3
 • Wielcy muzułmanie w historii - Awicenna, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXVIII). Czy znamy wybitnych muzułmanów?mp3
 • Wielcy muzułmanie w historii - Awerroes, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXVIII). Czy znamy wybitnych muzułmanów?mp3
 • Kobieta w islamie, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXVII). Jaka jest sytuacja kobiety w społeczeństwie muzułmańskim?mp3
 • Kobieta w islamie – interpretacja przesłania koranicznego, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXVII). Jaka jest sytuacja kobiety w społeczeństwie muzułmańskim?mp3
 • Muzułmańska koncepcja rodziny i małżeństwa, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXVI) – Co islam mówi o małżeństwie i rozwodach?mp3
 • Islam: przeszkody małżeństwa, poliginia, związki czasowe, rozwody, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXVI) – Co islam mówi o małżeństwie i rozwodach?mp3
 • Życie muzułmanina – oczekiwanie i narodziny dziecka, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXV) - Jakie są kluczowe momenty w życiu wyznawcy islamu? Stan błogosławiony, narodziny dziecka, nadanie imienia, obrzezaniemp3
 • Życie muzułmanina – małżeństwo; śmierć i pochówek, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXV) - Jakie są kluczowe momenty w życiu wyznawcy islamu? Negocjacje przedmałżeńskie, zawarcie związku małżeńskiego – umowa, możliwość rozwodu; śmierć i pogrzeb muzułmaninamp3
 • Podziały w islamie. Sunnici i szyici, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXIII) - Co jednoczy, a co dzieli muzułmanów?mp3
 • Różnice między sunnitami a szyitami, Audycja cykliczna „Wobec islamu” (XXIII) - Co jednoczy, a co dzieli muzułmanów?mp3
 • Zasady moralne w islamie, Audycja cykliczna „Wobec islamu”. Co jest dobre, co jest złe?mp3
 • Etyka islamska – zadania ulemów, Audycja cykliczna „Wobec islamu”. Zasady moralne w islamie. Co jest dobre, co jest złe? Muzułmańscy teologowie - ulemowiemp3
 • Prawo muzułmańskie - szarijat, Audycja cykliczna „Wobec islamu”. Czym jest szarijat?mp3
 • Prawo muzułmańskie - szarijat i szkoły prawnicze, Audycja cykliczna „Wobec islamu”. Czym jest szarijat?mp3
 • Koncepcja Boga w islamie, Audycja cykliczna „Wobec islamu”. Bóg czy Allah?mp3
 • Islam: atrybuty Boga, Audycja cykliczna „Wobec islamu”. Koncepcja Boga w islamie. Bóg czy Allah?mp3
 • Doktryna islamu. W co wierzą muzułmanie? (1), Audycja cykliczna „Wobec islamu”. Islamskie credo ‘aqida’ zawiera 5 podstawowych dogmatów. Muzułmanie wierzą w jednego i jedynego Boga, anioły, księgi objawione, posłańców Boga oraz w dzień sądu ostatecznego.mp3
 • W co wierzą muzułmanie? (2), Audycja cykliczna „Wobec islamu”. Islamskie credo ‘aqida’ zawiera 5 podstawowych dogmatów. Muzułmanie wierzą w jednego i jedynego Boga, anioły, księgi objawione, posłańców Boga oraz w dzień sądu ostatecznego.mp3
 • Rozprzestrzenianie się islamu, Audycja cykliczna „Wobec islamu”. W jaki sposób następowała muzułmańska ekspansja?mp3
 • Ludność na podpitych przez muzułmanów terenach, Audycja cykliczna „Wobec islamu”. W jaki sposób następowała muzułmańska ekspansja? Powstawanie wielkiego imperium muzułmańsko-arabskiegomp3
 • Tradycja w islamie - sunna, hadisy i sira, Audycja cykliczna „Wobec islamu”. Sunna - religijna tradycja muzułmańska, źródło wiary i prawa muzułmańskiego; hadisy - opowieści o czynach i wypowiedziach Mahometamp3
 • Islam: autentyczność hadisów, Audycja cykliczna „Wobec islamu”. Sunna - religijna tradycja muzułmańska, źródło wiary i prawa muzułmańskiego; rozumienie sunnymp3
 • Mahomet i początki islamu, Audycja cykliczna „Wobec islamu” – Kim był Mahomet i jak doszło do powstania islamu? Okres mekkański: do hidżry w 622 r. i okres medyński: do śmieci w 632 r.mp3
 • Mahomet – okres mekkański i medyński, Audycja cykliczna „Wobec islamu” – Kim był Mahomet i jak doszło do powstania islamu? Okres mekkański: do hidżry w 622 r. i okres medyński: do śmieci w 632 r.mp3
 • Islam – religia pustyni, II. z trzech części audycji „Wobec islamu” – ogólne wiadomości o islamie; W co wierzyli Arabowie przed islamem? mp3
 • Arabia, islam; Mekka, II. część audycji „Wobec islamu” – ogólne wiadomości o islamie; W co wierzyli Arabowie przed islamem?mp3
 • Fundamentalizm islamski, „Wobec islamu” – Co odróżnia fundamentalizm islamski od innych fundamentalizmów?mp3
 • Przyczyny islamskiego fundamentalizmu, „Wobec islamu” – Co odróżnia fundamentalizm islamski od innych fundamentalizmów?mp3
 • Wolność religijna i prawa człowieka w islamie, „Wobec islamu” – Czy w islamie jest miejsce na wolność religijną i respektowanie praw człowiekamp3
 • Islam - nie ma przymusu w religii…, „Wobec islamu” – Czy w islamie jest miejsce na wolność religijną i respektowanie praw człowieka?mp3
 • Islam a demokracja, „Wobec islamu” – Czy islam można pogodzić z demokracją?mp3
 • Demokracja zachodnia a islamska, „Wobec islamu” – Czy islam można pogodzić z demokracją?mp3
 • Muzułmanie a pluralizm, „Wobec islamu” – Czy islam może być tolerancyjny?mp3
 • Muzułmanie i „ludy Księgi”, „Wobec islamu” – Muzułmanie a pluralizm. Czy islam może być tolerancyjny?mp3
 • Ruchy reformatorskie w islamie, „Wobec islamu” – Dlaczego muzułmańskie ruchy reformatorskie pozostały elitarne?mp3
 • Islamskie świeckie i religijne ruchy reformatorskie, „Wobec islamu” – Dlaczego muzułmańskie ruchy reformatorskie pozostały elitarne?mp3
 • Religijne i polityczne ożywienie islamu, „Wobec islamu” – Co wpływa na rewitalizację islamu?mp3
 • Współczesne ożywienie islamu, stosunek do polityki i Zachodu, „Wobec islamu” – Co wpływa na rewitalizację islamu?mp3
 • Dlaczego islam odrzuca sekularyzację?, „Wobec islamu” – Tradycyjny islam a świat współczesnymp3
 • Tradycyjny islam a świat współczesny - sekularyzacja, „Wobec islamu” – Dlaczego islam odrzuca sekularyzację? mp3
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W