Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Audycje Radia Watykańskiego: Z muzycznego skarbca Kościoła

Audycje ks. Grzegorza Mocarskiego i Andrzeja Danilewicza SVD

Audycje cykliczne Radia Watykańskiego (w formacie mp3)


 • Kompozytor szkoły rosyjskiej - Sergei Rachmaninov, Z muzycznego skarbca Kościołamp3
 • „Kantyk Symeona” Rachmaninova, Z muzycznego skarbca Kościoła; Kompozytor szkoły rosyjskiejmp3
 • Franciszek Schubert, Z muzycznego skarbca Kościoła – Wiedeńscy kompozytorzy: Beethoven i Schubert (1797-1828)mp3
 • Schubertowe pieśni, Z muzycznego skarbca Kościoła – twórczość Franciszka Schuberta (1797-1828)mp3
 • Romantyzm: czołowi kompozytorzy, Z muzycznego skarbca Kościoła – Świat subiektywny, uczuciowy – po prostu romantyzmmp3
 • Muzyka epoki romantyzmu, Z muzycznego skarbca Kościoła – granice czasowe epoki; kompozycje pierwszych romantykówmp3
 • Beethoven i jego twórczość, Z muzycznego skarbca Kościoła – wewnętrzna pamięć muzyczna niesłyszącego Ludwika van Beethovenamp3
 • Niesłyszący Ludwig van Beethoven, Z muzycznego skarbca Kościoła – fenomen głuchego kompozytoramp3
 • Ostatnie Mozartowe arcydzieło, Z muzycznego skarbca Kościoła: „Requiem” – niedokończona msza żałobna Wolfganga Amadeusza Mozartamp3
 • Niedokończone „Requiem”, Z muzycznego skarbca Kościoła: omówienie sekwencji Dies irae, Sanctus, Benedictus; śmierć i pogrzeb Wolfganga Amadeusza Mozartamp3
 • Dzieła religijne Józefa Haydna, Z muzycznego skarbca Kościoła - fragmenty najważniejszych kompozycji religijnychmp3
 • Haydn wrażliwy na zjawiska, Z muzycznego skarbca Kościoła - msze, antyfony i inne utwory religijnemp3
 • Józef Haydn, biografia, Z muzycznego skarbca Kościoła; muzyka klasycyzmu, klasyk wiedeńskimp3
 • Różnorodność dzieł Haydna, Z muzycznego skarbca Kościoła - twórczość Józefa Haydna: symfonie, kwartety smyczkowe,uwertury operowe, koncerty, msze, kantaty...mp3
 • Barok muzyczny, Z muzycznego skarbca Kościoła - charakterystyka okresu barokump3
 • Barokowe koncerty solowe, Z muzycznego skarbca Kościoła - Antonio Vivaldi - "Lato"mp3
 • Pieśni o Duchu Świętym, Z muzycznego skarbca Kościoła - artykuły wiary o Trzeciej Osobie Trójcy Świętejmp3
 • Określenia Ducha Świętego w muzyce, Z muzycznego skarbca Kościoła - utwory muzyczne o Dychu Świętymmp3
 • Oratorium "Mesjasz" - III cz., Z muzycznego skarbca Kościoła - muzyka J. F. Hendlamp3
 • Hendel: chwała Barankowi Bożemu, Z muzycznego skarbca Kościoła - Oratorium "Mesjasz" - III cz.mp3
 • Muzyka do tekstów pokutnych, Z muzycznego skarbca Kościoła - muzyka póżnego renesansu (1)mp3
 • Kompozytor Gregorio Allegri, Z muzycznego skarbca Kościoła - muzyka póżnego renesansu (2)mp3
 • Podróżujący Orlando di Lasso, z muzycznego skarbca Kościoła - kompozytor późnorenesansowego stylu a capellamp3
 • Twórczość Lassusa, Z muzycznego skarbca Kościoła - Orlando di Lasso, kompozytor późnorenesansowego stylu a capellamp3
 • Josquin des Pres - renesansowy twórca, Z muzycznego skarbca Kościoła - Kompozytor i muzyka renesansu (1)mp3
 • Technika kompozytorska Josquina des Pres, Z muzycznego skarbca Kościoła - kompozytor i muzyka renesansu; polifonia renesansowa (2)mp3
 • Giovanni Pierluigi da Palestrina, Z muzycznego skarbca Kościoła - późnorenesansowy kompozytor włoski (1)mp3
 • Muzyka Palestriny w Polsce, Z muzycznego skarbca Kościoła - późnorenesansowy kompozytor włoski, Giovanni Pierluigi da Palestrina (2)mp3
 • Kompozytorzy angielscy środka XV w., Z muzycznego skarbca Kościoła - Szkoła Burgundzka (1)mp3
 • Przedstawiciele Szkoły Burgundzkiej, Z muzycznego skarbca Kościoła - twórcy angielscy w XV w.(2)mp3
 • Muzyczna twórczość renesansu, Z muzycznego skarbca Kościoła - renesans, doba wynalazków (1)mp3
 • Renesansowe typy instrumentów, Z muzycznego skarbca Kościoła - zespoły śpiewacze (2)mp3
 • Muzyka kościelna - Hildegarda z Bingen, Z muzycznego skarbca Kościoła - twórczość muzyczna ksieni klasztoru benedyktynów w Rupertsbergu (2)mp3
 • Muzyka kościelna - kompozycje św. Hildegardy, Z muzycznego skarbca Kościoła - twórczość muzyczna ksieni klasztoru benedyktynów w Rupertsbergu (II)mp3
 • Symbioza starego z nowym w muzyce, Z muzycznego skarbca Kościoła - wielogłosowośćmp3
 • Odmiany discantusa, Z muzycznego skarbca Kościoła - wielogłosowość c.d.mp3
 • Od monodii do polifonii, Z muzycznego skarbca Kościoła - kształtowanie się śpiewu wielogłosowego (1)mp3
 • Początki wielogłosowości, c.d., Z muzycznego skarbca Kościoła - kształtowanie się polifonii (2)mp3
 • Geneza śpiewu kolędowego, Z muzycznego skarbca Kościoła - kolędy i pastorałkimp3
 • Formy kolęd, Z muzycznego skarbca Kościoła - geneza i forma polskich kolędmp3
 • Śpiew liturgiczny rzymski, Z muzycznego skarbca Kościoła - cztery ośrodki śpiewu kościelnego (1)mp3
 • Śpiew liturgiczny mediolański, Z muzycznego skarbca Kościoła - cztery ośrodki śpiewu kościelnego (2)mp3
 • Śpiew gregoriański - "Sanctus", "Agnus Dei", Z muzycznego skarbca Kościoła - części stałe Mszy św. (2)mp3
 • Śpiew gregoriański - "Kyrie", Z muzycznego skarbca Kościoła - części stałe Mszy św. (1)mp3
 • Formy poetyckie chorału gregoriańskiego (I), Z muzycznego skarbca Kościoła - oryginalna poezja średniowiecznamp3
 • Poezja rozpisana na chorał (II), Z muzycznego skarbca Kościoła - Formy poetyckie chorału gregoriańskiegomp3
 • Psalmy w chorale gregoriańskim, Z muzycznego skarbca Kościoła - paralelizm, antyteza, synonimy w Psalmachmp3
 • Formy psalmodyczno-wersykularne, Z muzycznego skarbca Kościoła - Psalmodia, śpiew na wejście, Magnificatmp3
 • Muzyka kościelna - formy dźwięków w chorale gregoriańskim, Z muzycznego skarbca Kościoła - forma kantylacyjnamp3
 • Typy oracji, lekcji i śpiew Ewangelii, Z muzycznego skarbca Kościoła - forma kantylacyjna chorału gregoriańskiegomp3
 • Charakterystyka chorału gregoriańskiego, Z muzycznego skarbca Kościoła - śpiew gregoriański (3)mp3
 • Muzyka kościelna - pismo notacji muzycznej, Z muzycznego skarbca Kościoła - śpiew gregoriański (4)mp3
 • "Carmen gregorianum", Z muzycznego skarbca Kościoła - śpiew gregoriański (1)mp3
 • Korzenie hebrajskie i greckie chorału gregoriańskiego, Z muzycznego skarbca Kościoła - śpiew gregoriański (2)mp3
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W