Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Audycje Radia Watykańskiego: Z życia wyższych uczelni

Audycje Małgorzaty Kołodziejczyk

Audycje cykliczne Radia Watykańskiego (w formacie mp3)


 • Instytut Badań nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II (1), Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Instytut Badań nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II (2), Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Instytut Badań nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II (3), Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Instytut Badań nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II (4), Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Anzelmianum (1), Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Anzelmianum (2), Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Anzelmianum (3), Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Instytut Patrystyczny Augustynianum (1), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Instytut Patrystyczny Augustynianum (2), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Instytut Patrystyczny Augustynianum (3), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Papieski Wydział Nauk Wychowawczych "Auxilium" (1), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Papieski Wydział Nauk Wychowawczych "Auxilium" (2), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Papieski Wydział Nauk Wychowawczych "Auxilium" (3), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Uniwersytet Laterański (1), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Uniwersytet Laterański (2), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Uniwersytet Św. Krzyża (1), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta mp3
 • Uniwersytet Św. Krzyża (2), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta mp3
 • Uniwersytet Św. Krzyża (3), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta mp3
 • Papieska uczelnia św. Antoniego w Rzymie (1), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Papieska uczelnia św. Antoniego w Rzymie (2), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Papieska uczelnia św. Antoniego w Rzymie (3), Z cyklu: Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Instytut Polski cz. 1, Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Instytut Polski cz. 2, Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Instytut Polski cz. 3, Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Papieski Uniwersytet Urbaniański, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta: Urbanianummp3
 • Papieski Uniwersytet Urbaniański (2), Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta: Urbanianummp3
 • Papieski Uniwersytet Urbaniański (3), Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta: Urbanianummp3
 • Biblicum cz. 1, Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • Biblicum cz. 2, Papieskie uczelnie Wiecznego Miastamp3
 • I Europejskie Spotkanie Wykładowców Wyższych Uczelni cz.1, Na temat spotkania rozmawiają prof. Jan Wojtyła, ekonomista, szef gabinetu politycznego i prof. Michał Saweryński minister nauki i szkolnictwa wyższegomp3
 • I Europejskie Spotkanie Wykładowców Wyższych Uczelni cz.2, Na temat spotkania rozmawiają prof. Jan Wojtyła, ekonomista, szef gabinetu politycznego i prof. Michał Saweryński minister nauki i szkolnictwa wyższegomp3
 • I Europejskie Spotkanie Wykładowców Wyższych Uczelni cz.3, Na temat spotkania rozmawiają prof. Jan Wojtyła, ekonomista, szef gabinetu politycznego i prof. Michał Saweryński minister nauki i szkolnictwa wyższegomp3
 • Papieski Uniwersytet Salezjański, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; Rozmowa z sekretarzem generalnym uczelni (dawniej Papieskiego Athenaeum Salezjańskiego)mp3
 • Papieski Uniwersytet Salezjański – studia i studenci, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; Rozmowa z sekretarzem generalnym uczelni (dawniej Papieskiego Athenaeum Salezjańskiego)mp3
 • Papieskie Kolegium Polskie, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; rozmowa z rektorem Kolegium dla Polaków w Rzymie, założonego 1 września 1582 r. za sprawą i staraniem św. Filipa Nereuszamp3
 • Mieszkańcy Papieskiego Kolegium Polskiego, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; rozmowa z rektorem Kolegium dla Polaków w Rzymie, założonego 1 września 1582 r. za sprawą i staraniem św. Filipa Nereuszamp3
 • Akademia Teologii Moralnej „Alfonsianum”, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; Akademia „Alfonsianum” Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie; program studiów; teologia moralna, jako dyscyplina naukowa;mp3
 • Wykładowcy i studenci „Alfonsianum”, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; Akademia „Alfonsianum” Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie; studia na Alfonsianummp3
 • „Alfonsianum” – rytm studiów, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; Akademia „Alfonsianum” Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymiemp3
 • Papieskie Ateneum Regina Apostolorum, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; Uczelnia prowadzona przez Zgromadzenie Legionistów Chrystusamp3
 • Fakultety i studenci w Ateneum Regina Apostolorum, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; Uczelnia prowadzona przez Zgromadzenie Legionistów Chrystusamp3
 • "Seraphicum" w Rzymie, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; rozmowa z rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie;mp3
 • Studia w rzymskim „Seraphicum”, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; rozmowa z rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie;mp3
 • Wymiar naukowy i duchowy „Seraphicum”, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; rozmowa z rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie;mp3
 • Wyższe uczelnie kościelne Rzymu, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; troska o formacje osób duchownych i świeckich; wydziały i uniwersytety kościelne oraz katolickiemp3
 • Akademie Papieskie w Rzymie, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; troska o formacje osób duchownych i świeckich; prestiżowe Papieskie Akademie pogłębiające rozmaite zagadnieniamp3
 • Uniwersytety Rzymu jako naukowa wieża Babel, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; troska o formacje osób duchownych i świeckich; wydziały i uniwersytety kościelne; dialog międzykulturowymp3
 • Historia wyższych uczelni kościelnych i katolickich, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; troska o formacje osób duchownych i świeckich; 2 rodzaje uczelni: wydziały i uniwersytety kościelne oraz wydziały i uniwersytety katolickiemp3
 • Uniwersytety kościelne w Rzymie, Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta; troska o formacje osób duchownych i świeckich; 2 rodzaje uczelni: wydziały i uniwersytety kościelne oraz wydziały i uniwersytety katolickiemp3
 • VII Kongres Teologów Polskich – zapowiedź, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce – rozmowa o Kongresie na KUL, zapowiedzianym na dni: 12-15 wrześniamp3
 • Spotkania teologów i tytuły honorowe na KUL - zapowiedź, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce – rozmowa o VII Kongresie Teologów Polskich na KUL, zapowiedzianym na dni: 12-15 września; doktoraty honorowe dla wybitnych teologów przyznawane przez uczelnie; Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniejmp3
 • Nowy rektor Papieskiego Wydziału Teologiczny we Wrocławiu, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce – historia wydziału; związki Wydziału Teologicznego z Uniwersytetem Wrocławskim; rozmowa z rektorem-elektem; 16.06.2004mp3
 • Wrocławska uczelnia teologiczna i ośrodki afiliowane, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; rozmowa z nowym rektorem-elektem; osiągnięcia i dorobek uczelni; 16.06.2004mp3
 • Nowy rektor KUL od września 2004, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; rozmowa z rektorem-elektem; 2.06.2004mp3
 • Nowy rektor KUL i jego wizja uczelni, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; rozmowa z rektorem-elektem; 2.06.2004mp3
 • KUL: Spotkanie rektorów europejskich uczelni, Międzynarodowy Kongres Rektorów Uniwersytetów Europejskich „Uniwersytety wobec wyzwań europejskich”, 28-30 kwietnia 2004;mp3
 • „Uniwersytety wobec wyzwań europejskich”, Międzynarodowy Kongres Rektorów Uniwersytetów Europejskich na KUL, 28-30 kwietnia 2004; tradycja solidarności; uniwersytety mają broń – nauczanie, edukację; „Deklaracja lubelska” o edukacji europejskiejmp3
 • Ślady wizyty papieża w krakowskiej PAT, Z Rozmowa z rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie kończącym swoją kadencję; specyfika krakowskiej uczelni; 21.04.2004mp3
 • Kończy się 606. rok akademicki krakowskiej PAT, Rozmowa z rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie kończącym swoją kadencję; 21.04.2004mp3
 • Uniwersytet Opolski i Wydział Teologiczny, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce – rozmowa z rektorem Uniwersytetu Opolskiego i dziekanami (byłym i obecnym) Wydziału Teologicznego; program i absolwenci opolskich studiów teologicznychmp3
 • Sympozja na Wydziale Teologicznym w Opolu, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce – rozmowa z rektorem Uniwersytetu Opolskiego i dziekanami (byłym i obecnym) Wydziału Teologicznego; sympozja teologiczne i międzywydziałowe; Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją; wykształcenie teolmp3
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; rozmowa z rektorem seminariummp3
 • Klerycy sandomierscy znani z osiągnięć sportowych, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; rozmowa z rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu; radio kleryckiemp3
 • Papież o dialogu rozumu i wiarą, Jan Paweł II o włączonym w struktury Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziale Teologicznym; rozumność i duchowość; studia teologiczne w archidiecezji szczecińskiejmp3
 • Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Szczecińskim, Rozmowa z metropolitą szczecińskim, rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego i dziekanem Wydziału Teologicznego; powołanie Wydziału i studia teologiczne; 27.01.2004mp3
 • Uniwersytet Szczeciński ma 19 lat, Rozmowa z metropolitą szczecińskim, rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego i dziekanem Wydziału Teologicznego; wydziały na Uniwersytecie; 27.01.2004mp3
 • Studia teologiczne w archidiecezji szczecińskiej, Rozmowa z metropolitą szczecińskim, rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego i dziekanem Wydziału Teologicznego; 27.01.2004mp3
 • Prymicja kard. Stanisława Nagyego na KUL, Uroczysta prymicja kardynalska profesora - wykładowcy eklezjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; 15.01.2004mp3
 • „Różne oblicza jednoczącej się Europy” (1), Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce - Konferencja nt. duszpasterstwa wojskowego, polonijnego i prowadzonego przez zakony w kontekście integracji europejskiej, zorganizowana przez katedrę Teologii Katolickiej przy Uniwersytecie w Białymstokump3
 • „Różne oblicza jednoczącej się Europy” (2), Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce - Konferencja nt. duszpasterstwa wojskowego, polonijnego i prowadzonego przez zakony w kontekście integracji europejskiej, zorganizowana przez Katedrę Teologii Katolickiej przy Uniwersytecie w Białymstokump3
 • Fundacja Jana Pawła II i Jego srebrny jubileusz, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce – lubelski Dom Fundacji Jana Pawła II obchodził 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła IImp3
 • Stypendyści-doktoranci Fundacji JPII, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce – lubelski Dom Fundacji Jana Pawła II; doktoraty absolwentówmp3
 • Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; rozmowa z rektorem Europejskiego Kolegium o idei jego powstaniamp3
 • Uniwersytet polsko-ukraiński?, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; rozmowa z rektorem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetówmp3
 • Bp Kiernikowski – profesor nadzwyczajny, Z Życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; wykładowca Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; tytuł profesora nadzwyczajnego dla ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego; (25.02.2003);mp3
 • Czy etyce potrzebna jest teologia moralna?, Konwersatoria na KUL organizowane przez Instytut Jana Pawła II KULmp3
 • Myśl Karola Wojtyły, Instytut Jana Pawła II KUL; promocja nauczania papieskiego; nauczanie Karola Wojtyły w przeszłości i Jana Pawła II dziś; Konwersatorium w maju 2003 i Sympozjum w październiku 2003mp3
 • Odkrywanie ikony jako źródła dla teologii, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; kierownik katedry teologii ikony – KUL; ikonografia; powołanie katedrymp3
 • Katedra teologii ikony - kierunki, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; kierownik katedry teologii ikony – KUL; ikonografia; ikonologia; publikacje dorobku katedry; modlitwa za pośrednictwem ikonymp3
 • Karta ekumeniczna, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; Ogólnopolska sesja na KULmp3
 • Recepcja Karty Ekumenicznej w Europie, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; 26 zobowiązań w Karcie Ekumenicznejmp3
 • Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; teologia zachodnia; teologia polska; teologia środkowo-europejska;mp3
 • Odkryć teologię rodzimą..., Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; Forum Teologów; współcześni prorocy Kościoła; teologowie Europy Środkowo-Wschodniejmp3
 • Siedleckie Wyższe Seminarium Duchowne, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; seminarium diecezji siedleckiej w Opolu Nowymmp3
 • Powołania do seminarium diecezji siedleckiej, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu Nowym; działalność i zainteresowania klerykówmp3
 • Wydział Teologiczny w Toruniu, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniump3
 • Mińsk: Konferencja cyrylo-metodiańska, Chrześcijańska duchowość w obliczu współczesnych wyzwańmp3
 • Wrocławski Wydział Teologiczny - 300-lecie, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • Teologia na Uniwersytecie Wrocławskim albo ..., Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • "Przegląd psychologiczny" - pismo naukowe KUL, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce - kwartalnik naukowymp3
 • Wspomnienie o zmarłym ks. dr Romanie Pomianowskim, Postaci KULmp3
 • Rudka - dzieło życia ks. Pomianowskiego, Ośrodek w Rudce pod Lublinemmp3
 • Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów, Duchowość franciszkańskamp3
 • Sobór Kościoła grecko-katolickiego w Polsce, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • Greko-katolicy w seminarium lubelskim, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • XXXIV Tydzień Eklezjologiczny na KUL, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • Tydzień Eklezjologiczny - dom ziemski i dom Ojca, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce - KULmp3
 • Sesja nt. recepcji II Polskiego Synodu Plenarnego, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • Inauguracja roku akademickiego w wyższych uczelniach kościelnych w Rzymie, Spotkanie rozumu i wiarymp3
 • Związki Kard. Wyszyńskiego z KUL i Uniwersytetem jego imienia w Warszawie, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce: postać i naukowe życie Prymasa Tysiacleciamp3
 • Międzynarodowa Sesja "Solidarność rodziny narodów Europy" na zamku lubelskim, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • Międzynarodowe Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego na KUL, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • Rozmowa z Autorem książki: Posługiwanie ojcostwu Boga, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach postaje Wydział Teologiczny, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce - kierunek teologicznymp3
 • Kolokwium teologiczne: Kultura, teologia, nowa ewangelizacja, a przesłanie tradycji cyrylometodiańskiej, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce - wspomnienie świętych Cyryla i Metodegomp3
 • Wyższe Seminarium Duchowne Księży Marianów w Lublinie, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • "Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II" - I i II tom, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce; rozmowa z ks. prof. Stanisławem Urbańskim, Autorem wstępu do obydwu tomówmp3
 • III. Kiermasz Wydawców Katolickich w Lublinie, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce - KULmp3
 • Sympozjum na KUL: "Przykazania kościelne - przesłanie moralne Kościoła", Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • Rok 2001 Rokiem Kard. Stefana Wyszyńskiego, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce ( rozmowa z Prorektorem Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie); sympozjum "Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia", planowane na 29 maja 2001mp3
 • Drugi etap Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • Abp Józef Życiński o drugim etapie Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polscemp3
 • Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce, KUL - wręczenie księgi jubileuszowej S. prof. dr hab. Zofii Zdybickiej, kier. Katedry filozofii religii na Wydziale Filozoficznym KULmp3
 • Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego - Rektor Uniwersytetu, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce (I)mp3
 • Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego - Rektor Uniwersytetu, Z życia wyższych uczelni kościelnych w Polsce (II)mp3
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W