Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Bratni Zew

Wydawnictwo "Bratni Zew" na stronach OpokiSpis publikacji, od najnowszych wstecz

 • Józef Kaźmierczak, Droga modlitwy. Ku zaślubinom z Bogiem, Modlitwa to główna praca, którą powinniśmy wykonać. Ona ma większe znaczenie niż wszelka praca nad sobą. Inne działania są w naszym życiu istotne o tyle, o ile płyną z poznanej na modlitwie woli Bożej. [Bratni Zew]
 • Zdzisław Józef Kijas, Opatrzność i przeznaczenie, Miłość Boga towarzyszy nam od samego początku, od chwili narodzenia i wiernie prowadzi nas na spotkanie ze Sobą. Bóg przecież nie każe błądzić nam po pustyni świata, lecz wskazuje każdemu z nas jeden jasny cel – nasze przeznaczenie – czyli zbawienie, wspólnotę ze Sobą! [Bratni Zew]
 • Jerzy Szyran, Traktat o modlitwie Jezusowej, Żyjesz w hałasie i zabieganiu? Nie potrafisz w sobie odnaleźć ciszy? A może się jej boisz? Szansą jest dla Ciebie modlitwa Jezusowa, uświęcona wielowiekową tradycją. [Bratni Zew]
 • Carlo Rocchetta, Więcej czułości, We współczesnym społeczeństwie mamy do czynienia z tak licznymi formami komunikacji wirtualnej, że możemy zapomnieć o bliskości, wyalienować się i odzwyczaić od kontaktu z żywym człowiekiem. [Bratni Zew]
 • Carlo Rocchetta, O przebaczającej czułości, By „stać się małżonkami” nie wystarczy jedynie przebywać razem. Jest to zaakceptowanie nowego „my”, „my” małżeńskiego... [Bratni Zew]
 • Piotr Paradowski, Ojciec Wenanty Józef Katarzyniec OFMConv (1889-1921) jako kaznodzieja, Ojciec Wenanty Katarzyniec był bardzo dobrze zapowiadającym się kaznodzieją franciszkańskim. Nie był jednak mówcą masowo porywającym tłumy słuchaczy, gdyż obce mu były wielkość i wyniosłość, nauczanie dla poklasku, pochwał czy pochlebstw. [Bratni Zew]
 • Andrea Milano, Kobieta i miłość w Biblii, W czasach ważnych pytań o rolę kobiety w Kościele, dopominania się o uznanie i podkreślenie kobiecej perspektywy, Andrea Milano wyjaśnia wiele nieporozumień. [Bratni Zew]
 • Zdzisław Józef Kijas, Perły i plewy, Jakie były realia historyczne Europy drugiej połowy XIX wieku, epoki kontrastów: politycznych i ekonomicznych, klasowych i duchowych? Jak w to wszystko wpisały się postawy kobiet? [Bratni Zew]
 • Piotr Paradowski, Wenanty Katarzyniec. Świadectwa, Chcesz poznać Wenantego Katarzyńca takim, jakim znali go jego krewni, sąsiedzi, zakonnicy, żyjący z nim na co dzień? [Bratni Zew]
 • Ewa Liegman, Prognoza pogody ducha, Masz już dość zawodowstwa i banalności? To dobrze! Stagnacja, monotonia, rutyna pozbawia radości i powoli zabija. [Bratni Zew]
 • Ewa Liegman, Rozchmurzyć duszę, Tak trudno przebudzić się do pełni życia. Widząc nadciągającą burzę, nie uciekać. [Bratni Zew]
 • Zdzisław Józef Kijas, Dom, Dom to pojęcie wieloznaczne. W języku polskim oznacza zwykle budynek mieszkalny, ale nie tylko. [Bratni Zew]
 • Cecylian Niezgoda, Święty Antoni z Padwy, Święty Antoni był z pochodzenia Portugalczykiem. Wiemy, jaka jest Portugalia dziś. A Portugalia w historii i za czasów św. Antoniego? [Bratni Zew]
 • Jerzy Szyran, Muszę być świętym jak największym, Regulamentum vitae został napisany przez ojca Kolbego podczas ćwiczeń duchowych, które w lutym 1920 r. odprawiał jako młody kapłan. Choć tekst powstał sto lat temu, nic nie stracił na swej aktualności. [Bratni Zew]
 • Józef Kaźmierczak, Kim jesteś, o Niepokalana?, Odkrywanie piękna Matki Najświętszej ze św. Maksymilianem [Bratni Zew]
 • Piotr Roman Gryziec, Ja jestem Drogą – o drodze do Nieba i przystanku Jezus, Wyrusz w podróż z Jezusem – a idąc wraz z Nim, zatrzymaj się na chwilę w tym, co On ci chce opowiedzieć. Może to będzie najważniejszy przystanek twojego życia, na którym odkryjesz miłość…? [Bratni Zew]
 • Enza Maria Milana, Valerio Bocci, Przytul mnie, Jezu!, Gdy tylko pozwalają mu na to siły, Manuel odwiedza Jezusa w szpitalnej kaplicy. Podczas jednej z tych wizyt pisze prawdopodobnie swoją najpiękniejszą i najbardziej wzruszającą modlitwę... [Bratni Zew]
 • Zdzisław Józef Kijas, Życie jako dojrzewanie świętości. Maksymilian Maria Kolbe, Maksymilian pełni przede wszystkim rolę wielkiego świadka godności człowieka i pedagoga życia. Jest mistrzem dobrego życia w każdej sytuacji. [Bratni Zew]
 • Stanisław Jaromi, Idea franciszkańska. Wielkie problemy współczesności i nasze małe odpowiedzi, Żyjemy w czasach wielkiego renesansu myśli franciszkańskiej. Ona pomaga dziś Kościołowi odpowiedzieć na najtrudniejsze wyzwania współczesności. [Bratni Zew]
 • Wiesław Block, Pierwotna wspólnota braci mniejszych, Grupa pierwszych braci Franciszka była bardzo zróżnicowana. Jego przykład pociągał zarówno bogatych, jak i ubogich [Bratni Zew]
 • Andrzej Zając, Jak odzyskać entuzjazm, Jak odzyskać entuzjazm? Bo entuzjazmu nie da się zdobyć, można go jedynie odzyskać. Czym więc on jest? Czy czujesz się dzieckiem Bożym? [Bratni Zew]
 • Claudio Rise, Współczesne szaleństwo: zatracenie poczucia sensu stworzenia, Umiar jest praktykowaniem ograniczeń, poszukiwaniem więzi ze swoim wewnętrznym ja, oczyszczeniem, pytaniem o to, co najistotniejsze, rezygnacją z tego, co zbędne. Jest jednocześnie akceptacją i umiłowaniem siebie jako stworzenia boskiego [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Vincenzo Canella, Ewangelia według św. Łukasza, Łukasz, człowiek uczony i wrażliwy, kochający przejrzystość, rozpoczyna Ewangelię prologiem w eleganckim klasycznym stylu [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Vincenzo Canella, 'Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono', Chrześcijaństwo bazuje na dziejach Jezusa odczytywanych jako wypełnienie obietnicy złożonej Izraelowi [Bratni Zew]
 • Cettina Militello, Historie wielkich duchowych przyjaźni, Temat przyjaźni, temat spotkania 'dusz', to piękny temat! Jest to tym bardziej fascynujący temat jeśli owo spotkanie przebiega między duszami należącymi do dwóch przeciwnych płci [Bratni Zew]
 • Autor zbiorowy, Słowo Boga na każdy dzień roku 2017. Wybrane dni, Rozważania na dni: 2 stycznia 2017, 1 maja 2017, 1 lipca 2017 oraz 2 września 2017 [Bratni Zew]
 • Zdzisław Kijas, Tam, gdzie rodzi się życie, Powieść historyczna o wyjątkowych kobietach XIX wieku [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Misja, sprawa nielicznych czy zadanie wszystkich?, Ostatnie słowo należy do Słowa! Lecz rzeczy oczywiste najczęściej bywają pomijane [Bratni Zew]
 • Luciano Monari, Konsumpcja (i dar), Kiedy konsumpcja wymyka się spod kontroli, znaczy to, że rozwinęła się właśnie choroba [Bratni Zew]
 • Amedeo Cencini, Jeśli mnie kochasz, nie zgadzaj się na wszystko. Poradnik dla rodziców, Do rodziców zakochanych w swoim dziecku, którzy - bardziej lub mniej świadomie - porzucili rolę jego przewodnika [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Ewangelia Marka, Marek, przekazując na piśmie historię Jezusa, włącza się świadomie w tę tradycję katechetyczną. Pragnie on doprowadzić do kontemplacji Boga - ukrzyżowanej miłości [Bratni Zew]
 • Praca zbiorowa, Słowo Boga na każdy dzień roku 2016. Dziecko, Bóg wie, jak nas każdego dnia prowadzić poprzez swoje słowo, a my musimy przyjmować Jego naukę w małych rzeczach życia codziennego [Bratni Zew]
 • Boguchwała Kuras, Prawo - wielkim darem Boga, Bóg stworzył świat według Swego Prawa. Zaprowadził w nim ład, porządek i harmonię [Bratni Zew]
 • Boguchwała Kuras, Jezus nie uchyla Prawa, Jezus mówiąc o Prawie, nawiązywał zawsze do moralnego Prawa Bożego, zawartego przede wszystkim w Dekalogu [Bratni Zew]
 • Bernadeta Kruszyk, Krzyż i pług, O tym, jak Prymas Polski Józef Kowalczyk obchodził 50. rocznicę kapłaństwa [Bratni Zew]
 • Zdzisław Gogola, Kazania Prymasa 2010-2014. Wstęp, Autor kazań dał nam cenny materiał źródłowy nie tylko do historii polskiego kaznodziejstwa, homiletyki ale także dla szerzej rozumianej historii [Bratni Zew]
 • Giovanni Ciccola, Franciszek Targoński OFMConv, Postawy Spowiednika, Jak dobrze służyć wiernym w konfesjonale? [Bratni Zew]
 • Manselli Raoul, Św. Franciszek i jego towarzysze, Niech mi wolno będzie teraz wskazać tutaj dwie największe i najważniejsze wartości, jakie św. Franciszek odnajduje w Ewangelii: ubóstwo i pracę [Bratni Zew]
 • Wiesław Bar, Ujrzeli Peru i niebo otwarte..., Błogosławieni Męczennicy z Pariacoto i Santa [Bratni Zew]
 • Proserpio Tullio, Giovanni Sala, Niespodziewany gość, Choroba. Nie zważa na naturalne prawa biologicznego życia, czy sprawiedliwe kryteria podziału. Dotyka ludzi starszych i młodszych, biednych i bogatych, wierzących i ateistów [Bratni Zew]
 • Tonino Cantelmi, Technopłynność. Człowiek w epoce Internetu. Technopłynny umysł, Podstawową cechą technopłynnych kontaktów społecznych jest wszechobecność technologii w każdej relacji [Bratni Zew]
 • Tonino Cantelmi, Technopłynność, Z dostępnych danych wiemy już, że człowiek trzeciego tysiąclecia pod wieloma względami będzie inny, zarówno w kategoriach socjologicznych, jak i doświadczeń percepcyjnych [Bratni Zew]
 • Fabio Bartoli, Początek przygody, Ludzie zazwyczaj nie uznają Księgi Apokalipsy za Ewangelię, sądzą, że jest raczej przepowiednią nieszczęść. A przecież Apokalipsa naprawdę jest 'Dobrą Nowiną' i to na dodatek najlepszą z całego Pisma Świętego [Bratni Zew]
 • Joachim Roman Bar, Jarosław Wysoczański OFMConv, Znak miłości w Peru, W dniu 9 sierpnia 1991 r. w miejscowości Pariacoto w diecezji Chimbote w Peru (Ameryka Południowa) zostali zamordowani dwaj kapłani - o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek - z zakonu braci mniejszych konwentualnych (franciszkanów) [Bratni Zew]
 • Sergio Stevan, Dlaczego zajmujemy się Judaszem?, Czy Judasz był i pozostał Jezusem oczarowany? A może był Jezusem rozczarowany? Wydał go 'zwierzchnikom' z niecnego pociągu do pieniądza, czy w desperackim geście miłości do swojego ludu i do tego Mistrza, który odmienił całe jego życie? [Bratni Zew]
 • Divo Barsotti, Pascha z Chrystusem. Jak zrozumieć Mszę Świętą, Msza nie jest pierwszym lepszym obrzędem czy ćwiczeniem miłosierdzia. Poprzez Mszę świętą żyjemy życiem nieba... [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Droga Krzyżowa. Stacja I, Rozważanie stacji I - Pan Jezus na śmierć skazany [Bratni Zew]
 • Adalberto Piovano, Walka duchowa. Acedia, Chrześcijanin wszelką walkę duchową z grzechem oraz tym, co do niego pobudza, powinien prowadzić z pomocą wiary. Walka ta bowiem tylko wówczas może być zwycięska, kiedy już jest dziełem łaski Bożej [Bratni Zew]
 • Zdzisław Gogola, Kazania wybrane, W czasie obecnym gdy nadużywa się słowa a przez to przestało ono być nośnikiem i gwarancją prawdy obiektywnej i Bożej słowo kaznodziei staje się koniecznym środkiem duchowej, chrześcijańskiej formacji [Bratni Zew]
 • Adalberto Piovano, Wartość postu dla zdrowia duszy i ciała, Dlaczego starożytni autorzy przykładali wielką wagę do relacji z pożywieniem i tak uważnie przyglądali się niegodnej myśli obżarstwa? Dlaczego było ono uważane za grzech główny? [Bratni Zew]
 • Francesco Trisoglio, Chrystus z Tobą. Przedmowa, Teologia spotkania w nauczaniu Ojców Kościoła [Bratni Zew]
 • Francesco Trisoglio, Chrystus z Tobą. Wstęp, Pojęcie Chrystusa jest związane z pojęciem osoby Syna, a zatem stanowi podstawę całej teologii trynitarnej, zarówno w jej ortodoksyjnym, dogmatycznym rozwinięciu, jak i w polemice przeciwko jej błędnym interpretacjom [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Wolność dzieci Bożych. Komentarz do Listu do Galatów, List do Galatów poucza nas, abyśmy zastanawiali się nad tym, co najważniejsze [Bratni Zew]
 • Livio Fanzaga, 'Moje słowa nie przeminą', Każde słowo wypowiedziane przez Jezusa jest żywe i czyni cuda w ludzkich sercach i na świecie [Bratni Zew]
 • Praca zbiorowa, Słowo Boga na każdy dzień roku 2015 (Dziecko), Rozważania na 2 marca, 2 maja i 3 czerwca 2015 roku [Bratni Zew]
 • Praca zbiorowa, Słowo Boga na każdy dzień roku 2015 (Anioł Stróż), Rozważania na: 13 maja, 11 sierpnia i 27 września 2015 roku [Bratni Zew]
 • Chiara Diletta Magnone della Trinita, Podczas snu nas osłaniaj. Modlitwa Komplety, Pan zna każdą noc. Człowiek jest wezwany do powierzenia swojego życia temu, który sprawia, że nawet ciemności nie są ciemne, kiedy przerywa swoją pracę, opuszcza zmęczone ręce i szuka spokoju dla swego ducha [Bratni Zew]
 • Chiara Diletta Magnone della Trinita, Podczas snu nas osłaniaj. Modlitwa Komplety. Noc, Ciemności śmierci zostały przezwyciężone przez Tego, który daje życie, który sprawia, że wszystko wychodzi na jaw, którego potęga jest w stanie zamienić mrok w blask poranka [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Sztuka rozeznania i podejmowania decyzji. Okazja czy pokusa?, Radość i smutek serca stanowią istniejące w naszym wnętrzu kryterium dobra i zła [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Kres czasu. Lectio w oparciu o Pierwszy List do Tesaloniczan, W czasach tak wielu przemian konieczna jest prosta i wolna od uprzedzeń refleksja nad kwestiami fundamentalnymi [Bratni Zew]
 • Emanuele Giulietti, Różaniec. Wskazówki do dobrej modlitwy. Wstęp, Jan Paweł II był głęboko przekonany o tym, że Różaniec to 'skarb, który trzeba odkryć'... [Bratni Zew]
 • Emanuele Giulietti, Różaniec. Odmawianie Różańca z przyjemnością i pożytkiem, Wierzę mocno, że Maryi milsza jest jedna koronka odmówiona nabożnie i spokojnie, aniżeli tysiąc odmówionych w pośpiechu. Jak każdy, tak i Maryja zważa bardziej na świeżość kwiatów niż na wielkość bukietu [Bratni Zew]
 • Juliusz St. Synowiec, Izrael opowiada swoje dzieje, Wprowadzenie do ksiąg historycznych Starego Testamentu: Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewskich [Bratni Zew]
 • Autor zbiorowy, Modlitewnik, Modlitwy ze Zbioru Mszy Św. o Najświętszej Maryi Pannie [Bratni Zew]
 • Bogdan Kocańda, Życie z Ducha Świętego jest lepsze. Medytacje na każdy tydzień roku, Tajemnica Boga to Tajemnica jego miłosnej obecności. Ilu z nas pragnie doświadczyć tej łaski? [Bratni Zew]
 • Aristide Fumagalli, Alberto Conci, Marco Paleari, Zranione serce. Stracić miłość. Pozostać w miłości, Trzy chrześcijańskie spojrzenia na małżeństwa, które się rozpadły [Bratni Zew]
 • Maria Marcellina Pedico, Uwiedzeni i opuszczeni? Dni łaski i próby dla życia konsekrowanego, Podobnie jak całe chrześcijańskie życie, tak również wezwanie do życia konsekrowanego jest głęboko związane z działaniem Ducha Świętego. A Duch Święty działa poprzez uwodzenie [Bratni Zew]
 • Diego Fares, Antonio Spadaro SJ, Papież Franciszek o kulturze spotkania. Przyjaźń jest kwestią chwili, Jorge Bergoglio i Diego Fares są przyjaciółmi. Czy przyjaźń może być kwestią chwili? [Bratni Zew]
 • Autor zbiorowy, Droga Krzyżowa z Franciszkiem, Rozważania św. Franciszka z Asyżu i Papieża Franciszka [Bratni Zew]
 • Kazimierz Lubowicki, Wasze małżeństwo to wiele więcej niż myślisz, Bł. Jana Pawła II nazywają 'Papieżem rodzin'. Jego życie było walką o małżeństwo i rodzinę [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Głupota krzyża. Słabość Boga i zbawienie człowieka. Była sobie pewnego razu, Mam nadzieję, że nie pomylę Głupoty z jej przyrodnimi siostrami. Uważny czytelnik potrafi się w tym zorientować [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Głupota krzyża. Słabość Boga i zbawienie człowieka. Wprowadzenie, Czy istnieje zbawienie dla tego świata? [Bratni Zew]
 • Angelo Comastri, Bazylika św. Piotra, Wyjątkowa i uniwersalna wartość Bazyliki świętego Piotra, również z historycznego i artystycznego punktu widzenia, czyni z niej najwybitniejsze dzieło kreatywności ludzkiej [Bratni Zew]
 • Józef Swastek, Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz 'Wujek', Patron wychowawców i młodzieży zagrożonej dyktaturą relatywizmu [Bratni Zew]
 • Bruno Secondin, Antonietta Augruso, Medytacje biblijne i sztuka rozeznawania, Chodzi o uchwycenie śladów Jego obecności, znaków [Bratni Zew]
 • Settimio Cipriani, Św. Paweł. Duchowe nauczanie, Zrozumieć gorliwość św. Pawła i motywy życia chrześcijańskiego poczynając od wiary i cnót teologicznych [Bratni Zew]
 • Clodovis M. Boff, Wprowadzenie do medytacji. Poradnik. Wprowadzenie, Chodzi o powolne wspominanie Słowa Bożego, kosztowanie jego smaku i odżywianie nim serca [Bratni Zew]
 • Clodovis M. Boff, Wprowadzenie do medytacji. Poradnik. Informacje wprowadzające, Poprzez medytację Boże sprawy przestają być zwykłą kulturą, a stają się sprawami żywymi, które dotykają serca i przemawiają do wnętrza człowieka [Bratni Zew]
 • Klara M., Okrutna najsłodsza miłość, Przeglądam się w lustrze. Nie rozpoznaję siebie. Gdzie moja twarz? Gdzie ją straciłam? W pośpiechu odrywam oczy od tej, która nie jest mną [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Jana, Nasz los rozgrywa się faktycznie w wymianie słowa: może ono zakwitać przez komunikowanie się, komunię i szczęście, lub też rozpłynąć się w niekomunikatywności, samotności i udręce [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Rozważaj i głoś Ewangelię. Historyczność Ewangelii według św. Jana, Ewangelia według św. Jana, będąc przede wszystkim interpretacją, jest w najwyższym stopniu historyczna [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Rozważaj i głoś Ewangelię. Treść, podział, cel, Ewangelia według św. Jana stanowi dramat wyboru między wiarą i niewiarą, walkę między światłem i ciemnością, jaka jest w każdym z nas [Bratni Zew]
 • Maria Cristina Strocchi, Sztuka autoafirmacji. Kto cię pokocha jeśli sam siebie nie pokochasz, Autoafirmacji można się nauczyć, a przyniesie ona liczne korzyści w różnych sferach naszego życia [Bratni Zew]
 • Giulio Cesare Massa, Kształtowanie samego siebie. Przewodnik psychologiczny. Cel: tworzenie, Dla naszego życia, jak i dla każdego innego zjawiska, które zachodzi a następnie rozwija się, niezbędna jest wiedza, w którą stronę zmierzamy i gdzie chcemy dotrzeć [Bratni Zew]
 • Giulio Cesare Massa, Kształtowanie samego siebie. Przewodnik psychologiczny. Poznać swój cel, Osoby autentyczne i zdecydowane, takie które robią coś poważnego dla siebie i dla innych, wiedzą czego chcą i dlaczego [Bratni Zew]
 • Giulio Cesare Massa, Kształtowanie samego siebie. Cel - poszukiwaniem szczęścia, Momenty odpoczynku, postoju, szczególnie w młodości muszą się znaleźć i to dla wszystkich [Bratni Zew]
 • Giulio Cesare Massa, Kształtowanie samego siebie. Przewodnik psychologiczny. Elementy konstrukcji, Na jakich elementach konstrukcji lub, rezygnując z metafory, na jakich aspektach i sytuacjach życiowych musimy skupić naszą uwagę dokonując wyborów tak, aby w konsekwencji móc ukształtować siebie samego? [Bratni Zew]
 • Giulio Cesare Massa, Kształtowanie samego siebie. Przewodnik psychologiczny. Towarzysze podróży, Nigdy w naszym życiu nie byliśmy sami i nigdy też sami nie będziemy [Bratni Zew]
 • Giulio Cesare Massa, Kształtowanie samego siebie. Przewodnik psychologiczny. Przewodnik, Przewodnik duchowy musi być dla nas pomocą i musi prezentować 'profesjonalne podejście' [Bratni Zew]
 • Aleksander Zienkiewicz, Czyste sumienie to znak miłości, Kamieniem węgielnym naszej egzystencji duchowej jest przecież On, Bóg, a może ściślej - wiara w Niego, moja wiara w Boga [Bratni Zew]
 • Cesare Guerreschi, Uzależnienie od seksu. Kiedy seks może zabić, Uzależnienie od seksu (sex addiction) to bardzo rozpowszechniona i trudna w rozpoznaniu choroba [Bratni Zew]
 • Giuseppe Forlai, Nadzieja na zbawienie. Chrześcijanin i życie wieczne, Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem wszelkiej rzeczy. Chrzest, który włącza nas w Jego Mistyczne Ciało, otwiera przed nami inny wymiar nie wyrywając z naszej ziemskiej rzeczywistości [Bratni Zew]
 • Zdzisław Gogola, Dzieje ruchu hippisowskiego, Blask tego ruchu już przygasł. Pozostały po nim zewnętrzne atrybuty noszone przez gimnazjalistów - naszyjniki z koralików i bransolety z kolorowych sznureczków [Bratni Zew]
 • Marek Sykuła, Testamenty św. Franciszka i św. Klary. Studium teologiczno-duchowe, Najnowsze tłumaczenie testamentów św. Franciszka i św. Klary opatrzone komentarzem teologiczno-duchowym jednego z najwybitniejszych młodych badaczy duchowości franciszkańskiej [Bratni Zew]
 • Kulczycka Anna, Ryszard Koczwara OFMConv, Bóg jako Ojciec według św. Franciszka z Asyżu, Asyski Święty tajemnicę Trójjedynego nierozerwalnie łączył z dziełami dokonywanymi przez Niego w historii. Trójca Święta jest dla Franciszka nie tylko tajemnicą wiary, lecz także tajemnicą życia [Bratni Zew]
 • Francesco Bersini, Mądrość Ewangelii. Ku odnowie w Duchu Świętym. Książka pisana na klęczkach, Na ziemi miotasz się w malutkiej kropelce wody, w niebie natomiast wejdziesz w ocean życia Bożego. Jakże jesteś szczęśliwy, jeśli już teraz będziesz starał się żyć w oceanie tego życia! [Bratni Zew]
 • Divo Barsotti, Święty Franciszek z Asyżu żywą modlitwą, Nieskończenie mały w obliczu Nieskończenie Wielkiego [Bratni Zew]
 • Bruno Maggioni, Nowa ewangelizacja. Moc i piękno Słowa. Wprowadzenie, 'Ewangelia nie głosi odrzucenia świata, lecz miłość Boga do świata' [Bratni Zew]
 • Bruno Maggioni, Nowa ewangelizacja. Moc i piękno Słowa. Prymat Słowa i Nowa Ewangelizacja, Słowo jest nasieniem, z którego wyrasta drzewo [Bratni Zew]
 • Autor zbiorowy, Słowo Boga na każdy dzień roku 2014 (Jan Paweł II), Krótka refleksje, oparte na czytaniach mszalnych i dziełach mistrzów życia duchowego [Bratni Zew]
 • Luigi Jodice, Maria Cristina Strocchi, Jak zachować zdrowie i młodość. Poradnik. 7 zasad szczęścia, Każde z naszych zachowań jest wynikiem odebranych nauk, możemy się więc zmieniać, stawiając przed sobą kolejne cele do osiągnięcia, cele, które prowadzą do upragnionego celu [Bratni Zew]
 • Paolo Curtaz, Słowa, których Ty oczekujesz, Uwierzcie, że ten, kto cierpi i przezwycięża swój ból, na kilometr rozpozna osobę, która cierpi lub cierpiała [Bratni Zew]
 • Lucia Pelamatti, Pozytywne myślenie odmładza. Inteligencja, niezależność i uczenie się, Należy żyć pełnią życia akceptując bieg czasu z wielką naturalnością, przeżywając, doceniając i smakując to wszystko, co życie przynosi i ofiarowuje [Bratni Zew]
 • Giuseppe Maiolo, Porady psychologa. Poradnik pomocny w życiu, Psychologia jako dyscyplina badająca ludzkie zachowania, daje nam możliwość nadania sensu temu co robimy i czego doświadczamy, temu co przeżywamy świadomie i co dzieje się z nami choć nie zdajemy sobie z tego sprawy [Bratni Zew]
 • Giuseppe Carrisi, Dzieci-żołnierze. Kalami idzie na wojnę, Gniew, bezsilność, desperacja, dużo bólu. Historia Kalamiego, kongijskiego chłopca, reprezentuje los 300 tysięcy innych dzieci zmuszanych do wzięcia udziału w wojnie [Bratni Zew]
 • Praca zbiorowa, Jak nauczyć się modlić. Szkoła modlitwy z góry Horeb, Modlitwa jest darem. Wielkim darem. To wiemy wszyscy. Ale nauczyć modlitwy to dar jeszcze większy. Tego może jeszcze nie wiesz [Bratni Zew]
 • Marco Garzonio, Życie jest sztuką przyjaźni, Przyjaźń jest ideałem, do którego dążymy, ale również doświadczeniem stanowiącym naszą własność [Bratni Zew]
 • Bruno Maggioni, Cnoty chrześcijanina, Jeśli chcemy wypełnić nasz kruchy, niedługi czas, sensem oraz tym, co trwa, skałą - a nie bibelotami - wypełnijmy go Miłością. [Bratni Zew]
 • Bruno Maggioni, Słownik wiary, Fragmenty książki "Cnoty chrześcijanina" [Bratni Zew]
 • Marco Ivan Rupnik, O przyjaźni z Chrystusem, czyli przy stole w Betanii , Autor pomaga zrozumieć powołanie jako drogę odrodzenia, a przyjaźń jako osobistą relację miłości, która opiera się na przyjaźni Chrystusa dla nas i na całkowitym Jego uznaniu przez nas. [Bratni Zew]
 • Marco Ivan Rupnik, Na początku jest powołanie, O przyjaźni z Chrystusem, czyli przy stole w Betanii (fragmenty) [Bratni Zew]
 • Claudio Mina, Sztuka życia. Jak osiągnąć szczęście, Zdolność bycia szczęśliwym jest cechą konkretną i definiowalną, może być kultywowana i może wzrastać w miarę naszego osobistego zaangażowania [Bratni Zew]
 • Paolo Gulisano, Luisa Vassallo, 160 smakowitych przepisów kulinarnych z krainy Narnii, Co też robią autorzy tej książki w kuchni Narnii? [Bratni Zew]
 • Raoul Manselli, Święty Franciszek z Asyżu. Editio Maior, Druga połowa XII wieku jest bez wątpienia jednym z najbardziej napiętych i trudnych okresów w historii Europy i Kościoła zachodniego, właśnie wtedy przyszedł na świat święty Franciszek z Asyżu. [Bratni Zew]
 • Tomas Spidlik, Wprowadzenie do modlitwy serca (fragment), Dlaczego należy się modlić? Czym jest modlitwa? Czy Bóg spełnia nasze prośby? Co oznacza modlić się z wiarą? Gdzie jest lepiej modlić się? Na czym polega medytacja? [Bratni Zew]
 • Mariella Lunardi, Poczytajmy. Jak rozwijać w dziecku pasję czytania, Dziecko, które czyta, jest potencjalnym dorosłym czytelnikiem, a więc to bardzo dobra inwestycja dla naszego społeczeństwa [Bratni Zew]
 • Jerzy Flis, Yury Kotovich, Marek Rengiel, Charyzmat franciszkański w interpretacji ostatnich papieży, Jak postrzegany jest Kościół po „Franciszkowemu” i po „franciszkańsku”? Co Papieże myślą o franciszkańskim charyzmacie? [Bratni Zew]
 • Hejnowicz Andrzej, Św. Franciszek z Asyżu. Prawda i legendy, Fragmenty książki, która obala wiele mitów i nieprawdziwych historii krążących na Jego temat [Bratni Zew]
 • Pasquale Gianluigi, 365 dni ze św. Franciszkiem według przekazu Źródeł Franciszkańskich, Fragmenty antologii tekstów ze zbioru Źródeł Franciszkańskich oraz nowej edycji Pism św. Franciszka z 2009 roku, które obejmują teksty samego św. Franciszka z Asyżu oraz najstarsze świadectwa hagiograficzne [Bratni Zew]
 • Osvaldo Poli, O tożsamości i osobowości. Poradnik., Wielu z nas coraz częściej zastanawia się i zadaje sobie pytanie dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi? Co się z nami stało? W którym miejscu się zgubiliśmy? Dlaczego ukrywamy najprawdziwszą część siebie i nie postępujemy zgodnie z tym, co rzeczywiście czujemy [Bratni Zew]
 • Aleksander Zienkiewicz, Miłości trzeba się uczyć, Gdyby Bóg nie był MIŁOŚCIĄ, świat w ogóle nie wyszedłby z otchłani nicości... [Bratni Zew]
 • Bruno Forte, Fundamenty wiary. Przewodnik życia chrześcijańskiego, Zgodnie z rozległą i utwierdzoną tradycją przedstawiania wiary, w którą należy ufać, którą należy przeżywać i głosić, ma ona być skoncentrowana wokół czterech filarów [Bratni Zew]
 • Claudio Mina, Psychologia miłości, W pierwszej części książki autor przedstawia naturę miłości, tak by przestała ona być otoczona aureolą tajemnicy [Bratni Zew]
 • Mariasusai Dhavamony, Bł. Matka Teresa. Mistrzyni modlitwy, Modlitwa i medytacja nie były dla Matki Teresy czystą abstrakcją, ale czymś przeżywanym codziennie w posłudze najbardziej opuszczonym spośród ludzi [Bratni Zew]
 • Pier Giorgrio Liverani, Dobre życie Ewangelią. W poszukiwaniu zaginionego powołania, Niełatwo mówić w Kościele o świeckich. Wokół określenia świeckość i jego możliwych konotacji powstało wiele nieporozumień [Bratni Zew]
 • Kazimierz Lubowicki, Duchowość małżeńska w nauczaniu bł. Jana Pawła II, Małżeństwo i rodzina zajmują w nauczaniu Jana Pawła II uprzywilejowane pod wieloma względami miejsce [Bratni Zew]
 • Falsini Rinaldo, Gesty i słowa Mszy Świętej, Od Ostatniej Wieczerzy do dzisiaj [Bratni Zew]
 • Spreafico Ambrogio, Chrześcijańska propozycja dla świata, Zwycięża tylko ten, kto umie pokonać innych przebaczeniem i bezinteresowną miłością [Bratni Zew]
 • Tumbiolo Elisabetta, Jak szczęśliwie żyć we dwoje. Podręcznik dla kobiet, Pragnę, byśmy - Ty i ja - nauczyły się, jak nie ulegać wpływom wewnętrznych wzburzeń, jak nie pozwalać, by nasze nastroje zależały od pogody [Bratni Zew]
 • Galletto Giovanni, Galletto Corrado, Panero Loris, Trud życia. Psychologiczna pomoc , Fragmenty książki o towarzyszącej nam potrzebie akceptacji i uznania, o niepewności towarzyszącej relacjom; o tym, że czasami za bardzo się obwiniamy albo o trudzie, w jaki każdego dnia zmieniamy nasze życie [Bratni Zew]
 • Maggiolini Sandro, Wprowadzenie do modlitwy. Ty, Współczesna kultura ogromnie utrudnia zaspokojenie odczuwanej potrzeby ciszy, skupienia i medytacji [Bratni Zew]
 • Vivien Reid Ferrucci, Zasady dobrego życia, Fragment poradnika zachęcającego do podjęcia pracy nad uszlachetnianiem własnej osobowości [Bratni Zew]
 • Matteo Zuppi, Spowiedź. Wybaczenie. Nawrócenie, Czy trudno rozmawiać o naszym grzechu? Instynktownie myślimy, że tak [Bratni Zew]
 • Campoleoni Alberto, Uwierzyć na nowo. Wprowadzenie do istoty chrześcijaństwa, Droga poszukiwania Chrystusa żywego i zdolnego przemówić do tych, którzy w życiu wciąż są w drodze [Bratni Zew]
 • Łucjan Królikowski, Miłość mi wszystko wyjaśniła. Przygody ducha, Autor dzieli się z Czytelnikiem szczególnym świadectwem własnej wiary i miłości do Boga, którego nazywa Miłością, Boga, który nadaje sens życiu ludzkiem [Bratni Zew]
 • Łucjan Królikowski, Uwielbienie Miłości, "Miłość mi wszystko wyjaśniła. Przygody ducha" - fragmenty [Bratni Zew]
 • Łucjan Królikowski, "Ukryty" Bóg, "Miłość mi wszystko wyjaśniła. Przygody ducha" - fragmenty [Bratni Zew]
 • Łucjan Królikowski, Afirmacja Miłości, "Miłość mi wszystko wyjaśniła. Przygody ducha" - fragmenty [Bratni Zew]
 • Wiesław Bar, Dialogi z męczennikami, W 20 lat od męczeńskiej śmierci o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka [Bratni Zew]
 • Garzonio Marco, Barbareschi Giovanni, Rigoldi Gino, Martinelli Romano, Serce kapłana. Wychowanie uczuciowe i emocjonalne prezbiterów, Przedmowa - Kardynał Carlo Maria Martini [Bratni Zew]
 • Garzonio Marco, Barbareschi Giovanni, Rigoldi Gino, Martinelli Romano, Potrzeba kochania, Fragmenty książki "Serce kapłana. Wychowanie uczuciowe i emocjonalne prezbiterów" [Bratni Zew]
 • Tonino Cantelmi, Michela Pensavalli, Wybacz, że (już) nie mówię do Ciebie kochanie (wstęp), Fragmenty poradnika dla osób których nikt nigdy nie kochał i nikt ich nie pokocha w przyszłości [Bratni Zew]
 • Tonino Cantelmi, Michela Pensavalli, Wybór partnera, Fragmenty poradnika p.t. "Wybacz, że (już) nie mówię do Ciebie kochanie (wstęp)" [Bratni Zew]
 • Mario Melazzini, Rozmowy o sensie życia (fragment), Autor książki każe się zastanowić czy to nie z braku zaangażowania, solidarności i wrażliwości ze strony innych ludzi, bierze się stan cierpienia, porzucenia i rezygnacji u osób niepełnosprawnych [Bratni Zew]
 • Penna Romano, DNA chrześcijaństwa. Tożsamość chrześcijan (fragmenty), Wciągający esej przeplatany wzmiankami zwracającymi uwagę na różne aktualności ale także rzetelną teologią [Bratni Zew]
 • Penna Romano, Znaczenie historii, "DNA chrześcijaństwa. Tożsamość chrześcijan" (fragmenty) [Bratni Zew]
 • Eugenio Zolli, Prehistoryczna Palestyna, Fragmenty opublikowanej pod koniec drugiej wojny światowej "Historii antysemityzmu", począwszy od korzeni ludu Izraela aż po współczesne autorowi wydarzenia [Bratni Zew]
 • Eugenio Zolli, Żydzi, Fragmenty opublikowanej pod koniec drugiej wojny światowej "Historii antysemityzmu", począwszy od korzeni ludu Izraela aż po współczesne autorowi wydarzenia [Bratni Zew]
 • Eugenio Zolli, "Wstręt" Egiptu, Fragmenty opublikowanej pod koniec drugiej wojny światowej "Historii antysemityzmu", począwszy od korzeni ludu Izraela aż po współczesne autorowi wydarzenia [Bratni Zew]
 • Eugenio Zolli, Rodzima ojczyzna Semitów i rasa semicka, Fragmenty opublikowanej pod koniec drugiej wojny światowej "Historii antysemityzmu", począwszy od korzeni ludu Izraela aż po współczesne autorowi wydarzenia [Bratni Zew]
 • Annalisa Giulianini, Abelard. Miłość, Rozum i Pasja, Młodemu zakonnikowi drżała ręka. Nie z zimna... [Bratni Zew]
 • Livio Fanzaga, Zrób miejsce Bogu , Głód duchowości jest jednym z najbardziej zaskakujących zjawisk naszych czasów [Bratni Zew]
 • Edoardo Boncinelli, George Coyne, Bóg wszechświat i sens życia , Obserwujemy to, co nas otacza, i nie przestajemy się dziwić [Bratni Zew]
 • Spidik Thomás, Medytacje nad Ewangelią dni powszednich, Wierzący winni praktykować w każdym momencie ten typ przepowiadania, które otwiera oczy temu, kto jest ślepy w wierze... [Bratni Zew]
 • Annalisa Giulianini, O przebaczaniu czyli jak uleczyć duszę, To, co odnosi się do cnoty Pokuty, która rozpoznaje grzech w chwili, w której odkrywa miłość Boga, który ukierunkowuje nawrócenie — metanoię, odnowienie swojej własnej tożsamości chrześcijańskiej, jest równie ważne w doświadczeniu psychoterapeutyczn [Bratni Zew]
 • Silvano Fausti, Jak rozważać i głosić Pismo Święte, Wprowadzenie teologiczno-egzystencjalne do lektury Biblii [Bratni Zew]
 • Federica Buglioni, W kuchni z mamą i tatą, Poradnik - jak przygotowywać posiłki wspólnie z dziećmi [Bratni Zew]
 • Nicola Lovecchio, Elisa Ducoli, Alberto Pellai, Jak dbać o zdrowie, by cieszyć się życiem, Poradnik - gimnastyka i dbanie o zdrowie dla każdego [Bratni Zew]
 • Mariateresa Zattoni, Jak mądrze wychować nastolatka, Rady praktyczne dla rodziców i wychowawców [Bratni Zew]
 • Mariateresa Zattoni, Jak mądrze wychować nastolatka (2), Rady praktyczne dla rodziców i wychowawców - rozdział 2: Przeobrażanie się związku rodziców [Bratni Zew]
 • Pierpaolo Caspani, Kościół wobec opętań i demonów, Książka pokazuje w jakiej mierze nauczanie Kościoła przyczynia się do rozszyfrowania działania demonów oraz pewnych przejawów zła [Bratni Zew]
 • Antonio Gentili, Post dla zdrowia ciała i ducha. Poradnik, Poszczenie jest piękne i dobrze wpływa na zdrowie! Książka ta proponuje powrót do właściwego odżywiania się [Bratni Zew]
 • Georg Siegmund, Cztery głośne przypadki wypędzenia szatana, Książka opisuje cztery autentyczne, głośne w świecie zdarzenia opętania przez szatana i straszliwą walkę egzorcystów o jego wypędzenie z opętanych osób [Bratni Zew]
 • Bogdan Kocańda OFMConv, Jak pomagać cierpiącym z powodu działania złych duchów. Poradnik, Książka ta niesie pomoc wszystkim, którzy przeżywają doświadczenie zniewolenia przez złego ducha oraz tym, którzy starają się pomóc osobie autentycznie opętanej [Bratni Zew]
 • Romano Penna, Św. Paweł z Tarsu, Św. Paweł - postać i doktryna. Fragmenty książki wydawnictwa Bratni Zew [Bratni Zew]
 • Jan Szkodoń, Odpowiedzi na pytania o kapłaństwo, Teologiczne i praktyczne wiadomości na temat sakramentu święceń. Fragmenty książki wydawnictwa Bratni Zew [Bratni Zew]
 • Wydawnictwo Bratni Zew

  ul. Grodzka 54
  31-044 Kraków
  tel. 12/428 32 40 www.bratnizew.pl
  Wszystkie materiały z Wydawnictwa Bratni Zew zamieszczone na stronach Opoki:
  Copyright © by Wydawnictwo Bratni Zew

  Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W