Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Czas Miłosierdzia

Biuletyn Czas MiłosierdziaSpis publikacji, od najnowszych wstecz

 • Stanisław Hołodok, Pogrzeb chrześcijański cz. V, Zagadnienia duszpasterskie związane ze śmiercią i pogrzebem (5), religijna troska o umierającego [Czas Miłosierdzia 05/2002]
 • Adam Skreczko, Czas wolny dziecka, O korzyściach wynikających z racjonalnego spędzania wolnych chwil [Czas Miłosierdzia 08/2004]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Feng shui - chińska geomancja (cz. III), O niektórych aspektach taoizmu [Czas Miłosierdzia 08/2004]
 • Roman Balunowski, ...powstrzymać się od prac niekoniecznych, O świętowaniu niedzieli [Czas Miłosierdzia 08/2004]
 • Stanisław Hołodok, Święty Jan Maria Vianney, Krótka biografia św. Jana Marii Vianney'a [Czas Miłosierdzia 08/2004]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (XV), Paramenty i naczynia liturgiczne [Czas Miłosierdzia 08/2004]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (XVI), Paramenty i naczynia liturgiczne [Czas Miłosierdzia 09/2004]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, "Anhar" - powieść, którą warto przeczytać, O powieści antymagicznej [Czas Miłosierdzia 09/2004]
 • Adam Skreczko, Konflikty dziecka z rodzicami, O sposobach rozwiązywania konfliktów [Czas Miłosierdzia 09/2004]
 • Stanisław Hołodok, Matka Boża Siewna, O tradycji związanej z liturgicznym przeżywaniem święta narodzenia NMP [Czas Miłosierdzia 09/2004]
 • Adam Skreczko, Dziadkowie w roli wychowawców, O towarzyszeniu dziadków w procesie wychowywania [Czas Miłosierdzia 06/2004]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (XIII), Kościół i jego wyposażenie [Czas Miłosierdzia 06/2004]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Feng shui - chińska geomancja, O niektórych aspektach taoizmu [Czas Miłosierdzia 06/2004]
 • Stanisław Hołodok, Święty Justyn, Krótka biografia św. Justyna [Czas Miłosierdzia 06/2004]
 • Marek Dziewiecki, Chrześcijański wychowawca na trzecie tysiąclecie, Fragmenty wystąpienia w czasie V Białostockiego Forum Szkół, przebiegającego pod hasłem "Współpraca w czasie zmian" [Czas Miłosierdzia 07/2004]
 • Stanisław Hołodok, Bł. Maria Teresa Ledóchowska, Krótka biografia bł. Marii Teresy Ledóchowskiej [Czas Miłosierdzia 07/2004]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Feng shui - chińska geomancja (cz. II), O niektórych aspektach taoizmu [Czas Miłosierdzia 07/2004]
 • Adam Skreczko, Grupy rówieśnicze, O wpływie rówieśników na kształtowanie się człowieka [Czas Miłosierdzia 07/2004]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (XIV), Kościół i jego wyposażenie [Czas Miłosierdzia 07/2004]
 • Marek Dziewiecki, Chrześcijański wychowawca na trzecie tysiąclecie (cz. II), Fragmenty wystąpienia w czasie V Białostockiego Forum Szkół, przebiegającego pod hasłem "Współpraca w czasie zmian" [Czas Miłosierdzia 08/2004]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (XII), Dwunasta część rozważań o symbolice liturgicznej [Czas Miłosierdzia 05/2004]
 • Agata Wieczorowska, Harry Potter zwykła fantazja czy wcielenie zła?, O Harrym Potterze i satanizmie [Czas Miłosierdzia 05/2004]
 • Stanisław Hołodok, Święty Filip Nereusz, Krótka biografia świętego [Czas Miłosierdzia 05/2004]
 • Steć Dominika, ZSJM, Wzór do naśladowania, Rola Maryi na drodze naśladowania Jezusa Miłosiernego w relacjach do bli1nich [Czas Miłosierdzia 05/2004]
 • Jan Szafraniec, Godność ludzka w Konstytucji Europejskie, O niekonsekwencjach Konstytucji Europejskiej [Czas Miłosierdzia 05/2004]
 • Krzysztof Jurgiel, Silna Polska w Europie, O projektowaniu polskiej polityki europejskiej [Czas Miłosierdzia 05/2004]
 • Adam Skreczko, Domowe wychowanie do życia w rodzinie, O oddziaływaniu rodziny na dziecko [Czas Miłosierdzia 05/2004]
 • Dominika Steć, Święto Miłosierdzia, O sposobach przeżywania Święta Miłosierdzia Bożego [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Mirosław Korsak, Rosyjska Wielkanoc, Relacja duszpasterza [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Adam Skreczko, Rodzina podstawowym środowiskiem wychowawczym, O oddziaływaniu rodziny na dziecko [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Marek Czech, O wielkiej miłości, O męce Pańskiej [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Ewangelie New Age (cz. III), O tzw. "piątej ewangelii" [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Marta Sobuń, Agnieszka Kamińska, Magda Romanowska, Jak mądrze przeżyć swoje życie?, O rekolekcjach wielkopostnych [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Jan Szafraniec, Homoseksualizm piętnem czy wyzwaniem?, O homoseksualistach w kontekście nauki Kościoła [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Beata Ewa Wielgat, Beata Izabela Żukowska, Zrozumieć siebie, O wychowaniu do życia w rodzinie [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (XI), Jedenasta część rozważań o symbolice liturgicznej [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Dariusz Wojtecki, Tajemnica wiary, O tajemnicy Zmartwychwstania [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Edward Ozorowski, Ewa Bobowska, W Tym, który umacnia, Z Księdzem Biskupem Edwardem Ozorowskim rozmawia Ewa Bobowska [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Stanisław Hołodok, Święty Pius V, Krótka biografia świętego [Czas Miłosierdzia 04/2004]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (X), Dziesiąta część rozważań o symbolice liturgicznej [Czas Miłosierdzia 03/2004]
 • Adam Skreczko, Aktywność dziecka, O uruchamianiu w dziecku motywacji do działania [Czas Miłosierdzia 03/2004]
 • Katarzyna Kurowska, Rastafarianie, O subkulturach [Czas Miłosierdzia 03/2004]
 • Mirosław Korsak, Rosja, jakiej nie znamy, ale się boimy, O katolikach w Rosji [Czas Miłosierdzia 03/2004]
 • Zbigniew Snarski, Wielki Post, O przeżywaniu Wielkiego Postu [Czas Miłosierdzia 03/2004]
 • Stanisław Hołodok, Święta Franciszka Rzymianka, Krótka biografia świętej [Czas Miłosierdzia 03/2004]
 • Tadeusz Krahel, Cierpienie i męczeństwo, O profesorach, alumnach i kapłanach Archidiecezji Wileńskiej w marcu 1942 r. [Czas Miłosierdzia 03/2004]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Ewangelie New Age (cz. II), O tzw. "piątej ewangelii" [Czas Miłosierdzia 03/2004]
 • Dominika Steć, Apostoł Bożego Miłosierdzia, Uroczystości z okazji 29. rocznicy śmierci Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćki [Czas Miłosierdzia 03/2004]
 • Stanisław Strzelecki, Rocznice modlitewnej pamięci, O księdzu Sopoćce, który w tajemnicy i w orędziu Miłosierdzia dostrzegł klucz do rozwiązania dręczących ludzkość problemów [Czas Miłosierdzia 03/2004]
 • Stanisław Hołodok, Święty Błażej, Krótka biografia świętego [Czas Miłosierdzia 02/2004]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Ewangelie New Age, O tzw. "piątej ewangelii" [Czas Miłosierdzia 02/2004]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (IX), Dziewiąta część rozważań o symbolice liturgicznej [Czas Miłosierdzia 02/2004]
 • Adam Skreczko, Wychowanie to zabiegi docelowe, O kształtowaniu światopoglądu [Czas Miłosierdzia 02/2004]
 • Mariola Pierzchała, Jerzy Binkowski, Szczęśliwa rodzina - to jest możliwe!, O debacie oxfordzkiej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych [Czas Miłosierdzia 02/2004]
 • Jan Szafraniec, Żużel i srebro - razem czy osobno, O powinnościach katolika w zlaicyzowanej Europie [Czas Miłosierdzia 02/2004]
 • Radosław Kimsza, Mój pokój wam daję (J 14, 27), Doświadczenie jedności w różnorodności [Czas Miłosierdzia 02/2004]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (VII), Siódma część rozważań o symbolice liturgicznej [Czas Miłosierdzia 12/2003]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (VIII), Ósma część rozważań o symbolice liturgicznej [Czas Miłosierdzia 01/2004]
 • Roman Balunowski, Kiedy świętować? Kiedy pokutować i pościć?, Wykładnia 5-ciu przykazań kościelnych [Czas Miłosierdzia 12/2003]
 • don Gre, Kult maryjny..., W odpowiedzi na artykuł Artura Marka Wójtowicza [Czas Miłosierdzia 12/2003]
 • Stanisław Hołodok, Święta Barbara, Krótka biografia świętej [Czas Miłosierdzia 12/2003]
 • Stanisław Hołodok, Święci Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu, Krótka biografia świętych [Czas Miłosierdzia 01/2004]
 • Adam Skreczko, Indywidualne podejście do każdego dziecka, O dostrzeganiu indywidualności [Czas Miłosierdzia 10/2003]
 • Adam Skreczko, Samowychowanie, O dostrzeganiu indywidualności [Czas Miłosierdzia 12/2003]
 • Adam Skreczko, Wychowanie musi być wszechstronne, W trosce o integralność nauczania [Czas Miłosierdzia 01/2004]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Spirytyzm jako forma niewierności Bogu, O wywoływaniu duchów [Czas Miłosierdzia 12/2003]
 • Barbara Rogalewska, Grzegorz Rogalewski, Zabawy we wróżby, O wróżeniu w wieczór andrzejkowy [Czas Miłosierdzia 01/2004]
 • Jan Szafraniec, Boże Narodzenie i baśniowe stworki, O kartkach z życzeniami świątecznymi [Czas Miłosierdzia 01/2004]
 • Tomasz Kundzicz, List z Brazylii, O misjach w Brazylii [Czas Miłosierdzia 01/2004]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Mesjasze ery Wodnika cz. 4, O osobie założyciela tzw. ruchu Nowej Ery - Maitreja [Czas Miłosierdzia 11/2003]
 • Adam Skreczko, Indywidualne podejście do każdego dziecka, O indywidulanym traktowaniu wychowanków, jako zasadzie wynikającej z dostrzegania godności człowieka [Czas Miłosierdzia 11/2003]
 • Stanisław Hołodok, Święty Leon Wielki, Krótka biografia świętego [Czas Miłosierdzia 11/2003]
 • Dominika Steć, Matko Miłosierdzia, módl się za nami!, Rozważanie [Czas Miłosierdzia 11/2003]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (VI), Szósta część rozważań o symbolice liturgicznej [Czas Miłosierdzia 11/2003]
 • Stanisław Hołodok, Święty Jan Kanty, Krótka biografia świętego [Czas Miłosierdzia 10/2003]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (V), Piąta część rozważań o symbolice liturgicznej [Czas Miłosierdzia 10/2003]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Mesjasze ery Wodnika, O założycielu tzw. sekty Moona - Sun Myung Moon [Czas Miłosierdzia 10/2003]
 • Adam Skreczko, Zasada umiaru w wychowaniu, O nagrodach i karach [Czas Miłosierdzia 10/2003]
 • Jan Szafraniec, Empatia i miłosierdzie, O otwarciu na potrzebujących [Czas Miłosierdzia 10/2003]
 • Jerzy Binkowski, Haniebne zachowanie, O wychowywaniu i agresji [Czas Miłosierdzia 10/2003]
 • Dominika Steć, "Wychowawca, aby pociągał, musi być autentyczny", Czyli, czego życzyć nauczycielom w dniu ich święta? [Czas Miłosierdzia 10/2003]
 • Iwona Krzykała, Przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Praktyczne uwagi dla rodziców, wychowawców i katechetów [Czas Miłosierdzia 08/2003]
 • Jan Szafraniec, Podpiwniczenie czy wyższa kondygnacja, O wzrastaniu ku pełni człowieczeństwa [Czas Miłosierdzia 08/2003]
 • Dominika Steć, Obraz Pana Jezusa Miłosiernego - ten sam, ale ... nie taki sam, O konserwacji obrazu Jezusa Miłosiernego [Czas Miłosierdzia 08/2003]
 • Dominika Steć, Sztuka wdzięczności, O wychowaniu do wdzięczności [Czas Miłosierdzia 07/2003]
 • Adam Skreczko, Dziecko potrzebuje obecności rodziców, O towarzyszeniu dziecku we wzrastaniu [Czas Miłosierdzia 07/2003]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Warsztaty szamańskie w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, O szamanizmie [Czas Miłosierdzia 07/2003]
 • Artur Wojtulewicz, Patron Europy, O św. Benedykcie z Nursji [Czas Miłosierdzia 07/2003]
 • Stanisław Hołodok, Święty Jan z Dukli, Krótka biografia świętego [Czas Miłosierdzia 07/2003]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (III), Trzecia część rozważań o symbolice liturgicznej [Czas Miłosierdzia 07/2003]
 • Anna Helena Mical, Sport a doping, O dopingu w sporcie [Czas Miłosierdzia 07/2003]
 • Stanisław Hołodok, Święty Dominik, Krótka biografia świętego [Czas Miłosierdzia 08/2003]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Mesjasze ery Wodnika, O hinduskim guru - Sathya Sai Baba [Czas Miłosierdzia 08/2003]
 • Adam Skreczko, Potrzeba stałości i konsekwencji w wychowaniu, O poczuciu pewności dawanym wychowankom [Czas Miłosierdzia 08/2003]
 • Marek Stankiewicz, Wielcy żebracy, O plemieniu Batswana [Czas Miłosierdzia 08/2003]
 • Krzysztof Gołębiewski, Tomasz Kuc, A bramy piekielne go nie zmogły..., Rozmowa z księdzem Krzysztofem Gołębiewskim - misjonarzem pracującym przez pięć lat w Kobryniu na Białorusi [Czas Miłosierdzia 08/2003]
 • Adam Skreczko, Dziecko chce być kochane, O naturalnej potrzebie miłości [Czas Miłosierdzia 06/2003]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Czy pierścień Atlantów może pomóc w doskonaleniu się?, O piercieniu, któremu przypisuje się magiczną moc [Czas Miłosierdzia 06/2003]
 • Stanisław Hołodok, Święty Antoni z Padwy, Krótka biografia św. Antoniego [Czas Miłosierdzia 06/2003]
 • Ewa Bobowska, Krystyna Konecka, Dialogi o Bożym Miłosierdziu, Recenzja książki "Dialogi o Bożym Miłosierdziu" bpa Edwarda Ozorowskiego [Czas Miłosierdzia 06/2003]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (II), Druga część rozważań o symbolice liturgicznej [Czas Miłosierdzia 06/2003]
 • Jan Szafraniec, Dwie wizje zjednoczonej Europy, O Unii Europejskiej przed referendum [Czas Miłosierdzia 06/2003]
 • Dominika Steć, Aby Duch Święty mógł w nas działać, O miejscu Ducha Świętego w życiu chrześcijanina [Czas Miłosierdzia 06/2003]
 • Szymecki Stanisław, Jan Paweł II, O pontyfikacie Jana Pawła II po 25 latach od wybory papieskiego [Czas Miłosierdzia 06/2003]
 • Myjak Urszula, USJK, Kanonizacja Matki Urszuli Ledóchowskiej, Krótka biografia Urszuli Ledóchowskiej przed planowaną na 18 maja 2003 r. kanonizacją w Rzymie [Czas Miłosierdzia 05/2003]
 • Bożena Woroniecka, Nie daj się zaślepić, O naturalnych metodach planowania poczęć [Czas Miłosierdzia 05/2003]
 • Dominika Steć, "Widzieliśmy Pana", Rozważanie o zmartychwstaniu Pana Jezusa i o pierwszych świadkach tego wydarzenia [Czas Miłosierdzia 05/2003]
 • Roman Balunowski, Co dalej z oceną z religii?, O stytuacji religii w szkole [Czas Miłosierdzia 05/2003]
 • Adam Skreczko, Dziecko chce być słyszane, O wychowywaniu własnych dzieci [Czas Miłosierdzia 05/2003]
 • Jan Szafraniec, Katolicy i polityka, O udziale katolików w życiu społecznym [Czas Miłosierdzia 05/2003]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Od New Age do magii i okultyzmu, Tekst na podstawie wykładu dr Stanisława Krajskiego, wygłoszonego 5 kwietnia 2003 w Białymstoku [Czas Miłosierdzia 05/2003]
 • Jan Szafraniec, Wartości duchowe a Unia Europejska, O duchowym wymiarze jednoczącej się Europy [Czas Miłosierdzia 04/2003]
 • Adam Skreczko, Chrystus fundamentem udanego wychowania, O podstawach godności osoby ludzkiej [Czas Miłosierdzia 04/2003]
 • Tomasz Kundzicz, Săo Paulo - Wielki Piątek i nie tylko..., O praktykach religijnych w Brazylii [Czas Miłosierdzia 04/2003]
 • Dominika Steć, "To czyńcie na moją pamiątkę", Szczytowym sposobem przeżywania męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jest Ofiara Mszy Świętej... [Czas Miłosierdzia 04/2003]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika, O symbolice liturgicznej [Czas Miłosierdzia 04/2003]
 • Czesław Gładczuk, Tryptyk Rzymski - poemat o człowieku malowany słowem Papieża-poety, O poemacie Jana Pawła II [Czas Miłosierdzia 04/2003]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, New age - utopia XXI wieku, O oficjalnym stanowisku Kościoła katolickiego wobec ruchu New Age [Czas Miłosierdzia 04/2003]
 • Stanisław Hołodok, Święty Jan Chrzciciel de La Salle, Krótka biografia św. Jana de La Salle [Czas Miłosierdzia 04/2003]
 • Wojciech Ziemba, List Pasterski na Wielki Post 2003, List Abpa Wojciecha Ziemby, metropolity białostockiego [Czas Miłosierdzia 03/2003]
 • Dominika Steć, W krzyżu miłości nauka, Refleksja wielkopostna [Czas Miłosierdzia 03/2003]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Szkoły czarodziejów, O Studium Psychologii Psychotronicznej [Czas Miłosierdzia 03/2003]
 • Adam Skreczko, Przesłanie dla rodzin ze stolicy Filipin, O IV Międzynarodowym Kongresie Rodzin w Manilii [Czas Miłosierdzia 03/2003]
 • Stanisław Hołodok, Przykazania kościelne, O "nowych" przykazaniach kościelnych [Czas Miłosierdzia 03/2003]
 • Stanisław Hołodok, Św. Patryk, Krótki życioryś świętego i jego miejsce w kalendarzu liturgicznym [Czas Miłosierdzia 03/2003]
 • Urszula Myjak, "Wyobraźnia miłosierdzia" w życiu bł. Urszuli Ledóchowskiej, Przed uroczystościami kanonizacyjnymi s. Urszuli Ledóchowskiej 18 maja 2003 r. [Czas Miłosierdzia 03/2003]
 • Jan Szafraniec, Wyzwolone kobiety i zniewolone dzieci, O jednostronnym postrzeganiu kobiecości [Czas Miłosierdzia 03/2003]
 • Marek Dziewiecki, Współczesny prorok, O byciu odpowiedzialnym profilaktykiem [Czas Miłosierdzia 03/2003]
 • Edward Ozorowski, Dymitr Grozdew, Z Polski na Syberię, Biskup podczas pobytu na Syberii udzielił wywiadu Dymitrowi Grozdewowi na temat sytuacji ludzi wierzących w tamtym rejonie świata i udzielił zgody na jego publikację w „Czasie Miłosierdzia”. [Czas Miłosierdzia 02/2003]
 • Roman Balunowski, Kilka słów o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Reakcja autora na "okrojoną" publikację jego wypowiedzi o WOŚP [Czas Miłosierdzia 02/2003]
 • Mateusz Łaniewski, Taizé - Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię, O Europejskim Spotkaniu Młodych w Paryżu (2002) [Czas Miłosierdzia 02/2003]
 • Dominika Steć, Sługa Boży ks. Michał Sopoćko - kandydat na ołtarze, Artykuł związany ze zbliżającą się rocznicą śmierci ks. Sopoćki [Czas Miłosierdzia 02/2003]
 • Stanisław Hołodok, Święci męczennicy z Japonii, O pierwszym okresie dziejów chrześcijaństwa w Japonii przypadającym na drugą połowę XVI wieku [Czas Miłosierdzia 02/2003]
 • Marek Dziewiecki, Rola szkoły w realizacji integralnej profilaktyki, O podjęciu przez szkoły zadań wychowawczych związanych z profilaktyką [Czas Miłosierdzia 02/2003]
 • Stanisław Strzelecki, Zbawienny obieg Miłosierdzia, O miłosierdziu zbawiającym [Czas Miłosierdzia 01/2003]
 • Adam Skreczko, Starość jako dar i zadanie, O charyzmatach starości [Czas Miłosierdzia 01/2003]
 • Jerzy Binkowski, Przez Matkę do Syna - "Poezja Ostrobramska", Recenzja zbioru modlitwy poetyckiej, zawierająca motywy kultu cudownego wizerunku Matki Boskiej z Ostrej Bramy - oprac. profesor Tadeusz Krahel [Czas Miłosierdzia 01/2003]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Satanizm, okultyzm, egzorcyzm, O sympozjum poświęconemu problemowi satanizmu [Czas Miłosierdzia 01/2003]
 • Radosław Kimsza, VI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce 16 stycznia 2003, O obchodach w Białymstoku [Czas Miłosierdzia 01/2003]
 • Janusz Nagórny, Adam Dębski, Czy Polska jest krajem ludzi wolnych?, Z ks. prof. dr. hab. Januszem Nagórnym rozmawia Adam Dębski [Czas Miłosierdzia 01/2003]
 • Jerzy Binkowski, Wychowywanie przez zadawanie ran?, O błędzie polegającym na traktowaniu wychowania jako sprawowania władzy [Czas Miłosierdzia 01/2003]
 • Bogusław Kieżel, W słońcu pustyni Kalahari, O diecezji Kimberley na pustyni Kalahari w Republice Południowej Afryki [Czas Miłosierdzia 01/2003]
 • ZSJM Dominika, Jeśli masz w sercu radość, nie zapomnij o tym powiadomić swojej twarzy!, O karnawałowym przeżywaniu czasu Miłosierdzia [Czas Miłosierdzia 01/2003]
 • Steć Dominika, ZSJM, Świąteczny prezent, czyli co o Bożym Narodzeniu sądził Ks. Michał Sopoćko, O łasce wcielenia jako akcie miłosierdzia [Czas Miłosierdzia 12/2002]
 • Dariusz Wojtecki, Przyjdź Panie Jezu, bogaty w miłosierdzie!, O tym, że wołanie adwentowe to wołanie czynów i postaw [Czas Miłosierdzia 12/2002]
 • Elżbieta Młyńska, Bierzmowanie w parafii?, O związku dojrzałego katolika z parafią [Czas Miłosierdzia 12/2002]
 • Stanisław Hołodok, Święty Ambroży, O zyciu i dziełach św. Ambrożego z Trewiru [Czas Miłosierdzia 12/2002]
 • Jerzy Binkowski, Nauczyciel w blasku trudności..., O podstawowej roli nauczyciela, jako afirmującego ucznia [Czas Miłosierdzia 12/2002]
 • Edward Ozorowski, Czym jest zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny?, O powołaniu do małżeństwa [Czas Miłosierdzia 12/2002]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Halloween, O pochodzeniu i kontekstach świętowania Halloween [Czas Miłosierdzia 12/2002]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Kawiarenki internetowe, O zagrożeniach wynikających z dostępu do Internetu [Czas Miłosierdzia 11/2002]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Apostołowie Świętych Dni Ostatnich, O mormonach [Czas Miłosierdzia 10/2002]
 • Edward Ozorowski, Miłosierdzie Boże a człowiek, O tkliwej miłości Boga [Czas Miłosierdzia 11/2002]
 • Stanisław Hołodok, Różańcowy Rok, O liście Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae" [Czas Miłosierdzia 11/2002]
 • Stanisław Hołodok, Św. Ignacy Antiocheński, O życiu i nauczaniu św. Ignacego Antiocheńskiego [Czas Miłosierdzia 10/2002]
 • Anna Helena Mical, Ekologia na bakier, O ludzkim panowaniu w świecie przyrody [Czas Miłosierdzia 11/2002]
 • Stanisław Hołodok, Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, O przypadającym 12 sierpnia wspomnieniu imienia Maryi [Czas Miłosierdzia 09/2002]
 • Jerzy Binkowski, Powołani do wymagającego człowieczeństwa, O roli wychowawcy [Czas Miłosierdzia 09/2002]
 • Tadeusz Krahel, Zginęli we wrześniu 1939 roku, O zbrodniach ugrupowań komunistycznych w latach międzywojennych na kresach Rzeczypospolitej Polskiej [Czas Miłosierdzia 09/2002]
 • Jerzy Binkowski, Szkołom, gdzie nie okazuje się serca, brakuje rozumu, O ważnej roli edukacji w życiu społeczeństwa [Czas Miłosierdzia 09/2002]
 • Jerzy Binkowski, Jestem pełniejszy dzięki Tobie, O łańcuchu słabości wychowawczych [Czas Miłosierdzia 11/2002]
 • Jerzy Binkowski, Bliskość, O tym jakim nauczyciel być powinien [Czas Miłosierdzia 10/2002]
 • Dariusz Wojtecki, Kulturowa tożsamość Polaków w perspektywie integracji europejskiej, O zachowaniu tożsamości w obliczu integracji [Czas Miłosierdzia 08/2002]
 • Anna Helena Mical, Ewa Chwełatiuk, I wakacje wymagają myślenia, O niebezpieczeństwach związanych z okresem wakacyjnym [Czas Miłosierdzia 08/2002]
 • Jerzy Binkowski, Uczeń zdolny do... Bycia szczęśliwym..., O idei pracy "serdecznie myślących nauczycieli" [Czas Miłosierdzia 08/2002]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Mistrz duchowy czy przywódca sekty?, O przywódcach sekt [Czas Miłosierdzia 08/2002]
 • Roman Balunowski, Nowe sformułowania przykazań kościelnych, Wykładnia przykazań kościelnych [Czas Miłosierdzia 08/2002]
 • Stanisław Hołodok, Św. Wawrzyniec, diakon i męczennik, Krótka biografia św. Wawrzyńca [Czas Miłosierdzia 08/2002]
 • Mirosław Heleniak, Kulturystyka środkiem walki z uzależnieniem i zniewoleniem, O wychowaniu przez wspólne hobby [Czas Miłosierdzia 08/2002]
 • Kordian Merta, Lekarze na misji, O potrzebach placówek misyjnych [Czas Miłosierdzia 08/2002]
 • Ryszard Krutul, Nieśmy nadzieję całemu światu, Na Jasnej Górze spotkały się dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz Kół i Ognisk Misyjnych [Czas Miłosierdzia 07/2002]
 • Wojciech Ziemba, Ewa Bobowska, Miłość pasterska, Rozmowa z Księdzem Arcybiskupem Wojciechem Ziembą, Metropolitą Białostockim [Czas Miłosierdzia 07/2002]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Terroryzm w sektach, Czy istnieje terroryzm w sektach? [Czas Miłosierdzia 07/2002]
 • Stanisław Hołodok, Pogrzeb chrześcijański (VII), Nasza pamięć o zmarłych [Czas Miłosierdzia 07/2002]
 • Stanisław Hołodok, Św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, Krótka biografia św. Bruno Bonifacego [Czas Miłosierdzia 07/2002]
 • Mieczysław Olszewski, ...A teraz nas, Matko, z Sybiru wygnali..., O aferze z nie wpuszczeniem bp-a Mazura do Rosji [Czas Miłosierdzia 06/2002]
 • Stanisław Hołodok, Pogrzeb chrześcijański (VI), Liturgia pogrzebowa (2) [Czas Miłosierdzia 06/2002]
 • Stanisław Hołodok, Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy, O kulcie obrazu Maryji Panny Nieustającej Pomocy [Czas Miłosierdzia 06/2002]
 • Brygida Danuta Karwowska, Tajemnicze drogi Bożego powołania, O powołaniu [Czas Miłosierdzia 06/2002]
 • Jerzy Binkowski, Dobre małżeństwo, O przygotowaniu do decyzji o małżeństwie [Czas Miłosierdzia 06/2002]

 • Wszystkie teksty pochodz±ce z "Czasu Miłosierdzia" zamieszczone na stronach Opoki:
  Copyright © by Czas Miłosierdzia, Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej


  Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W