Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Ethos

Kwartalnik Ethos na stronach OpokiSpis publikacji, od najnowszych wstecz

 • Ethos, Próba rozmowy o czasie i wieczności, Czym jest czas i czym jest wieczność - z punktu widzenia filozofa, fizyka, etyka, artysty...? [Ethos 3/2012]
 • Marcin T. Zdrenka, O pewnych pożytkach z nudy w etyce, Nuda, depresja, melancholia - te stany wydają się nam niepożądane, niepotrzebne - jednak człowiek nie jest tylko istotą aktywną, a etyka zbudowana wyłącznie na pochwale działania byłaby ułomna [Ethos 3/2012]
 • Hartmut Rosa, Przyspieszenie społeczne, Etyczne i polityczne konsekwencje desynchronizacji społeczeństwa wysokich prędkości [Ethos 3/2012]
 • Giovanni Salmeri, Człowiek i jego życie słowem, Prolog Ewangelii św. Jana odczytany w refleksji filozoficznej - jak ma się on do tradycji myśli greckiej, a w szczególności - filozofii stoickiej [Ethos 1/2012]
 • John Crosby, Słowo przeciw złu. Dietrich von Hildebrand i filozofia intelektualnego oporu wobec nazizmu, Słowa są równie ważnym orężem w walce przeciw złu, jak siły zbrojne - dowodem tego jest myśl Dietricha von Hildebranda [Ethos 1/2012]
 • Ethos, Obietnica prawdy, Umysł ludzki jest nastawiony na prawdę - paradoksalnie, dlatego właśnie tak łatwo można nami manipulować, bo spodziewamy się prawdy tam, gdzie jej nie ma. Dlatego nie dziwi to, że zepsucie języka może być przyczyną obiektywnego zła [Ethos 1/2012]
 • Ethos, Być "pod spodem", Dlaczego w naszych społeczeństwach ciągle wisi nad nami lęk, że znajdziemy się "pod spodem", wypadniemy z obiegu, tracąc stabilność życiową i finansową? [Ethos 4/2011]
 • Ethos, Pierwszeństwo prawdy - pierwszeństwem osoby, Zarys naukowego i społecznego dorobku ks. prof. Tadeusza Stycznia (1931-2010), jednego z najwybitniejszych polskich etyków [Ethos 3/2011]
 • Ethos, Powaga radości, Wprowadzenie do numeru 93-94 kwartalnika Ethos, poświęconego filozoficznej refleksji nad radością [Ethos 1-2/2011]
 • Ethos, Stan, którego nie znamy, Wprowadzenie do numeru 92 kwartalnika Ethos, poświęconego relacjom między cnotami moralnymi, szczęściem a przyjemnością [Ethos 4/2010]
 • Ethos, Od filozofii adwentu do teologii nadziei, Wprowadzenie do numeru 91 kwartalnika Ethos, poświęconego problemowi winy i odpowiedzialności moralnej [Ethos 2-3/2010]
 • Ethos, Myśl i igrzyska, Wprowadzenie do numeru 89 kwartalnika Ethos, poświęconego filmowi [Ethos 1/2010]
 • Ethos, Ocalić Albatrosa, Wprowadzenie do numeru 87-88 kwartalnika Ethos, poświęconego emigracji [Ethos 4/2009]
 • Ethos, Rozpacz - czy nadzieja?, Wprowadzenie do numeru 85-86 kwartalnika Ethos, poświęconego roli uniwersytetów w społeczeństwie i kulturze [Ethos 2/2009]
 • Tadeusz Styczeń, Świadectwo o ostatnich chwilach życia Ojca Świętego Jana Pawła II, Fragment książki "OBECNOŚĆ. Karol Wojtyła - Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Dar i odpowiedzialność", redakcja: Maria Filipiak i Andrzej Szostek MIC [Ethos]
 • Stefan Swieżawski, Geneza lubelskiej szkoły filozoficznej, Fragment książki "OBECNOŚĆ. Karol Wojtyła - Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Dar i odpowiedzialność", redakcja: Maria Filipiak i Andrzej Szostek MIC [Ethos]
 • Stanisław Nagy, Filozof otwarty na Objawienie, Fragment książki "OBECNOŚĆ. Karol Wojtyła - Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Dar i odpowiedzialność", redakcja: Maria Filipiak i Andrzej Szostek MIC [Ethos]
 • Tadeusz Styczeń, Od "Wśród nocnej ciszy" do "Bóg się rodzi", Przedmowa do Homilii Bożonarodzeniowych Jana Pawła II [Ethos]
 • Instytut Jana Pawła II KUL, Ethos 77/78 - prezentacja kwartalnika, Prezentacja numeru 77/78 kwartalnika Ethos [Ethos]
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W