Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

L'Osservatore Romano

Artykuły z miesięcznika L'Osservatore Romano na stronach Opoki

Spis artykułów z miesięcznika „L'Osservatore Romano“
na stronach Opoki


Przewielebny Ksiądz
Czesław Drążek SJ
Redaktor Wydania Polskiego
«L'Osservatore Romano»
CITTÀ DEL VATICANO

Czcigodny Księże Redaktorze,

Bardzo dziękuję za 250., jubileuszowy numer polskiego wydania «L'Osservatore Romano», przekazany mi przez Księdza Redaktora wraz z listem z dnia 23 stycznia br. Cieszę się, że to pismo Stolicy Apostolskiej spełnia właściwe sobie zadania ewangelizacyjne w posłudze Kościołowi w naszej Ojczyźnie.

Na początku Pontyfikatu wyraziłem życzenie, aby moi Rodacy trwali w łączności ze mną i towarzyszyli mi w misji Następcy Piotra — misji «nauczania wszystkich narodów» (por. Mt 28, 19).

Jednym z przejawów tej więzi jest polskie wydanie «L'Osservatore Romano», które skupia swoją uwagę na Magisterium i działalności Papieża, uczy poznawać i miłować Kościół oraz ofiarnie mu służyć. Z tej racji pismo jest bardzo przydatne zarówno dla duszpasterzy, osób konsekrowanych, młodych przygotowujących się do kapłaństwa, jak i wiernych świeckich w ich formacji apostolskiej. Na progu trzeciego tysiąclecia wiary wszyscy powinni mieć «świadomość Kościoła» głębszą i dojrzalszą, aby orędzie Chrystusa mogło docierać do ludzi współczesnych, kształtować wspólnoty, przenikać życie społeczne i kulturę.

Jubileuszowy, 250. numer polskiego wydania «L'Osservatore Romano», autorytet, jakim to czasopismo cieszy się w polskich środowiskach w kraju i za granicą, świadczą, że spełnia pokładane w nim nadzieje i odgrywa rolę szczególnego pomostu łączącego Kościół w Polsce ze Stolicą Apostolską.

Dalsze losy czasopisma, kolejne lata jego służby Ludowi Bożemu zawierzam w Roku Różańca Świętego Niepokalanej Dziewicy — Matce Słowa Wcielonego. W modlitwie wypraszam dla Księdza Redaktora, Pracowników i Współpracowników Redakcji, Kolporterów i Czytelników obfitość Bożych darów i wszystkim z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 22 lutego 2003 r.
Jan Paweł II, pp.
Wskazówka: Jeśli znalazłeś na naszych stronach artykuł z L'Osservatore i chciałbyś wiedzieć, z którego konkretnie numeru pochodzi, wybierz w przeglądarce menu "Widok -- źródło" (View -- page source). U samej góry strony ostatnia <META> zawiera zawsze dokładną informację o pochodzeniu danego tekstu.Poniżej pełna lista artykułów

 • Papież Franciszek, Służba i bezinteresowność, Życie chrześcijańskie jest po to, aby służyć. Homilia w Domu św. Marty 11.06.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Chrześcijanin jest zawsze młody, Smutny święty to żałosny święty, bo prawdziwa świętość to młodość ducha. Homilia w Domu św. Marty 28.05.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Pokój, który budzi uśmiech w sercu, Prawdzwiy pokój jest darem Jezusa, pozwalającym przetrwać wszelkie przeciwności. Homilia w Domu św. Marty 21.05.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, W sprawach małych i wielkich, Czyniąc rzeczy wielkie nie można zapominać o małych. Homilia w Domu św. Marty 10.05.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Kwestia miłości, Unia nie jest komitetem interesów ekonomicznych, kierującym się kryterium dawania i posiadania, ale jest wspólnotą wartości [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Łamany chleb i siła symbolu, Swym gestem w Macedonii Północnej Papież przywraca proste i właściwe znaczenie jednego z ogólnoludzkich, a jednocześnie chrześcijańskich symboli [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Papież i rozdroże Europy, Papież w Macedonii Północnej stawia pytanie o kierunek, w jakim chce podążać Europa - czy będzie to duchowa droga św. Franciszka, czy też mentalność komercyjna jego ojca-kupca [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Aby budować pokojową przyszłość, Pierwszy dzień podróży Papieża do Bułgarii to dzień budowania mostów braterstwa, które pozwalają przekroczyć burzliwe rzeki nostalgii [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Niech Duch Święty będzie główną postacią naszego życia, Powtórne narodzenie to podstawa chrześcijańskiego życia. Homilia w Domu św. Marty 30.04.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Pozostańmy ludźmi, Nawet wobec terroru i agresji chrześcijanin nie może zejść z drogi miłości bliźniego. Przypomina o tym Papież przy okazji zamachu na Sri Lance [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Życie kamienia, W Wigilię Paschalną Papież przypomniał, czym jest istota Kościoła, rzeczywistości zbudowanej na fundamencie zmartwychwstania Chrystusa [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie należy poddawać się porażce, Przygnębienie, narzekanie, szemranie to choroba duchowa. Homilia w Domu św. Marty 9.04.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Serce, które widzi, Przesłaniem rozważania papieskiego w Wielki Piątek było wezwanie: "Panie, pomóż nam zobaczyć" [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Siłowanie się z Bogiem, Modlitwa wstawiennicza to nieraz "siłowanie się z Bogiem". Homilia w Domu św. Marty 4.04.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Spotkanie, braterstwo i głębokie źródło w sercu Ojca, Dwa miesiące od podpisania Dokumentu o ludzkim braterstwie, Papież podróżą do Maroka okazuje swoją wolę kontynuowania jego przesłania [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wierność niepołowiczna, Przekonanie o samowystarczalności to zasadnicza przeszkoda w życiu duchowym. Homilia w Domu św. Marty 28.03.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Człowiek wielkoduszny nie osądza, Grzech osądu tak nam spowszedniał, że nawet nie zwracamy na niego uwagi. Homilia w Domu św. Marty 18.03.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Tornielli, Gest Sługi sług Bożych, Gest Papieża wobec przywódców Sudanu Płd. należy odczytywać w kontekście gestu Chrystusa umywającego uczniom nogi [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Papież Franciszek, Matteo Ricci i troska o nieskończoność, Istnieje melancholia zła, depresyjna oraz zupełnie odmienna - taka, która jest stałą tęsknotą za nieskończonością [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Franciszek - lekarz świata, 6 lat pontyfikatu Papieża Franciszka to czas duszpasterskiej troski, uzdrawiania tego, co chore i poranione [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Oby droga wielkopostna była bogata w owoce, Przed rozpoczęciem rekolekcji dla Kurii Rzymskiej Papież zwrócił uwagę na fałszywe drogi duchowe, które proponuje nam świat [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Odwaga ryzykowania, Powołanie nie jest ingerencją Boga w naszą wolność, ale Jego zachętą, aby pójść za Nim, najlepszą drogą [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Konsekwencja, a nie obłuda, Formalna religijność nie wystarczy, gdy nie dbamy o swe wnętrze. Homilia w Domu św. Marty 8.03.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Zachowywanie pamięci, Musimy leczyć się z postawy duchowego wygodnictwa. Homilia w Domu św. Marty 7.03.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Anna Foa, Kobiety i polityka, Rola kobiet w polityce nie jest pochodną z parytetów, ale ich szczególnej, kobiecej wrażliwości [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Pięć minut mądrości, Co jest fundamentem mojego życia? Gdzie ulokowałem swą nadzieję? Homilia w Domu św. Marty 28.02.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Nadszedł czas, by wykorzenić potworne nadużycia z ciała Kościoła i ludzkości, Zebranie międzydykasterialne nazajutrz po zakończonym przez Papieża spotkaniu poświęconym ochronie nieletnich - 25.02.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Maurizio Fontana, Prawda i przejrzystość, aby przełamać kulturę milczenia, Aby zapobiec kolejnym nadużyciom seksualnym, konieczna jest bliska współpraca całego Kościoła: biskupów, kapłanów i świeckich [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Pochylanie się nad ranami, Problemów Kościoła nie da się rozwiązać bez powrotu do Chrystusa - w Jego tajemnicy Paschy [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Patrząc złu w twarz, Watykańskie spotkanie poświęcone ochronie nieletnich to spojrzenie w twarz złu - tego nie można było uniknąć [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Uczucia Boga, Nasze czasy wcale nie są lepsze od czasów biblijnego Potopu. Homilia w Domu św. Marty 19.02.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Kompromisowe odpowiedzi na niewygodne pytania, Bóg pyta nas: gdzie jest twój brat? Nie możemy udzielać wymijającej odpowiedzi. Homilia w Domu św. Marty 18.02.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Cztery postaci w poszukiwaniu Autora, Męczeństwo św. Jana to konfrontacja czterech różnych postaw. Homilia w Domu św. Marty 8.02.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Pokorni, żeby uzdrawiać, Jezus posyła swych uczniów, aby nieśli uzdrowienie. Homilia w Domu św. Marty 7.02.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Braterstwo i pokój, ale z perspektywy nieba, Czysto ludzkimi wysiłkami nie osiągniemy pokoju, jest on jednak możliwy, gdy sięgniemy do naszej tożsamości zakorzenionej w Bogu [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Na obliczu z jego bezgraniczną odpowiedzialnością, Po ŚDM w Panamie został w pamięci jeden obraz-słowo: oblicze bliźniego. Skrzyżowanie spojrzeń, prowadzące do relacji [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Podróż mająca na celu utwierdzanie wiary, odkrywanie nowych uczuć, Podsumowując ŚDM w Panamie Papież mówi o swej misji: utwierdzanie w wierze nie może być "zimne", ale ma poruszać serca [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Bracia, dzieci jednego Ojca miłosiernego, Wspólna deklaracja "Braterstwo dla pokoju" może stać się kamieniem milowym na drodze do przezwyciężenia fanatyzmu [www.osservatoreromano.va]
 • Anna Foa, Dotyk, Nadużycia sprawiły, że to, co jest naturalnym językiem miłości, zostało napiętnowane i stało się podejrzane [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Pamięć i nadzieja, Co pozwala wytrwać w trudach i prześladowaniach? Homilia w Domu św. Marty 1.02.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Kapłan radosny, Jak rozpoznać kapłana wiernego swemu powołaniu? Homilia w Domu św. Marty 31.01.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Pilna potrzeba misji, ŚDM Panama 2019. Trzy słowa na ostatnim Światowego Dnia Młodzieży to: "teraz", "oblicze" i "misja" [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Pod znakiem Maryi, ŚDM Panama 2019. Ikoną tegorocznego Dnia Młodzieży jest Maryja, służebnica Pańska mówiąca "tak" Bogu [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Każdy człowiek ma horyzont, ŚDM Panama 2019. Papież ofiarował młodym więźniom słowo Ewangelii - dającej życie i nadzieję. [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Młode serce Papieża, ŚDM Panama 2019. Pomimo swego wieku Papież doskonale rozumie młodzież i dogaduje się z nią [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Styl Błogosławieństw, Błogosławieństwa ewangeliczne to nie opcja, ale normalna droga dla chrześcijanina - Homilia w domu św. Marty 21.01.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Tam gdzie brakuje solidarności, społeczeństwo jest podzielone, Podczas ekumenicznych nieszporów Papież zwrócił uwagę na fundamentalną niesprawiedliwość, będącą utrapieniem współczesnego świata [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Gotowość jest wszystkim (jeżeli pozwalamy się zaskoczyć), W życiu społecznym istnieją dwie odmiany gotowości, jedna zakładająca własną odpowiedzialność, druga - przerzucająca ją na innych [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzeba przezwyciężyć zatwardziałość serc, Trzeba uważać, aby nie popaść w przewrotność i zatwardziałość serca - Homilia w domu św. Marty 17.01.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Cukierki miodowe, Trzeba modlić się za bliźniego, także za osoby antypatyczne - Homilia w domu św. Marty 10.01.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Trzeba odkryć na nowo wartość daru, by medycyna była bardziej ludzka, W Orędziu na Światowy Dzień Chorych papież promuje wolontariat i przestrzega przed logiką zysku za wszelką cenę [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Wyzwaniu, jakim są migracje, nie można stawiać czoła logiką odrzucania, W Orędziu na Światowy Dzień Chorych papież promuje wolontariat i przestrzega przed logiką zysku za wszelką cenę [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Konkretność miłości chrześcijańskiej, Potrzebna jest ewangeliczna gorliwość, "apostolskie szaleństwo" świętych - Homilia w domu św. Marty 7.01.2019 [www.osservatoreromano.va]
 • A.M., Nadzieja na nowy rok przychodzi przez braterstwo, Słowem, które rozpoczyna nowy rok 2019 jest zaakcentowane w papieskim orędziu słowo "braterstwo" [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Monda, Sto lat temu jak dziś (i jutro też), Historia jest nauczycielką życia, ale niestety ma niewielu uczniów. Czy historia ks. Luigi Sturzo czegoś nas powinna nauczyć? [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Reformy, nie rewolucja, Nie jest konieczna rewolucja, by dać kobietom miejsce, na które zasługują w Kościele, nie jest nieodzowne dopuszczenie ich do kapłaństwa [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Wszyscy są odpowiedzialni za wspólne dobro, W Światowy Dzień Pokoju Papież przypomina, że polityka nie jest zastrzeżona tylko dla rządzących [www.osservatoreromano.va]
 • A.M., Głosem obcego blisko każdego człowieka, Jaka jest misja katolickiego czasopisma? Czym powinno się różnić od innych, świeckich? - Pisze nowy redaktor naczelny L'Osservatore Romano [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dzień korzenia, Scena Zwiastowania to kluczowy moment historii świata - Homilia w domu św. Marty 20.12.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Człowiek milczenia, Św. Józef to człowiek, umiejący towarzyszyć w ciszy, a także człowiek marzeń - Homilia w domu św. Marty 18.12.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, O powszechne zniesienie kary śmierci, Rezolucje dotyczące moratorium na stosowanie kary śmierci to krok w dobrą stronę, ale jeszcze nie cel drogi - podkreślił kolejny raz Papież [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie bać się pocieszenia, Dzięki wierze wszystko jest możliwe. Homilia w domu św. Marty - 12.12.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Pod znakiem braterstwa, Beatyfikacja męczenników algierskich jest wydarzeniem, które ma znaczenie nie tylko religijne [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Akt wiary, Dzięki wierze wszystko jest możliwe. Homilia w domu św. Marty - 10.12.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dom na skale, Budowanie domu na skale to znaczy - budowanie na konkrecie, unikanie pozorów. Homilia w domu św. Marty - 6.12.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Podręcznik zaprowadzania pokoju, Żyć pokojem w naszej duszy, w domu i w otoczeniu - to zadanie na Adwent. Homilia w domu św. Marty - 4.12.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Czas trójwymiarowy, Adwent to czas trówymiarowy - ku poprawie, oczyszczeniu i wzmocnieniu wiary. Homilia w domu św. Marty - 3.12.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Trzeba odważnie przeciwstawiać się handlarzom śmierci, Papież apeluje o zdecydowane działania przeciw handlowi narkotykami, niszczącemu więzi społeczne [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Smak, Zmysły są częścią naszej natury stworzonej przez Boga. Pokarm może być błogosławieństwem - istotna jest nasza postawa wobec jedzenia [L'Osservatore Romano 12/2018]
 • Lucetta Scaraffia, Papież i rzeczywistość, Ambulatorium na placu św. Piotra przypomniało światu niewygodną prawdę o ciągle narastającym ubóstwie [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Bilet w jedną stronę, Głoszenie ewangelii to swego rodzaju bilet w jedną stronę - nie ma odwrotu. Homilia w domu św. Marty - 30.11.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Potrzebujemy nowego serca, Katecheza podczas audiencji generalnej 28.11.2018: aby wypełnić przykazania, potrzeba jest przemiana serca [L'Osservatore Romano 12/2018]
 • Papież Franciszek, Czas żniw, Doczesne życie kiedyś się skończy. Czy nasza perspektywa nie jest zbyt krótka? Homilia w domu św. Marty - 27.11.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie bądźmy niewolnikami konsumizmu, Przejrzyjmy szafę, czy na pewno potrzebujemy tyle ubrań i butów i podzielmy się z potrzebującymi. Homilia w domu św. Marty - 26.11.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wszyscy jesteśmy żebrakami, Katecheza podczas audiencji generalnej 21.11.2018: niemoralność rodzi się w sercu, a grzeszny czyn jest konsekwencją wewnętrznej nieprawości [L'Osservatore Romano 12/2018]
 • L'Osservatore Romano, Promienie nadziei na pokój w konflikcie jemeńskim, Pojawia się nadzieja na pokój w Jemenie: zarówno rząd, jak i rebelianci gotowi są przyjąć mediację ONZ [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Największe widowisko, Kościół wzrasta w prostocie, zdala od spektakularnych wydarzeń. Homilia w domu św. Marty - 15.11.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Tam gdzie jest kłamstwo, nie ma miłości, Katecheza podczas audiencji generalnej 14.11.2018: Prawda to uczestnictwo w Bożym dziedzictwie, kłamstwo zaś zawsze jest destruktywne [L'Osservatore Romano 12/2018]
 • Papież Franciszek, Jaki powinien być biskup, Biskup jest "włodarzem Bożym", musi więc być bez zarzutu. Homilia w domu św. Marty - 12.11.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Sakramenty nie mają ceny, Pieniądze nie mogą nigdy przesłaniać spraw duchowych. Homilia w domu św. Marty - 9.11.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dwie różne logiki, Logika Jezusa jest sprzeczna z zasadami świeckiej ekonomii! Homilia w domu św. Marty - 8.11.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Posiadanie to odpowiedzialność, Katecheza podczas audiencji generalnej 7.11.2018: Kradzież, zasada własności a zasada powszechnego przeznaczenia dóbr [L'Osservatore Romano 12/2018]
 • Papież Franciszek, Kto nie przyjmuje zaproszenia na przyjęcie, Dlaczego odmawiamy Chrystusowi, gdy zaprasza nas na ucztę? Homilia w domu św. Marty - 6.11.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wygłodzone dzieci jemeńskie, Nasze miłosierdzie i wrażliwość nie może być wybiórcza. Homilia w domu św. Marty - 5.11.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Elisa Zamboni, Wzrok, Świat przekazywany przez media jest swego rodzaju fikcją. Chrześcijanin potrzebuje ciała, zmysłów, w tym - wzroku [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wierność jest rewolucją w małżeństwie, Katecheza podczas audiencji generalnej 31.10.2018: miłość wyraża się w wierności [L'Osservatore Romano 11/2018]
 • GMV, Przysłuchując się rzeczywistości, Celem Synodu nie jest wydać dokumenty, ale stworzyć przestrzeń dla działania Ducha Świętego - to najkrótsze podsumowanie bieżącego Synodu Biskupów [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzy małe rzeczy, by zawrzeć zgodę, Pokora, cichość, cierpliwość - tak niewiele potrzeba w życiu codziennym i społecznym. Homilia w domu św. Marty - 26.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jak poznać Jezusa, Nie powinniśmy odmawiać wyznania wiary bez refleksji kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Homilia w domu św. Marty - 25.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie ma miłości bez wierności, Katecheza podczas audiencji generalnej 24.10.2018: nie można miłości mierzyć miarą własnej korzyści [L'Osservatore Romano 11/2018]
 • Papież Franciszek, Tożsamość i dziedzictwo, Nadzieja jest cnotą teologalną, którą najtrudniej zrozumieć. Homilia w domu św. Marty - 23.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Z zaczynem Ducha, Co znaczy być "zaczynem", przemieniać świat od środka? Homilia w domu św. Marty - 19.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Na drodze ubóstwa, Istnieją trzy style, trzy etapy, chrześcijańskiego ubóstwa. Homilia w domu św. Marty - 18.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Zabijają również pogarda i obojętność, Katecheza podczas audiencji generalnej 17.10.2018: piąte przykazanie każe się również powstrzymać od pogardy i nienawiści [L'Osservatore Romano 11/2018]
 • Papież Franciszek, Specjaliści od pozorów, Obłuda i stwarzanie pozorów to wielki wróg życia duchowego. Homilia w domu św. Marty - 16.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Siedmioro nowych świętych, Ostatni weekend w Watykanie obfitował w wydarzenia - jednym z nich była kanonizacja Pawła VI i abp Romero [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Kiedy diabeł udaje dobrze wychowanego, Papież przestrzega przed strategią "dobrze wychowanego" wroga naszej duszy. Homilia w domu św. Marty - 12.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Modlić się, nigdy nie ustając, Modlitwa musi być odważna, nawet natarczywa. Homilia w domu św. Marty - 11.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie można pozbawiać życia, żeby rozwiązać problem, Katecheza podczas audiencji generalnej 10.10.2018: nie możemy akceptować norm cywilizacji gardzącej życiem [L'Osservatore Romano 11/2018]
 • Papież Franciszek, Kontemplacja i służba, Kontemplacja musi dopełniać służbę w życiu chrześcijanina. Homilia w domu św. Marty - 9.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Cała Ewangelia w jednym fragmencie, W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie zawarta jest cała ewangelia. Homilia w domu św. Marty - 8.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Przeciwko diabłu, który chce podzielić Kościół, Papież Franciszek po raz kolejny wzywa do odmawiania Różańca i modlitwy do św. Michała Archanioła [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wiara nie jest zwyczajem, Nie można być chrześcijaninem połowicznie. Homilia w domu św. Marty - 5.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Konstelacja świętych, Kanonizacja Pawła VI i sześciorga innych świętych to znak różnorodności i jedności Kościoła powszechnego [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Trzy minuty milczenia, Rozpoczynając Synod poświęcony młodzieży Papież wskazuje wyraźny związek między nim a Soborem, którego wizja wciąż nie jest w pełni zrealizowana [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Wziąć odpowiedzialność za teraźniejszość razem z młodzieżą, Kierunek wskazany przez Papieża ojcom synodalnym to słuchanie i rozeznawanie tego, czego Pan domaga się od Kościoła [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Towarzysze drogi, Każdy z nas ma na swej drodze opiekuna - Anioła Stróża. Homilia w domu św. Marty - 2.10.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Stała formacja dla małżonków, Formacja i towarzyszenie to filary duszpasterstwa małżeńskiego - podkreśla Papież Franciszek [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wolność potrzebuje miłości pochodzącej od Boga, Katecheza podczas audiencji generalnej 26.09.2018: po podróży apostolskiej do krajów bałtyckich [L'Osservatore Romano 10/2018]
 • L'Osservatore Romano, Jemen w poszukiwaniu pokoju, Humanitarna katastrofa towarzysząca konfliktowi w Jemenie przekracza wszelkie możliwe wyobrażenia [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, W sercu długiej drogi, Przesłanie Franciszka do katolików chińskich potwierdza historyczne znaczenie porozumienia w sprawie nominacji biskupów [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Na ziemi Maryi, W ostatnim dniu podróży do Estonii Papież zwrócił uwagę na wagę pamięci o przeszłości, aby móc kształtować przyszłość [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Siła pamięci, Pamięć o przeszłości powinna być naszą siłą - stwierdził Papież podczas swej podróży do krajów bałtyckich [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Rodzenie życia, aby tworzyć przyszłość, Rozwój społeczeństw to nie tylko kwestia bogactwa materialnego - przypomniał Papież na Łotwie [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Historyczna data, Umowa Stolicy Apostolskiej z Chinami przygotowywana była przez wiele lat. Nie jest to umowa ostateczna, ale ważny krok do normalizacji sytuacji Kościoła [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Harmonizowanie różnic, Tymczasowe porozumienie między Chinami a Stolicą Apostolską jest wielkim historycznym krokiem [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wybrani z nizin, Bóg wybiera tych, którzy w ludzkich oczach nie znajdują wartości. Homilia w domu św. Marty - 21.09.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Kobiety w obliczu kryzysu Kościoła, "Jeśli jeden członek cierpi, wszystkie cierpią razem" - w obliczu kryzysu Kościoła potrzebny jest nasz wspólny wysiłek, a nie wzajemne oskarżenia [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Zgorszenie hipokrytów, Diabeł jest silny wobec obłudników, całkowicie bezsilny - wobec skruszonych w sercu. Homilia w domu św. Marty - 20.09.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wdzięczni tym, którzy dali nam życie, Katecheza podczas audiencji generalnej 19.09.2018: czwarte przykazanie mówi o delikatnej relacji między dziećmi a rodzicami [L'Osservatore Romano 10/2018]
 • Papież Franciszek, Z łagodnością i czułością, Duszpasterz tak jak Jezus powinien być blisko ludzi i umieć im współczuć. Homilia w domu św. Marty - 18.09.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Episcopalis communio, Zaprezentowana właśnie konstytucja Episcopalis communio formułuje na nowo zadania Synodu Biskupów [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Odważnie ujawniajcie przestępczość i wykorzystywanie, Spotykając się z młodzieżą na Sycylii Papież zachęcał ją do odwagi i uczciwości [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Zwycięstwo ks. Puglisi, Papieska podróż na Sycylię to wezwanie do nawrócenia, do rezygnacji z mentalności mafijnej [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jak diabeł poniósł porażkę, Adoracja krzyża to wpatrywanie się w znak zwycięstwa. Homilia w domu św. Marty - 14.09.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Styl chrześcijanina, "Szaleństwo" krzyża powinno kierować życiem każdego chrześcijanina. Homilia w domu św. Marty - 13.09.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wyswobodzeni z niewoli, Katecheza podczas audiencji generalnej 12.09.2018: trzecie przykazanie otwiera nam drzwi do wolności [L'Osservatore Romano 10/2018]
 • Papież Franciszek, Trzeba modlić się za biskupów, Papież wzywa do modlitwy za biskupów, szczególnie atakowanych przez złego ducha. Homilia w domu św. Marty - 11.09.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Odwaga, by widzieć, Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich podkreśla dwa kierunki działania: słuchanie ofiar i prewencja, by uniknąć błędów popełnionych w przeszłości [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie rozmywa się przesłania Ewangelii, Nowość Ewangelii jest nie do pogodzenia z "nowościami" tego świata. Homilia w domu św. Marty - 10.09.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Niech każdy oskarża samego siebie, Pierwszym krokiem nawrócenia i pokuty jest oskarżenie samego siebie. Homilia w domu św. Marty - 6.09.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzeba się pojednać z własną historią, Katecheza podczas audiencji generalnej 5.09.2018: dzień święty to dzień prawdziwego odpoczynku [L'Osservatore Romano 10/2018]
 • Papież Franciszek, Rachunek sumienia, W procesie wzrostu duchowego codzienny rachunek sumienia jest czymś niezastąpionym. Homilia w domu św. Marty - 4.09.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Trzeba uniknąć katastrofy w Idlibie, Papież apeluje o zaniechanie ofensywy w Idlibie w Syrii, stanowiącej olbrzymie zagrożenie dla ludności cywilnej [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Prawda jest w milczeniu, W konfrontacji z osobami szukającymi skandalu właściwą postawą jest milczenie i modlitwa. Homilia w domu św. Marty - 3-09-2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Humanae vitae (po 50 latach), Encyklika Humanae Vitae była wielką nowością w życiu Kościoła. Niestety, jej recepcja nie była właściwa [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dostęp do wody pitnej fundamentalnym prawem człowieka, Przesłanie na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, 1.9.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Elena Buia Rutt, Ironiczne spojrzenie na "bezpieczne dni", Planowanie urodzeń nie jest czymś łatwym, antykoncepcja na krótką metę może się wydawać prostsza - ostatecznie są to jednak dwa zupełnie różne podejścia do płodności [www.osservatoreromano.va]
 • Monique Baujard, Tekst wyciszony, Rozdźwięk pomiędzy nauczaniem Kościoła a praktyką nie jest chyba nigdzie tak widoczny, jak w kwestii antykoncepcji [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano sierpień-wrzesień - 8(405)/2018, Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano 8-9 (405)/2018 [L'Osservatore Romano 8/2018]
 • L'Osservatore Romano, Trzy miliony cywilów zagrożonych w związku z ofensywą w Idlibie, Niekończąca się wojna w Syrii grozi kolejną katastrofą humanitarną [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Uczciwość i odwaga w walce z nadużyciami, Katecheza podczas audiencji generalnej 29.08.2018 po Światowym Spotkaniu Rodzin w Irlandii [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • GMV, Skandale i uzdrowienie, Troska o wiarę, o rodzinę i o przejrzystość działań Kościoła - tak można podsumować podróż Papieża Franciszka do Irlandii [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Odwaga oczyszczenia, Na początku Mszy św., która w Dublinie zakończyła Światowe spotkanie rodzin akt pokuty Papieża za nadużycia popełnione wobec nieletnich przez członków Kościoła [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Zdecydowani w dążeniu do prawdy i sprawiedliwości, Przemówienie przed modlitwą "Anioł Pański" w sanktuarium w Knock, 26.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Prosimy o przebaczenie, Akt pokutny za grzechy wykorzystania seksualnego - Irlandia, 26.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Świat potrzebuje rodziny, Podróż do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin: Homilia podczas Mszy św. w Phoenix Park 26.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Bądźcie odważni i twórczy, Podróż do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin: Przemówienie do biskupów irlandzkich 26.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Konferencja prasowa podczas lotu do Rzymu, Podróż do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin: Konferencja prasowa na pokładzie samolotu - 26.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Trzeba przyjmować, o nic nie pytając, Podróż na Światowe Spotkanie Rodzin w Irlandii: Przemówienie podczas spotkania z małżeństwami i narzeczonymi w dublińskiej prokatedrze 25.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Nadużycia trzeba wyeliminować za wszelką cenę, Podróż do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin: Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz w Zamku Dublińskim 25.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Jak wielka rodzina, Podróż do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin: Przemówienie na dublińskim stadionie Croke Park 25.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Uczcie dzieci dialektu miłości i wiary, Podróż do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin: Przemówienie podczas spotkania z małżeństwami i narzeczonymi w dublińskiej prokatedrze, 25.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • GMV, Za wszelką cenę, W centrum wizyty papieskiej w Irlandii była rodzina i trudności związane z życiem rodzinnym [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Nie będziesz wzywał imienia Pana, Katecheza podczas audiencji generalnej 22.08.2018: nie traktujmy Imienia Bożego magicznie, lecz wchodźmy w żywą relację z Bogiem [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Niech Duch Święty da nam łaskę nawrócenia i zadośćuczynienia, List do Ludu Bożego w sprawie nadużyć seksualnych w Kościele (tłum. Osservatore Romano), 20.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Lucetta Scaraffia, U duchowego źródła kryzysu, List Papieża Franciszka na temat nadużyć seksualnych wskazuje na duchowe źródło kryzysu [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Pan wywyższył swoją Służebnicę, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 15 sierpnia 2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Wielki bieg na przełaj, List z okazji 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, 15.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Gualtiero Bassetti, Jak prorok Eliasz, Homilia podczas Mszy św. dla młodzieży włoskiej, 12.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Protagoniści w czynieniu dobra, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 12.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Ci, którzy mają odwagę podjąć ryzyko, Rozważanie Papieża na zakończenie czuwania modlitewnego młodzieży w Circo Massimo, 11.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Skrząca iluzja bożków, Katecheza podczas audiencji generalnej 8.08.2018: bałwochwalstwo starożytne i współczesne [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Lucetta Scaraffia, Media i nadużycia, Większość informacji na temat Kościoła w mediach to sensacje i skandale. Wypacza to rzeczywisty obraz Kościoła, ale pośrednio - zmusza także do uporania się z problemami [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wiara w Jezusa pozwala nam wykonywać dzieła Boże, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 5 sierpnia 2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Giovanni Maria Vian, Rzeczy stare i nowe, Bł. Papież Paweł VI musiał rozważać wiele trudnych decyzji w swym sercu i sumieniu - wyciąga je na światło dzienne nowa książka "La barca di Paolo" [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Śmierć Pawła VI, Papież Paweł VI długo przygotowywał się do śmierci, był więc gotowy, gdy ta nadeszła [www.osservatoreromano.va]
 • Giacomo Scanzi, Piękno zapisane we wszechświecie, Piękno związane jest z tajemniczym językiem Boga, który trzeba zgłębiać i podziwiać [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Sergio Massironi, Kobieta fascynująca wierzących i niewierzących, Postać Marii Magdaleny od wieków fascynuje i pobudza do refleksji. Jest ona prawdziwą uczennicą Chrystusa [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Marcello Semeraro, Ostatnie dni w Castel Gandolfo, Dlaczego Paweł VI na kilka dni przed swą śmiercią odwiedził grób kard. Pizzardo i wspominał swój pobyt w Polsce? [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Giacomo Scanzi, Miłość nie jest słowem ludzkim, Zbyt ograniczona koncepcja ludzkiej miłości odziera ją z jej prawdziwie ludzkiego i boskiego wymiaru [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Rino Fisichella, Kara śmierci jest niedopuszczalna, Jasne i zdecydowane słowa, jakimi Papież Franciszek wielokrotnie potępiał karę śmierci, musiały znaleźć odzwierciedlenie również w Katechizmie Kościoła Katolickiego [www.osservatoreromano.va]
 • Kongregacja Nauki Wiary, Reskrypt o nowym sformułowaniu n. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego, Reskrypt o nowym sformułowaniu numeru 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczącym kary śmierci. [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Rino Fisichella, Kara śmierci jest niedopuszczalna, Komentarz do nowego sformułowania numeru 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczącego kary śmierci. [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Jedność w wielkiej różnorodności, Przemówienie do uczestników spotkania European Jesuits in formation, 1.08.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Bożki z supermarketu, Katecheza podczas audiencji generalnej 1.08.2018: Bóg prawdziwy a kult bożków [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Enzo Bianchi, Młodzi ludzie są protagonistami, Przed synodem poświęconym młodzieży warto zastanowić się, dlaczego tak wielu młodych jest nieobecnych w naszych kościołach [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jezus dał nam prosty program, Rozmowa z uczestnikami Międzynarodowej Pielgrzymki Ministrantów, 31.07.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • L'Osservatore Romano, Śp. kard. Jean-Louis Tauran, Biogram kard. Jean-Louisa Taurana (1943-2018) [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Okazywanie bliskości i miłości jest sprawdzianem naszej wiary, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 29 lipca 2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Lucetta Scaraffia, Encyklika Humanae vitae po pięćdziesięciu latach, Proroczy charakter encykliki Humanae Vitae dostrzegamy dopiero po 50 latach: rewolucja seksualna zbiera gorzkie owoce [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jezus widzi, lituje się, naucza, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 22 lipca 2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Wstrzemięźliwość i ubóstwo stylem misjonarza, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 15 lipca 2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Mosty dialogu między kontynentami, Przesłanie do uczestników międzynarodowej konferencji teologów w Sarajewie, 26.07.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Syn Boży przełamuje wszystkie ludzkie schematy, Dlaczego tak trudno nam uwierzyć Bogu? Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 8.07.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Przeciwko zbrodni obojętności, Przemówienie podczas spotkania modlitewnego w Bari - Dzień Modlitwy w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie, 7.07.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Dzień Modlitwy w intencji pokoju Na Bliskim Wschodzie, Wspólna modlitwa o pokój ma wielką moc - temu służyło ekumeniczne spotkanie modlitewne w Bari 7.07.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Niech ludzkość usłyszy wołanie dzieci, Przemówienie na zakończenie spotkania modlitewnego w Bari - Dzień Modlitwy w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie, 7.07.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • GMV, Korzenie naszych dusz, Wspólna modlitwa o pokój na Bliskim Wschodzie 7 lipca 2018 była głośnym wołaniem do Boga o to, co po ludzku wydaje się niemożliwe [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Niepokojące wołanie ziemi, Przemówienie Papieża Franciszka do członków konferencji ekologicznej w 3. rocznicę Laudato Si', 6.07.2018 [L'Osservatore Romano 8-9/2018]
 • Papież Franciszek, Solidarność jest jedyną odpowiedzią, Homilia podczas Mszy św. dla migrantów 6.07.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Kongregacja ds. Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 4.07.2018, 4 dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 5.07.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Niczym lot gołębic, 7 lipca w Bari Papież będzie uczestniczył w Dniu ekumenicznej modlitwy w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jezus przyniósł wszystkim wiarę i nowe życie, Wiara daje nowe życie. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 1.07.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano lipiec - 7(404)/2018, Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano lipiec - 7 (404)/2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, O kobiecej etyce cnót, Słowo "cnota" niemal zupełnie wypadło dziś z krajobrazu kulturowego, a jednak nadal jest to klucz do zrozumienia problemów etycznych [www.osservatoreromano.va]
 • Andrea Tornielli, Road map przyszłości Europy i jej mieszkańców, Słowo "cnota" niemal zupełnie wypadło dziś z krajobrazu kulturowego, a jednak nadal jest to klucz do zrozumienia problemów etycznych [www.osservatoreromano.va]
 • Giulia Galeotti, Młode kobiety, Kobiety i mężczyźni są cudownie różni. Niestety współczesna cywilizacja robi wszystko, aby te różnice zatrzeć [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Żywotność i otwarcie, Podczas ostatniego konsystorza Papież po raz kolejny ostrzegł przed niebezpieczeństwem autoreferencyjności [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Człowiek słuchający, Porwanie i zabójstwo Aldo Moro przed 40 laty naznaczyło w sposób niezatarty historię Włoch [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Żywotność i otwarcie, Piąty konsystorz Papieża Franciszka to wskazówka, że Kościół musi dbać o swój uniwersalizm. Autoreferencyjność jest zawsze groźną pokusą [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, U korzeni wiary, Kościół sięgający korzeni swojej wiary. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 29.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Giovanni Maria Vian, Żywotność i otwarcie, Podczas konsystorza 28-29.06.2018 Papież Franciszek po raz kolejny zwrócił uwagę na związek żywotności Kościoła z wiernością jego zasadniczej misji [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Chwały i krzyża nie można rozdzielać, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 29.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Sergio Obeso Rivera, Biogram kard. Sergio Obeso Rivery, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Toribio Ticona Porco, Biogram kard. Toribio Ticona Porco, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Aquilino Bocos Merino CMF, Biogram kard. Aquilino Bocos Meriny CMF, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. António Augusto Dos Santos Marto, Biogram kard. António Augusto Dos Santos Marto, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Pedro Ricardo Barreto Jimeno SJ, Biogram kard. Pedro Ricardo Barreto Jimeno SJ, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Désiré Tsarahazana, Biogram kard. Désiré Tsarahazany, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Giuseppe Petrocchi, Biogram kard. Giuseppe Petrocchi'ego, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Thomas Aquinas Manyo Maeda, Biogram kard. Thomasa Aquinas Manyo Maedy, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Angelo De Donatis, Biogram kard. Angelo De Donatis, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Joseph Coutts, Biogram kard. Joseph Couttsa, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Angelo Becciu, Biogram kard. Angelo Becciu, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Konrad Krajewski, Biogram kard. Konrada Krajewskiego, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Nie tak będzie między wami, Homilia Ojca Świętego podczas Konsystorza - 28.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Życie chrześcijanina jest drogą wyzwolenia, Katecheza podczas audiencji generalnej 27.06.2018: przykazania Boże to droga wyzwolenia [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Fundamentalne różnice życia ludzkiego, "Globalna bioetyka" służąca integralnej "ekologii człowieka" - to zadanie wskazane przez Papieża Akademii Pro Vita [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Odblokowuje się sytuacja Lifeline, Odblokowuje się sytuacja statku Lifeline, który wiezie ponad 230 migrantów i od wielu dni nie mógł przybić do przystani na Morzu Śródziemnym [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Zmieniając sposób wychowywania, zmienia się świat, Przemówienie do członków Fundacji "Gravissimum Educationis", 25.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Fundamentalne różnice życia ludzkiego, Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii "Pro Vita", 25.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Cud narodzin Jana Chrzciciela, Bóg nie jest uzależniony od ludzkich wyobrażeń i oczekiwań. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 24.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • GMV, Przebaczenie i misja, W centrum ekumenicznej podróży Papieża do Genewy nie były kwestie doktrynalne, ale spotkanie i pojednanie [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Doświadczenie spotkania, Zakończyła się ekumeniczna podróż Papieża do Genewy [www.osservatoreromano.va]
 • Giovanni Maria Vian, Przebaczenie i misja, Ekumenizm zaczyna się od spotkania, nie od wysokiej teologii. Podsumowanie wizyty Papieża Franciszka w Genewie z okazji 70-lecia Światowej Rady Kościołów (21.06.2018) [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • GMV, Papież Franciszek w Genewie z okazji 70-lecia Światowej Rady Kościołów, Relacja z wizyty Papieża Franciszka w Genewie z okazji 70-lecia Światowej Rady Kościołów (21.06.2018) [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Świat chce jedności, Przemówienie Papieża podczas spotkania na modlitwie w siedzibie Światowej Rady Kościołów 21.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Giovanni Maria Vian, Tylko razem wędruje się dobrze, Kolejni papieże po Vaticanum II powtarzali, że droga ekumenizmu jest nieodwracalna. Potwierdziła to wizyta Papieża Franciszka w Genewie [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Trzeba wędrować, modlić się i pracować razem, Przemówienie Franciszka podczas spotkania ekumenicznego w siedzibie Światowej Rady Kościołów 21.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Świat chce jedności, Przemówienie Papieża podczas spotkania na modlitwie w siedzibie Światowej Rady Kościołów 21.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Każda istota ludzka jest nasza, Homilia Papieża podczas Mszy św. w genewskim Palexpo - podróż do Genewy, 21.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Świat nawołuje do jedności, W Genewie Papież wzywa chrześcijan, aby przezwyciężyli skandal podziału, aby podążali drogą służby i przebaczenia [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, W drodze, Podróż Papieża Franciszka do Genewy potwierdza, że droga ekumenizmu jest nieodwracalna [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie niewolnicy, lecz dzieci, Katecheza podczas audiencji generalnej 20.06.2018: przykazania Boże nie są martwym prawem, ale wezwaniem do dialogu [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Tamte modlitwy w Auschwitz, Modlitwa za wrogów to wyraz prawdziwie przemienionej i wolnej duszy. Homilia w domu św. Marty - 19.06.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dyktatury manipulują przekazem, Dlaczego dyktatura próbuje zniewolić nasze myśli? Homilia w domu św. Marty - 18.06.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jesteśmy narzędziami w rękach Boga, Królestwo Boże rośnie w sposób tajemniczy i często niezauważalny. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 17.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Nauczanie Jezusa na temat kobiety zmienia historię, Nauczanie Jezusa przywróciło godność kobietom. Homilia w domu św. Marty - 15.06.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Zniewaga może zabić, Od zniewagi do pojednania, od zawiści do przyjaźni - to droga, którą wskazuje Jezus. Homilia w domu św. Marty - 14.06.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał, Orędzie na II Światowy Dzień Ubogich 2018, opublikowane 13.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Nie należy się zadowalać przeciętnością, Katecheza podczas audiencji generalnej 13.06.2018: przykazania Boże to wezwanie do maksymalizmu i autentyczności [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Świętość w codzienności, Chrześcijanin daje świadectwo przez całą dobę! Homilia w domu św. Marty - 12.06.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Koniec milczenia, Kwestia nadużyć seksualnych wychodzi coraz wyraźniej na światło dzienne. Jednym z ważnych pytań jest, dlaczego świadkowie i ofiary tak długo milczeli? [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Prawdziwy protagonista, Co tak naprawdę znaczy ewangelizować? Homilia w domu św. Marty - 11.06.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Pokojowa przyszłość, Czy narażamy się na ryzyko niezrozumienia przesłania Jezusa? Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 10.06.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Jak kwiat migdałowca, Aby zrozumieć miłość, nie są potrzebne piękne słowa, lecz proste uczynki. Homilia w domu św. Marty - 8.06.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Pamięć chrześcijańska jest solą życia, Pomiędzy pamięcią a nadzieją możemy spotkać Chrystusa. Homilia w domu św. Marty - 7.06.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Otrzymujemy, żeby dawać, Katecheza podczas audiencji generalnej 6.06.2018: bierzmowanie jako namaszczenie do odpowiedzialnego życia w Kościele [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • GMV, Aby uczcić pamięć Roberta Kennedy'ego, 50 lat temu Papież Paweł VI apelował, aby nie zapomnieć o tych, którzy oddali swe życie, szukając pokoju i sprawiedliwości. Jednym z nich był Robert Kennedy [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Śp. kard. Miguel Obando y Bravo SDB, Biogram kard. Miguela Obando y Bravo (1926-2018) [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Chleb, który stał się Ciałem Chrystusa, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 3.06.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Jezus przygotowuje nam miejsce i pokarm, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała 3.06.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Samuela Pagani, Realna nadzieja współczesnych muzułmanek, Czy islam zna pojęcie świętości? Kim są muzułmanki, powszechnie uznawane za święte? Jakie było ich miejsce w nurcie sufizmu? [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, „Nie” dla zmowy milczenia i przemocy, Podczas Mszy w Boże Ciało Papież apeluje o burzenie murów obojętności i zmowy milczenia [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Śp. kard. Darío Castrillón Hoyos, Biogram kard. Darío Castrillón Hoyosa (1929-2018) [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano czerwiec - 6(403)/2018, Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano czerwiec - 6 (402)/2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Gra zespołowa, Przesłanie na temat chrześcijańskiej perspektywy sportu, opublikowane 1.06.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Lucetta Scaraffia, Święte muzułmanki, W miesięczniku Kobiety-Kościół-Świat, dodatku do L'Osservatore Romano, pojawiają się nowe działy [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, W świecie niewolników, Żyjemy w świecie kolonizacji kulturowych - musimy walczyć o zachowanie obrazu Bożego w nas samych. Homilia w domu św. Marty - 1.06.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Iść razem, Aktywny udział kobiet jest dla Kościoła szansą, aby na nowo powiązać to, co zostało sztucznie rozdzielone i sformalizowane [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Niezasłużony dar Ducha Świętego, Katecheza podczas audiencji generalnej 30.05.2018: bierzmowanie jako sakrament chrześcijańskiego wtajemniczenia [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Świętość jest wolnością, Świętość jest wolnością i zerwaniem ze schematami światowymi, które więżą nas w pozornym dobrobycie. Homilia w domu św. Marty - 29.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Louis Raphaël I Sako, Biogram kard. Louisa Raphaëla I Sako, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, Biogram kard. Luisa Francisco Ladaria Ferrera, kreowanego na konsystorzu 28.09.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • Papież Franciszek, Radość chrześcijańska, Prawdziwa radość chrześcijanina to nie wymuszony śmiech kultury "rozrywkowej". Homilia w domu św. Marty - 28.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Kościół opowiada się za życiem, Tematy etyczne i wolność sumienia w przemówieniu Papieża do lekarzy katolickich - 28.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nieskończona miłość Najświętszej Trójcy, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 27.05.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Dar łez, Małżeństwo to nie sprawa "można - nie można", ale podtrzymywanie tego, co buduje i łączy. Homilia w domu św. Marty - 25.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Bogactwo i wyzysk cudzej pracy, Niesprawiedliwość wyzysku w pracy jest grzechem śmiertelnym. Homilia w domu św. Marty - 24.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Napełnieni Duchem, Katecheza podczas audiencji generalnej 23.05.2018: Duch Święty działający w Kościele i w wierzących [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Kościół jest kobietą i matką, Macierzyństwo Maryi odnosi się do Jezusa, ale także do Jego Ciała Mistycznego - do całego Kościoła. Homilia w domu św. Marty - 21.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • G.M.V., Dwadzieścia trzy lata, Mario Agnes, wieloletni dyrektor L'Osservatore Romano, był znaczącym, a zarazem dyskretnym przedstawicielem włoskiego katolicyzmu [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Znak powszechności Kościoła, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański/Regina Coeli" 20.05.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2018 r., opublikowane 20.05.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Oby Duch przemienił serca i wydarzenia, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20.05.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • L'Osservatore Romano, Znak powszechności Kościoła, Papież ogłosił imiona 14 nowych kardynałów - jest wśród nich Polak, abp Konrad Krajewski [www.osservatoreromano.va]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 19.05.2018, 16 dekretów w sprawach kanonizacyjnych (m.in. Sł. B. kard. Augusta Hlonda), 19.05.2018 i 8.06.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • G.M.V., Świętość Papieży, Kanonizacja Pawła VI razem z innymi błogosławionymi jest pewnym novum w kościelnej praktyce: Papież jest wśród Ludu Bożego, a nie ponad nim [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Busola pasterza, Rozmowa Jezusa z Piotrem nad jeziorem Galilejskim to busola każdego pasterza: "Czy miłujesz mnie bardziej...?". Homilia w domu św. Marty - 18.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Luis F. Ladaria Ferrer, Prymat wspólnego dobra, Prezentacja dokumentu "Oeconomicae et pecuniariae quaestiones" Kongregacji Nauki Wiary, 17.05.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Przeciwko jadowi oszczerstwa, Jedność wymaga trudu - w tym trudu poskromienia swojego języka. Homilia w domu św. Marty - 17.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wychowanie chrześcijańskie jest prawem dzieci, Katecheza podczas audiencji generalnej 16.05.2018: duchowe skutki sakramentu chrztu [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • L'Osservatore Romano, Spirala przemocy, która oddala pokój, Moc chrześcijan nie rodzi się z ludzkich wysiłków i zabiegów - jest zawsze dziełem Ducha Świętego. W obliczu przemocy i presji nie możemy próbować działać własnymi siłami [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Biskupi dla owczarni, Biskupem jest się dla owczarni, a nie dla kariery. Homilia w domu św. Marty - 15.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Przyjaciel do końca, Wszyscy otrzymaliśmy w darze przyjaźń Jezusa - i jest On zawsze wierny tej przyjaźni. Homilia w domu św. Marty - 14.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Przeciwko ideologicznym redukcjom władzy, Wprowadzenie do antologii tekstów Benedykta XVI [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Naszym zadaniem jest budowanie globalnej cywilizacji przymierza, Przemówienie do członków Ruchu "Focolari" w Loppiano, 10.05.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Tam gdzie braterstwo jest prawem i proroctwem, Przemówienie podczas spotkania z członkami wspólnoty Nomadelfia, 10.05.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Znamię przynależności na zawsze, Katecheza podczas audiencji generalnej 9.05.2018: sakrament chrztu jako trwała więź z Chrystusem [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • L'Osservatore Romano, Koniec z nienawiścią i przemocą, Moc chrześcijan nie rodzi się z ludzkich wysiłków i zabiegów - jest zawsze dziełem Ducha Świętego. W obliczu przemocy i presji nie możemy próbować działać własnymi siłami [www.osservatoreromano.va]
 • Silvina Perez, Kobiety latynoamerykańskie, "Kościół katolicki, naśladując Jezusa, musi być bardzo wolny od uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji, których przedmiotem była kobieta" - to punkt wyjścia Synodu poświęconego kobietom [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jak być wspólnotą zmartwychwstałego Pana, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański/Regina Coeli" 6.05.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Mężczyźni i kobiety wniebowstąpienia Jezusa, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański/Regina Coeli" 13.05.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • L'Osservatore Romano, "Nie" wobec przemocy i zemsty, Pokój rodzi się z naszej codziennej postawy, gotowej przebaczać i budować dobro razem z innymi [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Misja to stanie się na powrót uczniami, Przemówienie podczas spotkania w Tor Vergata z członkami Drogi Neokatechumenalnej 5.05.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, W obliczu pokus, Walka duchowa jest naszą codzienną rzeczywistością. Nie możemy się łudzić, że zła nie ma lub że nas nie dotyczy. Homilia w domu św. Marty - 8.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Lud wie, czy biskup jest pasterzem, Biskup to człowiek, który umie być blisko swojego ludu - a lud potrafi rozpoznać, czy biskup jest faktycznie pasterzem. Homilia w domu św. Marty - 5.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzy kolumny życia konsekrowanego - modlitwa, ubóstwo, cierpliwość, Przemówienie do osób konsekrowanych, uczestników kongresu 4.05.2018 [L'Osservatore Romano 6/2018]
 • Papież Franciszek, Wiarę przekazuje się w rodzinie, Rodzice, pochłonięci obowiązkami zawodowymi, powinni odkryć swą rolę w przekazywaniu wiary dzieciom. Homilia w domu św. Marty - 3.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wyrzeczenie się szatana i wyznanie wiary, Katecheza podczas audiencji generalnej 25.04.2018: woda chrzcielna to symbol, który powinien towarzyszyć nam przez całe życie [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Przyczyniajcie się do odnowy społeczeństwa, Przemówienie z okazji 50-lecia włoskiego dziennika "Avvenire", 1.05.2018 [L'Osservatore Romano 7/2018]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano maj - 5(402)/2018 , Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano maj - 5 (402)/2018 [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Wielka pewność, W świecie wirtualnym czyha wiele pokus, mogących nas zniewolić. Potrzebna jest nam mądrość Ducha Świętego, aby nas od tego uchronić. Homilia w domu św. Marty - 1.05.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, Rozważanie przed modlitwą Regina Caeli (Anioł Pański) 29.04.2018: Krzew winny i latorośl tworzą jedną całość [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Badania naukowe i odpowiedzialność etyczna, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji "Unite to Cure: A Global Health Care Initiative". 28.04.2018 [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Niebo to spotkanie, Dla chrześcijan niebo nie jest abstrakcyjne ani odległe. Homilia w domu św. Marty - 27.04.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Chrześcijanin istnieje, by służyć, Umycie nóg uczniom i ustanowienie Eucharystii to dwa mocne wyrazy miłości Jezusa ku nam. Homilia w domu św. Marty - 26.04.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Chrzest daje siłę do walki, Katecheza podczas audiencji generalnej 25.04.2018: Chrzest to włączenie w Lud Boży i ochrona w walce duchowej [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • L'Osservatore Romano, Pokój dla całego narodu koreańskiego, Papież zwraca się z apelem w związku ze szczytem w Panmunjeom, prosząc polityków o odwagę i przełamanie uprzedzeń [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Tak jak rower, Równowaga Kościoła przypomina rower, który się przewraca, gdy stoi w miejscu, a funkcjonuje dobrze w ruchu. Homilia w domu św. Marty - 24.04.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dobry Pasterz, który leczy, Rozważanie przed modlitwą Regina Caeli (Anioł Pański) 22.04.2018: Jesteśmy uczniami Zmartwychwstałego! [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Nie ewangelizuje się z fotela, Ewangelizacja to nie teoretyzowanie, ale działanie Ducha Świętego. Aby je umożliwić, musimy wychodzić do ludzi. Homilia w domu św. Marty - 19.04.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dzieci i znak krzyża, Katecheza podczas audiencji generalnej 18.04.2018: Chrzest to Boże wezwanie po imieniu każdego z nas [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Jesteście oknem nadziei, Przemówienie papieskie podczas wizyty w Alessano i Molfeccie, 20.04.2018 [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Nie dla siebie, ale dla innych, Przemówienie papieskie podczas wizyty w Alessano i Molfeccie, 20.04.2018 [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Kościół potrzebuje proroków, Kościół potrzebuje, abyśmy wszyscy byli prorokami, czyli "ludźmi nadziei". Homilia w domu św. Marty - 17.04.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Działania na rzecz pokoju, Papież Franciszek wezwał do bardziej konkretnego zaangażowania na rzecz pokoju w Syrii i innych regionach, przede wszystkim zaś - odrzucenia kultury przemocy [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Ze względu na wiarę, a nie dla korzyści, Jak naśladuję Jezusa - to pytanie powinien sobie zadać każdy chrześcijanin. Homilia w domu św. Marty - 16.04.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Ciało jest wspaniałym darem Boga, Rozważanie przed modlitwą Regina Caeli (Anioł Pański) 15.04.2018: zmartwychwstanie Chrystusa to ukazanie godności ludzkiego ciała [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 14.04.2018 - kopia, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, opublikowanych 14.04.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Prawdziwa wolność, W świecie coraz bardziej zniewolonym przez mody, ambicje i pieniądze możliwa jest prawdziwa wolność. Homilia w domu św. Marty - 13.04.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Czas radości, Prześladowanie chrześcijan nie zdoła zanegować świadectwa wiary w zmartwychwstanie - nasze świadectwo musi być bezkompromisowe. Homilia w domu św. Marty - 12.04.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nasze drugie urodziny, Katecheza podczas audiencji generalnej 11.04.2018: Chrzest jako fundament chrześcijańskiego życia [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Catherine Aubin, Błogosławieństwa świętych niemal niewidocznych , Codzienna świętość - to droga proponowana przez adhortację Gaudete et exsultate. Taka świętość promieniuje, choć nie jest to światło olśniewające [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • L'Osservatore Romano, Z szeroko otwartymi ramionami, W przemówieniu do misjonarzy miłosierdzia Papież podkreślił, że nie wolno stawiać tamy Bożemu miłosierdziu [www.osservatoreromano.va]
 • Angelo de Donatis, Po co mówić o świętości?, Dlaczego potrzebna była adhortacja o powołaniu do świętości? Czy słowo to budzi jeszcze w naszych sercach pozytywny oddźwięk? [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Najpiękniejsze oblicze, Czy mieliśmy odwagę przeczytać adhortację Gaudete et exsultate i w jej świetle zastanowić się nad własnym życiem? [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • L'Osservatore Romano, Świętość w świecie współczesnym, Adhortacja Gaudete et exsultate: święty nie znaczy "nadczłowiek", ale zwyczajny człowiek, przeżywający swe życie z Bogiem [www.osservatoreromano.va]
 • Marcelo Figueroa, Ekumeniczny zasięg adhortacji Gaudete et exsultate, Model świętości przedstawiony w "Gaudete et exsultate" może być pociągający nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich chrześcijan [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Od łaski wstydu do radości przebaczenia, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 8.4.2018 [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Nie istnieje dobra i zła wojna, Słowo przed modlitwą "Regina caeli" (Anioł Pański) 8.04.2018 [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Miłosierdzie rodzi nadzieję, Przemówienie do misjonarzy miłosierdzia 10.4.2018 [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Anna Foa, Prawdziwa racja życia wśród potworności, Niezwykła przyjaźń Margarete Buber-Neumann i Mileny Jesenskiej rozpoczęła się w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie tylko pamiątka, ale nowe życie, Katecheza podczas audiencji generalnej 4.04.2018: Rozesłanie to przejście od celebracji Eucharystii do życia Eucharystią [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Sieć nowego braterstwa, Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli» w Poniedziałek Wielkanocny 2.04.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Anna Foa, Przyjaciółki, Przez całe wieki przyjaźń uważana była za rzecz wybitnie męską. Tymczasem przyjaźń kobieca może być równie silna i budująca [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Owoce pokoju dla świata, Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi 1.04.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Niespodzianki Boga, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 1.04.2018: Bóg jest tym, który nieustannie nas zaskakuje [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Z Chrystusem zmartwychwstaje nadzieja, Homilia podczas Wigilii Paschalnej 31.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Triduum Paschalne, Katecheza podczas audiencji generalnej w Wielką Środę 28-03-2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • G.M.V., Z serca pontyfikatu, Adhortacja Gaudete et exsultate przedstawia alternatywę dla egzystencji przeciętnej, rozwodnionej i niespójnej [www.osservatoreromano.va]
 • G.M.V., Dom Papieża, Papież Paweł VI podjął radykalną reformę, której efektem było przekształcenie papieskiego dworu w dom papieża [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Ku tegorocznemu Synodowi Biskupów, Słowa przed modlitwą Anioł Pański 25.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Bóg kocha każdego jak ojciec i jak matka, Bóg jest jak matka - nigdy nie zapomina o swoim dziecku, jest zawsze wierny. Homilia w domu św. Marty 22.03.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Przedłużajcie tę chwilę milczenia, Katecheza podczas audiencji generalnej 21.03.2018: Gdzie są korzenie naszej wiary? Jak głęboko zakorzeniona jest nasza relacja z Bogiem? [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Aby pokonać pustynię, "Niech Słowo Boże nauczy nas dzisiaj drogi patrzenia na Ukrzyżowanego". Homilia w domu św. Marty 20.03.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Śp. kard. Keith Michael Patrick O'Brien, Biogram kard. Keitha O'Briena (1938-2018) [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Jak się modlił Jezus, Katecheza podczas audiencji generalnej 14.03.2018: Msza św. jako wejście w tajemnicę modlitwy samego Jezusa [L'Osservatore Romano 5/2018]
 • Papież Franciszek, Patrz na Jezusa poprzez Jego rany, Jak patrzę na krzyż? Czy potrafię zajrzeć w głąb tajemnicy? Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 11.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Kościół, który nie podejmuje ryzyka, starzeje się, Przemówienie na otwarcie przedsynodalnego spotkania młodzieży 19.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Prosty kapucyn, który zadziwił świat, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Pietrelciny - wizyta w Pietrelcinie i San Giovanni Rotondo, 17.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Trzy cenne dziedzictwa - modlitwa, małość i mądrość życia, Homilia podczas Mszy św. w San Giovanni Rotondo - wizyta w Pietrelcinie i San Giovanni Rotondo, 17.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Giovanni Maria Vian, Pochwała Ojca Pio, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Pietrelciny - wizyta w Pietrelcinie i San Giovanni Rotondo, 17.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • G.M.V., Pochwała ojca Pio, Papież Franciszek odwiedzając miejsca związane z o. Pio wygłosił jego pochwałę płynącą z serca - była to pochwała umiłowania Kościoła, świętości i stylu duszpasterstwa [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Twarzą w twarz z Bogiem, Czym jest modlitwa wstawiennicza? Co to znaczy stawać twarzą w twarz z Bogiem? Homilia w domu św. Marty 15.03.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Maria Carlo Polvani, Zbyt wielu ludzi wierzy w nieprawdziwe wiadomości, Fake news nie jest "wypadkiem przy pracy". Współczesne środki przekazu niosą tak wielkie możliwości wypaczania prawdy, że można obawiać się "infokalipsy" [www.osservatoreromano.va]
 • G.M.V., Siła imienia, Pięć lat pontyfikatu Papieża Franciszka to konsekwentne dążenie, aby Kościół porzucił wygodę i zajął się peryferiami [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, W Syrii umiera 37 cywilów w ciągu dnia, Co najmniej 37 cywilów ginie codziennie w Syrii w strefach, gdzie toczą się walki. Czy ta gehenna kiedykolwiek się skończy? [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Niezgoda na chrześcijan zaparkowanych, Wiara nie może istnieć w bezruchu, nie godzi się na miernotę. Homilia w domu św. Marty 12.03.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Odwaga uznania własnych ograniczeń i słabości, Czwarta niedziela Wielkiego Postu to radość ze zbawienia! Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 11.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Ubodzy są waszym skarbem, Przemówienie podczas spotkania ze Wspólnotą św. Idziego 11.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Za zbawienie się nie płaci, Z czego składa się Modlitwa Eucharystyczna? Katecheza podczas audiencji generalnej 7.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Giovanni Maria Vian, Dom Papieża, Reforma Kurii Rzymskiej zainicjowana przez Pawła VI miała służyć uproszczeniu jej działania i dostosowaniu do wymogów współczesności [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • L'Osservatore Romano, Śp. kard. Karl Lehmann, Biogram kard. K. Lehmanna (1936-2018) [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 6.03.2018, 13 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, opublikowanych 6.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Trzeba przebaczać, by uzyskać przebaczenie, Bóg jest zawsze gotowy nam przebaczyć. Jest jednak jeden ważny warunek. Homilia w domu św. Marty 6.03.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nawrócenie myśli, Nawrócenie rozpoczyna się od zmiany myślenia. Homilia w domu św. Marty 5.03.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzeba szanować duszę - mieszkanie Boga, Pobożność nastawiona na własny zysk wzbudza Boży gniew! Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 4.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Czułość jest "kluczem" do zrozumienia człowieka chorego, Przemówienie do członków włoskiej Krajowej Federacji Izb Pielęgniarskich, 3.03.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano marzec - 3-4 (401)/2018 , Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano marzec - 3 (401)/2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2019, Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2019 - ogólne i ewangelizacyjne [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Silvina Pérez, Kobiety i praca, Problem asymetrii w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie ogranicza się do jednego kraju czy grupy zawodowej: jest to problem globalny [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jak ojciec w stosunku do dziecka, Bóg jest jak ojciec, który ma do czynienia z wybrykami dorastającego dziecka, ale nie odmawia mu swego zaufania. Homilia w domu św. Marty 27.02.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Łaska wstydu, Nie osądzać innych i prosić Boga o łaskę wstydu za swoje grzechy - to dwie rady na Wielki Post. Homilia w domu św. Marty 26.02.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Przemienienie pomaga zrozumieć zmartwychwstanie, Druga niedziela Wielkiego Postu to kontemplacja oblicza Jezusa. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 25.02.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Gualtiero Bassetti, Nie zabijaj, "Chrześcijanin jest 'człowiekiem pokoju', nie 'człowiekiem pogodzonym': budowanie pokoju jest jego powołaniem" - to słowa zrodzone z refleksji nad dwoma okrutnymi wojnami światowymi [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Kiedy turystyka napotyka Ćwiczenia duchowne, Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli mają już prawie 500 lat. To dobra okazja, aby odwiedzić sanktuaria związane z tym świętym, ale także - by zainteresować się samymi Ćwiczeniami [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Pierwszym ołtarzem był krzyż, Sens liturgii: od Krzyża do ołtarza. Katecheza podczas audiencji generalnej 21.02.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Ferdinando Cancelli, Trzeba zagwarantować leczenie paliatywne, Leczenie paliatywne powinno być dostępne wszędzie i dla każdego. Jest to jedyna akceptowalna alternatywa dla "logiki eutanazji" [www.osservatoreromano.va]
 • Marie-Lucille Kubacki, (Prawie) darmowa praca sióstr zakonnych, Ubóstwo zakonne nie oznacza braku wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Niestety zbyt często zapominamy o tym, tak jakby siostra zakonna mogła żyć samym powietrzem [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Masakra ludności cywilnej we Wschodniej Ghoucie, "Chrześcijanin jest 'człowiekiem pokoju', nie 'człowiekiem pogodzonym': budowanie pokoju jest jego powołaniem" - to słowa zrodzone z refleksji nad dwoma okrutnymi wojnami światowymi [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Kiedy jest południe, Rekolekcje nie są "rozliczaniem" ani "samobiczowaniem", ale przede wszystkim stanięciem przed Bogiem, aby na Niego skierować swoją uwagę [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Osoby nie są numerkami bez oblicza, W gospodarce rynkowej nie wolno zapominać, że jej ostatecznym celem jest osoba, a nie zysk - tak można streścić przemówienie Papieża do pracowników Poczty Włoskiej [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Lud ukrzyżowany, Kościoły Wschodnie są ważną częścią Kościoła powszechnego - wyrażała to liturgia, którą celebrował Papież wraz z Patriarchą grecko-melchickim [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Czas duchowej walki, Pierwsza niedziela Wielkiego Postu to temat walki duchowej. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 18.02.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Prawdziwy post, Prawdziwy post to nie zmiana menu, ale zmiana stylu życia. Homilia w domu św. Marty 16.02.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Słowo jest prawem, W liturgii jest miejsce na Słowo, ale i na milczenie. Katecheza podczas audiencji generalnej 14.02.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Zatrzymaj się, spójrz i powróć, Homilia podczas Mszy św. w Środę Popielcową 14.02.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Cierpliwość jest przeciwieństwem rezygnacji, Czy można radować się, gdy spotykają nas prześladowania i próby? Tak - bo tak właśnie rodzi się wytrwałość. Homilia w domu św. Marty 12.02.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Śmiałość Jezusa, Jezus jako prawdziwy lekarz ciała i duszy. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 11.02.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Chrześcijanie zjednoczeni w prześladowaniach i męczeństwie, Homilia podczas nieszporów w święto Nawrócenia św. Pawła 25.01.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Największą przeszkodą jest lęk, Orędzie na 33. Światowy Dzień Młodzieży (wyd. 11.02.2018) [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Dwie historie biblijne, Historie Dawida i Salomona uczą nas, dlaczego zawsze potrzebne jest czujne sumienie. Homilia w domu św. Marty 8.02.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Niech homilia będzie krótka!, Liturgia słowa nie może być przegadana, ale musi być pełna treści. Katecheza podczas audiencji generalnej 7.02.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Trzeba uczyć adoracji, Chrześcijanie powinni uczyć się modlitwy adoracyjnej: to wstęp do kontemplacji. Homilia w domu św. Marty 5.02.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Droga miejscem radosnego głoszenia Ewangelii, Uzdrowienia i cuda mają prowadzić nas ku wierze w Jezusa. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 4.02.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Trzeba odwagi, by iść pod prąd, Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego 2.02.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano luty - 2 (400)/2018, Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano luty - 2 (400)/2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Chwila i wieczność, Śmierć ratuje nas przed uwięzieniem w labiryncie doczesności i pozwala patrzeć dalej. Homilia w domu św. Marty 1.02.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Aby przyjąć Słowo w sercu, Katecheza podczas audiencji generalnej 31.01.2018. Jak dobrze uczestniczyć w Liturgii Słowa? [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Pasterz wśród ludzi, Bliskość i czułość - to postawy prawdziwego pasterza, który jest zawsze między ludźmi. Homilia w domu św. Marty 30.01.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Troska o chrześcijańskie sumienie, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej 29.01.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Lucetta Scaraffia, Matka nie jest czymś ekstra, Zawierzenie Maryi to nie "ludowa pobożność", ale ważna część chrześcijańskiej duchowości. Macierzyństwo znajduje się w sercu orędzia ewangelicznego [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Złota reguła, Złotą regułą jest umieć przeżywać upokorzenia w postawie nadziei i zawierzenia Bogu. Homilia w domu św. Marty 29.01.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Potężny w słowach i czynach, Jezus zwycięża złego ducha słowem i czynem. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 28.01.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, W prawdzie i z miłosierdziem blisko człowieka, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary 26.01.2018 [L'Osservatore Romano 3-4/2018]
 • Papież Franciszek, Kościół - kobieta i matka, Głoszenie prawdy zawsze wydaje się szaleństwem, ważniejsze są jednak czyny niż same słowa. Homilia w domu św. Marty 26.01.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Znaczenie podróży do Chile i Peru, Katecheza podczas audiencji generalnej w Watykanie podsumowująca podróż do Chile i Peru, 24.1.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • L'Osservatore Romano, Kolejny apel o zaprzestanie prześladowania mniejszości religijnych, Papież po raz kolejny apeluje o poszanowanie praw mniejszości religijnych, zwłaszcza jezydów [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Osoba i jej prawa w centrum modeli ekonomicznych, Papież do Forum Ekonomicznego w Davos: na pierwszym miejscu musi stać człowiek, nie zysk. Tylko wtedy można mówić o zrównoważonym rozwoju [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Pasja biskupa, Podczas podróży do Peru Papież zwrócił uwagę na postać św. Turybiusza, który już cztery wieki temu dbał o inkulturację i integrację ludów tubylczych [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Kobietobójstwo na peryferiach, Podróż do Peru: Papież nazwał po imieniu przemoc godzącą w kobiety. Ten problem istnieje we wszystkich częściach świata, przyjmując różne oblicza [www.osservatoreromano.va]
 • Silvina Pérez, Pierwszy bilans podróży do Chile i Peru, Podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu Papież odniósł się do zjawiska korupcji i zepsucia. Jest to problem społeczny, ale i osobisty [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie zniechęcajcie się, Przemówienie do młodzieży podczas modlitwy "Anioł Pański" - podróż do Chile i Peru, 21.1.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Społeczeństwo, które nie akceptuje cierpiących, jest społeczeństwem nieludzkim, Homilia podczas Mszy św. w Limie- podróż do Chile i Peru, 21.1.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Giovanni Maria Vian, Pasja biskupa, Podczas podróży do Chile i Peru papież zwrócił uwagę na środowiska i obszary, do których ciągle nie dotarła Ewangelia [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Wiarę przekazuje się "w dialekcie" rodziny, Homilia podczas Mszy św. w święto Chrztu Pańskiego 7.01.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Nie można akceptować przemocy wobec kobiet, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Puerto Maldonado - podróż do Chile i Peru, 19.1.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Korupcja to wirus skażający wszystko, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz w Limie - podróż do Chile i Peru, 19.1.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Chrońmy Amazonię przed gospodarczym i ideologicznym kolonializmem, Przemówienie podczas spotkania z ludnością Amazonii w Puerto Maldonado, 19.1.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • L'Osservatore Romano, Papież w Puerto Maldonado i w Limie: zdecydowana obrona ludów tubylczych, Ostatni dzień podróży do Chile: spotkania z ludami tubylczymi, młodzieżą i społecznością uniwersytecką [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Papież: Chcę słuchać młodych bez filtrów, Ostatni dzień podróży do Chile: Papież mówi o najbliższym Synodzie Biskupów [www.osservatoreromano.va]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 26.01.2018, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych opublikowanych 26.01.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • GMV, Broń jedności, Ostatni dzień podróży do Chile: spotkania z ludami tubylczymi, młodzieżą i społecznością uniwersytecką [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Sprzeciwiajmy się logice wyższości kulturowej, Homilia podczas Mszy św. na lotnisku w pobliżu Temuco - podróż do Chile i Peru, 17.1.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Chcę słuchać młodych bez filtrów, Przemówienie do młodzieży w Santiago - podróż do Chile i Peru, 17.1.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Giovanni Maria Vian, Nasza Amazonia, Przesłaniem papieskiej podróży do Peru było zwrócenie uwagi na ludzi i ich środowisko życia. Ten problem nie może być traktowany marginalnie [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Kara bez przyszłości jest torturą, Przemówienie podczas spotkania z więźniarkami w Santiago - podróż do Chile i Peru, 16.1.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Giovanni Maria Vian, Śmiałe patrzenie na rzeczywistość, Papieska podróż do Chile i Peru była szóstym w ciągu pięciu lat pontyfikatu powrotem do Ameryki. Jakie problemy stoją przed tym krajem? [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Przyszłość zależy od umiejętności wzajemnego słuchania, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz w Santiago - podróż do Chile i Peru, 16.1.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • GMV, Patrzeć śmiało na rzeczywistość, Drugi dzień podróży do Chile: w swym przesłaniu Papież podkreślił konieczność stałego konfrontowania rzeczywistości z Ewangelią [www.osservatoreromano.va]
 • Anna Bravo, Geniusz i mądrość, "Według nich miałabym uciec z Niemiec z bombą atomową w torebce", powiedziała Lise Meitner o propozycjach udziału w filmie poświęconym jej życiu [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Przyszłość buduje się przez słuchanie, Już pierwszego dnia pielgrzymki w Chile Papież przypomniał, że nic nie jest dane na zawsze, ale trzeba na co dzień pracować nad budowaniem dobra [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Powrót do Chile, Papieska podróż, szósta w przeciągu pięciu lat pontyfikatu, do Chile i Peru jest powrotem do Ameryki - i do kraju, w którym młody Bergoglio odbywał swoją formację [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Spotkanie z Jezusem nada pełny sens naszemu życiu, Początek okresu zwykłego to wezwanie do pójścia za Jezusem. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 14.01.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Przezwyciężenie lęku pozwala wyjść na spotkanie bliźniego, Homilia podczas Mszy św. w Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy, 14.01.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Odwaga modlitwy, Aby się modlić, potrzeba odwagi. Modlitwa pozbawiona mocy, bez wiary, nie przynosi efektów. Homilia w domu św. Marty 12.01.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Liturgia jest szkołą modlitwy, Katecheza podczas audiencji generalnej 10.01.2018. Dlaczego po wyznaniu grzechów następuje hymn Chwała na wysokości Bogu? [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Bliskość Jezusa, Papież przestrzega przed wszelkim mechanicznym, bezosobowym podejściem do świętości i sakramentów. Homilia w domu św. Marty 9.01.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • Franco Lo Piparo, Wiara w dialekcie, Co znaczą słowa Papieża, że przekazywać wiarę można tylko 'w dialekcie'? Dlaczego środowisko rodziny jest tak ważne w duchowej formacji? [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzeba umacniać prawa człowieka, by budować pokój, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego 8.1.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Jeśli znieważa się słabych, Odrzucanie człowieka dlatego, że jest cudzoziemcem czy osobą słabą to poddawanie się logice szatana. Homilia w domu św. Marty 8.01.2018 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Między dwiema rocznicami, Tegoroczne przemówienie Papieża do korpusu dyplomatycznego poświęcone było coraz bardziej lekceważonym prawom człowieka [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzeba pamiętać datę chrztu, Święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o naszym własnym chrzcie. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 7.01.2018 [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Papież Franciszek, Dlaczego Mędrcy zobaczyli gwiazdę, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego 6.01.2018 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Bierzmy przykład z Mędrców, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego 6.01.2018 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Grzech odgradza od Boga i od braci, Katecheza podczas audiencji generalnej 3.01.2018. Czym jest akt pokutny podczas Mszy św.? [L'Osservatore Romano 2/2018]
 • Mariella Balduzzi, Kobiety i nauka, Wiedza naukowa przez długie wieki była prawie wyłączną domeną mężczyzn, zasadniczo niedostępną dla kobiet. Czy były jakiekolwiek obiektywne powody? [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Symboliczna moc ciała kobiety, Perspektywa pokoju jest ciągle otwarta przed światem, jeśli tylko wróci do wartości uważanych za "kobiece" [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Silvia Vegetti Finzi, To, co sprawia, że jesteśmy naprawdę ludźmi, Żyjemy w świecie zdominowanym przez niepokój o teraźniejszość, gdzie indywidualizm i rywalizacja przysłoniły bliskie relacje z ludźmi [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Przed żłóbkiem odkrywamy, że jesteśmy miłowani, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1.01.2018 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Nie gaśmy nadziei migrantów, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 1.01.2018: Spotkanie z Dzieciątkiem Jezus [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano styczeń - 1 (399)/2018, Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano styczeń - 1 (399)/2018 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Otwarte serce, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie 2017 r. (31.12.2017) [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Lucetta Scaraffia, Po relatywizmie post-prawda, W ubiegłych latach chrześcijaństwu przyszło się skonfrontować z nowym zjawiskiem, relatywizmem, który podaje "post-prawdy", które nakręcają spiralę fałszu i fake-newsów [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Przyszłością jest pokój oparty na poszanowaniu godności i praw każdego członka społeczeństwa, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz w stolicy Mjanmy - 28 XI 2017 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Bez Jezusa nie ma Bożego Narodzenia, Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej 27.12.2017: wiary nie można spychać na margines życia [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Oby Pan nawrócił ludzi stosujących przemoc, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 31.12.2017: Bóg jest na pierwszym miejscu w naszych rodzinach [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Cena za wierność Ewangelii, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 26.12.2017 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Będzie nazwany Synem Najwyższego, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 24.12.2017: Gotowość Maryi do służby i jej pokora [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Kiedy rzeczywistość jest wyzwaniem, Homilia podczas Pasterki 24.12.2017: Dobra Nowina skierowana jest do tych, którzy żyją na marginesie [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Rozpoznawajmy Jezusa w każdym dziecku, Homilia podczas Pasterki 24.12.2017: Dobra Nowina skierowana jest do tych, którzy żyją na marginesie [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Wiara, która angażuje serce, duszę i ducha, Przemówienie do Kurii Rzymskiej 21.12.2017 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Radość z uzyskania przebaczenia, Chrześcijanin musi być zawsze świadkiem radości, dlatego nigdy nie może mieć "twarzy żałobnika". Homilia w domu św. Marty 21.12.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Organizm patrzący na świat, Bożonarodzeniowe przemówienie Papieża do Kurii Rzymskiej 21.12.2017 skupione było na wymiarze misyjnym Kościoła: jesteśmy wspólnotą, która musi umieć wychodzić poza swoje własne granice [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Msza św. rozpoczyna się znakiem krzyża, Katecheza podczas audiencji generalnej, 20 grudnia 2017 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Carlo Maria Polvani, Algorytmy nie są neutralne, Co oznacza dla zwykłego użytkownika internetu uchylenie zasady "neutralności sieci". Czy powinniśmy zacząć się bać? [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Pusta kołyska?, Życie chrześcijanina musi być zawsze płodne, a jego serce zawsze otwarte. Homilia w domu św. Marty 19.12.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 18.12.2017, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych opublikowanych 18.12.2017 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Człowiek, który przyjmuje ojcostwo, Św. Józef może być patronem tych, którzy doświadczają ciemności wiary, którzy nie słyszą wyraźnie głosu Boga. Homilia w domu św. Marty 18.12.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jezus jest prawdziwym Bożym Narodzeniem, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 17 grudnia 2017 r. [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Lucetta Scaraffia, Miejsca nowej ewangelizacji , Nowa ewangelizacja, albo jak niektórzy mówią "re-ewangelizacja" staje się pilną koniecznością w zlaicyzowanych krajach Zachodu. Trzeba wykorzystać te nikłe światełka wiary, które jeszcze płoną - choćby przy okazji ceremonii pogrzebu [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzeba liczyć się z tym, co małe, Bóg, jak dobry ojciec, pragnie pochylać się nad naszymi codziennymi, drobnymi sprawami. Homilia w domu św. Marty 14.12.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Niedziela chrześcijańska, Katecheza podczas audiencji generalnej, 13 grudnia 2017 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Pozwólmy się pocieszyć, Nie możemy dać się przygnieść negatywności: Bóg chce nas pocieszyć i podnieść. Homilia w domu św. Marty 11.12.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Giovanni Maria Vian, Historia i los po trzykroć świętego miasta, Jerozolima, święte miasto, przez wieki była świadkiem kolejnych wojen. Wielokrotnie niszczona, trwa, zgodnie z Bożymi obietnicami [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Francesco Aleo, Ipse harmonia est, Aforyzm "ipse harmonia est" ujmuje zarówno naturę, jak i działanie Ducha Świętego. Kto jest jego autorem? [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Drogę Panu przygotujcie na pustyni, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 10 grudnia 2017 r. [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Błogosław temu miastu i całemu światu, Modlitwa Papieża na placu Hiszpańskim w Rzymie, 8 grudnia 2017 r. [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Grzech postarza, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 8 grudnia 2017 r. [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, W Mjanmie i Bangladeszu zobaczyłem przyszłość Azji, Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej w Watykanie po podróży do Mjanmy i Bangladeszu, 6.12.2017 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Prawdziwa pokora, Chrześcijanin ma do wykonania w życiu ważne zadanie. Liczy się jednak także styl, w jakim je wykona. Homilia w domu św. Marty 5.12.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • G.M.V., Ważne, żeby przesłanie dotarło, Kwestia Rohindżów nie była ważnym, ale nie jedynym istotnym wątkiem podróży Papieża do Mjanmy. Podsumowując podróż, Papież odniósł się też do kwestii rozbrojenia nuklearnego [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wezwanie do radości, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2018 r. [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • L'Osservatore Romano, Śp. kard. Bernard Francis Law, Biogram kard. Bernarda Law (1931-2017) [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Czujność i oczekiwanie, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 3 grudnia 2017 r. [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Mądrość, która wyzwala, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w Dhace - 2.12.2017 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Inni są drogą, a nie przeszkodą, Przemówienie podczas spotkania międzyreligijnego i ekumenicznego w Dhace 1.12.2017 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Abyśmy żyli jak prawdziwe dzieci Boże, Komentarz Papieża Franciszka do modlitwy Ojcze nasz - Wstęp do książki "Quando pregate dite Padre Nostro" [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano grudzień - 12 (398)/2017 , Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano grudzień - 12(398)/2017 [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Poszanowanie słusznej różnorodności, Przemówienie podczas spotkania w Dhace z przedstawicielami władz Bangladeszu - 30 XI 2017 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • Papież Franciszek, Kiedy mówimy jednym głosem, przekazujemy słowo nadziei, Przemówienie podczas spotkania z Najwyższą Radą Mnichów Buddyjskich "Sangha" w Rangunie 29.11.2017 [L'Osservatore Romano 1/2018]
 • G.M.V., Droga uzdrowienia, Papież Franciszek przybywając do Mjanmy przyniósł słowa nadziei i pocieszenia dla kraju, który przez dziesiątki lat rozdarty był głębokimi podziałami [www.osservatoreromano.va]
 • G.M.V., Mniejszości pełne życia, W kraju takim jak Mjanma, w którym katolicy są niewielką mniejszością, mogą być ewangelicznym zaczynem pojednania i głosicielami nadziei [www.osservatoreromano.va]
 • G.M.V., Wizytówka, Podróż Papieża Franciszka do Mjanmy (d. Birma) była zaskoczeniem. Kolejne spotkania były jak "wizytówki", potwierdzające fundamentalne przesłanie pojednania dla tego kraju [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Biogram kard. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (1925-2017) [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 26.11.2017: Sąd ostateczny to sąd z tego, jak miłowaliśmy [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Bernard Panafieu, Biogram kard. Bernarda Panafieu (1931-2017) [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Kościół to nie supermarket, Czy nauczyłem się czuwać, aby świątynia mojego serca była czysta i zawsze otwarta na Ducha Świętego? Homilia w domu św. Marty 24.11.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Ziemie zranione, Homilia podczas czuwania na modlitwie o pokój w Sudanie Południowym i Demokratycznej Republice Konga 23 XI 2017 [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Siła kobiet, Tylko siła kobiet jest zdolna oprzeć się kolonizacji ideologicznej i kulturowej - zaświadcza o tym historia. Homilia w domu św. Marty 23.11.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Pociągnięci do zwycięstwa przez Zmartwychwstałego, Papieska katecheza poświęcona Eucharystii: Eucharystia to pamiątka i uobecnienie Paschy Chrystusa - 22.11.2017 [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Niezgoda na kolonizacje ideologiczne, Chrześcijanin powinien dawać świadectwo w obliczu ideologicznych i kulturowych kolonizacji. Homilia w domu św. Marty 21.11.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Tajemnica Wielkiej Soboty, Kim była Adrienne von Speyr? Choć nie była zawodowym teologiem, wniosła ożywczy powiew w teologię w połowie XX wieku [www.osservatoreromano.va]
 • Lisa Cremaschi, Tylko Ewangelia, Kim była Matka Maria - święta prawosławna, niezwykła kobieta, stanowczo przeciwstawiająca się wszelkiemu konformizmowi? [www.osservatoreromano.va]
 • Olga Lossky, Most między wschodem i zachodem, "Bóg pisze prosto na naszych krzywych liniach", mawiała Élisabeth Behr-Sigel. To zdanie pokazuje w pełni jej drogę kobiety teologa prawosławnego, budującego mosty między tradycją wschodnią a zachodnią [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie "zakopujmy talentów", które powierzył nam Bóg, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 19.11.2017: jaki jest sens przypowieści o talentach? [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Pomaganie ubogim jest obowiązkiem, Homilia podczas Mszy św. z okazji I Światowego Dnia Ubogich, 19 XI 2017 [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Ferdinando Cancelli, Koniec życia ziemskiego , Koniec życia ludzkiego zawsze stawiał przed nami fundamentalne pytania. Dziś nabierają one nowych form ze względu na ewolucję wiedzy i narzędzi technicznych. Co jest eutanazją, a co uporczywą terapią? [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Przybytek dla przychodzącego Chrystusa , Święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni to obchód mało znany w tradycji łacińskiej, pochodzący z liturgii bizantyńskiej. Jego główną treścią jest tajemnica Maryi jako świątyni Chrystusa [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Myślenie o śmierci, "Memento mori" - to hasło, które nigdy nie straciło swej aktualności dla chrześcijan. Homilia w domu św. Marty 17.11.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Ukryte królestwo, Czy rzeczywiście doświadczam w swoim sercu działania Ducha Świętego? Czy wzrasta we mnie Królestwo Boże? Homilia w domu św. Marty 16.11.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Modlitwa jako osobista relacja z Bogiem, Papieska katecheza poświęcona Eucharystii: Eucharystia jako modlitwa - 15.11.2017 [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • L'Osservatore Romano, Bomby spadły na targ w Syrii, Kolejny atak bombowy w Syrii wskazuje, że utknęła ona w martwym punkcie - nie widać końca przemocy [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2018 (tłum. Osservatore Romano) (wydane 13.11.2017) [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Ci, którzy wywołują zgorszenie , Z małych niekonsekwencji - zwłaszcza w kwestiach finansowych - może wyniknąć duże zgorszenie. Homilia w domu św. Marty 13.11.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Musimy być zawsze gotowi na spotkanie z Panem, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 12.11.2017: co oznacza oliwa z przypowieści o pannach mądrych i głupich? [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Prawdziwa nauka służy dobru człowieka, Przemówienie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat rozbrojenia 10.11.2017 [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Wyczucie chrześcijan, W społeczeństwie skażonym "smogiem korupcji" chrześcijanin nie może być naiwny, ale z uwagą musi strzec skarbu Ducha Świętego. Homilia w domu św. Marty 10.11.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Różnorodność w harmonii, Kościół w swej świadomości musi ciągle wracać do fundamentu, jakim jest Chrystus, aby nie stać się targowiskiem światowości. Homilia w domu św. Marty 9.11.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 8.11.2017, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych opublikowanych 8.11.2017 [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Msza św. nie jest przedstawieniem, Papieska katecheza poświęcona Eucharystii - 8.11.2017 [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Lekarz nie może nigdy opuścić chorego, Przesłanie do uczestników regionalnego europejskiego spotkania poświęconego kwestii końca życia 7.11.2017 [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Zaproszeni na ucztę, Czy istnieje coś takiego jak "bilet wstępu do zbawienia"? Komu się należy? Homilia w domu św. Marty 6.11.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzy dary Boga, Jedynie pozwalając, by Bóg dotknął nas miłosierdziem, można przyswoić sobie Jego pozostałe dary: wybranie, obietnicę i przymierze. Homilia w domu św. Marty 6.11.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Dlaczego dzieci nas już nie słuchają, Dlaczego nasze dzieci, a bardziej ogólnie młodzi ludzie, nas już nie słuchają? Z wielu stron słychać głosy mówiące o tym, że zostało przerwane przekazywanie wiedzy, wartości i zasad moralnych [www.osservatoreromano.va]
 • Giulia Galeotti, Kobiety prawosławne, W listopadowym numerze "Kobiety Kościół Świat" prezentowane są sylwetki i problemy kobiet ze środowisk prawosławnych, zazwyczaj mało znane w naszym zachodnim świecie [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Autorytet rodzi się z dobrego przykładu, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 5.11.2017: jak będąc zwierzchnikiem unikać postawy faryzeuszy? [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Papież Franciszek, Migracje jako znaki czasów, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji poświęconej uchodźcom i migrantom w zglobalizowanym świecie 4.11.2017 [L'Osservatore Romano 12/2017]
 • Gualtiero Bassetti, Droga Izajasza, Kim był Giorgio La Pira: tercjarz, profesor prawa rzymskiego na uniwersytecie i "mistyk w polityce"? Nie pasujący do żadnych schematów, stawiany za wzór przez kolejnych papieży. [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, W perspektywie wieczności, Homilia podczas Mszy św. za zmarłych kardynałów i biskupów, 3.11.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • L'Osservatore Romano, Lekcja dla świata, który przygotowuje się do wojny, Pamięć o ofiarach wojen światowych powinna być ciągle żywa - pokój nie jest zagwarantowany na zawsze. Przestroga Papieża w dniu poświęconym pamięci o zmarłych. 2-3.11.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Lekcja dla świata, który szykuje wojnę, Homilia podczas Mszy św. na cmentarzu amerykańskim w Nettuno 2.11.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Bóg zna ich twarze i imiona, Modlitwa w Fosse Ardeatine - miejscu, gdzie naziści stracili 335 Włochów, 2.11.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Ricardo J. Vidal, Biogram kard. Ricardo Vidala (1931-2017) [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Osoby przeniknięte Bogiem, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 1 listopada 2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano listopad - 11 (397)/2017, Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano listopad - 11(397)/2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Jeśli duszpasterstwu brakuje odwagi, Czy chrześcijanie naprawdę wierzą w moc Ducha Świętego? Czy wierzą w nią duszpasterze, czy raczej poprzestają na "duszpasterstwie zachowawczym"? Homilia w domu św. Marty 31.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Na drodze dobrego pasterza, Dobry pasterz musi być blisko swoich owiec, nie może się dystansować od ich problemów i cierpienia. Homilia w domu św. Marty 30.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, W kierunku jedności, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 30.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2016]
 • Papież Franciszek, Największe przykazanie, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 29 października 2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Marek Inglot, Jezuita i misjonarz, Skąd czerpał siłę ducha kard. Adam Kozłowiecki, który spędził ponad 60 lat jako misjonarz w Zambii, a wojnę - jako więzień hitlerowskich obozów? [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Cegiełki budowli europejskiej, Przemówienie do uczestników konferencji «(Re)Thinking Europe», 28.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Rachunek sumienia, Rachunek sumienia nie jest czymś przestarzałym - to podstawa skutecznej walki ze złem we własnym sercu. Homilia w domu św. Marty 26.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Taka sobie historyjka, Katecheza podczas audiencji generalnej 26.10.2016 [L'Osservatore Romano 11/2016]
 • Papież Franciszek, Przed Bogiem wszyscy stajemy z pustymi rękami, Katecheza podczas audiencji generalnej 25 października 2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, W otchłani tajemnicy, Zagłębić się w tajemnicę Jezusa Ukrzyżowanego: to droga do samego centrum chrześcijańskiego życia. Homilia w domu św. Marty 24.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Czas misji i odwagi, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 23.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2016]
 • Papież Franciszek, Chrześcijanin nie przeciwstawia Boga cezarowi, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 22 października 2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Kościół z natury jest misyjny, List, w którym Franciszek ogłasza Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (październik 2019) [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Kto głodzi dzieci, Głód i skrajna bieda na świecie jest skutkiem bałwochwalstwa pieniądza. Homilia w domu św. Marty 23.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Upiększone dusze, Obłuda jest jednym z najgorszych niebezpieczeństw w życiu duchowym. Homilia w domu św. Marty 20.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dzisiejsi faryzeusze, Nie można nigdy zamykać drzwi przed rodzicami, którzy proszą o ochrzczenie ich dziecka, nawet jeżeli nie mają ślubu kościelnego. Homilia w domu św. Marty 13.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Żywność i woda prawami powszechnymi, Katecheza podczas audiencji generalnej 19.10.2016 [L'Osservatore Romano 11/2016]
 • Papież Franciszek, Kiedy Jezus weźmie nas za rękę, Katecheza podczas audiencji generalnej 18 października 2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Laboratorium humanizmu, Przemówienie do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Bolońskiego, 1.10.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Trzy grupy głupców , Głupota i duchowa niewrażliwość prowadzi do zepsucia i korupcji. Homilia w domu św. Marty 17.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Synod poświęcony Amazonii, Słowo przed modlitwą "Anioł Pański" po Mszy św. kanonizacyjnej, 15.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Przyodziani w szatę miłości, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej, 15.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Sport otwiera oczy i serce, Przemówienie do zawodników Special Olympics, 13.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Czujni w obliczu światowości, Papież przestrzega przed "dobrze wychowanymi złymi duchami", podstępnie wkradającymi się do naszego życia. Homilia w domu św. Marty 13.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Uczmy się pukać do serca Bożego, Homilia podczas Mszy św. dziękczynnej za 100 lat istnienia Kongregacji dla Kościołów Wschodnich i Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich, 12.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Podróż apostolska Papieża Franciszka do Kolumbii, Kronika podróży Papieża Franciszka do Kolumbii (6-11 września 2017 r.) [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Rewolucyjne uczynki miłosierdzia, Katecheza podczas audiencji generalnej 12.10.2016 [L'Osservatore Romano 11/2016]
 • Papież Franciszek, Prawdziwy chrześcijanin nie boi się ryzyka, Katecheza podczas audiencji generalnej 11 października 2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Kara śmierci jest sprzeczna z Ewangelią, Przemówienie do uczestników spotkania z okazji 25. rocznicy promulgacji Katechizmu Kościoła Katolickiego, 11.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Uparty Jonasz, Człowiekowi niełatwo jest przyjąć logikę Boga i często stosuje on pojęcie „sprawiedliwości”, w którym wyczuwa się jego „sztywność” i „upór” - Homilia w domu św. Marty 10.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych opublikowanych 9.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Ci, którzy przechodzą obok, Należy sobie zadać pytanie, czy nie jesteśmy przypadkiem podobni do rozbójnika, lewity czy kapłana z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie - Homilia w domu św. Marty 9.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nowe wino miłosierdzia, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 8 października 2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Mroczne regiony internetu, Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu poświęconego godności nieletnich w świecie cyfrowym, 6.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • L'Osservatore Romano, Bardzo poważne przestępstwa, które należy zdecydowanie zwalczać, Ponad jedną czwartą z ponad trzech miliardów użytkowników internetu stanowią nieletni. Oznacza to, że ponad 800 mln dzieci i nastolatków nawiguje w sieci i narażone są każdego dnia na pułapki i zagrożenia [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Łaska wstydu, Nasze „pierwsze imię to 'grzesznik'”. Dlatego „prośmy Pana o łaskę wstydzenia się” przed Bogiem wszechmogącym, który „nas obejmuje” z całym swym miłosierdziem - Homilia w domu św. Marty 6.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Anna Foa, Aby ustały tortury, Uwaga i sumienie świata zaczyna nareszcie dostrzegać zjawisko ciągłych i systematycznych gwałtów, którym poddawane są migrujące kobiety i dzieci [www.osservatoreromano.va]
 • G.M.V., Pochwała polityki, Wśród wielu tematów wizyty Papieża w Cesenie i w Bolonii wyróżnia się niewątpliwie polityka, której poświęcił wiele uwagi, i jej pochwała — o ile nie jest zaspokojeniem osobistych ambicji, a służbą dobru wspólnemu [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Przeciw materializmowi technokratycznemu, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii «Pro Vita», 5.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Tęsknota za korzeniami, Wyruszyć „w drogę, aby odnaleźć swoje korzenie”, a w nich znaleźć „siłę do podążania naprzód”. Homilia w domu św. Marty 5.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Misjonarze nadziei, Katecheza podczas audiencji generalnej 4 października 2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Sam w stronę Jerozolimy, Homilia w domu św. Marty 3.10.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wasze serca nie znają barier, Przemówienie do uczestniczek kapituły małych sióstr Jezusa, 2.10.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • Papież Franciszek, Przy stole z ubogimi, Wizyta duszpasterska w Cesenie i Bolonii: przemówienie podczas obiadu z ubogimi, 1.10.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Na rzecz dobrej polityki, Wizyta duszpasterska w Cesenie i Bolonii: przemówienie do mieszkańców Ceseny, 1.10.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Bojownicy nadziei, Wizyta duszpasterska w Cesenie i Bolonii: przemówienie w ośrodku dla migrantów w Bolonii, 1.10.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Nie dostosowujmy solidarności do logiki zysku, Wizyta duszpasterska w Cesenie i Bolonii: przemówienie do świata pracy w Bolonii, 1.10.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Nie ma miłosierdzia bez sprawiedliwości, Przesłanie z okazji 100. rocznicy promulgacji pierwszego Kodeksu Prawa Kanonicznego, 30.09.2017 [L'Osservatore Romano 11/2017]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano październik - 10 (396)/2017 , Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano październik - 10(396)/2017 [L'Osservatore Romano]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano wrzesień - 9(395)/2017, Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano wrzesień - 9(395)/2017 [L'Osservatore Romano]
 • Papież Franciszek, Kościół jest narzędziem miłosierdzia, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 29 IX 2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • L'Osservatore Romano, Śp. kard. Carlo Caffarra, Biogram kard. Carlo Caffarry (1938-2017) [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • L'Osservatore Romano, Śp. kard. Velasio De Paolis, Biogram kard. Velasio De Paolis CS (1935-2017) [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Zawierzmy się archaniołom, Homilia w domu św. Marty 28.09.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wyrzuty sumienia i zbawienie, Homilia w domu św. Marty 28.09.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Aktualność św. Wincentego a Paulo, Przesłanie do Rodziny Wincentyńskiej z okazji 400-lecia narodzin charyzmatu, 27.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Nie traćcie z oczu horyzontu nadziei, Co jest wrogiem nadziei, co ją odbiera? Katecheza podczas audiencji generalnej 27.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Jak rodzina, Homilia w domu św. Marty 26.09.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Przygotowanie do pocieszenia, Homilia w domu św. Marty 25.09.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Pan powołuje wszystkich, Bóg każdemu "płaci" uczciwie - ale Jego uczciwość jest podyktowana miłością. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 24 września 2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Ufne otwarcie pozwala pokonywać bariery, Przemówienie do dyrektorów krajowych duszpasterstwa ds. migrantów - 22 IX 2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, "Zero tolerancji" wobec nadużyć seksualnych, Przemówienie do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, 21.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Miserando atque eligendo, Homilia w domu św. Marty 21.09.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jak pielęgnuje się nadzieję, Do nadziei trzeba wychowywać - Katecheza podczas audiencji generalnej 20.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Patrzeć sercem, To bardzo ważne by "patrzeć sercem", prawdziwie "współczuć". Homilia w Domu św. Marty 19.09.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzeba modlić się za rządzących, Brak modlitwy za rządzących jest grzechem, z którego należy się spowiadać. Homilia w Domu św. Marty 18.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Giovanni Maria Vian, Spotkania ze świeckim, Wywiad z Papieżem "Polityka i społeczeństwo" jest kontynuacją wcześniejszych publikacji, przygotowanych przez Andre Frossarda i Jeana Guittona [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Miłosierdzie bez granic, Boże przebaczenie jest dla nas, ale jest także wzorem dla naszego przebaczenia. Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 17 września 2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Kiedy Jezus mówi "Niewiasta", Homilia w domu św. Marty 15.09.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dwie pokusy, Krzyż nie jest masochizmem, ale tajemnicą nieskończonej miłości. Homilia w Domu św. Marty 14.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Nadzieja i przyszłość ludu, Katecheza podsumowująca podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-12.09.2017 (13.10.2017) [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Przywracanie pokoju zaczyna się «od dołu», Homilia podczas Mszy św. na lotnisku w Cartagenie - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-12.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Trzeba przywrócić godność ubogim i odrzuconym, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" w Cartagenie - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Przybyłem, aby utwierdzać was w wierze, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na lotnisku w Medellín - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Pojednanie pozwala budować przyszłość i sprawia, że wzrasta nadzieja, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej w Villavicencio - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Nie bójcie się prawdy i sprawiedliwości, Przemówienie podczas spotkania na modlitwie w intencji pojednania narodowego - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Pomóżcie nam uzdrowić nasze serca, Przemówienie do młodzieży w Bogocie - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Nie jesteście urzędnikami lub politykami, ale pasterzami, Przemówienie do biskupów kolumbijskich - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Budowniczowie pokoju, promujący życie, Homilia podczas Mszy św. w Bogocie - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017 [L'Osservatore Romano 10/2017]
 • Papież Franciszek, Nie lękaj się krzyża, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 3 września 2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Dalil Boubakeur, Rozum odrzuca przemoc i okrucieństwo, Histeria jest skrajnym stanem nieładu, prowadzącego do barbarzyństwa - aranżowanego przez Państwo Islamskie. [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano sierpień - 8(394)/2017, Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano sierpień - 8(394)/2017 [L'Osservatore Romano]
 • Manuel Nin, Siła spacerowania, Po zamachu w Barcelonie ludzie wyszli na Plac Kataloński, dając jasną odpowiedź terrorystom: "no tenim por" - "nie boimy się". Przed terrorem nie wolno się uginać! [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, ONZ domaga się rozejmu humanitarnego w Rakce, Istnieje zagrożenie, że w Syrii udręczonej wojną domową i terroryzmem rozpocznie się nowe piekło. Organizacja Narodów Zjednoczonych domaga się humanitarnego zawieszenia broni w Rakce — byłej twierdzy tak zwanego Państwa Islamskiego [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Reforma liturgiczna jest nieodwracalna, Reforma liturgiczna wprowadzona przez Sobór Watykański II jest nieodwracalna. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy, była ona dobrze przygotowana i przemyślana, nie wynikła z jakichś improwizowanych czy jednostkowych inicjatyw [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Od dialogu do współpracy, Przemówienie do przedstawicieli Konferencji Rabinów Europejskich, Rady Rabinicznej Ameryki i Komisji Wielkiego Rabinatu Izraela, 31.08.2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Giuseppe Como, Enrico Parolari, Martini i jego księża, W posłudze kapłana zawarte jest konieczne napięcie pomiędzy zwróceniem ku Chrystusowi a byciem dla ludu Bożego - podkreślał to kard. Martini [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • José Rodríguez Carballo, Wychodzenie do świata, Wezwanie do wychodzenia ku "peryferiom świata" skierowane jest do całego ludu Bożego - jest to wymóg nowej ewangelizacji [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Ferdinando Cancelli, Siedem dni, Chodź, idziemy za nasz naród, powiedziała Edith Stein, dodając otuchy Rosie, która opuszczała karmel w Echt, płacząc [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Giovanni Cerro, Dzieje pojęcia rasy, Zastosowanie pojęcia "rasa" w odniesieniu do człowieka to przykład, jak od przekręcania znaczeń słów rozpoczynają się społeczne katastrofy [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Giovanni Maria Vian, Misja Towarzystwa, Co zrobiłby dzisiaj Ignacy Loyola? Jaką rolę powinni dziś pełnić jezuici? Wywiad z generałem zakonu - Arturo Sosą [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Gianpaolo Romanato, O początkach Towarzystwa Jezusowego, Towarzystwo Jezusowe było nie tylko potężnym zakonem, ale i jedną z wielkich sił historycznych epoki nowożytnej [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Papież Franciszek, Pamięć o spotkaniu z Jezusem, Katecheza podczas audiencji generalnej 30 sierpnia 2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Papież Franciszek, Jesteśmy "żywymi kamieniami" Kościoła, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 27 sierpnia 2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Papież Franciszek, Rodzina zjednoczona wokół Matki, Przesłanie z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 26.08.2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Papież Franciszek, Reforma liturgiczna jest nieodwracalna, Przemówienie do uczestników włoskiego 68. Krajowego Tygodnia Liturgicznego, 24.08.2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Papież Franciszek, Śmierć i nienawiść nie mają ostatniego słowa, Katecheza podczas audiencji generalnej 23 sierpnia 2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Marcello Semeraro, Biskup według Bergoglia - ten, który czuwa nad ludem, W posłudze biskupa Papież Franciszek widzi trzy imperatywy: przekaz nadziei, czuwanie i zaufanie do Boga [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Papież Franciszek, Siła kobiet, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 20 sierpnia 2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Giovanni Maria Vian, Biskup i Papież, Trudna posługa arcybiskupa Oscara Romero znajdowała pełne zrozumienie i wsparcie u papieża Pawła VI, a sam Arcybiskup przyjął jaką swe zawołanie "sentire cum Ecclesia" [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • L'Osservatore Romano, Zmuszeni przez przemytników do rzucania się w morze, Przemyt migrantów do Europy stał się intratnym biznesem - nie ma on nic wspólnego z działalnością humanitarną, a często jest wręcz handlem ludźmi [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Prośmy Maryję wniebowziętą o wsparcie, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 15 sierpnia 2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Papież Franciszek, W łodzi Kościoła, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 13 sierpnia 2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Papież Franciszek, Kościół jest ludem grzeszników, Katecheza podczas audiencji generalnej 9 sierpnia 2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • L'Osservatore Romano, "Nie" wobec nienawiści i przemocy, Kościół jest i zawsze będzie blisko ubogich, cierpiących i prześladowanych. Niedawne ataki na chrześcijan w Nigerii i RŚA nie mogą powstrzymać nas w dążeniu do praktycznej realizacji dzieła miłosierdzia i pojednania [www.osservatoreromano.va]
 • Bartłomiej, Łączyć to, co jest podzielone, Pół wieku upłynęło od pamiętnego spotkania Pawła VI z patriarchą Atenagorasem. Obydwaj, będąc wielkimi wizjonerami, zrozumieli, że skandal podziału Kościoła nie może trwać ani chwili dłużej [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Z przemienionymi oczami i sercem, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 6 sierpnia 2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Papież Franciszek, Zarażanie światłem, Katecheza podczas audiencji generalnej 2 sierpnia 2017 [L'Osservatore Romano 9/2017]
 • Papież Franciszek, Radujmy się ze znalezienia skarbu — królestwa Bożego, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 30 lipca 2017 [L'Osservatore Romano 8/2017]
 • Papież Franciszek, Kościół, który nie boi się pobrudzić sobie rąk, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 23 lipca 2017 [L'Osservatore Romano 8/2017]
 • Gualtiero Bassetti, Nowa teologia pokoju, W 100. rocznicę apelu Papieża Benedykta XV do przywódców walczących państw warto przypomnieć doniosłość tego wydarzenia [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Stosowanie różnych miar, Dlaczego skandale, takie jak pedofilia czy przemoc fizyczna, najlepiej się "sprzedają", gdy dotyczą Kościoła? Dlaczego media często milczą, gdy podobne rzeczy dzieją się w świeckich instytucjach? [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Biznes bez humanizmu, Zyski z działalności przestępczej związanej z przemytem ludzi w Afryce sięgają ok. 400 mln dolarów rocznie. Wysiłki zmierzające do zastopowania tego procederu kończą się zazwyczaj na pustych deklaracjach [www.osservatoreromano.va]
 • Enzo Bianchi, Metoda nawrócenia, Grupa z Dombes jest przykładem praktycznego ekumenizmu - podkreśla wagę duchowego pojednania i nawrócenia, przed wszelkimi próbami teologicznych uzgodnień [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Waszyngton grozi Wenezueli sankcjami, Czy międzynarodowe naciski są w stanie wymusić na prezydencie Wenezueli respektowanie woli narodu, po tym jak odrzucił wyniki referendum? [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Wenezuela mówi "nie" Madurowi, Ponad 7 milionów Wenezuelczyków uczestniczyło w referendum w sprawie zmiany konstytucji przez prezydenta Maduro. 98,4% opowiedziało się przeciw tym zmianom, nie obyło się jednak bez przemocy ze strony rządowej [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jezus wykonuje «duchową radiografię» naszego serca, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 16 lipca 2017 [L'Osservatore Romano 8/2017]
 • L'Osservatore Romano, Symboliczne referendum w sprawie zgromadzenia konstytucyjnego w Wenezueli, Referendum zorganizowane 16 lipca w Wenezueli jest wyrazem sprzeciwu jej obywateli wobec dyktatorskich zapędów prezydenta Madury [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Przypadek ofiarowania życia w procesie kanonizacyjnym, Ofiarowanie życia jest nowym przypadkiem w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, różniącym się od męczeństwa i heroiczności cnót - takie jest przesłanie nowego motu proprio wydanego przez papieża [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Solidarność w mowie, Puste deklaracje, brak realnych rozwiązań - tak można podsumować postawę Europy wobec dramatu tysięcy migrantów, przedostających się do niej przez Morze Śródziemne [www.osservatoreromano.va]
 • Silvina Perez, Budowniczynie kościołów, Architektura sakralna to niekoniecznie wielkie autorskie projekty - przykładem może być mały kościółek zbudowany przez boliwijskie kobiety. Czy "organiczne", czy też "kobiece" budownictwo sakralne może stać się wzorcem XXI wieku? [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Maiorem hac dilectionem, List apostolski w formie "motu proprio" o ofiarowaniu życia (11.07.2017) [L'Osservatore Romano 8/2017]
 • Papież Franciszek, W Panu jest nasze prawdziwe pokrzepienie, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 9 lipca 2017 [L'Osservatore Romano 8/2017]
 • L'Osservatore Romano, Za tych, którzy oddalają się od wiary, Przesłanie wideo Papieża Franciszka do Apostolatu Modlitwy poświęcone jest osobom, które odeszły od wiary. Zamiast potępiać, powinniśmy nieustannie im towarzyszyć i pamiętać o nich w naszych modlitwach [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Refleksje nad protokołem z Groningen, Decyzja o przerwaniu terapii lub jej niepodjęciu w przypadku poważnie chorych dzieci jest często skrytą eutanazją. Problemem jest przyjmowane jako oczywistość pojęcie "jakości życia", które bynajmniej oczywiste nie jest [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Bezpieczeństwo żywnościowe jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich, Przesłanie do uczestników sesji inauguracyjnej 40. Konferencji Generalnej FAO. 3.07.2017 [L'Osservatore Romano 8/2017]
 • Papież Franciszek, Dwa istotne aspekty życia ucznia-misjonarza, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 2 lipca 2017 [L'Osservatore Romano 8/2017]
 • L'Osservatore Romano, Tajlandia skazuje gnębicieli mniejszości Rohindża, Dziesiątki osób, w tym urzędnicy, politycy i generał, zostały skazane w wyniku procesu, który określono jako największy w historii proces w sprawie handlu ludźmi [www.osservatoreromano.va]
 • Eward Acton, Marzenie wielokulturowe, Historia kościoła Najświętszego Serca Maryi w Zimbabwe jest naprawdę niezwykła. Był on dziełem życia Daphne Acton, anglikanki nawróconej na katolicyzm. U początków jego budowy leżał niespłacony dług… [www.osservatoreromano.va]
 • Barbara E. Reid, Maria z Betanii wzorem słuchania, Wśród różnych Marii występujących na kartach Nowego Testamentu wyróżnia się Maria z Betanii: to prawdziwa uczennica Jezusa, wsłuchana w Jego głos! [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Destrukcyjna kultura odrzucania, Sprawa Charliego Guarda powinna wstrząsnąć europejskimi sumieniami: gdzie leży granica między podtrzymaniem życia a uporczywą terapią? Niestety wydaje się, że zamiast pogłębionej refleksji etycznej mamy jedynie chłodne medyczne procedury [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Kościołowi i ludowi Rzymu, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański: Apostołowie Piotr i Paweł - dwa filary Kościoła. 29.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Stanowcze pytanie Jezusa, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 29.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Zła nigdy nie należy zwalczać przemocą, Katecheza papieska podczas audiencji generalnej: Chrześcijańska nadzieja to siła męczenników. 28.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Nie książęta, ale słudzy, Homilia podczas Konstystorza Publicznego 28.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Dziadkowie, którzy potrafią marzyć, Homilia podczas Mszy św. w 25. rocznicę sakry biskupiej Papieża Franciszka 27.06.2017 [L'Osservatore Romano 8/2017]
 • GMV, Do włoskich księży i katolików, Podczas krótkiej wizyty w Bozzolo i Barbianie Papież zwrócił uwagę na postaci księży Mazzolariego i Milaniego, wskazując ich jako przykłady "kleru nieklerykalnego" [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, W namiocie Abrahama, Homilia w Domu św. Marty - 26.06.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański: Jezus wysyła nas jak owce między wilki. 25.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Wszyscy jesteśmy wybrani, Homilia w Domu św. Marty - 23.06.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Umacnia się nadzieja na pokój, Droga do pokoju w Kolumbii jest jeszcze długa, ale nadzieję budzi fakt, że FARC oddał właśnie trzydzieści procent swoich zasobów broni Organizacji Narodów Zjednoczonych [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wewnętrzny żar, Homilia w Domu św. Marty - 22.06.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Antonella Lumini, Matka duchowa, Ze szlacheckiej rodziny, najpierw żona i matka, następnie mniszka, później pustelniczka-rekluzka, obdarzona darem proroctwa i czynienia cudów, w końcu - założycielka klasztorów. To św. Humilitas, jedna z wielkich "zapomnianych" świętych średniowiecza [www.osservatoreromano.va]
 • Nuria Calduch-Benages, Kobieta z wonnym olejkiem, Kobieta z Ewangelii, która namaściła stopy Jezusa, czasem utożsamiana z Marią Magdaleną, nie była chora, a jednak najbardziej ze wszystkich potrzebowała uzdrowienia. Jej postawa staje w ostrym kontraście z faryzejską pewnością siebie Szymona [www.osservatoreromano.va]
 • G.M.V., Szczególna relacja, Podczas wizyty w Kwirynale Papież Franciszek zwrócił uwagę na problem braku długoterminowych rozwiązań i koncepcji społecznych. Jedną z największych bolączek jest bezrobocie wśród młodzieży [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Nie należy się zniechęcać w obliczu skandalu ubóstwa, Papieskie orędzie na pierwszy Światowy Dzień Ubogich zawiera bardzo konkretną zachętę do aktywności, do przezwyciężenia poczucia niemocy i bezradności wobec problemu ubóstwa [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Można zostać świętym, Katecheza papieska podczas audiencji generalnej: Chrzest włącza nas do wspólnoty świętych. 21.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Nie chronił się przed nurtem życia, Przemówienie poświęcone postaci wybitnych duszpasterzy: ks. Primo Mazzolariego i ks. Lorenza Milaniego, 20.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Przywrócić ubogim słowo, Przemówienie poświęcone postaci ks. Lorenza Milaniego, wybitnego duszpasterza i wychowawcy, 20.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Giovanni Maria Vian, Kler nieklerykalny, "Gdybyśmy ich posłuchali, oszczędzilibyśmy sobie cierpień i upokorzeń" - o jakich dwóch duszpasterzach powiedział to Papież Franciszek? [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Solveig Perret-Almelid, Modlitwy protestanckie, Kobiety różnych wyznań piszą o swoim doświadczeniu modlitwy. Norwegia kojarzy nam się z raczej "chłodnym" stylem życia. Czy taki też jest styl modlitwy Norweżek? [www.osservatoreromano.va]
 • Elena Buia Rutt, Kobieca droga modlitwy, Odnosząca sukcesy kobieta interesów, dyrektor międzynarodowej spółki stwierdziła, że potrzebuje prawdziwej duchowości. Jak wiele osób, zaczęła jej najpierw szukać w religiach wschodu, aby w końcu dotrzeć do Jezusa i doświadczyć głębokiej przemiany [www.osservatoreromano.va]
 • Elisabeth Parmentier, Marta z Betanii jako wzór posługi, Marta z Betanii niezbyt jest kochana przez kobiety, ponieważ zbyt często wskazywana jest jako "ta gorsza", która zajmuje się gotowaniem zamiast słuchaniem Jezusa. Jednak uważna lektura Ewangelii prowadzi do zupełnie innych wniosków! [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Po stronie uchodźców, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański: Eucharystia to sakrament jedności i Bożej obecności w naszym życiu. 18.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Skarb i glina, Homilia w Domu św. Marty - 16.06.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Bóg robi pierwszy krok, Katecheza papieska podczas audiencji generalnej: Czy zasługujemy na miłość Bożą? 14.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Nie należy się zniechęcać w obliczu skandalu ubóstwa, Orędzie na I Światowy Dzień Ubogich, obchodzony w XXXIII niedzielę zwykłą, 19 listopada 2017 r. (wyd. 13.06.2017) [L'Osservatore Romano 8/2017]
 • Papież Franciszek, Zdecydowane głoszenie, Homilia w Domu św. Marty - 13.06.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Błogosławieństwa na wspak, Homilia w Domu św. Marty - 12.06.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Tajemnica tożsamości Boga, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - tajemnica tożsamości Boga. 11.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Świeckość przyjazna i gotowa do współpracy, Przemówienie do prezydenta Włoch podczas oficjalnej wizyty papieskiej 10.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Rada na koniec tygodnia, Homilia w Domu św. Marty - 9.06.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Więcej miejsca dla kobiet, Tam, gdzie dominuje nienawiść i przemoc, pierwszymi ofiarami są zazwyczaj kobiety i dzieci. Między innymi dlatego rola kobiet w życiu społecznym powinna być większa, pozwalająca na przezwyciężenie mentalności konfrontacyjnej [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Bóg nie może być bez człowieka, Katecheza papieska podczas audiencji generalnej: Na czym polega tajemnica chrześcijańskiej modlitwy? 7.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Elisa Zamboni, Modlitwa kobiet, Modlitwa jest drogą życia każdego chrześcijanina, niezależnie od płci. Czy istnieje jednak coś, co odróżnia modlitwę kobiet od jej "męskiej" wersji? Czy jest to może specyficzny rodzaj uwagi, skupionej bardziej na osobie niż intelektualnych treściach? [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Obłudnik zawsze jest pochlebcą, Homilia w Domu św. Marty - 6.06.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Ryzyko miłosierdzia, Homilia w Domu św. Marty - 5.06.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, O jedność w różnorodności, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 4.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Misja i wiara, Słowo przed modlitwą "Regina caeli" po Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 4.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Aby przezwyciężyć konflikty i rasizm, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w XXIX niedzielę zwykłą, 22 października 2017 r. [L'Osservatore Romano 8/2017]
 • Papież Franciszek, Strumień łaski Ducha, Rozważanie podczas ekumenicznego czuwania modlitewnego z charyzmatykami 3.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • L'Osservatore Romano, Miesiąc modlitw w intencji misji, Miesiąc modlitw w intencji misji i refleksji nad misjami ogłoszony został przez Papieża Franciszka, zaniepokojonego sprowadzaniem Papieskich Dzieł Misyjnych do roli organizacji dystrybującej pomoc ekonomiczną [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Z otwartą dłonią, Papież Franciszek podczas spotkania z gimnazjalistami zachęcał ich do patrzenia daleko w przód, do otwartości na rzeczy nowe [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, My jesteśmy sługami, Homilia w Domu św. Marty - 2.06.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jak patrzymy na młodych księży?, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Duchowieństwa 1.06.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano Czerwiec/Lipiec- 6/7(393)/2017, Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano czerwiec/lipiec - 6/7(393)/2017 [L'Osservatore Romano]
 • L'Osservatore Romano, L'Osservatore Romano Maj - 5(392)/2017, Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano MAJ - 5(392)/2017 [L'Osservatore Romano]
 • Papież Franciszek, Z wewnętrznym ogniem, Homilia w Domu św. Marty - 1.06.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Urodziny Kościoła, Katecheza papieska podczas audiencji generalnej: Dlaczego Duch Święty niezbędny jest Kościołowi? 31.05.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Joachim Meisner, Biogram kard. Joachima Meissnera (1933-2017) [L'Osservatore Romano 8/2017]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Attilio Nicora, Biogram kard. Attilio Nicory (1937-2017) [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Pożegnanie biskupa, Homilia w Domu św. Marty - 30.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Efeskie zesłanie Ducha Świętego, Homilia w Domu św. Marty - 29.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Niech Bóg nawróci serca terrorystów, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański: Wniebowstąpienie Jezusa i Jego obecność wśród nas. 28.05.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Dlaczego dzieci cierpią?, Czy jest jakaś odpowiedź na pytanie o cierpienie dzieci? Przemówienie papieskie w szpitalu dziecięcym w Genui (27.05.2017) [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • L'Osservatore Romano, Praca i godność, Papież Franciszek podczas swej wizyty w Genui zwrócił uwagę na ogromne zagrożenia, jakie stwarza mentalność konsumpcjonizmu i spekulacja, podważająca podstawy zdrowego stosunku do rzeczy materialnych [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Z oczami skierowanymi na Jezusa, Papież Franciszek odwiedzając Genuę wraca do swych korzeni rodzinnych - to stąd jego rodzice wyruszyli do Argentyny razem z innymi migrantami, uciekającymi przed głodem i nędzą [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Topografia ducha, Homilia w Domu św. Marty - 26.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Droga jako tło Ewangelii, Katecheza papieska podczas audiencji generalnej: Droga do Emaus 24.05.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Kościół nie jest Kościołem ludzi letnich, Homilia w Domu św. Marty - 23.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dwóch adwokatów, Homilia w Domu św. Marty - 22.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wybrani z różnych stron świata, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański: Jesteśmy wspólnotą w jedności z Panem. 21.05.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Doktryna i ideologia, Doktryna, która przeradza się w ideologię rodzi podziały i trudności w Kościele. Homilia w domu św. Marty - 19.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Aby dawać ludziom radość, Homilia w Domu św. Marty - 18.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Riccardo di Segni, Kim jest Miriam dla Żydów?, Choć Maryja była Żydówką, judaizm podchodzi do jej postaci w sposób polemiczny. Widać tu szczególnie dobrze nieprzystawalność dwóch światów teologicznych [www.osservatoreromano.va]
 • Antonella Lumini, Matka duchowa, Pochodziła z rodziny szlacheckiej, była jednak analfabetką. Gdy poproszono ją o przeczytanie Ewangelii, zrobiła to bez problemu. Jej dary prorocze i cuda słynne były w XIII wieku. Kim była św. Humilitas? [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Apostołka nadziei, Katecheza papieska podczas audiencji generalnej poświęcona Marii Magdalenie. 17.05.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Silvia Guidi, Rewolucja normalności, Trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech spowodowało olbrzymie straty materialne - również w obiektach zabytkowych. Co uda się uratować i w jaki sposób? Czym obecnie zajmują się konserwatorzy i muzealnicy? Rozmowa z dyrektor Muzeów Watykańskich [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Pokój nie jest spokojem, Homilia w Domu św. Marty - 16.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Niewinne serca powiernikami orędzia Maryi, Rozważanie przed modlitwą maryjną w Watykanie 14.05.2017 - podróż Papieża Franciszka do Fatimy (12-13.05.2017) [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Pod płaszczem Maryi, Homilia podczas Mszy św. w 100. rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie 13.05.2017 - podróż Papieża Franciszka do Fatimy (12-13.05.2017) [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Przeżywajcie swoje życie jako dar, Przemówienie do chorych na zakończenie Mszy św. 13.05.2017 - podróż Papieża Franciszka do Fatimy (12-13.05.2017) [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Giovanni Maria Vian, Milczenie i modlitwa: podróż do Fatimy, Podróż Papieża Franciszka do Fatimy w stulecie objawień (12-13.05.2017) była wielką modlitwą o pokój i nawrócenie [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • G.M.V., Milczenie i modlitwa, Pierwszymi słowami Papieża w Fatimie była długa modlitwa przed figurą Maryi. Modlitwa - o przemianę świata ku dobru i pokojowi - była też punktem kulminacyjnym i celem podróży [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Aby błagać o pokój, Papież Franciszek przybył do Fatimy, aby błagać Boga o pokój i wypraszać zgodę między narodami. Wskazał też, że czułość i miłość nie są cnotami ludzi słabych, ale wręcz przeciwnie - silnych [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jak Maryja bądźmy znakiem miłosierdzia Boga, Przemówienie do wiernych zgromadzonych na czuwaniu modlitewnym 12.05.2017 - podróż Papieża Franciszka do Fatimy (12-13.05.2017) [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Złącz wszystkich w jedną rodzinę, Modlitwa w kaplicy objawień - podróż Papieża Franciszka do Fatimy (12-13.05.2017) [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Lucetta Scaraffia, Świat patrzy na szopkę, Przychodząc przed szopkę w Boże Narodzenie chcemy prosić Jezusa o łaskę nowych początków. To On ma odpowiedź i rozwiązanie dla problemów naszego społeczeństwa [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, W drodze, Homilia w Domu św. Marty - 11.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Charles de Peyperou, Konieczna przebudowa, Nowy prezydent Francji kreuje się na obrońcę wartości europejskich i więzi między Europą a jej obywatelami. Czy deklaracje te znajdą pokrycie w rzeczywistości? [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Maryja stała, Katecheza papieska podczas audiencji generalnej poświęcona Maryi - Matce nadziei. 10.05.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Opór kontra uległość, Homilia w Domu św. Marty - 9.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Bóg niespodzianek, Homilia w Domu św. Marty - 8.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Różaniec w intencji pokoju, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" (Regina Caeli) 7.05.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Rygorystyczny, ale przynajmniej uczciwy, Homilia w Domu św. Marty - 5.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 7.07.2017, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 7.07.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 4.05.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Nie należy nigdy siedzieć, Homilia w Domu św. Marty - 4.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Znak nadziei, Audiencja generalna po podróży do Egiptu, 3.05.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Jak dwaj uczniowie z Emaus, Homilia w Domu św. Marty - 2.05.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Maryja innych, Maryja szczególną czcią otaczana jest przez katolików i prawosławnych. Jak patrzą na nią inne wyznania i religie? [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Prosimy o pokój, pojednanie i demokrację, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" (Regina Caeli) 30.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Jedyną skrajnością dozwoloną wierzącym jest ekstremalna miłość!, Homilia podczas Mszy św. odprawionej na stadionie egipskich Wojsk Obrony Powietrznej 29.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Kto ucieka od krzyża, ten ucieka od zmartwychwstania, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem i zakonnikami w Seminarium Koptyjskokatolickim. 29.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • L'Osservatore Romano, Podróż apostolska Papieża Franciszka do Egiptu, Relacja z podróży Papieża Franciszka do Egiptu, 28-29 kwietnia 2017 r. [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • GMV, W obliczu historii, Wizyta Papieża Franciszka w Kairze pozostawia trzy przesłania: aby przeciwstawić się terroryzmowi i wojnie, aby nie traktować religii instrumentalnie oraz aby dążyć do jedności Kościoła pomimo trudności wydających się nie do przezwyciężenia [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, "Nie" dla nienawiści w imię Boga, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji w sprawie pokoju w Al-Azhar, 28.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Jednoczy nas niewinna krew, Przemówienie podczas wizyty u Papieża Tawadrosa II w siedzibie Koptyjskiego Patriarchatu Ortodoksyjnego, 28.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Egipt jest powołany do przezwyciężenia wszelkiej przemocy i wszelkiego terroryzmu, Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych - podróż do Egiptu, 28.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Świadkowie posłuszeństwa, Homilia w Domu św. Marty - 27.04.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dusza migrująca, Katecheza podczas audiencji generalnej 26.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Msza św. w intencji Tawadrosa II, Homilia w Domu św. Marty, przed wylotem w podróż do Egiptu - 25.04.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Braterstwo podstawową zasadą regulującą porządek gospodarczy, Przesłanie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 24.04.2017 [L'Osservatore Romano 6-7/2017]
 • Papież Franciszek, Wiara jest konkretna, Homilia w Domu św. Marty - 24.04.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Miłosierdzie jako forma poznania, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" (Regina Caeli) 23.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Lucetta Scaraffia, Młodzież i kwestia seksualności, Czy w społeczeństwie, w którym seks jest wszechobecny, można unikać tego tematu w odniesieniu do młodzieży? I czy można go ujmować wyłącznie w kategoriach moralizatorskich? [www.osservatoreromano.va]
 • Charles de Peyperou, Francuzi nadal są niezdecydowani, Zamach we Francji w trakcie kampanii wyborczej zwiększa jeszcze bardziej niepewność i dezorientację. Żaden z kandydatów nie wydaje się być dobrym wyborem [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Sedno wiary, Katecheza podczas audiencji generalnej 19.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Mężczyźni i kobiety zmartwychwstania, Rozważanie przed modlitwą Regina Caeli w Poniedziałek Wielkanocny 16.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Pokój naszym dniom, Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi 16.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Inny świt, Homilia podczas Wigilii Paschalnej. 15.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Tajemnica odrzuconego kamienia, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 16.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Nadzieja rodzi się z krzyża, Katecheza podczas audiencji generalnej 12.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Należy podejmować odpowiedzialne decyzje, Przemówienie do członków włoskiego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Biologicznego, Biotechnologii i Nauk o Życiu 10.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Nasze ostateczne zwycięstwo będzie musiało przejść przez mękę i krzyż, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową 9.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Niczym ziarnko piasku, Homilia w Domu św. Marty - 6.04.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Zła nie zwycięża się złem, Katecheza podczas audiencji generalnej 05.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Obowiązek integrowania, Przemówienie z okazji 50. rocznicy ogłoszenia encykliki «Populorum progressio» 4 IV 2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, W znaku krzyża, Homilia w Domu św. Marty - 4.04.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Kwiaty Papieża, Wielu z nas zapomniało już o tragicznym trzęsieniu ziemi, które zniszczyło całe miasteczka w regionie Emilia we Włoszech. Papież jednak pamięta. Jego przesłanie dla mieszkańców tego regionu pełne jest nadziei i ufności w dobroć Boga [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Zepsucie jest gorsze od grzechu, Homilia w Domu św. Marty - 3.04.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Odrodzenie z ruin, Homilia podczas Mszy św. i słowa przed modlitwą "Anioł Pański" w Carpi 2.04.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Teresa Okure, Kobieta cierpiąca na krwotok, Dwanaście lat udręki. Ciągły ból i wykluczenie społeczne. To los kobiety cierpiącej na krwotok, która została uzdrowiona w momencie dotknięcia płaszcza Jezusa. I to przykład, jak Bóg rozwiązuje problemy, które po ludzku są nierozwiązywalne [www.osservatoreromano.va]
 • Barbara Alberti, Ochrzczona wodą morską, Kartagina w V w. Julia należy do rodziny szlacheckiej, ale zubożałej. Ma 15 lat i kocha wolność, kiedy zostaje zaręczona z bogatym i antypatycznym starcem. Próbuje ucieczki, zostaje porwana przez handlarzy niewolników [www.osservatoreromano.va]
 • Gualtiero Bassetti, Dostosowując krok do najsłabszego, Idee ks. Mazzolari'ego dziś wydają się szczególnie donośne i na czasie. Ten zmarły w 1959 kapłan był przyjacielem ubogich, piewcą nadziei i Kościoła jako wspólnoty [www.osservatoreromano.va]
 • Catherine Aubin, Milczenie i bolesne wyparcie, Samotność jest często przyczyną aborcji. A po niej kobieta pozostaje zostawiona sama sobie - rozmowa z Tugdalem Derville, założycielem wspólnoty wspierającej kobiety, które dokonały aborcji [www.osservatoreromano.va]
 • Silvina Perez, Łzy Lucii w lesie Chaco, Brak innego wyboru. Płacz bez słów i poczucie, że nie ma żadnej możliwej drogi. Zapadanie się coraz głębiej w przepaść bez końca. Wszystkie te uczucia kłębiły się w Lucii, kiedy zostawiała swoją córeczkę w domu dziecka [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Eutanazja i kara śmierci, Ten sam środek, który w USA aplikowany jest osobom skazanym na karę śmierci, w Europie służy do eutanazji. W USA przedstawiany jest jako tortura, w Europie - jako wyzwolenie [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Papież dla dzisiejszych czasów, Rozpoczął się piąty rok pontyfikatu Papieża Franciszka. Konsekwentnie realizuje swój program, a przede wszystkim - pozostał sobą, człowiekiem kontemplacji i duszpasterzem wychodzącym na peryferie [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Marzenie i rozczarowania Boga, Homilia w Domu św. Marty - 30.03.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Anna Pozzi, Środkowoafrykańska między przemocą a nadzieją, Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej jest bardzo trudna ze względu na bezprawie i panoszące się grupy zbrojne, wobec których ludność jest bezbronna [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Otwarcie serca, Katecheza podczas audiencji generalnej 29.03.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • GMV, Złe sny, Przesłanie Papieża Franciszka na temat konieczności rozbrojenia to kolejna z długiej serii wypowiedzi papieskich na ten temat. Wydaje się, że świat nie rozumie jednak powagi sytuacji [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wyschnięte korzenie, Homilia w Domu św. Marty - 28.03.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Ferdinando Cancelli, Przymierze między pokoleniami, "Siostrę śmierć" - jak ją nazywał św. Franciszek - dzieli przepaść od "śmierci nowoczesnej", która jest wyrazem kultury odrzucenia. Dokąd doprowadził ludzkość fałszywie rozumieny humanizm? [L'Osservatore Romano 11/2016]
 • GMV, Serce Mediolanu, Papieska wizyta w Mediolanie została praktycznie niezauważona przez polskie media, choć w spotkaniu z Franciszkiem uczestniczyło ponad milion osób [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wszyscy potrzebujemy światła wiary w Chrystusa, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 26.03.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Kiedy otwieramy się na łaskę, niemożliwe staje się rzeczywistością, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Mediolanie, 25.03.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Giovanni Maria Vian, Serce Mediolanu, Wizyta Papieża Franciszka w Mediolanie była szczególna z kilku powodów - jest to największa diecezja na świecie, w której koncentrują się blaski i cienie współczesnej Europy. Z Lombardczykami łączą papieża osobiste więzi [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Ewangelia rodziny radością dla świata, List w związku z IX Światowym Spotkaniem Rodzin w 2018 r. (opublikowany 25.03.2017), tł. według L'Osservatore Romano [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • GMV, Przesłanie dla Europy, Trzeba powrócić do ducha służby, do pasji politycznej i chrześcijańskich korzeni Europy - takie jest przesłanie Papieża dla przywódców UE, próbujących w technokratyczny sposób rozwiązywać przerastające ich problemy [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Solidarność lekarstwem na populizm, Przemówienie do szefów państw i rządów Unii Europejskiej z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich 24.03.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Dzień słuchania, Homilia w Domu św. Marty - 23.03.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Blisko słabych, Katecheza podczas audiencji generalnej 22.03.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Papież Franciszek, Łaska wstydu, Homilia w Domu św. Marty - 21.03.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Józef marzyciel, Homilia w Domu św. Marty - 20.03.2017: św. Józef to mężczyzna wrażliwy, a jednocześnie niezwykle odporny [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, W poszukiwaniu prawdziwej wody, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 19.03.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Gualtiero Bassetti, Trzeba się spieszyć, Pięćdziesiąt lat minęło od wydania "Populorum progressio". Dramatyczna sytuacja na Bliskim Wschodzie, w Sudanie i problem migrantów w UE potwierdzają, jak prorocze były słowa papieża Pawła VI i jak niewiele świat z nich zrozumiał [www.osservatoreromano.va]
 • GMV, Zapomniana encyklika, Diagnoza postawiona przez Pawła VI w "Populorum progressio" jest ciągle aktualna: społeczność ludzka cierpi na poważną chorobę. Jednak świat nadal nie chce zastosować terapii wskazanej przez Papieża [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jak gdyby nigdy nic, Homilia w Domu św. Marty - 16.03.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Miłość to nie telenowela, Katecheza podczas audiencji generalnej 15.03.2017 [L'Osservatore Romano 5/2017]
 • Lucetta Scaraffia, Przeciw kobietom, Orzeczenia przyznające parom homoseksualnym możliwość do bycia rodzicami, nawet wbrew obowiązującemu prawu, wskazują na zamysł polityczny, kierujący się "jedynie słuszną" ideologią liberalizmu [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wzięci za rękę, Homilia w Domu św. Marty - 14.03.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Krzyż jest bramą zmartwychwstania, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 12.03.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Ferdinando Cancelli, Wypaczona prawda na temat końca życia, Pacjenci dochodzący do kresu życia nie chcą przyspieszać swojej śmierci, ale żyć z godnością: takie jest doświadczenie lekarza medycyny paliatywnej, wbrew eutanazyjnej propagandzie mediów [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Obyśmy zawsze mieli w sercu Słowo Boże, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 5.03.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Lucetta Scaraffia, Nowy rodzaj zniewolenia kobiet, Macierzyństwo zastępcze ukazywane jest jako kolejny element nieuchronnego postępu cywilizacyjnego. Jak to możliwe, że nie dostrzega się w tym wyzysku kobiecego ciała, potraktowanego jako przedmiot handlu? [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Ponad polityką, Stanowisko zajęte przez Papieża Franciszka w sprawie wielkich tematów społecznych celowo lokuje się ponad podziałami politycznymi. Nie jest to relatywizm, ale wskazanie na fundamenty [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Prawdziwy post, Homilia w Domu św. Marty - 3.03.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Kompas chrześcijanina, Homilia w Domu św. Marty - 2.03.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Marcelo Figueroa, Budowanie od podstaw, W Kościołach protestanckich kobieta w roli pastora nikogo już nie dziwi. Również w stosunkowo konserwatywnej Ameryce Łacińskiej [www.osservatoreromano.va]
 • Luisa Maria Almendra, Prorokini Anna, Kim była tajemnicza prorokini Anna, która wyszła na spotkanie małego Jezusa? Dlaczego nazywano ją prorokinią? Jaki był jej związek ze świątynią jerozolimską? [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Kobiety w świecie katolickim i protestanckim, Jako jeden z powodów sukcesu reformacji podaje się dowartościowanie przez protestantów roli kobiet i ich alfabetyzację. Rzadko jednak zwraca się uwagę na to, co w wyniku reformacji kobiety utraciły [www.osservatoreromano.va]
 • Margherita Pelaja, Żydówka, protestantka, katoliczka, Co łączy żydowską handlarkę, siostrę Marię od Wcielenia oraz Marię Merian - malarkę i przyrodniczkę? Na pozór niewiele. A jednak biografie tych XVII-wiecznych kobiet mają wiele wspólnego: ducha inicjatywy, głęboką religijność i pasję poznania [www.osservatoreromano.va]
 • Lucetta Scaraffia, Kobiety i reformacja, Na rocznicę wystąpienia Lutra można patrzeć z różnych punktów widzenia. Jednym z nich jest sytuacja kobiet, a zwłaszcza problem kapłaństwa lub innej posługi kobiet [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Miejsce dla dobra w naszym życiu, Homilia podczas Mszy św. w Środę Popielcową 1.03.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Wielki Post jako droga nadziei, Audiencja generalna 1.3.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Wszystko i nic, Homilia w Domu św. Marty - 28.02.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Rewolucyjna modlitwa Maryi, Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2017 (wydane 27.02.2017) - tł. L'Osservatore Romano [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Marcelo Figueroa, Bogactwo młodych Kościołów, Dialog katolicko-anglikański przeżywa momenty trudne, ale też wiele jest powodów do nadziei. Widać to szczególnie dobrze tam, gdzie Kościół żyje swą misją i nie zamyka się w sobie [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości, Homilia podczas Liturgii Słowa w kościele anglikańskim Wszystkich Świętych w Rzymie, 26.02.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Nie obawiajmy się zawierzyć miłości i dobroci Ojca, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 19.02.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Potrzebny jest prawdziwy katechumenat przygotowujący do sakramentu małżeństwa, Przemówienie do proboszczów uczestniczących w kursie zorganizowanym przez Trybunał Roty Rzymskiej, 25.02.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Wojna światowa o wodę, Przemówienie na zakończenie seminarium poświęconego prawu człowieka do wody 24.02.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Sprawiedliwość i miłosierdzie, Homilia w Domu św. Marty - 24.02.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • G.M.V., Papież i dzieci, Relacje z działalności Papieża ograniczają się zazwyczaj do kilku zdań. Ten, kto chce go naprawdę zrozumieć, powinien przyjrzeć się tym długim godzinom, które spędza bez pośpiechu z wiernymi, poświęcając im swój czas i siły [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie odkładaj nawrócenia na później, Homilia w Domu św. Marty - 23.02.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Ferdinando Cancelli, W obliczu własnej śmierci, Minęło kilkanaście lat od wprowadzenia we Francji ustawy otwierającej duże możliwości medycynie paliatywnej. Tymczasem przeciętny Francuz znacznie więcej wie o eutanazji niż o tym, co medycyna oferuje osobom u kresu życia [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Świat stworzony nie jest własnością człowieka, Audiencja generalna 22.02.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Przyjmować, chronić, promować i integrować, Przemówienie do uczestników VI Międzynarodowego Forum "Migracje i pokój" 21.02.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Kuszeni światowością, Homilia w Domu św. Marty - 21.02.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Chrześcijańska rewolucja, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 19.02.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Strażnicy pokoju, Homilia w Domu św. Marty - 16.02.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wszystko jest darem, Katecheza podczas audiencji generalnej 8.02.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Owce czy wilki?, Homilia w Domu św. Marty - 14.02.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Historia Kaina i Abla, Homilia w Domu św. Marty - 13.02.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Sprawiedliwość ożywiana przez miłosierdzie, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 12.02.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Żaden naród nie jest przestępcą, żadna religia nie jest terrorystyczna, Przesłanie do uczestników kalifornijskiego spotkania ruchów ludowych (10.02.2017) [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Jak odpowiada się na pokusę, Homilia w Domu św. Marty - 10.02.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Siostry wspólnoty Bose, Ci, którym jest zawsze gorzej, niż innym, Jezus dostrzega bezwstydną niesprawiedliwość bogaczy, którzy dla zachowania pozorów dzielą się z innymi okruchami ze swego stołu. Tak było i jest nadal. Ale nie mamy się przejmować tym, na co nie mamy wpływu. Rozważanie ewangelii Łk 21 [www.osservatoreromano.va]
 • Anna Foa, Regina Jonas - zapomniana rabinka, Pierwsza w historii kobieta wyświęcona na rabina, Regina Jonas, ofiara Auschwitz, zupełnie zapomniana, wydobyta została z mroku historii dopiero po upadku muru berlińskiego [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Czasopismo będące "mostem" i "granicą", Przemówienie do kolegium pisarzy "La Civilta Cattolica" 9.02.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Człowiek nie może żyć bez nadziei, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej 9.02.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Kobieta jest harmonią świata, Homilia w Domu św. Marty - 8.02.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nadzieja buduje mosty, Katecheza podczas audiencji generalnej 8.02.2017 [L'Osservatore Romano 3-4/2017]
 • Papież Franciszek, Kwestia DNA, Homilia w Domu św. Marty - 7.02.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Dwa cuda, Homilia w Domu św. Marty - 6.02.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, O miłości i o bólu, Dzisiaj niewielu pamięta o Idzie Görres, której dzieła gruntownie odnowiły hagiografię XX wieku, zwłaszcza historię świętej małej Teresy z Lisieux [www.osservatoreromano.va]
 • Antonella Lumini, Apostołka Ducha Świętego, Błogosławiona Elena Guerra to na wpół zapomniana mistyczka, której koleje losu są naprawdę zdumiewające. Na jej listy papież Leon XIII odpowiedział encykliką o Duchu Świętym [www.osservatoreromano.va]
 • Anna Foa, Cerowanie, Kobiety nie tylko "tkają", ale i "cerują" to, co zostało rozdarte: więzi społeczne, zaufanie, poczucie braterstwa [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Rosanna Virgili, Błogosławieństwo Elżbiety, Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny nawet pobożnym katolikom często wydaje się niezrozumiałe. Jednak życie i słowa św. Elżbiety są nierozerwalnie złączone z narodzinami Jezusa - jej miejsce w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza nie jest przypadkowe [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Każde życie jest święte, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 5.02.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Inna gospodarka jest możliwa, Przemówienie do uczestników spotkania poświęconego "gospodarce komunii" 4.02.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Lucetta Scaraffia, Trudności z definitywnym wyborem, Synod Biskupów poświęcony młodzieży, który ma odbyć się w 2018 r. wskazuje na zasadniczy problem współczesnego człowieka: nieumiejętność wyboru i kulturę tymczasowości [www.osservatoreromano.va]
 • Giulia Galeotti, Niepełna helisa, W roku 1962 trzech naukowców otrzymało Nagrodę Nobla za odkrycie struktury DNA. Pominięto niestety całkowicie zasługi wcześniejszej badaczki Rosalindy Franklin, prawdziwej odkrywczyni morfologii DNA [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Ojcowie, matki lub bracia żyjący nadzieją, a nie profesjonaliści "sacrum", Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego 2.02.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Niezawodna nadzieja na życie po śmierci, Katecheza podczas audiencji generalnej 1.02.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Lucetta Scaraffia, Katolicy w obliczu kluczowych pytań naszych czasów, Od początku pontyfikatu w kluczowych kwestiach Papież Franciszek starał się zajmować stanowisko podkreślające przewagę etyki nad polityką - chcąc niejako uzmysłowić niebezpieczeństwo upolitycznienia moralności [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Anna Pozzi, Maraton pokoju Tegli Loroupe, Tegla Loroupe, kenijska biegaczka, mistrzyni świata i rekordzistka, jest prawdziwą wojowniczką. Po zakończeniu kariery sportowej nie przestała walczyć, o cele jeszcze bardziej ambitne: prawa człowieka, pokój i wolność [www.osservatoreromano.va]
 • Sergio Massironi, Sztuka tkania więzi międzyludzkich, Ośrodek Tęcza 3P znajduje się w szczególnie zaniedbaniej części Palermo. Prowadząca go Siostra Alonzo nie dostała od miasta żadnej pomocy, wsparli ją natomiast więźniowie z pobliskiego zakładu karnego [www.osservatoreromano.va]
 • Pasquale Chessa, Odwaga, by zaśpiewać Dies irae, Kim była Maria Carta z sardyńskiego miasteczka Siligo? Co wspólnego miała z chorałem gregoriańskim, Francisem Coppolą i Franco Zefirellim? I dlaczego matka zabroniła jej śpiewać pieśń Dies irae? [www.osservatoreromano.va]
 • Mercedes Navarro Puerto, Judyta zbawicielka, Biblijna Judyta jest bohaterką, wojowniczką. Jej sylwetka jest odbiciem archetypu bohatera, ale płci żeńskiej, a księga nazwana jej imieniem pełna jest paradoksów [www.osservatoreromano.va]
 • Ferdinando Cancelli, Światło Boże w świecie, Św. Elżbieta Węgierska widziana oczami Edyty Stein: choć umarła tak młodo, spełniła swe człowieczeństwo. Spontaniczna radość młodości zrealizowała się w pokornej służbie ubogim i chorym [www.osservatoreromano.va]
 • Silvina Perez, Męczenniczka praw człowieka, Dyktatura zawsze zaczyna się od obietnic większego bezpieczeństwa. Dalej są już tylko brutalne represje i zamykanie ust nieposłusznym. Przypomina o tym postać Marianelli García Villas, okrutnie zgładzonej przez juntę Salwadoru [www.osservatoreromano.va]
 • Giuseppe Fiorentino, Zamykanie się nie jest postępem, Rozporządzenia prezydenta Trumpa są zgodne z jego obietnicami wyborczymi. Pytanie jednak, czy proponowane ograniczenia imigracyjne rozwiążą jakiekolwiek problemy, czy raczej je zaostrzą? [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jezus patrzy na każdego z nas, Homilia w Domu św. Marty - 31.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jeśli męczennik nie budzi sensacji, Homilia w Domu św. Marty - 30.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Nie pogrążajmy się w chaosie niepohamowanej konsumpcji, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 29.01.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Trzeba powiedzieć "nie" kulturze prowizoryczności, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 28.01.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Skurczone dusze, Homilia w Domu św. Marty - 27.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Siostry wspólnoty Bose, Tajemnica we mnie i w innym ode mnie, Powołaniem człowieka jest wolność - dlatego też Bóg pragnie uwolnić nas od wszelkiego zniewolenia. Rozważanie Ewangelii Mk 1,21-28 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Odwaga kobiet, Katecheza podczas audiencji generalnej 25.01.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Uczmy się od siebie nawzajem, Homilia podczas Niezsporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 25.01.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Margherita Pelaja, Władza rządzenia, Dyskusja nad wzajemną relacją władzy sakramentalnej i władzy rządzenia w Kościele nabrała nowego wymiaru wraz z niedawną reformą kanonicznego procesu małżeństwa: świeccy mogą stanowić większość w kolegium sędziów [www.osservatoreromano.va]
 • Antonella Cattorini Cattaneo, Czy istnieje specyfika kobieca w sztuce?, Długie nożyce, eksponat z wystawy w La Triennale - to symbol ucinania stereotypów na temat roli kobiet w sztuce [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Same przepisy nie wystarczają, Współodpowiedzialność wymaga zmiany mentalności w Kościele dotyczącej w szczególności roli świeckich, których nie należy traktować jako "współpracowników" duchowieństwa, ale jako współodpowiedzialnych za istnienie Kościoła - to słowa Benedykta XVI [www.osservatoreromano.va]
 • Caroline Pigozzi, Krzyż rodzący owoce, Wizyta Papieża Franciszka w Gruzji zwraca uwagę na tamtejszy mało znany Kościół, a wraz z nim, na jego świętych. Kim była święta Nino - młoda i piękna kobieta, która stała się niewolnicą na dworze królewskim, a później pierwszą apostołką Gruzji? [www.osservatoreromano.va]
 • Anne-Marie Peltier, Maryja z Nazaretu w płonącym sercu przymierza, Wstrzemięźliwość świadectwa Pisma na temat miejsca Maryi w planie zbawienia oznacza dyskrecję, lecz nie umniejszanie jej roli [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jedno po drugim, Homilia w Domu św. Marty - 24.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Giulia Galeotti, Oswald Gracias, Na początku nie było żadnej hierarchii, Relegowanie kobiet na stanowiska i role drugorzędne to nie wola Chrystusa, ale wpływ mentalności światowej - rozmowa z kard. Oswaldem Graciasem, członkiem rady kardynałów wspierającej Papieża Franciszka [www.osservatoreromano.va]
 • Patricia Murray, Do czego służą kanonistki, Powołanie Rady Kanonistek jest oznaką rosnącej potrzeby zaangażowania kobiet w Kościele. Już obecnie jest wiele kobiet, także zakonnic, posiadających odpowiednie wykształcenie w dziedzinie prawa kanonicznego [www.osservatoreromano.va]
 • Margherita Pelaja, Ułożenie sobie życia przez zamążpójście, Przez całe wieki zaręczyny czy też obietnica małżeństwa traktowane były przez prawo bardzo poważnie. Dlaczego w XX wieku instytucja narzeczeństwa zanikła lub zyskała charakter wyłącznie symboliczny? [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzy cuda, Homilia w Domu św. Marty - 23.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Rosella Fabiani, Koncert pod bombami, Muzyka na ulicach zniszczonego przez bomby miasta w Syrii. Czy to sen? Nie, to Aeham Ahmad, pianista, który zdecydował się dawać koncerty wśród gruzów Jarmuku [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Światło z peryferii, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 22.01.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Dzieło św. Dominika pomogło ludziom stać się światłem i solą, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Jubileuszu Dominikanów, 21.01.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Potrzebny jest "nowy katechumenat" w przygotowaniu do małżeństwa, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, poruszające kwestię przygotowania do sakramentu małżeństwa, 21.01.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 20.1.2017, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 20 stycznia 2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Gilberto Agustoni, Biogram kard. Gilberto Agustoniego (1922-2017) [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Nowe serce, Homilia w Domu św. Marty - 20.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Walka w sercu, Homilia w Domu św. Marty - 19.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Modlitwa pogan, Katecheza podczas audiencji generalnej 18.01.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Zakaz parkowania, Homilia w Domu św. Marty - 17.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Baranek Boży, który gładzi grzech świata, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 15.01.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Papież Franciszek, Osiadłe dusze, Homilia w Domu św. Marty - 13.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Bez replayu, Homilia w Domu św. Marty - 12.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Fabrykanci bożków, Katecheza podczas audiencji generalnej 11.01.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • L'Osservatore Romano, Kto bije w dzwon?, Przesłanie wideo Papieża Franciszka związane jest ze styczniową intencją modlitwy: o jedność między chrześcijanami i dialog międzyreligijny [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Zdumiony właściciel gospody, Homilia w Domu św. Marty - 10.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • G.M.V., Dziedzictwo Montiniego, Pół wieku temu Paweł VI ustanowił Światowy Dzień Modlitw o Pokój i podpisał encyklikę Populorum Progressio. Od tego czasu troska papieży o światowy pokój ma charakter stały i systematyczny [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Z Ewangelią w kieszeni, Homilia w Domu św. Marty - 9.01.2017 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wiara oświeca serce, Homilia podczas Mszy św. w niedzielę Chrztu Pańskiego 8.01.2017 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Zachowujmy wciąż żywą i wdzięczną świadomość naszego chrztu, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" w niedzielę Chrztu Pańskiego 8.01.2017 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Święte pragnienie Boga, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego 6.01.2017 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, W poszukiwaniu światła, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" w uroczystość Objawienia Pańskiego 6.01.2017 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Płacz matki, Katecheza podczas audiencji generalnej 4.01.2017 [L'Osservatore Romano 2/2017]
 • Carlo Triarico, Nasiona dla Aleppo, Aleppo nie wyzwoli się za pomocą bomb. Trzeba jeszcze uwolnić Aleppo i całą Syrię od nędzy. Temu służy m.in. inicjatywa Salvatore Ceccarelli'ego [www.osservatoreromano.va]
 • Isabella Farinelli, Ewolucja ikony teologicznej, Krzyż, choć może wydawać się prostym znakiem, ma też swoją historię różnych przedstawień ikonograficznych - dowodzi tego wystawa krzyży w Perugii, od "Christus Patiens" do "Christus triumphans" [www.osservatoreromano.va]
 • Nicola Gori, Sergio da Rocha, Kościół liczący na ubogich, Kościół w Brazylii zawsze pracuje z ubogimi i liczy na nich. To właśnie ubodzy poinformowali mnie, że zostałem mianowany kardynałem - mówi z uśmiechem kard. Sergio da Rocha [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Jak w Efezie, Homilia podczas Mszy św. w Nowy Rok - Uroczystość Najświętszej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2017 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, W pierwszym dniu Nowego Roku mówimy Maryi: dziękujemy, Święta Boża Rodzicielko!, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Najświętszej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2017 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Logika spotkania i bliskości, Homilia podczas nieszporów na zakończenie roku, 31.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Nicola Gori, Renato Corti, Odpowiedzialność doradztwa, Kard. Renato Corti: łatwo jest krytykować księży. Lecz przede wszystkich trzeba ich kochać i interpretować momenty kryzysu jako wezwanie do większego braterstwa [www.osservatoreromano.va]
 • Charles de Peyperou, Jean Vanier, Wezwanie do spotkania, Jak można pomóc osobie, która została upokorzona, czuje się wykluczona ze społeczeństwa? To jest nieustanną troską Jeana Vaniera, twórcy wspólnot Arche (Arki) [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, To nie są tylko gwiazdy, Katecheza podczas audiencji generalnej (z cyklu katechez na temat nadziei) 28.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Solidarność z prześladowanymi chrześcijanami, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" w święto św. Szczepana, 26.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Przyjmijmy Księcia Pokoju, Orędzie "Urbi et Orbi" 25.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Prawdziwy duch Bożego Narodzenia, Homilia podczas Pasterki 24.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Lucetta Scaraffia, Badania prawie nieznane, Dlaczego śmiertelność w chorobach krążenia spadła w ostatnich latach o 40% u mężczyn, a jedynie o 4% u kobiet? Medycyna ze wstydem zaczyna przyznawać, że większość leków i terapii nie uwzględnia różnic fizjologii płci [www.osservatoreromano.va]
 • Irmtraud Fischer, Rut: genealogia rodzaju żeńskiego, Księga Rut ostentacyjnie koncentruje się na kobietach. Jednakże w chrześcijańskiej tradycji ostatnich dwustu lat księga była odczytywana zupełnie inaczej [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Logika reformy, Przemówienie Papieża Franciszka do Kurii Rzymskiej, 22.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 21.12.2016, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 21.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Otwarte szuflady, Katecheza podczas audiencji generalnej (z cyklu katechez na temat nadziei) 21.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Maria dell'Orto, Pierwsza rewolucja Jezusa, Fragment z Ewangelii Łukasza 11,27-28 otwiera nam oczy na to, co jest pierwszą rewolucją, radykalną zmianą sposobu postrzegania kobiet, wniesioną przez Jezusa [www.osservatoreromano.va]
 • Mariella Balduzzi, Historia różnicy biologicznej, Ideologie maskulinizmu miały wpływ także na nauki przyrodnicze. Niektóre z obowiązujących dawniej teorii dziś budzą śmiech lub zażenowanie [www.osservatoreromano.va]
 • Catherine Aubin, Camille Froidevaux-Metterie, Prawdziwa zmiana antropologiczna, Feminizm wywołał trzęsienie ziemi. Czy oznacza to jednak wywrócenie porządku rzeczy, czy tylko naszego spojrzenia na nie? Czy konwergencja płci jest czymś niewłaściwym i niechrześcijańskim? [www.osservatoreromano.va]
 • Gianluca Biccini, Dialog nie jest słabością, Czy jest sens kontynuować dialog z muzułmanami? A jeśli nie - to jaka jest alternatywa? Rozmowa z kard. Tauranem dzień po masakrze w Berlinie [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Bliskość Boga wobec ludzkości, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 18.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Łaska pamięci, Homilia podczas Mszy św. z okazji 80. urodzin Papieża, 17.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Palec, który wskazuje, Homilia w Domu św. Marty - 16.12.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • L'Osservatore Romano, Urodzić się w 1936 r., Jak to jest - urodzić się w 1936 r.? Wie o tym Papież Franciszek, a także jego rówieśnicy: dziennikarz Joaquin Navarro-Valls czy pianistka Paloma O'Shea [www.osservatoreromano.va]
 • Charles de Pechpeyrou, Prawa człowieka według ONZ, Nagrody przyznawane przez ONZ osobom, które szczególnie wyróżniły się w obronie praw człowieka i w służbie ludzkości to "dobra wiadomość", która tak rzadko gości w naszych środkach przekazu, zdominowanych przez przemoc i nadużycia [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wielki i mali, Homilia w Domu św. Marty - 15.12.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Zadziwienie w obliczu dziecka, Katecheza podczas audiencji generalnej (z cyklu katechez na temat nadziei) 7.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Lud odrzucony, Homilia w Domu św. Marty - 13.12.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • Giovanni Maria Vian, Arturo Sosa, Nikt nie ratuje się sam, 68-letni Wenezuelczyk Arturo Sosa jest pierwszym generałem jezuitów nie-Europejczykiem. W tym wywiadzie dla L'Osservatore Romano opowiada o sobie i opowiada o Towarzystwie Jezusowym [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Tam, gdzie jest matka, jest zawsze smak domu, Homilia podczas Mszy św. we wspomnienie Matki Boskiej z Guadalupe [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Radujcie się zawsze w Panu, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 11.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Pośrednicy czy pracownicy pośrednictwa, Homilia w Domu św. Marty - 9.12.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • Emilio Ranzato, Wizjoner wrażliwy na rzeczywistość, 15 grudnia mija 50 lat od śmierci Walta Disneya. Jego twórczość pod wieloma względami przecierała nowe szlaki, a bohaterowie jego animacji byli czymś więcej niż tylko "postaciami z kreskówek" - uosabiali ducha epoki [www.osservatoreromano.va]
 • Charles de Pechpeyrou, Yolande Mukagasana, Ratunek dla przyszłych pokoleń, Minęło już ponad 20 lat od ludobójstwa w Rwandzie. Pojednanie wydaje się trudne, niemal niemożliwe - a jednak jest jedyną drogą ku temu, aby tragiczne wydarzenia już nigdy się nie powtórzyły [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wielkie "tak", Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 8.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Papież Franciszek, Przychodzę do Ciebie, Matko, Modlitwa odmówiona na Placu Hiszpańskim 8.12.2016 [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • Papież Franciszek, Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: "wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1,49), Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego 2017 r. (wyd. 8.12.2016) [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Maria dell' Orto, A gdyby to było kazanie?, Ewangelia o spotkaniu Jezusa z kobietą cudzołożną w domu Szymona jest bezlitosna względem tego ostatniego. Jego zaślepienie kontrastuje z głębokim spojrzeniem Jezusa, jego oskarżenia - z Jezusowym przebaczeniem [www.osservatoreromano.va]
 • Valentina Giannacco, Jakby nie świeciły gwiazdy, Hildegarda z Bingen to nie tylko znawczyni ziołolecznictwa i twórczyni pieśni religijnych, ale także niezwykły talent kaznodziejski: nikt nie śmiał podważyć jej słów, choć mówiła o sprawach trudnych i ostro karciła swych słuchaczy [www.osservatoreromano.va]
 • Madeleine Fredell, Przepowiadanie jest moim powołaniem, Wychowana w duchu feminizmu. Niektórzy mówią jej: dlaczego nie przejdziesz do luteranów, tam mogłabyś zostać kapłanem? Ona jednak świadomie pragnie pozostać katoliczką - to siostra Madeleine, dominikanka [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Cnota ludzi małych, Katecheza podczas audiencji generalnej (pierwsza z cyklu katechez na temat nadziei) 7.12.2016 [L'Osservatore Romano 1/2017]
 • Marie Besançon, Zasłona Tamar, Historia Tamar z księgi Rodzaju jest bogata w niespodziewane zmiany sytuacji. Jednak jej sens jest znacznie głębszy niż wynika to z, nierzadko powierzchownych, komentarzy biblijnych [www.osservatoreromano.va]
 • Enzo Bianchi, Trzy są ku temu warunki, Świeccy nie głoszą Słowa Bożego podczas liturgii: czy wynika to jednak z kategorycznego zakazu, czy tylko z utrwalonej praktyki? Historia Kościoła pokazuje, że kazania nieraz głosiły osoby, które nie miały święceń [www.osservatoreromano.va]
 • Caroline Pigozzi, Pochłaniająca pasja, Życie świętej księżnej Kamili Baptysty Varano oscylowało między dworskimi przyjemnościami a mistyką: ostatecznie wybrała klasztor. Jednak w czasach bezlitosnego rodu Borgiów nie oznaczało to spokojnego życia, lecz tułaczkę [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Judasz i zabłąkana owca, Homilia w Domu św. Marty - 6.12.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Intuicja Magdaleny, Homilia w Domu św. Marty - 5.12.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Moc duchowa królestwa Bożego, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 4.12.2016 [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 1.12.2016, 12 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 1.12.2016 (m.in. dotyczący Leonii Marii Nastał) [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • Papież Franciszek, Duchowy konserwatyzm, Homilia w Domu św. Marty - 1.12.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Chrześcijanin modli się również uczynkami, Katecheza podczas audiencji generalnej 30.11.2016 [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • Anna Foa, Palma wśród wrogich światów, Jerozolimski dom sióstr salezjanek wznosi się na styku trzech światów: chrześcijańskiego, żydowskiego i muzułmańskiego. I otwarty jest dla wszystkich [www.osservatoreromano.va]
 • Iva Beranek, Kobieta pokoju, Ruth Patterson, pastorka z Irlandii Północnej, głęboko wierzy, że pojednanie jest kluczem do duchowej przemiany i do zewnętrznego pokoju. Obciążająca nas pamięć powinna ustąpić wobec nadziei, stawiającej mosty ku przyszłości [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Siła prostaczków, Homilia w Domu św. Marty - 29.11.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • Stefano Girola, U boku ludzi w świecie, który się zmienia, "Jesteśmy po stronie ludzi i powinniśmy tam być, kiedy rząd nie może pomóc" - rozmowa z abpem Johnem Ribatem, pierwszym kardynałem z Papui-Nowej Gwinei, metropolitą Port Moresby [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Piękna niespodzianka, Homilia w Domu św. Marty - 28.11.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Ewangelia otwiera nas na spotkanie z Panem, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 27.11.2016 [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • Papież Franciszek, Pobudzani przez Ducha Świętego do misji, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2017, opublikowane 27.11.2016 [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • Fabrizio Contessa, Trzy powody, aby podziękować, Trzy powody, żeby podziękować Kościołowi katolickiemu i Papieżowi Franciszkowi za jego „przywództwo ekumeniczne”. Wskazuje je Chilijczyk Martin Junge, od 2010 r. sekretarz Światowej Federacji Luterańskiej [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wystarczy jedno słowo, Homilia w Domu św. Marty - 25.11.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Trzy głosy, Homilia w Domu św. Marty - 24.11.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Wielka niesprawiedliwość, Katecheza podczas audiencji generalnej 23.11.2016 [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • Papież Franciszek, W dniu sądu, Homilia w Domu św. Marty - 22.11.2016 [www.osservatoreromano.va]
 • Papież Franciszek, Drzwi pozostają otwarte, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Roku Świętego Miłosierdzia, 20.11.2016 [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • Papież Franciszek, Misericordia et misera, List apostolski na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (tłum. L'Osservatore Romano), 20.11.2016 [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • Papież Franciszek, Stawajmy się ludźmi zdolnymi do przebaczenia i pojednania, Alokucja Papieża Franciszka podczas Konstytorza Publicznego 19.11.2016 [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Renato Corti, Biogram kard. Renato Corti'ego (kreowanego na konsystorzu 19.11.2016) [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Sebastian Koto Khoarai OMI, Biogram kard. Sebastiana Koto Khoarai (kreowanego na konsystorzu 19.11.2016) [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Ernest Simoni, Biogram kard. Ernesta Simoni'ego (kreowanego na konsystorzu 19.11.2016) [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Carlos Aguiar Retes, Biogram kard. Carlosa Aguiara Retes (kreowanego na konsystorzu 19.11.2016) [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • L'Osservatore Romano, Kard. John Ribat MSC, Biogram kard. Johna Ribata (kreowanego na konsystorzu 19.11.2016) [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Joseph William Tobin CSsR, Biogram kard. Josepha Williama Tobina (kreowanego na konsystorzu 19.11.2016) [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Anthony Soter Fernandez, Biogram kard. Anthony'ego Sotera Fernandeza (kreowanego na konsystorzu 19.11.2016) [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Patrick D'Rozario CSC, Biogram kard. Patricka D'Rozario CSC (kreowanego na konsystorzu 19.11.2016) [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Baltazar Enrique Porras Cardozo, Biogram kard. Baltazara Porrasa Cardozo (kreowanego na konsystorzu 19.11.2016) [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • L'Osservatore Romano, Kard. Jozef de Kesel, Biogram kard. Jozefa de Kesela (kreowanego na konsystorzu 19.11.2016) [L'Osservatore Romano 12/2016]
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W