Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Msza święta

Publikacje z periodyku "Msza Święta" na stronach OpokiSpis publikacji, od najnowszych wstecz

 • Jan Hadalski, Liturgiczne bogactwo maja, W kalendarzu kościelnym nie często się zdarza, że jeden miesiąc kumuluje aż tyle treści i liturgicznych wydarzeń. [Msza Święta 05/2018]
 • Jan Sochoń, Rola Maryi Królowej w dziejach narodu polskiego, Trudno wyobrazić sobie chrześcijańską kulturę Zachodu bez obecności Maryi, Matki Jezusa [Msza Święta 05/2018]
 • Jan Hadalski, Homo festivus, Każdy z nas jest „homo festivus” zmierzającym ku wiecznemu świętowaniu w Bogu (lipcowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2017) [Msza Święta 07-08/2017]
 • Jan Sochoń, Życie i święto, Święto i świętowanie przynależą do niezbywalnych cech antropologicznych, bez nich ludzki świat nie byłby w pełni ludzkim światem [Msza Święta 07-08/2017]
 • Jan Hadalski, Fatima wciąż aktualna, Majowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2017 [Msza Święta 05/2017]
 • Janusz Królikowski, Objawienia maryjne, Dzieje i przesłanie objawień maryjnych [Msza Święta 05/2017]
 • Jan Hadalski, Jedna wielka niedziela, Czerwcowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2017 [Msza Święta 06/2017]
 • Krzysztof Porosło, Pamięć, która czyni obecnym , To czyńcie na moją pamiątkę (cz.1) [Msza Święta 06/2017]
 • Jan Hadalski, Czas miłosierdzia, Październikowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2016 [Msza Święta 10/2016]
 • Bogusław Kozioł, Intronizacja Chrystusa w myśli kard. Augusta Hlonda, Dla kard. Hlonda intronizacja Chrystusa ma bardzo praktyczny wymiar, jest programem nawrócenia i nie skupia się tylko i wyłącznie na tym, co zewnętrzne [Msza Święta 10/2016]
 • Jan Hadalski, Jego Królewska M(ił)ość, Listopadowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2016 [Msza Święta 11/2016]
 • Miazek Jan, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Geneza i liturgia święta [Msza Święta 11/2016]
 • Królikowski Janusz, Przyjąć Chrystusa za Króla i Pana. Aspekty teologiczne, Nie da się pojąć królewskości Chrystusa i Jego orędzia bez odwołania się do miłości będącej sercem ewangelicznego etosu [Msza Święta 11/2016]
 • Jan Hadalski, Święto wiary i młodości, Lipcowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2016 [Msza Święta 07/2016]
 • Alicja Lenczewska, Dziennik duchowy , Pod patronatem „Mszy Świętej” ukazało się Świadectwo szczecińskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej (1934-2012). [Msza Święta 07/2016]
 • Jan Hadalski, Serce gorejące miłością miłosierną, Czerwcowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2016 [Msza Święta 06/2016]
 • Janusz Królikowski, Najświętsze Serce Jezusa - źródło i przejaw miłosierdzia Bożego, Poprzez Serce Chrystusa ukrzyżowanego Boże miłosierdzie dociera do ludzi [Msza Święta 06/2016]
 • Jan Hadalski, Królowo Polski, przyrzekamy!, Majowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2016 [Msza Święta 05/2016]
 • Tronina Antoni, Maryja, Matka miłosierdzia, Do Litanii loretańskiej włączono nowe wezwanie: "Matko miłosierdzia". Okazją stał się nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia [Msza Święta 05/2016]
 • Krzysztof Ożóg, Jak chrześcijaństwo docierało na ziemie polskie przed chrztem Mieszka I?, Misje chrystianizacyjne wśród Słowian w VIII i IX wieku [Msza Święta 03/2016]
 • Krzysztof Ożóg, Chrzest Mieszka I w roku 966 i utworzenie pierwszego biskupstwa w Polsce, Rok Pański 966 był i pozostaje nadal najważniejszą datą w naszej historii [Msza Święta 04/2016]
 • Jan Hadalski, Gdzie chrzest, tam nadzieja, Kwietniowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2016 [Msza Święta 04/2016]
 • Szymon Stułkowski, Duszpasterski wymiar jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, Władze PRL urządzały własne obchody milenijne, wyśmiewając i umniejszając znaczenie Kościoła. Dziś żyjemy w zupełnie innej sytuacji społeczno-politycznej. [Msza Święta 04/2016]
 • Jan Hadalski, Miłosierdzie i chrzest, Styczniowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2016 [Msza Święta 01/2016]
 • Anna Pleskaczewska, Drugie wydanie polskie Lekcjonarza mszalnego, Teologiczne treści Wprowadzenia do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego [Msza Święta 01/2016]
 • Szymon Stułkowski, Woda z mocą, Lutowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2016 [Msza Święta 02/2016]
 • Jan Miazek, Chrzcielny charakter Wielkiego Postu, Kościół chce, aby wspomnienie przyjętego chrztu towarzyszyło naszemu przygotowaniu do najważniejszych świąt [Msza Święta 02/2016]
 • Jan Miazek, Hymny brewiarzowe o świętych, Kult świętych sięga początków Kościoła, rozwijał się w ciągu wieków i jest żywy także w naszych czasach [Msza Święta 11/2015]
 • Janusz Królikowski, "Miłosierdzie Boga [...] konkretnym faktem", Miłosierdzie Boże określa i kształtuje oryginalność Jego relacji do nas oraz naszej relacji do Niego [Msza Święta 11/2015]
 • Jan Hadalski, Laudis canticum - Pieśń chwały, Listopadowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2015 [Msza Święta 11/2015]
 • ks. Jan Hadalski, Pogromczyni mocy piekielnych, Październikowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2015 [Msza Święta 10/2015]
 • Jan Sochoń, Z różańcem przeciw szatanowi, Wstawiennicza moc Maryi wiąże się ściśle z tajemnicą Jej uczestnictwa w dziele zbawienia świata, ale również z przywilejami i cnotami wskazującymi na rolę Maryi w ludzkiej rzeczywistości [Msza Święta 10/2015]
 • Wojciech Necel, Synod biskupów, Czym jest synod? Jakie są jego zadania i kompetencje? [Msza Święta 10/2015]
 • Jan Hadalski, Pierwsza po Bogu, Wrześniowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2015 [Msza Święta 09/2015]
 • Tomasz Bać, Liturgia godzin uświęceniem ludzkiego czasu - dnia i nocy, Ludzki czas poświęcony Bogu i przeżyty w Jego obecności podczas celebracji liturgii godzin jest wyraźnym potwierdzeniem, iż to do Niego należą dni i lata, pory roku i wieki, minuty i godziny [Msza Święta 09/2015]
 • Antoni Tronina, Bolesna Matka Cierpiącego Sługi, Nazajutrz po święcie Podwyższenia Krzyża wspominamy w liturgii współcierpienie Maryi, ściśle złączonej ze Synem w tajemnicy zbawienia [Msza Święta 09/2015]
 • ks. Jan Hadalski, Śpiewajcie Panu pieśń nową, Wakacyjny numer miesięcznika Msza Święta roku 2015 [Msza Święta 07-08/2015]
 • Łukasz Szczeblewski, Wspólnotowa celebracja liturgii godzin, Wakacyjny numer miesięcznika Msza Święta roku 2015 [Msza Święta 07-08/2015]
 • Krzysztof Dukielski, Diana Golec, Anna Salawa, Dorota Abdelmoula, ŚDM - rok przed, Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie [Msza Święta 07-08/2015]
 • Jan Hadalski, Serce według Serca, Czerwcowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2015 [Msza Święta 06/2015]
 • Janusz Królikowski, Kapłan według Najświętszego Serca Jezusa, Czerwcowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2015 [Msza Święta 06/2015]
 • Tomasz Bać, Cały człowiek modli się przed Panem, Bogactwo liturgii godzin [Msza Święta 06/2015]
 • Jan Hadalski, Matka miłosierdzia, Majowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2015 [Msza Święta 05/2015]
 • Wojciech Necel, Zobowiązujący walor modlitwy brewiarzowej, Liturgia godzin ze wspólnotą i dla wspólnoty [Msza Święta 05/2015]
 • Dariusz Dogondke, Wstąpił do nieba, gdzie nas zgromadzi w jedno, Wniebowstąpienie Pana Jezusa jest głęboko zakorzenione w tradycji biblijnej, nawiązującej do wielu wcześniejszych wydarzeń zbawczych [Msza Święta 05/2015]
 • Jan Hadalski, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Kwietniowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2015 [Msza Święta 04/2015]
 • Henryk Sławiński, Jezu, ufam Tobie!, Kwietniowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2015 [Msza Święta 04/2015]
 • Henryk Witczyk, Żyć duchem Biblii, Czemu służy Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II? [Msza Święta 04/2015]
 • Jan Sochoń, Zrozumieć Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, Niedziela Palmowa to doskonała okazja, by wejść w najbardziej kluczowe wydarzenie z życia Chrystusa i przygotować się do przeżywania tajemnicy zmartwychwstania. [Msza Święta 03/2015]
 • Jan Hadalski, Powrót do źródła, Marcowy numer miesięcznika Msza Święta 2015 [Msza Święta 03/2015]
 • Miazek Jan, Teologia hymnów brewiarzowych Wielkiego Postu i Wielkanocy, Hymny tych dwóch okresów pomagają nam wchodzić duchowo w ten długi i wyjątkowy czas w całym roku liturgicznym [Msza Święta 03/2015]
 • Jarosław Staszewski, Odnówmy pamięć o miłości Boga, 250 lat ustanowienia w Polsce święta Najświętszego Serca Pana Jezusa [Msza Święta 02/2015]
 • Jan Hadalski, Gorejące ognisko miłości, 250 lat temu Klemens XIII przypieczętował oficjalną zgodę Stolicy Apostolskiej na obchód święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. [Msza Święta 02/2015]
 • Janusz Królikowski, Trwałe podstawy teologiczne kultu Najświętszego Serca Jezusa, 250 lat temu Klemens XIII przypieczętował oficjalną zgodę Stolicy Apostolskiej na obchód święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. [Msza Święta 02/2015]
 • Antoni Tronina, Theotokos: ma granice Nieskończony, Tajemnica Bogurodzicy wyrasta z tajemnicy wcielenia Syna Bożego [Msza Święta 01/2015]
 • Jan Hadalski, O szczęśliwe narodzenie..., Tematyka miesięcznika Msza Święta w roku 2015 [Msza Święta 01/2015]
 • Radosław Błaszczyk, Charakterystyka responsoriów brewiarzowych, Co to jest responsorium? Jaka jest odyfikacja responsoriów brewiarzowych? Jakie są zadania responsoriów brewiarzowych? [Msza Święta 01/2015]
 • Jan Hadalski, Z radością przygotujcie drogę Panu..., Adwent określany jest w dokumentach Kościoła jako czas "pobożnego i radosnego oczekiwania" [Msza Święta 12/2014]
 • Dariusz Dogondke, Adwentowe wołanie: maranatha!, Czas Adwentu jest niezwykłym okresem liturgicznego roku Kościoła, w którym wspominamy oczekiwanie pierwszego przyjścia Jezusa i przywołujemy Jego przyjścia na końcu świata [Msza Święta 12/2014]
 • Szymon Stułkowski, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Kościół katolicki w Polsce wybrał na najbliższe lata duszpasterską drogę odnowy przymierza chrzcielnego [Msza Święta 12/2014]
 • Jan Hadalski, Pod zwykłymi warunkami, Wielu wiernych nie bardzo rozumie, o co tak naprawdę chodzi w odpustach [Msza Święta 11/2014]
 • Tomasz Nawracała, Odpust - szczególny rodzaj prośby, Odpusty nie są - i nigdy nie były - przestarzałą doktryną zarzuconą po reformacji lub zepchniętą na margines refleksji i nauczania Kościoła [Msza Święta 11/2014]
 • Marian Cynka, Katedra papieska dwóch świętych Janów na Lateranie, W kalendarzu liturgicznym pod 9 listopada widnieje święto Rocznicy Poświęce­nia Bazyliki Laterańskiej, która nazywana jest katedrą papieską [Msza Święta 11/2014]
 • Jan Hadalski, Prorok na nasze czasy, W piątek, 22 października 1948 r. w Warszawie umierał kard. August Hlond, Prymas Polski, dziś kandydat do chwały ołtarzy [Msza Święta 10/2014]
 • Bogusław Kozioł, Sługa Boży August Hlond - w drodze do chwały ołtarzy, Trwają prace drugiego etapu tego procesu beatyfikacyjnego Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda [Msza Święta 10/2014]
 • Bogusław Kozioł, Literacka strona życia i działania sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, Okazją do podjęcia opracowań stało się wszczęcie procesu beatyfikacyjnego, który wydobywa z mroków historii wszystko, co dotyczy sługi Bożego [Msza Święta 01/2014]
 • Jan Hadalski SChr, Wszystko dla Boga i Polonii, 17 stycznia 2014 roku minęło 30 lat od śmierci o. Ignacego Posadzego, którego proces beatyfikacyjny toczy się na etapie rzymskim [Msza Święta 01/2014]
 • Tomasz Porzycki, Ojca Ignacego Posadzego wspomina ks. Czesław Kamiński SChr, Ks. Czesław Kamiński (1914-2008) przez 50 lat był jednym z najbliższych współpracowników sługi Bożego o. Ignacego, a w ostatnich latach jego życia pełnił funkcję przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego (1976-1983) [Msza Święta 01/2014]
 • Jan Hadalski, Patron Kościoła naszych czasów, Od swych początków Kościół w św. Józefie upatrywał szczególnego orędownika przed Bogiem [Msza Święta 03/2014]
 • Dariusz Kwiatkowski, Józefie, święty Patronie..., Kult św. Józefa w Kościele [Msza Święta 03/2014]
 • Tomasz Bać, Godzina czytań, cz. II: struktura, elementy, znaczenie, Godzina czytań jest przestrzenią celebracyjną tradycyjnie związaną z nocą, poświęconą refleksyjnemu i kontemplatywnemu słuchaniu Bożego słowa [Msza Święta 03/2014]
 • Jan Hadalski, Skarbnica słowa Bożego i tradycji Kościoła, W lutowym numerze Mszy Świętej o historii, liturgii, teologii i elementach składowych kanonicznej Godziny czytań [Msza Święta 02/2014]
 • Jan Miazek, Te Deum laudamus - Ciebie, Boże, chwalimy, Te Deum jest hymnem dziękczynnym Kościoła, podniosłym i majestatycznym, wykonywanym w wyjątkowych momentach [Msza Święta 02/2014]
 • Adam Matyszewski, Święty Piotr i jego katedra, W święto Katedry św. Piotra (w kalendarzu liturgicznym przypada 22 lutego) wyrażamy wdzięczność Bogu za misję powierzoną Apostołowi Piotrowi i jego następcom [Msza Święta 02/2014]
 • Jan Hadalski, Vigilate et orate, Powinniśmy być podobnymi do ludzi, którzy oczekują swego Pana, aby gdy powróci, zastał nas czuwających i zaprosił do swego stołu [Msza Święta 06/2014]
 • Jan Miazek, Wigilia, czyli nocne modlitewne czuwanie, Wigilia Paschalna matką wszystkich wigilii [Msza Święta 04/2014]
 • Jan Sochoń, Jan XXIII i Jan Paweł II - święte powinowactwo, Świadectwo świętych Papieży pozostaje widomym wsparciem kiedy gaśnie religijny zapał i wydaje się, że tracimy poczucie przynależności do kręgu społeczności Kościoła [Msza Święta 04/2014]
 • Jan Hadalski, W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego..., Kompleta to modlitwa nadziei płynącej z ufnej wiary, modlitwa otwierająca na przyszłość znaną tylko Bogu [Msza Święta 06/2014]
 • Tomasz Bać, Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący..., Modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta [Msza Święta 06/2014]
 • Adam Matyszewski, Proście, a będzie wam dane..., Dni krzyżowe w tradycji Kościoła [Msza Święta 06/2014]
 • Jan Hadalski, Ora vitae principium est, O modlitwie monastycznej w wakacyjnym numerze "Mszy Świętej" [Msza Święta 07-08/2014]
 • Tomasz Bać, Mnich modli się nieustannie - dniem i nocą, Historia i teraźniejszość liturgii godzin wspólnot monastycznych [Msza Święta 07-08/2014]
 • Bogdan Czyżewski, Szczęśliwa Para - Joachim i Anna, Co i skąd wiemy o rodzicach Matki Bożej? [Msza Święta 07-08/2014]
 • Jan Hadalski, Sacerdos et Hostia, O święcie Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana w czerwcowym numerze "Mszy Świętej" [Msza Święta 06/2014]
 • Dominik Ostrowski, Iwona Kopacz, Liturgia godzin na święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Analiza tekstów liturgii godzin na to święto i teologiczne wnioski z ich lektury [Msza Święta 06/2014]
 • Edward Szymanek, Pieśń wypełnienia (Łk 2,29-32), Nowotestamentalne źródło Kantyku Symeona [Msza Święta 06/2014]
 • Jan Hadalski, Oto znak zwycięstwa błyszczy..., O Krzyżu Świętym [Msza Święta 09/2014]
 • Jan Sochoń, Witaj, Krzyżu Święty..., Teologiczne treści święta Podwyższenia Krzyża Świętego [Msza Święta 09/2014]
 • Krzysztof Filipowicz, Hymny w chrześcijańskiej liturgii , Pochodzenie i rozwój od czasów starożytnych do reformy soborowej [Msza Święta 09/2014]
 • Jan Hadalski, Ciemne jutrznie - powróćmy do tradycji, Także tegoroczny wielkopostny czas prowadzi nas do nawrócenia serca, do otwarcia się na przyjęcie Bożej łaski [Msza Święta 3/2013]
 • Radosław Błaszczyk, Liturgia Godzin w Triduum Paschalnym, W mentalności wielu katolików istnieje przekonanie, że bezpośrednio po okresie Wielkiego Postu następują święta wielkanocne. Tymczasem nie jest to prawda [Msza Święta 3/2013]
 • Jan Sochoń, Cień śmierci i życia, Wiara to rzeczywistość dynamiczna, nierozerwalnie sprzęgnięta z esencją życia [Msza Święta 3/2013]
 • Jan Hadalski, Oto jest dzień..., Tradycyjnie mówimy o niej "Wielka Niedziela" albo "Niedziela niedziel", aby podkreślić znaczenie, wielkość i uroczystość Niedzieli Zmartwychwstania [Msza Święta 04/2018]
 • Józef Naumowicz, Spory o datę Wielkanocy, Bardzo wcześnie Kościół przyjął, że Wielkanoc należy obchodzić w niedzielę. Z szacunku dla tradycji Starego Testamentu zgodzono się, by była to pierwsza niedziela po żydowskim święcie Paschy. [Msza Święta 04/2018]
 • Maciej Przybylak, Świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania, Dzień zmartwychwstania Jezusa był celebrowana jako Pascha tygodnia już w czasach apostolskich. [Msza Święta 04/2018]
 • Jan Hadalski, To czyńcie na moją pamiątkę, Wielki Post obejmuje czas od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, która jednak już nie należy do tego okresu, ale do Triduum Paschalnego [Msza Święta 03/2018]
 • Maciej Zachara, Mandatum, W czasie pontyfikatu Franciszka obrzęd 'Mandatum', czyli wielkoczwartkowego obmycia nóg, stał się przedmiotem wzmożonego zainteresowania w Kościele [Msza Święta 03/2018]
 • Mateusz Potoczny, Historia i teologia wielkoczwartkowej Mszy Krzyżma , Wielki Czwartek stanowi zwieńczenie czterdziestodniowej pokuty i bramę wprowadzającą w najważniejsze wydarzenia zbawcze Jezusa [Msza Święta 03/2018]
 • Jan Hadalski, Quadragesima – przygotowanie do Paschy, Wielki Post obejmuje czas od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, która jednak już nie należy do tego okresu, ale do Triduum Paschalnego [Msza Święta 02/2018]
 • Andrzej Ziółkowski, Niezmiennie od trzystu lat — „Gorzkie żale przybywajcie...”, W każdą niedzielę, najczęściej późnym popołudniem, w polskich kościołach rozbrzmiewa pasyjna modlitwa "Gorzkich żali". [Msza Święta 02/2018]
 • Dominik Ostrowski, Obrzęd posypania głów popiołem, Pierwsze liturgiczne świadectwo użycia popiołu na początku okresu pokuty pochodzi z X wieku [Msza Święta 02/2018]
 • Bogusław Kozioł, „Pełnimy służbę dla Ojczyzny”, Służba o. Ignacego Posadzego SChr dla Ojczyzny, emigrantów, wychodźców polskich rozproszonych po wszystkich lądach świata [Msza Święta 01/2018]
 • Jan Hadalski, Επιφάνεια — Objawienie się, Objawienie się Boga jest darem skierowanym do wszystkich [Msza Święta 01/2018]
 • Teodor Puszcz, Trzech Króli, Historia uroczystości i kultu [Msza Święta 01/2018]
 • Jan Hadalski, Ero cras, Tytułowe „ero cras” – „jutro przybędę” sytuuje nas na styku dwóch grudniowych okresów liturgicznych: Adwentu i Narodzenia Pańskiego. [Msza Święta 12/2017]
 • Jan Hadalski, Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało…, Listopad nieuchronnie przybliża nas do końca roku liturgicznego. Jeszcze tylko kilka ostatnich niedziel i kilka mocnych świątecznych akcentów, a staniemy na progu Adwentu otwierającego nowy rok liturgiczny. [Msza Święta 11/2017]
 • Teodor Puszcz, Uroczystość Wszystkich Świętych w roku liturgicznym, Uroczystość Wszystkich Świętych jest ściśle powiązana z cudem zmartwychwstania i z Paschą Chrystusa. To nie jest jakieś wspomnienie tych, co odeszli, lecz świętowanie nowego życia, które jest już udziałem świętych. [Msza Święta 11/2017]
 • Jan Hadalski, Odmawiajcie codziennie różaniec, Różaniec jest także potężnym orężem w walce ze złem i szatanem, jest modlitwą, która już niejednokrotnie zmieniała losy nie tylko pojedynczych ludzi, ale i narodów, i świata. [Msza Święta 09/2017]
 • Andrzej Orczykowski, Augustyn Hlond, Naród przytulony do Niepokalanego Serca swej Pani, "Wywiad" z Kardynałem Augustem Hlondem [Msza Święta 09/2017]
 • Jan Hadalski, Żywa Korona Maryi, Perspektywa trzystu lat od Klementyńskiej koronacji Ikony Jasnogórskiej ukazuje niezwykłe przywiązanie polskiego narodu do Maryi (wrześniowy numer miesięcznika Msza Święta roku 2017) [Msza Święta 09/2017]
 • Jan Sochoń, Homo festivus, Dopóki wiara będzie żywiołem naszego życia, pozostaniemy istotami świętującymi, istotami liturgicznymi [Msza Święta 09/2017]
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W