Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Petrus

Publikacje Wydawnictwa Petrus na stronach OpokiSpis publikacji, od najnowszych wstecz

 • Tomasz Jelonek, Kultura Grecka a Stary Testament (wprowadzenie), O uwarunkowaniach historycznych, jakim podlegali pisarze biblijni [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Dzieje Greków i ich kultury, Fragmenty książki "Kultura Grecka a Stary Testament" o uwarunkowaniach historycznych, jakim podlegali pisarze biblijni [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Kultura minojska, Fragmenty książki "Kultura Grecka a Stary Testament" o uwarunkowaniach historycznych, jakim podlegali pisarze biblijni [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Kultura cykladzka, Fragmenty książki "Kultura Grecka a Stary Testament" o uwarunkowaniach historycznych, jakim podlegali pisarze biblijni [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Kultura mykeńska, Fragmenty książki "Kultura Grecka a Stary Testament" o uwarunkowaniach historycznych, jakim podlegali pisarze biblijni [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Wieki Ciemne, Fragmenty książki "Kultura Grecka a Stary Testament" o uwarunkowaniach historycznych, jakim podlegali pisarze biblijni [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Epoka archaiczna, Fragmenty książki "Kultura Grecka a Stary Testament" o uwarunkowaniach historycznych, jakim podlegali pisarze biblijni [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Księgi Judyty i Estery, Fragmenty książki "Kultura Grecka a Stary Testament" o uwarunkowaniach historycznych, jakim podlegali pisarze biblijni [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Teologia biblijna (wprowadzenie), Systematyczny i wyprowadzony w świetle wiary wykład nauki Pisma Świętego [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Wzajemny stosunek historii i mitu w przekazie biblijnym, Fragmenty książki p.t. "Teologia biblijna" [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Historia, mit i teologia jako trzy bieguny biblijnego przekazu, Fragmenty książki p.t. "Teologia biblijna" [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Imię Boże, Fragmenty książki p.t. "Teologia biblijna" [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Opatrzność Boża - Bóg jako ojciec, Fragmenty książki p.t. "Teologia biblijna" [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Demony, Fragmenty książki p.t. "Teologia biblijna" [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Pneumatologia biblijna, Fragmenty książki p.t. "Teologia biblijna" [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, Fragmenty książki p.t. "Teologia biblijna" [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Biblijna koncepcja stworzenia, Fragmenty książki p.t. "Teologia biblijna" [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Aniołowie, Fragmenty książki p.t. "Teologia biblijna" [PETRUS]
 • Michał Wojciechowski, Trzy pretensje do Biblii, Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet" [PETRUS]
 • Michał Wojciechowski, Dekalog po dzisiejszemu, Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet" [PETRUS]
 • Michał Wojciechowski, Małżeństwo: trwałe czy nie?, Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet" [PETRUS]
 • Michał Wojciechowski, Katolicki humanista, Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet" [PETRUS]
 • Michał Wojciechowski, Kryzys: gospodarczy czy moralny?, Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet" [PETRUS]
 • Michał Wojciechowski, Wrogów zawsze mieć będziemy, Fragmenty kolejnej publikacji profesora Pisma Świętego w Olsztynie p.t. "Od Biblii do gazet" [PETRUS]
 • Zdzisław Tomczyk, Kim była ta dziewczyna?, Fragmenty powieści opisującej historię życia Maryi p.t. "Niezwykły kwiat" [PETRUS]
 • Zdzisław Tomczyk, W świątyni każdy dzień zaczynał się od modlitw, Fragmenty powieści opisującej historię życia Maryi p.t. "Niezwykły kwiat" [PETRUS]
 • Zdzisław Tomczyk, Był to dla Marii dzień pełen słonecznego światła, Fragmenty powieści opisującej historię życia Maryi p.t. "Niezwykły kwiat" [PETRUS]
 • Zdzisław Tomczyk, Radość matki, Fragmenty powieści opisującej historię życia Maryi p.t. "Niezwykły kwiat" [PETRUS]
 • Zdzisław Tomczyk, Nadeszła chwila, gdy uśpiona dotąd Galilea, otrząsnęła się z odrętwienia, Fragmenty powieści opisującej historię życia Maryi p.t. "Niezwykły kwiat" [PETRUS]
 • Zdzisław Tomczyk, Zobaczyła Go na podwyższeniu, skrępowanego, stojącego przed Piłatem, Fragmenty powieści opisującej historię życia Maryi p.t. "Niezwykły kwiat" [PETRUS]
 • Jakub Zielina, Wierzenia prasłowian - wstęp, Próba rekonstrukcji obrazu prasłowiańskich wierzeń z wykorzystaniem źródeł historycznych, folklorystycznych oraz komparatystyk [PETRUS]
 • Jakub Zielina, Niebiański suweren, Fragmenty książki "Wierzenia prasłowian" [PETRUS]
 • Marian Polak, Kochaj i rób co chcesz, Rozważania niezwykłego rekolekcjonisty, duszpasterza i spowiednika - wprowadzenie [PETRUS]
 • Marian Polak, Niezgłębiona tajemnica Trójcy Świętej, Fragmenty rozważań zatytułowanych "Kochaj i rób co chcesz" [PETRUS]
 • Marian Polak, Poza Bogiem nic nie istnieje, Fragmenty rozważań zatytułowanych "Kochaj i rób co chcesz" [PETRUS]
 • Marian Polak, Hymn dziękczynienia!, Fragmenty rozważań zatytułowanych "Kochaj i rób co chcesz" [PETRUS]
 • Marian Polak, Dobrzy i źli aniołowie, Fragmenty rozważań zatytułowanych "Kochaj i rób co chcesz" [PETRUS]
 • Marian Polak, Upadek pierwszych rodziców, Fragmenty rozważań zatytułowanych "Kochaj i rób co chcesz" [PETRUS]
 • Marian Polak, Czas oczekiwania, Fragmenty rozważań zatytułowanych "Kochaj i rób co chcesz" [PETRUS]
 • Marian Polak, Naród wybrany, Fragmenty rozważań zatytułowanych "Kochaj i rób co chcesz" [PETRUS]
 • Marian Polak, Narodził się w Betlejem, Fragmenty rozważań zatytułowanych "Kochaj i rób co chcesz" [PETRUS]
 • Aleksander Posacki, Powaga zła w satanizmie (wprowadzenie), Fragmenty książki p.t. "Satanizm - Mariusz Gajewski" [PETRUS]
 • Aleksander Posacki, Wymiar antropologiczno-teologiczny (wprowadzenie), Fragmenty książki p.t. "Satanizm - Mariusz Gajewski" [PETRUS]
 • Aleksander Posacki, Wymiar psychologiczno-społeczny (wprowadzenie), Fragmenty książki p.t. "Satanizm - Mariusz Gajewski" [PETRUS]
 • Aleksander Posacki, Wymiar teologiczno-moralny (wprowadzenie), Fragmenty książki p.t. "Satanizm - Mariusz Gajewski" [PETRUS]
 • Aleksander Posacki, Zawłaszczenie i nadużycie symboli w satanizmie (wprowadzenie), Fragmenty książki p.t. "Satanizm - Mariusz Gajewski" [PETRUS]
 • Mariusz Gajewski, Satanizm..., Fragmenty książki p.t. "Satanizm" [PETRUS]
 • Javier Hervada, Prawo jako sztuka, Fragmenty książki p.t. "Prawo naturalne" [PETRUS]
 • Javier Hervada, Cnota sprawiedliwości, Fragmenty książki p.t. "Prawo naturalne" [PETRUS]
 • Javier Hervada, Analiza pojęć sprawiedliwości i tego, co sprawiedliwe, Fragmenty książki p.t. "Prawo naturalne" [PETRUS]
 • Javier Hervada, Formuła sprawiedliwości: zagwarantować każdemu to, co do niego należy, Fragmenty książki p.t. "Prawo naturalne" [PETRUS]
 • Javier Hervada, To, co sprawiedliwe, Fragmenty książki p.t. "Prawo naturalne" [PETRUS]
 • Javier Hervada, Stosunek sprawiedliwości, Fragmenty książki p.t. "Prawo naturalne" [PETRUS]
 • Michał Rożek, Skałka - wprowadzenie, O historii krakowskiej Skałki będącej panteonem narodowym, spoczywają tam szczątki niezwykłych Polaków, takich jak St. Moniuszko, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Długosz, Jacek Malczewski, Wincenty Pol, Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański czy Czesław Miłosz [PETRUS]
 • Michał Rożek, Skałka - Factum sancti Stanislai, O historii krakowskiej Skałki będącej panteonem narodowym, spoczywają tam szczątki niezwykłych Polaków, takich jak St. Moniuszko, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Długosz, Jacek Malczewski, Wincenty Pol, Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański czy Czesław Miłosz [PETRUS]
 • Michał Rożek, Skałka - Wokół pierwszego kościoła na Skałce (fakty — hipotezy), O historii krakowskiej Skałki będącej panteonem narodowym, spoczywają tam szczątki niezwykłych Polaków, takich jak St. Moniuszko, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Długosz, Jacek Malczewski, Wincenty Pol, Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański czy Czesław Miłosz [PETRUS]
 • Michał Rożek, Skałka - Fundacja Jana Długosza, O historii krakowskiej Skałki będącej panteonem narodowym, spoczywają tam szczątki niezwykłych Polaków, takich jak St. Moniuszko, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Długosz, Jacek Malczewski, Wincenty Pol, Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański czy Czesław Miłosz [PETRUS]
 • Michał Rożek, Skałka - Królewskie pielgrzymki, O historii krakowskiej Skałki będącej panteonem narodowym, spoczywają tam szczątki niezwykłych Polaków, takich jak St. Moniuszko, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Długosz, Jacek Malczewski, Wincenty Pol, Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański czy Czesław Miłosz [PETRUS]
 • Michał Rożek, Skałka - Procesja Majowa, O historii krakowskiej Skałki będącej panteonem narodowym, spoczywają tam szczątki niezwykłych Polaków, takich jak St. Moniuszko, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Długosz, Jacek Malczewski, Wincenty Pol, Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański czy Czesław Miłosz [PETRUS]
 • Jan Kracik, Prawie wielebni (wstęp), Z dziejów kleru parafialnego w XVII-XVIII wieku (fragmenty) [PETRUS]
 • Jan Kracik, Elementarne wyznaczniki pozycji społecznej duchowieństwa w Polsce, Z dziejów kleru parafialnego w XVII-XVIII wieku (fragmenty książki p.t. "Prawie wielebni") [PETRUS]
 • Jan Kracik, Duchowieństwo staropolskie - granice odrębności stanowej, Z dziejów kleru parafialnego w XVII-XVIII wieku (fragmenty książki p.t. "Prawie wielebni") [PETRUS]
 • Jan Kracik, Święty Kościół grzesznych ludzi (wstęp), Refleksja nad inkwizycją i celibatem, czarnymi legendami w Kościele i grzesznikami, których Bogiem straszono [PETRUS]
 • Jan Kracik, Czarnych legend uparte wybielanie, Fragmenty książki "Święty Kościół grzesznych ludzi" [PETRUS]
 • Jan Kracik, Gdy grzeszników Bogiem straszono, Fragmenty książki "Święty Kościół grzesznych ludzi" [PETRUS]
 • Jan Kracik, Pokuta z bliznami historii, Fragmenty książki "Święty Kościół grzesznych ludzi" [PETRUS]
 • Jan Kracik, Tamci spowiednicy tamtych grzeszników, Fragmenty książki "Święty Kościół grzesznych ludzi" [PETRUS]
 • Jan Kracik, Kościół i sumienie. Z dziejów edukacji wzajemnej, Fragmenty książki "Święty Kościół grzesznych ludzi" [PETRUS]
 • Jan Kracik, Kościoła mężczyzn i kobiet droga przez wieki, Fragmenty książki "Święty Kościół grzesznych ludzi" [PETRUS]
 • Jan Kracik, Świeckich i duchownych o chrześcijan pytając, Fragmenty książki "Święty Kościół grzesznych ludzi" [PETRUS]
 • Stanisław Warzeszak, Lęk przed postępem biotechnologicznym, Fragmenty książki "Bioetyka. W obronie życia człowieka" [PETRUS]
 • Stanisław Warzeszak, Lęk przed postępem biotechnologicznym. Nadzieja czy utopia?, Fragmenty książki "Bioetyka. W obronie życia człowieka" [PETRUS]
 • Stanisław Warzeszak, Lęk przed postępem biotechnologicznym.Teologiczno-moralny status ludzkich marzeń, Fragmenty książki "Bioetyka. W obronie życia człowieka" [PETRUS]
 • Stanisław Warzeszak, Lęk przed postępem biotechnologicznym.Lęk czy odpowiedzialność za postęp?, Fragmenty książki "Bioetyka. W obronie życia człowieka" [PETRUS]
 • Stanisław Warzeszak, Prawdomówność wobec chorych i umierających. Mówić prawdę, szanując godność osoby, Fragmenty książki "Bioetyka. W obronie życia człowieka" [PETRUS]
 • Stanisław Warzeszak, Mówić prawdę, wczuwając się w odbiorcę prawdy , Fragmenty książki "Bioetyka. W obronie życia człowieka" [PETRUS]
 • Stanisław Warzeszak, Mówić prawdę, wczuwając się w odbiorcę prawdy , Fragmenty książki "Bioetyka. W obronie życia człowieka" [PETRUS]
 • Stanisław Warzeszak, Mówić prawdę, wyzwalając ku pełni życia, Fragmenty książki "Bioetyka. W obronie życia człowieka" [PETRUS]
 • Stanisław Warzeszak, Prawdomówność wobec chorych i umierających. Główne punkty odniesień praktycznych, Fragmenty książki "Bioetyka. W obronie życia człowieka" [PETRUS]
 • Stanisław Warzeszak, Gdy Papież cierpi i umiera, Fragmenty książki "Bioetyka. W obronie życia człowieka" [PETRUS]
 • Stanisław Warzeszak, Czy życie z probówki jest darem Boga?, Fragmenty książki "Bioetyka. W obronie życia człowieka" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Tradycje biblijne (wstęp), Fragmenty książki o Biblii w kulturze europejskiej [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Tradycje biblijne (posłowie), Fragmenty książki o Biblii w kulturze europejskiej [PETRUS]
 • Jan Galarowicz, Kochać naprawdę (wstęp), Książka o miłości łącząca filozoficzną i psychologiczną głębię z prostotą [PETRUS]
 • Jan Galarowicz, Popęd seksualny: istota i interpretacje, Fragmenty "Kochać naprawdę", książki o miłości łączącej filozoficzną i psychologiczną głębię z prostotą [PETRUS]
 • Jan Galarowicz, Interpretacje popędu seksualnego, Fragmenty "Kochać naprawdę", książki o miłości łączącej filozoficzną i psychologiczną głębię z prostotą [PETRUS]
 • Jan Galarowicz, Pożądanie erotyczne, Fragmenty "Kochać naprawdę", książki o miłości łączącej filozoficzną i psychologiczną głębię z prostotą [PETRUS]
 • Jan Galarowicz, Istota pożądania erotycznego, Fragmenty "Kochać naprawdę", książki o miłości łączącej filozoficzną i psychologiczną głębię z prostotą [PETRUS]
 • Jan Galarowicz, Pochwała przyjemności - krytyka hedonizmu, Fragmenty "Kochać naprawdę", książki o miłości łączącej filozoficzną i psychologiczną głębię z prostotą [PETRUS]
 • Jan Galarowicz, Krytyka antropologii hedonicznej, Fragmenty "Kochać naprawdę", książki o miłości łączącej filozoficzną i psychologiczną głębię z prostotą [PETRUS]
 • Jan Galarowicz, Krytyka etyki hedonistycznej, Fragmenty "Kochać naprawdę", książki o miłości łączącej filozoficzną i psychologiczną głębię z prostotą [PETRUS]
 • Jan Galarowicz, Pochwała zwyczajnych przyjemności, Fragmenty "Kochać naprawdę", książki o miłości łączącej filozoficzną i psychologiczną głębię z prostotą [PETRUS]
 • Stanisław Ziemiański, Co to jest "Trzecia Droga" św. Tomsza z Akwinu?, Fragmenty książki "Filozoficzne poznanie Boga" [PETRUS]
 • Stanisław Ziemiański, Co to jest "Trzecia Droga" św. Tomsza z Akwinu? Trzy typy możliwości, Fragmenty książki "Filozoficzne poznanie Boga" [PETRUS]
 • Stanisław Ziemiański, Szanse zastosowania możliwości absolutnej do argumentu z przygodności, Fragmenty książki "Filozoficzne poznanie Boga" [PETRUS]
 • Stanisław Ziemiański, Zastosowanie pojęcia możliwości absolutnej do "trzeciej drogi”", Fragmenty książki "Filozoficzne poznanie Boga" [PETRUS]
 • Stanisław Ziemiański, Ruch przestrzenny jako stan, Fragmenty książki "Rozmaitości filozoficzne" [PETRUS]
 • Stanisław Ziemiański, Naród, Fragmenty książki "Rozmaitości filozoficzne" [PETRUS]
 • Stanisław Ziemiański, Byt w świetle współczesnej fizyki, Fragmenty książki "Rozmaitości filozoficzne" [PETRUS]
 • Stanisław Ziemiański, Czym jest ruch przestrzenny?, Fragmenty książki "Rozmaitości filozoficzne" [PETRUS]
 • Michał Rożek, Jan Kracik, Żebracy. Między nauką Kościoła a praktyką społeczną, Fragmenty książki p.t. "Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVII w." [Petrus]
 • Michał Rożek, Jan Kracik, Bractwa Ubogich i Bractwo Miłosierdzia ks. Skargi, Fragmenty książki p.t. "Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVII w." [Petrus]
 • Michał Rożek, Jan Kracik, Szpitale, czyli przytułki, Fragmenty książki p.t. "Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVII w." [Petrus]
 • Michał Rożek, Jan Kracik, Dziadowska ruchliwość, Fragmenty książki p.t. "Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVII w." [Petrus]
 • Michał Rożek, Jan Kracik, Nędza niedostrzegana i fałszywi ubodzy, Fragmenty książki p.t. "Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVII w." [Petrus]
 • Michał Rożek, Jan Kracik, Żebracy na jubileuszach kościelnych, Fragmenty książki p.t. "Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVII w." [Petrus]
 • Michał Rożek, Jan Kracik, Przymus pracy. Dom poprawy i manufaktura żebracza, Fragmenty książki p.t. "Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVII w." [Petrus]
 • Michał Rożek, Jan Kracik, Betelfochty i Bractwo Miłosierdzia prymasa Poniatowskiego, Fragmenty książki p.t. "Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVII w." [Petrus]
 • Michał Rożek, Jan Kracik, Żywi ludzie. Dziwna symbioza okrucieństwa i miłosierdzia, Fragmenty książki p.t. "Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVII w." [Petrus]
 • Michał Rożek, Jan Kracik, Ludzie marginesu w oczach własnych, Fragmenty książki p.t. "Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVII w." [Petrus]
 • Michał Rożek, Jan Kracik, Religijność wyrzutków, Fragmenty książki p.t. "Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVII w." [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Nauki przyrodnicze a filozofia Boga, Fragmenty książki p.t. "Spacerem po filozofii" [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Czym jest czas?, Fragmenty książki p.t. "Spacerem po filozofii" [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Odpowiedzialność za czyny, Fragmenty książki p.t. "Spacerem po filozofii" [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Troska o kulturę, Fragmenty książki p.t. "Spacerem po filozofii" [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Biblia a mity o Raju i Złotym Wieku (wstęp), Na ile obraz biblijny korzysta z zastanych już obrazów, a na ile zawiera oryginalną własną odpowiedź? [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Bóg stworzonego przez siebie człowieka umieszcza w raju, Biblia a mity o Raju i Złotym Wieku (fragmenty) [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Upadek człowieka - negatywna odpowiedź na odwieczną dobroć Boga, Biblia a mity o Raju i Złotym Wieku (fragmenty) [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Bibliotekarz wobec wartości, ale jakich?, Fragmenty książki p.t. "Spacerem po etyce" [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Metody rozwiązywania problemów etycznych, Fragmenty książki p.t. "Spacerem po etyce" [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Sumienie i posłuszeństwo jego nakazom w etyce, Fragmenty książki p.t. "Spacerem po etyce" [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro, Fragmenty książki p.t. "Spacerem po etyce" [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Otoczone troską życie małego Jezusa, Fragmenty rozważań p.t."Otoczmy troską życie", pomyślanych jako myśli dla rodziny na każdą niedzielę w ciągu roku, poczynając od adwentu [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Jezus jako chłopiec - nauczający, Fragmenty rozważań p.t."Otoczmy troską życie", pomyślanych jako myśli dla rodziny na każdą niedzielę w ciągu roku, poczynając od adwentu [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Jak przeżywać Wielki Post w rodzinie?, Fragmenty rozważań p.t."Otoczmy troską życie", pomyślanych jako myśli dla rodziny na każdą niedzielę w ciągu roku, poczynając od adwentu [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Dlaczego Bóg wystawia nas na próbę?, Fragmenty rozważań p.t."Otoczmy troską życie", pomyślanych jako myśli dla rodziny na każdą niedzielę w ciągu roku, poczynając od adwentu [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Bóg bogaty w miłosierdzie, Fragmenty rozważań p.t."Otoczmy troską życie", pomyślanych jako myśli dla rodziny na każdą niedzielę w ciągu roku, poczynając od adwentu [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Modlitwa naprawdę jest najważniejsza, Fragmenty rozważań p.t."Otoczmy troską życie", pomyślanych jako myśli dla rodziny na każdą niedzielę w ciągu roku, poczynając od adwentu [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Święty Kościół grzesznych ludzi, Fragmenty rozważań p.t."Otoczmy troską życie", pomyślanych jako myśli dla rodziny na każdą niedzielę w ciągu roku, poczynając od adwentu [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Jak przeżywać urlop i wakacje w rodzinie, Fragmenty rozważań p.t."Otoczmy troską życie", pomyślanych jako myśli dla rodziny na każdą niedzielę w ciągu roku, poczynając od adwentu [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Pieniądze są też ważne, ale nie najważniejsze, Fragmenty rozważań p.t."Otoczmy troską życie", pomyślanych jako myśli dla rodziny na każdą niedzielę w ciągu roku, poczynając od adwentu [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Otoczmy troską życie, Wprowadzenie do rozważań pomyślanych jako myśli dla rodziny na każdą niedzielę w ciągu roku, poczynając od adwentu [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Chcę być szczęśliwy, Fragmenty rozważań p.t."Otoczmy troską życie", pomyślanych jako myśli dla rodziny na każdą niedzielę w ciągu roku, poczynając od adwentu [Petrus]
 • Marek Starowieyski, Św. Efrem - Pochwała kapłaństwa, "Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach" [Petrus]
 • Marek Starowieyski, Św. Jan Chryzostom - Wielkość kapłaństwa, "Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach" [Petrus]
 • Marek Starowieyski, Św. Cezary z Arles - Upomnienia dla wszystkich biskupów, "Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach" [Petrus]
 • Marek Starowieyski, Św. Ignacy Atiocheński - Nic bez biskupa, "Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach" [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Małżeństwo i Rodzina, Myśli na niedzielę biskupa Jana Szkodonia - wstęp [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Adwent przeżywany w rodzinie, Małżeństwo i Rodzina. Myśli na niedzielę - fragmenty [Petrus]
 • Jan Szkodoń, W oczekiwaniu na Święta, Małżeństwo i Rodzina. Myśli na niedzielę - fragmenty [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Boże Narodzenie w rodzinie, Małżeństwo i Rodzina. Myśli na niedzielę - fragmenty [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Święta czasem scalającym rodzinę, Małżeństwo i Rodzina. Myśli na niedzielę - fragmenty [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Posypanie głowy popiołem symbolem pragnienia pokuty, Małżeństwo i Rodzina. Myśli na niedzielę - fragmenty [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Wielki Tydzień. Dlaczego "Wielki"?, Małżeństwo i Rodzina. Myśli na niedzielę - fragmenty [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Kto szuka Boga bez krzyża, znajdzie krzyż bez Boga, Małżeństwo i Rodzina. Myśli na niedzielę - fragmenty [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Nie możecie służyć Bogu i mamonie, Małżeństwo i Rodzina. Myśli na niedzielę - fragmenty [Petrus]
 • Jan Szkodoń, Perła naszego życia, Małżeństwo i Rodzina. Myśli na niedzielę - fragmenty [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Kultura Perska a Biblia, Wybrane fragmenty książki poświęconej kulturze Persji i jej związkom z pismami Starego i Nowego Testamentu - wprowadzenie [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Dzieje Persji, Wybrane fragmenty książki "Kultura Perska a Biblia" [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Kultura i religia perska, Wybrane fragmenty książki "Kultura Perska a Biblia" [Petrus]
 • Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, ks. Tadeusz Ślipko, Aborcja, Spojrzenie historyczne, teologiczne, filozoficzne i prawne - wstęp [Petrus]
 • Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, ks. Tadeusz Ślipko, Historia legislacji polskiej w kwestii aborcji - Lata 1932-1956: prawny zakaz przerywania ciąży, "Aborcja" Spojrzenie historyczne, teologiczne, filozoficzne i prawne - fragmenty [Petrus]
 • Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, ks. Tadeusz Ślipko, Struktura aktu przerywania ciąży, "Aborcja" Spojrzenie historyczne, teologiczne, filozoficzne i prawne - fragmenty [Petrus]
 • Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, ks. Tadeusz Ślipko, Życie płodu fundamentalnym wyznacznikiem moralnego sensu przerywania ciąży, "Aborcja" Spojrzenie historyczne, teologiczne, filozoficzne i prawne - fragmenty [Petrus]
 • Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, ks. Tadeusz Ślipko, Absolutne zło aborcji, "Aborcja" Spojrzenie historyczne, teologiczne, filozoficzne i prawne - fragmenty [Petrus]
 • Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, ks. Tadeusz Ślipko, Aborcja i Biblia, "Aborcja" Spojrzenie historyczne, teologiczne, filozoficzne i prawne - fragmenty [Petrus]
 • Antoni Gołubiew, Listy Do Przyjaciela, Książka jest jednym długim listem autora do Przyjaciela, który niegdyś zadał mu pytanie: "Jak się modlić?" - wprowadzenie [Petrus]
 • Antoni Gołubiew, Mój przyjacielu..., "Listy Do Przyjaciela"- fragmenty [Petrus]
 • Antoni Gołubiew, Parząc na falujące wzgórza, "Listy Do Przyjaciela"- fragmenty [Petrus]
 • Antoni Gołubiew, Ludzie dwudziestego stulecia, "Listy Do Przyjaciela"- fragmenty [Petrus]
 • Antoni Gołubiew, I wezwanie - Ojciec nasz i Przyjaciel, "Listy Do Przyjaciela"- fragmenty [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Kultury Anatolijskie a Biblia, Wybrane fragmenty książki poświęconej kulturze Azji Mniejszej i jej związkami z pismami Starego i Nowego Testamentu - wprowadzenie [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Dzieje Anatolii (fragment), Wybrane fragmenty książki "Kultury Anatolijskie a Biblia" [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Maryja w Efezie, Wybrane fragmenty książki "Kultury Anatolijskie a Biblia" [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Anatolia w dziejach Kościoła, Wybrane fragmenty książki "Kultury Anatolijskie a Biblia" [Petrus]
 • Małgorzata Artymiak, Pomiędzy Mężczyzną a Kobietą, Wybrane fragmenty książki poświęconej sztuce porozumiewania się - Zamiast wstępu czyli po co ta książka [Petrus]
 • Małgorzata Artymiak, Język kobiet a język mężczyzn, Wybrane fragmenty książki "Pomiędzy Mężczyzną a Kobietą", poświęconej sztuce porozumiewania się [Petrus]
 • Małgorzata Artymiak, Komunikacja pozawerbalna czyli dlaczego drapiemy się w głowę, Wybrane fragmenty książki "Pomiędzy Mężczyzną a Kobietą", poświęconej sztuce porozumiewania się [Petrus]
 • Małgorzata Artymiak, Wierzyć czy nie wierzyć czyli o kłamstwie języka ciała, Wybrane fragmenty książki "Pomiędzy Mężczyzną a Kobietą", poświęconej sztuce porozumiewania się [Petrus]
 • Małgorzata Artymiak, Komunikacja a percepcja interpersonalna czyli co ja w nim widziałam, Wybrane fragmenty książki "Pomiędzy Mężczyzną a Kobietą", poświęconej sztuce porozumiewania się [Petrus]
 • Małgorzata Artymiak, Temperament czyli determinizm układu nerwowego, Wybrane fragmenty książki "Pomiędzy Mężczyzną a Kobietą", poświęconej sztuce porozumiewania się [Petrus]
 • Michał Heller, Co to znaczy, że przyroda jest matematyczna?, Fragmenty książki "Matematyczność Przyrody" ks. prof. Michał Heller, abp Józef Życiński [Petrus]
 • Józef Życiński, Jak rozumieć matematyczność przyrody?, Fragmenty książki "Matematyczność Przyrody" ks. prof. Michał Heller, abp Józef Życiński [Petrus]
 • Commercium Prudens, Napisz Mi, Proszę, Co Czujesz, Wybrane fragmenty książki poświęconej komunikacji między kobietą a mężczyzną [Petrus]
 • Wanda Półtawska, Włodzimierz Fijałkowski, Elżbieta Sujak, Maria Braun-Gałkowska, Józefa Hennelowa, Wychowanie w rodzinie, Wybrane fragmenty książki - Franciszek Adamski, Wstęp [Petrus]
 • Włodzimierz Fijałkowski, Wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa, Wybrane fragmenty książki - Wychowanie w rodzinie, Wanda Półtawska, Włodzimierz Fijałkowski, Elżbieta Sujak, Maria Braun-Gałkowska, Józefa Hennelowa [Petrus]
 • Wanda Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży, Wybrane fragmenty książki - Wychowanie w rodzinie, Wanda Półtawska, Włodzimierz Fijałkowski, Elżbieta Sujak, Maria Braun-Gałkowska, Józefa Hennelowa [Petrus]
 • Krzysztof Bardski, W Kręgu Symboli Biblijnych, Wybrane fragmenty książki poświęconej symbolice biblijnej - wstęp [Petrus]
 • Krzysztof Bardski, Obficie zastawiony stół Mądrości, Wybrane fragmenty książki "W Kręgu Symboli Biblijnych" [Petrus]
 • Krzysztof Bardski, Studnia wody żywej, Wybrane fragmenty książki "W Kręgu Symboli Biblijnych" [Petrus]
 • Krzysztof Bardski, Ogień i światło, Wybrane fragmenty książki "W Kręgu Symboli Biblijnych" [Petrus]
 • Krzysztof Bardski, Słowo Boże jako droga, Wybrane fragmenty książki "W Kręgu Symboli Biblijnych" [Petrus]
 • Krzysztof Bardski, Koryto rzeki, Wybrane fragmenty książki "W Kręgu Symboli Biblijnych" [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Mesjanizm, Znaczenie mesjanizmu w rozwoju religijnej myśli judaizmu i chrześcijaństwa - wstęp [Petrus]
 • Tomasz Jelonek, Mesjasz to znaczy namaszczony, Fragmenty książki "Mesjanizm" o znaczeniu mesjanizmu w rozwoju religijnej myśli judaizmu i chrześcijaństwa [Petrus]
 • Marek Starowieyski, Sprawiedliwy z wiary żyje, Życie i męczeństwo bł. Stanisława Starowieyskiego - wstęp [Petrus]
 • Marek Starowieyski, Akcja Katolicka, Fragmenty książki "Sprawiedliwy z wiary żyje" Życie i męczeństwo bł. Stanisława Starowieyskiego [Petrus]
 • Michał Rożek, Smakowitości Obyczajowe, Historyczne fakty i opowieści o wielu ważnych miejscach i obywatelach Polski oraz Krakowa jak i całego świata - wstęp [Petrus]
 • Michał Rożek, Liczby i przesądy, Fragmenty książki "Smakowitości Obyczajowe" [Petrus]
 • Bogusław Nadolski, Niedziela - historia, znaczenie, symbolika - wstęp, Fragmenty książki o histori niedzieli jako dnia świętego [Petrus]
 • Bogusław Nadolski, Niedziela a Szabat, Fragmenty książki "Niedziela - historia, znaczenie, symbolika" o historii niedzieli jako dnia świętego [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Historia Etyki, Fragmenty książki - wstęp [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Okres starożytny. Era pogańska, Fragmenty książki "Historia Etyki" [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Epikureizm, Fragmenty książki "Historia Etyki" [Petrus]
 • Tomasz Dąbek, Jezus a Kobiety - wstęp, Fragmenty książki o Nowym Testamencie, będącym bogatym źródłem wiedzy o naturze i przeznaczeniu człowieka, rozumianym również w kategorii jego płciowości [Petrus]
 • Tomasz Dąbek, Kobiety w Ewangeliach Dziecięctwa (fragmenty), Fragmenty książki "Jezus a Kobiety" o Nowym Testamencie, będącym bogatym źródłem wiedzy o naturze i przeznaczeniu człowieka, rozumianym również w kategorii jego płciowości [Petrus]
 • Tomasz Dąbek, Kobiety podczas publicznego nauczania Chrystusa (fragmenty), Fragmenty książki "Jezus a Kobiety" o Nowym Testamencie, będącym bogatym źródłem wiedzy o naturze i przeznaczeniu człowieka, rozumianym również w kategorii jego płciowości [Petrus]
 • Leszek Łysień, Na tropach człowieka - wstęp, Fragmenty książki o wyobraźni miłosierdzia [Petrus]
 • Leszek Łysień, Na tropach człowieka - pielgrzyma, Fragmenty książki "Na tropach człowieka" o wyobraźni miłosierdzia [Petrus]
 • Leszek Łysień, Być w drodze, Fragmenty książki "Na tropach człowieka" o wyobraźni miłosierdzia [Petrus]
 • Leszek Łysień, Miejsca na ziemi, Fragmenty książki "Na tropach człowieka" o wyobraźni miłosierdzia [Petrus]
 • Łukasz Szymański, In Vitro. Życie za życie - wstęp, O konsekwencjach współczesnych praktyk klinicznych, takich jak: diagnostyka prenatalna, sztuczne zapłodnienie, czy eksperymenty na zarodkach ludzkich [Petrus]
 • Łukasz Szymański, Zagrożenie życia embrionów ludzkich w niektórych praktykach klinicznych, Fragmenty książki "In Vitro. Życie za życie" o konsekwencjach współczesnych praktyk klinicznych, takich jak: diagnostyka prenatalna, sztuczne zapłodnienie, czy eksperymenty na zarodkach ludzkich [Petrus]
 • Jerzy Chmiel, Najtrudniejsze miejsca w Biblii, Jeden z najwybitniejszych biblistów polskich, odpowiada na pytania dotyczące niezrozumiałych i trudnych miejsc w Biblii - wstęp dr Pawla Piotrowskiego [PETRUS]
 • Józef Życiński, Rekolekcje Akademickie, Fragmenty książki - Konferencja do wczasowiczów "Ewangelizacja jako świadectwo nadziei" [PETRUS]
 • Józef Życiński, Pożegnanie Czesława Miłosza, Fragmenty książki - Rekolekcje Akademickie [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Kultura Mezopotamska a Biblia, O kontaktach pomiędzy krajami Mezopotamii a Izraelem na tle ich historii i zapisów biblijnych - fragmenty [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Mezopotamia, O kontaktach pomiędzy krajami Mezopotamii a Izraelem na tle ich historii i zapisów biblijnych - fragmenty książki p.t. "Kultura Mezopotamska a Biblia" [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Sumerowie, O kontaktach pomiędzy krajami Mezopotamii a Izraelem na tle ich historii i zapisów biblijnych - fragmenty książki p.t. "Kultura Mezopotamska a Biblia" [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Odbicie historii Mezopotamii na kartach Biblii, O kontaktach pomiędzy krajami Mezopotamii a Izraelem na tle ich historii i zapisów biblijnych - fragmenty książki p.t. "Kultura Mezopotamska a Biblia" [PETRUS]
 • Franciszek Adamski, Socjologia Religii (wprowadzenie), Fragmenty pracy zbiorowej pod redakcją Franciszka Adamskiego [PETRUS]
 • Thomas F. O'Dea, Pięć dylematów instytucjonalizacji religii, Fragmenty pracy zbiorowej p.t. "Socjologia Religii" pod redakcją Franciszka Adamskiego [PETRUS]
 • Michel Meslin, Instytucje kościelne i klerykalizacja w Kościele starożytnym, Fragmenty pracy zbiorowej p.t. "Socjologia Religii" pod redakcją Franciszka Adamskiego [PETRUS]
 • Ernst Troeltsch, Kościół a sekta, Fragmenty pracy zbiorowej p.t. "Socjologia Religii" pod redakcją Franciszka Adamskiego [PETRUS]
 • Walter Goddijn, Rozważania socjologiczne o zróżnicowaniu grup w obrębie chrześcijaństwa, Fragmenty pracy zbiorowej p.t. "Socjologia Religii" pod redakcją Franciszka Adamskiego [PETRUS]
 • Friedrich Fürstenberg, Struktura Kościoła i społeczeństwa, Fragmenty pracy zbiorowej p.t. "Socjologia Religii" pod redakcją Franciszka Adamskiego [PETRUS]
 • Max Weber, Asceza i duch kapitalizmu, Fragmenty pracy zbiorowej p.t. "Socjologia Religii" pod redakcją Franciszka Adamskiego [PETRUS]
 • Erich Petlak, Jana Zajacova, Uczenie się oparte na poznaniu mózgu, Fragmenty książki p.t. "Rola mózgu w uczeniu się" [PETRUS]
 • Erich Petlak, Jana Zajacova, Stres i jego wpływ na proces uczenia, Fragmenty książki p.t. "Rola mózgu w uczeniu się" [PETRUS]
 • Erich Petlak, Jana Zajacova, Znaczenie odpoczynku, Fragmenty książki p.t. "Rola mózgu w uczeniu się" [PETRUS]
 • Erich Petlak, Jana Zajacova, Emocjonalizacja nauczania, Fragmenty książki p.t. "Rola mózgu w uczeniu się" [PETRUS]
 • Erich Petlak, Jana Zajacova, Zależność między pamięcią a emocjami, Fragmenty książki p.t. "Rola mózgu w uczeniu się" [PETRUS]
 • Erich Petlak, Jana Zajacova, Czy istnieje związek pomiędzy mózgiem a emocjonalizacją nauczania?, Fragmenty książki p.t. "Rola mózgu w uczeniu się" [PETRUS]
 • Marian Polak, Świadectwa obecności Aniołów w naszym życiu (wstęp), Świadectwa o doznanej pomocy św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów [PETRUS]
 • Marian Polak, Nie zauważyli Biblii, Fragmenty książki "Świadectwa obecności Aniołów w naszym życiu", zebrał i opracował ks. Marian Polak CSMA [PETRUS]
 • Marian Polak, Anusiu, wezwij świętego Anioła Stróża i skacz!, Fragmenty książki "Świadectwa obecności Aniołów w naszym życiu", zebrał i opracował ks. Marian Polak CSMA [PETRUS]
 • Marian Polak, Upomniał mnie, Fragmenty książki "Świadectwa obecności Aniołów w naszym życiu", zebrał i opracował ks. Marian Polak CSMA [PETRUS]
 • Marian Polak, Ktoś mnie ostrzegł, Fragmenty książki "Świadectwa obecności Aniołów w naszym życiu", zebrał i opracował ks. Marian Polak CSMA [PETRUS]
 • Marian Polak, Biegnę w ich kierunku, Fragmenty książki "Świadectwa obecności Aniołów w naszym życiu", zebrał i opracował ks. Marian Polak CSMA [PETRUS]
 • Marian Polak, Muszę wracać do domu, Fragmenty książki "Świadectwa obecności Aniołów w naszym życiu", zebrał i opracował ks. Marian Polak CSMA [PETRUS]
 • Marian Polak, Umarło im dziecko, Fragmenty książki "Świadectwa obecności Aniołów w naszym życiu", zebrał i opracował ks. Marian Polak CSMA [PETRUS]
 • Marian Polak, Miłosierni miłosierdzia dostąpią, Fragmenty książki "Świadectwa obecności Aniołów w naszym życiu", zebrał i opracował ks. Marian Polak CSMA [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, 9 dylematów etycznych, Słowo wstępne do książki z zakresu teologii moralnej w jej praktycznych aspektach [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Najważniejsze działy bioetyki, Fragmenty książki "9 dylematów etycznych" [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Prawda i kłamstwo w życiu ludzkim, Fragmenty książki "9 dylematów etycznych" [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Prawdomówność jako moralna cnota i imperatyw, Fragmenty książki "9 dylematów etycznych" [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Stabilność prawdomówności a ludzka wola, Fragmenty książki "9 dylematów etycznych" [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Granice kłamstwa: mowa materialna, Fragmenty książki "9 dylematów etycznych" [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Granice prawdomówności: obrona sekretu, Fragmenty książki "9 dylematów etycznych" [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Zagrożenie prawdy przez tzw. kłamstwo użyteczne, Fragmenty książki "9 dylematów etycznych" [PETRUS]
 • Michał Rożek, Katedry romańskie, Fragmenty książki " Krakowska Katedra na Wawelu" [PETRUS]
 • Michał Rożek, Katedra koronacyjna, Fragmenty książki " Krakowska Katedra na Wawelu" [PETRUS]
 • Michał Rożek, Czasy ostatnich Jagiellonów. Dobra odrodzenia, Fragmenty książki " Krakowska Katedra na Wawelu" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Najważniejsza rozmowa, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Rozmowa Boga z człowiekiem po grzechu, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Rozmowa Boga z Kainem, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Bóg rozmawia z mordercą, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Pan patrzy na serce, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Bóg wobec grzechu Dawida, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Lepiej mi umrzeć niż żyć..., Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Modlitwa kobiety myślącej o samobójstwie, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Nawrócenie Dawida, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Los Judasza, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Zamknij drzwi!, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Sztuka proszenia, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Edward Staniek, Bez makijażu, Fragmenty książki "Sekrety modlitwy" [PETRUS]
 • Michał Heller, Józef Życiński, Pasja wiedzy, Między nauką a filozofią - Złudzenia terapii filozoficznej [PETRUS]
 • Tomasz Dąbek, Życie Po Śmierci, Fragmenty książki o rzeczach ostatecznych. Rozdział p.t. "Wiara w życie wieczne w Starym Testamencie" [PETRUS]
 • Tomasz Dąbek, Nauka Nowego Testamentu o zmartwychwstaniu ciała, Fragmenty książki "Życie Po Śmierci" o rzeczach ostatecznych [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Historia Literacka Biblii - wprowadzenie, Fragmenty książki ukazującej historyczną drogę, na której formowała się Biblia i przekształcały poszczególne jej księgi zanim osiągnęły ostateczną postać [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Biblia uczy o pisaniu świętych pism, Fragmenty książki "Historia Literacka Biblii", ukazującej historyczną drogę, na której formowała się Biblia i przekształcały poszczególne jej księgi zanim osiągnęły ostateczną postać [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Pismo, jego powstanie i rozwój, Fragmenty książki "Historia Literacka Biblii", ukazującej historyczną drogę, na której formowała się Biblia i przekształcały poszczególne jej księgi zanim osiągnęły ostateczną postać [PETRUS]
 • Jerzy Świdziński, Kara śmierci, O celowości stosowania najsurowszej sankcji karnej w dzisiejszym świecie - wstęp [PETRUS]
 • Jerzy Świdziński, Kara śmierci w nauczaniu Kościoła do czasów współczesnych, O celowości stosowania najsurowszej sankcji karnej w dzisiejszym świecie - fragmenty książki "Kara śmierci" [PETRUS]
 • Jerzy Świdziński, Okres średniowiecza. Prawo miecza a problem inkwizycji, O celowości stosowania najsurowszej sankcji karnej w dzisiejszym świecie - fragmenty książki "Kara śmierci" [PETRUS]
 • Tomasz Dąbek, Wokół Reguły Św. Benedykta, Krótkie rozważania będące przedstawieniem treści Reguły św. Benedykta - wstęp i wprowadzenie autorstwa Pawła Piotrowskiego [PETRUS]
 • Tomasz Dąbek, O rodzajach mnichów, Krótkie rozważania będące przedstawieniem treści Reguły św. Benedykta - fragmrnty książki "Wokół Reguły Św. Benedykta" [PETRUS]
 • Tomasz Dąbek, O opacie - jaki powinien być opat, Krótkie rozważania będące przedstawieniem treści Reguły św. Benedykta - fragmrnty książki "Wokół Reguły Św. Benedykta" [PETRUS]
 • Jerzy Chmiel, Czy Bóg Starego Testamentu musi być aż tak okrutny?, Jeden z najwybitniejszych biblistów polskich, odpowiada na pytania dotyczące niezrozumiałych i trudnych miejsc w Biblii - fragmenty książki "Najtrudniejsze miejsca w Biblii" [PETRUS]
 • Jerzy Chmiel, Czy Jezus się uśmiechał?, Jeden z najwybitniejszych biblistów polskich, odpowiada na pytania dotyczące niezrozumiałych i trudnych miejsc w Biblii - fragmenty książki "Najtrudniejsze miejsca w Biblii" [PETRUS]
 • Jerzy Chmiel, Czy Jezus pochwala nieuczciwość?, Jeden z najwybitniejszych biblistów polskich, odpowiada na pytania dotyczące niezrozumiałych i trudnych miejsc w Biblii - fragmenty książki "Najtrudniejsze miejsca w Biblii" [PETRUS]
 • Tomasz M. Dąbek, Niezrozumiałe fragmenty Biblii, Fragmenty książki będącej odpowiedzią na wiele pytań dotyczących Pisma Świętego [PETRUS]
 • Tomasz M. Dąbek, Dlaczego Bóg jest tak okrutny w Starym Testamencie?, Fragmenty książki "Niezrozumiałe fragmenty Biblii" będącej odpowiedzią na wiele pytań dotyczących Pisma Świętego [PETRUS]
 • Tomasz M. Dąbek, Co oznacza symbolika liczb...?, Fragmenty książki "Niezrozumiałe fragmenty Biblii" będącej odpowiedzią na wiele pytań dotyczących Pisma Świętego [PETRUS]
 • Andrzej Witko, Iskra Bożego Miłosierdzia, Rozważania o Miłosierdziu Bożym w oparciu o wygłoszone przez Radio Watykańskie pogadanki. [PETRUS]
 • Andrzej Witko, Dokąd mnie zwodzić będziesz?, Fragmenty rozważań "Iskra Bożego Miłosierdzia" w oparciu o wygłoszone przez Radio Watykańskie pogadanki [PETRUS]
 • Andrzej Witko, Nowe zadanie, Fragmenty rozważań "Iskra Bożego Miłosierdzia" w oparciu o wygłoszone przez Radio Watykańskie pogadanki [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Repetytorium Biblijne, Fragmenty książki będącej przystępnym kluczem do Biblii [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Natchnienie biblijne, Fragmenty książki "Repetytorium Biblijne" będącej przystępnym kluczem do Biblii [PETRUS]
 • Tomasz Jelonek, Stworzenie, Fragmenty książki "Repetytorium Biblijne" będącej przystępnym kluczem do Biblii [PETRUS]
 • Józef Życiński, Szlakiem miłości, Wprowadzenie - "Włączeni w dramat świata" i spis wybranych fragmentów rozważań znanego arcybiskupa - filozofa, mocno osadzone w Ewangelii i życiu [PETRUS]
 • Józef Życiński, Dramat i radość Zmartwychwstania, Fragment rozważań "Szlakiem miłości" znanego arcybiskupa - filozofa, mocno osadzone w Ewangelii i życiu [PETRUS]
 • Józef Życiński, "Katholikos" znaczy powszechny, Fragment rozważań "Szlakiem miłości" znanego arcybiskupa - filozofa, mocno osadzone w Ewangelii i życiu [PETRUS]
 • Edward Staniek, Człowiek arcydziełem Boga, Wprowadzenie i spis wybranych fragmentów rozważań zmierzających do poznania siebie samego, harmonii wszystkiego co cielesne i duchowe w człowieku [PETRUS]
 • Edward Staniek, Dziękczynienie za oczy, Fragmenty rozważań p.t. "Człowiek arcydziełem Boga", zmierzających do poznania siebie samego, harmonii wszystkiego co cielesne i duchowe w człowieku [PETRUS]
 • Edward Staniek, Dziękczynienie za kręgosłup, Fragmenty rozważań p.t. "Człowiek arcydziełem Boga", zmierzających do poznania siebie samego, harmonii wszystkiego co cielesne i duchowe w człowieku [PETRUS]
 • Edward Staniek, Dziękczynienie za krew, Fragmenty rozważań p.t. "Człowiek arcydziełem Boga", zmierzających do poznania siebie samego, harmonii wszystkiego co cielesne i duchowe w człowieku [PETRUS]
 • Edward Staniek, Dziękczynienie za odporność naszego organizmu, Fragmenty rozważań p.t. "Człowiek arcydziełem Boga", zmierzających do poznania siebie samego, harmonii wszystkiego co cielesne i duchowe w człowieku [PETRUS]
 • Edward Staniek, Dar uczuć, Fragmenty rozważań p.t. "Człowiek arcydziełem Boga", zmierzających do poznania siebie samego, harmonii wszystkiego co cielesne i duchowe w człowieku [PETRUS]
 • Edward Staniek, Świadomość i podświadomość, Fragmenty rozważań p.t. "Człowiek arcydziełem Boga", zmierzających do poznania siebie samego, harmonii wszystkiego co cielesne i duchowe w człowieku [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Adwent - Rozważania, Wprowadzenie i spis wybranych fragmentów rozważań opartych na tekstach biblijnych i zaczerpnietych z Ojców Kościoła [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Rozważanie - Niedziela I tygodnia, Fragmenty rozważań opartych na tekstach biblijnych i zaczerpnietych z Ojców Kościoła [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Rozważanie - Czwartek I tygodnia, Fragmenty rozważań opartych na tekstach biblijnych i zaczerpnietych z Ojców Kościoła [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Rozważanie - Niepokalane Poczęcie NMP, Fragmenty rozważań opartych na tekstach biblijnych i zaczerpnietych z Ojców Kościoła [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Rozważanie - Czwartek II tygodnia, Fragmenty rozważań opartych na tekstach biblijnych i zaczerpnietych z Ojców Kościoła [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Rozważanie - Wtorek III tygodnia, Fragmenty rozważań opartych na tekstach biblijnych i zaczerpnietych z Ojców Kościoła [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Rozważanie - 20 XII, Fragmenty rozważań opartych na tekstach biblijnych i zaczerpnietych z Ojców Kościoła [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Rozważanie - 23 XII, Fragmenty rozważań opartych na tekstach biblijnych i zaczerpnietych z Ojców Kościoła [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Rozważanie - 24 XII Wigilia Bożego Narodzenia, Fragmenty rozważań opartych na tekstach biblijnych i zaczerpnietych z Ojców Kościoła [PETRUS]
 • Michał Rożek, Groby królewskie na Wawelu, Wstęp i spis prezentowanych fragmentów książki opisującej monarsze groby na Wawelu [PETRUS]
 • Michał Rożek, Miejsca spoczynku polskich władców, Fragmenty książki opisującej monarsze groby na Wawelu [PETRUS]
 • Michał Rożek, Jak królów grzebano, Fragmenty książki opisującej monarsze groby na Wawelu [PETRUS]
 • Michał Rożek, Protokół z badania i wstępnych zabezpieczeń przedmiotów wyjetych z groby Kazimierza Jagiellończyka, Fragmenty książki opisującej monarsze groby na Wawelu [PETRUS]
 • Zofia Starowieyska-Morstinowa, Fakty i słowa, Analiza faktów spisanych na kartach Ewangelii - spis wybranych fragmentów oraz wstęp [PETRUS]
 • Zofia Starowieyska-Morstinowa, Takie są prawa myśli człowieczej, Analiza faktów spisanych na kartach Ewangelii - spis wybranych fragmentów oraz wstęp do książki "Fakty i słowa" [PETRUS]
 • Zofia Starowieyska-Morstinowa, Ewangelie czytujemy nieraz, Analiza faktów spisanych na kartach Ewangelii - spis wybranych fragmentów oraz wstęp do książki "Fakty i słowa" [PETRUS]
 • Zofia Starowieyska-Morstinowa, Wielką sprawą Ewangelii jest poznawanie Chrystusa, Analiza faktów spisanych na kartach Ewangelii - spis wybranych fragmentów oraz wstęp do książki "Fakty i słowa" [PETRUS]
 • Zofia Starowieyska-Morstinowa, Decyzja, Analiza faktów spisanych na kartach Ewangelii - spis wybranych fragmentów oraz wstęp do książki "Fakty i słowa" [PETRUS]
 • Zofia Starowieyska-Morstinowa, Maria spotkała anioła Gabriela przy studni, Analiza faktów spisanych na kartach Ewangelii - spis wybranych fragmentów oraz wstęp do książki "Fakty i słowa" [PETRUS]
 • Zofia Starowieyska-Morstinowa, Usłyszawszy anielskie słowa, "zatrwożyła się", Analiza faktów spisanych na kartach Ewangelii - spis wybranych fragmentów oraz wstęp do książki "Fakty i słowa" [PETRUS]
 • Zofia Starowieyska-Morstinowa, Podziwiamy owo pokorne "fiat", Analiza faktów spisanych na kartach Ewangelii - spis wybranych fragmentów oraz wstęp do książki "Fakty i słowa" [PETRUS]
 • Andrzej Witko, Anna Jantar, Książka w formie dialogu z Anną Jantar, rozmowy dotyczącej jej życia, kariery, zainteresowań, jej miłości i tęsknoty, planów i marzeń - spis wybranych fragmentów i wstęp [PETRUS]
 • Andrzej Witko, Czytam w twojej twarzy, Książka "Anna Jantar" w formie dialogu z Anną Jantar, rozmowy dotyczącej jej życia, kariery, zainteresowań, jej miłości i tęsknoty, planów i marzeń - fragmenty [PETRUS]
 • Andrzej Witko, Słowo Matki. Słowo Brata, Książka "Anna Jantar" w formie dialogu z Anną Jantar, rozmowy dotyczącej jej życia, kariery, zainteresowań, jej miłości i tęsknoty, planów i marzeń - fragmenty [PETRUS]
 • Andrzej Witko, Słowo Męża, Książka "Anna Jantar" w formie dialogu z Anną Jantar, rozmowy dotyczącej jej życia, kariery, zainteresowań, jej miłości i tęsknoty, planów i marzeń - fragmenty [PETRUS]
 • Andrzej Witko, Słowo Córki, Książka "Anna Jantar" w formie dialogu z Anną Jantar, rozmowy dotyczącej jej życia, kariery, zainteresowań, jej miłości i tęsknoty, planów i marzeń - fragmenty [PETRUS]
 • Andrzej Witko, Pozwolił nam los, Książka "Anna Jantar" w formie dialogu z Anną Jantar, rozmowy dotyczącej jej życia, kariery, zainteresowań, jej miłości i tęsknoty, planów i marzeń - lista utworów śpiewanych przez Annę Jantar [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Bioetyka - najważniejsze problemy, Książka, uznanego etyka, zakorzeniona w badaniach naukowych - spis wybranych fragmentów oraz pojęcie i problematyka bioetyki [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Manipulacje genetyczne, Fragmenty książki uznanego etyka, zakorzeniona w badaniach naukowych - "Bioetyka - najważniejsze problemy" [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Eugenika pozytywna, Fragmenty książki uznanego etyka, zakorzeniona w badaniach naukowych - "Bioetyka - najważniejsze problemy" [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Świat zwierząt w świetle etyki, Fragmenty książki uznanego etyka, zakorzeniona w badaniach naukowych - "Bioetyka - najważniejsze problemy" [PETRUS]
 • Andrzej Zwoliński, Świat duchów, Fragmenty książki o zyciu po zyciu p.t. "Kontakty ze zmarłymi i wędrówki dusz czyśćcowych" [PETRUS]
 • Andrzej Zwoliński, Włączenie się w uniwersalną Całość, Fragmenty książki o zyciu po zyciu p.t. "Kontakty ze zmarłymi i wędrówki dusz czyśćcowych" [PETRUS]
 • Andrzej Zwoliński, Droga ku zmartwychwstaniu, Fragmenty książki o zyciu po zyciu p.t. "Kontakty ze zmarłymi i wędrówki dusz czyśćcowych" [PETRUS]
 • Andrzej Zwoliński, Kontakt z duchami, Fragmenty książki o zyciu po zyciu p.t. "Kontakty ze zmarłymi i wędrówki dusz czyśćcowych" [PETRUS]
 • Andrzej Zwoliński, Objawienie biblijne powściąga ludzką ciekawość przed kontaktami ze zmarłymi, Fragmenty książki o życiu po życiu p.t. "Kontakty ze zmarłymi i wędrówki dusz czyśćcowych" [PETRUS]
 • Andrzej Zwoliński, Czyściec, Fragmenty książki o życiu po życiu p.t. "Kontakty ze zmarłymi i wędrówki dusz czyśćcowych" [PETRUS]
 • Andrzej Zwoliński, Pamięć i modlitwa za zmarłych, Fragmenty książki o życiu po życiu p.t. "Kontakty ze zmarłymi i wędrówki dusz czyśćcowych" [PETRUS]
 • Michał Heller, Filozofia nauki, Przedmowa do drugiego wydania i spis wybranych fragmentów, osobiste zainteresowania Autora przesądziły o tym, że filozofia nauki w pewnej części staje się filozofią fizyki. [PETRUS]
 • Michał Heller, Wprowadzenie i strukturalizm matematyczny, Fragmenty podręcznika p.t. "Filozofia nauki" [PETRUS]
 • Michał Heller, Rewolucje czy ciągłość rozwoju?, Fragmenty podręcznika p.t. "Filozofia nauki" [PETRUS]
 • Andrzej Zwoliński, Astrologia, wróżby, jasnowidzenie i wywoływanie duchów, Wprowadzenie i spis treści [PETRUS]
 • Andrzej Zwoliński, Jasnowidzenie, Fragmenty książki "Astrologia, wróżby, jasnowidzenie i wywoływanie duchów" [PETRUS]
 • Andrzej Zwoliński, Astrologia, Fragmenty książki "Astrologia, wróżby, jasnowidzenie i wywoływanie duchów" [PETRUS]
 • Andrzej Zwoliński, Chiromancja, Fragmenty książki "Astrologia, wróżby, jasnowidzenie i wywoływanie duchów" [PETRUS]
 • Józef Życiński, Medytacje filozoficzne, Wstęp i spis treści [PETRUS]
 • Józef Życiński, Sokrates alternatywny - Alternatywa jako utopia, Fragmenty książki "Medytacje filozoficzne" [PETRUS]
 • Józef Życiński, Sokrates alternatywny - Ucieczka z głębi pustki, Fragmenty książki "Medytacje filozoficzne" [PETRUS]
 • Józef Życiński, Sokrates alternatywny - Walka o równouprawnienie absurdu, Fragmenty książki "Medytacje filozoficzne" [PETRUS]
 • Józef Życiński, Sokrates alternatywny - Metodyka oswajania serwilizmu, Fragmenty książki "Medytacje filozoficzne" [PETRUS]
 • Józef Życiński, Sokrates alternatywny - Między etyką i kryminalistyką, Fragmenty książki "Medytacje filozoficzne" [PETRUS]
 • Józef Życiński, W zaułkach wyobraźni - Filozofia szklanych paciorków, Fragmenty książki "Medytacje filozoficzne" [PETRUS]
 • Józef Życiński, W zaułkach wyobraźni - Oswajanie szarości, Fragmenty książki "Medytacje filozoficzne" [PETRUS]
 • Józef Życiński, W zaułkach wyobraźni - Übermensch z twarzą Narcyza, Fragmenty książki "Medytacje filozoficzne" [PETRUS]
 • Bogusław Nadolski, Św. Paweł - Wielki Apostoł, Wprowadzenie i spis wybranych fragmentów [PETRUS]
 • Bogusław Nadolski, Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, Fragmenty książki "Św. Paweł - Wielki Apostoł" [PETRUS]
 • Bogusław Nadolski, Święto Nawrócenia świętego Pawła, Fragmenty książki "Św. Paweł - Wielki Apostoł" [PETRUS]
 • Beata Grabowska, Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat, Wstęp i spis treści [PETRUS]
 • Beata Grabowska, Umiejętności ogólnotechniczne i ich klasyfikacja, Fragment książki "Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Odpoczynek ze św. Pawłem, Pierwszy rozdział - "Lament nieczytanej Biblii" i spis wybranych fragmentów [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Dlaczego odpoczynek ze św. Pawłem?, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Prześladowca, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Nawrócenie, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Charitas Christi urget nos - Miłość Chrystusa przynagla nas, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Moc i słabość, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Moc w słabości się doskonali, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Wśród przyjaciół, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Solidarny, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Listy, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Testament, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Głosić Ewangelię, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Marek Starowieyski, Dobry depozyt, Fragmenty książki "Odpoczynek ze św. Pawłem" [PETRUS]
 • Tadeusz Ślipko, Krytyka stanowisk, Fragmenty książki "Etyczny problem samobójstwa" oraz spis wybranych rozdziałów [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Propozycja rozwiązania, Fragmenty książki "Etyczny problem samobójstwa" oraz spis wybranych rozdziałów [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Rozwój poglądów. Starożytność pogańska, Fragmenty książki "Etyczny problem samobójstwa" oraz spis wybranych rozdziałów [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Starożytność chrześcijańska i średniowieczna, Fragmenty książki "Etyczny problem samobójstwa" oraz spis wybranych rozdziałów [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Czasy nowożytne, Fragmenty książki "Etyczny problem samobójstwa" oraz spis wybranych rozdziałów [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Filozofia współczesna, Fragmenty książki "Etyczny problem samobójstwa" oraz spis wybranych rozdziałów [Petrus]
 • Tadeusz Ślipko, Dotychczasowe próby definicji samobójstwa, Fragmenty książki "Etyczny problem samobójstwa" oraz spis wybranych rozdziałów [Petrus]
 • Andrzej Zwoliński, Wielkie Religie Wschodu, Rozdział: "Sztuki walki na sprzedaż" i spis wybranych fragmentów [Petrus]
 • Andrzej Zwoliński, Moda na wegetarianizm, Fragmenty książki "Wielkie Religie Wschodu" i spis wybranych fragmentów [Petrus]
 • Andrzej Zwoliński, Wschodnia ekologia, Fragmenty książki "Wielkie Religie Wschodu" i spis wybranych fragmentów [Petrus]
 • Andrzej Zwoliński, Wschodnie zdrowie, Fragmenty książki "Wielkie Religie Wschodu" i spis wybranych fragmentów [Petrus]
 • Andrzej Zwoliński, Azjoeuropa?, Fragmenty książki "Wielkie Religie Wschodu" i spis wybranych fragmentów [Petrus]
 • Bogusław Nadolski, Ambona - stół słowa Bożego, Słowo wstępne i spis wybranych fragmentów [Petrus]
 • Bogusław Nadolski, Początki ambony, Fragmenty książki "Ambona - stół słowa Bożego" [Petrus]
 • Bogusław Nadolski, Nazwy ambony, Fragmenty książki "Ambona - stół słowa Bożego" [Petrus]
 • Bogusław Nadolski, Funkcja ambony, Fragmenty książki "Ambona - stół słowa Bożego" [Petrus]
 • Bogusław Nadolski, Lektorium, Fragmenty książki "Ambona - stół słowa Bożego" [Petrus]
 • Bogusław Nadolski, Kazalnica, Fragmenty książki "Ambona - stół słowa Bożego" [Petrus]
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W