Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Radio Watykańskie

Radio Watykańskie to "głos Papieża i Watykanu" w eterze. Dziś także w internecie, jako strona audio i wideo "on demand" oraz własne strony internetowe z aktualnymi informacjami

Codziennie z Watykanu idzie w eter średnio prawie 65 godzin programów. Z wewnętrznych statystyk wynika, że 50 godzin ma charakter informacyjno-kulturalny, prawie 11 godzin muzyczny, a 3,5 godziny liturgiczny. W skali roku jest to 23,5 tys. godzin programów. Bezpośrednio transmitowane są uroczyste papieskie nabożeństwa, audiencje generalne oraz niedzielne modlitwy maryjne «Anioł Pański» i Regina caeli. W r. 2005 przeprowadzono blisko 160 takich transmisji. Ważniejszym wydarzeniom, do których należą podróże apostolskie, charakterystyczne zwłaszcza dla pontyfikatu Jana Pawła II, radio zapewnia sześciojęzyczny komentarz (po włosku, angielsku, francusku, hiszpańsku, niemiecku i portugalsku).

Główne programy informacyjne przygotowywane są przez pięć redakcji dzienników: 3 włoskie, francuską i angielską. Łącznie emitują one codziennie 15 wydań dziennika. Zasadniczo są to serwisy piętnastominutowe. Główne wydanie, nadawane codziennie o 14 po włosku, trwa pół godziny i najlepiej odzwierciedla charakter Radia Watykańskiego. Treści w nim przekazywane są spisywane i składają się na biuletyn, codziennie darmowo rozsyłany do abonentów. Kolejne dzienniki (w językach polskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim) przygotowywane są przez poszczególne sekcje językowe. Programy radiowe to jednak nie tylko informacja.

Zadaniem Radia Watykańskiego, pragnącego być głosem Papieża i Kościoła w dialogu ze światem, jest również formacja i ewangelizacja. Cele te wypełniane są różnorodnie, w zależności od sytuacji Kościoła w danym kraju i kontekstu społeczno-kulturowego. Do krajów, gdzie katolicyzm jest ugruntowany, docierają programy mające na celu pogłębienie wiary, podejmujące współczesne problemy etyczno-moralne czy społeczne. Regiony, gdzie chrześcijanie są mniejszością, potrzebują bardziej podstawowych treści, jak katechizm czy wyjaśnianie terminologii kościelnej. Tam z kolei, gdzie Kościół jest prześladowany (np. Chiny), oprócz treści formacyjnych kierowane są także transmisje liturgiczne.

Radio Watykańskie jest również skarbnicą głosu papieży. Bogate archiwum głosowe dysponuje 13 tys. godzin nagrań: przemówień, orędzi, ceremonii itp. Technika i oddziaływanie Koszty funkcjonowania Radia Watykańskiego stanowią olbrzymią sumę w bilansie Stolicy Apostolskiej. Wynoszą one rocznie blisko 25 mln euro, co stanowi ok. 12% watykańskiego budżetu.

Ważną rolę odgrywają strony internetowe, redagowane przez poszczególne sekcje językowe. Wiadomości tam publikowane mają formę tekstu, z możliwością dołączania plików dźwiękowych. Na portal Radio Vaticana składa się już 30 stron językowych. Sekcja polska jako jedna z pierwszych w grudniu 2003 r. rozpoczęła codzienne publikowanie w Internecie nowych informacji. [Ks. Józef Polak SJ Kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego]

Audycje cykliczne

Pełna lista audycji »

Realizacja: 3W
Realizacja: 3W