Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

W służbie miłosierdzia

Publikacje z biuletynu "W służbie miłosierdzia" na stronach OpokiSpis publikacji, od najnowszych wstecz

 • Stanisław Hołodok, Święty Anzelm, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 04/2009]
 • Dominika Steć, Pokochać życie, aby być szczęśliwym, "Otoczyć troską życie" jest haslem roku duszpasterskiego 2009 [W Służbie Miłosierdzia 01/2009]
 • Radosław Kimsza, Zostałeś ochrzczony. I co z tego?, Rozważanie na Niedzielę Chrztu Pańskiego [W Służbie Miłosierdzia 01/2009]
 • Czesław Walentowicz, Biblia w katechezie szkolnej, O Biblii jako podstawowym źródle katechezy [W Służbie Miłosierdzia 01/2009]
 • Jarosław Wiśniewski, Opowieść z Niebiańskich Gór, List otwarty z Uzbekistanu [W Służbie Miłosierdzia 01/2009]
 • Wojciech Łazewski, "Każdego dnia stajesz się męczennikiem - świadkiem Chrystusa", Św. Ambroży mówi o współczesnym mu prześladowaniu chrześcijan [W Służbie Miłosierdzia 12/2008]
 • Radosław Kimsza, Obraz coraz to bardziej podobny, Rozważanie na I niedzielę Adwentu [W Służbie Miłosierdzia 12/2008]
 • Adam Skreczko, Gdy dziecko traci wiarę, Jak mają reagować rodzice na problem dziecka z wiarą [W Służbie Miłosierdzia 11/2008]
 • Tadeusz Krahel, Ratowanie Żydów przez bł. ks. Michała Sopoćkę, Ks. Michał Sopoćko okazywał w strasznych latach wojny i okupacji miłosierdzie ludziom najbardziej zagrożonym i skazanym na zagładę - Żydom [W Służbie Miłosierdzia 09/2008]
 • Czesław Walentowicz, Wychowanie młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, O VII Ogólnopolskim Spotkaniu Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Częstochowie [W Służbie Miłosierdzia 11/2008]
 • Dominika Steć, Trwając w dziękczynieniu za beatyfikację ks. Michała Sopoćki, Po beatyfikacji i archidiecezjalnej dziękczynnej pielgrzymce do Rzymu z Białegostoku [W Służbie Miłosierdzia 11/2008]
 • Stanisław Hołodok, Święty Cyprian, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 10/2008]
 • Adam Skreczko, Ks. Michał Sopoćko o wychowaniu w rodzinie, Wychowanie w rodzinie czyli nauczanie, rozwój życia religijnego, wdrażanie do cnoty i dobry przykład [W Służbie Miłosierdzia 09/2008]
 • J. M., Sługa Boży Ks. Michał Sopoćko - Założyciel Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i świeckiego Instytutu Miłosierdzia Bożego, Ks. Michał Sopoćko dał podstawową formację ideową i ukształtował duchowość pierwszych członkiń zarówno Zgromadzenia jak i Instytutu [W Służbie Miłosierdzia 09/2008]
 • Teresa Sawicka, Wrzesień 1958 roku - obrona krzyży, O dekrucyfikacji szkół na terenach obecnych diecezji białostockiej, drohiczyńskiej i ełckiej [W Służbie Miłosierdzia 09/2008]
 • Radosław Kimsza, Czy można upominać?, O kolejnych etapach upomnienia braterskiego [W Służbie Miłosierdzia 09/2008]
 • Stanisław Hołodok, Święty Jacek, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 08/2008]
 • Adam Skreczko, Temperament rodzica a wychowanie, O wpływie temperamentu rodzica na jego relacje z innymi czlonkami rodziny [W Służbie Miłosierdzia 08/2008]
 • Stanisław Hołodok, Święty Antoni Maria Zaccaria, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 07/2008]
 • Adam Skreczko, Temperament dziecka a wychowanie, O potrzebie poznania temperamentu dziecka i dostosowania do niego metod wychowawczych [W Służbie Miłosierdzia 07/2008]
 • Wojciech Łazewski, Akta Prokonsularne Świętego Cypriana (2), Acta Cypriani czyli protokół z rozprawy sądowej i z ogłoszenia wyroku śmierci (30 sierpnia 257 roku) [W Służbie Miłosierdzia 07/2008]
 • Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Historia obrazu Jezusa Miłosiernego (IV), Opracowanie z okazji peregrynacji obrazu w Archidiecezji białostockiej [W Służbie Miłosierdzia 06/2008]
 • Stanisław Hołodok, Święty Norbert, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 06/2008]
 • Radosław Kimsza, Boże Słowo zapisane ludzkim życiem, O św. Antonim Padewskim [W Służbie Miłosierdzia 06/2008]
 • Adam Skreczko, Wychowanie obywatelskie, O wychowaniu wyposażającym człowieka w atrybuty potrzebne do pożytecznego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym [W Służbie Miłosierdzia 06/2008]
 • Wojciech Łazewski, Akta Prokonsularne Świętego Cypriana (1), Acta Cypriani czyli protokół z rozprawy sądowej i z ogłoszenia wyroku śmierci (30 sierpnia 257 roku) [W Służbie Miłosierdzia 06/2008]
 • Andrzej Sadowski, To ci sami sąsiedzi!, O wspieraniu się w tragicznych czasach ludzi żyjących obok siebie na Podlasiu [W Służbie Miłosierdzia 06/2008]
 • Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Historia obrazu Jezusa Miłosiernego (III), Opracowanie z okazji peregrynacji obrazu w Archidiecezji białostockiej [W Służbie Miłosierdzia 05/2008]
 • Henryk Ciereszko, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego wywodzące się z objawień św. Faustyny Kowalskiej, Wraz z objawieniami św. Faustyny Kowalskiej pojawiła się nowa forma kultu Boga miłosiernego w postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego [W Służbie Miłosierdzia 05/2008]
 • Radosław Kimsza, Pocieszyciel, W oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela [W Służbie Miłosierdzia 05/2008]
 • Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Historia obrazu Jezusa Miłosiernego (I), Opracowanie z okazji peregrynacji obrazu w Archidiecezji białostockiej [W Służbie Miłosierdzia 03/2008]
 • Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Historia obrazu Jezusa Miłosiernego (II), Opracowanie z okazji peregrynacji obrazu w Archidiecezji białostockiej [W Służbie Miłosierdzia 04/2008]
 • Stanisław Hołodok, Święta Maria Bernadeta Soubirous, Krótka biografia świętej [W Służbie Miłosierdzia 04/2008]
 • Adam Skreczko, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Rodzina jako miejsce zaspokojenia wielu potrzeb dziecka niepełnosprawnego [W Służbie Miłosierdzia 04/2008]
 • Stanisław Hołodok, Eucharystia i sakramenty, Związek Eucharystii z poszczególnymi sakramentami [W Służbie Miłosierdzia 04/2008]
 • Wojciech Łazewski, Kazania Świętego Augustyna, O związku św. Augustyna z retoryką [W Służbie Miłosierdzia 04/2008]
 • Edward Ozorowski, Kościół krytyką smagany, O krytyce i naturze Kościoła [W Służbie Miłosierdzia 04/2008]
 • Henryk Ciereszko, Tajemnica Miłosierdzia Bożego w Piśmie Świętym oraz w nauce i życiu Kościoła, Przypomnienie prawdy o miłosierdziu Bożym w nauczaniu Jana Pawła II i jej biblijnych podstawach [W Służbie Miłosierdzia 04/2008]
 • Henryk Żukowski, Powołania w służbie Kościoła misyjnego, Refleksje nad ważnym problemem misji i misyjności Kościoła [W Służbie Miłosierdzia 04/2008]
 • K. N., W obcasie "włoskiego buta", O podróży po południowych Włoszech [W Służbie Miłosierdzia 04/2008]
 • Stanisław Hołodok, Posługa organisty, O roli organisty w liturgii [W Służbie Miłosierdzia 01/2008]
 • Stanisław Hołodok, Błogosławiona Bolesława Maria Lament, Krótka biografia błogosławionej [W Służbie Miłosierdzia 01/2008]
 • Stanisław Hołodok, Święta Dorota, Dziewica i Męczennica, Krótka biografia świętej [W Służbie Miłosierdzia 02/2008]
 • Stanisław Hołodok, Czynne uczestnictwo wiernych we Mszy Świętej, O uczestniczeniu w Eucharystii świadomie, pobożnie i czynnie [W Służbie Miłosierdzia 02/2008]
 • Henryk Midro, Zarys historii Światowego Dnia Chorego, Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Jana Pawła II 13 maja 1992 roku [W Służbie Miłosierdzia 02/2008]
 • Stanisław Hołodok, Święta Małgorzata z Kortony, Krótka biografia świętej [W Służbie Miłosierdzia 03/2008]
 • Stanisław Hołodok, Chrzcielny charakter Wielkiego Postu, Wielki Post ma przygotowywać do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną [W Służbie Miłosierdzia 03/2008]
 • Adam Skreczko, Gdy rodzice się rozwiodą, Ku przestrodze rodzicom, aby nie zapominali o dobru i szczęściu swoich dzieci [W Służbie Miłosierdzia 03/2008]
 • Stanisław Hołodok, Święty Kolumban, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 11/2007]
 • Radosław Kimsza, Życie, które zmienia się, ale nigdy się nie kończy, O uroczystości Wszystkich Świętych i Zaduszkach [W Służbie Miłosierdzia 11/2007]
 • Stanisław Hołodok, Posługa akolity, Rys historyczny i współczesna posługa akolity w liturgii [W Służbie Miłosierdzia 11/2007]
 • Adam Skreczko, Wychowanie do odpowiedzialności, Kształtowanie odpowiedzialności u dziecka łączy się ściśle z jej poczuciem u samego rodzica [W Służbie Miłosierdzia 11/2007]
 • Adam Skreczko, Uspołecznienie dziecka w rodzinie, O socjalizacji dziecka w rodzinie [W Służbie Miłosierdzia 12/2007]
 • Anna Kraszewska, Pokora wychowawcy..., O reagowaniu na niewłaściwe zachowania i postawy uczniów [W Służbie Miłosierdzia 12/2007]
 • Radosław Kimsza, Podzieleni chrześcijanie chcą jedności, III Europejskie Zgromadzenie Europy, Sibiu 4-9 września 2007 r. [W Służbie Miłosierdzia 10/2007]
 • Czesław Walentowicz, Katecheza osób szczególnej troski, VI Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych [W Służbie Miłosierdzia 10/2007]
 • Dominika Steć ZSJM, Ze św. Faustyną na drogach codzienności, O wzrastaniu w miłości Boga [W Służbie Miłosierdzia 10/2007]
 • Radosław Kimsza, Wiara jak ziarnko gorczycy, O istocie wiary [W Służbie Miłosierdzia 10/2007]
 • Stanisław Hołodok, Posługa lektora, O historii i współczesności posługi lektora [W Służbie Miłosierdzia 10/2007]
 • Stanisław Hołodok, Święta Małgorzata Maria Alacoque, Krótka biografia świętej [W Służbie Miłosierdzia 10/2007]
 • Adam Skreczko, Rozwijanie motywacji do nauki u dziecka, O wspomaganiu procesu uczenia się [W Służbie Miłosierdzia 10/2007]
 • Stanisław Hołodok, Msza Święta Trydencka, O liscie apostolskim Benedykta XVI Summorum Pontificum [W Służbie Miłosierdzia 09/2007]
 • Dominika Steć, O miłości która daje skrzydła, rozpala wolę, zdobywa wzajemność…, Rozważanie na kanwie "Rekolekcji o Bożym Miłosierdziu" z zapisków ks. Michała Sopoćki [W Służbie Miłosierdzia 09/2007]
 • Radosław Kimsza, I kobiety Jezus powołał, Jezus nie przestał powoływać kobiety do swojej oblubieńczej, wyłącznej służby [W Służbie Miłosierdzia 09/2007]
 • Stanisław Hołodok, Błogosławiona Aniela Salawa, Krótka biografia błogosławionej [W Służbie Miłosierdzia 09/2007]
 • Adam Skreczko, Bezpieczeństwo dzieci, Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to podstawowe zadanie, przed którymi stają rodzice [W Służbie Miłosierdzia 09/2007]
 • Adam Szot, Poza Kościołem nie ma zbawienia, Kościoły obronne w Rumunii [W Służbie Miłosierdzia 09/2007]
 • Paulina Mieszków, Ku Słońcu, O zorganizowanym wypoczynku dla ubogich dzieci z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Polski [W Służbie Miłosierdzia 09/2007]
 • Czesław Walentowicz, O Rzymie szczęśliwy, co chwałą jaśniejesz…, Uroczystość wręczenia paliusza Metropolicie Białostockiemu [W Służbie Miłosierdzia 08/2007]
 • Estera Rudź, Boże dotknięcia, O sakramentach [W Służbie Miłosierdzia 07/2007]
 • Stanisław Hołodok, Koronacja wizerunków Najświętszej Maryi Panny, O obrzędach koronacji i ich historii [W Służbie Miłosierdzia 07/2007]
 • Krystyna Kucerow, Małżeństwo - wspólnotą życia i miłości cz. VII, Małżonkowie i ich rodzice [W Służbie Miłosierdzia 07/2007]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia konsekracji dziewic, O dziewictwie poświęconym Bogu [W Służbie Miłosierdzia 08/2007]
 • Czesław Walentowicz, Media i katecheza, O korzystaniu z multimediów podczas katechezy [W Służbie Miłosierdzia 08/2007]
 • Stanisław Hołodok, Święty Szymon z Lipnicy, Krótka biografia śwętego [W Służbie Miłosierdzia 07/2007]
 • Stanisław Hołodok, Święty Alfons Maria Liguori, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 08/2007]
 • Adam Skreczko, Dziękuję - Przepraszam - Proszę, O kulturze osobistej [W Służbie Miłosierdzia 07/2007]
 • Adam Skreczko, Gdy dziecko kłamie, O kłamstwie wynikającym z chęci obrony, fantazji i in. [W Służbie Miłosierdzia 08/2007]
 • Krystyna Kucerow, Małżeństwo - wspólnotą życia i miłości cz. VI, Odpowiedzialne rodzicielstwo [W Służbie Miłosierdzia 06/2007]
 • Stanisław Hołodok, Uczestnictwo wiernych we Mszy świętej, Według wskazań Episkopatu Polski (9.03.200 [W Służbie Miłosierdzia 06/2007]
 • Estera Rudź, Podjąć "ryzyko" ufności, O poddaniu się w ufności Bożej woli [W Służbie Miłosierdzia 06/2007]
 • Henryk Żukowski, Głos powołania, O wsłuchiwaniu się delikatny w głos powołania [W Służbie Miłosierdzia 06/2007]
 • Adam Skreczko, Zaburzenia w rozwoju dziecka, O przeszkodach w procesie wychowawczym [W Służbie Miłosierdzia 06/2007]
 • Stanisław Hołodok, Święty Bonifacy, Krótka biografia śwętego [W Służbie Miłosierdzia 06/2007]
 • Radosław Kimsza, Nadzieja ukojenia dla serc naszych, O kulcie Serca Jezusowego [W Służbie Miłosierdzia 06/2007]
 • Tadeusz Krahel, Paweł Bekisz, Krótka biografia [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Czesław Walentowicz, Matura z religii, O wliczaniu oceny z religii do średniej ocen i maturze, jako pomocy w kształtowaniu pozytywnej aktywności ucznia i nauczyciela [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Tadeusz Cimoszuk, Komunia 1943, O wojennej komunii w Białymstoku [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Zdzisław Karabowicz, Grażyna Kraszewska, Adam E. Szczepanowski, Druga rocznica śmierci Jana Pawła II, O obchodach rocznicy w Białymstoku [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Urszula Myjak, Apostolstwo uśmiechu głoszeniem Ewangelii nadziei, O Urszuli Ledóchowskiej [W Służbie Miłosierdzia 05/2006]
 • Mieczysław Olszewski, Modlitwa o uwolnienie, O nadzwyczajnym działaniu szatana [W Służbie Miłosierdzia 05/2006]
 • Tadeusz Krahel, Ksiądz Witold Pietkun, Krótka biografia [W Służbie Miłosierdzia 05/2006]
 • Estera Rudź, Bóg wybiera to co niemocne, Rozważanie o powołaniu [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Hołodok Stanisław, Liturgia poświęcenia kościoła i ołtarza (VII), Obrzędy poświęcenia ołtarza [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Henryk Żukowski, Odkryć powołanie do kapłaństwa lub życia konsekrowanego, Z racji przeżywanego w roku 2006/2007 programu duszpasterskiego pod hasłem "Przypatrzmy się powołaniu naszemu" [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Krystyna Kucerow, Małżeństwo - wspólnotą życia i miłości cz. V, Okazywanie miłości poprzez czułość [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Stanisław Hołodok, Święta Maria Magdalena de Pazzi, Krótka biografia świętej [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Adam Skreczko, Zachowanie dziecka przy stole, O konsekwentnym nauczaniu dobrych manier [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Radosław Kimsza, Nowe Przykazanie, Rozważanie w oparciu o tekst J 13, 31-33a.34-35 [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Mirosława Borowska, Jezu, ufam Tobie!, Świadectwo dziełanioa Bożego Miłosierdzia w życiu autorki [W Służbie Miłosierdzia 05/2007]
 • Estera Rudź, Głębia przyzywa głębię, O nędzy która przyzywa łaskę [W Służbie Miłosierdzia 03/2007]
 • Tadeusz Krahel, Tragiczny marzec 1942 roku, O zlikwidowaniu Seminarium Duchownego i uwięzieniu profesorów i kleryków Archidiecezji Wileńskiej [W Służbie Miłosierdzia 03/2007]
 • Tadeusz Krahel, Ksiądz Antoni Udalski, O Księdzu, który zginął za ratowanie Żydów [W Służbie Miłosierdzia 04/2007]
 • Barbara Żukowska, Jacek Żukowski, Rekolekcje we dwoje, O weekendzie Spotkań Małżeńskich [W Służbie Miłosierdzia 04/2007]
 • Adam E. Szczepanowski, Owocem Ducha Świętego jest opanowanie, O darach Ducha Świętego [W Służbie Miłosierdzia 04/2007]
 • Estera Rudź, Moc modlitwy wstawienniczej, O modlitwie, która wyprasza u Boga łaski [W Służbie Miłosierdzia 04/2007]
 • Radosław Kimsza, Jedna miłość o dwóch obliczach, Na podstawie wielkoczwartkowej Ewangelii Mszy Wieczerzy Pańskiej - J 13, 1-38 [W Służbie Miłosierdzia 04/2007]
 • Adam Skreczko, Troska o piękną mowę dziecka, O stymulowaniu nauki pięknego wysławiania się dziecka [W Służbie Miłosierdzia 04/2007]
 • Stanisław Hołodok, Święty Piotr Chanel, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 04/2007]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia poświęcenia kościoła i ołtarza (VI), Obrzędy poświęcenia ołtarza [W Służbie Miłosierdzia 04/2007]
 • Krystyna Kucerow, Małżeństwo - wspólnotą życia i miłości cz. IV, Uczciwa kłótnia małżeńska [W Służbie Miłosierdzia 04/2007]
 • Adam Skreczko, Rozmowa rodzica z dzieckiem o śmierci, Od rozmowy rodzica z dzieckiem o śmierci do rozmowy z Bogiem [W Służbie Miłosierdzia 03/2007]
 • Radosław Kimsza, Krzyż - to znaczy Miłość, Rozważanie Męki Pana Jezusa [W Służbie Miłosierdzia 03/2007]
 • Adam E. Szczepanowski, Owocem Ducha Świętego jest łagodność, O potrzebie otwarcia serca na dary Ducha Świętego [W Służbie Miłosierdzia 03/2007]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia poświęcenia kościoła i ołtarza (V), Obrzędy poświęcenia kościoła [W Służbie Miłosierdzia 03/2007]
 • Krystyna Kucerow, Małżeństwo - wspólnotą życia i miłości cz. III, O dobrych rozmowach małżeńskich [W Służbie Miłosierdzia 03/2007]
 • Stanisław Hołodok, Pasyjny charakter Wielkiego Postu, O pobozności pasyjnej [W Służbie Miłosierdzia 03/2007]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Psychologia i New Age, W oparciu o "Psychologia i New Age" autorstwa ks. Aleksandra Posackiego SJ [W Służbie Miłosierdzia 03/2007]
 • Stanisław Hołodok, Święty Oskar, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 02/2007]
 • Krystyna Kucerow, Małżeństwo - wspólnotą życia i miłości cz. II, O małżeństwie sakramentalnym [W Służbie Miłosierdzia 02/2007]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Życie po śmierci według Moody'ego, O książkach Raymonda ­Moody'ego [W Służbie Miłosierdzia 02/2007]
 • Adam Skreczko, Niepokoje okresu dojrzewania, O okresie życia między dzieciństwem a dorosłością [W Służbie Miłosierdzia 02/2007]
 • Radosław Kimsza, Święto spotkania Boga z człowiekiem, Homilia na święto Ofiarowania Pańskiego [W Służbie Miłosierdzia 02/2007]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia poświęcenia kościoła i ołtarza (IV), Czwarta część artykułu dotyczącego przepisów liturgicznych [W Służbie Miłosierdzia 02/2007]
 • Estera Rudź, Powołanie do bycia dzieckiem najlepszego Ojca, Rozważanie na kanwie modlitwy Ojcze nasz [W Służbie Miłosierdzia 02/2007]
 • Stanisław Strzelecki, Idea apostolska Rycerstwa Niepokalanej, O historii stowarzyszenia [W Służbie Miłosierdzia 12/2006]
 • Stanisław Hołodok, Święty Piotr Kanizjusz, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 12/2006]
 • Adam Skreczko, Kształtowanie sumienia dziecka, O pracy nad wychowaniem sumienia [W Służbie Miłosierdzia 12/2006]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Niebezpieczna ciekawość, O skutkach eksperymentów z wróżbiarstwem [W Służbie Miłosierdzia 12/2006]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia poświęcenia kościoła i ołtarza (II), O przepisach liturgicznych [W Służbie Miłosierdzia 12/2006]
 • Estera Rudź, Jak mam przygotować się na przyjście Pana?, Jak się przygotować do święta Bożego Narodzenia? [W Służbie Miłosierdzia 12/2006]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia poświęcenia kościoła i ołtarza, O przepisach liturgicznych [W Służbie Miłosierdzia 11/2006]
 • S. Estera Rudź, Ostatni wysiłek miłosierdzia, O przemijaniu [W Służbie Miłosierdzia 11/2006]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Halloween, Co się kryje za wesołą zabawą? [W Służbie Miłosierdzia 11/2006]
 • Stanisław Piotrowski, Niewygłoszone kazanie, Panno Święta, co w Ostrej świecisz Bramie... [W Służbie Miłosierdzia 11/2006]
 • Stanisław Hołodok, Święty Marcin de Porres, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 11/2006]
 • Adam Skreczko, Wychowanie liturgiczne, O wdrażaniu dzieci do przeżywania liturgii [W Służbie Miłosierdzia 11/2006]
 • Stanisław Hołodok, Święty Jan Bosko, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 1/2007]
 • Radosław Kimsza, Objawiający się w Kościele, O uroczystości Trzech Króli [W Służbie Miłosierdzia 1/2007]
 • Adam Skreczko, Wpływ konfliktu rodziców na dziecko, O rodzinie [W Służbie Miłosierdzia 1/2007]
 • Estera Rudź, Miłosierdzie przychodzi w ciszy, O łasce miłosierdzia [W Służbie Miłosierdzia 1/2007]
 • Krystyna Kucerow, Małżeństwo - wspólnotą życia i miłości cz. I, O więzi małżeńskiej [W Służbie Miłosierdzia 1/2007]
 • Radosław Kimsza, Matka Boga i matka moja, O filmie Catherine Hardwicke "Narodzenie" [W Służbie Miłosierdzia 1/2007]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia poświęcenia kościoła i ołtarza (III), O przepisach liturgicznych [W Służbie Miłosierdzia 1/2007]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Wiara w energie, O energii kosmicznej w New Age [W Służbie Miłosierdzia 1/2007]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia egzorcyzmów (III), Obrzędy egzorcyzmu większego [W Służbie Miłosierdzia 10/2006]
 • Stanisław Hołodok, Błogosławiony Honorat Koźmiński, Krótka biografia [W Służbie Miłosierdzia 10/2006]
 • Adam Skreczko, Kształtowanie obrazu Boga u dziecka, O rozwoju życia religijnego u małych dzieci [W Służbie Miłosierdzia 10/2006]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Duchowa pułapka, O tzw. świeckich egzorcystach [W Służbie Miłosierdzia 10/2006]
 • Adam E. Szczepanowski, Owocem Ducha Świętego jest pokój, Rozważanie o owocach Ducha Świętego [W Służbie Miłosierdzia 10/2006]
 • Estera Rudź, Była inna niż wszystkie, a jednak taka zwyczajna, Krótka biografia s. Faustyny Kowalskiej [W Służbie Miłosierdzia 10/2006]
 • Karolina Szpakowska, Z Białegostoku do Zambii, O wyjeździe autorki do Zambii w roli wolontariuszki misyjnej [W Służbie Miłosierdzia 10/2006]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia egzorcyzmów (II), Szafarz egzorcyzmu większego i warunki jego sprawowania [W Służbie Miłosierdzia 09/2006]
 • Adam Skreczko, Wydawanie poleceń dzieciom, O sposobach czytelnego formułowania poleceń [W Służbie Miłosierdzia 09/2006]
 • Stanisław Hołodok, Błogosławiony Władysław z Gielniowa, Krótka biografia [W Służbie Miłosierdzia 09/2006]
 • Estera Rudź, Migawki z życia Księdza Sopoćki, Krótka biografia [W Służbie Miłosierdzia 09/2006]
 • Adam E. Szczepanowski, Owocem Ducha Świętego jest radość, Rozważanie o owocach Ducha Świętego [W Służbie Miłosierdzia 09/2006]
 • Estera Rudź, Miejsce wybrane przez Jezusa Miłosiernego, O Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu [W Służbie Miłosierdzia 08/2006]
 • Stanisław Hołodok, Święty Kajetan, Krótka biografia [W Służbie Miłosierdzia 08/2006]
 • Bogusław Kieżel, Wyspy Sołowieckie - wczoraj i dziś, O Soborze Przemienienia Pańskiego [W Służbie Miłosierdzia 08/2006]
 • Andrzej Wronka, Kot, kominiarz i piątek trzynastego (II), O przesądach [W Służbie Miłosierdzia 08/2006]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia egzorcyzmów, O przepisach liturgicznych związanych z egzorcyzmami [W Służbie Miłosierdzia 08/2006]
 • Adam E. Szczepanowski, Owocem Ducha Świętego jest miłość, Rozważanie w oparciu o tekst Hymnu o miłości z Listu św. Pawła do Koryntian [W Służbie Miłosierdzia 08/2006]
 • Adam Skreczko, Wychowanie ekologiczne w rodzinie, O wychowaniu w szacunku dla przyrody [W Służbie Miłosierdzia 08/2006]
 • Stanisław Piotrowski, I wziął ich na górę..., Homilia na Przemienienie Pańskie [W Służbie Miłosierdzia 08/2006]
 • Stanisław Piotrowski, Spotkanie Matki z Synem, Homilia na Wniebowzięcie NMP [W Służbie Miłosierdzia 08/2006]
 • Stanisław Hołodok, Komunia Święta (III), O Komunii Świętej w świetle przepisów liturgicznych [W Służbie Miłosierdzia 07/2006]
 • Andrzej Wronka, Kot, kominiarz i piątek trzynastego (I), O przesądach [W Służbie Miłosierdzia 07/2006]
 • Adam Skreczko, Dziecko a reklama, O podatności dziecka na działania marketingowe [W Służbie Miłosierdzia 07/2006]
 • Stanisław Hołodok, Święta Maria Goretti, Krótka biografia [W Służbie Miłosierdzia 07/2006]
 • Piotr Zimnoch, Spod Uralu na spotkanie z Benedyktem XVI, O niewielkiej wspólnocie parafialnej na terenie Rosji [W Służbie Miłosierdzia 07/2006]
 • Estera Rudź, Powołanie - łaska z głębi Miłosierdzia Bożego, O świadectwie życia ks. Sopoćki [W Służbie Miłosierdzia 07/2006]
 • Stanisław Hołodok, Święty Grzegorz VII, Papież, Krótka biografia [W Służbie Miłosierdzia 05/2006]
 • Stanisław Hołodok, Święty Karol Lwanga i towarzysze, Krótka biografia Karola Lwangi i jego 21 towarzyszy męczenników [W Służbie Miłosierdzia 06/2006]
 • Adam Szot, Niezłomny Pasterz, Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński [W Służbie Miłosierdzia 06/2006]
 • Adam Skreczko, Wychowanie patriotyczne, O wychowaniu patriotycznym w domu [W Służbie Miłosierdzia 05/2006]
 • Adam Skreczko, Atmosfera wychowawcza domu, O wychowaniu we właściwej atmosferze [W Służbie Miłosierdzia 06/2006]
 • Stanisław Hołodok, Komunia Święta (I), O Pierwszej Komunii Świętej [W Służbie Miłosierdzia 05/2006]
 • Stanisław Hołodok, Komunia Święta (II), O Pierwszej Komunii Świętej [W Służbie Miłosierdzia 05/2006]
 • Andrzej Wronka, Czym się różni proroctwo od wróżby?, O przepowiedniach [W Służbie Miłosierdzia 05/2006]
 • Andrzej Wronka, Za naiwność trzeba płacić, O magicznych gadżetach [W Służbie Miłosierdzia 06/2006]
 • Andrzej Wronka, Czym się różni proroctwo od wróżby?, O trafnych wróżbach [W Służbie Miłosierdzia 04/2006]
 • Stanisław Hołodok, Wielkanocne praktyki rodzinne, O zwyczajach wielkanocnych [W Służbie Miłosierdzia 04/2006]
 • Stanisław Hołodok, Święty Izydor z Sewilli, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 04/2006]
 • Adam Skreczko, Dziecko przed telewizorem, O wychowanie w poczuciu własnej godności [W Służbie Miłosierdzia 04/2006]
 • WZ, Lustracja duchownych... Kto i kogo?, O lustracji [W Służbie Miłosierdzia 04/2006]
 • Andrzej Wronka, O bzdurze horoskopów (cz. III), O horoskopach na płaszczyźnie wiary [W Służbie Miłosierdzia 02/2006]
 • Andrzej Wronka, O bzdurze horoskopów (cz. IV), O horoskopach na płaszczyźnie wiary [W Służbie Miłosierdzia 03/2006]
 • Stanisław Hołodok, Święty Hieronim Emiliani, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 02/2006]
 • Stanisław Hołodok, Święty Klemens Maria Hofbauer, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 03/2006]
 • Adam Skreczko, Wychowanie do wolności, O wychowanie w poczuciu własnej godności [W Służbie Miłosierdzia 03/2006]
 • Stanisław Hołodok, Wielkopostne praktyki rodzinne, O zwyczajach wielkopostnych [W Służbie Miłosierdzia 03/2006]
 • Stanisław Strzelecki, Czy można nie zaufać znakom?, O procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćko [W Służbie Miłosierdzia 03/2006]
 • Adam Skreczko, Dziecko a pieniądze, O wychowywaniu do rozsądnego gospodarowania pieniędzmi [W Służbie Miłosierdzia 02/2006]
 • Wojciech Ziemba, U grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła..., O wizycie Ad limina Apostolorum [W Służbie Miłosierdzia 02/2006]
 • Henryk Żukowski, Udział osób konsekrowanych w trosce Kościoła o ubogich, O szerokim działaniu Kościoła w świecie [W Służbie Miłosierdzia 02/2006]
 • Mieczysław Olszewski, Liturgiczna modlitwa uwielbienia, O uwielbieniu w liturgii Kościoła [W Służbie Miłosierdzia 02/2006]
 • Andrzej Wronka, O bzdurze horoskopów (cz. II), O horoskopach na płaszczyźnie wiary [W Służbie Miłosierdzia 01/2006]
 • Estera Rudź, Niepojęta Tajemnica, Pochylam się nad żłóbkiem, pochylam się nad Tajemnicą [W Służbie Miłosierdzia 01/2006]
 • Stanisław Hołodok, Bożonarodzeniowe praktyki rodzinne, O zwyczajach bożonarodzeniowych [W Służbie Miłosierdzia 01/2006]
 • Henryk Żukowski, Dziewice konsekrowane w Kościele, O świeckich odnajdujących w sobie powołanie Boże do życia w dziewictwie [W Służbie Miłosierdzia 01/2006]
 • Stanisław Hołodok, Najświętsze Imię Jezus, O kulcie imienia Jezus [W Służbie Miłosierdzia 01/2006]
 • Adam Skreczko, Pomoc w realizacji powołania życiowego, O wsparciu rodziny na drodze powołania [W Służbie Miłosierdzia 01/2006]
 • Andrzej Wronka, Wywoływacze duchów, Refleksjami na temat praktyk wywoływania duchów podzieli się z nami Andrzej Wronka — Prezes Ruchu Effatha [W Służbie Miłosierdzia 12/2005]
 • Andrzej Wronka, O bzdurze horoskopów (cz. I), O horoskopach na płaszczyźnie wiary [W Służbie Miłosierdzia 11/2005]
 • Adam Skreczko, Dialog wychowawczy w rodzinie, O wartości dialogu [W Służbie Miłosierdzia 12/2005]
 • Adam Skreczko, Rodzinne świętowanie, O roli dni świątecznych w wychowywaniu [W Służbie Miłosierdzia 12/2005]
 • Stanisław Hołodok, Adwentowe praktyki rodzinne, O potrzebie rytuałów rodzinnych związanych z okresem adwentu [W Służbie Miłosierdzia 12/2005]
 • Estera Rudź, Adwent - czas oczekiwania na Miłosierdzie, O duchowym przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia [W Służbie Miłosierdzia 12/2005]
 • Dymitr Grozdew, Bóg się rodzi, moc truchleje, Boże narodzenie w malarstwie [W Służbie Miłosierdzia 12/2005]
 • Stanisław Hołodok, Święta Elżbieta Węgierska, Krótka biografia Świętej [W Służbie Miłosierdzia 11/2005]
 • Stanisław Hołodok, Święta Łucja, Krótka biografia Świętej [W Służbie Miłosierdzia 12/2005]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, New Age (cz. 5), Analiza zjawiska na podstawie watykańskiego dokumentu [W Służbie Miłosierdzia 10/2005]
 • Stanisław Hołodok, Błogosławiony Jakub Strzemię, Krótka biografia Błogosławionego [W Służbie Miłosierdzia 10/2005]
 • Adam Skreczko, Dzieci wychowawcami swoich rodziców, O relacji zwrotnej dziecka do rodzica [W Służbie Miłosierdzia 10/2005]
 • Stanisław Hołodok, Święty Jan Chryzostom, Krótka biografia Świętego [W Służbie Miłosierdzia 09/2005]
 • Maksymiliana Kroczak, Miłosierdzie bramą do serca człowieka, Optymizm chrześcijański jako przeciwwaga dla zniechęcenia [W Służbie Miłosierdzia 09/2005]
 • Anna Jaworek, Wykłady Otwarte z Katolickiej Nauki Społecznej, Rozmowa z ks. dr Dariuszem Wojteckim [W Służbie Miłosierdzia 09/2005]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, New Age (cz. 4), Analiza zjawiska na podstawie watykańskiego dokumentu [W Służbie Miłosierdzia 09/2005]
 • Tadeusz Krahel, Klerycy wileńscy na syberyjskim szlaku, Historia czterech kleryków Wileńskiego Seminarium Duchownego we wrześniu 1939 r. [W Służbie Miłosierdzia 09/2005]
 • Stanisław Hołodok, Apostolski charakter Eucharystii i Kościoła, Rozważanie na podstawie "Ecclesia de Eucharistia" [W Służbie Miłosierdzia 08/2005]
 • Adam Skreczko, Alkoholizm a wychowanie, O dzieciach żyjących w rodzinie alkoholika [W Służbie Miłosierdzia 08/2005]
 • Stanisław Hołodok, Święta Monika, O matce św. Augustyna [W Służbie Miłosierdzia 08/2005]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, New Age (cz. 3), Analiza zjawiska na podstawie watykańskiego dokumentu [W Służbie Miłosierdzia 08/2005]
 • Maria Birbirenko, Sanktuarium, czyli miejsce święte, O Świętej Wodzie [W Służbie Miłosierdzia 08/2005]
 • Stanisław Hołodok, Święty Kamil de Lellis, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 07/2005]
 • Stanisław Hołodok, Eucharystia a komunia kościelna, Rozważanie na podstawie "Ecclesia de Eucharistia" [W Służbie Miłosierdzia 07/2005]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, New Age (cz. 2), Analiza zjawiska na podstawie watykańskiego dokumentu [W Służbie Miłosierdzia 06/2005]
 • Stanisław Hołodok, Błędy wychowawcze rodziców, O zagrożeniach życia rodzinnego [W Służbie Miłosierdzia 07/2005]
 • Kroczak Maksymiliana, ZSJM, Modlitwa człowieka aktywnego, Rozważanie poświęcone problemom współczesności [W Służbie Miłosierdzia 06/2005]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, New Age, Analiza zjawiska na podstawie watykańskiego dokumentu (cz. 1) [W Służbie Miłosierdzia 06/2005]
 • Henryk Ciereszko, Eucharystia w życiu Księdza Michała Sopoćki, Studium miejsca Eucharystii w życiu Sługi Bożego w związku z procesem beatyfikacyjnym [W Służbie Miłosierdzia 06/2005]
 • Stanisław Hołodok, Eucharystia buduje Kościół, Rozważanie na podstawie "Ecclesia de Eucharistia" [W Służbie Miłosierdzia 06/2005]
 • Kroczak Maksymiliana, ZSJM, Bóg ma Serce, Rozważanie związane z nabożeństwami czerwcowymi [W Służbie Miłosierdzia 06/2005]
 • Adam Skreczko, Dzieci w internetowej sieci, Ku rozwadze rodzicom i wychowawcom [W Służbie Miłosierdzia 06/2005]
 • Stanisław Hołodok, Święta Jadwiga Królowa, Krótka biografia świętej [W Służbie Miłosierdzia 06/2005]
 • Maksymiliana Kroczak, Świadek miłosierdzia, Podsumowanie pontyfikatu Jana Pawła II [W Służbie Miłosierdzia 05/2005]
 • Edward Ozorowski, Eucharystia jako życie, miłość i komunia, Kazanie wygłoszone w bazylice archikatedralnej w Białymstoku w dniu 2.04.05 na rozpoczęcie I Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Białostockiej [W Służbie Miłosierdzia 05/2005]
 • Stanisław Hołodok, Święty Florian, Krótka biografia Floriana [W Służbie Miłosierdzia 05/2005]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Reinkarnacja drogą do..., Na podstawie prelekcji s. Michaeli Pawlik [W Służbie Miłosierdzia 05/2005]
 • Adam Skreczko, Jan Paweł II wzorem w wychowaniu, O wzorze świętości [W Służbie Miłosierdzia 05/2005]
 • Stanisław Hołodok, Eucharystia ofiarą dziękczynną, Rozważanie na podstawie "Ecclesia de Eucharistia" [W Służbie Miłosierdzia 05/2005]
 • Stanisław Piotrowski, Jan Paweł II - Papież słowa, cierpienia, milczenia i pożegnania, Podsumowanie pontyfikatu [W Służbie Miłosierdzia 05/2005]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Reinkarnacja czy zmartwychwstanie?, O wierze w reinkarnację [W Służbie Miłosierdzia 04/2005]
 • Adam Skreczko, Trudności w poznaniu dziecka (II), Druga część rozważań na temat rozumienia dziecka [W Służbie Miłosierdzia 04/2005]
 • Maksymiliana Kroczak, W promieniach miłosierdzia, Rozważanie dotyczące objawień o Bożym Miłosierdziu [W Służbie Miłosierdzia 04/2005]
 • Małgorzata Ozorowska-Gładysz, Świat potrzebuje Świętych, O naśladowaniu Świętych [W Służbie Miłosierdzia 04/2005]
 • Stanisław Hołodok, Eucharystia pokarmem dającym życie wieczne, Rozważanie na podstawie "Ecclesia de Eucharistia" [W Służbie Miłosierdzia 04/2005]
 • Stanisław Hołodok, Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, Krótka biografia Ludwika Marii Grignion de Montfort [W Służbie Miłosierdzia 04/2005]
 • Henryk Ciereszko, Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Michał Sopoćko (1888-1975), Biografia ks. Michała Sopoćko [W Służbie Miłosierdzia 02/2005]
 • Stanisław Hołodok, Maryja - Niewiasta Eucharystii, Rozważanie na podstawie "Ecclesia de Eucharistia" [W Służbie Miłosierdzia 03/2005]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, New Age a rodzina, O kryzysie rodziny oraz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny [W Służbie Miłosierdzia 02/2005]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, Paulo Coelho - wilk w owczej skórze?, O twórczości Paulo Coelho [W Służbie Miłosierdzia 03/2005]
 • Stanisław Hołodok, Piękno celebracji eucharystycznej (II), Refleksje na podstawie "Ecclesia de Eucharistia" [W Służbie Miłosierdzia 01/2005]
 • Adam Skreczko, Autorytet rodzicielski, O autorytetach w procesie wychowawczym [W Służbie Miłosierdzia 02/2005]
 • Adam Skreczko, Sztuka dokonywania wyborów, Życie jako proces realizowania wartości [W Służbie Miłosierdzia 01/2005]
 • Stanisław Hołodok, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Krótka biografia Jerzego Matulewicza [W Służbie Miłosierdzia 01/2005]
 • Agata Wieczorowska, Tolerancja czy miłość?, O toleracji dla wierzących [W Służbie Miłosierdzia 01/2005]
 • Adam Skreczko, Trudności w poznaniu dziecka (I), Pierwsza część rozważań na temat rozumienia dziecka [W Służbie Miłosierdzia 03/2005]
 • Stanisław Hołodok, Święty Hieronim Emiliani, Krótka biografia Hieronima Emiliani [W Służbie Miłosierdzia 02/2005]
 • Stanisław Hołodok, Święty Cyryl Jerozolimski, Krótka biografia Cyryla Jerozolimskiego [W Służbie Miłosierdzia 03/2005]
 • Jerzy Lachowicz, Czas pokuty?, Rozważanie na temat Wielkiego Postu [W Służbie Miłosierdzia 02/2005]
 • Stanisław Hołodok, Eucharystia - tajemnica wiary, Refleksje na temat encykliki "Ecclesia de Eucharystia" [W Służbie Miłosierdzia 02/2005]
 • Maksymiliana Kroczak, Krzyż - aż dotąd doszedł Bóg, Rozważanie wielkopostne [W Służbie Miłosierdzia 03/2005]
 • Stanisław Hołodok, Symbolika (XVII), Paramenty i naczynia liturgiczne [W Służbie Miłosierdzia 01/2004]
 • Jerzy Binkowski, Jak pomóc chłopcom?, O problemach związanych z rozwojem fizycznym i umysłowym chłopców [W Służbie Miłosierdzia 01/2004]
 • Adam Skreczko, Karanie dziecka, O karach i nagrodach [W Służbie Miłosierdzia 01/2004]
 • Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot, New Age, czyli zmiana sposobu myślenia (cz. I), O filozofii New Age [W Służbie Miłosierdzia 01/2004]
 • Jerzy Popiełuszko, Adam Szot, Ksiądz Jerzy Popiełuszko - ...owoc, który przynosi plon...", O filozofii New Age [W Służbie Miłosierdzia 01/2004]
 • Stanisław Hołodok, Święta Teresa od Jezusa, Krótka biografia św. Teresy Wielkiej [W Służbie Miłosierdzia 01/2004]
 • Stanisław Hołodok, Święta Joanna Beretta Molla, Krótka biografia św. Joanny Beretty Molla [W Służbie Miłosierdzia 02/2004]
 • Stanisław Hołodok, Błogosławiona Karolina Kózkówna, Krótka biografia św. Joanny Beretty Molla [W Służbie Miłosierdzia 02/2004]
 • Adam Skreczko, Nagradzanie dziecka, O karach i nagrodach [W Służbie Miłosierdzia 02/2004]
 • Adam Skreczko, Relacje dziecka z rodzeństwem, O pozycji poszczególnego dziecka w grupie rodzinnej [W Służbie Miłosierdzia 03/2004]
 • Stanisław Hołodok, Piękno celebracji eucharystycznej, Refleksje na podstawie "Ecclesia de Eucharistia" [W Służbie Miłosierdzia 03/2004]
 • Tomasz Madras, Święty Tomasz Morus i idea suwerenności władzy, W 2000 roku Papież Jan Paweł II ogłosił Świętego Tomasza Morusa patronem polityków [W Służbie Miłosierdzia 8/2010]
 • Henryk Żukowski, Służba charyzmatyczna osób zakonnych w Kościele, Powołanie zakonne zakorzenione w Bogu i kościelnym charyzmacie niesie dobro nie tylko osobie powołanej [W Służbie Miłosierdzia 8/2010]
 • Maksymiliana Kroczak, Utkane z Bożego Miłosierdzia, O Siostrach Jezusa Miłosiernego [W Służbie Miłosierdzia 8/2010]
 • Wojciech Łazewski, Historia Caritas w Polsce, O działalności dobroczynnej w Kościele czytamy już w Dziejach Apostolskich [W Służbie Miłosierdzia 8/2010]
 • Adam Skreczko, Gdy dziecko prosi o zakup zwierzaka, O nauce obowiązkowości [W Służbie Miłosierdzia 8/2010]
 • Radosław Kimsza, Kiedy Pan powtórnie przyjdzie?, O Sądzie Ostatecznym w oparciu o fragment Łk 12,32-48 [W Służbie Miłosierdzia 8/2010]
 • Stanisław Hołodok, Nasze uczestnictwo we Mszy Świętej, Zapowiedziana przez Sobór Watykański II w Konstytucji o Świętej Liturgii reforma liturgiczna miała na celu ożywić uczestnictwo wiernych w kulcie sprawowanym w Kościele [W Służbie Miłosierdzia 8/2010]
 • Stanisław Hołodok, Matka Boska Śnieżna, Tytuł "Śnieżna", nadany przez tradycję Matce Bożej, związany jest z Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie [W Służbie Miłosierdzia 8/2010]
 • Stanisław Hołodok, Niedziela (III), O Liście Apostolskim Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli, pt. "Dies Domini" [W Służbie Miłosierdzia 7/2010]
 • Stanisław Hołodok, Święty Otton, Krótka biografia błogosławionego [W Służbie Miłosierdzia 7/2010]
 • Maksymiliana Kroczak, Wakacyjne inspiracje, O odpoczynku i sporcie w ujęciu ks. Michała Sopoćki [W Służbie Miłosierdzia 7/2010]
 • Radosław Kimsza, Żniwo wciąż wielkie! Jesteś wezwany!, O powołaniu w oparciu o fragment Łk 10,1-12.17-20 [W Służbie Miłosierdzia 7/2010]
 • Tomasz Madras, Święty Tomasz z Akwinu, O wpływie św. Tomasza na średniowiecze [W Służbie Miłosierdzia 7/2010]
 • Adam Skreczko, Gdy dziecko jest leworęczne, Pierwsze symptomy leworęczności można zauważyć u dziecka podczas zabaw, np. łapania i rzucania piłki, mycia zębów... [W Służbie Miłosierdzia 7/2010]
 • Sławoj Leszek Głódź, Twój testament wypełnimy, dopomoże nam w tym Bóg, Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej dziękczynnej za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku 13 czerwca 2010 r. [W Służbie Miłosierdzia 7/2010]
 • Krzysztof Pogorzelski, W przededniu beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, Krótka biografia błogosławionego [W Służbie Miłosierdzia 6/2010]
 • Stanisław Hołodok, Niedziela (II), Imiona niedzieli [W Służbie Miłosierdzia 6/2010]
 • Stanisław Hołodok, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Obecny kult Najświętszego Serca Pana Jezusa wywodzi się z wieku XVII [W Służbie Miłosierdzia 6/2010]
 • Adam Skreczko, Gdy dziecko nie chce iść do kościoła, Dla rodziców chcących religijnie wychowywać swoje dziecko dużą trudność stanowić może jego wyraźny sprzeciw wobec coniedzielnego chodzenia do kościoła na Mszę Świętą [W Służbie Miłosierdzia 6/2010]
 • Tomasz Madras, Rex Dei Gratia, Wczesnośredniowieczne pojęcie "króla z Bożej łaski" [W Służbie Miłosierdzia 6/2010]
 • Radosław Kimsza, Prawdziwy pokarm i prawdziwy napój, W Boże Ciało Kościół otwiera przed nami najpiękniejsze stronice Biblii, które są zapowiedzią i wypełnieniem obietnicy Boga, dotyczącej Eucharystii [W Służbie Miłosierdzia 6/2010]
 • Henryk Żukowski, Pustelnicy w Kościele, W Kościele odżywają formy indywidualnego życia konsekrowanego. Są nimi: dziewice i wdowy konsekrowane oraz pustelnicy [W Służbie Miłosierdzia 6/2010]
 • Stanisław Hołodok, Niedziela, O walce z niedzielą w historii Kościoła i jej dzisiejszych zagrożeniach, o niedzieli w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, aspekt liturgiczny i prawny Dnia Pańskiego [W Służbie Miłosierdzia 5/2010]
 • Stanisław Hołodok, Święty Jan Nepomucen, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 5/2010]
 • Maksymiliana Kroczak, Piękna jak wiosna..., Mariologiczne zamyślenia bł. ks. Michała Sopoćki [W Służbie Miłosierdzia 5/2010]
 • Adam Skreczko, Gdy dziecko pyta o Katyń, Dzieci są powierzone rodzicom przez Boga i nie mogą o tym zapominać przekazując im prawdę nie tylko o Katyniu, ale o innych ważnych wydarzeniach z historii naszego narodu i kształtując ich postawy płynące z nowej świadomości [W Służbie Miłosierdzia 5/2010]
 • Aleksander Dobroński, Ryszard Kaczorowski - białostocki harcerz, Prezydent Ryszard Kaczorowski zawsze pamiętał o swoim rodzinnym mieście i harcerzach [W Służbie Miłosierdzia 5/2010]
 • Stanisław Strzelecki, Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, Fragmenty kazania wygłoszonego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, 13 kwietnia 2010 r. [W Służbie Miłosierdzia 5/2010]
 • Krzysztof Pogorzelski, Droga do prawdy o zbrodni katyńskiej, O 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej [W Służbie Miłosierdzia 4/2010]
 • Henryk Żukowski, Rzeczywistość powołania zakonnego, O formacji kandydata do życia zakonnego [W Służbie Miłosierdzia 4/2010]
 • Tomasz Madras, Męczennicy i apologeci, czyli o chrześcijaństwie w państwie pogan, O pierwszych wiekach chrześcijaństwa [W Służbie Miłosierdzia 4/2010]
 • Adam Skreczko, Gdy dziecko jest uparte, O trudnościach związanych z naturalnym rozwojem dziecka w trzecim i czwartym roku życia i w okresie jego dojrzewania, na tle procesu usamodzielnienia i władania samym sobą [W Służbie Miłosierdzia 4/2010]
 • Maksymiliana Kroczak, Malowane Miłosierdzie, Zamyślenia nad obrazem i świętem Miłosierdzia Bożego [W Służbie Miłosierdzia 4/2010]
 • Stanisław Hołodok, Święty Franciszek z Pauli, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 4/2010]
 • Stanisław Hołodok, Okres wielkanocnej radości, O Wielkanocy i związanym z nią okresie liturgicznym [W Służbie Miłosierdzia 4/2010]
 • Radosław Kimsza, Święto Życia, Rozważanie w oparciu o fragment ewangelii św. Jana ( J 20,1-18) [W Służbie Miłosierdzia 4/2010]
 • Radosław Kimsza, O synach potrzebujących miłosiernego ojca, Rozważanie w oparciu o fragment ewangelii według św. Łukasza (Łk 15,11-32) [W Służbie Miłosierdzia 3/2010]
 • Henryk Żukowski, Duchowieństwo diecezjalne i siostry zakonne w komunii Kościoła, Udział w życiu i misji Kościoła osoby konsekrowane podejmują wraz z duchowieństwem diecezjalnym [W Służbie Miłosierdzia 3/2010]
 • Dymitr Grozdew, Wielki Post w malarstwie, Przebaczenie, post, nawrócenie, jałmużna to tematy, które inspirowały malarzy szczególnie w okresie gotyku, renesansu i baroku [W Służbie Miłosierdzia 3/2010]
 • Adam Skreczko, Gdy dziecko jest nieśmiałe, Dziecko obdarzone nieśmiałym, bojaźliwym temperamentem wymaga dużej delikatności [W Służbie Miłosierdzia 3/2010]
 • Stanisław Hołodok, Święta Agnieszka z Pragi, Krótka biografia świętej [W Służbie Miłosierdzia 3/2010]
 • Stanisław Hołodok, Okres czterdziestodniowego przygotowania, O znaczeniu Wielkiego Postu [W Służbie Miłosierdzia 3/2010]
 • Maksymiliana Kroczak, Życie bł. Michała Sopoćki znaczone krzyżem, O pasyjnym wymiarze duchowości ks. Michała Sopoćki [W Służbie Miłosierdzia 3/2010]
 • Maksymiliana Kroczak, Świadek Miłości Miłosiernej, W 35 rocznicę śmierci ks. Michała Sopoćki [W Służbie Miłosierdzia 2/2010]
 • Ewa Orzechowska, Błogosławiony Jerzy Matulewicz - wzór kapłana, Słowo do Przyjaciół Zgromadzenia Sióstr Eucharystek w roku kapłańskim [W Służbie Miłosierdzia 2/2010]
 • Radosław Kimsza, Kuszenie Jezusa, Rozważanie w oparciu o fragment ewangelii św. Łukasza (Łk 4,1-13) [W Służbie Miłosierdzia 2/2010]
 • Mieczysław Olszewski, Edukacja religijna w świetle "Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy", Konstytucja uwzględnia wolność religijną w trzech aspektach: indywidualnym, zbiorowym i instytucjonalnym [W Służbie Miłosierdzia 2/2010]
 • Stanisław Hołodok, Najświętsza Maryja Panna z Lourdes, O objawieniach w Lourdes [W Służbie Miłosierdzia 2/2010]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia i katecheza (II), Liturgia domaga się katechezy, która z kolei jest punktem wyjścia dla liturgii (cz. II rozważań) [W Służbie Miłosierdzia 2/2010]
 • Wojciech Łazewski, Pomoc poszkodowanym, Jedną z organizacji, która od lat stara się przyjść z pomocą poszkodowanym jest Caritas Polska [W Służbie Miłosierdzia 2/2010]
 • Adam Skreczko, Na kogo rodzice wychowują swoje dziecko?, O odwoływaniu się do ideału wychowania chrześcijańskiego [W Służbie Miłosierdzia 2/2010]
 • Adam Szot, Tragiczne wywózki roku 1940, O wywiezionych na Sybir [W Służbie Miłosierdzia 2/2010]
 • Jan Bielski, Misyjne refleksje z "czerwonej ziemi"?, List misjonarza z Argentyny [W Służbie Miłosierdzia 2/2010]
 • Stanisław Hołodok, Znaki w liturgii (XI), Kadzenie i składanie darów [W Służbie Miłosierdzia 12/2009]
 • Adam Skreczko, Dziecko w szpitalu, O sytuacjach kiedy leczenie domowe zalecone przez lekarza nie wystarcza i dziecko musi udać się do szpitala [W Służbie Miłosierdzia 12/2009]
 • Adam Skreczko, Matka Boża z Guadalupe, O narodowym sanktuarium maryjnym Meksyku [W Służbie Miłosierdzia 12/2009]
 • Stanisław Hołodok, Liturgia i katecheza, Liturgia domaga się katechezy, która z kolei jest punktem wyjścia dla liturgii [W Służbie Miłosierdzia 1/2010]
 • Adam Skreczko, Gdy młodzież pyta o sens życia, Pytanie o sens życia pojawia się w wieku dojrzewania i towarzyszy człowiekowi z różną intensywnością aż do śmierci [W Służbie Miłosierdzia 1/2010]
 • Henryk Żukowski, Wdowy konsekrowane w Kościele, Od początku istnienia Kościoła funkcjonowały różne formy życia konsekrowanego, które stanowiły dla niego pomoc i oparcie [W Służbie Miłosierdzia 1/2010]
 • Maksymiliana Kroczak, Takich kapłanów nam potrzeba!, W zadumie nad kapłaństwem bł. ks. M. Sopoćki [W Służbie Miłosierdzia 1/2010]
 • Radosław Kimsza, Zaproszenie do udziału w Jezusie, Rozważanie w oparciu o fragment ewangelii opisującej wesele w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12) [W Służbie Miłosierdzia 1/2010]
 • Krzysztof Trojan, "Wszędzie wnosić Chrystusa", Bł. Jerzy Matulewicz i odrodzenie Zakonu Marianów [W Służbie Miłosierdzia 11/2009]
 • Stanisław Szymecki, Jesteśmy Kościołem!, Homilia wygłoszona w katedrze białostockiej 4 października 2009 roku na rozpoczęcie XXVII Dni Kultury Chrześcijańskiej [W Służbie Miłosierdzia 11/2009]
 • Adam Skreczko, Gdy dziecko jest nadpobudliwe, Nadpobudliwość może obejmować jedną lub wszystkie sfery funkcjonowania dziecka: ruchową, poznawczą, emocjonalną [W Służbie Miłosierdzia 11/2009]
 • Stanisław Hołodok, Znaki w liturgii (X), Modlitwa, błogosławienie, jedzenie i picie [W Służbie Miłosierdzia 11/2009]
 • Stanisław Hołodok, Święty Jozafat Kuncewicz, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 11/2009]
 • Bożena Bojaryn-Przybyła, Co z muzyką w Kościele?, Miejscem muzyki w liturgii [W Służbie Miłosierdzia 11/2009]
 • Radosław Kimsza, Nic, które znaczy wszystko, Rozważanie w oparciu o przypowieść o wdowim groszu (Mk 12,41-44) [W Służbie Miłosierdzia 11/2009]
 • Maksymiliana Kroczak, W bezpiecznych dłoniach Maryi, O bł. ks. Michale Sopoćce, czcicielu Matki Miłosierdzia [W Służbie Miłosierdzia 11/2009]
 • Tomasz Kundzicz, List misyjny z Ekwadoru, List Misjonarza Serca Jezusowego z karaju Inków [W Służbie Miłosierdzia 11/2009]
 • Stanisław Hołodok, Znaki w liturgii (IX), Nałożenie rąk i namaszczenie [W Służbie Miłosierdzia 10/2009]
 • Stanisław Hołodok, Błogosławiony Wincenty Kadłubek, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 10/2009]
 • Adam Skreczko, Kontakty rodziców ze szkołą, Bardzo ważny jest dobry kontakt rodziców z nauczycielami oraz prawidłowy przepływ informacji na linii szkoła - dziecko - rodzice [W Służbie Miłosierdzia 10/2009]
 • Maksymiliana Kroczak, Głębiny Bożych sakramentów w życiu bł. ks. Michała Sopoćki, Bł. ks. Michał Sopoćko niejednokrotnie doświadczył, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i nieprawdopodobnych [W Służbie Miłosierdzia 10/2009]
 • Jarosław Wiśniewski, Mama Księdza Jurka, Spotkanie z matką ks. Jerzego Piopiełuszko - Marianną Popiełuszko [W Służbie Miłosierdzia 10/2009]
 • Stanisław Hołodok, Matka Boża Zielna, W polskiej tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywano świętem Matki Bożej Zielnej lub Matką Bożą Zielną [W Służbie Miłosierdzia 08/2009]
 • Radosław Kimsza, Wniebowzięta, 15 sierpnia Kościół przypomina, że ludzkie ciało będzie uwielbione, że człowiek to jedność tego, co duchowe z tym, co cielesne [W Służbie Miłosierdzia 08/2009]
 • Adam Skreczko, Samodzielny wakacyjny wyjazd nastolatka, W czasie wakacji niejeden rodzic staje przed dylematem: jak się zachować, gdy dziecko prosi o pozwolenie na samodzielny wyjazd? [W Służbie Miłosierdzia 08/2009]
 • Czesław Walentowicz, Biblia w ręku nauczyciela - katechety, Każda katecheza ma prowadzić do lepszego udziału w liturgii, do głębszego życia z Bogiem [W Służbie Miłosierdzia 08/2009]
 • Maksymiliana Kroczak, Ekspresem do nieba..., O znaczeniu pokory w życiu bł. ks. Michała Sopoćki [W Służbie Miłosierdzia 08/2009]
 • Adam Skreczko, Rola ojca w wychowaniu, Ojciec wywiera ogromny wpływ na rozwój swojego dziecka i powinien o tym pamiętać przez cały okres wychowawczy [W Służbie Miłosierdzia 09/2009]
 • Stanisław Hołodok, Święty Melchior Grodziecki, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 09/2009]
 • Stanisław Hołodok, Znaki w liturgii (VIII), Śpiewanie i aspersja [W Służbie Miłosierdzia 09/2009]
 • Adam Krasiński, Trzy obrazy Jezusa Miłosiernego, W 70-tą rocznicę śmierci Eugeniusza Kazimirowskiego [W Służbie Miłosierdzia 09/2009]
 • Maksymiliana Kroczak, Ewangelia pisana życiem, O roli Pisma Świętego w życiu bł. ks. Michała Sopoćki [W Służbie Miłosierdzia 07/2009]
 • Stanisław Hołodok, Rok Kapłański, Rok Kapłański został zainaugurowany przez Ojca Świętego uroczystymi nieszporami w Bazylice św. Piotra na Watykanie 19 czerwca 2009 [W Służbie Miłosierdzia 07/2009]
 • Urszula Krupa, Metoda in vitro w świetle dokumentów Parlamentu Europejskiego, Referat wygłoszony podczas Konferencji pt. ?Otoczmy troską życie? zorganizowanej przez Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku 28.03.2009 r. [W Służbie Miłosierdzia 07/2009]
 • Krzysztof Pogorzelski, Z dziejów bractw religijnych, O działalności wspólnot religijnych na ziemiach polskich w XVII­-XVIII stuleciu [W Służbie Miłosierdzia 07/2009]
 • Adam Skreczko, Czytelnictwo dziecka, Czytelnictwo jest formą komunikacji kulturalnej opartej na treściach przekazywanych przez słowo drukowane, przede wszystkim przez książkę i czasopismo [W Służbie Miłosierdzia 07/2009]
 • Stanisław Hołodok, Znaki w liturgii (VI), O znakach występujących w liturgii i ich znaczeniu [W Służbie Miłosierdzia 07/2009]
 • Radosław Kimsza, O co się modlić?, Rozumowe poznawanie Boga, zachwyt i życie Nim wspiera się o modlitwę [W Służbie Miłosierdzia 07/2009]
 • Stanisław Hołodok, Znaki w liturgii (V), O znakach występujących w liturgii i ich znaczeniu [W Służbie Miłosierdzia 06/2009]
 • Adam Skreczko, Rozmowa rodzica z dzieckiem, O problemach wychowawczych wieku dorastania [W Służbie Miłosierdzia 06/2009]
 • Radosław Kimsza, Pozostać uczniem Chrystusa, Rozważnie oparte na fragmencie ewangelii według św. Mateusza (Mt 28,16-20) [W Służbie Miłosierdzia 06/2009]
 • Maksymiliana Kroczak, Żyć, aby dziękować..., Eucharystyczne zamyślenia bł. Michała Sopoćki [W Służbie Miłosierdzia 06/2009]
 • Stanisław Hołodok, Święty Brunon z Kwerfurtu, Krótka biografia świętego [W Służbie Miłosierdzia 06/2009]
 • Stanisław Hołodok, Znaki w liturgii (IV), O znakach występujących w liturgii i ich znaczeniu [W Służbie Miłosierdzia 05/2009]
 • Stanisław Hołodok, Wniebowstąpienie Pańskie, O liturgicznym znaczeniu Wniebowstąpienia [W Służbie Miłosierdzia 05/2009]
 • Adam Skreczko, Konflikt pokoleń, O problemach wychowawczych wieku dorastania [W Służbie Miłosierdzia 05/2009]
 • Andrzej Dębski, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, Wizyta Księdza Arcybiskupa w Stockbridge [W Służbie Miłosierdzia 05/2009]
 • Radosław Kimsza, Wystarczy kochać!, O przykazaniu miłości [W Służbie Miłosierdzia 05/2009]
 • Maksymiliana Kroczak, Błogosławiony ks. Michał Sopoćko ? Pasterz wezwany do służby..., O powołaniu kapłańskim i duszpasterstwie sprawowanym przez Michała Sopoćkę [W Służbie Miłosierdzia 05/2009]
 • Stanisław Hołodok, Znaki w liturgii (III), O znakach występujących w liturgii i ich znaczeniu [W Służbie Miłosierdzia 04/2009]
 • Adam Skreczko, Wychowanie do czystości, Do zachowania czystości potrzebna jest sprawność kierowania własnym życiem psychicznym (zwłaszcza emocjami) i postępowaniem... [W Służbie Miłosierdzia 04/2009]
 • Jan Szafraniec, Wspinaczka na szczyt miłosierdzia..., Referat wygłoszony podczas XXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku (październik 2008) [W Służbie Miłosierdzia 04/2009]
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W