Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Więź

Publikacje z miesięcznika "Więź" na stronach OpokiSpis publikacji, od najnowszych wstecz

 • Tomas Halik, Chrześcijanie - sól Europy?, Jezus powiedział: wy jesteście solą ziemi. Dla rozważań o sytuacji i misji chrześcijan w dzisiejszej Europie ta wypowiedź może być bardzo interesująca [Więź 5-6/2012]
 • Jerzy Sosnowski, Dziecko PRL-u, Jak to właściwie było? Coraz częściej zadaję sobie to pytanie. Motywy są trzy, nie wiem, który najsilniejszy [Więź 5-6/2012]
 • Jerzy Sosnowski, Zaprośmy się do stołu, To jak zrobić z Polski kraj swoisty, bo polski, a zarazem życzliwy nie tylko dla swojaków? [Więź 2-3/2012]
 • Ewa Karabin, Marcin Sińczuch, Koniec ery subkultur?, Czy subkultury muszą odwoływać się akurat do toposu buntu? [Więź 2-3/2012]
 • Rafał Dudała, Pastoralny i/lub doktrynalny, Co takiego wydarzyło się, że w jednym człowieku dokonała się tak znacząca zmiana? Czy rzeczywiście Sobór Watykański II był wyłącznie "pastoralny"? [Więź 2-3/2012]
 • Jerzy Sosnowski, Nihilizmu dzieje najnowsze, Czy Polska - to przedmurze chrześcijaństwa, córa Kościoła nieporównanie wierniejsza niż Francja - jest dziś zagrożona nihilizmem? [Więź 1/2012]
 • Łukasz Grajewski, Mirosław Jankowiak, Pińska szlachta, Mówimy trochę po ukraińsku, trochę po białorusku, trochę po polsku [Więź 1/2012]
 • Łukasz Dulęba, Marcin Pera, Henryk Muszyński, Dialog, a nie walka , Dialog można widzieć dwojako: jako środek komunikowania międzyosobowego lub jako postawę dialogową [Więź 1/2012]
 • Alfred Marek Wierzbicki, Zapatrzona w obłoki, Ile potrzeba lat, aby język ustawić bezbłędnie na progu czystości i prostoty? [Więź 8-9/2011]
 • Władysław Bartoszewski, Zbigniew Nosowski, Żyd i człowiek, O stosunkach polsko-żydowskich [Więź 7/2011]
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Relikwie szamana i pustelnika, Śmierć jest zawsze okazją do wspomnień i podsumowań; tym bardziej śmierć artysty — jak Jerzy Nowosielski — wiekowego, który od dawna nie malował [Więź 7/2011]
 • Andrzej Draguła, "Spermologos" — od areopagu do dziedzińca pogan, Od egzegezy mowy św. Pawła na areopagu do współczesnej ewangelizacji [Więź 7/2011]
 • Jerzy Sosnowski, W obronie metafizyki , Książki nie muszą mówić o kwestiach społecznych, żeby być ważne, gdyż są ważne przez to, że odsyłają myśl naszą do źródła [Więź 5-6/2011]
 • Barbara Chyrowicz, Tolerancja musi boleć, O sporze między zwolennikami a przeciwnikami aborcji [Więź 5-6/2011]
 • Zbigniew Nosowski, Przeciw, a nawet za, Nie będę udawał, że przeczytałem w całości dzieło, o którym tu piszę [Więź 5-6/2011]
 • Józef Majewski, Czy kłaniać się telewizji?, Czy i w jakim zakresie oglądanie lub słuchanie transmisji Eucharystii jest uczestnictwem we Mszy? [Więź 11-12/2010]
 • Jerzy Sosnowski, Radamsa, radamsa, Słowa nie występują w izolacji, tworzą całe siatki... [Więź 11-12/2010]
 • Sławomir Sowiński, Kościelna wieża w nowoczesnym mieście, Spór o Kościół, czyli o przestrzeń publiczną [Więź 11-12/2010]
 • Krzysztof Grzywocz, Twarze samotności, Myśl głęboka i prawdziwa rodzi się w spotkaniu i samotności [Więź 10/2010]
 • Konrad Sawicki, Nowe życie filmu, Po skończonej pracy okazało się, że efekt był wręcz sensacyjny [Więź 10/2010]
 • Maria Rogaczewska, Grzegorz Roś, Jak wychowywać liderów chrześcijańskich , Czy również chrześcijanie potrzebują dzisiaj liderów? [Więź 7/2010]
 • Janusz Kowalczyk, Święto widza, W codzienności teatralnej, na ogół przaśnej i gnuśnej, zdarzają się też święta [Więź 7/2010]
 • Anna Karoń-Ostrowska, Czy był kiedyś wśród nas jakiś Tischner?, Lubił się śmiać, uważał, że to bardzo ludzkie. [Więź 7/2010]
 • Katarzyna Jabłońska, Andrzej Luter, Nienormalnie normalni , Z całych sił chciałabym, żeby ten film zobaczyło jak najwięcej osób – Ja też! to kino piękne, mądre i ważne. [Więź 5-6/2010]
 • Zbigniew Nosowski, Kwietniowa solidarność , Pierwszą reakcją było niedowierzanie. Przecież to niemożliwe, żeby runął na ziemię samolot, którym do Katynia leciał prezydent RP… [Więź 5-6/2010]
 • Jarosław Hrycak, Nieobecny, Piłsudski praktycznie nie funkcjonuje w ukraińskiej pamięci historycznej. [Więź 5-6/2010]
 • Ksawery Knotz, Boski eros , Adam poszukuje i „opuszcza ojca swego i matkę swoją”, by odnaleźć niewiastę [Więź 4/2010]
 • Sławomir Buryła, Żydowscy „Kolumbowie” , Upadek powstania oznaczał dla Żydów powrót tego, czego doświadczyli przed 1 sierpnia. [Więź 4/2010]
 • Agata Skowron-Nalborczyk, Kontynuacja czy zerwanie?, Trudno mówić o zerwaniu dialogu katolicko-muzułmańskiego w czasie pontyfikatu Benedykta XVI... [Więź 4/2010]
 • Kalina Wojciechowska, Hiob z Oregonu, Chata z pewnością nie zasługuje na potępienie, bo choć rzeczywiście można dopatrzeć się w niej nieścisłości czy nie w pełni ortodoksyjnych stwierdzeń, to trzeba przypomnieć, że nie jest to podręcznik dogmatyki, a jedynie Christian Fiction... [Więź 2-3/2010]
 • Jerzy Sosnowski, Baśń o Jasiu heroldzie, Wieczorami Jaś siada na przyzbie i zaciekawionym sarnom oraz borsukom, które zbiegają się na tę okazję, zaczyna opowiadać... [Więź 2-3/2010]
 • Marta Titaniec, Norbert Reck, Niemiecki problem z winą, Nie wierzę, że Bóg żądał ofiar. Bóg nie chciał Auschwitz. Nie potrafiłbym tego pogodzić z moją wiarą chrześcijańską. To konkretni ludzie chcieli Auschwitz. Dla mnie jako teologa niemieckiego jest niezwykle ważne, aby wyraźnie powiedzieć, że ci ludzie byl [Więź 2-3/2010]
 • Katarzyna Jabłońska, Andrzej Luter, Cud albo kaprys Boga, Podziwiam Jessikę Hausner, że zdecydowała się zrobić taki film – Lourdes to przecież film o cudzie. A opowiedzenie o cudzie jest panicznie trudne. Jej jednak się udało. [Więź 1/2010]
 • Zbigniew Nosowski, Polskie katolicyzmy. Szkice do mapy ideowej , Wewnątrzkościelne różnice stanowisk, napięcia i konflikty nie są dla przeciętnego obserwatora zaskakujące, gdy dotyczą Kościołów w krajach Europy Zachodniej. Wielu wciąż jest jednak zdziwionych ich występowaniem w Polsce. [Więź 1/2010]
 • Michael Schudrich, Czego nauczyłem się od Jana Pawła II, Umiejętność odczuwania bólu innych jest błogosławieństwem od Boga. Jan Paweł miał tę wrażliwość, miał tę łaskę. [Więź 1/2010]
 • Ewa Kiedio, Majowo-czerwcowa WIĘŹ: Nowi ateiści, Dla wierzącego spotkanie ze zdeklarowanym ateistą jest źródłem poważnego niepokoju, który nie daje się łatwo uśmierzyć” – stwierdza Jerzy Sosnowski. [Więź 5-6/2009]
 • Monika Waluś, Niedoprane myśli, Wiele z codziennych zdarzeń przypomina pralkę. Są – jak ona – potrzebne, może nawet bardzo, ale trudno się nimi zachwycać. [Więź 5-6/2009]
 • Andrzej Draguła, Prawdopodobieństwo Boga , Możliwość nieistnienia Boga zakłada przecież uprzednią możliwość Jego istnienia oraz posiadanie jakiegoś obrazu czy pojęcia Boga... [Więź 5-6/2009]
 • Inka Słodkowska, KIK w samo południe, Niezwykłe przemiany, jakie wówczas nastąpiły, zaistniały dzięki wielkiemu udziałowi i pomocy ze strony członków Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski... [Więź 5-6/2009]
 • ks. Jacek Dunin-Borkowski, Harry, Frodo i Jezus Chrystus, Historia i postać Chrystusa ma w sobie wiele elementów odwiecznych mitów oraz ich witalność i piękno. [WIĘŹ]
 • Józef Smosarski, Boże Ciało - Adoracja, spektakl, wierzenia, Historia święta Bożego Ciała i towarzyszących mu obrzędów [Więź]
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W