Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec

Publikacje z Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec na stronach Opoki

O Wydawnictwie

Wydawnictwo od początku swego istnienia (1991) stara się przedstawiać i promować najbardziej interesujące i wartościowe teksty z tradycji duchowej chrześcijaństwa czerpiącej obficie z doświadczenia mnichów. Poprzez nasze publikacje pragniemy pokazać, że mądrość minionych pokoleń jest olbrzymim bogactwem, które warto poznawać i z którego warto czerpać także obecnie. Tradycja jest jak wino — gdy się zestarzeje z przyjemnością się je pije (por. Syr 9,10). Siłą tradycji monastycznej, decydującej o jej nieprzemijalności i aktualności, jest gleba z której ona wyrasta: autentyczne doświadczenie Boga i własnej ograniczoności.

Na profil Wydawnictwa składają się przede wszystkim poszczególne serie wydawnicze: związane z przekazem doświadczenia duchowego mnichów (Źródła monastyczne, Z tradycji mniszej), z tematyką biblijną, z liturgią (Modlitwa Kościoła) oraz seria prezentująca odrębność i pokrewieństwa różnych Kościołów (Duchowość Wschodu i Zachodu).

Oczywiście nie ograniczamy się tylko do wspomnianych serii. Napływ współczesnych, atrakcyjnych dla dzisiejszego Czytelnika tekstów spowodował rozrastanie się strefy Wydawnictwa nazywanej u nas popularnie Poza seriami. Znajdują się w niej publikacje z zakresu publicystyki, teologii biblijnej, teologii duchowości, historii, duchowej beletrystyki, sztuki i poezji. Podejmowane są tu zagadnienia życia duchowego, modlitwy, życia wspólnot zakonnych i całego Kościoła. Nie brakuje w tej kategorii zarówno prac naukowych, jak i lekkich, pełnych humoru tekstów.

Ojciec Leon Knabit OSB

Jego głos rozbrzmiewa w polskim Kościele na rozmaite sposoby. Od 2009 roku prowadzi bloga (który w 2011 roku został Blogiem Roku w kategorii: Profesjonalne), z czasem przeniesionego na łamy portalu PSPO; Ojciec Knabit od początku był głównym filarem tej inicjatywy. Na bieżąco ukazują się materiały związane z Jego osobą; wypowiedzi, wywiady, relacje ze spotkań autorskich. Zawsze można go spotkać przy benedyktyńskim stoisku w czasie krakowskich targów książkowych; słyszymy jego głos w mediach, lecz także i z ambon kościołów w Polsce i... na świecie.

Współpracował z wieloma autorami, lecz przede wszystkim sam dowodzi pisarskiego talentu, a my chętnie publikujemy jego książki. Brak tu miejsca, by wymieniać wszystkie pozycje, zresztą — wciąż ukazują się nowe (jak na przykład wydany w ramach unikatowej inicjatywy portalu PSPO zbiór spisanych konferencji Jubilata: Ojca Leona słów kilka...).

Projekt FILOKALIA — ukochaj to, co piękne i dobre

Projekt „Filokalia” to przedsięwzięcie unikatowe w skali polskiego Kościoła i polskiego Internetu. Po latach promowania duchowości chrześcijańskiego Wschodu przez swoje liczne publikacje, podjęliśmy się dzieła całościowego przekładu Filokalii. Filokalia zaś to antologia tekstów duchowych, zebranych w XVIII w. przez dwóch Greków — Nikodema Hagiorytę, mnicha, oraz Maksyma z Koryntu, biskupa. Ich praca spotkała się z gorącym przyjęciem wśród prawosławnych chrześcijan, z czasem ukazując się w kolejnych tłumaczeniach. Dziś pragniemy te pisma oddać w ręce polskiego Czytelnika — w nowym, profesjonalnym przekładzie i w starannej oprawie.

Filokalia to dzieło poświęcone modlitwie, życiu wewnętrznemu i ascezie; stanowi swoisty podręcznik dla modlitwy Jezusowej, praktykowanej od stuleci na Wschodzie, na Zachodzie zaś zapomnianej, a dziś — odkrywanej na nowo. Odpowiadając na potrzeby Czytelników, zgromadziliśmy grupę osób, którym bliska jest ta tradycja modlitwy i które koordynują Projekt „Filokalia”. Jego aktywność obejmuje wiele sektorów: prace nad przekładem i redakcję Filokalii, przygotowanie szaty graficznej nowej publikacji, rozpowszechnianie informacji o projekcie, bieżące publikowanie na portalu treści zaczerpniętych z tradycji Ojców Pustyni i innych mistrzów życia duchowego, opracowanie aplikacji mobilnych z tekstami z tego nurtu duchowości, gromadzenie środków na prace nad projektem, współpraca z darczyńcami i patronami medialnymi — oraz inne.

Liczymy na to, że wokół naszego projektu zgromadzi się społeczność tych, którzy szukając Boga, wkroczyli na ścieżkę duchowości mniszej, ukształtowanej w swych podstawach w okresie, gdy Kościół jeszcze cieszył się jednością. Mamy nadzieję, że Projekt „Filokalia” nie tylko posłuży jako zalążek nowej wspólnoty, ale nadto będzie źródłem wsparcia i duchowego pokrzepienia dla tych, którzy pragną się modlić.Spis publikacji, od najnowszych wstecz

 • Piotr Rostworowski, O kierownictwie duchowym, Kierownictwo duchowe to nie zależność od duchowego „guru”, ale poddanie się kierownictwu Ducha Świętego, który posługuje się ludźmi. Niekoniecznie wyłącznie jednym człowiekiem! [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Ewangelia pełna jest szczęścia, bo Bóg jest nieskończenie dobry, Czym są „duchowe pociechy”, które w życiu duchowym przeplatają się nieraz z okresami duchowej posuchy i strapienia? Dlaczego nie należy się ich bać ani unikać? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Konrad Małys, Życie i duch kształtowane przez liturgię - tradycja mnisza, Życie w klasztorach benedyktyńskich oscyluje wokół liturgii: to ona jest centrum i ona nadaje właściwy rytm każdemu dniowi [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Franciszek Małaczyński, Triduum Paschalne, Triduum Paschalne obejmuje dni od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej. Jak kształtował się w liturgii ten niezwykły czas - kulminacja roku liturgicznego? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, O monecie czynszowej i sercu, Pod pytaniem Chrystusa o wizerunek na monecie kryje się pytanie ważniejsze: Pokaż Mi twoje serce, czyj obraz nosi? Gdzie jest twój życiowy skarb? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Grzech nie do przebaczenia, Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Dlaczego Chrystus mówi, że taki grzech nie może zostać odpuszczony? Czy istnieją „grzechy pokoleniowe”? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, O monecie czynszowej i polityce, Odpowiedź Chrystusa na pytanie o monetę z wizerunkiem Cezara pokazuje nam, jak ważne jest rozróżnienie dwóch porządków: doczesnego i wiecznego. Ich pomieszanie jest zawsze groźne [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Dlaczego św. Benedykt kochał Wielki Post?, Wielkiemu Postowi poświęcony jest osobny rozdział Reguły św. Benedykta. Święty przywiązywał wielką wagę do tego okresu, który bardzo sprzyja życiu wewnętrznemu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Post radosny?, Czy post może być radosny? Owszem, jeśli będziemy pościć szczerze, a nie na pokaz, gdy przyjrzymy się sobie w świetle Chrystusa zamiast koncentrować się na duchowych „osiągnięciach” [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Osiem rodzajów złego życia, To, co dzisiaj nazywamy grzechami głównymi, już w starożytności zostało rozpoznane jako tzw. logismoi - złe myśli, złudzenia, które odciągają nas od prawdziwego dobra [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Sakrament pokuty, Sakrament pokuty to nie duchowa pralka automatyczna. Aby przyniósł owoce, potrzebny jest wysiłek z naszej strony, rozpoczynający się od uczciwego rachunku sumienia [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Adalbert de Vogüé, Kochać post. Doświadczenie pustelnika, Post może nam się wydawać jakimś nadzwyczajnym trudem. Tymczasem, jeśli chodzi o fizjologię naszego organizmu - nie ma w tym nic nadzwyczajnego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Rozpoczyna się Wielki Post, Wielki Post to czas nawrócenia i skupienia, ale nie smutku - jak pisze o. Leon. To także czas otwarcia oczu na to, co istotne [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, O zachowaniu Wielkiego Postu, Św. Benedykt pokazuje nam, że post to coś więcej niż asceza i powstrzymanie się od jedzenia. Chodzi o prawdziwą przemianę myślenia i postępowania - to jest sensem pokuty [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Bóg upomina nas wszelkimi możliwymi drogami i na wszelkie możliwe sposoby, Zachowanie Bożego prawa nie jest ciężarem, ale przynosi szczęście. Jest jednak jeden warunek: to, co nazywamy prawem, musi trafić do naszego serca [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Nasze życie duchowe znajduje się na poziomie wiary, a nie na poziomie uczucia, Poziomu życia duchowego nie można mierzyć skalą uczuć związanych z przeżyciami religijnymi. Bóg działa w sposób tajemniczy i subtelny - jest to sfera wiary, nie emocji [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Czy psalmista z nas drwi?, Czy w słowach psalmisty „Szczęśliwy, który postępuje zgodnie z Prawem Pańskim” zawarta jest jakaś drwina czy może raczej ukryte przesłanie? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, W życiu chodzi o Życie, Życie na ziemi jest swoistą szkołą, w której uczymy się ... życia. To znaczy – uczymy się, co to znaczy kochać, aby przygotować się na spotkanie z Bogiem-Miłością [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Przychodzi czas Narodzenia..., Jeśli chodzi o Wcielenie Syna Bożego, jedni teologowie twierdzą, że Maryja rozumiała wszystko, inni posuwają się do tego, że Maryja nie wiedziała nic. Czy nie bardziej trafne jest uznanie, że stopniowo dojrzewało w niej coraz pełniejsze zrozumienie tej tajemnicy? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Kobieta wobec Boga i ludzi, Kobieta, która zachowała normalne kobiece instynkty, nie będzie ideologiem doktryny, nie będzie krwawą bojowniczką. W jej naturze jest troska o drugą osobę – pisze s. Małgorzata Borkowska [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Codzienność jest naszym udziałem we Wcieleniu Chrystusa, Codzienność stworzona jest dla miłości, a nie sama dla siebie. I dlatego Bóg wszedł w naszą codzienność, aby pokazać, że ma ona głęboki sens! [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Podpowiedzi duchowe, „Najgorszą herezją jest traktowanie Boga jako tematu – zamiast mówić do Niego”, „Chrześcijaństwo może istnieć bez cudów. Nie może istnieć bez miłości” - to dwie z wielu głębokich myśli s. Małgorzaty Borkowskiej, którymi pragnie się z nami podzielić [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Jan Paweł Konobrodzki, Praktyka medytacji chrześcijańskiej, Podstawą modlitwy medytacyjnej jest uciszenie umysłu, aby potrafił trwać w „teraz”, nie uciekając w przeszłość ani przyszłość [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Jan Paweł Konobrodzki, Medytacja to po prostu świadome bycie tu i teraz, Chrześcijańska medytacja to przede wszystkim świadome, uważne rozmyślanie - skupienie się nad tym, co jest przedmiotem medytacji [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Karol Filip van Oost, Niezadowolenie i znudzenie. Jak temu zaradzić?, Niezadowolenie, znużenie - to zdarza się coraz częściej i w klasztorze i w życiu świeckim. Skąd bierze się takie poczucie stałego smutku czy też podenerwowania? Czego możemy nauczyć się od mnichów? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Nieraz sam grzech jest mniej niebezpieczny niż nasza reakcja po grzechu..., Nasza relacja z Bogiem musi być realistyczna. Zamiast pysznić się swą doskonałością, powinniśmy codziennie oddawać Bogu naszą słabość i przyjmować Jego łaskę [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Medytacje o starości, Starość to nie tylko wiek, ale także to, jak się czujemy i jak podchodzimy do życia. Pomimo upływu lat, możemy zawsze być młodzi duchem! [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Czy Komunia św. na rękę?, Eucharystia to sakrament Bożej miłości, na który powinniśmy odpowiedzieć miłością. Niestety spory o formę przyjmowania są często zaprzeczeniem miłości [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Po co nam błogosławieni i święci?, Stawianie pomników za życia nie ma sensu. Jednak ci, którzy już nas uprzedzili w drodze do nieba, zasługują na cześć, a przede wszystkim – są naszymi orędownikami [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Śmierć — czy jest się czego bać?, Śmierć nas przeraża. Nie da się od niej uciec, można jednak popatrzeć na nią w inny sposób, tak by "oswoić lęk" [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Skupienie i rozproszenia w czasie modlitwy, Rozproszenia, trudności ze skupieniem uwagi często towarzyszą naszej modlitwie. Czy walczyć z nimi, czy radzić sobie w inny sposób? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Ciągłe biadolenie i żałosne narzekanie jest antyświadectwem dla naszej religii..., Cierpienie, trudy, niepowodzenia nie powinny skłaniać nas do narzekania. Nie takiej postawy uczy nas religia chrześcijańska [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Zaufanie Bogu nie polega na braku stresu..., Zaufanie Bogu nie polega na braku stresu, ale na wewnętrznym przekonaniu, że cokolwiek się dzieje, Bóg ma to w swoich planach [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Módl się i działaj, Uczynki miłosierdzia to praktyczny test naszej wiary. Nie można jednak zapominać, że dotyczą nie tylko ciała, ale i duszy [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Kim jest Duch Święty?, Gdyby ktoś nas zapytał: Kim jest Duch Święty? - prawdopodobnie mielibyśmy wątpliwości, jak o Nim mówić. Nic dziwnego, bo Duch Święty to tajemnica - misterium [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, O naszej sennej modlitwie, Sen uczniów w Ogrójcu to często obraz naszej modlitwy: skoncentrowani na sobie samych, tracimy czujność i przesypiamy to, co najważniejsze [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Szymon Cyrenejczyk: niechętna pomoc, Wiemy o nim tyle, że wracał z pola i z przymusu pomógł dźwigać krzyż Jezusowi. Szymon Cyrenejczyk to ikona naszej połowiczności [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, O dwóch sposobach zaufania, Zaufać Bogu można na dwa sposoby: pragnąc, aby On spełniał moje pragnienia albo przyzwalając na Bożą wolę. Tylko jeden z nich jest naprawdę skuteczny [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Nie żałujmy czasu na Różaniec, Różaniec to nie "klepanie paciorków". Chodzi o wchodzenie w przestrzeń tajemnicy, która zakryta jest dla umysłu nieoświeconego wiarą [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Kto tu silniejszy? O medaliku św. Benedykta i nie tylko..., Starszy człowiek dzwoni do zakonnic, bo chce zutylizować medalik św. Benedykta. Powód? Dopatrzył się w nim znaków masońskich... [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Brunon Koniecko, Czy można nieustannie się modlić?, Biblijne wezwanie do nieustannej modlitwy nie znaczy, że mamy modlić się bez przerwy i nic innego nie robić. Chodzi o właściwą postawę naszego serca [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Trzeba człowieka zrozumieć... O spowiedzi, Dla wielu katolików spowiedź jest kamieniem obrazy. Kto to słyszał, żeby swoje intymne sprawy opowiadać człowiekowi takiemu samemu jak ja? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, O wierze w czary, Niektórzy chrześcijanie tak koncentrują się na działaniu diabła, że mogliby się nim zajmować w nieskończoność. Chrystus pozostaje jedynie w tle [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Kto tutaj silniejszy? O przekleństwie, Twierdzenie, że nad życiem chrześcijanina może ciążyć jakieś wypowiedziane wobec niego przekleństwo, urąga mocy zbawienia wysłużonego nam przez Chrystusa [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Wpuścić Boga do naszej codzienności jest cudownie, ale i niebezpiecznie..., Niektórzy chrześcijanie tak koncentrują się na działaniu diabła, że mogliby się nim zajmować w nieskończoność. Chrystus pozostaje jedynie w tle [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Czy gościnność w klasztorze benedyktyńskim jest obowiązkowa?, Gościnność w klasztorach jest ważnym elementem stylu życia benedyktyńskiego. Należy ją jednak właściwie rozumieć [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Prosper Guèranger, Szkic o znaczeniu medalika albo krzyża św. Benedykta, Szczególna forma krzyża benedyktyńskiego podkreśla znaczenie Krzyża Chrystusowego . Co znaczą poszczególne litery dodane na tym znaku? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Jeremy Driscoll, Homilia. Nie jest to czas na zwykłe prywatne spostrzeżenia czy snucie osobistych teorii lub opowieści..., Homilia musi być oparta na Słowie Bożym, co nie znaczy, że ma być akademicką egzegezą [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Ojcowie Pustyni, Ojcowie Pustyni o pokusie i grzechu, Ojcowie pustni uczą nas, że początkiem każdego zła i grzechu jest brak wewnętrznego skupienia - tak się rodzą pokusy [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Idąc po słowo do Ojców Pustyni, Ojcowie pustyni uczą nas, jak rozpoznać swoje powołanie i wytrwać w nim aż do końca, stale poszukując żywego Boga [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Notker Wolf, Tolerancja — widzieć w innych odbicie Boga, Bóg stworzył świat i ludzkość różnorodnymi. Nietolerancja dla odmienności oznacza zanegowanie dzieła Bożego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Notker Wolf, Budda czy Jezus — który bardziej przekonuje?, W niektórych krajach Europy zachodniej buddyzm jest bardziej popularny niż chrześcijaństwo. Z czego może to wynikać? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Notker Wolf, Ciosy losu — gdzie byłeś, Boże?, Nieraz na usta ciśnie nam się pytanie: "Gdzie byłeś, Boże, gdy...?" Czy da się na nie odpowiedzieć? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Notker Wolf, Miłość bliźniego — lekarstwo na depresję, Miłość bliźniego to nie abstrakcja, ale konkretne działanie i wrażliwość na jego potrzeby [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Notker Wolf, Świat bez bólu i cierpienia nie nadaje się do zamieszkania, Jak pogodzić miłość Boga z cierpieniem, którego doświadczamy na ziemi? To jedno z najstarszych i najtrudniejszych pytań ludzkości [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Hieronim St. Kreis, Chrystus — Żywa monstrancja. Święto Przemienienia Pańskiego, Kwiaty w przestrzeni liturgicznej to coś więcej niż ozdoba. Przykładem tego są tynieckie ikebany, takie jak ta przygotowana na święto Przemienienia Pańskiego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Hieronim St. Kreis, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Hymn uwielbienia Boga, Kwiaty w przestrzeni liturgicznej to coś więcej niż ozdoba. Przykładem tego są tynieckie ikebany, takie jak ta przygotowana na święto Przemienienia Pańskiego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Bogumiła Czepiel, Skarby Mniszek Benedyktynek z Żarnowca na Pomorzu, Opactwo benedyktynek w Żarnowcu prezentuje dziedzictwo kulturowe zachowane z klasztorów w Żarnowcu, Toruniu i Wilnie [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Hieronim St. Kreis, Język kwiatów. O tynieckiej ikebanie, Tyniecka ikebana pokazuje jak w pozawerbalny sposób można wyrażać tajemnice wiary chrześcijańskiej, w harmonii z liturgią [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Uroczystość św. Benedykta, opata, patrona Europy, Św. Benedykt pokazuje nam, jak podjąć Boże wezwanie i konsekwentnie podążać obraną drogą [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Mądrość nie przemija..., Przykład św. Benedykta pokazuje, że prawdziwa mądrość ma to do siebie, że nie przemija ani się nie starzeje [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Święty Benedykt, Bóg daje wyjątkowych ludzi na wyjątkowe czasy. Jednym z nich był św. Benedykt [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Z dziejów pobożności medalika św. Benedykta, Medalik i krzyż św. Benedykta ma przypominać nam, abyśmy żyli owocami naszego chrztu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, O św. Benedykcie z Nursji, Kim był św. Benedykt, patron Europy? Jak jego przykład i Reguła, pełne umiaru i ładu, wpłynęły na rozwój życia zakonnego? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Wil Derkse, Sztuka zaczynania, Czy wiesz, czym jest prokrastynacja? Nawet jeśli nie, prawdopodobnie często ją stosujesz, odkładając trudne zadania w nieskończoność [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Wil Derkse, Sztuka przestawania, Przeładowany terminarz kusi nas do pracy na okrągło. Tymczasem trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć "stop" [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Hieronima Jemielewska, Kiedy trwoga, to do Boga..., Modlitwa nie jest tylko załatwianiem spraw u Boga. Kto tak się modli, niewiele zrozumiał z modlitwy [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Wiedział Jezus jakie niepowetowane szkody wyrządzi w ciągu dziejów Jego Kościołowi chciwość..., Cud w Kanie jest symbolem całego programu życia i dzieła Chrystusa. Chrześcijaństwo jest tajemnicą Jego godów weselnych, nie ma w nim miejsca na sztuczny formalizm i materializm [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Egzamin z wiary i trudnej ufności, Dialog z Syrofenicjanką jest symbolem dzieła zbawienia, które wychodzi poza krąg kulturowy Izraela, a dla nas - wezwaniem do ufnej i wytrwałej wiary [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Święta codzienność, Doznać miłosierdzia to znaczy przekazać je dalej [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Boże Ciało, czyli tajemnica Obecności, Boże Ciało to pytanie o naszą wiarę w realną obecność Chrystusa pośród nas. Homilia na Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Nie ma takiego dna, z którego Bóg by nie mógł człowieka podnieść..., Bóg wkracza w nasze życie na wiele sposobów, dotykając nas nie w wyobraźni, ale w konkrecie naszego życia. Jak rozpoznać te Boże interwencje i znaki? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Wiara czy moralność?, Coraz wyraźniejsza staje się potrzeba przywrócenia starożytnej mistagogii, wprowadzenia w misterium Boga obecnego w życiu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Dziennik z czasu zarazy #1, Wymuszona izolacja związana z zarazą to czas odkrywania tego, co ważne [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Wejść w środek Trójcy, Duch Święty jest pierwszym darem Zmartwychwstałego. Homilia na Zesłanie Ducha Św., rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Pokochać milczenie Boga, Bóg nie jest gadatliwy. Dlatego często mamy wrażenie, że milczy. On jednak mówi - posługując się znakami, głosem w naszym sercu - wtedy, gdy sam uzna za wskazane [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Niebo, Czy w niebie jest nudno? Dlaczego niektórzy wyobrażają sobie, że przez całą wieczność będziemy tylko patrzeć na "staruszka z siwą brodą"? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Niektórzy jednak wątpili (Mt 28,17), Wielka jest siła naszych założeń. Choć widzieli Zmartwychwstałego, wątpli, ponieważ zakładali, że umarli nie wstają [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Chcielibyśmy widzieć znak..., Żądając znaku od Boga zamykamy nieraz oczy na te znaki, które już nam dał [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Czy mamy płacić podatek (Mt 22,17), Pytanie o płacenie podatków zawiera w sobie błąd, a właściwie - błędne założenie [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? (Mt 9,11), Pokusa uważania się za lepszych trapi chrześcijan od zawsze - musimy być jej świadomi [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? (J 9,2), Czy cierpienie jest karą za grzechy? Takie pytanie zdradza nasze zbyt wąskie horyzonty - Bóg myśli inaczej [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Co oznacza słowo kontemplacja?, Kontemplacja nie jest czymś zastrzeżonym dla mistyków, ale wejściem w przestrzeń spotkania z Bogiem, która przekracza ramy naszego umysłu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Błogosławiony, kto nie weźmie przyćmionego obrazu za rzeczywistość..., Tyle mamy okazji do wątpienia. Wystarczy, że stanie się coś złego, a już mówimy: "widocznie Boga nie ma". Tymczasem wiara rodzi się właśnie z takich prób [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Wpadł na parę dni... Pierwsze spotkanie ojca Leona Knabita z Karolem Wojtyłą, Trudny czas epidemii to egzamin z naszej wiary oraz ... miłości bliźniego. [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Musimy pytać Maryi, co trzeba robić..., Trudny czas epidemii to egzamin z naszej wiary oraz ... miłości bliźniego. [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Bóg karzący!?, Czy rozmaite życiowe nieszczęścia należy rozumieć jako kary zsyłane przez Boga? Właściwa interpretacja wymaga odczytania Starego Testamentu w świetle Nowego. [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, O rozwoju duchowym, W życiu duchowym gorliwość jest dobra, nie może jednak zastąpić rozwoju. Ileż razy źle interpretowano słowa "jeśli nie staniecie się jak dzieci..." [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Konrad Małys, Wrażliwość liturgiczna, W liturgii pierwszeństwo należy do Boga - nie jest to przede wszystkim "dzieło ludu", jak mógłby wskazywać grecki źródłosłów [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Jan Paweł Konobrodzki, Jak osiągnąć wewnętrzny pokój?, Wewnętrzny pokój to nie to samo co cisza i spokój. To stan, do którego trzeba stale dążyć [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Dwie drogi, Przypowieść o dziesięciu pannach wskazuje na konieczność stałej czujności. Życie nie może nas zaskoczyć [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Do księży. O ogniu oczyszczającym, Oczyszczenie zaczyna się od domu Bożego. Nie dziwmy się więc, gdy na jaw wychodzą grzechy ludzi Kościoła [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, O milczeniu, Milczenie na modlitwie jest potrzebne, aby skupić się na Bogu, nie na nas samych [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Bartosz Michałowski, Leon Knabit, Idę z nadzieją, która zawieść nie może..., Na początku była radość z odnalezienia powołania. Później też nie pytał "czy", ale "jak" sprostać wyzwaniu. Rozmowa z ojcem Leonem [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Jeżeli praktyka Wielkiego Postu będzie w Kościele zaniedbana, to nastąpią czasy degeneracji duchowej, Modlitwa nie może być tylko uczuciowym wzlotem - musi być powiązana z wysiłkiem moralnym, czyli ascezą. Umartwienie ma zaś nas wyleczyć wewnętrznie i uporządkować [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Klauzura 2020, Zakonna klauzura może wiele nas nauczyć w kontekście przymusowej izolacji w czasie epidemii [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Do księży. O klerykalizacji, Klerykalizm widzi w godności kapłańskiej źródło przywilejów. Nie jest to jednak właściwe pojmowanie tej godności [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Wysychanie życia duchowego. Jak sobie z tym radzić?, Problem zabezpieczenia źródeł życia duchowego jest dziś bardziej palący niż kiedykolwiek. Wyschnie ono, gdy zabraknie w nim wody życia [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Przede wszystkim i po pierwsze: nigdy nie należy mówić do zakonnic "Siostrzyczko". Tylko "Siostro"!, Przejawem kościelnego paternalizmu mogą być niepotrzebne zdrobnienia. Nie są one wyrazem szacunku, a raczej - patrzenia na kogoś z góry [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Esther de Waal, Równowaga nie oznacza kompromisu, lecz scalanie skrajnych wartości..., W dzisiejszym społeczeństwie dążenie do samorealizacji i specjalizacji stało się fetyszem. Tymczasem mądrość benedyktyńska zaleca umiar i równowagę [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Notker Wolf, "Niech Bóg osądza występki klechów". O świętych szczątkach i innych relikwiach, Jaki jest sens przechowywania i kultu relikwii świętych? Czy da się wyeliminować pragnienie "namacalności" tego, w co wierzymy? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Siostra Małgorzata Borkowska OSB odpowiada..., Siostra Małgorzata Borkowska odpowiada na pytania związane z życiem duchowym i modlitwą [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anton Kner, Reinhard Abeln, Pustynia w naszym życiu, Niepowodzenia zawodowe, brak pracy, kłopoty z krążeniem, awans, który nas ominął... Każdy ma swoją pustynię. To może być jednak szansa na rozwój [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Brunon Koniecko, Jak rozeznać powołanie?, Wiele osób zmaga się ze swoim powołaniem przez długie lata - nie mając co do niego pewności. Czym jest powołanie i jak je dobrze rozeznać? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Uroczystość Świętej Rodziny, Życie jest misterium danym nam od Boga. Ojciec i matka stają się pośrednikami, którzy nas w nie wprowadzają / Uroczystość Świętej Rodziny, rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Więź między kobietą i mężczyzną powinna być więzią wzajemnej odpowiedzialności , Św. Józef może być wzorem rozeznawania i odpowiedzialności w życiu rodzinnym. Homilia na IV niedzielę adwentu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Bertrand Rollin, Warunki i cel odprawiania "lectio divina", Jak dobrze modlić się metodą "lectio divina"? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Bertrand Rollin, Lectio divina. Boże czytanie, Lectio divina jest czymś więcej niż metodą - jest osobistym wchodzeniem w przestrzeń Słowa Bożego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Tyniec, Przewodnik benedyktyńskiego oblata, Kim jest oblat benedyktyński i jak nim zostać? Propozycja dla osób świeckich [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Mędrcy ze Wschodu. Lectio divina Mt 2, 1-12, Rozważanie fragmentu o Objawieniu Pańskim metodą Lectio divina [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Zabójcze szemranie, Zazwyczaj boimy się krzyku. Św. Benedykt jednak uważa szemranie za coś znacznie groźniejszego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, "Opcja Benedykta" rozwiązaniem idealnym?, Nasze czasy przypominają kres cesarstwa rzymskiego - lekarstwem na dekadencję może być tworzenie żywych wspólnot chrześcijańskich. Na tym polega koncepcja "opcji Benedykta" [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Nadzieja chrześcijańska jest nadzieją na przyjście Pana! , Wszyscy żyjemy jakąś nadzieją - trzeba jednak pytać, jaka to nadzieja. Homilia na III niedzielę adwentu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Jeremy Driscoll, Co się wydarza podczas Mszy Świętej? (Część 2), Dlaczego rozpoczynamy Mszę św. znakiem krzyża? Co oznacza pozdrowienie apostolskie oraz "i z duchem twoim"? Wprowadzenie w obrzędy Mszy św. (cz. 2) [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Jeremy Driscoll, Co się wydarza podczas Mszy Świętej? (Część 3), Dlaczego po obrzędzie pokutnym następuje hymn "Gloria"? Co oznacza wezwanie kapłana: "Módlmy się"? Wprowadzenie w obrzędy Mszy św. (cz. 3) [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Jeremy Driscoll, Co się wydarza podczas Mszy Świętej?, Jakie jest znaczenie pieśni na wejście podczas Mszy Świętej? Co symbolizuje okadzenie ołtarza? Wprowadzenie w obrzędy Mszy św. (cz. 1) [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Miłosierna cierpliwość Boga , Wejście do Królestwa Bożego wymaga nawrócenia i przemiany. Homilia na II niedzielę adwentu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Czuwać to znaczy żyć mądrze, żyć tym, co prowadzi do pełni życia... , Czuwajcie! To częste wezwanie Jezusa w Ewangelii. Homilia na I niedzielę adwentu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Słowo Boże jest słowem miłości i życia, Czytając Słowo Boże trzeba pamiętać, że jest to słowo żywe, musi być więc odczytywane w odniesieniu do mojego własnego życia [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Słowo życia, Słowo Boże to nie przekaz informacji, ale słowo żywe, mające przemieniać życie i dawać moc do tej przemiany [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Chrystus trzykroć dziwny Król, Królowanie Chrystusa nie jest podobne do władzy sprawowanej w doczesnym świecie. Homilia na 34 niedzielę zwykłą (Chrystusa Króla) C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anselm Grün, Życie w rytmie stworzenia, Ważnym elementem benedyktyńskiego styl życia jest porządek, zgodny z naturalnym rytmem dnia stworzonym przez Boga oraz umiar [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, W obliczu sądu ostatecznego, Do wieczności trzeba się przygotować, nie można biernie na nią czekać. Homilia na 33 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anselm Grün, Mój słaby punkt, Już Ojcowie Pustyni dostrzegli, że Chrystus często mówi do nas przez "trudnego brata". Ten, który mnie uraża, odkrywa moją własną chorobę [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anselm Grün, Przywództwo z wartościami: Sprawiedliwość, Zysk nie może być podstawowym kryterium funkcjonowania przedsiębiorstwa. Długofalowy sukces wymaga odniesienia do fundamentalnych wartości [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anselm Grün, Przywództwo z wartościami: Męstwo, Długofalowy sukces w biznesie wymaga odniesienia do fundamentalnych wartości - jedną z nich jest męstwo [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anselm Grün, Przywództwo z wartościami: Umiarkowanie i roztropność, Długofalowy sukces w biznesie wymaga odniesienia do fundamentalnych wartości. Chodzi między innymi o umiarkowanie i roztropność [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Wydawnictwo Tyniec, 80. urodziny Siostry Małgorzaty Borkowskiej, Z okazji 80. urodzin Siostry Małgorzaty Borkowskiej pragniemy przypomnieć jej teksty i serdecznie jej podziękować [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Warunki dobrej modlitwy, Dlaczego chcąc się modlić, doświadczamy tylu trudności? Niektóre są wynikiem naszej słabości, niektóre - nieumiejętności, inne - walki duchowej [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • André Louf, Pokora i poczucie winy, Neurotyczna postać pokory, związana z poczuciem winy, to nie prawdziwa pokora, która jest podstawą życia duchowego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Brunon Koniecko, Modlitwa Jezusowa nie jest skomplikowana..., Jak modlić się Modlitwą Jezusową? Jak ważne jest trzymanie się jednej formuły? Jaki jest sens i cel tej modlitwy? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Brunon Koniecko, Modlitwa Jezusowa ma nas uwrażliwiać na relację do naszego Stwórcy, Jaki jest sens Modlitwy Jezusowej? Czy może być modlitwą nieustanną? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Brunon Koniecko, Duch przybrania za synów, Przybrane synostwo Boże oznacza, że otrzymujemy z łaski to, co nie należałoby się nam z natury. Nie zwalnia nas to jednak z własnego wysiłku [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Łukasz Wojtusik, Myślę, że nie trzeba od razu życia oddawać, żeby Bóg spojrzał na nas przychylnym okiem..., Odpowiedzi na pytania o życiu i śmierci daje wiara, nie nauki - rozmowa z o. Leonem Knabitem OSB [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anselm Grün, Cisza jest pełnią słowa... Niebezpieczeństwa mówienia, W przepełnionym hałasem dzisiejszym świecie wiele osób odczuwa potrzebę odsunięcia się od głośnego wiru życia i odnalezienia ciszy [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Żywotna prawda zmartwychwstania ciał, Bez wiary w zmartwychwstanie nasza religijność jest pozbawiona ostatecznego celu. Homilia na 32 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Boży magnes - łaska uprzedzająca, Warunkiem skuteczności modlitwy jest postawa pokory. Homilia na 31 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Dość żartów!, Halloween to jakiś ideowy zamęt - nie wiadomo, czy ma być śmiesznie, czy strasznie. Refleksje o. Leona Knabita [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Dlaczego boimy się wszystkiego co nam zagraża?, Życie jest pełne trosk i lęków. Nie dajmy się im pogrążyć, ale szukajmy zawsze oparcia w Chrystusie. Refleksje o. Leona Knabita [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Jesteśmy wiecznie niezadowoleni, Człowiek współczesny nie prosi, ale żąda, a na dodatek jest ciągle niezadowolony. Taka postawa jest zabójcza dla życia duchowego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Skuteczność pokornej modlitwy, Warunkiem skuteczności modlitwy jest postawa pokory. Homilia na 30 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Modlitwa wyrazem wytrwałej wiary, Łaska przychodzi jako odpowiedź na naszą wytrwałą modlitwę. Homilia na 29 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anselm Grün, Uwolnię się od swego smutku, jeżeli nie będę osądzał bliźniego, Podstawą modlitwy jest to, że aby móc spotkać Boga, muszę najpierw spotkać siebie samego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anselm Grün, Modlitwa jako spotkanie, Podstawą modlitwy jest to, że aby móc spotkać Boga, muszę najpierw spotkać siebie samego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Wdzięczność za Odkupienie, Wdzięczność nie przychodzi nam łatwo, ale jest konieczna w Królestwie Bożym. Homilia na 28 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anselm Grün, Psalmodia jako droga kontemplacji, Znaczną część liturgii godzin zajmują Psalmy. Jak powinniśmy się nimi modlić, aby stawały się dobrym klimatem do kontemplacji Boga? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Doświadczenie ojca, Doświadczenie relacji z własnym ojcem ma olbrzymi wpływ na dalszy rozwój osoby - także jej rozwój religijny [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Obraz ojca, Doświadczenie relacji z ojcem kształtuje nasze późniejsze odniesienie do świata i społeczeństwa. Ojciec nie może być wyłącznie "patriarchą", lecz kimś więcej... [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Pokorni słudzy przez wiarę doczekają się Pana, W Królestwie bożym cierpliwa wierność, pochodna nadziei, jest konieczną cnotą. Homilia na 27 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Nasza odpowiedzialność za wybór drogi życia, Bogactwo zaślepia i może być wielkim zagrożeniem dla życia duchowego. Homilia na 26 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Wydawnictwo Tyniec, Benedyktyńskie "motywatory", Benedyktyński styl życia idzie pod prąd obecnej tendencji do ciągłego pośpiechu. Warto się zatrzymać i posłuchać mistrzów życia duchowego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Dziś chce się wszelką wiarę wyrzucić z serca ludzkiego..., Jak chrześcijanin powinien zachować się wobec otaczającej kultury wrogiej chrześcijaństwu? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Jacek Zelek, Brunon Koniecko, Medytacja - szansa czy zagrożenie?, O metodzie medytacji proponowanej przez o. Brunona Koniecko OSB, opartej na Modlitwie Jezusowej [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Boże miłosierdzie, Dlaczego ludzie, którzy są czcicielami Boga, nie doświadczają "światowej" pomyślności? Czy ich nadzieja jest wyłącznie w wieczności? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Ojcowie pustyni, Ojcowie pustyni na temat świadomości własnej słabości, Wybór apoftegmatów (pouczeń duchowych) Ojców Pustyni na temat pokory i pychy oraz świadomości własnej słabości [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Julianna z Norwich: cierpienie nabiera sensu tylko z perspektywy wiecznej miłości, Jak wszechmocny Bóg może pozwalać na cierpienie? Tego nie da się pojąć bez wniknięcia w tajemnicę serca Boga [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Tylko Bóg jest ludzki, Miłość Boża nieskończenie przekracza miłość ludzką. Homilia na 24 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Nowa mądrość w Chrystusie objawia nowe międzyosobowe relacje, Bez pokory nie da się zbudować życia duchowego. Homilia na 23 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Filoteusz z Synaju, O czujności, Jak żyć w stałej łączności z Bogiem? Uczą tego mistrzowie życia duchowego kontynujący tradycję ojców pustyni [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Pytanie o cel jest zarazem pytaniem o miłość..., Unikanie pytania jaki jest sens i cel życia to objaw życiowego wygodnictwa [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Koniec świata, Świadomość nieuchronnego końca może wywołać krańcowo różne reakcje: od nawrócenia do popadnięcia w szał namiętności [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Nie będzie świętym ten, kto dąży do świętości, Świętość nie spada na nas z nieba, ale rodzi się ze stałej współpracy z niebem. Jest rezultatem coraz głębszej i bardziej autentycznej miłości [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anselm Grün, Modlitwa i uzdrowienie, Modlitwa nie jest terapią, ale zawiera element uzdrowienia [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Ojcowie pustyni, Kto mówi dla Boga, dobrze robi, Wybór apoftegmatów (pouczeń duchowych) Ojców Pustyni na temat mowy i milczenia [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Ojcowie pustyni, Módl się i pracuj, Wybór apoftegmatów (pouczeń duchowych) Ojców Pustyni na temat relacji między modlitwą a pracą [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Nasze męstwo w konfliktach ma za wzór ofiarę Chrystusa, Jezus Chrystus był i na zawsze pozostanie „znakiem sprzeciwu” (por. Łk 2,34), stąd konsekwentny chrześcijanin musi mieć nieuniknione konflikty ze swym otoczeniem. Homilia na 20 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Lectio divina - od czego zacząć?, Jak modlić się Lectio divina? Wprowadzenie w metodę rozważania Słowa Bożego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Pokora - cnota niemodna, a konieczna, Bez pokory nie da się zbudować życia duchowego. Homilia na 22 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Skorzystajmy z szansy ciasnych drzwi wiodących do zbawienia, Dlaczego do nieba można wejść tylko ciasnymi drzwiami? Homilia na 21 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Zawierzmy Bożym obietnicom jako czujni słudzy, Co znaczy, że powinniśmy gromadzić skarby w niebie?. Homilia na 19 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Czytanie dzieciom, Bardzo często słyszymy wyrazy ubolewania nad tym, że w Polsce się nie czyta. Podobno w ubiegłym roku połowa Polaków nie przeczytała ani jednej książki [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Miłosierdzie, Jeśli Jezus jest miłosierny, czy to znaczy, że można wszystko, bo Bóg i tak przebaczy? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Wolna niedziela, Poszanowanie dnia świętego zwraca się w dwójnasób [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Iluż to młodych ludzi woli czekać na dar języków niż mozolnie któregoś języka się uczyć!, Czasem w służbie Bożej trzeba się zająć także i własną osobowością, a to wtedy, kiedy ją przyłapujemy na wykrętach [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Wierzę w święty Kościół powszechny, Co znaczy wierzyć w Kościół? Kto tworzy Kościół? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Św. Marek Eremita, Pouczenia duchowe, W życiu duchowym potrzebna jest równowaga i skupienie na Chrystusie - tego uczy nas duchowy mistrz sprzed wieków, św. Marek Eremita? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Igor Borkowski, Mój Pan ma prawo żądać ode mnie służby o suchym pysku..., Życie w klasztorze obserwowane z zewnątrz niewiele ma wspólnego z tym, co dzieje się w środku [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Igor Borkowski, O zaletach bycia kobietą i problemach, które mają z kobietami mężczyźni, Dlaczego przez całe wieki w Kościele patrzono na kobietę wyłącznie męskimi oczyma? Rozmowa z s. Małgorzatą Borkowską [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, O wyważoną ocenę dwuwartościowej doczesności, Nie możemy dać się pochłonąć ani obowiązkom, ani rozrywce. Homilia na 18 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Ufna modlitwa odkupionych, Miłosierdzie to nie filantropia. Homilia na 17 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Św. Brygida Szwedzka, Matka ośmiorga dzieci, wielka ochmistrzyni dworu, pątniczka, żebraczka, wielbiona i wyśmiewana, okryta sławą i oblewana pomyjami... Św. Brygida Szwedzka [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Kamila Baptysta Varano, Modlitwa do Dziewicy, Modlitwa mistyczki franciszkańskiej św. Kamili Baptysty Varano [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Kamila Baptysta Varano, Nowenna do Dziewicy Maryi, Ułożona przez św. Kamilę Baptystę Varano Nowenna do Dziewicy Maryi - dzień pierwszy. [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Grzegorz Hawryłeczko, O Medaliku św. Benedykta, Medalik św. Benedykta nie jest amuletem, ale sakramentalium [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Nasza odpowiedź na Boże inicjatywy, Miłosierdzie to nie filantropia. Homilia na 16 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Jako i my odpuszczamy, Nie jesteśmy stworzeni jako ideał, ale mamy dochodzić do ideału. Fałszem są próby osiągania doskonałości "na skróty" [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Aby naprawdę wyjść na spotkanie Pana, trzeba wyjść z siebie..., Co dla chrześcijanina oznacza "przepasać biodra umysłu" i wyjść na spotkanie Pana? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Nowe życie w miłości, Nowe życie chrześcijanina to życie w prawdzie i miłości. Jedno jest nieodłączne od drugiego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Enzo Bianchi, Nawet chrześcijanin ma skłonność do tworzenia bożków ..., Bałwochwalstwo to nie tylko kult bożków, ale wszelkie skrzywienie czci należnej samemu Bogu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Enzo Bianchi, Od bałwochwalstwa do wiary, Jak uleczyć własną skrzywioną religijność, aby odwrócić się od bałwochwalstwa ku autentycznej wierze? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Czy Boga możemy spotkać kiedy indziej niż dzisiaj?, Bóg zawsze wychodzi do nas w tym, konkretnym dniu. Refleksje na bazie Reguły św. Benedykta [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Miłosierdziem uobecniamy na świecie Miłosiernego Chrystusa, Miłosierdzie to nie filantropia. Homilia na 15 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Łukasz Wojtusik, Leon Knabit, Powiedzmy sobie wprost: często jesteśmy bezradni..., Co powiedzieć rodzinie osoby terminalnie chorej? Jak dobrze przygotować się na śmierć? Czy można się o nią modlić? - odpowiada Ojciec Leon [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Kościół apostolski głosi pokój Boży i nim obdarza, Pokój jest darem Boga, który wymaga naszej współpracy. Homilia na 14 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Ład serca ludzkiego idącego za Bogiem, Jak znaleźć mistrza życia duchowego? Homilia na 13 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Nasz chrześcijański styl życia - wybrane myśli, Styl życia chrześcijanina często nie różni się od stylu niewierzących - bo żyjemy bezrefleksyjnie [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Należeć całym życiem do Mesjasza Ukrzyżowanego, Czy religia jest po prostu czymś w rodzaju "polisy ubezpieczeniowej na życie wieczne"? Homilia na 12 niedzielę zwykłą C [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, O pełną współpracę z Bogiem Trójjedynym, Uroczystość Trójcy Św. to zagłębienie się w relację miłości pomiędzy osobami Trójcy [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Ojciec Leon Knabit wspomina 1. podróż Papieża Jana Pawła II do Polski: tego dnia w Krakowie zdarzył się mały cud, o którym tylko on wiedział [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Dziennik z czasu zarazy #2, Puste ławki w kościele to dobra okazja do refleksji nad tym, za czym tęsknimy i co jest dla nas wartością [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Duch Paraklet darzy nas synowską bliskością z Ojcem i Synem, Zesłanie Ducha Świętego: Duch Święty to dar miłości, który łączy nas z Ojcem i Synem [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Łączność z niebem zapewniona, 7 Niedziela Wielkanocna, Wniebowstąpienie Pańskie kieruje nasze oczy ku eschatologii [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Wiekuista nowość za cenę wielu ucisków i trwania w miłości, 5 Niedziela Wielkanocna: misterium paschalne jest obecne we wszystkich wierzących i nieustannie ich odnawia [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Konrad Małys, Benedyktyński "umiar", Reguła św. Benedykta nie musi być zmieniana - każde czasy jednak interpretują ją stosownie do zmieniających się okoliczności [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Jeżeli dobrze przeprowadzimy rachunek sumienia, to nie zawiedzie także żal za grzechy..., Rachunek sumienia nie polea na liczeniu grzechów, ale na zrozumieniu, w czym odeszliśmy od relacji z Bogiem i realizacji Jego woli [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Nasze testy wobec prawdy o Dobrym Pasterzu, 4 Niedziela Wielkanocna: Chrystus Dobry Pasterz wzywa nas do konsekwentnego kroczenia za sobą [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Budować paschalną wspólnotę z wiarą w miłosiernego Pana, 2 Niedziela Wielkanocna: wiara w zwycięskie zmartwychwstanie Chrystusa rodzi wspólnotę wierzących [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Świadczyć o stałej obecności Zmartwychwstałego Pana, 3 Niedziela Wielkanocna: w zmartwychwstaniu Chrystusa dostrzegamy naszą nadzieję na życie wieczne [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Zmartwychwstanie, Nasza wiara musi wciąż przedzierać się przez zewnętrzność pozorów, aby docierać do sedna, do istoty Bożej prawdy [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Nasza Pascha początkiem radykalnej przemiany, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: Zmartwychwstanie to zasada całego naszego życia, fundament nadziei [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Odkrywanie woli Bożej, Pytanie, jak odkryć i rozeznać, co naprawdę jest wolą Bożą, jest niezwykle istotne w naszym życiu duchowym [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Konieczność pustyni, Pustynia jest konieczna, aby trwale uwolnić się z sideł grzechu - to miejsce ogołocenia i stanięcia w prawdzie [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Wielkopostne refleksje na granicy przeszłości z przyszłością, Piąta niedziela Wielkiego Postu stawia nas w sytuacji granicznej: jest to przejście od przeszłości do przyszłości [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Po złej przeszłości radosny powrót do Boga, Czwarta niedziela Wielkiego Postu to temat radości będącej skutkiem przybliżania się do Boga i związanej z tym nadziei [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Bóg chce naszego nawracania się..., Trzecia niedziela Wielkiego Postu to temat nawrócenia, czyli zmiany kierunku życia od skupienia na samym sobie ku Bogu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, "Wataha parszywych kundli"?, Przypowieść o kąkolu i pszenicy dotyczy także Kościoła. Wiara w Kościół święty nie oznacza jego idealizacji [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Żyć według ciała, żyć według Ducha, Żyć według ciała to traktować Boga instrumentalnie. Homilia na 5 niedzielę Wielkiego Postu, rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Zobaczyć serce, Bóg patrzy na serce, nie na nasze dokonania. Homilia na 4 niedzielę Wielkiego Postu, rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Ignacy Rogusz, Arena walki z pokusami, Pokarm, bogactwo i władza - to trzy główne pokusy, które kierują nasze życie duchowe na bezdroża [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Ignacy Rogusz, Samotność, Kościół jest wspólnotą, ale potrzebna jest także samotność - aby iść za Jezusem, a nie za tłumem [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Przymierze z Bogiem zmierza do naszego przemienienia, Druga niedziela Wielkiego Postu stawia nam przed oczy temat obietnicy i jej spełnienia, dając mocny grunt dla naszej chrześcijańskiej nadziei [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Łaska, czyli wdzięk, Czym właściwie jest łaska, o której wciąż słyszymy w kościele? Homilia na 3 niedzielę Wielkiego Postu, rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Pokusy próbami postawy synowskiej na wzór Syna Bożego, Pierwsza niedziela Wielkiego Postu stawia nam przed oczami temat pokusy i walki duchowej [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Polską racją stanu jest ŻYCIE, Każde działanie przeciwko rodzinie to stawianie rzeczywistości na głowie. To, co naturalne, jest też dobre, a co nienaturalne - szkodliwe [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Nasza wiara powinna być pogodna!, Wielu żyje tak, że wiary praktycznie nie widać w ich życiu. Warto więc zadać sobie pytanie: czy moja wiara wpływa na moje życie? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Opłacalny trud kontrolowania swoich sądów, Ósma niedziela zwykła wskazuje na problem niepewności i ograniczoności ludzkich osądów - tylko Bóg zna serce człowieka [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, "Bardzo cię tu męczą w tym nowicjacie?", Jak wygląda życie w klasztorze? Czy jest bardzo męczące? Opowiada zakonnica "ze stażem" - siostra Małgorzata Borkowska OSB [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Nasz Tabor, To, co wydarzyło się na Górze Tabor, jest wezwaniem do wchodzenia w rzeczywistość chwały Bożej. Homilia na 2 niedzielę Wielkiego Postu, rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Powrót do raju, Konfliktów nie da się uniknąć, ważne jednak, jak do nich podchodzimy. Homilia na 1 niedzielę Wielkiego Postu, rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Modlitwa, post i jałmużna, Jak dobrze przeżyć Wielki Post? Homilia na Środę Popielcową [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Zasadniczo szukamy winy w drugim, sami starając się pomniejszyć swoją..., Konfliktów nie da się uniknąć, ważne jednak, jak do nich podchodzimy. Homilia na 7 niedzielę zwykłą - rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, To, co najtrudniejsze w nowym przykazaniu, Siódma niedziela zwykła stawia przed nami temat nowego przykazania - podnoszącego poprzeczkę wymagań moralnych [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Nasza wolność jest naszym największym problemem..., Życie to sztuka nieustannego wybierania między dobrem a złem. Homilia na 6 niedzielę zwykłą - rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Pan Jezus nie wzywa do tego, byśmy się stawali solą czy światłem, ale mówi, że nimi jesteśmy! , Solą ziemi i światłem świata nie stajemy się swoją własną mocą. Homilia na 5 niedzielę zwykłą - rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Pokora powołanych do współpracy z Chrystusem, Piąta niedziela zwykła stawia przed naszymi oczami trzech świadków: Izajasza, Pawła i Piotra i wzywa do odpowiedzi na Boże powołanie [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Jak mamy sobą przedłużać Objawienie?, Czwarta niedziela zwykła stawia przed nami pytanie o naszą współpracę z łaską, nasze miejsce i zaangażowanie w Kościele [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, O wzrastaniu w dół, Idąc do zakonu odkrywamy nagle prawdę o sobie: to wszystko, co we mnie siedziało, zaczyna wychodzić na wierzch [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Naszym zadaniem - radosne wypełnianie Pisma, Trzecia niedziela zwykła wskazuje, że z naszej strony konieczna jest odpowiedź na Boże objawienie i działanie [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Jesteśmy Jego świątynią!, Dostrzec wielkie dzieła Boże w niepozornych początkach. Homilia na Ofiarowanie Pańskie - rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Zanurzenie w Chrystusie, Jak powinniśmy rozumieć to, że Bóg jest naszym światłem? Homilia na 3 niedzielę zwykłą - rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Walter Kasper, Jürgen Moltmann, Bóg wyrzucony z Kościoła i obecny wśród wykluczonych - czy to jest stan współczesnego Kościoła?, Dla wielu zainteresowanie chrześcijaństwem zredukowało się do krytyki pod adresem Kościoła [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Bóg ma swój plan zbawienia człowieka i stopniowo go realizuje, ale nie bez naszego udziału w nim, Bóg pragnie, aby człowiek czynnie podjął dzieło zbawienia, wysłużonego nam przez Chrystusa. Homilia na 2 niedzielę zwykłą - rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Cały świat ze swojej natury tęskni za pełnią życia , Chrzest to droga do pełni życia. Homilia na niedzielę Chrztu Pańskiego - rok A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Mnich kartuski, Skoncentrowanie się na Bogu w ciszy i skupieniu, to źródło wszelkiej prawdziwej mądrości..., Życie duchowe rodzi się z wpatrywania się w oblicze Boga - rozważanie na uroczystość Objawienia Pańskiego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, "Po kościele" jesteśmy zwykle takimi, jak "przed kościołem"?, W uroczystość Objawienia Pańskiego warto się zastanowić, czy przychodzenie do kościoła coś zmienia w naszym życiu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Syna swego Jednorodzonego dał..., Bóg tak bardzo nas umiłował, że Syna swego Jednorodzonego dał, abyśmy żyli. Czy miałby nas potępić i oddać Złemu? Homilia na 2 niedzielę po Bożym Narodzeniu roku A [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Godzina naszych Godów wybiła, Druga niedziela zwykła kontynuuje wątek Bożego objawienia się światu, skupiając się na pierwszym cudzie Jezusa [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Opatrzność wkracza w smutki i radości matek, Wcielenie Jezusa miało miejsce w środku rodziny i uświęciło ludzkie więzi rodzinne.Homilia na niedzielę Świętej Rodziny(C) [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Maryja nadzieją naszego adwentu życiowego, Postać Maryi to znak naszej nadziei i pociechy. Homilia na 4 niedzielę Adwentu (C) [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Bliskość Pana wywołuje radość, Różowa barwa szat liturgicznych to znak zbliżania się do wypełnienia naszej nadziei. Homilia na 3 niedzielę Adwentu (C) [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Czekanie na Pana dobrze pokierowane, Jak powinno wyglądać oczekiwanie na przyjście Pana w chwale? Homilia na 2 niedzielę Adwentu (C) [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Zbliża się wasze odkupienie, Czujność, stała gotowość jest konieczna, nie da się bez niej osiągnąć świętości. Homilia na 1 niedzielę Adwentu (C) [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Być świadkiem prawdziwego Króla, Królowanie Chrystusa to władza Mesjasza, panowanie w Królestwie niebieskim. Homilia na 34 niedzielę zwykłą B (Chrystusa Króla) [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Chrystus Arcykapłan wciąż nas doskonali, aż przyjdzie, Co oznacza "uświęcenie"? Czy jest to jednorazowy akt, czy stały proces? Homilia na 33 niedzielę zwykłą B [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Warto być ofiarnym dla Boga, Dłoni opróżnionej bez reszty Bóg nie odtrąci, lecz ją uściśnie. Ta myśl powinna nam pozostać jako wniosek praktyczny z czytań. Homilia na 32 niedzielę zwykłą B [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, "Więcej niż przykazanie", Pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości. Homilia na 31 niedzielę zwykłą B [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, "Rabbuni, żebym przejrzał...", Wiara otwiera oczy i pozwala podążać za Jezusem. Homilia na 30 niedzielę zwykłą B [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Syn Człowieczy wzorem służebnej władzy, Ofiarna służba osób sprawujących władzę wydaje się czymś "nie z tego świata". Homilia na 29 niedzielę zwykłą B [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Ryk Oślicy... Bóg: osoba czy temat?, Co jest nie tak z naszą relacją do Boga, że mierzymy ją wyłącznie własnymi korzyściami i odczuciami? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Kaznodziejstwo przeżywa kryzys?, Światły teolog nie naprawi tego, co zepsują kiepscy księża. Nie można więc duszpasterstwa traktować jako działalności ubocznej kapłana [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Co to znaczy zakonnica? To taka, co się zawsze modli..., Podstawową "pracą" zakonnika czy zakonnicy jest modlitwa. Bez niej wszelkie inne zajęcia tracą sens [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Ideał zakonny w ogniu krytyki..., W obecnych czasach celowość i użyteczność życia zakonnego jest często poddawana w wątpliwość - nierzadko robią to nawet kapłani! [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Mądrość objawiona w Słowie Bożym poucza nas o bogactwie, Dyskusja Jezusa z faryzeuszami pokazuje dwa zupełnie różne spojrzenia na małżeństwo. Homilia na 28 niedzielę zwykłą B [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Kościół w trosce o małżeństwo, Dyskusja Jezusa z faryzeuszami pokazuje dwa zupełnie różne spojrzenia na małżeństwo. Homilia na 27 niedzielę zwykłą B [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Bernard Sawicki, Spowiedź i ogród, Spowiedź i kierownictwo duchowe chronią nas przed pułapką indywidualizmu i skrytej pychy [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Kohelet jest smutnym mędrcem, Nasza perspektywa nie może być ograniczona do doczesności - to byłby powód do nieskończonego pesymizmu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Marność, "Marność nad marnościami" - bez prawdy o zmartwychwstaniu chrześcijaństwo traci sens [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Szacunek do prawdy i dobra, Bóg ukrywa się w najmniejszym - wielkość nie oznacza megalomanii [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Odpowiedzialność za drugich w Nowym Przymierzu, Hymn o miłości (1Kor 13) jest jednym z najbardziej znanych tekstów św. Pawła. Jak powinniśmy rozumieć chrześcijańską miłość, największą z cnót? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Bernard Sawicki, Milczenie, Nieraz milczenie jest bardziej wymowne niż potok słów. Jest też niezwykle cenną glebą dla wzrostu duchowego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Bernard Sawicki, Rozmowa - druga strona milczenia?, Dobra rozmowa zaczyna się od słuchania. Nadmiar słów szkodzi wzajemnemu zrozumieniu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Augustyn   Jankowski, Prawdziwą mądrością jest służyć drugim na wzór Chrystusa, Hymn o miłości (1Kor 13) jest jednym z najbardziej znanych tekstów św. Pawła. Jak powinniśmy rozumieć chrześcijańską miłość, największą z cnót? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Tomasz M.   Dąbek, Cechy miłości, Hymn o miłości (1Kor 13) jest jednym z najbardziej znanych tekstów św. Pawła. Jak powinniśmy rozumieć chrześcijańską miłość, największą z cnót? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Tomasz M.   Dąbek, Znaczenie drugiego przykazania Dekalogu, Jakie jest znaczenie II przykazania? Czym są rzeczy "błahe", czyli wzywanie Boga nadaremno? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Tomasz M.   Dąbek, Rzeczywistość i istota grzechu, Grzech w sensie biblijnym to przede wszystkim odwrócenie się od Boga, a nie tylko przekroczenie jakiegoś zakazu [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Tomasz M.   Dąbek, Oryginalność chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie, Wiara w zmartwychwstanie ciał jest nieodłączną częścią Dobrej Nowiny, choć dla antycznego świata wydawała się czymś niedorzecznym [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Tomasz M.   Dąbek, Określenia chrztu w księgach liturgicznych, Chrzest jest bramą, która wprowadza nas w relację z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Jakie jest znaczenie symboliki chrzcielnej [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Boża prawda wobec pozoru i kłamstwa, Bóg nie przemawia do nas bezpośrednio, dlatego powinniśmy się strzec tych, którzy przekazują swe własne przekonania pod pozorem Bożej mądrości [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Sens cierpienia, Cierpienie jako takie nie ma samo w sobie sensu. Może istnieć jednak cierpienie zbawcze, cierpienie z miłości [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Jak rozpoznać Bożą wolę?, Jak poznać Bożą wolę? Co utrudnia nam jej poznanie i przyjęcie? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, "Twarde" słowa Jezusa, Dlaczego niektóre słowa Jezusa w Ewangeliach wydają nam się "twarde"? Czy nie szukamy zbyt "miękkiej" wersji Ewangelii? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, O uchyleniu przykazania Bożego, Uchylanie przykazań to nie zarzut do faryzeuszy, ale do nas - chrześcijan! [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, O monecie czynszowej i sercu, Twórca zostawia swój wizerunek na dziele. Twój Stwórca - też [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Prosper Gueranger, Początki medalika św. Benedykta, Skąd wziął się medalik św. Benedykta? Co oznacza umieszczony na nim napis? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Prosper Gueranger, Zastosowanie medalika św. Benedykta, Jak powinno się korzystać z medalika św. Benedykta? Dlaczego ma on moc ochronić nas przed działaniem złego ducha? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Co oznacza wezwanie: „Radujcie się!”, Czy można się uśmiechać nieustannie, do upadłego? Może się tak da - ale czy jest to prawdziwa radość? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Wdzięczność, Czy dzisiaj jeszcze umiemy być wdzięczni, czy raczej sądzimy, że wszystko się nam należy? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Doskonała miłość jest poznaniem, Tajemnicze słowa św. Jana z 1 Listu: "poznajemy po tym, że znamy" wskazują na głębszy rodzaj poznania niż czysto intelektualne [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Nie wolno nam poddawać się pesymizmowi, Św. Jan pisząc o "Życiu, które nam się objawiło" daje świadectwo realnego doświadczenia źródła życia i miłości [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Siedemdziesiąt siedem razy, Ile razy mam przebaczyć, nawet gdy ktoś mnie ciągle rani? Czy nieskończoność to jedyna chrześcijańska miara? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Hieronima Jemielewska, Patron sceptyków, Św. Tomasz, czyli "wątpiący" Tomasz to patron sceptyków, empiryków, którzy muszą dokładnie coś sprawdzić, żeby uwierzyć [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Hieronima Jemielewska, Wartość pokusy, Czego uczy nas ewangeliczny tekst o kuszeniu Jezusa? Czy nasze "zwykłe" pokusy są w czymś podobne do tych z Ewangelii? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Hieronima Jemielewska, Imię Jezus, Jezus był takim samym dzieckiem, jak wszystkie inne - a jednak chwała Boża już się w Nim objawiła [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Gabriel Bunge, Kontemplacja Boga w obrazie i podobieństwie. Wpatrując się w "Trójcę Rublowa" [cz. 1], Wprowadzenie w medytację ikony św. Trójcy Andrieja Rublowa [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Gabriel Bunge, Kontemplacja Boga w obrazie i podobieństwie. Wpatrując się w "Trójcę Rublowa" [cz. 2], Wprowadzenie w medytację ikony św. Trójcy Andrieja Rublowa [2] [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Karol van Oost, Modlitwa na nieudane i trudne dni, Jak się modlić, gdy nadchodzą trudności i niepowodzenia? Czy Bóg o mnie zapomniał? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Św. Grzegorz Wielki, Zagrożenia dla modlitwy, Wewnętrzne napięcie, zaślepiający nas grzech, gniew i lęk - to zasadnicze przeszkody w naszej modlitwie, jak uczy św. Grzegorz Wielki [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Paweł Sczaniecki, Fabrica ecclesiae, Skąd wzięły się różne określenia Kościoła - kościół, cerkiew, kaplica, kolegiata? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Św. Grzegorz Wielki, Obłuda i fałszywa cnota, Czym jest fałszywa cnota? Dlaczego św. Grzegorz Wielki tak mocno ostrzega przed nią, porównując do tygrysa porywającego łup? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Tomasz M. Dąbek, Milczenie Jezusa podczas Jego nauczania i Męki, Ewangelie koncentrują się na działaniu i nauczaniu Jezusa. Z tego powodu można przeoczyć Jego milczenie i wyciszenie - które było równie ważną częścią Jego życia [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Hezychiusz z Synaju, Nauki duchowe św. Hezychiusza z Synaju. Wybór z I tomu "Filokalii", Jak sprawić, żeby nasze serce było cały czas otwarte na Boga, doświadczało Jego obecności i działania? Wiedzieli o tym już starożytni ojcowie pustyni [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Michał Gołębiowski, Różaniec - przeciw rozproszeniom, Rozproszenia na modlitwie są problemem powszechnym. Pomocą może być różaniec, który sprzyja skupieniu i współgra z naszym "rytmem serca" [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Bóg jest jeden , Skąd wziął się monoteizm? Skąd wiadomo, że na pewno Bóg jest tylko jeden? Czy można do tego dojść rozumem, czy potrzebne było objawienie samego Boga? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, O objawieniu Bożym, Skąd wziął się monoteizm? Skąd wiadomo, że na pewno Bóg jest tylko jeden? Czy można do tego dojść rozumem, czy potrzebne było objawienie samego Boga? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Sens małżeństwa, Życie polega na ciągłym rozwoju: tym bardziej w małżeństwie chodzi o rozwój, o pełnię życia. Konflikty rodzą się najczęściej z upartego trzymania się swojej racji [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Zakonnica w oczach kaznodziei, Na kazaniu trzeba mówić o Chrystusie. Niepotrzebny jest potok wymowy. A szczególnie razi traktowanie słuchaczy, jakby nic nie wiedzieli i nie rozumieli [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Patrz, tu za ciebie ktoś umiera, Duszpasterstwo mówiące językiem akademickiej teologii nie ma szans dotrzeć do serc ludzi, którzy tego języka zupełnie nie rozumieją [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Ja nie byłam w kościele, bo u nas były święta..., Narzekamy, że połowa ludzi nie chodzi do kościoła. Być może problemem jest zanik poczucia wspólnoty i prywatyzacja wszystkiego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Rusz głową kaznodziejo!, Jedną z pierwszych nauk, jakie normalnie ojciec duchowny daje klerykom, jest żeby studiowali dogmatykę na kolanach. Niestety jest to jedna z najczęściej ignorowanych zasad [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Tomasz Dąbek, Postawa słuchania, Umiejętność słuchania jest dzisiaj rzadko spotykaną cnotą. Trudno jednak bez niej osiągnąć duchową dojrzałość [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Każdy jest jakiś..., Każdy pragnie odnaleźć miejsce dla siebie, w którym mógłby być autentyczny. Jesteśmy stworzeni do szczęścia, a nie do narzekania [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Brunon Koniecko, Pilnuj samego siebie. O medytacji chrześcijańskiej, Jednym z kluczowych elementów dobrej modlitwy i medytacji jest skupienie uwagi. Rozproszenia zaś - są głównym wrogiem modlitwy. [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • św. Atanazy Aleksandryjski, Żywot św. Antoniego Wielkiego, Św. Antoni Wielki to prekursor chrześcijańskiego życia zakonnego - zarówno pustelniczego, jak i wspólnego. Warto zapoznać się z jego życiorysem [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Karol van Oost, Pierwszy stopień pokory - bojaźń Boża, Dlaczego św. Benedykt mówi o różnych stopniach pokory? Czym jest jej pierwszy - podstawowy poziom? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Karol van Oost, Kolejne stopnie pokory według św. Benedykta, Dlaczego św. Benedykt mówi o różnych stopniach pokory? W jaki sposób możemy rozwijać w sobie tę cnotę? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Thomas Merton, Działanie i kontemplacja u Najświętszej Marii Panny, Każdy chrześcijanin nosi w sobie trzy powołania: Marii (do kontemplacji), Marty (do działania) i Łazarza (do pokuty). Jest jednak jeden wyjątek [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Opactwo Benedyktynów Tyniec, IHS czy PAX? Przypomnienie w sprawie medalika św. Benedykta, Co oznacza napis "PAX" w medaliku św. Benedykta? Skąd wątpliwości niektórych osób co do tego napisu? [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Nadia Miazhevich, Jan Strumiłowski, Ikona, która pisze człowieka, Teologia ikony jest bardzo bogata i odważna w swoich stwierdzeniach. Przez swą bogatą symbolikę ikona wskazuje na tajemnicę, niewyrażalną w słowach [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Nadia Miazhevich, Jan Strumiłowski, Ikona, która pisze człowieka: spotkanie Boskiej wszechmocy i ludzkiego zapału, Każda ikona rozpoczyna się od spotkania Boskiej wszechmocy i ludzkiego zapału oraz powstających na ich styku zachwytu i trwogi. [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Hieronim Kreis, Człowiek. Symbol, Tyniecka ikebana to sztuka układania kwiatów o wschodnich korzeniach, dostosowana do potrzeb liturgii. Przez konkretne gesty i obrazy lepiej zapamiętujemy przekazywane treści: symbol oddziałuje na naszą wrażliwość estetyczną i pobudza do refleksji [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Hieronim Kreis, Człowiek. Dwa światy w jednej naturze, Tyniecka ikebana to sztuka układania kwiatów o wschodnich korzeniach, dostosowana do potrzeb liturgii. Przez konkretne gesty i obrazy lepiej zapamiętujemy przekazywane treści: symbol oddziałuje na naszą wrażliwość estetyczną i pobudza do refleksji [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Wolność niesie ze sobą niepewność i ryzyko, Wolność jest największym darem, jaki człowiek otrzymał od Boga. Jest darem, który go odróżnia od innych stworzeń [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Pragnienie pewności, Pragnienie pewności odnosi się do różnych sfer życia, ale w sposób szczególny dotyczy naszej wiary. Nie da się wytrwać w wierze bez głębokiej refleksji, która odnosi się do misterium, nie pozostaje na poziomie dostrzegalnym zmysłami [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Thomas Merton, Głębia wewnętrznego milczenia, Modlitwa serca nie powinna być mechanicznym powtarzaniem formuł, ale powinna wprowadzić nas w głębię wewnętrznej ciszy, w której może działać i przemawiać Bóg [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Thomas Merton, Wewnętrzna wolność, Chrześcijaństwo nie jest kultem cierpienia. Jednak bez samozaparcia i ofiary nie jest możliwe prowadzenie życia duchowego, niemożliwa jest przemiana serca [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jacek Zelek, Szymon Hiżycki, Filokalia - umiłowanie piękna, chrześcijańska duchowość wschodnia w najlepszym wydaniu, Filokalia to największa antologia pism dotyczących życia wewnętrznego związanych z duchowością chrześcijańskiego Wschodu. Zamiast fascynować się ezoterycznymi czy egzotycznymi duchowościami warto sięgnąć do tego, co jest zdrową tradycją chrześcijańską [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jacek Zelek, Szymon Hiżycki, Filokalia - projekt ekumeniczny, Filokalia, antologia pism dotyczących życia wewnętrznego związanych z duchowością chrześcijańskiego Wschodu, jest niewyczerpanym źródłem także dla nas, ludzi Zachodu. Warto "odetchnąć" oboma płucami duchowymi! [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jacek Zelek, Szymon Hiżycki, Jak "przedrzeć się" przez bogactwo Filokalii?, Bogactwo tradycji duchowej zawartej w Filokalii może onieśmielać, czy wręcz zniechęcać do zaczerpnięcia z tego skarbca. Aby móc z niego skorzystać, trzeba zrozumieć język, którym posługiwali się jej autorzy [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Julian Pomeriusz, O pożytku lęku i jego skuteczności w walce z grzechem, Lęk jest czymś więcj niż emocją: jest też duchową siłą powstrzymującą nas przed czynieniem zła. Nie paraliżuje, ale oddziałuje na naszą wyobraźnię, przedstawiając jej konsekwencje grzechu [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Julian Pomeriusz, Zło, do jakiego prowadzi próżność, Słowo "próżność" niemal zanikło w naszym potocznym języku. Niestety nie zanikła sama próżność, przed którą przestrzegali mistrzowie życia duchowego - naszą kulturę można wręcz nazwać kulturą próżności, pozorów i schlebiania zmysłom [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Julian Pomeriusz, Pochwała miłości, Miłość to nie chwilowe zauroczenie, ale postawa człowieka skierowana ku dobru. W życiu duchowym taka miłość ma znaczenie fundamentalne i nie da się jej zastąpić żadnymi pobożnymi praktykami czy umartwieniami [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Leon Knabit, Dorota Mazur, Powołanie daje radość, Czy powołanie to tylko pewien styl życia, czy raczej nasza tożsamość? Jak rozpoznać swoje pytanie? Ojciec Leon Knabit odpowiada na te, jakże niełatwe pytania [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Antoni Długosz, W pewien sposób odbiegam od tej "normy" bycia biskupem, Biskup Antoni Długosz zamiast do seminarium po maturze złożył papiery do Szkoły Dramatycznej. Co zdecydowało, że wybrał drogę życia kapłańskiego? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Dom Augustin Savaton, Boże oficjum: rytm dnia, Jaka jest wzajemna relacja życia duchowego, liturgii i pobożności? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, z pewnością jednak przeciwstawianie modlitwy osobistej i liturgii wynika z jakiegoś zasadniczego niezrozumienia tematu [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Dom Augustin Savaton, Boże oficjum: Liturgia aniołów, W jaki sposób Bóg obecny jest w liturgii Kościoła? Czy jest to obecność związana z miejscem, czy raczej formą modlitwy? Jak tę obecność rozpoznać? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Małgorzata Borkowska, Kana, Epizod w Kanie pokazuje, w jaki sposób Bóg posługuje się czymś materialnym - jako punktem wyjścia, aby wprowadzić do naszych umysłów pojęcia duchowe [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Małgorzata Borkowska, Ukoronowanie, Choć może to brzmieć brutalnie, rola Jezusa na Golgocie polegała na tym, aby dać się zakatować ludzkiej głupocie, bezmyślnemu okrucieństwu, aby ostatecznie wyzwolić nas z tego szaleństwa grzechu [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jan Paweł Konobrodzki, Bóg wie, co robi..., Komu ufasz? Jak głębokie jest to zauwanie? To ważne życiowe pytanie, określające kierunek, w którym zmierza twoje życie [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jan Paweł Konobrodzki, Jak poznawać Boga?, Poznanie Boga nie jest możliwe, gdy nie znamy samych siebie. Duchowe pustynie pozwalają nam właśnie doświadczyć tego, kim jesteśmy, doznać własnej słabości, aby otworzyć nas na spotkanie z Bogiem [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jan Paweł Konobrodzki, Jak poznawać Boga? Czym jest medytacja?, Na temat medytacji istnieje wiele nieporozumień. Jest to jeden z najważniejszych elementów chrześcijańskiej modlitwy - bez umiejętności medytacji nasza modlitwa będzie tylko zmaganiem się z własnymi myślami [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jacek Zelek, Szymon Hiżycki, Uciekaj od ludzi, wycisz się wewnętrznie, Ojcowie Pustyni są przykładem uporządkowanego życia - także dla nas, współczesnych [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jacek Zelek, Szymon Hiżycki, Współczesny człowiek potrzebuje uporządkowania, Każdy człowiek pragnie wewnętrznego pokoju, a jednak zadowalamy się marnymi imitacjami ciszy. Ojcowie Pustyni mogą być naszymi nauczycielami w drodze do odnalezienia tego, co autentyczne [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Włodzimierz Zatorski, Duchowość lidera w codzienności. Spotkanie z innymi, Duchowość lidera buduje się na co dzień, nie tylko przy okazji niezwykłych wydarzeń. Co należy do zwykłych obowiązków lidera? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Włodzimierz Zatorski, Duchowość lidera w codzienności: odpowiedzialność, Duchowość lidera buduje się na co dzień, nie tylko przy okazji niezwykłych wydarzeń. Za co odpowiedzialny jest lider? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Włodzimierz Zatorski, Duchowość lidera w codzienności: skierowanie ku przyszłości, Odpowiedzialność lidera wykracza poza zakres, który można łatwo przewidzieć i zaplanować. Jaki powinien być stosunek lidera do tej nieprzewidywalnej przyszłości? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jan Paweł Konobrodzki, Kaszanka z czosnkiem, Łatwo miłować kogoś, kto jest daleko od nas. Trudniej - gdy ktoś jest blisko i swym zachowaniem nas rani. Może zamiast wielkiej miłości wystarczy zacząć od zwykłego wzajemnego szacunku? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jan Kasjan, O tym, że nawet podczas modlitwy trudno jest uniknąć grzechu, Jeśli twierdzimy, że nie mamy grzechu, samych siebie oszukujemy. Prawdziwa i szczera modlitwa powinna wyostrzać tę naszą świadomość grzeszności [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jan Kasjan, Jaką korzyść przynoszą pokusy?, "Wznioślejszą cnotą jest pozostać stale niewzruszonym, gdy jest się otoczonym przez utrapienia" - czy to jedyny powód, dla którego Bóg dopuszcza na nas pokusy? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Leon Knabit, O letniości i sądzeniu innych, Owszem, potępiamy grzech u siebie i innych. Ale osąd człowieka zostawmy Bogu! [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Leon Knabit, Rozejrzyj się, Wspominamy "chude" lata osiemdziesiąte: dziś wprawdzie nie ma takiej powszechnej biedy, ale w dalszym ciągu wielu ludzi potrzebuje wsparcia [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Leon Knabit, O zazdrości, Zazdrość to bardzo brzydka cecha: zamiast zazdrościć, lepiej wziąć się do roboty! [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Leon Knabit, Rodzinka, Czasem próbujemy na nowo definiować rzeczy, które są jasne od zarania dziejów. W odniesieniu do rodziny takie nowatorskie pomysły mają zazwyczaj bolesne skutki [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jan Paweł Konobrodzki, Byłeś fujarą?, Jak rozpoznać głos Chrystusa w naszym życiu? Jak pójść za tym głosem, mając pewność, że to właśnie głos mojego Pasterza, który prowadzi mnie dobrą drogą? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jan Paweł Konobrodzki, Przestań się lękać, Wyzwolenie z egzystencjalnego lęku jest możliwe - jeśli zaufamy Bogu zamiast własnym siłom [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Włodzimierz Zatorski, Modlitwa dziękczynienia, Dlaczego potrzebna jest modlitwa dziękczynienia? Czym różni się od innych rodzajów modlitwy i dlaczego zazwyczaj powinna je poprzedzać? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Włodzimierz Zatorski, Modlitwa prośby, Modlitwa prośby wydaje się najbardziej naturalną i oczywistą formą modlitwy. Jednak sztuką jest dobrze prosić, tak aby modlitwa wyrażała nasze dziecięce zaufanie do Boga, a nie postawę "na wszelki wypadek" [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Włodzimierz Zatorski, Modlitwa uwielbienia, Modlitwa uwielbienia uważana jest za najdoskonalszy sposób modlitwy i jej najwyższy stopień. Ale jest też niezbędnym fundamentem każdej modlitwy - jeśli jej zabraknie, zaczynamy traktować Boga "urzędowo" [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Włodzimierz Zatorski, Modlitwa wstawiennicza, Modlitwa wstawiennicza jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. On jest pierwszym wstawiennikiem i pragnie włączyć nas w swoje dzieło jako aktywnych współ-wstawienników [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Augustyn Jankowski, Zrozumieć Apokalipsę św. Jana: Listy do Siedmiu Kościołów, Apokalipsa to jedna z najtrudniejszych ksiąg Biblii. Rozpoczyna się od listów do 7 Kościołów, które odnoszą się nie tylko do bezpośrednich adresatów, ale do Kościoła w całych dziejach - aż do naszych czasów [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Augustyn Jankowski, Zrozumieć Apokalipsę św. Jana: Siedem pieczęci, W Apokalipsie wielokrotnie występuje liczba siedem: czy ma ona znaczenie dosłowne, czy tylko symboliczne? Co oznacza tajemnicze siedem pieczęci, siedem trąb i siedem czasz? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • John Chapman, Modlitwa początkujących, Rozproszenia na modlitwie nie są czymś niezwykłym - wręcz przeciwnie, są normalne. Jeśli jesteś ze swojej modlitwy zadowolony, to prawdopodobnie źle się modlisz, bo gorliwość oznacza ciągłe dążenie do czegoś więcej [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • John Chapman, Wola Boża i człowiek, Modlitwa nie jest przede wszystkim działaniem intelektu czy uczuć, ale oddaniem naszej woli Bogu, tak aby ją uzgodnić z Jego wolą. [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • John Chapman, Zjednoczenie z Bogiem, Wszelkie doświadczenie Boga, póki żyjemy na ziemi, będzie powodować jeszcze większy głód Boga. Dlatego modląc się nie powinniśmy polegać na naszym odczuciu satysfakcji czy jakimkolwiek innym odczuciu [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Anna Kluz-Łoś, Ewa Landowska, Barbara Bodziony, Piękna litera to odpowiednia proporcja i harmonia. Sztuka kaligrafii dla każdego, Czy istnieje definicja pięknego pisania? Pytanie dość trudne, chyba nie ma jednej definicji pięknego pisania, tak jak nie ma jedynej i ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czym jest sztuka [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Piotr Rostworowski, Pewność faryzeuszów, Ta pewność faryzeuszów jest straszna w swej absolutnej nieustępliwości, straszna w swej nieuczciwości wewnętrznej, bo przecież nie mogli niczym jej uzasadnić [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jan Paweł Konobrodzki, Inspiracje do życia duchowego [cz.1], Czego Bóg oczekuje ode mnie? Jak zaufać Bogu? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Jan Paweł Konobrodzki, Inspiracje do życia duchowego [cz.2], Próbując nazwać lęk, przyglądasz się mu uważniej, obserwujesz go, przestajesz się go bać, zyskujesz nad nim przewagę. Wtedy możesz świadomie oddać go Chrystusowi, by go przemienił [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Piotr Rostworowski, Pełnia życia duchowego, Bóg Żywy jest nie tylko Dawcą życia duchowego, ale i fizycznego. Jest jakiś bardzo głęboki związek między życiem fizycznym i życiem duchowym [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Leon Knabit, Módl się i pracuj. Nie bądź smutny, czyli przepis na udane życie, Gdy patrzymy na brak radości w naszym społeczeństwie, brak radości w nas samych, brak radości z pracy, częste poirytowanie Polaków, pytamy: dlaczego? Skąd się to bierze? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Leon Knabit, Poszukiwanie i właściwe wybory, Mówi się, że młodzi są głupi, a starzy są mądrzy - nie zawsze [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Leon Knabit, Słowo Boga a modlitwa, Trzeba koniecznie wspomnieć o słowie Boga do człowieka i o słowie człowieka do Boga. Zachęcając do czytania Pisma Świętego, nic innego nie robimy, jak tylko głosimy to, co było od początku Objawienia, jak tylko zaczęły postawać księgi Biblii [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Leon Knabit, Jezus oszalał z MIŁOŚCI do nas, Mam okazywać miłość nie tylko komuś dobremu i sympatycznemu, ale także temu, kto wyrządził mi przykrość, kogo nie lubię, a nawet temu, kto jest moim wrogiem. To także mój bliźni [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Michał Piekara, Miłość nie jest dla tchórzy!, Na samym początku chciałbym was zapewnić, że niezależnie od tego, w jakim stanie jest wasza relacja, zawsze może być lepiej! Wiem, że słów zachęty i serdeczności potrzebuje wiele małżeństw [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Michał Piekara, Czym miłość nie jest?, Zwróćcie uwagę, że Anna - co później sama przyznała - wciąż żyła marzeniami o swoim mężu, które wciąż niespełnione budziły w niej frustrację [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Michał Piekara, Czym miłość jest?, Pojawiła się oczywista implikacja: Czym zatem miłość jest? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Michał Piekara, 'Dlaczego to tak cholernie trudne?', Wiosłujesz w swoim małżeństwie, czy czekasz na podmuchy wiatru? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Paweł Sczaniecki, Medal św. Benedykta na dzień dzisiejszy, Niech tu zostanie łacina macierzysta Kościoła, niech powtarza zaangażowanie chrześcijanina po stronie Chrystusa, jak i wyrzeczenie się szatana. Taki medal odpowiada potrzebie dzisiejszej [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Szymon Hiżycki, O co chodzi w modlitwie Jezusowej?, Wierne praktykowanie modlitwy Jezusowej ma doprowadzić do modlitwy serca. Co to znaczy? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Paweł Sczaniecki, Z dziejów pobożności medalika św. Benedykta, Literatura mnisza, pisana lub ustna tradycja przedstawia świętego Benedykta jako czciciela krzyża [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Szymon Hiżycki, Jak się modlić? Kilka uwag praktycznych na temat praktyki modlitwy Jezusowej, Chcę modlić się modlitwą Jezusową, więc co mam robić? Jakie są przeszkody w modlitwie Jezusowej? [Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC]
 • Leon Knabit, Jacek Zelek, Były zauroczenia, potańcówki... Jak będąc młodym, nie zostać starym ramolem?, Jak zachować świeżość w starzejącym się społeczeństwie? Czy możliwy jest dialog stary - młody? I komu to potrzebne? Rozmowa z o. Leonem Knabitem OSB [Tyniec]
 • Wojtusik Łukasz, Leon Knabit OSB, Dusza z ciała wyleciała. Starość, Jaki jest obraz starości w mediach? Czy jest medialna? Jak jest dziś odbierana starość? [Tyniec]
 • Wojtusik Łukasz, Leon Knabit OSB, Dusza z ciała wyleciała. Rozmowy o śmierci i nie tylko, W duchowej pustce może się pojawić w człowieku przekonanie, że zmarła osoba jednak jest, nie całkiem umarła? [Tyniec]
 • Wojtusik Łukasz, Leon Knabit OSB, Dusza z ciała wyleciała. Strata dziecka, Mały człowiek wie, że umiera, ale nie wie, dlaczego. Zastanawia się, czemu padło na niego, przecież był grzeczny [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Przebaczenie a spotkanie z Bogiem, Przebaczenie jest kluczem do naszego serca, ponieważ jest podjęciem tego, czego Bóg pragnie od nas najbardziej [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Przebaczenie - duchowa praktyka [cz.2], Istnieje bardzo mocna zależność modlitwy i przebaczenia. Temat ten bardzo często wraca u Ojców Pustyni. [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Praktyka przebaczania, Przebaczenie jest konieczne, by uleczyć zranioną miłość, co oznacza, że jest ono niezbędne do przywrócenia prawdziwego życia [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Przebaczenie - duchowa praktyka [cz.1], Niestety dosyć często w naszym przeżywaniu Ewangelii pozostajemy na poziomie zachwytu nad jej pięknem i duchową głębią [Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Czujny odźwierny, Czujność nas obowiązuje, każdego z osobna, bo do każdego Pan przyjdzie w chwili nie dającej się przewidzieć [Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Syn marnotrawny, Ta 'Ewangelia w Ewangelii' jest niezmiennie aktualna, gdyż metanoia jest stałym zjawiskiem Kościoła, tego, który siebie określa Ecclesia semper reformanda [Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Dwa skreślone długi, Jawnogrzesznicę z biblijnej sceny uważa się przeważnie za ladacznicę zawodowo żyjącą z nierządu. Tu byłaby wskazana pewna przezorność, na którą wskazuje kilka okoliczności [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Naucz mnie, Panie, żarliwej modlitwy, O modlitwie niełatwo pisać, jeszcze trudniej się modlić. A jednak wysiłek się opłaca: to dzięki modlitwie człowiek poznaje samego siebie, a poznając prawdę o sobie, otwiera się także na spotkanie z Bogiem [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, O ukochaniu naszej Maryi, Czy Maryja - Matka Boża - może być tak po prostu naszą Przyjaciółką? Jaki powinniśmy mieć do niej stosunek? Czy chodzi tylko o cześć, czy o coś bardziej głębokiego, sięgającego naszego serca? [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, O wierze, Wiara jest darem Bożym, ale również zadaniem dla nas. Jeśli nie troszczysz się o swoją wiarę, jeśli pozostaje ona tylko wiarą "w coś", bez zawierzenia "komuś", to twoja relacja do Boga wystygnie [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Walka o panowanie, Postawa nieufności względem Boga - źródła życia i miłości - ma konkretne konsekwencje psychologiczne. Wpływa na nasz stosunek do samego siebie i do otoczenia [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Brak przebaczenia, W dzisiejszym świecie miłość, która jest wartością sama w sobie, została spsychologizowana: zamiast łączyć ludzi, jest ono dla mnie, ma zaspokajać moje potrzeby. Nic dziwnego, że taka miłość nie daje szczęścia, bo zamyka nas w sobie samych [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Jeśli winny nie prosi o przebaczenie, Co zrobić, gdy winny nie prosi o przebaczenie, gdy nie robi żadnego gestu w kierunku pojednania? Czy wtedy jesteśmy zwolnieni z obowiązku wybaczania? [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Krzywdziciel potrzebuje przebaczenia, Ten, kto zranił, kto skrzywdził - zrobił to w imię własnego, źle zrozumianego dobra. Jednak to, co otrzymuje, nie jest dobrem, ale zerwaną relacją, osamotnieniem. Przebaczenie jest szansą, by wyprowadzić krzywdziciela ku prawdziwemu dobru [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Pokrzywdzony winien przebaczyć, Nieraz czujemy się pokrzywdzeni, zranieni. Jednak nasze poczucie może być nieadekwatne do faktycznej krzywdy, a zranienie mogło być zupełnie niezamierzone. Dlatego musimy się uczyć przebaczać. Wielkoduszność jest cnotą, a małostkowość wadą! [Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Metoda antyretyczna w walce duchowej. Rola Pisma Świętego, W starożytności Biblia nie była rozumiana jako "książka", czy "zbiór książek", ale jako żywa obecność Boga w Kościele. Być może właśnie tu leży klucz do właściwego odczytania Biblii! [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Boże miłosierdzie względem nas - Ef 2,1-22, Miłosierdzie Boże to nie jakiś wyjątek, ale zasada: nie można go traktować indywidualistycznie. Bóg jest bogaty w miłosierdzie - także i my powinniśmy tacy być względem siebie nawzajem [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Miłosierdzie Boże nie oznacza ochrony naszych interesów, Chociaż w potocznym języku miłosierdzie może nam się kojarzyć z litością i współczuciem, mówiąc o Bożym miłosierdziu, musimy zmienić naszą perspektywę. To nie nagły odruch litości, ale niezmienna postawa Ojca, który z miłością patrzy na całe stworzenie [Tyniec]
 • John Main, Miłość bliźniego, Miłość bliźniego jest nieodłączną częścią chrześcijaństwa - dlatego tak mocne słowa w liście św. Jana "Jeśliby ktoś mówił 'miłuję Boga', a brata swego by nienawidził - jest kłamcą". Warto to dobrze rozważyć i odnieść do swojego życia! [Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Obżarstwo, Czy przyszło ci do głowy, że uwikłanie w namiętności rozpoczyna się od obżarstwa? Już starożytni mistrzowie życia duchowego wiedzieli, że jedno zniewolenie pociąga za sobą kolejne. Czy nasz konsumpcyjny świat nie powinien wrócić do ich mądrości? [Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Czym jest zła myśl?, Dlaczego grzeszymy? Skąd biorą się grzechy? Na to pytanie nie odpowie nam psychologia, ale mogą odpowiedzieć mistrzowie życia duchowego [Tyniec]
 • Leon Knabit, Żart, Myśli ojca Leona na dobry dzień: czym jest dobry żart? Czy w życiu chrześcijanina jest miejsce na humor? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Swoboda, Myśli ojca Leona na dobry dzień: czym jest swoboda? Czy to to samo, co wolność? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Rozum, Myśli ojca Leona na dobry dzień: "rozum albo się ma albo się go nie ma". Być może nie jest to prawda, ale faktem jest, że rozumu zbyt rzadko używamy, kierując się tylko emocjami [Tyniec]
 • Thomas Merton, Od uwielbienia do ekstazy, Tajemnicą kontemplacji jest czysta i ekstatyczna miłość Boga. Czy Księga Psalmów może nas wprowadzić w tę tajemnicę? Jeśli tak, to w jaki sposób powinniśmy się nią posługiwać, aby osiągnąć ten cel? [Tyniec]
 • Thomas Merton, Pieśni Miasta Bożego, Czy liturgia, zamiast być schematycznym wypełnianiem rytuałów, może się stać szkołą kontemplacji? Jeśli tak, to co powinniśmy zmienić, aby faktycznie tak się stało? [Tyniec]
 • Thomas Merton, Problem: kontemplacja w liturgii, Pomiędzy liturgią a kontemplacją nie powinno być przeciwstawienia - tak widzieli to mistrzowie życia duchowego. Dlaczego więc we współczesnej liturgii zamiast relacji z Bogiem akcentowana jest formalna poprawność? [Tyniec]
 • Leszek Misiarczyk, Gniew skutkiem braku zaspokojenia pożądliwości, Grzechy główne nie biorą się znikąd. Nieraz jedno skrzywienie, jedna słabość istniejąca w naszej naturze staje się zarzewiem kolejnych. Gniew może być skutkiem nieopanowania, nieposkromionego pożądania [Tyniec]
 • Leszek Misiarczyk, Pycha skutkiem próżności, Grzechy główne nie biorą się znikąd. Nieraz jedno skrzywienie, jedna słabość istniejąca w naszej naturze staje się zarzewiem kolejnych. Narcyzm i próżność mogą się wydawać niewinnym dziwactwem, jednak prowadzą do poważnych konsekwencji [Tyniec]
 • Leszek Misiarczyk, Chciwość źródłem próżności i pychy, Grzechy główne nie biorą się znikąd. Nieraz jedno skrzywienie, jedna słabość istniejąca w naszej naturze staje się zarzewiem kolejnych. Tak jest z chciwością, która rozrasta się, dając pożywienie próżności i pysze [Tyniec]
 • Leon Knabit, Boży plan zbawienia, Ze świętością nie ma żartów. Nie możesz sobie jej dobrać do kolekcji psychologicznych sprawności - jest to plan na całe życie, sprawiający że zostanie ono przemodelowane, napełnione Bożą treścią [Tyniec]
 • Leon Knabit, Trwanie przy Bogu, Ze świętością nie ma żartów. Nie ma tu drogi na skróty. Albo decyduję się trwać przy Bogu, albo pozwalam sobie na to, aby sterowały mną własne zachcianki, lęki czy też naciski ze strony innych [Tyniec]
 • Leon Knabit, Wiara, Ze świętością nie ma żartów. Pierwszym krokiem do niej jest wiara. Choć prawdą jest, że wiara jest łaską, prawdą jest również, że często stawiamy Bogu takie przeszkody, że nie może do nas z tą łaską dotrzeć [Tyniec]
 • Szymon Hiżycki OSB, Kim jest mnich?, Mnich to "monachos", ktoś, kto jest sam. Jednak nie chodzi o fizyczną samotność, ale o coś znacznie głębszego: o uwolnienie się od towarzystwa sprzecznych pragnień i całkowite ukierunkowanie się na Boga [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Cierpliwość, Cierpliwość to cecha Boga i cnota przełożonych. Przełożony czy też lider nastawiony na szybkie sukcesy to marny lider [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Pogodny realizm przełożonego, Jak być dobrym przełożonym, liderem, ojcem rodziny? Jednym z istotnych fundamentów jest realizm, który pozwala wypośrodkować między nadmiernymi oczekiwaniami a obojętną pobłażliwością [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Wiara żywa, Dlaczego dzieci, które miały same piątki z religii, po kilku latach wykazują się przerażającą ignorancją w sprawach wiary, a ich życiowa postawa ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem? [Tyniec]
 • Szymon Hiżycki OSB, Cierpliwy jak Makary, Oskarżenia o niemoralne prowadzenie się duchownych i zakonników to nie nowość. Doświadczył ich już Makary Egipski - jeden z najbardziej wpływowych Ojców Pustyni. Jego historia jest jednak zupełnie odmienna od współczesnych wersji [Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Modlitwa Jezusowa - modlitwa dla każdego. 3 stopnie doskonałości, Słysząc o modlitwie nieustannej często myślimy: "to po prostu niemożliwe". A jednak jest możliwe - pod warunkiem, że nie będziemy sobie tej modlitwy wyobrażać jako nieustannego odmawiania modlitw ustnych czy nieprzerwanej medytacji [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Łaska Boża a wolność woli, Łaska Boża jest darmowa, ale nie narzuca się człowiekowi. Nie bez powodu jej obrazem w Biblii jest miłość między małżonkami - miłość obopólna [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Wielorakie znaczenie Pisma Świętego, Czym jest "sens duchowy" Biblii - tak jak go pojmowała starożytna szkoła aleksandryjska? Dlaczego wraz z duchowym dojrzewaniem odkrywamy ciągle nowe pokłady znaczenia Słowa Bożego? [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Różne stopnie czystości, Jan Kasjan - jeden z najważniejszych starożytnych mistrzów duchowości - kierował swoje nauki przede wszystkim do mnichów. Jego wizja czystości związana jest z duchową stałością, wskazuje też na różnicę między cnotą a szczególnym darem [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Pożyteczność pokus wynikających z żądz naszego ciała, Według Jana Kasjana, walka z pokusami nie jest duchowym "wypadkiem przy pracy", ale czymś koniecznym, co prowadzi nas do duchowej dojrzałości [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Pokora jedynym kryterium oceny charyzmatyków, Co może współczesnym charyzmatykom powiedzieć starożytny mistrz duchowości, Jan Kasjan? Charyzmaty, dary i cuda nie są tylko domeną współczesności, a kryteria ich prawdziwości pozostają od wieków te same [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Jak dojść i wytrwać na najwyższym stopniu miłości, Droga do doskonałości jest długa, ale nie niemożliwa. Dobrze wiedzieli to już starożytni mistrzowie duchowości. Jan Kasjan pokazuje nam, w jaki sposób miłość pozwala pokonywać jej kolejne stopnie [Tyniec]
 • Apoftegmaty Ojców Pustyni, O cierpliwości, czyli męstwie, Ojcowie pustyni - pustelnicy z III wieku dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że życie duchowe wymaga cierpliwości. Umiejętność znoszenia utrapień jest jedną z podstawowych duchowych umiejętności [Tyniec]
 • Autor anonimowy, Czym jest miłość czysta, Czy czysta miłość do Boga, bez domieszki interesowności i cielesnych pragnień jest w ogóle możliwa? Według czternastowiecznego autora - tak, a jej oznaką jest to, że nie słabnie nawet wtedy, gdy znikają wszelkie duchowe pociechy i radości [Tyniec]
 • Laurence Freeman, Jezus - przewodnik ubogich, Do kogo przemawiał Jezus? Do kogo trafiały Jego słowa? Z pewnością przede wszystkim do ubogich, pokrzywdzonych, zepchniętych na margines. Jeśli chcemy Go naśladować, musimy przyjąć tę postawę utożsamienia się z biednymi [Tyniec]
 • Ernest Larkin, Modlitwa i działanie, Chrześcijanie powinni być i mistykami, i prorokami: mistycy znają Boga, prorocy działają w Jego imieniu [Tyniec]
 • Richard Rohr, Modlitwa słowem "Jahwe". Oddychaj imieniem, Naukowcy odkrywają to, o czym mistycy i teologowie wiedzieli od dawna: modlitwa, a zwłaszcza medytacja, jest dobrodziejstwem dla człowieka, jest zgodna z naszą naturą [Tyniec]
 • Ewagriusz z Pontu, O gniewie, Ewagriusz z Pontu - pustelnik i mistrz życia duchowego z IV wieku pokazuje zagrożenia utrudniające duchowy rozwój. Gniew - to duchowe szaleństwo, które odbiera rozum i wystawia nas na pastwę namiętności [Tyniec]
 • Ewagriusz z Pontu, O chciwości, Ewagriusz z Pontu - pustelnik i mistrz życia duchowego z IV wieku pokazuje zagrożenia utrudniające duchowy rozwój. Chciwość i dawniej, i obecnie, jest jednym z poważnych duchowych problemów [Tyniec]
 • Ewagriusz z Pontu, O acedii, Ewagriusz z Pontu - pustelnik i mistrz życia duchowego z IV wieku pokazuje zagrożenia utrudniające duchowy rozwój. Jego wskazówki nie straciły nic ze swej aktualności także dziś [Tyniec]
 • Ewagriusz z Pontu, O smutku, Ewagriusz z Pontu - pustelnik i mistrz życia duchowego z IV wieku pokazuje zagrożenia utrudniające duchowy rozwój. Jednym z nich jest duchowy smutek [Tyniec]
 • Ewagriusz z Pontu, O pysze, Ewagriusz z Pontu - pustelnik i mistrz życia duchowego z IV wieku pokazuje zagrożenia utrudniające duchowy rozwój. Jednym z nich - być może najgroźniejszym - jest pycha [Tyniec]
 • Ewagriusz z Pontu, O obżarstwie, Ewagriusz z Pontu - pustelnik i mistrz życia duchowego z IV wieku pokazuje zagrożenia utrudniające duchowy rozwój. Jaki wpływ na naszą duchowość ma jedzenie? [Tyniec]
 • Ewagriusz z Pontu, O nieczystości, Ewagriusz z Pontu - pustelnik i mistrz życia duchowego z IV wieku pokazuje zagrożenia utrudniające duchowy rozwój. Skąd się bierze nieczystość? Czy taką samą miarą można mierzyć mnicha i osobę świecką? [Tyniec]
 • Ewagriusz z Pontu, O próżności, Ewagriusz z Pontu - pustelnik i mistrz życia duchowego z IV wieku pokazuje zagrożenia utrudniające duchowy rozwój. Czym jest "próżność" - słowo dziś niemodne, a jednak bardzo trafnie opisujące nasz stosunek do samych siebie [Tyniec]
 • Leon Knabit, J 13, 21-38 - zapowiedź zdrady Judasza, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: J 13 - Czym jest zdrada i czym się różni podejście Judasza od postawy Piotra? [Tyniec]
 • Adalbert de Vogüé, Jak wygląda wieczność, Czy można sobie wyobrazić życie wieczne? Tradycyjne obrazy raju nie oddziałują już tak, jak kiedyś, a jednak powinniśmy zastanowić się nad wiecznością - skoro to nasza przyszłość i cel drogi [Tyniec]
 • Adalbert de Vogüé, Czy należy mieć nadzieję? Między tak i nie, Nadzieja matką głupich? A jednak jest to jedna z trzech najważniejszych cnót. Jak więc odnaleźć właściwą nadzieję, która ma mocne podstawy i nadaje moc naszemu życiu? [Tyniec]
 • Leon Knabit, J 5,1-3.5-16 - Betesda, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: J 5 - co znaczyło w ustach sparaliżowanego: "nie mam człowieka"? [Tyniec]
 • Leon Knabit, J 7,40-53 - Spory około osoby Jezusa, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: J 7 - Dlaczego Jezus nie spełniał oczekiwań swego otoczenia? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Nasz Kardynał, Ojciec Leon wspomina czasy kardynalskie Karola Wojtyły - jego duszpasterzowanie w Krakowie i umiejętność zajmowania się wieloma sprawami naraz [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Jaka duchowość dla lidera?, Czy współczesny lider lub menadżer może się czegoś nauczyć od mistrzów życia duchowego? Duchowość musi być zawsze budowana na autentyzmie, na tym, czym człowiek faktycznie żyje [Tyniec]
 • Molinos Miguel, Duchowe drogowskazy, Miguel de Molinos uważany jest za ojca kwietyzmu, jednej z groźnych herezji dotyczących życia duchowego. Jednak w jego nauczaniu trudno znaleźć tezy, które zostały potępione przez Święte Oficjum. Może warto dziś spokojnie przyjrzeć się jego dziełu? [Tyniec]
 • Leon Knabit, J 8,51-59: Abraham ujrzał mój dzień, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: J 8 - kto dzisiaj wierzy w życie wieczne? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Mk 1,40-45: Uzdrowienie trędowatego, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: Mk 1 - należy świadczyć dobro bez względu na okoliczności! [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Rozeznawać głos sumienia, Sumienie nie bez powodu nazywane jest Bożym głosem wewnątrz nas samych. Aby jednak było niezafałszowane, trzeba je kształować i nauczyć się rozpoznawać jego głos [Tyniec]
 • Leon Knabit, Mt 7, 15-20: Fałszywi prorocy, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: Mt 7 - zło pod postacią dobra [Tyniec]
 • Leon Knabit, Mt 9, 32-37: Jezus lituje się nad ludźmi, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: Mt 9 - czy Jezus był pierwszym rewolucjonistą? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Mt 11, 25-27: Tajemnice królestwa objawione prostaczkom, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: Mt 11 - ewangeliczna prostota i mądrość [Tyniec]
 • Leon Knabit, Mt 5, 43-48: Przykazanie miłości nieprzyjaciół, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: Mt 5,43-48 [Tyniec]
 • Leon Knabit, Mt 4,12- 23: Powołanie pierwszych uczniów, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: Mt 4,12-23 [Tyniec]
 • Leon Knabit, Mt 5, 27-32 Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: Mt 5, 27-32 [Tyniec]
 • Leon Knabit, Mt 6, 7-15 Modlitwa Pańska, Krótki komentarz Ojca Leona do Ewangelii: Mt 6 - Modlitwa Pańska [Tyniec]
 • Jean-Yves Leloup, Modlić się bez przerwy, Czy modlitwa nieustanna, o której mówią mistrzowie życia duchowego, to jakiś nieosiągalny ideał? Jak rozumieć wezwanie Jezusa, aby modlić się i nie ustawać? [Tyniec]
 • Mnich Kościoła Wschodniego, "I nie wódź nas na pokuszenie", Wezwanie "i nie wódź nas na pokuszenie" z Modlitwy Pańskiej nieraz wywołuje zdumienie. Jak Bóg mógłby wodzić nas na pokuszenie? Czy nie jest to jakaś pomyłka? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Do Watykanu z plackiem, Ojciec Leon pierwszy raz w gościnie u Papieża był w roku 1980. Cóż to było za wzruszenie i jakie spotkanie! [Tyniec]
 • Apoftegmaty Ojców Pustyni, Tajemnice Opatrzności, Niezbadane są sądy Boże: jedni umierają w młodości, inni dożywają do późnych lat, źli się bogacą, a dobrzy żyją w nędzy. Co o tym myśleli starożytni mistrzowie duchowi? [Tyniec]
 • Apoftegmaty Ojców Pustyni, Trzy kroki Antoniego, Św. Antoni Pustelnik - jeden z Ojców pustyni - mówi o trzech "krokach", wiodących do Boga. Czy nadal mają one znaczenie w życiu duchowym? [Tyniec]
 • Apoftegmaty Ojców Pustyni, Siła skruchy, Św. Antoni Pustelnik - jeden z Ojców pustyni - mówi, że duchową mądrością jest zawsze brać swoją winę na siebie przed Bogiem, a pokus spodziewać się do końca życia [Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Dwaj synowie wobec rozkazu ojca, Przypowieść o dwóch synach pokazuje nam prawdę o naszym stosunku do Boga: łatwo się zapalamy, ale od uduchowionych uczuć i słów do czynów - daleka droga [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, W ucieczce przed świętością, Choć uciekamy od sacrum, jako czegoś nas przerastającego, jednak w głębi serca dążymy do niego. Jak nie popaść w skrajności - agnostycyzm czy fanatyzm? [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Metafora drzewa: owoce - kryterium poznania, W jaki sposób poznać, co kryje się w głębi nas samych? Jak dotrzeć do tego, co Biblia określa terminem "serce"? Jednym z najprostszych sposobów jest przyjrzenie się owocom naszego działania [Tyniec]
 • Filokalia, Jak praktykować modlitwę Jezusową?, Filokalia - to klasyczny zbiór nauk mistrzów życia duchowego. Na czym polega praktyka modlitwy Jezusowej, zwanej też modlitwą serca? Czy jest ona tylko praktyką dla mnichów, czy nadaje się też dla zabieganych świeckich? [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, O cnocie milczenia, Mówi się, że mowa jest srebrem, a milczenie - złotem. To powiedzenie można rozumieć różnie: w chrześcijańskiej duchowości chodzi nie tylko o unikanie gadatliwości, ale o postawę, która jest warunkiem otwarcia się na Boga i doświadczenia Jego działania [Tyniec]
 • Notker Wolf, Wiara - kompletne oszustwo?, Podejście do wiary jest bardzo różne w różnych kręgach kulturowych. Czy my, Polacy, nie zbliżyliśmy się ostatnio za bardzo do zrzędliwych i nadmiernie krytycznych w tych kwestiach Niemców, zamiast brać wzór z kultur bardziej "optymistycznych"? [Tyniec]
 • Anna Świderkówna, Modlitwa nieustanna, Nieustanne trwanie w modlitwie często rozumiane jest niewłaściwie. Nie chodzi ani o ciągłe robienie czegoś dla Boga, ani o jakieś nieustanne mistyczne uniesienia [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Czytanie duchowne - jego znaczenie, Czytanie duchowne to nie to samo co pochłanianie lektur o treści religijnej. Może być ono bardzo dobrą "glebą" dla naszego życia duchowego, pod warunkiem, że wiemy, jak się za nie zabrać [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Odkrywanie siebie, Pytanie: Kim jestem? jest niezmiernie ważne w naszym życiu. Zadawali sobie je i greccy filozofowie, i mistrzowie duchowości przez wieki. Także i my nie uciekniemy od niego [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Rozpoznać prawdę, Osiągnięcie wewnętrznego pokoju jest możliwe, pod warunkiem, że potraktujemy poważnie prawa rządzące życiem duchowym - życiem każdej osoby ludzkiej [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Serce jest naszym ukrytym centrum, Dlaczego mistrzowie życia duchowego zwracają tak wielką uwagę na serce człowieka? Co słowo to oznacza w kontekście duchowości chrześcijańskiej? Czy jest to coś więcej niż psychologiczne "ego"? [Tyniec]
 • Mnich Kościoła Wschodniego, Pierwsze kroki w praktyce modlitwy Jezusowej, Modlitwa Jezusowa, zwana także modlitwą serca wydaje się bardzo prosta w swej formie. Jej istotą nie jest jednak forma, ale treść - jak więc dojść do tej istoty? [Tyniec]
 • Mnich Kościoła Wschodniego, Przyzywanie Imienia Jezus na Zachodzie, Pobożność zwrócona do Imienia Jezus znana jest zarówno w Kościele Wschodnim, jak i Zachodnim. Jaki jest jej teologiczny sens i jakie może przyjmować formy? [Tyniec]
 • Mnich Kościoła Wschodniego, Psychofizjologiczna metoda modlitwy, Jaka jest rola ciała na modlitwie? Czy ćwiczenia oddechu mogą pomóc w chrześcijańskiej medytacji? Tak, o ile potraktujemy je jedynie jako środek, nie skupiając się zbytnio na technice [Tyniec]
 • Mnich Kościoła Wschodniego, Praktyka modlitwy Jezusowej, Czym jest modlitwa Jezusowa, zwana także modlitwą serca? Dlaczego istnieją różne formy tej modlitwy? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Dialog, Co ojciec Leon sądzi na temat dialogu i umiejętności słuchania drugiej osoby? Dlaczego tak łatwo nam mówić, a trudno słuchać? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Bądź pogodny, jasny, radosny w Wielkim Poście, Co ojciec Leon sądzi na temat tego, jak powinniśmy się zachowywać w Wielkim Poście? Dlaczego okres ten kojarzy nam się ze smutkiem zamiast z radością i pogodą ducha? [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Jak osiągnąć prawdziwą wiedzę, Prawdziwa wiedza duchowa nie pochodzi z napełniania głowy ezoterycznymi naukami. Jej źródło jest zupełnie gdzie indziej... [Tyniec]
 • Jan Kasjan, W jaki sposób oczyścić pamięć z próżnych naleciałości, Aby nabrać duchowej mądrości, trzeba oczyścić umysł z tego, co nie jest mądre. Oczyszczenie to nie wymaga jednak jakichś skomplikowanych zabiegów, a raczej wytrwałości [Tyniec]
 • Filokalia, Ojcowie Pustyni o modlitwie nieustannej, Filokalia - to klasyczny zbiór nauk mistrzów życia duchowego. Co Ojcowie Pustyni mówią o modlitwie nieustannej i towarzyszącej jej walce duchowej? Czy da się taką modlitwę pogodzić z normalną pracą? [Tyniec]
 • Filokalia, Jak rozumieć wezwanie: Nieustannie się módlcie (1Tes 5,17), Filokalia - to klasyczny zbiór nauk mistrzów życia duchowego. Co Ojcowie Pustyni mówią o modlitwie nieustannej i towarzyszącej jej walce duchowej? Czy da się taką modlitwę pogodzić z normalną pracą? [Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Zagubiona drachma, Aby zrozumieć przypowieść o zagubionej drachmie, warto dobrze wyobrazić sobie realia kulturowe stanowiące jej tło. Dopiero wtedy dostrzegamy ostrość kontrastu, zamierzonego przez Jezusa [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Wpływ "ciała" i "ducha" na ludzką wolę, Dlaczego Jan Kasjan, ojciec Kościoła i mistrz duchowości tak mocno podkreśla przeciwstawienie dążeń duchowych i cielesnych? Czy jest możliwe pogodzenie lub integracja jednych i drugich? [Tyniec]
 • Adalbert de Vogüé, Post zakonny a zwyczaje świeckie wczoraj i dziś, Łagodząc coraz bardziej praktykę postu odwołujemy się do racji kulturowych, do wymogów zdrowotnych. Czy jednak nie jest to po prostu szukanie argumentów próbujących usprawiedliwić naszą niechęć do postu? [Tyniec]
 • Adalbert de Vogüé, Dwa biblijne fundamenty postu, Skąd chrześcijanie pierwotnie zaczerpnęli swoje inspiracje do praktyki postu? Czy ma ona podstawy biblijne? Dlaczego nie pościmy w święta? [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Trzy stopnie wyrzeczenia, Co o ascezie i wyrzeczeniu mówi nam Jan Kasjan, ojciec Kościoła i mistrz duchowości? Jego przesłanie wydaje się bardzo radykalne, ale nawrócenie nie może być inne niż radykalne! [Tyniec]
 • Anselm Grün, Praktyka postna Kościoła pierwotnego, Post nie został wymyślony przez Kościół - był znany już w judaizmie i innych religiach starożytnych. Chrześcijaństwo nadało mu nowe znaczenie i dostosowało do własnego rytmu roku liturgicznego [Tyniec]
 • Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, Ewagriusz z Pontu - anachoreta i mistrz życia duchowego z IV wieku ukazuje modlitwę przede wszystkim jako duchową walkę, którą podjąć musimy my. Jednak zwycięstwo w tej walce zapewnia nie nasz wysiłek, a jedynie sam Bóg [Tyniec]
 • Ewagriusz z Pontu, O namiętnościach, Ewagriusz z Pontu - anachoreta i mistrz życia duchowego z IV wieku wskazuje na namiętności jako jedną z głównych przeszkód w życiu duchowym. Czym różnią się namiętności cielesne od duchowych? Czy jedne i drugie są jednakowo groźne? [Tyniec]
 • Ewagriusz z Pontu, O sporze z myślami, Ewagriusz z Pontu - anachoreta i mistrz życia duchowego z IV wieku pokazuje, w jaki sposób sfera naszych myśli staje się polem duchowej walki. Jego wskazówki nie straciły nic ze swej aktualności także dziś [Tyniec]
 • Ernest Larkin, Medytacja chrześcijańska i duchowość pustyni, Dlaczego w duchowości chrześcijańskiej tak ważna jest "pustynia" - czy jest to tylko symbol, czy faktyczne miejsce duchowego wzrostu? [Tyniec]
 • Ewa Wipszycka, Ascetyzm kobiecy, Historia monastycyzmu zaczęła się od mężczyzn, wkrótce jednak pojawiły się klasztory żeńskie. Co wiemy o tych początkach życia zakonnego? [Tyniec]
 • Anna Świderkówna, Bóg bliski - Bóg wojny?, Nieraz, czytając Stary Testament, zadajemy sobie pytanie: skąd tyle okrucieństwa? Po co te opisy wojen Izraelitów? Czy musieli wyniszczyć wszystkie ludy w kraju Kanaan? [Tyniec]
 • Anselm Grün, Post jako lekarstwo dla ciała i duszy, W epoce konsumpcjonizmu samo słowo "post" może się wydawać niemodne, niepotrzebne, przestarzałe. Dziś jednak odkrywamy nowe pozytywne skutki, jakie przynosi post, odnajdujemy nowe uzasadnienia dla starych praktyk [Tyniec]
 • Adalbert de Vogüé, Post w Biblii, Poszczenie ma tradycję sięgającą najstarszych czasów. Obejmowało i wymiar religijny, i społeczny, i zdrowotny. Jak wyglądał post w biblijnej społeczności żydowskiej? [Tyniec]
 • Adalbert de Vogüé, To, co uśmierciło post, Dlaczego w ciągu wieków post stawał się coraz mniej ważną praktyką w Kościele? Czy winny był tylko wpływ otaczającego świata? A może z powodu nadmiernego legalizmu zagubiliśmy istotny sens postu? [Tyniec]
 • John Main, Harmonia życia, Chyba największą tragedią człowieka jest zakończyć życie, nigdy nie nawiązując pełnego kontaktu ze swym własnym duchem. Jak odkryć swój duchowy potencjał? [Tyniec]
 • Ernest Larkin, Lectio divina - świadomość jedności z Bogiem, Czym jest "lectio divina" - sposób modlitwy, znany w średniowieczu, zyskujący dziś coraz więcej zwolenników? [Tyniec]
 • Teofan Rekluz, Ćwiczenia duchowe, Duchowy wzrost nie jest możliwy bez stosownych "ćwiczeń". Jak rozumiał je jeden z prawosławnych mistrzów życia duchowego - Teofan Rekluz? Dlaczego czytanie Słowa Bożego jest tak ważne? [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Wybór życia lub śmierci - o sercu, Serce w rozumieniu biblijnym oznacza ukryte centrum naszej osoby. Dlatego chcąc doświadczyć prawdziwego duchowego wzrostu, musimy zwrócić uwagę właśnie na serce [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Świadomość duchowej walki, Często nie uświadamiamy sobie tego, czym jest walka duchowa: nie jest to tylko zmaganie się z własnymi myślami, ale także z tym, co ma wpływ na myśli, uczucia, pragnienia i wyobrażenia [Tyniec]
 • Filokalia, Metoda modlitwy i zachowania czujności, Modlitwa serca, pochodząca z tradycji Kościołów wschodnich, to cenna propozycja także dla chrześcijan z innych tradycji duchowych. Filokalia - to klasyczne dzieło opisujące, jak tę modlitwę praktykować [Tyniec]
 • Basil Pennington, Myśli, myśli i jeszcze raz myśli, Modląc się, najwięcej problemów napotykamy w sferze myśli: zamiast pomagać, wydają się one ciągle przeszkadzać, wciskać się przemocą w nasz umysł. Czy można sobie z tym jakoś poradzić? [Tyniec]
 • Apoftegmaty Ojców Pustyni, O gościnności i miłosierdziu, Apoftegmaty to krótkie wypowiedzi Ojców Pustyni - mistrzów życia duchowego. Czy według nich gościnność kłóci się z głębokim życiem duchowym? Czy inni ludzie są przeszkodą w naszej relacji do Boga? [Tyniec]
 • Autor anonimowy, Modlitwa prowadząca do Boga, Jak kierować swym sercem na modlitwie? Czy jest możliwe całkowite skupienie uwagi na Bogu, tak aby zatrzymać płynący potok własnych myśli? [Tyniec]
 • Szymon Hiżycki, Osiem rodzajów złych myśli, Rozwój życia duchowego nie jest możliwy bez zapanowania nad tym, co od starożytności znane jest jako "osiem rodzajów złych myśli". Oślepiają one naszą duszę i niweczą wszelki duchowy trud [Tyniec]
 • Apoftegmaty Ojców Pustyni, O wyciszeniu wewnętrznym, Apoftegmaty to krótkie wypowiedzi Ojców Pustyni - mistrzów życia duchowego. Co mogą powiedzieć nam na temat gleby, na której rodzi się życie duchowe? [Tyniec]
 • John Main, Medytacja - proces wyzwalania, Medytując wyzwalamy się z presji życia chwilą, z nacisku wrażeń i zaczynamy dostrzegać głębszą prawdę o sobie samym, otaczającym świecie i Bogu [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Kim jest przywódca?, Czy współczesny lider lub menadżer może się czegoś nauczyć od mistrzów życia duchowego? Z pewnością - jeśli zależy mu na czymś więcej niż szybki zysk, jeśli chce budować trwałe dobro [Tyniec]
 • Leon Knabit, Tajemnica nieprawości - czego się lękam?, Przesłanie Jana Pawła można by streścić tak: "Bez Boga wszystko stoi na głowie. Postawcie to na nogach" - to przesłanie zwłaszcza do ludzi zagonionych, smutnych, którzy nie potrafią już głęboko się radować [Tyniec]
 • Richard Rohr, Postawa kontemplacyjna. Dlaczego tak wiele w nas negacji?, Co sprawia, że ludzie są dla siebie tak bardzo niemili? Skąd bierze się tyle negacji i oskarżeń? I czy jest na to jakiś lek? [Tyniec]
 • Filokalia, Metoda świętej modlitwy i uwagi, Modlitwa serca, pochodząca z tradycji Kościołów wschodnich, to cenna propozycja także dla chrześcijan z innych tradycji duchowych. Filokalia - to klasyczne dzieło opisujące, jak tę modlitwę praktykować [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Ja jestem Pan i nie ma innego: Pieśń z Iz 45,15-25, Izajasz mówi o Bogu: "Naprawdę, Panie, Tyś jest Bogiem ukrytym" - a jednak Bóg nie każe się szukać na próżno. Jego skrytość jest potrzebna, abyśmy nauczyli się odróżniać to, co prawdziwe od tego, co pozorne [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Modlitwa liturgiczna a modlitwa prywatna, Modlitwa liturgiczna wydaje się być niejako odrębnym światem - przeciwstawnym modlitwie osobistej. A jednak jeden i drugi rodzaj modlitwy powinny wzajemnie się dopełniać i czerpać z siebie nawzajem [Tyniec]
 • Enzo Bianchi, Od liturgii słowa do Lectio divina, Lectio divina to modlitewny sposób czytania Słowa Bożego. Nie jest on konkurencyjny w stosunku do liturgii słowa, ale żywi się nią i pozwala ją głębiej przeżywać [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Pewność wiary a możność wątpienia, Choć mówimy o niezawodnej pewności wiary, jest w tym ukryty pewien paradoks, trudny do zrozumienia dla niewierzących. Wiara bowiem nie mieści się w obszarze pewności matematycznej ani empirycznej - mówimy tu więc o innym rodzaju pewności [Tyniec]
 • Gabriel Bunge, Duchowa depresja - środki uzdrawiające, Czym jest acedia - duchowa depresja, o której mówią mistrzowie życia duchowego? Jak wyjść z tego stanu, groźnego dla naszej duszy? [Tyniec]
 • Autor anonimowy, Traktat o modlitwie, Jak kierować swym sercem na modlitwie? Co oznacza "oderwanie owocu od drzewa"? Dlaczego nie wszyscy dochodzą do tego etapu? [Tyniec]
 • Laurence Freeman, Jezus - wewnętrzny nauczyciel, Historię Jezusa można zrozumieć tylko w świetle Jego zmartwychwstania. Każda próba ominięcia tego faktu uniemożliwia poznanie prawdziwego Jezusa i spotkanie z Nim [Tyniec]
 • Paweł Sczaniecki, Dzieje Modlitwy Pańskiej w Polsce, Skąd wzięło się słowo "pacierz"? Czy oznacza ono każdą modlitwę, czy tylko "Ojcze nasz"? Dzieje Modlitwy Pańskiej w Polsce to obszar, w którym więcej jest pytań niż odpowiedzi... [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, O dobrej mowie, Milczenie to ważna umiejętność w życiu mnicha. Ale nie tylko - każdy z nas potrzebuje umiejętności zapanowania nad swoim językiem, aby usłyszeć zarówno głos Boga, jak i bliźniego [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Królestwo Boże a królestwo ludzkie, Nieporozumienie odnośnie do królestwa Bożego powtarzało się w całej historii chrześcijaństwa - zbyt łatwo utożsamialiśmy je z ziemską władzą. Co więc ma na myśli Bóg, zachęcając nas do modlitwy "przyjdź królestwo Twoje…"? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Nowe czasy - nowe grzechy: grzechy przeciwko życiu, Rozwój cywilizacyjny pociąga za sobą także poszerzenie sfery odpowiedzialności moralnej. Szczególnie delikatną częścią tej sfery jest obrona życia i grzechy przeciwko życiu [Tyniec]
 • Leon Knabit, Grzech nadmiernego bogacenia się i niszczenia środowiska, Rozwój cywilizacyjny pociąga za sobą także poszerzenie sfery odpowiedzialności moralnej. Nieprzyzwoite bogacenie się jednych, kosztem ubożenia innych - to jeden z najbardziej oczywistych grzechów naszych czasów [Tyniec]
 • Leon Knabit, Grzechy przeciwko środowisku naturalnemu, Rozwój cywilizacyjny pociąga za sobą także poszerzenie sfery odpowiedzialności moralnej. Jednym z najbardziej niepokojących obszarów jest nasz stosunek do środowiska naturalnego [Tyniec]
 • Leon Knabit, Grzechy przeciwko sprawiedliwości społecznej, Polityka i biznes łatwo zwalniają się z odpowiedzialności moralnej. Tymczasem to właśnie te dwie sfery powinny być szczególnie wrażliwe na problematykę etyczną! [Tyniec]
 • Małgorzata Borkowska, Chrystus wchodzi w nasze życie, Realność obecności Chrystusa w naszym życiu jest miarą chrześcijaństwa. Nie wzniosłe teorie, ale "szara" codzienność - to uprzywilejowane miejsce, w którym chce przebywać Bóg [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Spowiedź, Jak dobrze się spowiadać? Po pierwsze: zrobić dobrze rachunek sumienia, który nie jest jakimś spisem inwentarza, ale odkrywa istotne problemy naszej duszy [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Osiem myśli namiętnych, czyli złych duchów. Logika pokusy, Czym są "logismoi", opisywane już przez ojców pustyni? Czy jest to coś więcej niż zwykła pokusa? Jak się przed tym chronić? [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Oschłość w czasie modlitwy, Czym są "oschłości" w czasie modlitwy? Czy jest to tylko zmęczenie, przygnębienie, czy może oznaka jakiegoś poważniejszego problemu duchowego? [Tyniec]
 • Gabriel Bunge, O modlitwie: "Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki…", Dziś dla wielu chrześcijan "modlić się" oznacza brać udział w modlitwie wspólnej. Jednak modlitwa osobista pozostaje zawsze podstawą - bez niej modlitwa wspólna traci swe życiowe soki. Jak więc się modlić? Gdzie się modlić? [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Tajemnica grzechu, Rozwój duchowy nie jest możliwy bez konfrontacji z prawdą o własnym grzechu. Celem nie jest jednak załamywanie się, rozgrzebywanie przeszłości, ale przemiana życia! [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Podstawy czystej i szczerej modlitwy, Co na temat modlitwy mówi nam Jan Kasjan, ojciec Kościoła i mistrz duchowości? [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Jak panować nad gniewem?, Gniew to jeden z grzechów głównych. Co na jego temat mówi nam Jan Kasjan, ojciec Kościoła i mistrz duchowości? [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Jak zachować trwałą przyjaźń?, Przyjaźń to coś więcej niż "jest nam dobrze razem". Jak prawdziwą, duchową przyjaźń widzi Jan Kasjan, ojciec Kościoła i mistrz duchowości? [Tyniec]
 • Jan Kasjan, Udawana cierpliwość i milczenie powiększają tylko zagniewanie brata, Przyjaźń nie znosi pozorów, a problemy należy rozwiązywań, nie przemilczać. To rady, jakich udziela Jan Kasjan, ojciec Kościoła i mistrz duchowości? [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Bóg swój lud odnowi: rozważanie pieśni z Ez 36,24-28, "Wezmę was spośród ludów … dam wam serce nowe i nowego ducha…" - ta pieśń niesie nadzieję i dla Izraela, i dla Kościoła. Nic dziwnego, że jest chętnie wykorzystywana w liturgii [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Bóg radością pokornych: rozważanie pieśni z 1Sm 2,1-10, "Moje serce raduje się w Panu" - te słowa z księgi Samuela przypominają hymn Maryi, Magnificat. A jednak wyśpiewane zostały wiele wieków wcześniej, przez Annę, matkę Samuela [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Synostwo Boże chrześcijan: rozważanie hymnu z Rz 8,14-17, "Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Boga…" - ten fragment listu do Rzymian brzmi jak niesamowita, wręcz baśniowa obietnica. A jednak opisuje realną treść życia chrześcijanina. Czy potrafimy doświadczać tego Bożego prowadzenia? [Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Klucz do skarbca przypowieści ewangelijnych, Znaczenie przypowieści ewangelijnych wydaje się oczywiste. A jednak pozory często mylą - bez odpowiedniego "klucza" możemy zgubić to, co w nich najistotniejsze [Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Przypowieści jako szczególny gatunek literacki, Dlaczego zrozumienie gatunku literackiego pomaga w zrozumieniu właściwego sensu przypowieści ewangelijnych? Czym różni się przypowieść od alegorii? [Tyniec]
 • Bernard Sawicki, Erotyzm w chorale gregoriańskim, Tego po chorale byśmy się nie spodziewali: nie jest on beznamiętnym śpiewem liturgicznym, ale subtelnym wyrazem zmysłowego piękna [Tyniec]
 • Bernard Sawicki, Jak medytować chorał?, Chorał gregoriański to nie tylko śpiew, ale także podstawa modlitwy i medytacji. Jak sprawić, aby faktycznie mógł służyć temu celowi? [Tyniec]
 • Bernard Sawicki, Jak słuchać chorału gregoriańskiego?, Chorał gregoriański to muzyka funkcjonująca na różnych poziomach: zawsze znajdzie tu coś dla siebie i początkujący, i osoba zżyta z chorałem. Trzeba tylko wiedzieć, jak się do tego "dobrać" [Tyniec]
 • Bernard Sawicki, Jak śpiewać chorał gregoriański?, Interpretacja muzyczna chorału gregoriańskiego nie jest czymś oczywistym. Kto twierdzi, że wie z całą pewnością, jak wykonywać chorał, wiele jeszcze musi się nauczyć… [Tyniec]
 • Tomasz Maria Dąbek, Co Nowy Testament mówi o złych duchach?, Odniesienia Nowego Testamentu do złych duchów wcale nie są rzadkie: usunięcie diabła z Biblii odebrałoby sens wielu jej fragmentom [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Jak to jest z naszą radością? - Psalm 30, Psalm 30 wyraża modlitwę dotyczącą każdego z nas: każdy ma powód, by powiedzieć: "wysławiam Ciebie Jahwe, bo mnie wybawiłeś…" [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Modlitwa wygnańca - Ps 61, Psalm 60 to wołanie do Boga z głębi przepaści. Jeśli to wołanie zamilknie, pozostanie jedynie spokój śmierci [Tyniec]
 • Piotr Rostworowski, Pomyślność pochodzi od Boga - Ps 127, Psalm 127 zawiera znany wers: "…jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, co go wznoszą", wskazujący na konieczność równowagi między naszym wysiłkiem a działaniem Boga [Tyniec]
 • Leon Knabit, Przykazania jednak obowiązują, Jak możemy reagować na zło panoszące się w świecie? Wątpić w dobro? Odpowiadać agresją? A może jest inne rozwiązanie? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Wypoczynek, Dlaczego wakacje przeważnie nie przynoszą nam wypragnionego odpoczynku? Jak odpoczywać, żeby rzeczywiście wypocząć? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Co zrobić, kiedy człowieka trapi pokusa?, Walka duchowa to codzienna rzeczywistość każdego człowieka. Im bardziej udajemy, że pokusy i złe skłonności nas nie dotyczą, tym łatwiej jest szatanowi manipulować nami [Tyniec]
 • Leon Knabit, O chorobie i cierpieniu, Niełatwo jest być człowiekiem chorym, ale i być przy chorym również niełatwo. Jak zachowywać się w obliczu choroby i chorego? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Homoseksualizm, Jeśli ktoś uważa, że promowanie homoseksualizmu to postęp, to raczej słabo zna historię ludzkości [Tyniec]
 • Leon Knabit, Gender, Co ojciec Leon sądzi na temat ideologii gender? Jest z nią trochę tak, jak z "nowymi szatami cesarza"… [Tyniec]
 • Leon Knabit, Ateizm, Co ojciec Leon sądzi na temat ateizmu? Czy jest to wiara w nieistnienie Boga, czy też niewiara w istnienie Boga? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Zdrada małżeńska, Co ojciec Leon sądzi na temat zdrady małżeńskiej? Dzisiaj nawet samo słowo "zdrada" staje się niemodne, bo niemodna jest wierność. A jednak… [Tyniec]
 • Leon Knabit, Pedofilia, Co ojciec Leon sądzi na temat pedofilii wśród duchownych? Czy jest to błąd Kościoła, czy tylko błąd pojedynczych ludzi? I co z tym wszystkim zrobić? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Medytacja - zatarcie granic?, Co ojciec Leon sądzi na temat medytacji? Czym się różni medytacja chrześcijańska od rozmaitych wschodnich "medytacji"? Czy tylko treścią, a może także metodą? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Antykoncepcja, Co ojciec Leon sądzi na temat antykoncepcji? Czy chrześcijańskie podejście do spraw płodności da się pogodzić z koncepcjami współczesnego świata? [Tyniec]
 • Leon Knabit, Czyściec, Co ojciec Leon sądzi na temat czyśćca? Dlaczego wiele Kościołów chrześcijańskich ma problem z uznaniem prawdy o czyśćcu? [Tyniec]
 • Schola Benedyktynów Tynieckich, Barwy chorału - klucz pozwalający zrozumieć więcej, Czym są poszczególne "tony" w chorale? To jak paleta, z której artysta tworzy obraz, tyle że artystą jest tu schola, a obraz ma charakter muzyczny [Tyniec]
 • John Main, Serce stworzenia, Czym jest medytacja? Jak sprawić, by nie była tylko nudnym ćwiczeniem duchowym, ale prawdziwym źródłem życia duchowego? Fragmenty książki "Cisza i trwanie" [Tyniec]
 • John Main, Obecność Chrystusa, Czym jest medytacja? Jak sprawić, by nie była tylko nudnym ćwiczeniem duchowym, ale prawdziwym źródłem życia duchowego? Fragmenty książki "Cisza i trwanie" [Tyniec]
 • John Main, Głos ciszy, Czym jest medytacja? Jak sprawić, by nie była tylko nudnym ćwiczeniem duchowym, ale prawdziwym źródłem życia duchowego? Fragmenty książki "Cisza i trwanie" [Tyniec]
 • John Main, Droga niewiedzy, Czym jest medytacja? Jak sprawić, by nie była tylko nudnym ćwiczeniem duchowym, ale prawdziwym źródłem życia duchowego? Fragmenty książki "Cisza i trwanie" [Tyniec]
 • John Main, Chrystusowe teraz, Czym jest medytacja? Jak sprawić, by nie była tylko nudnym ćwiczeniem duchowym, ale prawdziwym źródłem życia duchowego? Fragmenty książki "Cisza i trwanie" [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Lider - szansa na pełnię człowieczeństwa, To od lidera zależy jakość i dobra organizacja życia we wspólnocie. Na liderze spoczywa odpowiedzialność - a to ona najlepiej rozwija naszą dojrzałość [Tyniec]
 • Jean Leclercq, Życie i nauczanie Pawła Giustinianiego, Błogosławiony Paweł Giustiniani nawet w tak humanistycznym okresie jak włoskie Odrodzenie nieustannie głosili prymat życia duchowego nad wszystkimi innymi formami ludzkiej kultury [Tyniec]
 • Krzysztof Porosło, Równowaga między celebracją a egzystencją, Autentyczność doświadczenia chrześcijańskiego ma miejsce na skrzyżowaniu liturgii i egzystencji - nie wystarczy samo "uczestniczenie" w liturgii, domaga się ono przenikania celebracji i życia [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Psalmy szkołą mądrości: Psalm 8, Psalm 8 to pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka - jest to wyraz zachwytu nad rzeczywistością, który prowadzi do poznania żywego Boga i prawdy o sobie samym [Tyniec]
 • Leon Knabit, Agnieszka Nieć, Przestrzeń Boga. O nowych grzechach i bożkach, Czy współczesny świat nie stworzył swych własnych bożków? Pieniądze, żądza posiadania, władzy i nawet pragnienie wiedzy - to nowe zagrożenia, na które o. Leon Knabit stara się zwrócić uwagę w swojej książce [Tyniec]
 • Joanna M., Oaza w Rzymie (1979) - spotkanie z Janem Pawłem, Pierwsze spotkanie oazowiczów - przyjeżdżających z PRL do Rzymu do swego Zwiastuna z gór, Jana Pawła II [Tyniec]
 • Wipszycka Ewa, Drugi dar Nilu: Co dalej z ruchem monastycznym w Egipcie?, Co stało się z egipskimi klasztorami u kresu starożytności i pod panowaniem Arabów? [Tyniec]
 • Notker Wolf, "Pozwól sobie na siebie samego!" - dlaczego wciąż powinniśmy pytać o sens życia?, Czy twoje życie po prostu płynie do przodu? Czy są w nim jakieś cele, które świadomie wybrałeś? Czy zastanawiałeś się, co motywuje cię do takich wyborów? [Tyniec]
 • Wipszycka Ewa, Drugi dar Nilu: Egipt - ojczyzna mnichów, Dlaczego monastycyzm zrodził się w Egipcie? Czym wyróżniała się tamta ziemia i środowisko? [Tyniec]
 • Wipszycka Ewa, Drugi dar Nilu: Narodziny monastycyzmu, Starożytny Egipt to miejsce, w którym zrodziło się chrześcijańskie życie zakonne. Jakie były te początki? [Tyniec]
 • Notker Wolf OSB, Enrica Rosanna, Trzeba lubić ludzi, Kierowanie ludźmi to nie manipulacja nimi, a relacje przełożonego z podwładnym to nie feudalna zależność. Fragment książki "Sztuka kierowania ludźmi" [Tyniec]
 • Włodzimierz Zatorski, Acedia - duchowa depresja. Walka z myślami, Prawdziwą przeszkodą w modlitwie są "logismoi" - myśli i pragnienia, które burzą pokój serca i odciągają od obecności Bożej [Tyniec]
 • John Main, Medytacja chrześcijańska drogą naszej wiary, Chrześcijańska medytacja to modlitwa, w której uczymy się prawdy, która wyzwala nasze myślenie i uwalnia nas do przyjęcia cudu [Tyniec]
 • Ernest Larkin, Co pustynia może zrobić dla mnie?, Pustynia to niekoniecznie piasek. To miejsce, w którym człowiek może doświadczyć siebie i Boga, doświadczyć swej bezbronności. Fragment książki: Medytacja Chrześcijańska. Kontemplatywna modlitwa na dziś [Tyniec]
 • Augustyn Jankowski, Pismo Święte samo uczy, jak je czytać, Aby czytać Słowo Boże, potrzebny jest prawdziwy głód słowa oraz zrozumienie, które nie pochodzi z naszego naturalnego umysłu. Fragment książki "Lectio Divina" [Tyniec]
 • Leon Knabit, Jaki był Karol Wojtyła: konserwatywny czy postępowy?, Władza ludowa usiłowała przeciwstawiać sobie kard. Wojtyłę i Wyszyńskiego, jednak "postępowość" Wojtyły miała zupełnie inny sens niż jej partyjne interpretacje [Tyniec]
 • Notker Wolf OSB, Enrica Rosanna, Sztuka kierowania ludźmi , Fragment książki zatytułowany "Kto może, ten powinien. O kierowaniu zespołowym" [Tyniec]
 • św. Benedykt z Nursji, Reguła, Reguła św. Benedykta, wraz z przypisami i wstępem (o. Tomasz Dąbek OSB) [Wydawnictwo Tyniec]
 • św. Benedykt z Nursji, Reguła, Reguła św. Benedykta, wraz z przypisami i wstępem (o. Tomasz Dąbek OSB) (cz.2) [Wydawnictwo Tyniec]
 • św. Benedykt z Nursji, Reguła, Reguła św. Benedykta, wraz z przypisami i wstępem (o. Tomasz Dąbek OSB) (cz.3) [Wydawnictwo Tyniec]
 • św. Benedykt z Nursji, Reguła, Reguła św. Benedykta, wraz z przypisami i wstępem (o. Tomasz Dąbek OSB) (cz.4) [Wydawnictwo Tyniec]
 • Tyniec, Modlitwa do św. Benedykta z Nursji, Patrona Europy, Modlitwa do św. Benedykta, patrona Europy - według Modlitewnika Benedyktyńskiego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Tyniec, Modlitwa do św. Benedykta o dobrą śmierć, Modlitwa do św. Benedykta, który przewidział własną śmierć - według Modlitewnika Benedyktyńskiego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Tyniec, Litania do św. Benedykta, Litania do św. Benedykta - według Modlitewnika Benedyktyńskiego [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anna Borkowska, Żółty lud i polityka, W czarnym kraju Midżi pojawili się przedstawiciele rasy żółtej. Ich podejście do etyki i religii było czymś szokującym zarówno dla tubylców, jak i dla białych gubernatorów [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Anna Borkowska, Czarny lud i misjonarze, Dla Europejczyka dobro jest dobrem, a zło złem. Dla Afrykanina sprawa jest nieco bardziej skomplikowana: gdy tylko wchodzimy w sferę nadnaturalną, kategorie dobra i zła przestają istnie [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Jacek Zelek, Kazanie powinno wyczerpać temat, a nie słuchaczy..., Temat to niełatwy: jakość homilii w naszych kościołach. Ale osobie z takim doświadczeniem duszpasterskim, jak o. Leon Knabit, wypada chyba powiedzieć na ten temat parę słów [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Jacek Zelek, Świętość nie polega na jakości butów. Być celebrytą..., Być duszpasterzem, czy być celebrytą? A może jedno nie przeszkadza drugiemu, byle zachowywać właściwe priorytety? Rozmowa z o. Leonem [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Andrzej Muszala, Ojcze nasz - modlitwa kontemplacyjna, "Ojcze nasz" to modlitwa każdego chrześcijanina. Nie wiemy, kiedy Jezus wypowiedział ją po raz pierwszy, ale na pewno wyraża ona jego synowską relację do Ojca [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Andrzej Muszala, Ojcze nasz - droga poznania Boga, "Ojcze nasz" to modlitwa każdego chrześcijanina. Nie wiemy, kiedy Jezus wypowiedział ją po raz pierwszy, ale na pewno wyraża ona jego synowską relację do Ojca [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Andrzej Muszala, Ojcze nasz - skrót Ewangelii, "Ojcze nasz" to modlitwa wyrażająca istotę Ewangelii: mamy jednego Ojca w niebie, a jego Królestwo jest już obecne wśród nas [Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec]
 • Leon Knabit, Medytacje o starości, Fragment książki Wydawnictwa Tyniec: "Medytacje o starości" [Tyniec]
 • Ludmiła Grygiel, Św. Benedykt - pierwszy Europejczyk, Fragment książki o świętym, który jest jednym z ważnych twórców korzeni tożsamości europejskiej [Wydawnictwo Tyniec]
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W