Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Wydawnictwo Księży Marianów (WKM)

Publikacje Wydawnictwa Księży Marianów na stronach OpokiSpis publikacji, od najnowszych wstecz

 • Józefina Bakhita, Pamiętnik niewolnicy i świętej, To dobry Bóg nas chronił, nikt inny... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stefano Dell Orto, Święty Antoni z Padwy. Żywot, nowenna, pieśni, Być może nie wszyscy wiedzą, że nasz święty, chociaż jest znany jako Antoni Padewski, nie pochodził z Padwy [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Cesare Vaiani, Święty Franciszek z Asyżu, Mamy szczęście znać tekst modlitwy, jaką ułożył w pierwszych chwilach swego nawrócenia [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Richard Green, Top modelka. W sidłach kariery, Miał niemal wszystko. Pieniądze, kobiety i sławę. Uchodził za najlepszego fotografa w świecie mody [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Benjamin Boisson, Uśmiech Pana Boga, Czyż Stary Testament nie jest katalogiem wojen i konfliktów, a zarazem spisem imion i genealogii? Nie! [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Michael Seed, Noel Botham, Grzesznicy i święci, Ksiądz Brown od samego początku swojego kapłaństwa był niewidomy... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Lewis Wallace, Ben Hur, Największa obok "Quo vadis" powieść religijna [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Satan Asso, Zwierzenia skruszonego diabła, Czyli o różnych sposobach kuszenia [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Giusa Bedetti, O tym, co gryzie biskupa, Anegdoty o purpuratach, świętych i papieżach [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Brat Marie-Angel, Kanalie też mają dusze, Zwłaszcza ulica odcisnęła w jego sercu głębokie piętno... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Agnieszka Korol, Listy z jeziora, Irena mało nie cofnęła się o krok do tyłu. To mógł być ON... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marie-Dominique Philippe, Tajemnica św. Józefa, Prostota życia w Nazarecie dorównywała jedynie mocy i głębi osobistych więzi, łączących tych Troje [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • John Saward, Odkupiciel w łonie Matki, Te dokumenty Magisterium wtórują jednomyślności Ojców Kościoła [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Tadeusz Pulcyn, Wspinaczka, Miło jest z nią przebywać, bo emanuje pasją życia... A przecież przeszła gehennę! [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marc Joulin, Święta Joanna Francuska. Życie w cieniu królów, Na co dzień księżna Joanna ubierała się nad wyraz skromnie, chodziła w ciemnej szacie z sukna, na głowę wkładała biały płócienny czepek [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Daniel Ange, Stworzenie, Skąd pochodzimy? Skąd wzięło się życie? Kim jestem? [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Daniel Ange, Wszechświat. Arcydzieło godne miłości, Czym stał się ten wspaniały ogród zaludniony milionami roślin i zwierząt? [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Eugene Boylan, Modlitwa myślna, Czym kiedyś wspomagano medytację? [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Takashi Nagai, Listy do dzieci, Wesoły śmiech wstrząsa klasą. Lecz troje czy czworo dzieci ponuro spuszcza wzrok [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Martirij Bagin, Andreas-Abraham Thiermeye, Meterikon. Mądrość matek pustyni, Nie kalaj swojego ciała nieczystymi myślami, wówczas pokój Boży zstąpi na ciebie i przyniesie ci mocną miłość do Boga. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Ludovic Lecuru, Florian Racine, Adoracja eucharystyczna, Widoczny obecnie wzrost zainteresowania adoracją eucharystyczną jest „znakiem czasów”, który wypada rozeznać [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Joseph P. Gallagher, Purpura i czerń , Noc w noc O’Flaherty stał na szczycie dwudziestodwustopniowych schodów bazyliki, wpatrując się w spowity mrokiem Plac Św. Piotra [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Michel Zink, Kuglarz Najświętszej Panienki, Było sobie raz dwóch pustelników... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Michael Seed, Dziecko niczyje, Czułem, że moja twarz jest wilgotna, ale sądziłem, że to tylko łzy. Kiedy jednak oderwałem od niej dłoń, ta była cała we krwi... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Tomas Spidlik, Perełki Ojców Kościoła , Każdy z Ojców Kościoła mógłby podpisać się pod definicją św. Tomasza z Akwinu: „Doskonałość życia chrześcijańskiego tkwi w miłości”. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marie-Paul Farran, Różaniec w ikonach, Maryjo, jesteś moją chlubą i moją ufnością. W Tobie spełniły się wszystkie pragnienia ludzkości [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Dominika Steć, Litania do Miłosierdzia Bożego według bł. ks. Michała Sopoćki , Ułożona przez księdza Sopoćkę Litania o Miłosierdziu Bożym zawiera 34 wezwania, stanowiące uwielbienie Bożego Miłosierdzia [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Mira Majdan, Święty Juda Tadeusz, Być apostołem Jezusa Chrystusa to bez wątpienia wielki zaszczyt [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • John Powell, Dlaczego boję się kochać? , Cokolwiek można i należałoby powiedzieć o miłości, nie ulega wątpliwości, że prawdziwa miłość wymaga zapomnienia o sobie. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Philippe Madre, Uzdrowić zranione życie , Człowiek może być zraniony na płaszczyźnie samego życia, i nie jest to to samo co zranienie w sferze psychicznej czy organicznej. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Christopher West, Dobra nowina o seksie i małżeństwie, Niewątpliwie miłość między mężem i żoną stanowi fundament, na którym opiera się każde chrześcijańskie powołanie. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marie-Anne Le Roux, Jak wygrywać walki duchowe?, Łaski uprzedzające są równie cenne, gdyż pomagają nam ujść przed niebezpieczeństwem [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Henri Amet, Czy trzeba bać się diabła? , Chciała, żebym ją uwolnił od złego ducha, który ją prześladuje. Umówiłem się z nią na spotkanie, potem na następne i długo, cierpliwie słuchałem jej historii. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Pierre-Marie Delfieux, Mnich w mieście, Bóg?Jakże nie być ożywionym pragnieniem poznania Go, kosztowania Jego miłości, odczuwania Jego wsparcia i dowiedzenia się, którędy prowadzi droga ku Niemu? [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Christoph Schonborn, Radość kapłaństwa , Kapłan, wybrany spośród ludzi, pozostając jednym z nich, jest powołany do tego, by im służyć i dawać życie Boga. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marco Pappalardo, Wielki Post i Wielkanoc z Ojcami Kościoła, Wiele jest dróg, które mogą otworzyć nam drzwi do zaufania Panu, znacznie więcej niż zwykły post! Dlatego ten, kto nie może pościć, niech wykaże się hojniejszą jałmużną, żarliwszą modlitwą, pilnością w słuchaniu Słowa Bożego... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Mnich Benedyktyn, O odpustach, Czym są odpusty? Czy dzisiaj mogą jeszcze zainteresować wiernych? Czy są równoznaczne z jakimś targowaniem się, ze świętością po obniżonej cenie? A może wprost przeciwnie, są po to, by dynamizować nasze życie duchowe. Co zatem należy zrobić, by je uzyskać [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Lucia Tancredi, Ja, Monika, Tego dnia chyba zrozumiałam, dzięki talentowi właściwemu dzieciństwu, że łaska Boża jest jak chleb aniołów – to pokarm, który zaspokaja pierwotny głód, poprzedza historię, która rozmieszcza swoje okręty między Wschodem a Zachodem. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marek Warecki, Wojciech Warecki, Droga krzyżowa, Droga krzyżowa Jezusa była modlitwą. Sam przecież uczył, że prawdziwa modlitwa prowadzi do przyjmowania woli Boga, do przebaczenia i całkowitego oddania się w ręce Ojca. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Elizabeth de Jesus, Tajemnica czystości serca , Miłość wypiera lęk i sprawia, że jesteśmy gotowi czynić akt ofiarowania, a nawet gotowi posunąć się do złożenia w ofierze samych siebie. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marek Warecki, Wojciech Warecki, Być zakochanym…, O miłości napisano miliony słów, ale dalej są chętni, by o niej pisać. Być może dlatego, że życie bez niej traci sens... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jean Claude Sagne, Moja dusza pragnie Boga żywego, Jeżeli ofiarowanie się bliźniemu oznacza ofiarowanie mu życia i wzbudzenie pragnień, to darem największym jest przymierze: dar związku, dar wierności i obietnicy. W relacji ludzkiej darem najwyższym jest obietnica. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Thierry Maucour, Świadectwo rozwiedzionego mężczyzny, Trzeba ratować miłość. Każdą miłość, niezależnie od okoliczności... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marek Warecki, Wojciech Warecki, Być dziadkiem…, Kiedyś moja córka mi zasugerowała, bym dbał o swoje zdrowie, ponieważ życzy sobie, żeby jej dzieci miały dziadka. Tak! Powiedziała: dziadka. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Olivo Cesca, Pilne przesłanie z Medjugorie , Rzecz nadzwyczajna dzieje się codziennie w kraju, niedawno jeszcze rządzonym przez komunistów: od 1981 r. Matka Boża objawia się grupce osób. W swym orędziu prosi o pokój, zachęca do nawrócenia i ponagla do wzajemnego pojednania. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Artur Żamojda, Tajemnica Mandylionu , Fragment książki "Tajemnica Mandylionu": Zmierzchało. Na gasnące miasto opadała czarna zasłona mroku. Znad ziemi unosiła się mgła, płynąc ku granatowemu niebu... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marek Warecki, Wojciech Warecki, Być babcią... , Bądź pogodna i nie narzekaj na życie i ludzi – babcia to odwrotność mizantropa... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Autor zbiorowy, Rozważania różańcowe, Różaniec jest modlitewnym rozważaniem tajemnic życia Jezusa... [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Lidia Witek, Wybór Marty, Fragmenty powieści - Wydawnictwo Księży Marianów 2006 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Katarzyna Matejek, Wybór Łukasza, Fragmenty powieści - Wydawnictwo Księży Marianów 2006 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Brat Roger, Modlić się w ciszy serca, Fragmenty książki z modlitwami brata Rogera z Taize, wydanej przez Wydawnictwo Księży Marianów 2006 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Carlo Carretto, Listy z pustyni, Fragmenty książki Carla Caretta "Listy z pustyni" [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Daniel Ange, Kościele, radości moja, Fragmenty książki Daniela Ange'a "Kościele Radości moja" [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Wydawnictwo Księży Marianów, XII Targi Wydawców Katolickich, Informacja o XII Targach Wydawców Katolickich - 21-23 kwietnia 2006 r. w Warszawie [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Wydawnictwo Księży Marianów, Księgarnia La Procure, Informacja o francuskiej Księgarni, reprezentującej francuskie wydawnictwa na XII Targach Wydawców Katolickich - 21-23 kwietnia 2006 r. w Warszawie [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Wydawnictwo Księży Marianów, Feniks 2006, Informacja o konkursie towarzyszącym XII Targom Wydawców Katolickich - 21-23 kwietnia 2006 r. w Warszawie [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Brian Cavanaugh, Sto opowiadań o radości życia (1), Fragmenty książki zawierającej opowiadania zebrane przez Briana Cavanaugha TOR (1) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Brian Cavanaugh, Błędny rycerz z Asyżu, Fragmenty książki "100 opowiadań o radości życia" zawierającej opowiadania zebrane przez Briana Cavanaugha TOR (2) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Brian Cavanaugh, James Allen, Ogród umysłu, Fragmenty książki "100 opowiadań o radości życia" zawierającej opowiadania zebrane przez Briana Cavanaugha TOR (3) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Brian Cavanaugh, John Donne, Ziemski mistycyzm, Fragmenty książki "100 opowiadań o radości życia" zawierającej opowiadania zebrane przez Briana Cavanaugha TOR (4) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Brian Cavanaugh, Faye Sweeney, Bóg czyni cię zdolnym, Fragmenty książki "100 opowiadań o radości życia" zawierającej opowiadania zebrane przez Briana Cavanaugha TOR (5) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Luigi Accattoli, Twój sposób na życie, Fragmenty książki przybliżającej wymagające aspekty wiary chrześcijańskiej (1) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Luigi Accattoli, Jezus nadal chodzi wszystkimi drogami, Fragmenty książki "Twój sposób na życie" przybliżającej wymagające aspekty wiary chrześcijańskiej (2) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Luigi Accattoli, Miłość do wszystkich, Fragmenty książki "Twój sposób na życie" przybliżającej wymagające aspekty wiary chrześcijańskiej (3) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Daniel Ange, Modlitwa oddech życia, Fragmenty książki o. Daniela Ange'a o modlitwie (1) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Daniel Ange, Modlitwa oddech życia (2), Fragmenty książki o. Daniela Ange'a o modlitwie (2) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Yannis Spiteris, Ostatni Ojcowie Kościoła. Kabasilas. Palamas, Fragmenty książki o Mikołaju Kabasilasie oraz Grzegorzu Palamasie i ich teologii (1) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Yannis Spiteris, Ostatni Ojcowie Kościoła. Kabasilas. Palamas (2), Fragmenty książki o Mikołaju Kabasilasie oraz Grzegorzu Palamasie i ich teologii (2) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jean-Francois de Louvencourt, Rekolekcje fatimskie z Franciszkiem i Hiacyntą, Fragmenty książki zakonnika-cystersa, wprowadzającej w modlitwę osobistą [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Brat Roger, Bóg może tylko kochać, Fragmenty książki brata Rogera z Taize: "Bóg może tylko kochać" (Wydawnictwo Księży Marianów 2005) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Michał Sopoćko, Jezus Król Miłosierdzia, Artykuły z lat 1936-1975, z wprowadzeniem ks. Adama Skreczko [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Michał Sopoćko, Jezus Król Miłosierdzia (2), Artykuły z lat 1936-1975, z wprowadzeniem ks. Adama Skreczko [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Michał Sopoćko, Jezus Król Miłosierdzia (3), Artykuły z lat 1936-1975, z wprowadzeniem ks. Adama Skreczko [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jacques Gauthier, Pragnę! Od Małej Teresy do Matki Teresy, Książka o dwóch świętych Teresach: "Małej" Teresie od Dzieciątka Jezus oraz Matce Teresie z Kalkuty (Wprowadzenie) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jacques Gauthier, Pragnienie Jezusa, Fragment książki "Pragnę! Od Małej Teresy do Matki Teresy" (Wydawnictwo Księży Marianów 2005) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jacques Gauthier, Źródło pragnie, aby z niego pić, Fragment książki "Pragnę! Od Małej Teresy do Matki Teresy" (Wydawnictwo Księży Marianów 2005) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jacques Gauthier, Uczucia Boga, Fragment książki "Pragnę! Od Małej Teresy do Matki Teresy" (Wydawnictwo Księży Marianów 2005) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jacques Gauthier, Żywa woda modlitwy, Fragment książki "Pragnę! Od Małej Teresy do Matki Teresy" (Wydawnictwo Księży Marianów 2005) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jacques Gauthier, Milczenie miłości, Fragment książki "Pragnę! Od Małej Teresy do Matki Teresy" (Wydawnictwo Księży Marianów 2005) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jacques Gauthier, Dar radości, Fragment książki "Pragnę! Od Małej Teresy do Matki Teresy" (Wydawnictwo Księży Marianów 2005) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jacques Gauthier, Ogień miłości Boga Trójcy, Fragment książki "Pragnę! Od Małej Teresy do Matki Teresy" (Wydawnictwo Księży Marianów 2005) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jacques Gauthier, Dźwignia modlitwy, Fragment książki "Pragnę! Od Małej Teresy do Matki Teresy" (Wydawnictwo Księży Marianów 2005) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Jacques Gauthier, Więzień miłości, Fragment książki "Pragnę! Od Małej Teresy do Matki Teresy" (Wydawnictwo Księży Marianów 2005) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Daniel Ange, Eucharystia. Miłość wcielona, Fragmenty książki Daniela Ange "Eucharystia. Miłość wcielona", Wydawnictwo Księży Marianów 2005 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Urszula Ledóchowska, Medytacje biblijne, Fragmenty książki: Święta Urszula Ledóchowska, "Medytacje biblijne", Wydawnictwo Księży Marianów 2005 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Dietrich Bonhoeffer, Psalmy. Modlitewnik Biblii (fragment), Fragment klasycznego dziełka Dietricha Bonhoeffera, będącego refleksją nad Psałterzem Dawida [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Benito Goya, Psychologia i życie konsekrowane, Książka, omawiająca podstawy psychologiczno-antropologiczne życia konsekrowanego (spis treści, wstęp i fragmenty rozdz. 2) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Benito Goya, Dziewictwo, pełnia miłości, Fragment książki "Psychologia i życie konsekrowane", omawiającej podstawy psychologiczno-antropologiczne życia konsekrowanego (rozdział piąty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Benito Goya, Apostolstwo i kreatywność osobowa, Fragment książki "Psychologia i życie konsekrowane", omawiającej podstawy psychologiczno-antropologiczne życia konsekrowanego (rozdział dziewiąty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Joseph Tissot, Sztuka korzystania z własnych błędów według św. Franciszka Salezego, "Sztuka korzystania z własnych błędów" należy do klasyki literatury traktującej o życiu duchowym. Na naszych stronach prezentujemy fragmenty tej klasycznej pozycji! [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Joseph-Marie Verlinde, Chrześcijaństwo wiosną Europy (Wprowadzenie), Fragmenty książki "Chrześcijaństwo wiosną Europy" - Wydawnictwo Księży Marianów 2004 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Joseph-Marie Verlinde, Chrześcijaństwo wiosną Europy (Część trzecia - fragment), Fragmenty książki "Chrześcijaństwo wiosną Europy" - Wydawnictwo Księży Marianów 2004 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Joseph-Marie Verlinde, Chrześcijaństwo wiosną Europy (Część trzecia i czwarta - fragmenty), Fragmenty książki "Chrześcijaństwo wiosną Europy" - Wydawnictwo Księży Marianów 2004 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Strzelecki, Ksiądz Michał Sopoćko jakiego znałem i pamiętam (1), Fragmenty książki "Ksiądz Michał Sopoćko jakiego znałem i pamiętam" - Wydawnictwo Księży Marianów 2004 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Strzelecki, Ksiądz Michał Sopoćko jakiego znałem i pamiętam (2), Fragmenty książki "Ksiądz Michał Sopoćko jakiego znałem i pamiętam" - Wydawnictwo Księży Marianów 2004 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Maria Kwiecień, Adopcja. Temat bez tajemnic (Wstęp), Fragmenty książki "Adopcja. Temat bez tajemnic" - Wydawnictwo Księży Marianów 2004 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Maria Kwiecień, Adopcja. Temat bez tajemnic (Krąg 2), Fragmenty książki "Adopcja. Temat bez tajemnic" - Wydawnictwo Księży Marianów 2004 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Maria Kwiecień, Adopcja. Temat bez tajemnic (Krąg 3), Fragmenty książki "Adopcja. Temat bez tajemnic" - Wydawnictwo Księży Marianów 2004 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Maria Kwiecień, Adopcja. Temat bez tajemnic (Krąg 4), Fragmenty książki "Adopcja. Temat bez tajemnic" - Wydawnictwo Księży Marianów 2004 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek o świętych, zakonnikach i kobietach. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek o sytuacjach związanych ze spowiedzią. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek o księżach. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z modlitwą [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z wątpliwościami co do wiary. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z historaimy z życia Papieży. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z historaimy z życia Papieży cz. II . [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z historaimy z piekłem i diabłem. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z lekcjami religii. [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych sakramentami [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z zakonnicami [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z zyciem świętych [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z zyciem świętych [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych ze Starym i Nowym Testamentem [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z życiem zakonnym [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z życiem parafialnym [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis żartobliwych opowiastek o biskupach [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek dotyczących Adama i Ewy [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z sytuacjami podczas kazań i homilii [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z aniołami i historiami na ich temat [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych ze "spotkaniami" ludzi z Bogiem [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z "wstapieniem" do nieba [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z "dialogiem" między religiami [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Kajetan Zaręba, "Żart i anegdota trochę pobożne", Spis zabawnych anegdotek związanych z "dialogiem" między religiami [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Luciano Nervi, Pielgrzymując do Fatimy, Fragment książki analizującej objawienia maryjne w Fatimie oraz opisującej sanktuarium (Wydawnictwo Księży Marianów 2008) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Mira Majdan, Święta Rita z Cascii. Życiorys, nowenna, modlitwy, Fragment książki prezentującej osobę św. Rity z Cascii (Wydawnictwo Księży Marianów 2008) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Roman Mazurkiewicz, Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, Antologia poezji maryjnej - wstęp i spis treści [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Pietro Principe, Niezbędnik katolika, Fragmenty "Niezbędnika katolika" - zbioru modlitw i prawd katechizmowych [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Pierre-Marie Delfieux, Medytacje paschalne: IV niedziela Wielkiego Postu, Fragmenty rozważań na okres Wielkiego Postu i Wielkanocy (Wydawnictwo Księży Marianów 2008) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Pierre-Marie Delfieux, Medytacje paschalne: Niedziela Palmowa, Fragmenty rozważań na okres Wielkiego Postu i Wielkanocy (Wydawnictwo Księży Marianów 2008) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Dag Tessore, Post, Wprowadzenie w sens chrześcijańskiego postu (fragment książki Wydawnictwa Księży Marianów) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Daniel Ange, Misja - by miłość była kochana, Fragment książki na temat ewangelizacji (Wydawnictwo Księży Marianów 2007) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Salvatore Canals, Rozważania ascetyczne, Fragment książki o pielęgnowaniu życia duchowego (Wydawnictwo Księży Marianów 2007) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Pierre d'Ornellas, Miłosierdzie kreśli obraz mojego pontyfikatu /Jan Paweł II/, Fragment książki analizującej teologiczne znaczenie miłosierdzia (Wydawnictwo Księży Marianów 2007) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie o Męce Pańskiej i rzeczach ostatecznych (środa), Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego - Rozważania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Piotr Kieniewicz, Moralny wymiar beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego, O charyzmacie bł. Stanisława Papczyńskiego i jego znaczeniu w czasach współczesnym [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie o cnocie ubóstwa, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego - Rozważania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie o cnocie ubóstwa (2), Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego - Rozważania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie o Męce Pańskiej i rzeczach ostatecznych (poniedziałek), Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego - Rozważania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie o Męce Pańskiej i rzeczach ostatecznych (wtorek), Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego - Rozważania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie o dobrodziejstwach ogólnych, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego - Rozważania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie o poszczególnych dobrodziejstwach Bożych, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego - Rozważania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie o potrzebie rachunku sumienia z cnót, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego - Rozważania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie o posłuszeństwie, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego - Rozważania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie o cnocie czystości, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego - Rozważania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie o cnocie czystości (2), Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego - Rozważania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie na 3 niedzielę po Trzech Królach, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie na 4 niedzielę po Trzech Królach, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Pisma zebrane: nota i kalendarium, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego: nota redakcyjna i kalendarium życia Błogosławionego [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie na I niedzielę Adwentu, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie na II niedzielę Adwentu, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie na III niedzielę Adwentu, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie na IV niedzielę Adwentu, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie na niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie na niedzielę w oktawie Trzech Króli, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Papczyński, Rozważanie na 2 niedzielę po Trzech Królach, Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Roman Piętka, Menologion, Kalendarz liturgiczny obrządku bizantyjskiego (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Dominika Steć, Michał Sopoćko, Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu z zapisków ks. Michała Sopoćki, Wybór myśli z pism ks. Sopoćki, opracowany w formie rekolekcji [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Andrzej Pakuła, Ojciec Stanisław Papczyński dla Chrystusa i człowieka w potrzebie, Biografia Stanisława Papczyńskiego, założyciela zgromadzenia Marianów (1631-1701) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Tadeusz Rogalewski, Żywot Stanisława Papczyńskiego, Fragmenty książki biograficznej o Stanisławie Papczyńskim, założycielu zgromadzenia Marianów, wydanej przed jego beatyfikacją (2007) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Gabriele Nanni, Palec Boży i władza szatana, Fragmenty książki o egzorcyzmach Wydawnictwa Księży Marianów [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Pierino Galeone, Ojciec Pio mój ojciec, Fragmenty książki o Ojcu Pio Wydawnictwa Księży Marianów (2007) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Karol de Foucauld, Medytacje nad Psalmami, Fragmenty książki z kolekcji Dzieła Duchowe ojca Karola de Foucauld Wydawnictwa Księży Marianów (2007) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marie-Dominique Philippe, Iść za Barankiem (I), Rekolekcje o Ewangelii wg św. Jana - fragment książki Wydawnictwa Księży Marianów (Wyd. II, 2007) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marie-Dominique Philippe, Iść za Barankiem dokądkolwiek idzie, Rekolekcje o Ewangelii wg św. Jana (tom II) - fragment książki Wydawnictwa Księży Marianów (Wyd. II, 2007) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marie-Dominique Philippe, Iść za Barankiem dokądkolwiek idzie: Adoracja w Duchu i Prawdzie, Rekolekcje o Ewangelii wg św. Jana (tom II) - fragment książki Wydawnictwa Księży Marianów (Wyd. II, 2007) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marie-Dominique Philippe, Iść za Barankiem (III), Rekolekcje o Ewangelii wg św. Jana (tom III) - fragment książki Wydawnictwa Księży Marianów (Wyd. I, 2007) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Marie-Dominique Philippe, Iść za Barankiem (III) - żyć obecnością Chrystusa, Rekolekcje o Ewangelii wg św. Jana (tom III) - fragment książki Wydawnictwa Księży Marianów (Wyd. I, 2007) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Guy Jonquieres, Ćwiczenia duchowe dla poczatkujących, Zbiór ćwiczeń duchowych - na podstawie ćwiczeń Ignacjańskich (fragmenty) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Guy Jonquieres, Przyjaźń - ćwiczenia duchowe dla poczatkujących, Zbiór ćwiczeń duchowych - na podstawie ćwiczeń Ignacjańskich (fragment) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Guy Jonquieres, Modlić się słowami - ćwiczenia duchowe dla poczatkujących, Zbiór ćwiczeń duchowych - na podstawie ćwiczeń Ignacjańskich (fragment) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Guy Jonquieres, Msza święta - ćwiczenia duchowe dla poczatkujących, Zbiór ćwiczeń duchowych - na podstawie ćwiczeń Ignacjańskich (fragment) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Guy Jonquieres, Jaki jest twój Bóg? - ćwiczenia duchowe dla poczatkujących, Zbiór ćwiczeń duchowych - na podstawie ćwiczeń Ignacjańskich (fragment) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Guy Jonquieres, Uporządkować własne życie - ćwiczenia duchowe dla poczatkujących, Zbiór ćwiczeń duchowych - na podstawie ćwiczeń Ignacjańskich (fragment) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Guy Jonquieres, Podsumowanie - ćwiczenia duchowe dla poczatkujących, Zbiór ćwiczeń duchowych - na podstawie ćwiczeń Ignacjańskich (fragment) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Antonio Vázquez, Szczęśliwi w małżeństwie, Fragmenty książki: "Szczęśliwi w małżeństwie. Jak to możliwe" - poradnika spisanego w formie dialogu [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Antonio Vázquez, Szczęśliwi w małżeństwie: Parada modeli, Fragmenty książki: "Szczęśliwi w małżeństwie. Jak to możliwe" - poradnika spisanego w formie dialogu [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Antonio Vázquez, Szczęśliwi w małżeństwie: Paradoksy szczęścia, Fragmenty książki: "Szczęśliwi w małżeństwie. Jak to możliwe" - poradnika spisanego w formie dialogu [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Philip Goyret, Namaszczenie Duchem. Chrzest i Bierzmowanie, Wyczerpujące studium na temat sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia: chrztu i bierzmowania (spis treści, przedmowa i wprowadzenie) [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Philip Goyret, Konieczność Chrztu do zbawienia, Fragmenty książki: "Namaszczenie Duchem. Chrzest i Bierzmowanie" - wyczerpującego studium na temat sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia: chrztu i bierzmowania [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Philip Goyret, Relacja między chrztem a bierzmowaniem, Fragmenty książki: "Namaszczenie Duchem. Chrzest i Bierzmowanie" - wyczerpującego studium na temat sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia: chrztu i bierzmowania [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Daniel Ange, Miłość braterska, Fragmenty książki: "Miłość braterska" - o doświadczeniu braterskiej komunii [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Daniel Ange, Wzajemna akceptacja niosąca uzdrowienie, Fragmenty książki: "Miłość braterska" - o doświadczeniu braterskiej komunii [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Daniel Ange, Zaufanie, które z brata czyni radość, Fragmenty książki: "Miłość braterska" - o doświadczeniu braterskiej komunii [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Klimaszewski, Luigi Santucci, Legendy chrześcijańskie. Antologia tom I, I tom wyboru chrześcijańskich legend i opowiadań - spis treści i przedmowa [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Klimaszewski, Luigi Santucci, Wątpliwości św. Piotra, Opowiadanie z I tomu wyboru chrześcijańskich legend i opowiadań "Legendy chrześcijańskie" - Wydawnictwo Księży Marianów 2006 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Klimaszewski, Luigi Santucci, Kłamstwo, które staje się prawdą, Opowiadanie z I tomu wyboru chrześcijańskich legend i opowiadań "Legendy chrześcijańskie" - Wydawnictwo Księży Marianów 2006 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Stanisław Klimaszewski, Luigi Santucci, Kij cały w kwiatach, Opowiadanie z I tomu wyboru chrześcijańskich legend i opowiadań "Legendy chrześcijańskie" - Wydawnictwo Księży Marianów 2006 [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Angelo Comastri, Gwiazdy świecą w ciemności. Historie nawróceń XX wieku, Historie szczególnych nawróceń na chrześcijaństwo [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Angelo Comastri, Kochanka Gabriele D'Annunzio zostaje karmelitanką, Historie szczególnych nawróceń na chrześcijaństwo: Alessandra di Rudini Carlotti [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Angelo Comastri, Bóg mieszka również w bólu, Historie szczególnych nawróceń na chrześcijaństwo: Benedetta Bianchi Porro [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Christoph Schonborn, Pokarm życia. Tajemnica Eucharystii, Książka kard. Schönborna nt. Eucharystii - spis treści i wstęp [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Christoph Schonborn, Eucharystia: przypominać, wspominać - podwójne znaczenie słowa, Fragment książki kard. Schönborna nt. Eucharystii [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Christoph Schonborn, Msza święta - ofiara?, Fragment książki kard. Schönborna nt. Eucharystii [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Christoph Schonborn, Eucharystia i ekumenizm, Fragment książki kard. Schönborna nt. Eucharystii [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Roberta Bellinzaghi, Legendy chrześcijańskie. Antologia tom II, II tom wyboru chrześcijańskich legend i opowiadań - spis treści i przedmowa [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Roberta Bellinzaghi, Saturnin leci do raju, Opowiadanie z II tomu wyboru chrześcijańskich legend i opowiadań "Legendy chrześcijańskie" [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Roberta Bellinzaghi, Egoizm daleko nie zawiedzie, Opowiadanie z II tomu wyboru chrześcijańskich legend i opowiadań "Legendy chrześcijańskie" [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Roberta Bellinzaghi, Wisienki św. Piotra, Opowiadanie z II tomu wyboru chrześcijańskich legend i opowiadań "Legendy chrześcijańskie" [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Roberta Bellinzaghi, Kołyska świętego Józefa, Opowiadanie z II tomu wyboru chrześcijańskich legend i opowiadań "Legendy chrześcijańskie" [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Roberta Bellinzaghi, Rzeka pokoju, Opowiadanie z II tomu wyboru chrześcijańskich legend i opowiadań "Legendy chrześcijańskie" [Wydawnictwo Księży Marianów]
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W