Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Dokumenty Kongregacji Stolicy Apostolskiej

Zestawienie zbiorcze

Dokumenty Stolicy Apostolskiej:
Zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów Kongregacji oraz dokumenty międzydykasterialne

 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, "Lex Romae datur" - Instrukcja o koncertach w kościołach, Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego o koncertach w kościołach, 5.11.1987
 • Kongregacja Nauki Wiary, "Tajemnica" fatimska. Pierwsza i druga część "tajemnicy", Tekst pierwszej i drugiej części "tajemnicy" fatimskiej, przedstawionej przez Kongregację Nauki Wiary, według wersji przeznaczonej dla biskupa Leirii-Fatimy (31.08.1941)
 • Kongregacja Nauki Wiary, "Tajemnica" fatimska. Trzecia część "tajemnicy", Tekst trzeciej części "tajemnicy" fatimskiej, przedstawionej przez Kongregację Nauki Wiary
 • Kongregacja Nauki Wiary, "Wyznanie wiary" i "Przysięga wierności", "Wyznanie wiary" i "Przysięga wierności", Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis, 9.01.1989
 • Kongregacja Nauki Wiary, Ad resurgendum cum Christo, Instrukcja dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji (opublikowana w L'Osservatore Romano) - 15.08.2016
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Adoracja Eucharystyczna w intencji uświęcenia kapłanów oraz duchowe macierzyństwo, List Kongregacji ds. Duchowieństwa w sprawach dotyczących duchowości kapłańskiej, 8.12.2007
 • Marc Ouellet, Antropologiczna nowość chrześcijaństwa, Refleksje prefekta Kongregacji ds. Biskupów na temat "Ubicumque et semper"
 • Jose Saraiva Martins, Beatyfikacja matki Celiny Borzęckiej, Homilia podczas beatyfikacji Celiny Borzęckiej, 27.10.2007
 • Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, Bilans finansowy Watykanu za rok 2009, Bilans finansowy Stolicy Apostolskiej za rok 2009 przedstawiony 7-9 lipca 2010
 • Jose Saraiva Martins, Był gotów oddać życie w służbie bliźnich, Homilia podczas beatyfikacji bpa Klemensa von Galena (1878-1946)
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, Deklaracja "Dominus Iesus", o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, 6.08.2000
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja dotycząca wiary w Misteria Wcielenia i Trójcy Świętej wobec niektórych współczesnych błędów, Deklaracja dotycząca wiary w Misteria Wcielenia i Trójcy Świętej wobec niektórych współczesnych błędów, Mysterium Filii Dei, 21.02.1972
 • Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Deklaracja nt. studiów judaistycznych na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, Deklaracja, mająca na celu pogłębienie dialogu religijnego i podniesienie poziomu akademickiego i naukowego studiów judaistyczno-chrześcijańskich, dot. Ośrodka Studiów Judaistycznych i Insytutu Ratisbonne, wydana 14.11.2003
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o cząsteczkach eucharystycznych, Deklaracja o cząsteczkach eucharystycznych, Cum de fragmentis, 2.05.1972
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa urzędowego, Deklaracja o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa urzędowego, Inter insigniores, 15.10.1976
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o ekskomunice, której podlegają katolicy należący do sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń, Deklaracja o ekskomunice, której podlegają katolicy należący do sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń, S. Congregatio pro Doctrina Fidei, 17.02.1981
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji, Deklaracja o eutanazji, Iura et bona, 5.05.1980
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o interpretacji niektórych Norm z 13 stycznia 1971 r., Deklaracja o interpretacji niektórych Norm z 13 stycznia 1971 r., Die XIII Ianuarii 1971, 26.06.1972
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw niektórym współczesnym błędom, Deklaracja o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw niektórym współczesnym błędom, Mysterium Ecclesiae, 24.06.1973
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych aspektach nauczania teologicznego Profesora Hansa Künga, Deklaracja o niektórych aspektach nauczania teologicznego Profesora Hansa Künga, Christi Ecclesia, 15.12.1975
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej, Persona humana, 29.12.1975
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o obronie godności Sakramentu Pokuty, Deklaracja o obronie godności Sakramentu Pokuty, Sacra Congregatio, 23.03.1973
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży, Deklaracja o przerywaniu ciąży, Qaestio de abortu, 18.11.1974
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o stowarzyszeniach masońskich, Deklaracja o stowarzyszeniach masońskich, Quaesitum est, 26.11.1983
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o znaczeniu potwierdzania przekładów formuł sakramentalnych, Deklaracja o znaczeniu potwierdzania przekładów formuł sakramentalnych, Instauratio liturgica, 25.01.1974
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja w sprawie duchownych episkopalnych, Deklaracja w sprawie duchownych episkopalnych, Nel giugno 1980, 1.04.1981
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja w sprawie dwóch książek Profesora Hansa Künga, Deklaracja w sprawie dwóch książek Profesora Hansa Künga, Sacra Congregatio, 15.02.1975
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja w sprawie książki O. Jacques'a Pohier'a Quand je dis Dieu, Deklaracja w sprawie książki O. Jacques'a Pohier'a Quand je dis Dieu, Inter errores manifestiores, 3.04.1979
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret, Dekret w sprawie Niedzieli Miłosierdzia Bożego. 5.05.2000
 • Kongregacja Świętych Obrzędów, Dekret "Quam singulari", Dekret Kongregacji dla Spraw Sakramentów Świętych o wczesnym dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej 8.08.1910
 • Św. Kongregacja Soboru, Dekret "Sacra Tridentina Synodus" o codziennej Komunii św., Dekret Św. Kongregacji Soboru o codziennej Komunii Św. (20.12.1905)
 • Kongregacja Świętych Obrzędów, Dekret "Urbi et orbi" Kongregacji Świętych Obrzędów, Dekret Kongregacji Świętych Obrzędów ogłaszający prawomocną ustawę o muzyce kościelnej Urbi et Orbi (1904)
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret Domus Dei, Dekret Kongregacji ds. Obrzędów (obecnie: ds. Kultu Bożego) dotyczący tytułu Bazyliki Mniejszej, 6.06.1968
 • Kongregacja Nauki Wiary, Dekret dotyczący "Opus Angelorum", Dekret dotyczący "Opus Angelorum", Litteris diei 1 Decembris 1977, 6.06.1992
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret dotyczący imienia św. Józefa w Modlitwach Eucharystycznych, Dekret nakazujący włączenie imienia św. Józefa, Oblubieńca NMP do Modlitw Eucharystycznych, wyd. 1.05.2013
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret dotyczący kultu liturgicznego bł. Jana Pawła II, Dekret dotyczący kultu liturgicznego bł. papieża Jana Pawła II (wydany 2.04.2011)
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret dotyczący świąt zniesionych w Polsce, Dekret dla Polski, Prot. 1784/01/L z dn. 4.03.2003, dotyczący nieobchodzenia pewnych uroczystości jako świąt nakazanych
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret dotyczący świętych Jana XXIII i Jana Pawła II, Dekret dotyczący obchodu świąt liturgicznych św. papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, wydany 29.05.2014
 • Kongregacja ds. Biskupów, Dekret dotyczący zdjęcia ekskomuniki z czterech biskupów bractwa św. Piusa X, Dekret w sprawie biskupów należących do Bractwa św. Piusa X, 21 stycznia 2009
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret In missa in cena Domini, Dekret dotyczące obrzędu obmycia nóg w Wielki Czwartek, wyd. 6.01.2016
 • Kongregacja Nauki Wiary, Dekret o bezprawnym udzielaniu Święceń kapłańskich i Konsekracji biskupiej, Dekret o bezprawnym udzielaniu Święceń kapłańskich i Konsekracji biskupiej, Exc. mus et Rev. mus, 17.09.1976
 • Kongregacja Nauki Wiary, Dekret o celebracji Mszy św. w Kościele katolickim za innych zmarłych chrześcijan, Dekret o celebracji Mszy św. w Kościele katolickim za innych zmarłych chrześcijan, Accidit in diversis, 11.06.1976
 • Kongregacja Nauki Wiary, Dekret o ekskomunice, Dekret o ekskomunice 7 kobiet, które podjęły próbę przyjęcia święceń kapłańskich. 6.08.2002
 • Kongregacja Nauki Wiary, Dekret o ekskomunice, której podlegają ujawniający treść Spowiedzi, Dekret o ekskomunice, której podlegają ujawniający treść Spowiedzi, Congregatio, 23.09.1988
 • Kongregacja Nauki Wiary, Dekret o impotencji, która powoduje nieważność małżeństwa, Dekret o impotencji, która powoduje nieważność Małżeństwa, Sacra Congregatio, Utrum impotentia, 13.05.1977
 • Kongregacja Nauki Wiary, Dekret o pogrzebie kościelnym, Dekret o pogrzebie kościelnym, Patres Sacrae Congregationis, 20.09.1973
 • Kongregacja Nauki Wiary, Dekret o trosce Pasterzy Kościoła w sprawie książek, Dekret o trosce Pasterzy Kościoła w sprawie książek, Ecclesiae Pastorum, 19.03.1975
 • Kongregacja Nauki Wiary, Dekret po Informacji w sprawie Indeksu, Dekret po Informacji w sprawie Indeksu, Post editam "Notificationem", 15.11.1966
 • Kongregacja Obrzędów, Dekret w sprawie beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Maksymiliana Marii Kolbe, Dekret wyznaczający komisję przygotowującą sprawę beatyfikacji o. Maksymiliana Marii Kolbego, 16.03.1960
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekret w sprawie kanonizacyjnej, Dekret w sprawie męczeństwa sługi Bożego Flawiana Michała Melkiego
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret w sprawie Mszy świętej na czas pandemii, Dekret w sprawie Mszy świętej na czas pandemii oraz formularz Mszy św.
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret w sprawie roku św. Pawła, Dekret w sprawie święta nawrócenia św. Pawła w roku 2009
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekret w sprawie siostry Łucji dos Santos, Dekret dotyczący skrócenia czasu 5 lat oczekiwania na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego s. Łucji, jednej z trojga dzieci fatimskich, 13.02.2008
 • Kongregacja Nauki Wiary, Dekret w sprawie udzielenia święceń kobietom, Dekret ogólny w sprawie przestępstwa, jakim jest udzielanie święceń kapłańskich kobietom, 30.05.2008
 • Kongregacja ds. Świętych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 28-11-2019, 11 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 28.11.2019
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety - 5 lipca 2013, 12 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, m.in. dotyczący cudu przypisywanego Janowi Pawłowi II - 5.07.2013
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety 26.06.2006, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych z 26.06.2006 (m.in. W sprawie Sługi Bożej Wandy Justyny Nepomuceny Malczewskiej)
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety Kongregacji z 19.04.2004, Dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 19.04.2004
 • L'Osservatore Romano, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, Informacja na temat 12 nowych dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 26.03.1999
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 18 nowych dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 20.12.1999
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 11 nowych dekretów w sprawach kanonizacyjnych. 27.01.2000
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 12.02.2019
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 19 Dekretów w sprawach kanonizacyjnych, dotyczących cudów oraz heroiczności cnót. 6.04.1998
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 27.02 oraz 23.03.2017
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 4.05.2017
 • Kongregacja ds. Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 16 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 7.11.2018
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 18 dekretów w sprawach kanonizacyjnych (m.in. Augusta Czartoryskiego), wydanych 20.12.2003
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 18 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 28.06.1999
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 4 dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 10.10.2016
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 15 Dekretów w sprawach kanonizacyjnych, dotyczących cudów oraz heroiczności cnót. 18.12.1997
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych opublikowanych 9.10.2017
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 4 dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 15.01.2019
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 19 nowych dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, wydanych 18.12.2000
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 16 Dekretów w sprawach kanonizacyjnych, dotyczących cudów oraz heroiczności cnót. 21.12.1998
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych - 3.06.2013, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, opublikowanych 3.06.2013
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych - 9.05.2014, 5 dekretów w sprawach kanonizacyjnych wydanych 9.05.2014
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych - grudzień 2013, 16 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, promulgowanych 9 i 17 grudnia 2013 r.
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych - październik 2013, 11 dekretów w sprawach kanonizacyjnych podpisanych w październiku 2013 r.
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych - styczeń i luty 2014, 12 dekretów w sprawach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych wydanych 27.01 i 7.02.2014
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych (12.04.2003), 16 nowych dekretów w sprawach kanonizacyjnych, wydanych 12.04.2003
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych (19.03.2010), 16 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, wydanych 19-03-2010
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych (20.12.2001), 13 nowych dekretów w sprawach kanonizacyjnych, promulgowanych 13.12.2001
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 07.2008 - 01.2009, Dekrety w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych wydane od lipca 2008 do stycznia 2009
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 1.06.2007, 17 dekretów w sprawach kanonizacyjnych z dn. 1.06.2007
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 1.07.2010, 16 dekretów w sprawach kanonizacyjnych wydanych 1.07.2010
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 1.12.2016, 12 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 1.12.2016 (m.in. dotyczący Leonii Marii Nastał)
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 10.05.2012, 17 dekretów w sprawach kanonizacyjnych z 10.05.2012, dekret rozszerzający kult Hildegardy z Bingen oraz dekret z 14.03.2012
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 10.12.2010, 12 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, promulgowanych 10.12.2010
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 11.06.2019, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych wydanych 11.06.2019
 • Kongregacja ds. Świętych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 11.12.2019, 10 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 11.12.2019
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 12.06.2014, 15 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 12.06 i 8.07.2014
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 13 V 2019, Osiem dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 13.05.2013
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 14. i 17.12.2015, Dekrety promulgowane w dniach 14. i 17. grudnia 2015
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 14.04.2018 - kopia, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, opublikowanych 14.04.2018
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 14.06 i 8.07.2016, 17 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych w dniach 14.06 i 8.07.2016 r.
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 14.1.2011, Dekrety dotyczące spraw kanonizacyjnych (w tym cudu przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II) z 14.1.2011
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 15.03.2008, Dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych podpisane 15.03.2008
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 16.07.2015, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 16.07.2015 (m.in. dotyczący heroiczności cnót Andrzeja Szeptyckiego)
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 16.12.2006, 20 dekretów w sprawach kanonizacyjnych (m.in. w sprawie Szymona z Lipnicy, Stanisława Papczyńskiego i Celiny Borzęckiej), 16.12.2006
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 17.09.2014, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 17.09.2014
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 17.12.2007, 14 dekretów wydanych 17.12.2007. m.in.. dotyczących ks. Michała Sopoćki
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 18.03.2015, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 18.03.2015
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 18.12.2017, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych opublikowanych 18.12.2017
 • Andrea Tornielli, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 19.03 i 6.04.2019, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 19 marca i 6 kwietnia 2019
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 19.05.2018, 16 dekretów w sprawach kanonizacyjnych (m.in. Sł. B. kard. Augusta Hlonda), 19.05.2018 i 8.06.2018
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 19.12.2009, 21 Dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 19.12.2009
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 19.12.2011, 23 dekrety w sprawach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych opublikowane 19.12.2011
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 2.04.2011, 13 dekretów w sprawach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych z 2.04.2011
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 2.05.2013, 4 dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 2.05.2013 (w tym dotyczący Sł. B. Matki Teresy Kierocińskiej)
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 2.10.2019, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, m.in. dotyczący cudu za wstawiennictwem Sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego (2.10.2019)
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 20.1.2017, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 20 stycznia 2017
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 20.12.2002, Dekrety w 18 sprawach kanonizacyjnych (m.in. Matki Teresy z Kalkuty oraz Józefa Pelczara) 20.12.2002
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 20.12.2004, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych, wydane 20.12.2004 (m.in. dot. Józefa Bilczewskiego, Zygmunta Gorazdowskiego, Bronisława Markiewicza, Ignacego Kłopotowskiego, Kolumby Białeckiej, Marty Wieckiej, Michała Sopoćki i Władysława Findysza)
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 21.01.2016, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane w dniu 21.01.2016
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 21.12.2016, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 21.12.2016
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 21.12.2018, 12 dekretów w sprawach kanonizacyjnych (m.in. bpa Jana Pietraszki), 21.12.2018
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 22.01.2015, 11 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, promulgowanych 22 stycznia oraz 3 lutego 2015 r.
 • Kongregacja ds. Świętych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 23.01.2020, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 23.01.2020
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 26.01.2018, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych opublikowanych 26.01.2018
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 26.04 i 9.05.2016, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych wydane 26.04 i 9.05.2016
 • L'Osservatore Romano, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 26.05.2020, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 26.05.2020
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 27.03.2013, 16 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, wydanych 27.03.2013 (m.in. o heroiczności cnót Antoniego Kowalczyka OMI)
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 27.06.2011, 15 dekretów w sprawach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych, promulgowanych 27.06.2011
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 28.04.2006, 22 dekrety w sprawach kanonizacyjnych, wydane 28.04.2006
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 28.06.2012, 17 dekretów w sprawach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych promulgowanych 28.06.2012 i 10.05.2012
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 3 i 15.04.2014, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych wydane 3 i 15 kwietnia 2014 r.
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 3.04.2009, 11 dekretów podpisanych przez Papieża 3.04.2009
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 3.07.2009, 12 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, promulgowanych 3.07.2009
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 30.09.2015, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych wydanych 30.09.2015
 • Kongregacja ds. Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 4.07.2018, 4 dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 5.07.2018
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 5 lipca 2002, 13 nowych dekretów Kongregacji, promulgowanych 13.07.2002
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 5.05.2015, 12 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 5 maja 2015 r.
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 5.06.2015, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych (m.in. dotyczący S.B. Klary Szczęsnej), promulgowanych 5.06.2015
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 5.07.2019, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 5.07.2019
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 6.03.2018, 13 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, opublikowanych 6.03.2018
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 6.07.2007, 16 dekretów w sprawach kanonizacyjnych z 6.07.2007
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 6.12.2014, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych promulgowanych 6.12.2014 r.
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 7.07.2003, 10 dekretów w sprawach kanonizacyjnych, 7.07.2003
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 7.07.2017, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych promulgowane 7.07.2017
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 7.11.2014, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych oraz beatyfikacyjnych promulgowanych 7.11.2014
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 8.11.2017, 8 dekretów w sprawach kanonizacyjnych opublikowanych 8.11.2017
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych z 3.03.2016, 12 dekretów w sprawach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych promulgowanych 3 marca 2016 r.
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych, 23.04.2002, 19 nowych dekretów w sprawach kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych, promulgowanych 23.04.2002
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety z 25.06.1996, 14 dekretów Kongregacji promulgowanych 25.06.1996
 • L'Osservatore Romano, Duchowość aniołów a stowarzyszenie "Opus Sanctorum Angelorum", Komentarz do listu Kongregacji Nauki Wiary dotyczącego stowarzyszenia Opus Angelorum (wysłanego 2.03.2010)
 • Joseph Ratzinger, Duszpasterstwo małżeństwa musi być oparte na prawdzie, Wprowadzenie kard. Josepha Ratzingera do książki "O duszpasterstwie rozwiedzionych, którzy zawarli nowe związki małżeńskie" (1998)
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci, Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci, wydana 1.11.1973
 • Stolica Apostolska, Dzieci nadzieją i przyszłością społeczeństwa, Wystąpienie przewodniczącej delegacji Stolicy Apostolskiej na kongresie w Jokohamie poświęconym walce z seksualnym wykorzystaniem dzieci (17-21.12.2001)
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Edykt i modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, Oficjalne dokumenty i modlitwa w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II
 • Kongregacja Nauki Wiary, Formuła obowiązującego na przyszłość Wyznania Wiary zamiast dotychczasowej formuły trydenckiej i przysięgi antymodernistycznej, Formuła obowiązującego na przyszłość Wyznania Wiary zamiast dotychczasowej formuły trydenckiej i przysięgi antymodernistycznej, Professio fidei, 1967
 • Joseph Ratzinger, III Tajemnica Fatimska - Komentarz teologiczny, Komentarz teologiczny do III tajemnicy fatimskiej, ujawnionej w czerwcu 2000
 • Święta Kongregacja Kultu Bożego, Immensae caritatis, Instrukcja Kongregacji Sakramentów "Immensae caritatis" na temat ułatwień w przyjmowaniu komunii sakramentalnej, 20.01.1973
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Inaestimabile donum, Instrukcja w sprawie niektórych norm dotyczących kultu Tajemnicy Eucharystycznej, 3.04.1980
 • Kongregacja Nauki Wiary, Informacja na temat ważności Chrztu udzielanego przez "Christian Community", Informacja na temat ważności Chrztu udzielanego przez "Christian Community", Quaesitum est, 9.03.1991
 • Kongregacja Nauki Wiary, Informacja o czci Miłosierdzia Bożego w formie zaproponowanej przez Siostrę Faustynę Kowalską, Informacja o czci Miłosierdzia Bożego w formie zaproponowanej przez Siostrę Faustynę Kowalską, Da diverse parti, 15.04.1978
 • Kongregacja Nauki Wiary, Informacja o karach kanonicznych, którym podlegają biskupi konsekrujący bez zezwolenia biskupów, Informacja o karach kanonicznych, którym podlegają biskupi konsekrujący bez zezwolenia biskupów, Exc. mus Dominus, 12.03.1983
 • Kongregacja Nauki Wiary, Informacja o książce O. Edwarda Schillebeeckx'a OP Pleidooi voor mensen in der Kerk, Informacja o książce O. Edwarda Schillebeeckx'a OP Pleidooi voor mensen in der Kerk, Il Professor Edward Schillebeeckx, 15.09.1986
 • Kongregacja Nauki Wiary, Informacja o książce O. Leonardo Boffa OFM Chiesa: Carisma e Potere. Saggio di Ecclesiologia militante, Informacja o książce O. Leonardo Boffa OFM Chiesa: Carisma e Potere. Saggio di Ecclesiologia militante, Il 12 febbraio 1982, 11.03.1985
 • Kongregacja Nauki Wiary, Informacja o książce O.A. Guindona OMI The Sexual Creators. An ethical proposal for concerned Christisans, Informacja o książce O.A. Guindona OMI The Sexual Creators. An ethical proposal for concerned Christisans, The Congregation, 31.01.1992
 • Kongregacja Nauki Wiary, Informacja w sprawie Indeksu, Informacja w sprawie Indeksu, Post Litteras Apostolicas, 14.06.1966
 • Kongregacja Nauki Wiary, Informacja w sprawie Ks. Georgesa de Nantes, Informacja w sprawie Ks. Georgesa de Nantes, Monsieur l'abbé Georges de Nantes, 13.05.1983
 • Kongregacja Nauki Wiary, Informacja w sprawie rzekomych ukazywań się i objawień "Pani wszystkich narodów", Informacja w sprawie rzekomych ukazywań się i objawień "Pani wszystkich narodów", In merito, 25.05.1974
 • Angelo Amato, Instrukcja "Redemptionis sacramentum", Prezentacja instrukcji "Redemptoris sacramentum" przez abp Angelo Amato, sekretarza Kongregacji Nauki Wiary (23.04.2004)
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Ad resurgendum cum Christo, Instrukcja dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji, 15.08.2016
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, Instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych, 12.12.2008
 • Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi, Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń (4.11.2005)
 • Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Eucharisticum mysterium, Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego o kulcie tajemnicy Eucharystii - 25.05.1967
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja In editionis normis, Instrukcja Kongregacji ds. Obrzędów (obecnie: ds. Kultu Bożego) nt. używania języka narodowego przez zakonników w liturgii 23.11.1965
 • Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Inter Oecumenici (I Instrukcja), Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (I instrukcja), 26.09.1964
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Liturgiam authenticam (V Instrukcja), Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego o stosowaniu języków narodowych przy wydawaniu ksiąg Rzymskiej liturgii (V instrukcja), 5.11.1987
 • Święta Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja Liturgica instaurationes (III Instrukcja), Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (III instrukcja), 5.09.1970
 • Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Musicam Sacram, Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego o muzyce w świętej liturgii. 5.03.1967
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej, Instrukcja nt. kryteriów rozeznawania powołania u osób z tendencjami homoseksualnymi ubiegającymi się o przyjęcie do seminarium..., Instrukcja wydana 4.11.2005 (wersja wg. L'Osservatore Romano)
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o Chrzcie dzieci, Instrukcja o Chrzcie dzieci, Pastoralis actio, 20.10.1980
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, Libertatis conscientia, 22.03.1986
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o Komisjach Doktrynalnych, Instrukcja o Komisjach Doktrynalnych, Litteris Apostolicis, 23.02.1967
 • Kongregacja Wychowania Katolickiego, Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach, Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach, wydana 3.06.1979
 • Kongregacja Wychowania Katolickiego, Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach: Dodatek, Dodatek (zagadnienia formacji liturgicznej) do Instrukcji o liturgicznej formacji w seminariach, wyd. 3.06.1979
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o małżeństwach mieszanych, Instrukcja o małżeństwach mieszanych, Matrimonii sacramentum, 18.03.1966
 • Święta Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja o Mszach dla grup specjalnych, Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego o Mszach dla grup specjalnych, wyd. 15.05.1969
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach "Teologii wyzwolenia", Instrukcja o niektórych aspektach "Teologii wyzwolenia", Libertatis nuntius, 6.08.1984
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach wykorzystywania środków masowego przekazu w promowaniu nauki wiary, Instrukcja o niektórych aspektach wykorzystywania środków masowego przekazu w promowaniu nauki wiary, 30.03.1992
 • Stolica Apostolska, Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów, Instrukcja wydana 15.08.1997, opublikowana 13.11.1997, jako dokument międzydykasterialny. Określa warunki współpracy wiernych świeckich w posłudze kapłanów, łączącej się bezpośrednio z czynnościami zarezerwowanymi dla kapłaństwa służebnego.
 • Stolica Apostolska, Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów, Instrukcja wydana 15.08.1997, opublikowana 13.11.1997, jako dokument międzydykasterialny. Określa warunki współpracy wiernych świeckich w posłudze kapłanów, łączącej się bezpośrednio z czynnościami zarezerwowanymi dla kapłaństwa służebnego. (Część 2)
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, Donum veritatis, 24.05.1990
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o rozwiązaniu Małżeństwa na mocy przywileju wiary, Instrukcja o rozwiązaniu Małżeństwa na mocy przywileju wiary, Ut notum est, 1.12.1973
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego przekazywania, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego przekazywania, Donum vitae, 22.02.1987
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Pontificales Ritus, Instrukcja Kongregacji ds. Obrzędów (obecnie: ds. Kultu Bożego) o uproszczeniu obrzędów i oznak biskupich, 21.06.1968
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum, Instrukcja Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, o tym, co należy zachowywać, a czego należy unikać w związku z Najświętszą Eucharystią
 • Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Tres adhinc annos (II Instrukcja), Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (II instrukcja), 4.05.1967
 • Kongregacja Nauki Wiary, Iuvenescit Ecclesia, List Iuvenescit Ecclesia na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła 15.05.2016
 • Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego, Jubileusz Życia Konsekrowanego, Dokument Kongregacji omawiający sposób obchodu Jubileuszu 2000 przez osoby konsekrowane
 • Stolica Apostolska, Kierunki rozwoju Światowej Organizacji Handlu, Nota Stolicy Apostolskiej w związku z Konferencją Ministerialną WTO w Doha (9-13.11.2001)
 • Kongregacja Nauki Wiary, Komentarz do "Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele", Komentarz do dokumentu odpowiadającego na pytania dotyczące eklezjologii i ekumenizmu, opublikowany 29.06.2007
 • Kongregacja Nauki Wiary, Komentarz do Noty na temat książki Jacquesa Dupuis, Komentarz do Noty na temat książki Jacquesa Dupuis "Ku chrześcijańskiej teologii pluralizmu religijnego" (ed. Queriniana, Brescia 1997), wydana 24.01.2001
 • Kongregacja ds. Biskupów, Komunikat, Komunikat w sprawie kard. McCarricka, 7.10.2018
 • Joseph Ratzinger, Kontekst i znaczenie dokumentu "Dominus Iesus", Komentarz do deklaracji "Dominus Iesus"
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupa Alana C. Clarka, List do Biskupa Alana C. Clarka, After twelve years, 27.03.1982
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego na temat duszpasterstwa osób homoseksualnych, List do Biskupów Kościoła katolickiego na temat duszpasterstwa osób homoseksualnych, Homosexualitatis problema, 1.10.1986
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, Dokument wyjaśniający stosunek Kościoła katolickiego do przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako Komunia, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako Komunia, Communionis notio, 28.05.1992
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, Orationis formas, 15.10.1989
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, (tłumaczenie: L'Osservatore Romano), wydany 31.05.2004
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, List podpisany przez kard. Josepha Ratzingera i abp Angelo Amato, wydany 31.05.2004 (publ. 31.07)
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii, List do Biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii, Retentiores Episcoporum Synodi, 17.05.1979
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Kardynała Josepha Höffnera, Arcybiskupa Kolonii, o przeprowadzonym badaniu dotyczącym "Opus Angelorum", List do Kardynała Josepha Höffnera, Arcybiskupa Kolonii, o przeprowadzonym badaniu dotyczącym "Opus Angelorum", Litteris diei 1 Dicembris 1977, 24.09.1983
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do O. Charlesa Currana, List do O. Charlesa Currana, Questa Congregazione, 25.05.1986
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do O. Edwarda Schillebeeckx'a, List do O. Edwarda Schillebeeckx'a, Depuis un certain temps, 20.11.1980
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do O. Edwarda Schillebeeckx'a OP, List do O. Edwarda Schillebeeckx'a OP, La Congrégation pour la Doctrine, 13.11.1984
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Ordynariuszów miejsca przypominający niektóre normy dotyczące egzorcyzmów, List do Ordynariuszów miejsca przypominający niektóre normy dotyczące egzorcyzmów, Inde ab aliquot annis, 29.09.1985
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Ordynariuszy Miejsca i do Przełożonych Generalnych Zakonnych, List do Ordynariuszy Miejsca i do Przełożonych Generalnych Zakonnych, Litteris Encyclicis, 13.01.1971
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Przewielebnych Biskupów Konferencji Episkopatu o interpretacji Dokumentów Soboru Watykańskiego II, List do Przewielebnych Biskupów Konferencji Episkopatu o interpretacji Dokumentów Soboru Watykańskiego II, Cum Oecumenicum Concilium, 25.07.1966
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do wszystkich Ordynariuszy miejsca i Zakonnych Przełożonych Generalnych o dyspensie od celibatu kapłańskiego, List do wszystkich Ordynariuszy miejsca i Zakonnych Przełożonych Generalnych o dyspensie od celibatu kapłańskiego, Per Litteras ad universos, 14.10.1980
 • Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, List o Instytutach Świeckich, List wydany z okazji 70 rocznicy wydania Konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclessia, dotyczącej powołania instytutów świeckich w Kościele, 4.06.2017
 • Kongregacja Nauki Wiary, List o nierozerwalności Małżeństwa, List o nierozerwalności Małżeństwa, Haec Sacra Congregatio, 11.04.1973
 • Kongregacja Nauki Wiary, List o pogrzebie kościelnym, List o pogrzebie kościelnym, Complures Conferentiae, 29.05.1973
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii, List okólny dotyczący materii eucharystycznej i jakości chleba i wina używanego do sprawowania celebracji (15.06.2017)
 • Święta Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, 16.01.1988
 • Marc Ouellett, List otwarty prefekta Kongregacji ds. Biskupów do abpa Carla Marii Vigano, List otwarty w sprawie zarzutów kierowanych pod adresem Stolicy Apostolskiej związanych z postacią kard. McCarricka, 7.10.2018
 • Kongregacja Nauki Wiary, List w sprawie książki Human Sexuality, List w sprawie książki Human Sexuality, The book "Human Sexuality", 13.07.1979
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Liturgia rzymska i inkulturacja. IV Instrukcja, Liturgia rzymska i inkulturacja. IV Instrukcja dla poprawnego wprowadzenia soborowej Konstytucji o liturgii (De Liturgia Romana et Inculturatione) - opublikowana 1994.01.25
 • Zenon Grocholewski, Łączyć studium ze świętością, Przemówienie kard. Zenona Grocholewskiego w Seraphicum w Rzymie, 11.03.2006
 • Kongregacja Nauki Wiary, Modyfikacje do tekstu "Normae de gravioribus delictis", Zmodyfikowany tekst norm prawnych dotyczących przestępstw osądzanych przez Kongregację Nauki Wiary (m.in. apostazji, schizmy, uzurpacji sakramentów, pedofilii), 15.07.2010
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła, Instrukcja Kongregacji ds. Duchowieństwa, wydana 29.06.2020
 • Angelo Amato, Nicola Gori, Niezwykłe wydarzenie o światowym zasięgu, Wywiad z kard. Angelo Amato - po beatyfikacji Jana Pawła II
 • Kongregacja Nauki Wiary, Normy "Sacramentorum sanctitatis tutela", Wprowadzenie historyczne do dokumentów obejmujących sprawy karne zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary (w tym pedofilii, uzurpacji sakramentów, naruszenia tajemnicy spowiedzi)
 • Kongregacja Nauki Wiary, Normy duszpasterskie dotyczące udzielania sakramentalnego rozgrzeszenia ogólnego, Normy duszpasterskie dotyczące udzielania sakramentalnego rozgrzeszenia ogólnego, Sacramentum Paenitentiae, 16.06.1972
 • Kongregacja Nauki Wiary, Normy dyspensowania od celibatu kapłańskiego, Normy dyspensowania od celibatu kapłańskiego, Praeterquam aliis, 14.10.1980
 • Kongregacja Nauki Wiary, Normy określające sposób przygotowania w Kuriach Diecezjalnych i Zakonnych spraw dotyczących przeniesienia kapłana do stanu świeckiego z dyspensą od o, Normy określające sposób przygotowania w Kuriach Diecezjalnych i Zakonnych spraw dotyczących przeniesienia kapłana do stanu świeckiego z dyspensą od obowiązków wynikających ze Święceń Wyższych, Antequam causam reductionis, 13.01.1971
 • Kongregacja Nauki Wiary, Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań, Dokument Kongregacji Nauki Wiary (1978 r.) razem z aktualnym wstępem (2011) dotyczący norm rozpoznawania prywatnych objawień
 • Kongregacja Nauki Wiary, Normy proceduralne prowadzenia procesu o rozwiązanie węzła małżeńskiego na mocy przywileju wiary, Normy proceduralne prowadzenia procesu o rozwiązanie węzła małżeńskiego na mocy przywileju wiary, Processum, 1.12.1973
 • Kongregacja Nauki Wiary, Nota do Anglicanorum coetibus, Nota do Konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus 4.11.2009
 • Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, Nota wydana 24.11.2002 - tłumaczenie nieoficjalne (tłum. Ks. Stanisław Czerwik)
 • Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna na temat pewnych aspektów ewangelizacji, Nota na temat pewnych aspektów ewangelizacji wydana 3.12.2007
 • Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, Nota dotycząca udziału katolików w życiu społecznym i politycznym, wydana 24.11.2002
 • Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat książki Jacquesa Dupuis "Ku chrześcijańskiej teologii pluralizmu religijnego", Nota na temat książki Jacquesa Dupuis "Ku chrześcijańskiej teologii pluralizmu religijnego" (ed. Queriniana, Brescia 1997), wydana 24.01.2001
 • Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, Nota Kongregacji Nauki Wiary na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, wydana 21.12.2020
 • Kongregacja ds. Biskupów, Nota Sekretariatu Stanu, Nota Sekretariatu Stanu do dekretu w sprawie biskupów należących do Bractwa św. Piusa X, 4 lutego 2009
 • Kongregacja Nauki Wiary, Nota w sprawie niektórych pism o. Marciana Vidala CSsR, Nota w sprawie publikacji o. Marciana Vidala, dotyczących teologii moralnej, wydana 22.02.2001
 • Kongregacja Nauki Wiary, Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary, Nota Kongregacji Nauki Wiary zawierająca wskazówki duszpasterskie i praktyczne dotyczące Roku Wiary, ogłoszonego listem "Porta fidei" Benedykta XVI
 • Kongregacja Nauki Wiary, Kongregacja ds. Kultu, Kongregacja ds. Duchowieństwa, Notyfikacja, Notyfikacja międzydykasterialna w sprawie kursów diakonatu dla kobiet, 17.09.2001
 • Kongregacja Nauki Wiary, Nowy sposób postępowania w badaniu prawowierności nauki, Nowy sposób postępowania w badaniu prawowierności nauki, Sacra Congregatio, 15.01.1971
 • Kongregacja Nauki Wiary, O banalizacji seksualności, Nota w związku z pewnymi interpretacjami "Światłości świata", 22.12.2010
 • Angelo Amato, O Encyklice "Deus caritas est", Komentarz do encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est"
 • Achille Silvestrini, O Kościele w Ziemi Świętej, List kard. Achille Silvestriniego do biskupów nt. sytuacji Kościoła w Ziemi Świętej
 • Kongregacja Seminariów i Uniwersytetów, O niektórych zagadnieniach wychowania duchowieństwa, List Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów o niektórych zagadnieniach wychowania duchowieństwa, 5.07.1959
 • Święta Kongregacja Konsystorialna, O strojach niewiast, Instrukcja o dbałości o przyzwoity strój kobiet, 6.01.1930
 • Święta Kongregacja Kultu Bożego, O tytule bazyliki mniejszej, Dokument przedstawiający odnowione zasady funkcjonowania bazylik mniejszych 9.11.1989
 • Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele, Dokument odpowiadający na pytania dotyczące eklezjologii i ekumenizmu, opublikowany 29.06.2007. Tłumaczenie wg L'Osservatore Romano
 • Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele, Dokument odpowiadający na pytania dotyczące eklezjologii i ekumenizmu, opublikowany 29.06.2007
 • Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedzi na pytania dotyczące sztucznego odżywiania i nawadniania, Odpowiedzi na pytania z zakresu etyki medycznej, 1.08.2007
 • Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedzi na pytania dotyczące sztucznego odżywiania i nawadniania (Komentarz), Komentarz do "Odpowiedzi na pytania" z zakresu etyki medycznej, 1.08.2007
 • Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedź na przedłożone wątpliwości, Odpowiedź na przedłożone wątpliwości, Patres Sacrae Congregationis, 29.11.1982
 • Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedź na przedłożone wątpliwości dotyczące interpretacji Dekretu Ecclesiae Pastorum, Odpowiedź na przedłożone wątpliwości dotyczące interpretacji Dekretu Ecclesiae Pastorum, Con lettera in data 2 luglio 1982, 7.07.1983
 • Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedź na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki Północnej dotyczące sterylizacji w szpitalach katolickich, Odpowiedź na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki Północnej dotyczące sterylizacji w szpitalach katolickich, Quaecumque sterilizatio, 13.03.1975
 • Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedź na pytanie dotyczące udzielania rozgrzeszenia ogólnego, Odpowiedź na pytanie dotyczące udzielania rozgrzeszenia ogólnego, In the case, 1978
 • Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedź na wątpliwości dotyczące dekretu Ecclesiae Pastorum, Odpowiedź na wątpliwości dotyczące dekretu Ecclesiae Pastorum, Patres Sacrae Congregationis, 25.06.1980
 • Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedź na wątpliwość dotyczącą ważności chrztu, Odpowiedź na wątpliwość dotyczącą ważności chrztu we wspólnocie "Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich", powszechnie zwanej mormonami, 5.06.2001
 • Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie, Prezentacja orędzia fatimskiego - w tym 3 tajemnicy
 • Jose Saraiva Martins, Otworzyły serca Duchowi Świętemu, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 14.05.2005
 • José Saraiva Martins, Prośba o kanonizację Josemarii Escrivy de Balaguera, Prośba o kanonizację Josemarii Escrivy de Balaguera, 6.10.2002
 • Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Prośba o zaliczenie Ojca Pio do grona świętych, Prośba prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o zaliczenie Ojca Pio do grona święTych (16.05.2002)
 • Kongregacja Nauki Wiary, Prymat Następcy Piotra w tajemnicy Kościoła, Dokument Kongregacji Nauki Wiary powstały w oparciu o sympozjum "Prymat Następcy Piotra", mający przypomnieć istotne elementy katolickiej nauki o prymacie
 • Luis F. Ladaria Ferrer, Prymat wspólnego dobra, Prezentacja dokumentu "Oeconomicae et pecuniariae quaestiones" Kongregacji Nauki Wiary, 17.05.2018
 • Zenon Grocholewski, Przemówienie podczas zgromadzenia plenarnego, Przemówienie podczas zgromadzenia plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej, 21.01.2008
 • Stanisław Ryłko, Przemówienie w Sydney, Przemówienie podczas XXIII Światowego Dnia Młodzieży w Sydney, 20.07.2008
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej, Rescriptum ex audientia, Odpowiedź na pytanie w sprawie obowiązywania dokumentu dotyczącego osób z tendencjami homoseksualnymi, 8.04.2008
 • Kongregacja Nauki Wiary, Rescriptum ex audientia sanctissimi, Reskrypt o ustanowieniu Kolegium do rozpatrywania odwołań duchownych w sprawach "delicta graviora" 3.11.2014
 • Kongregacja Nauki Wiary, Reskrypt o nowym sformułowaniu n. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego, Reskrypt o nowym sformułowaniu numeru 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczącym kary śmierci.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Reskrypt z audiencji dotyczącej "Wyznania wiary" i "Przysięgi wierności", Reskrypt z audiencji dotyczącej "Wyznania wiary" i "Przysięgi wierności", In audientia, 19.09.1989
 • Kongregacja Nauki Wiary, Responsa ad proposita dubia w sprawie formuł chrzcielnych, Odpowiedzi na pytania w sprawie używania formuł chrzcielnych w języku inkluzywnym, 1.02.2008
 • Kongregacja Nauki Wiary, Responsum ad dubium odnośnie do udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci, Odpowiedź Kongregacji Nauki Wiary na przedłożoną wątpliwość, czy Kościół może udzielać błogosławieństwa związkom osób tej samej płci (22.02.2021)
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Rok Eucharystii. Wskazania i propozycje, Instrukcja "Rok Eucharystii. Wskazania i propozycje", na rok 2004-2005, wydana 15.10.2004
 • Kongregacja Nauki Wiary, Rozmowa z siostrą Marią Łucją od Jezusa i od Niepokalanego Serca, Relacja ze spotkania biskupa Tarcisio Bertone z siostrą Łucją, ostatnim żyjącym uczestnikiem Objawień Fatimskich
 • Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego, Rozpocząć na nowo od Chrystusa, Instrukcja na temat odnowionego zaangażowania życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu, wyd. 19.05.2002
 • Kongregacja Nauki Wiary, Samaritanus bonus, List „Samaritanus bonus” o opiece nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia. 14.07.2020
 • Nicola Gori, Angelo Becciu, Symfonia miłości, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej (John H. Newman, Józefina Vannini, Maria Chiramel Mankidiyan, Dulce Pontes, Małgorzata Bays), 13.10.2019
 • L'Osservatore Romano, Synteza modyfikacji w "Normae de gravioribus delictis", Syntetyczne ujęcie zmian w normach prawnych dotyczących przestępstw osądzanych przez Kongregację Nauki Wiary, w tym apostazji, schizmy, pedofilii
 • Gerhard Ludwig Muller, Świadectwo o mocy łaski, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary pisze o duszpasterskich problemach oraz nauce o nierozerwalności małżeństwa i sytuacji osób rozwiedzionych, które powtórnie zawarły małżeństwo
 • Kongregacja Nauki Wiary, Tłumaczenie artykułu "Carnis resurrectionem" w Symbolu Apostolskim, Tłumaczenie artykułu "Carnis resurrectionem" w Symbolu Apostolskim, L'articolo "Carnis resurrectionem", 2.12.1983
 • Zenon Grocholewski, Tożsamość kapłańska a duszpasterstwo powołań, Referat Przewodniczącego Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, 20.04.2002
 • Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące legalizacji związków między osobami homoseksualnymi, Dokument skierowany do biskupów i polityków katolickich, zawierający argumenty przeciw legalizacji związków homoseksualnych, 03.06.2003
 • Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnych, Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnych, Omosessualit, 24.07.1992
 • Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków między osobami homoseksualnymi, Dokumenty wyjaśniający stosunek Kościoła Katolickiego do projektów legalizacji związków homoseksualnych, wyd. 3.06.2003, opubl. 31.07.2003
 • Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi i komentarz do dokumentu Zbawienie i Kościół "ARCIC II", Uwagi i komentarz do dokumentu Zbawienie i Kościół "ARCIC II", The following observations, 20.11.1988
 • Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi o Raporcie Końcowym "ARCIC I", Uwagi o Raporcie Końcowym "ARCIC I", The Co-Chairmen, 27.03.1982
 • Kongregacja Nauki Wiary, Wokół Instrukcji Dignitas personae, Komentarz do Instrukcji Dignitas personae, dotyczącej niektórych problemów bioetycznych, 12.12.2008
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej wpisane do kalendarza liturgicznego Kościoła na całym świecie, Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów stanowi, aby to nowe wspomnienie zostało wpisane do wszystkich Kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych do odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Wyjaśnienie doktrynalne dotyczące końcowej części formuły "Wyznania wiary", Wyjaśnienie dotyczące "Wyznania wiary", które składa się w przypadkach określonych przez prawo kanoniczne. 29.06.1998
 • Stanisław Ryłko, Wywiad (Gianluca Biccini), Wywiad udzielony wysłannikowi L'Osservatore Romano podczas XXIII Światowego Dnia Młodzieży w Sydney, 15.07.2008
 • Kongregacja Nauki Wiary, Wyznanie wiary, "Professio Fidei et Iusiurandum fidelitatis" - formuła wyznania wiary obowiązująca przy obejmowaniu urzędów kościelnych oraz "Przysięga wierności"
 • Angelo Amato, Wzorem posługi kapłańskiej są apostołowie, Wywiad w sprawie dekretu Kongregacji Nauki Wiary dotyczącego udzielania święceń kapłańskich kobietom
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W