Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Nauczanie Benedykta XVI: Przemówienia i orędzia

Przemówienia, orędzia i przesłania Papieża Benedykta XVI (kolejność chronologiczna)

Zobacz wykaz:
 • Kościół budzi się w duszach, Ostatnie spotkanie papieża Benedykta XVI z kolegium kardynałów - 28.02.2013
 • "Logos" ma serce, Przemówienie Benedykta XVI na zakończenie rekolekcji w Watykanie 23.02.2013
 • Sobór źródłem entuzjazmu i nadziei, Przemówienie do duchowieństwa diecezji rzymskiej 14.02.2013
 • Przyszłość należy do Boga, "Lectio divina" - rozważanie w Rzymskim Wyższym Seminarium Duchownym, 8.02.2013
 • Kiedy młodzi ludzie nie mają nadziei, społeczeństwo nie ma przyszłości, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady Kultury 7.02.2013
 • Małżeństwo a relacja między wiarą i porządkiem naturalnym, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej nt. nierozerwalności małżeństwa i właściwego rozumienia "dobra małżonków" - 26.01.2013
 • Serwisy społecznościowe: portale prawdy i wiary, nowe przestrzenie ewangelizacji, Orędzie na XLVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (tłum. wg. L'Osservatore Romano) - 24.01.2013
 • Ściany nośne wolnego społeczeństwa, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego 7.01.2013
 • Orędzie na Światowy Dzień Chorego: "Idź i ty czyń podobnie", Orędzie Papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego 2013, wydane 2.01.2013
 • Chrystus czeka na waszą wolną odpowiedź, Przemówienie do uczestników 35. Europejskiego Spotkania Młodzieży, 29.12.2012
 • Niech pokój zapanuje w każdym zakątku ziemi, Bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi - 25.12.2012
 • Ten, kto broni Boga, broni człowieka, Przemówienie do Kolegium Kardynalskiego, Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu, 21.12.2012
 • Tylko miłość może ocalić od upadku, Przemówienie na placu Hiszpańskim - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8.12.2012
 • Błogosławieni pokój czyniący, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2013 (wersja L'Osservatore Romano)
 • Błogosławieni pokój czyniący, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2013 (wydane 8.12.2012)
 • Kod genetyczny teologii katolickiej, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej 7.12.2012
 • Nauka społeczna i nowa ewangelizacja, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" - 3.12.2012
 • Zbawcza misja Chrystusa obejmuje całą ludzkość, Przemówienie na rozpoczęcie Konsystorza zwyczajnego. 24.11.2012
 • Świadkowie piękna wiary, Przesłanie do uczestnikwó XVII sesji publicznej Akademii Papieskich, 21.11.2012
 • Chrześcijańska nauka o cierpieniu, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych 17.11.2012
 • Ekumenizm w dobie nowej ewangelizacji, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan 15.11.2012
 • Droga piękna kieruje umysł i serce ku Bogu, Przemówienie po projekcji filmu "Sztuka i wiara - Via Pulchritudinis", 25.10.2012
 • Misjonarze nowej ewangelizacji, Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2013 (wydane 18.10.2012)
 • Orędzie na Wielki Post 2013, Orędzie Papieża Benedykta XVI na Wielki Post 2013 - "Wiara w miłość pobudza do miłości..."
 • Migracje: pielgrzymka wiary i nadziei, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2013, wydane 12.10.2012
 • W drodze ze współczesnymi nam ludźmi, Przemówienie Papieża Benedykta XVI podczas obiadu z uczestnikami Synodu Biskupów poświęconego nowej ewangelizacji, 12.10.2012
 • Świętość wprowadza odwieczne "dziś" Boga w "dziś" człowieka naszej epoki, Przemówienie do biskupów, którzy uczestniczyli w Soborze Watykańskim II (inauguracja Roku Wiary) - 12.10.2012
 • Niezapomniane słowa "Dobrego Papieża", Przemówienie Benedykta XVI do uczestników pochodu podczas inauguracji Roku Wiary - 11.10.2012
 • Powołania znakiem nadziei opartej na wierze, Orędzie na 50. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 21.04.2013 (wydane 6.10.2012)
 • Wspólnota w wierze i świadectwo, Przemówienie podczas przekazania adhortacji "Ecclesia in Medio Oriente" - Podróż Benedykta XVI do Libanu 14-16.09.2012
 • Jezus jednoczy tych, którzy Go kochają, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w siedzibie Syryjskiego Patriarchatu w Charfet - Podróż Benedykta XVI do Libanu 14-16.09.2012
 • Niech Bóg błogosławi cały Bliski Wschód, Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Bejrucie - Podróż Benedykta XVI do Libanu 14-16.09.2012
 • Składajcie odważne świadectwo, że Bóg pragnie pokoju, Przemówienie podczas spotkania z członkami rządu i innych instytucji - Podróż Benedykta XVI do Libanu 14-16.09.2012
 • Misja i odwaga w głoszeniu prawdy, Przemówienie podczas spotkania w patriarchacie ormiańskim - Podróż Benedykta XVI do Libanu 14-16.09.2012
 • Nadszedł czas, aby muzułmanie i chrześcijanie solidarnie położyli kres przemocy i wojnom, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w Bkerke - Podróż Benedykta XVI do Libanu 14-16.09.2012
 • Liban jest przykładem dla całego świata, Przemówienie powitalne w Bejrucie - Podróż Benedykta XVI do Libanu 14-16.09.2012
 • Aby odnaleźć to, co dla wiary najistotniejsze, Przemówienie podczas podpisania adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Medio Oriente" - Podróż Benedykta XVI do Libanu 14-16.09.2012
 • Gdy sztuka pomaga potrzebującym, Przemówienie po koncercie zorganizowanym z inicjatywy Caritasu z Ratzybony 11.08.2012
 • Radosna bawarska kultura rodzi się z głębokiej akceptacji świata, Przemówienie na zakończenie "bawarskiego wieczoru" 3.08.2012
 • Symfonia pokoju między narodami, Przemówienie po koncercie West-Eastern Divan Orchestra 11.07.2012
 • Najpiękniejsze wspomnienia z całego Soboru, Przemówienie podczas wizyty w ośrodku "Ad gentes" w Nemi, 6.07.2012
 • Głośmy słowa prawdy, które zostawił nam Pan Jezus, Przemówienie do nowych metropolitów w uroczystość św. Piotra i Pawła, 29.06.2012
 • Widzę, że życie na nowo się rozpoczyna, Przemówienie podczas wizyty w Rovereto di Novi w Emilii-Romanii, nawiedzonej przez trzęsienie ziemi, 26.06.2012
 • Ziemia Święta i regiony wschodnie potrzebują waszej pomocy, Przemówienie do uczestników sesji ROACO, Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim, 21.06.2012
 • Niech Kongres będzie dla was owocnym doświadczeniem komunii z Chrystusem, Przesłanie na 50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie, 17.06.2012
 • Papież liczy na waszą pomoc, Przemówienie do Papieskiej Akademii Kościelnej, kształcącej dyplomatów Stolicy Apostolskiej, 11.06.2012
 • Nowa ewangelizacja w portach lotniczych, Przemówienie do kapelanów lotnictwa cywilnego, 11.06.2012
 • Sport uczy szacunku dla drugiego, Przesłanie Papieża z okazji Euro 2012 - 6.06.2012
 • Trzęsienie ziemi w Emilii-Romanii, Przesłanie Papieża do ofiar trzęsienia ziemi - Światowe Spotkanie Rodzin 1-3 czerwca 2012
 • W czasach kryzysu potrzebujemy relacji opartych na bezinteresowności i miłości, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz cywilnych i wojskowych - Światowe Spotkanie Rodzin 1-3 czerwca 2012
 • Szczęśliwe dzieciństwo każdemu z nas daje przedsmak raju, Rozmowa z uczestnikami spotkania rodzin podczas Święta Świadectw - Światowe Spotkanie Rodzin 1-3 czerwca 2012
 • Racją posługi kapłańskiej jest miłość do Jezusa, Przemówienie do kapłanów - Światowe Spotkanie Rodzin 1-3 czerwca 2012
 • Dążcie do wzniosłych ideałów i bądźcie święci!, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą - Światowe Spotkanie Rodzin 1-3 czerwca 2012
 • Ewangeliczny zaczyn w życiu pojedynczych osób i wspólnot, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Mediolanu - Światowe Spotkanie Rodzin 1-3 czerwca 2012
 • "O bracia, nie w te tony…!", Przemówienie po koncercie w La Scali - Światowe Spotkanie Rodzin 1-3 czerwca 2012
 • Bądźcie świadkami radości płynącej z wiary, Przemówienie do członków Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech, 26.05.2012
 • Wskazania duszpasterskie na nasze czasy, Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch, 24.05.2012
 • Mam wokół siebie przyjaciół, Przemówienie na zakończenie obiadu z kardynałami - 85 rocznica urodzin Papieża, 21.05.2012
 • Ewangelia daru i bezinteresowności, Przemówienie podczas audiencji dla przedstawicieli trzech włoskich ruchów katolickiego laikatu, 19.05.2012
 • Trzy kobiety - trzy życiowe wybory, Przemówienie po projekcji filmu "Maryja z Nazaretu", 16.05.2012
 • Dobro wspólne przeważa nad dobrem jednostki, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Sansepolcro - wizyta w Arezzo i Sansepolcro, 13.05.2012
 • Na górze, gdzie miłość ukrzyżowana rani i porywa, Przemówienie do wspólnoty franciszkańskiej w Alwerni - wizyta w Arezzo i Sansepolcro, 13.05.2012
 • Dziełu ewangelizacji winna towarzyszyć światowa kampania modlitwy, Przemówienie do krajowych dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych, 11.05.2012
 • Zaufanie i dialog fundamentem przyszłości, Przemówienie do delegacji Latynoamerykańskiego Kongresu Żydowskiego, 10.05.2012
 • Powołaniem kapłanów jest służba ludowi Bożemu, Przemówienie do wykładowców i alumnów Papieskiego Kolegium Hiszpańskiego, 10.05.2012
 • Heroiczna wierność Papieżowi i Stolicy Apostolskiej, Przemówienie do Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, 7.05.2012
 • Bez miłości nauka traci swój humanizm, Przemówienie podczas wizyty w rzymskiej siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca, 3.05.2012
 • List otwarty do świata, Przesłanie z okazji XVIII sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 27.04.2012
 • Wspieracie misję ewangelizacyjną Kościoła, Przemówienie do członków Fundacji Papieskiej, 21.04.2012
 • Dziękuję Bogu za lata życia i posługi, Przemówienie po koncercie z okazji 85. urodzin Benedykta XVI, 20.04.2012
 • Słowo Boże najwyższą regułą wiary Kościoła, Przesłanie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Komisji Biblijnej, 18.04.2012
 • Turyści potrzebują duszpasterskiej troski Kościoła, Przesłanie z okazji VII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Turystyki, 18.04.2012
 • Płomyk w ciemnościach nocy, Orędzie Wielkanocne Urbi et Orbi, 8.04.2012
 • Święta, która fascynuje młodzież, Przesłanie z okazji 800-lecia konsekracji św. Klary, 1.04.2012
 • Kuba niech będzie domem dla wszystkich, Przemówienie pożegnalne w Hawanie - podróż do Meksyku i na Kubę, 23-29.09.2012
 • Nieście wszędzie miłość Papieża, Przemówienie podczas wizyty w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w El Cobre - podróż do Meksyku i na Kubę, 23-29.09.2012
 • Niech Bóg obficie błogosławi tę ziemię i jej mieszkańców, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na Kubie - podróż do Meksyku i na Kubę, 23-29.09.2012
 • Odnowa społeczna w sprawiedliwości i pokoju, Przemówienie podczas ceremonii pożegnania - podróż do Meksyku i na Kubę, 23-29.09.2012
 • Każde z was jest darem Bożym, Przemówienie do dzieci w Guanajuato - podróż do Meksyku i na Kubę, 23-29.03.2012
 • Nadzieja zmienia życie każdego człowieka, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej - podróż do Meksyku i na Kubę, 23-29.03.2012
 • Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży, Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2012 - "Radujcie się zawsze w Panu", opublikowane 15.03.2012
 • Spowiedź sakramentalna siłą nowej ewangelizacji, Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników, 9.03.2012
 • W ogrodzie Pisma Świętego, Przemówienie na zakończenie rekolekcji dla Papieża i Kurii Rzymskiej, 3.03.2012
 • Ludzka i chrześcijańska godność prokreacji, Przemówienie do uczestników zgromadzenia generalnego Papieskiej Akademii "Pro Vita" 25.02.2012
 • Praktykowanie miłości bliźniego jest udziałem w nowej ewangelizacji, Przemówienie do członków Koła św. Piotra, z okazji przekazania "obola", 24.02.2012
 • Postępujcie w sposób godny waszego powołania, Rozważanie "Lectio divina" dla kapłanów diecezji rzymskiej, 23.02.2012
 • Spotkanie z Kościołem Afryki jest chwilą łaski, Przemówienie do uczestników sympozjum biskupów Afryki i Europy 16.02.2012
 • Nowy nonkonformistyczny styl myślenia chrześcijan, Rozważanie "Lectio divina" w seminarium archidiecezji rzymskiej (List do Rzymian 12,1-2) - 15.02.2012
 • Afryka jest kontynentem przyszłości, Przemówienie do członków Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu, 10.02.2012
 • Jezus wszedł na zawsze w historię ludzką i wciąż w niej żyje, Przesłanie na międzynarodowy kongres na temat "Jezus, nasz współczesny", 9.02.2012
 • Priorytetem jest odnowa wiary, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Nauki Wiary, 27.01.2012
 • Świat potrzebuje świętych kapłanów, zdolnych uświęcać innych, Przemówienie do wykładowców i alumnów seminariów Kampanii, Umbrii i Kalabrii, 26.01.2012
 • Milczenie i słowo drogą ewangelizacji, Orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012 r, wydane 24.01.2012
 • Prawdziwe prawo jest nieodłączne od sprawiedliwości, Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej - 21.01.2012
 • Eucharystia otwarta na wszystkich jest prawdziwym miejscem jedności, Przemówienie do wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej - 20.01.2012
 • Świadectwo Kościoła ma charakter publiczny, Przemówienie do biskupów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki 19.01.2012
 • Potrzebna jest jedność chrześcijan w kwestiach etycznych i antropologicznych, Przemówienie do delegacji ekumenicznej z Finlandii 19.01.2012
 • Gościnność, solidarność i praworządność, Przemówienie do władz regionu Lacjum oraz gminy i prowincji rzymskiej, 12.01.2012
 • Kryzys może i powinien pobudzać do refleksji, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 9.1.2012
 • Potrzebne są nowe formy przekazywania Słowa Bożego, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2012, wydane 6.01.2012
 • Boskie Dzieciątko przyniosło na świat uniwersalne przesłanie pojednania i pokoju, Bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi - 25.12.2011
 • Jak dziś głosić Ewangelię?, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 22.12.2011
 • "Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie", Przemówienie podczas wizyty w rzymskim więzieniu w Rebibbi, 18.12.2011
 • Dzisiejszy świat potrzebuje nadziei, Przemówienie na Placu Hiszpańskim, 8.12.2011
 • Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2012 (wydane 8.12.2011)
 • Teolog człowiekiem Adwentu, Przemówienie do uczestników sesji Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 2.12.2012
 • Ewangelizacja i rodzina są nieodłączne, Przemówienie do uczestników XX zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, 1.12.2011
 • Pytanie o Boga jest kwestią najważniejszą, Przemówienie do uczestników XXV zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich, 25.11.2011
 • Afryko, bądź światłem świata, Przemówienie podczas przekazania Kościołom afrykańskim adhortacji "Africae munus" - Podróż Apostolska Benedykta XVI do Beninu 18-20.11.2011
 • Żyjcie w pokoju i sprawiedliwości, Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Kotonu - Podróż Apostolska Benedykta XVI do Beninu 18-20.11.2011
 • Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego, Orędzie Ojca Świętego na XX Światowy Dzień Chorego 2012 - "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (opublikowane 20.11.2011)
 • Afryko, bądź dla świata radosną nowiną!, Przemówienie podczas podpisania adhortacji apostolskiej "Africae munus" w Ouidah - Podróż Apostolska Benedykta XVI do Beninu 18-20.11.2011
 • Módlcie się za papieża i za dzieci całego świata, Przemówienie do dzieci w kościele św. Rity w Kotonu - Podróż Apostolska Benedykta XVI do Beninu 18-20.11.2011
 • Bądźcie krzewicielami jedności w swoich diecezjach, Przemówienie do biskupów w nuncjaturze apostolskiej w Kotonu - Podróż Apostolska Benedykta XVI do Beninu 18-20.11.2011
 • Jesteście twórcami swojej przyszłości, Przemówienie podczas spotkania z władzami politycznymi i społecznymi oraz przedstawicielami głównych religii w Kotonu - Podróż Apostolska Benedykta XVI do Beninu 18-20.11.2011
 • Kapłan musi być mądry i wielkoduszny, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem, seminarzystami i świeckimi w Ouidah - Podróż Apostolska Benedykta XVI do Beninu 18-20.11.2011
 • Przybywam do Beninu w duchu przyjaźni i braterstwa, Przemówienie podczas ceremonii powitania na lotnisku w Kotonu - Podróż Apostolska Benedykta XVI do Beninu 18-20.11.2011
 • Z ufnością przyzywajmy Matki Miłosierdzia, Przemówienie podczas wizyty w katedrze w Kotonu - Podróż Apostolska Benedykta XVI do Beninu 18-20.11.2011
 • Orędzie na Wielki Post 2012 r., Orędzie na Wielki Post 2012 r. (tłumaczenie L'Osservatore Romano), wydane 3.11.2011
 • Orędzie na Wielki Post 2012, Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2012 (wydane 3.11.2011)
 • Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za sprawę pokoju, Przemówienie w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu - Dzień Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość, 27.10.2011
 • Dalej jednoczmy się w tej wędrówce, Przemówienie na zakończenie spotkania w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu - Dzień Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość, 27.10.2011
 • Przyszłość Fundacji powierzam Bożej Opatrzności, Przemówienie do Fundacji Jana Pawła II, 24.10.2011
 • Powołania darem miłości Boga, Orędzie na XLIX Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2012 (wersja L'Osservatore Romano), opublikowane 18.10.2011
 • Powołanie darem miłości Boga, Orędzie na 49 Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 29.04.2012
 • Towarzyszę w drodze Kościołowi w Niemczech, Przemówienie pożegnalne na lotnisku - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • Kościół musi się wciąż nawracać, Przemówienie podczas spotkania z katolikami zaangażowanymi w Kościele i społeczeństwie - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • Niech w waszych oczach i sercach jaśnieje miłość, Przemówienie podczas czuwania modlitewnego z młodzieżą - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • Szukajmy nowych dróg ewangelizacji, Przemówienie podczas spotkania z Prezydium Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • Bądźmy zwiastunami Bożego pokoju, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Fryburga - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • Jesteśmy "Kościołem pierwszych wieków", Przemówienie do przedstawicieli Kościołów prawosławnych i Starożytnych Kościołów Wschodu - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • "Aby Mu towarzyszyli i by mógł ich wysyłać", Przemówienie podczas spotkania z seminarzystami w seminarium duchownym we Fryburgu - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • Jako ludzie wiary dajemy ważne świadectwo, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami wspólnot muzułmańskich - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • "Jak zyskam sobie łaskawego Boga?", Przemówienie podczas spotkania z członkami Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • Pamięć pomaga budować pokojową przyszłość, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej w Reichstagu - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • Przybyłem tutaj, by spotkać ludzi i rozmawiać z nimi o Bogu, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej w berlińskim zamku Bellevue - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa, Przemówienie w Bundestagu - podróż Benedykta XVI do Niemiec (22-25.09.2011)
 • Migracje a nowa ewangelizacja, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2012, wydane 21.09.2011
 • Na miłość Chrystusa można odpowiedzieć tylko miłością, Przemówienie do wolontariuszy na zakończenie ŚDM - podróż Papieża Benedykta XVI do Madrytu, na Światowy Dzień Młodzieży (18-21.08.2011)
 • Hiszpania może iść drogą postępu, nie rezygnując ze swej głęboko religijnej duszy, Przemówienie pożegnalne na lotnisku - podróż Papieża Benedykta XVI do Madrytu, na Światowy Dzień Młodzieży (18-21.08.2011)
 • Współpraca Kościoła i instytucji świeckich pokazuje, że dobro jednoczy, Przemówienie do komitetów odpowiedzialnych za organizację ŚDM - podróż Papieża Benedykta XVI do Madrytu, na Światowy Dzień Młodzieży (18-21.08.2011)
 • Życie tych młodych ludzi jest ogromnym dobrem dla całej ludzkości, Przemówienie w Instytucie św. Józefa - podróż Papieża Benedykta XVI do Madrytu, na Światowy Dzień Młodzieży (18-21.08.2011)
 • Zafascynowani pięknem miłości Chrystusa, bądźcie zawsze Jego wiernymi uczniami, Przemówienie podczas czuwania na lotnisku Cuatro Vientos - podróż Papieża Benedykta XVI do Madrytu, na Światowy Dzień Młodzieży (18-21.08.2011)
 • Musicie dawać świadectwo o spotkaniu z Chrystusem, Przemówienie do młodych zakonnic w klasztorze św. Wawrzyńca w Escorialu - podróż Papieża Benedykta XVI do Madrytu, na Światowy Dzień Młodzieży (18-21.08.2011)
 • Uniwersytet jest tym miejscem, w którym poszukuje się prawdy o osobie ludzkiej, Przemówienie do młodych wykładowców akademickich w bazylice Wawrzyńca - podróż Papieża Benedykta XVI do Madrytu, na Światowy Dzień Młodzieży (18-21.08.2011)
 • Nadzieja na przyszłość Kościoła i świata, Przemówienie powitalne - podróż Papieża Benedykta XVI do Madrytu, na Światowy Dzień Młodzieży (18-21.08.2011)
 • To przesłanie jest skierowane również do tych, którzy nie wierzą, Przemówienie do młodzieży na Plaza de Cibeles - podróż Papieża Benedykta XVI do Madrytu, na Światowy Dzień Młodzieży (18-21.08.2011)
 • Dziennik o rozległych horyzontach, Przemówienie Papieża w redakcji L'Osservatore Romano. 5.07.2011
 • Szukajcie prawdy i bądźcie świadkami miłości, Przemówienie podczas inauguracji wystawy zorganizowanej przez Papieską Radę Kultury - 60 rocznica święceń kapłańskich Benedykta XVI, 1.07.2011
 • Miliony dzieci czekają na pomoc, Przemówienie do uczestników XXXVII Konferencji FAO, 1.07.2011
 • Doświadczenie braterstwa jest ściśle związane z kapłaństwem, Przemówienie podczas obiadu z kardynałami - 60 rocznica święceń kapłańskich Benedykta XVI, 1.07.2011
 • Rozum, który kieruje się wiarą, wypełnia swoje powołanie, Przemówienie podczas wręczenia Nagrody im. Ratzingera, 30.06.2011
 • Chrońcie dziedzictwo moralne i kulturowe, bo ono jest podstawą pokoju i szacunku, Przemówienie podczas spotkania z władzami Republiki San Marino - wizyta duszpasterska w diecezji San Marino-Montefeltro, 19.06.2011
 • Wasze serce jest oknem otwartym na nieskończoność, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą - wizyta duszpasterska w diecezji San Marino-Montefeltro, 19.06.2011
 • Trzeba działać z coraz większym zaangażowaniem, Przemówienie na otwarcie Kongresu Diecezji Rzymskiej 13.06.2011
 • Oby nigdy więcej wasz lud nie był gnębiony, traktowany z nieufnością i pogardą!, Przemówienie do przedstawicieli Cyganów przybyłych z różnych krajów Europy, 11.06.2011
 • Musimy szukać nowych sposobów skutecznego głoszenia Ewangelii, Przemówienie do uczestników I Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 30.05.2011
 • "Caritas" wyraża troskę Kościoła o potrzebujących, Przemówienie do uczestników 19. Zgromadzenia Ogólnego "Caritas Internationalis", 27.05.2011
 • Ewangelia źródłem prawdziwej kultury, Przemówienie do wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu "Sacro Cuore", 21.05.2011
 • Jesteście naszymi przedstawicielami, Rozmowa Papieża z astronautami z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, 21.05.2011
 • Kościół nieustannie zaleca korzystanie z kierownictwa duchowego, Przemówienie do wykładowców i studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum, 19.05.2011
 • Trzeba zwalczać społeczne i kulturowe nierówności w zglobalizowanym świecie, Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu z okazji 50. rocznicy ogłoszenia encykliki "Mater et Magistra" 16.05.2011
 • Kościół musi nieustannie odnawiać swoją misję ewangelizacyjną, Przemówienie do uczestników zgromadzenia zwyczajnego Najwyższej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych 14.05.2011
 • W rodzinie spotykają się ze sobą teologia ciała i teologia miłości, Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, 13.05.2011
 • Katolików i żydów łączy obowiązek walki z ubóstwem i niesprawiedliwością, Przemówienie do przedstawicieli żydowskiej organizacji B'nai B'rith International, 12.05.2011
 • Ewangelia jest największą siłą przemiany świata, Przemówienie Papieża do przedstawicieli świata kultury, sztuki i gospodarki w bazylice Sta Maria della Satute - wizyta w Akwilei i Wenecji. 8.05.2011
 • Nie lękajcie się iść pod prąd, Przemówienie Papieża w weneckiej bazylice św. Marka - wizyta w Akwilei i Wenecji. 8.05.2011
 • Tylko Chrystus jest nadzieją ludzkości, Przemówienie powitalne Papieża - wizyta w Akwilei i Wenecji. 7.05.2011
 • W zmieniającym się świecie strzeżcie wielkiego dziedzictwa tej ziemi, Przemówienie Papieża do przedstawicieli 15 diecezji regionu Triveneto - wizyta w Akwilei i Wenecji. 7.05.2011
 • Mosty dialogu między ludami i narodami, Przemówienie Papieża do mieszkańców Wenecji na Molo św. Marka - wizyta w Akwilei i Wenecji. 7.05.2011
 • Liturgia jest szczególnym świadkiem żywej Tradycji Kościoła, Przemówienie do uczestników IX Międzynarodowego Kongresu Liturgicznego 6.05.2011
 • Muzyka, która zrodziła się z wiary w Boga, Przemówienie po koncercie w Auli Pawła VI - 5.05.2011
 • Poprzez swoje Słowo Bóg pragnie przekazać nam prawdę o sobie i o ludzkości, Przesłanie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Komisji Biblijnej - 2.05.2011
 • Kościół sprzyja spotkaniu i dialogowi, Przemówienie do uczestników 17. zgromadzenia Europejskiej Unii Nadawców (EBU)
 • Prawo do wolności religijnej jest ściśle związane z godnością każdego człowieka, Przesłanie z okazji 17. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych - 29.04.2011
 • Niech Chrystus zmartwychwstały otworzy ludom drogę do wolności, sprawiedliwości i pokoju, Orędzie Wielkanocne "Urbi et orbi", 24.04.2011
 • Modlitwa i zapał misyjny Jana Pawła II, Przemówienie Benedykta XVI po projekcji filmu "Jan Paweł II. Szukałem was". 9.04.2011
 • Pobożność ludowa i nowa ewangelizacja, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, 8.04.2011
 • Przyszłość wolna od nienawiści i zemsty jest możliwa, Przemówienie podczas wizyty w Fosse Ardeatine, 27.03.2011
 • Miejsce braterskiego dialogu wierzących z niewierzącymi, Papieskie przesłanie wideo z okazji inaguracji Dziedzińca Pogan w Paryżu, 25.03.2011
 • W kwestii zła w człowieku i historii ostatnie słowo należy do Boga, Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników, 25.03.2011
 • Wielki rozum i wielka miłość idą w parze, Przemówienie na zakończenie rekolekcji dla Papieża i Kurii Rzymskiej, 19.03.2011
 • Przesłanie z okazji obchodów 150. rocznicy zjednoczenia Włoch, Przesłanie Papieża do Prezydenta Republiki Włoskiej z okazji 150. rocznicy zjednoczenia Włoch, 17.03.2011
 • Bądźcie promotorami współpracy, solidarności i humanizmu, Przemówienie do przedstawicieli Krajowego Stowarzyszenia Gmin Włoskich , 12.03.2011
 • Musicie być bardziej świadkami niż nauczycielami, "Lectio divina" dla kapłanów diecezji rzymskiej, 10.03.2011
 • Chrześcijańska miłość jest więzią, która wyzwala, "Lectio divina" w Rzymskim Wyższym Seminarium Duchownym, 4.03.2011
 • Mówmy ludziom o Bogu, posługując się nowymi językami cyfrowymi, Przemówienie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, 28.02.2011
 • Gdy człowiek postępuje wbrew sumieniu, rani samego siebie, Przemówienie z okazji zgromadzenia generalnego Papieskiej Akademii "Pro Vita" 26.02.2011
 • Rola internetu w formacji seminaryjnej, Przemówienie z okazji zgromadzenia plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej 7.02.2011
 • Wierni mają prawo do szybko i sprawnie działających trybunałów kościelnych, Przemówienie do członków Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, 4.2.2011
 • Trzeba zdecydowanie czynić postępy na drodze ku pełnej jedności, Przemówienie do członków Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim i Starożytnymi Kościołami Wschodnimi, 28.01.2011
 • Nowe technologie komunikacyjne i głoszenie Ewangelii, Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, opublikowane 24.01.2011
 • Orzeczenia sądowe muszą odzwierciedlać prawdę o małżeństwie, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej 22.1.2011
 • Wnoście wielkoduszny wkład w formację polskich kapłanów, Przemówienie do Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie, 17.01.2011
 • Wszyscy chrześcijanie powinni głosić Ewangelię, Przemówienie do przedstawicieli Drogi Neokatechumenalnej 17.01.2011
 • Rodzina uczy wartości ludzkich i chrześcijańskich oraz solidarności, Przemówienie do władz regionu Lacjum oraz miasta i prowincji Rzymu, 14.01.2011
 • Prawo do wolności religijnej jest pierwszym z praw, Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego. 10.01.2011
 • Zglobalizowany świat pilnie potrzebuje ewangelizacji, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2011, opublikowane 6.01.2011
 • Prawdziwą radością jest dzielenie się z innymi, Przemówienie podczas obiadu z bezdomnymi w Auli Pawła VI - 26.12.2010
 • Światło Bożego Narodzenia ogarnia tych, którzy otwierają się na miłość, Bożonarodzeniowe orędzie "Urbi et Orbi", 25.12.2010
 • Musimy trwać w wierze i czynić dobro, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 20.12.2010
 • Niech praca uczonych i artystów odzwierciedla wielkość oraz piękno naszej chrześcijańskiej nadziei, Przesłanie z okazji XV sesji publicznej Akademii Papieskich, 15.12.2010
 • Przesłanie ufności dla każdego człowieka, Przemówienie na placu Hiszpańskim w święto Niepokalanego Poczęcia NMP - 8.12.2010
 • Wolność religijna drogą do pokoju, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2011 r., wydane 8.12.2010 (wersja wg L'Osservatore Romano)
 • Poznanie i miłość fundamentem teologii, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej 3.12.2010
 • Orędzie na XIX Światowy Dzień Chorego, Orędzie na XIX Światowy Dzień Chorego 2011 wydane 21.11.2010 (wersja wg L'Osservatore Romano)
 • Ekumenizm jest centralnym zadaniem Kościoła, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, 18.11.2010
 • Powołania w służbie wspólnot Kościoła, Orędzie na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2011, wydane 15.11.2010
 • Przesłanie na 25. Konferencję Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, Przesłanie do uczestników 25. Konferencji Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, opublikowane 15.11.2010
 • Nowe i kreatywne języki, pozwalające prowadzić dialog ze wszystkimi, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady Kultury, 13.11.2010
 • Siła, która jednoczy Kościół i ludzi między sobą, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. 11.11.2010
 • Dla chrześcijanina każdy człowiek jest sanktuarium Boga, Przemówienie podczas wizyty w ośrodku "Obra Beneficio Social de Nen Deu" w Barcelonie - podróż Papieża Benedykta XVI do Hiszpanii (6-7.11.2010)
 • Modlitwą i sercem obejmuję wszystkich Hiszpanów, Przemówienie podczas ceremonii pożegnalnej - podróż Papieża Benedykta XVI do Hiszpanii (6-7.11.2010)
 • Kościół uobecnia wśród ludzi Chrystusa, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej - podróż Papieża Benedykta XVI do Hiszpanii (6-7.11.2010)
 • Poszukiwanie prawdy jest warunkiem autentycznej wolności, Przemówienie podczas wizyty w katedrze w Santiago de Compostela - podróż Papieża Benedykta XVI do Hiszpanii (6-7.11.2010)
 • Orędzie na Wielki Post 2011, Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2011 - tłumaczenie wg. L'Osservatore Romano
 • "Z Chrystusem jesteście pogrzebani w Chrzcie, z Nim jesteście także wskrzeszeni", Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2011 (wydane 4.11.2010)
 • Przesłanie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady "Iustitia et Pax", Przesłanie skierowane do Papieskiej Rady "Iustitia et Pax", 3.11.2010
 • Nauka jest miejscem spotkania człowieka z naturą i potencjalnie ze Stwórcą, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 28.10.2011
 • Walka z głodem - rozwój oparty na braterstwie, Przesłanie na Światowy Dzień Wyżywienia, wydane 15.10.2010
 • Jedna rodzina ludzka, Orędzie na 97. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2011 r., wydane 27.09.2010
 • Jedna rodzina ludzka, Orędzie na XVI Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2011 (wydane 27.09.2010)
 • Dialog między kulturami wzbogaca całą wspólnotę, Przemówienie pożegnalne na lotnisku, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • Profetyczne powołanie chrześcijan i ich pasterzy, Przemówienie podczas spotkania z biskupami, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • Dzieci są cennym darem od Boga, Przemówienie podczas spotkania z gruą odpowiedzialnych za ochronę dzieci, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • Świadectwo wierności przemawia bardziej niż słowa, Przemówienie podczas czuwania modlitewnego w Hyde Parku przed beatyfikacją J.H. Newmana, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • Zostaliśmy stworzeni, by być kochani i obdarzać miłością, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą przed katedrą westminsterską, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • Niech Bóg błogosławi Walijczykom, Przemówienie podczas spotkania z delegacją katolików z Walii, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • Każdy z nas jest kochany i niezbędny, Przemówienie podczas wizyty w Domu św. Piotra, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • Powołaniem Kościoła jest przyjmowanie wszystkich, ale nigdy kosztem prawdy chrześcijańskiej, Przemówienie podczas wizyty u arcybiskupa Canterbury, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • Świat rozumu i świat wiary potrzebują siebie wzajemnie, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych w Westminster Hall, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • To, co nas łączy, jest większe od tego, co nas dzieli, Przemówienie podczas nabożeństwa ekumenicznego w opactwie westminsterskim, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • Dialog między religiami musi się toczyć na różnych płaszczyznach, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami innych religii, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • Chrześcijański fundament społeczeństwa nowoczesnego i wielokulturowego, Przemówienie podczas spotkania z królową w pałacu Holyrood House, podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, 16-19.09.2010
 • Biskupstwo jest posługą miłości, Przemówienie do uczestników kursu dla biskupów z krajów misyjnych, 11.09.2010
 • Służcie dobru wspólnemu Europy, Przemówienie do członków Biura Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 8.09.2010
 • Śmierć - szczera i droga przyjaciółka, Przemówienie po koncercie w Castel Gandolfo, 7.09.2010
 • Przesłanie z okazji 100. urodzin bł. Matki Teresy z Kalkuty, Przesłanie papieskie, wysłane do Zgromadzenia Misjonarek Miłości, z okazji 100. rocznicy urodzin Matki Teresy z Kalkuty (5.09.2010)
 • Orędzie na XXVI Światowy Dzień Młodzieży 2011, Orędzie na XXVI Światowy Dzień Młodzieży 2011 w Madrycie (opublikowane 6.08.2010)
 • Orędzie na XXVI Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie, Orędzie Benedykta XVI na XXVI Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie (2011), wydane 6.08.2010, tłumaczenie Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM
 • Pan prowadzi nas i prowadzi mnie, Przemówienie po projekcji filmu o pontyfikacie Benedykta XVI, 29.07.2010
 • Prostota i pokora św. Józefa, Przemówienie podczas poświęcenia nowej fontanny w Watykanie 5.07.2010
 • Mniejszości chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie pragną wolności religijnej i pokoju, Przemówienie do delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola 28.06.2010
 • Przedstawiciel papieski jest znakiem obecności i miłości Następcy Piotra, Przemówienie do przełożonych i alumnów Papieskiej Akademii Kościelnej 14.06.2010
 • Podstawowym priorytetem kapłana jest codzienna modlitwa i więź z Chrystusem, Przemówienie Papieża i odpowiedzi na pytania kapłanów podczas czuwania na zakończenie Roku Kapłańskiego 10.06.2010
 • Niech chrześcijanie i muzułmanie razem stają się zaczynem pokoju i pojednania, Przemówienie podczas ceremonii pożegnania - podróż apostolska Benedykta XVI na Cypr 4-6.06.2010
 • Bliski Wschód jest drogi sercom wszystkich chrześcijan, Apel skierowany do wspólnoty międzynarodowej podczas przekazania dokumentu dla Synodu Biskupów poświęconego Bliskiemu Wschodowi - podróż apostolska Benedykta XVI na Cypr 4-6.06.2010
 • Bogate dziedzictwo wspólnoty maronickiej, Przemówienie podczas wizyty w katedrze Matki Bożej Łaskawej - podróż apostolska Benedykta XVI na Cypr 4-6.06.2010
 • Trzy sposoby propagowania prawdy moralnej w życiu publicznym, Przemówienie podczas spotkania z władzami i korpusem dyplomatycznym - podróż apostolska Benedykta XVI na Cypr 4-6.06.2010
 • Wasza wierność Ewangelii przyniesie pożytek całemu społeczeństwu Cypru, Przemówienie podczas spotkania z cypryjską wspólnotą katolicką - podróż apostolska Benedykta XVI na Cypr 4-6.06.2010
 • Do rozwiązywania problemów potrzebna jest mądrość i moc łaski, Przemówienie podczas spotkania prawosławnym arcybiskupem Cypru Chryzostomem II - podróż apostolska Benedykta XVI na Cypr 4-6.06.2010
 • Przybywam do was jako pielgrzym i sługa sług Bożych, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej - podróż apostolska Benedykta XVI na Cypr 4-6.06.2010
 • Dialog i braterska współpraca na drodze do jedności, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego przed kościołem Hagia Kiriaki Chrysopolitissa - podróż apostolska Benedykta XVI na Cypr 4-6.06.2010
 • Prawa uzyskiwane przez migrantów wiążą się z obowiązkami, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, 28.05.2010
 • Nie ma nic piękniejszego niż poznanie Chrystusa i dzielenie się z innymi przyjaźnią z Nim, Przemówienie do uczestników zgromadzenia Papieskich Dzieł Misyjnych, 21.05.2010
 • Polityka a świadectwo o Chrystusie i praktykowanie miłości, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich, 21.05.2010
 • Wschód i Zachód, tradycja i nowoczesność spotykają się w muzyce, Przemówienie po koncercie zorganizowanym z inicjatywy Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla, 20.05.2010
 • Wyrażam wszystkim moją wdzięczność, Przemówienie pożegnalne na lotnisku - podróż apostolska Benedykta XVI do Portugalii 11-14.05.2010
 • Cierpienie przeżywane z Jezusem służy zbawieniu braci, Przemówienie do chorych po Mszy św. przed sanktuarium w Fatimie 13.05.2010 - podróż apostolska Benedykta XVI do Portugalii 11-14.05.2010
 • Trzeba wychowywać nowe pokolenie w duchu służby, Przemówienie podczas spotkania z członkami organizacji zajmujących się duszpasterstwem społecznym, Fatima 13.05.2010 - podróż apostolska Benedykta XVI do Portugalii 11-14.05.2010
 • Pasterze są odpowiedzialni za otwarcie Kościoła, Przemówienie podczas spotkania z biskupami Portugalii, Fatima 13.05.2010 - podróż apostolska Benedykta XVI do Portugalii 11-14.05.2010
 • U stóp Pani Fatimskiej składam problemy świata i nadzieje ludzkości, Przemówienie w Kaplicy Objawień w Fatimie 12.05.2010 - podróż apostolska Benedykta XVI do Portugalii 11-14.05.2010
 • Twórzcie piękno, ale przede wszystkim niech w waszym życiu będzie miejsce dla piękna, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami świata kultury w Lizbonie 12.05.2010 - podróż apostolska Benedykta XVI do Portugalii 11-14.05.2010
 • Przesłanie z okazji 50-lecia sanktuarium Chrystusa Króla w Almadzie, Przesłanie wygłoszone w Lizbonie 11.05.2010 - podróż apostolska Benedykta XVI do Portugalii 11-14.05.2010
 • Liczę na was i na wasze modlitwy, Słowo do młodzieży zgromadzonej przed nuncjaturą apostolską w Lizbonie 11.05.2010 - podróż apostolska Benedykta XVI do Portugalii 11-14.05.2010
 • Przybywam jako pielgrzym do Matki Boskiej Fatimskiej, Przemówienie powitalne podczas podróży apostolskiej Benedykta XVI do Portugalii 11-14.05.2010
 • Odważnie dokonujcie wyborów na całe życie i bądźcie im wierni, Przemówienie papieskie podczas spotkania z młodzieżą w Turynie - 2.05.2010
 • Wizerunek Boga, który wyrwał nas ze śmierci, Rozważanie papieskie przed Całunem - Turyn - 2.05.2010
 • Św. Józef Benedykt Cottolengo - prawdziwy mistrz miłosierdzia, Przemówienie podczas spotkania z chorymi w Małym Dziele Bożej Opatrzności - Turyn - 2.05.2010
 • Życie gospodarcze to działalność prowadzona "przez" i "dla" ludzi, Przemówienie do uczestników XVI Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 30.04.2010
 • Bądźcie serdecznymi przyjaciółmi Jezusa, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w porcie - podróż Benedykta XVI na Maltę - 18.04.2010
 • Strzeżcie swojego dziedzictwa wiary i kultury, Przemówienie pożegnalne na lotnisku - podróż Benedykta XVI na Maltę - 18.04.2010
 • Niech Bóg błogosławi wszystkich mieszkańców Malty i Gozo, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku - podróż Benedykta XVI na Maltę - 17.04.2010
 • Świat potrzebuje świadectwa waszej wiary, Przemówienie podczas spotkania przed kościołem św. Pawła - podróż Benedykta XVI na Maltę - 17.04.2010
 • Pius XII wielkim nauczycielem wiary, nadziei i miłości, Przemówienie po projekcji filmu "Sotto il cielo di Roma" - 9.04.2010
 • Niech moc zmartwychwstania Chrystusa napełni całą ludzkość, by budowała przyszłość w miłości, Orędzie Wielkanocne "Urbi et Orbi" 4.04.2010
 • Módlmy się jedni za drugich i módlmy się razem, Przemówienie podczas spotkania z niemiecką wspólnotą luterańską w Rzymie 14.03.2010
 • Kapłaństwo wymaga radykalnej ciągłości między formacją seminaryjną a formacją stałą, Przemówienie do uczestników sympozjum teologicznego zorganizowanego przez Kongregację ds. Duchowieństwa 12.3.2010
 • "Kryzys" sakramentu pokuty jest wyzwaniem przede wszystkim dla kapłanów, Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską 11.03.2010
 • Nic nie zastąpi miłości bliźniego, Przemówienie do członków włoskiej ochrony cywilnej 6.03.2010
 • Zasłuchane serce Maryi, Przemówienie na zakończenie rekolekcji dla Papieża i Kurii Rzymskiej 27.02.2010
 • Orędzie na XXV Światowy Dzień Młodzieży, Orędzie na XXV Światowy Dzień Młodzieży - "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne", wydane 22.02.2010
 • Uczmy się przeżywać z Chrystusem cierpienia życia duszpasterskiego, Przemówienie - "lectio divina" dla duchowieństwa diecezji rzymskiej 18.02.2010
 • Dzięki pomocy charytatywnej ubodzy odzyskują poczucie godności i nadzieję na przyszłość, Przemówienie w rzymskim schronisku "Caritasu" przy dworcu Termini 14.02.2010
 • Bioetyka i naturalne prawo moralne, Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii "Pro Vita" 13.02.2010
 • W Roku Kapłańskim prośmy, aby słowa Pana stały się drogą i życiem w nas, z nami i przez nas, Przemówienie - "lectio divina" w Rzymskim Wyższym Seminarium Duchownym, 12.02.2010
 • Kościół gani i potępia wszelkie naruszenie godności i praw nieletnich, Przemówienie do uczestników XIX Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, 8.02.2010
 • Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2010, wydane 6.02.2010
 • Należy wystrzegać się pseudoduszpasterskich rozwiązań w badaniu ważności małżeństw, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej 29.01.2010
 • Tradycja i dialog z kulturami, Przemówienie do akademii papieskich, 28.01.2010
 • Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa, Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
 • Chcemy tworzyć nadal więź prawdziwego braterstwa z narodem Przymierza, Przemówienie w rzymskiej synagodze 17.01.2010
 • Niech Fryzynga będzie miejscem życia w wierze i radości, Przemówienie do delegacji z Fryzyngi, która nadała Papieżowi honorowe obywatelstwo, 16.01.2010
 • Wspólne świadectwo wierze jest pierwszym zadaniem Kościoła wszystkich czasów, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary, 15.01.2010
 • Osoba ludzka i dobro wspólne w centrum zarządzania sprawami publicznymi, Przemówienie do władz regionu Lacjum, miasta i prowincji Rzymu, 14.01.2010
 • Kto chce budować pokój, musi chronić środowisko naturalne i życie ludzkie, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego 11.01.2010
 • Jesteście bezcennym skarbem Kościoła, Przemówienie podczas spotkania z ubogimi w stołówce Wspólnoty św. Idziego, 27.12.2009
 • W Betlejem znajdujemy naszą nadzieję, Orędzie "Urbi et Orbi" 25.12.2009
 • Jesteśmy przyjaciółmi tych, którzy znają Boga i tych, którzy Go jeszcze nie znają, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 21.12.2009
 • Święci znakiem skuteczności Ewangelii zbawienia, Przemówienie do członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 19.12.2009
 • Niepokalana Dziewico, dziękuję za Twoją obecność w sercu Rzymu, Przemówienie na Placu Hiszpańskim 8.12.2009
 • Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2010 Roku, wyd. 8.12.2009
 • Orędzie na XVIII Światowy Dzień Chorego, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Chorego 2010, wydane 22.11.2009
 • Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2010, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego 2010, opublikowane 22.11.2009
 • Bądźcie zwiastunami i świadkami nadziei, Przemówienie podczas spotkania z artystami 21.11.2009
 • Misją uniwersytetów katolickich jest propagowanie nowej syntezy humanistycznej, Przemówienie do wykładowców i studentów rzymskich uczelni papieskich, 19.11.2009
 • Musimy jak najszybciej zwalczyć głód i niedożywienie na świecie, Przemówienie w FAO na rozpoczęcie światowego spotkania poświęconego bezpieczeństwu żywnościowemu 16.11.2009
 • Należy zwiększyć inwestycje rolnicze w krajach ubogich, Przesłanie Papieża na Światowy Dzień Wyżywienia 2009, 16.11.2009
 • Świadectwo budzi powołania, Orędzie na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2010, wydane 13.11.2009
 • Sprawiedliwość społeczna i ewangelizacja, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady "Cor Unum" 13.11.2009
 • Orędzie na Wielki Post 2010, Orędzie na Wielki Post 2010, wydane 30.10.2009
 • Nowe technologie mogą pomagać w krzewieniu poszanowania godności i wartości osoby ludzkiej, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu 29.10.2009
 • Biblia jest duszą teologii i źródłem autentycznej duchowości, Przemówienie do wspólnoty akademickiej Papieskiego Instytutu Biblijnego 26.10.2009
 • Małoletni migranci i uchodźcy, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2010 (wydane 16.10.2009)
 • Chrześcijaństwo nie jest ideą, filozofią czy teologią, ale sposobem życia, miłością, Rozważanie Ojca Świętego na rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego Afryce, 5.10.2009
 • Prawdziwa autonomia uniwersytetu wyraża się w odpowiedzialności za wartość prawdy, Przemówienie podczas spotkania z przestawicielami świata akademickiego - Podróż apostolska Benedykta XVI do Czech 26-28.09.2009
 • Poszukiwanie prawdy nie stanowi zagrożenia dla tolerancji czy pluralizmu kulturowego, Przemówienie podczas spotkania z władzami politycznymi i administracyjnymi Republiki Czeskiej - Podróż apostolska Benedykta XVI do Czech 26-28.09.2009
 • Wasza ziemia była miejscem spotkania różnych ludów, tradycji i kultur, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej - Podróż apostolska Benedykta XVI do Czech 26-28.09.2009
 • Z serca błogosławię was i wszystkie wasze Kościoły, Przemówienie do patriarchów i arcybiskupów większych katolickich Kościołów Wschodnich 19.09.2009
 • Św. Bonawentura był poszukiwaczem Boga i piewcą stworzenia, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Bagnoregio 6.09.2009 - wizyta Papieża w Viterbo i Bagnoregio
 • To nie człowiek znajduje Prawdę, ale Prawda znajduje człowieka, Przemówienie po projekcji filmu o św. Augustynie 2.09.2009
 • Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2009, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, wydane 29.06.2009
 • Rola Biskupa Rzymu w dążeniu do pełnej jedności, Przemówienie do uczestników sesji ROACO, 27.06.2009
 • Nigdy więcej wojny, przemocy i niesprawiedliwości w Ziemi Świętej, Przemówienie do uczestników sesji ROACO, 25.06.2009
 • Bądźcie wiernymi przyjaciółmi Jezusa jak Ojciec Pio, Przemówienie podczas spotkania po Mszy św. w San Giovanni Rotondo, 21.06.2009
 • Pusty Grób mówi o nadziei, która nie zawodzi, Przemówienie podczas wizyty w Bazylice Grobu Świętego - Jerozolima - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • W przyjaźni z Ormiańskim Kościołem Apostolskim, Przemówienie podczas wizyty w katedrze św. Jakuba - Jerozolima - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Nigdy więcej wojny i terroryzmu!, Przemówienie pożegnalne na lotnisku Ben Guriona - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Światło ze Wschodu oświeciło cały świat, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego - Jerozolima - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Pokój jest darem Boga i dziełem człowieka, Przemówienie podczas spotkania ze zwierzchnikami religijnymi Galilei - Nazaret - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Obyście jak najszybciej mogli cieszyć się pokojem, Przemówienie podczas pożegnania na dziedzińcu pałacu prezydenckiego w Betlejem - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Pokojowe współistnienie narodów jest możliwe, Przemówienie podczas wizyty na terytorium palestyńskim - Betlejem - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Szpital oazą spokoju dla bezbronnych, Przemówienie podczas wizyty w szpitalu dziecięcym Caritasu - Betlejem - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Potrzeba odwagi, by poskromić żądzę odwetu, Przemówienie podczas wizyty w obozie dla uchodźców Aida - Betlejem - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Muzułmanie i chrześcijanie w dialogu, Przemówienie podczas spotkania z muzułmanami przed meczetem Omara - Jerozolima - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Kościół nie zawróci z drogi trwałego pojednania, Przemówienie podczas spotkania ze wspólnotą żydowską w siedzibie Wielkiego Rabinatu Izraela - Jerozolima - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Pomagajmy chrześcijanom w Ziemi Świętej, Przemówienie podczas modlitwy "Regina caeli" w Wieczerniku z ordynariuszami Ziemi Świętej - Jerozolima - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Nie ustawajcie w modlitwie o pokój, Przemówienie podczas wizyty w konkatedrze łacińskiej - Jerozolima - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Imiona i cierpienia ofiar nie mogą być zapomniane, Przemówienie podczas wizyty w Instytucie Pamięci "Yad Vashem" - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Posłuszeństwo prawdzie umożliwia dialog, Przemówienie podczas spotkania z organizacjami zaangażowanymi w dialog międzyreligijny, Jerozolima - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Dziękuję wszystkim za gorące przyjęcie, Przemówienie podczas ceremonii pożegnalnej w Ammanie - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Przybywam, by modlić się o pokój w Ziemi Świętej, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Trwałe bezpieczeństwo opiera się na zaufaniu, Przemówienie podczas spotkania z prezydentem Izraela w Jerozolimie - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Kościół to Chrystus i my, to Chrystus z nami, Przemówienie podczas poświęcenia kamieni węgielnych pod budowę dwóch kościołów katolickich w Ammanie - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Religia otwiera nowe horyzonty, Przemówienie podczas spotkania przed meczetem im. Króla Husajna Bin Talala w Ammanie - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Bogactwo tradycji Kościołów Wschodnich, Przemówienie podczas nieszporów w greckomelchickiej katedrze św. Jerzego w Ammanie - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Jak Mojżesz z nadzieją patrzmy w przyszłość, Przemówienie podczas wizyty w sanktuarium Mojżesza na górze Nebo - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Uniwersytet miejscem dialogu i zgłębiania prawdy, Przemówienie podczas poświęcenia kamienia węgielnego pod uniwersytet katolicki w Madabie - podróż do Ziemi Świętej 8-15.05.2009
 • Wiara pomaga zobaczyć życie tak, jak widzi je Bóg, Przemówienie podczas wizyty w ośrodku "Regina Pacis" w Ammanie - podróż do Ziemi Świętej 8-13.05.2009
 • Przybywam do Jordanii, aby uczcić święte miejsca biblijne, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej w Ammanie - podróż do Ziemi Świętej 8-13.05.2009
 • Przesłanie z okazji 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Rumunii, Przesłanie do katolickiego metropolity Bukaresztu, 6.05.2009
 • Godność osoby i prawa człowieka to kwestia centralna, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 4.05.2009
 • Matko naszej nadziei, podaruj nam Twoje serce i oczy, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami L'Aquili po trzęsieniu ziemi, 28.04.2009
 • Tradycja i Pismo Święte przenikają się nawzajem, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Komisji Biblijnej 23.04.2009
 • Przesłanie na 900. rocznicę śmierci św. Anzelma, Przesłanie na 900. rocznicę śmierci św. Anzelma z Canterbury, wydane 15.04.2009
 • Nowa wiosna nadziei, Orędzie Wielkanocne Urbi et Orbi 12.04.2009
 • Niech światowe spotkanie młodzieży ukaże dynamizm Kościoła i jego wieczną młodość, Przemówienie podczas audiencji dla młodzieży hiszpańskiej 6.04.2009
 • Poznałem z bliska naród odważny i zdecydowany się odrodzić, Przemówienie podczas ceremonii pożegnalnej na lotnisku w Luandzie - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Serdeczność i radość świętującej Afryki pozostały mi w pamięci, Przemówienie podczas spotkania z dziennikarzami w samolocie - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Decydujące i wytrwałe działania kobiet w historii, Przemówienie podczas spotkania z katolickimi stowarzyszeniami kobiet w Luandzie - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Nie bójcie się decyzji na całe życie, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na stadionie Coqueiros w Luandzie - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Mieszkańcy Kamerunu, starajcie się zwalczać niesprawiedliwość, ubóstwo i głód, Przemówienie podczas ceremonii pożegnalnej - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Staję na waszej ziemi z uczuciami szacunku i przyjaźni, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej w Luandzie - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Afrykanie powinni być pierwszymi twórcami swego rozwoju, Przemówienie podczas spotkania z władzami politycznymi w Angoli - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Niech kapłańska posługa będzie waszą drogą do świętości, Przemówienie podczas spotkania z biskupami Angoli oraz Wysp Św. Tomasza i Książęcej - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Radość Kościoła w Afryce niech będzie radością Kościoła powszechnego, Przemówienie po Mszy św. z okazji przekazania "Instrumentum laboris" II Synodu Biskupów - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Szymon z Cyreny, Afrykanin, pomógł Jezusowi nieść krzyż, Przemówienie podczas spotkania z chorymi - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Potrzebna jest nowa teologia braterstwa, aby przezwyciężyć konflikty etniczne i egoizm, Przemówienie podczas spotkania z członkami Nadzwyczajnej Rady Synodu Biskupów poświęconego Afryce - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Wiara i rozum odrzucają przemoc i totalitaryzm, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami wspólnoty muzułmańskiej - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Umacniajcie swoją apostolską solidarność, Przemówienie podczas spotkania z Konferencją Episkopatu Kamerunu - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Przybywam, aby umocnić moich braci i siostry w wierze, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku w Jaunde - podróż apostolska do Kamerunu i Angoli 17-23.03.2009
 • Rok Kapłański będzie czasem pogłębienia misyjnego wymiaru kapłaństwa, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa, 16.03.2009
 • Adoracja najlepszym przygotowaniem do komunii eucharystycznej, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 13.03.2009
 • Oby chrześcijanie, żydzi i muzułmanie mogli żyć w pokoju w Ziemi Świętej, Przemówienie do członków delegacji Wielkiego Rabinatu Izraela, 12.03.2009
 • Historię Rzymu ukształtowało starożytne prawo i wiara chrześcijańska, Przemówienie podczas spotkania z rzymską radą miejską 9.03.2009
 • Blaski i cienie posługi w wielkomiejskich parafiach, Odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkania z duchowieństwem Rzymu, 26.02.2009
 • Orędzie Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży, Orędzie na XXIV Światowy Dzień Młodzieży, wydane 22.02.2009
 • Człowiek to coś więcej niż kombinacja informacji genetycznych, Przemówienie do uczestników XV Zgromadzenia Zwyczajnego Papieskiej Akademii "Pro Vita" 21.02.2009
 • Z radością spotykam się z przyszłymi kapłanami mojej diecezji, Przemówienie do alumnów Rzymskiego Wyższego Seminarium Duchownego 20.02.2009
 • Trzeba zapewnić wszystkim jednakowy dostęp do zasobów ziemi, Przemówienie do uczestników obchodów 30 rocznicy powstania IFAD, 20.02.2009
 • Małe terytorium z wielką misją, Przemówienie do uczestników kongresu z okazji 80. rocznicy powstania Państwa Watykańskiego 14.2.2009
 • Widzialne centrum Kościoła katolickiego, Przemówienie z okazji 80. rocznicy powstania Państwa Watykańskiego 12.2.2009
 • Negowanie Szoah jest niedopuszczalne, Do delegacji Konferencji Przewodniczących Największych Amerykańskich Organizacji Żydowskich 12.2.2009
 • Życia ludzkiego należy strzec i otaczać je troską, Przemówienie do chorych i ich opiekunów, 11.02.2009
 • Osoby konsekrowane promieniują charyzmatem miłości, Przemówienie do zakonników i zakonnic z okazji obchodów Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, 2.02.2009
 • Życie ma wielką wartość, nawet kiedy jego piękno przysłania tajemnica cierpienia, Orędzie Ojca Świętego na XVII Świętowy Dzień Chorego (wersja L'Osservatore Romano), wydane 2.02.2009
 • Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2009, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Chorego 2009, opublikowane 2.2.2009
 • Ziarno nadziei dla świata, Przemówienie członków Międzynarodowej Komisji Wspólnej ds. Dialogu Teologicznego miądzy Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosławnym, 30.01.2009
 • Wrodzona zdolność do małżeństwa jest darem Stwórcy, Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej, 29.01.2009
 • Przesłanie z okazji intronizacji Patriarchy Cyryla, Przesłanie do nowego patriarchy Wszechrusi, Cyryla, wydane 28.01.2009
 • Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni, Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, wydane 24.01.2009
 • Łączność z Biskupem Rzymu jednoczy Kościoły partykularne z Kościołem powszechnym, Przemówienie podczas audiencji dla nowego Patriarchy Kościoła syryjskiego, 23.01.2009
 • Orędzie na 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, Orędzie na 46 Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2009, wydane 20.01.2009
 • Poszukiwanie jedności w prawdzie, Przemówienie do ekumenicznej delegacji z Finlandii, 19.01.2009
 • Muzyka sakralna pozwala nam otrzeć się o majestat i piękno Boga, Przemówienie po koncercie z okazji 85. urodzin ks. Georga Ratzingera, 17.01.2009
 • Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich, Przesłanie do uczestników spotkania rodzin w Meksyku, 15.01.2009
 • Droga Neokatechumenalna wielkoduszną posługą ewangelizacyjną, Przemówienie z okazji 40. rocznicy powstania pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej w Rzymie, 10.01.2009
 • Wojna nigdy niczego nie rozwiązuje, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego 8.1.2009
 • Jeśli każdy myśli tylko o sobie, świat popada w ruinę, Bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi, 25.12.2008
 • Wydarzenia minionego roku wskazują drogę ku przyszłości, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 22.12.2008
 • Zapewniam was o mojej miłości i modlitwie, Przemówienie do dzieci z Akcji Katolickiej 20.12.2008
 • Sztuka i historia pomagają odnaleźć własne korzenie, Przemówienie do wykładowców i studentów Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijańskiej, 20.12.2008
 • Dzięki wam wielu ludzi czuje się bliżej Boga i Kościoła, Przemówienie z okazji 25-lecia Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego, 18.12.2008
 • Ewangelia jest drogą do osiągnięcia pełni życia, Przemówienie do studentów i wykładowców wyższych uczelni rzymskich, 11.12.2008
 • Post pomoże nam otworzyć serca na miłość Boga i bliźniego, Orędzie na Wielki Post 2009 (wersja opublikowana w L'Osservatore Romano), 11.12.2008
 • Orędzie na Wielki Post 2009, Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2009, opublikowane 11.12.2008
 • Bez fundamentu etycznego prawom człowieka brak oparcia, Przemówienie po koncercie z okazji 60-lecia Powszechnej Deklaracja Praw Człowieka, 10.12.2008
 • Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2009 (opubl. 8.12.2008)
 • Prawo naturalne i poszukiwanie etyki uniwersalnej, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 5.12.2008
 • Wzajemny szacunek drogą do pokoju na Bliskim Wschodzie, Przemówienie do Katolikosa Cylicji Arama I, 24.11.2008
 • Prawdziwe piękno jest drogą chrześcijańskiego humanizmu, Przesłanie Ojca Świętego z okazji XIII Sesji Publicznej Akademii Papieskich
 • W szczególny sposób Kościół liczy na kobiety, Przemówienie do Papieskiej Rady ds. Świeckich, 15.11.2008
 • Imieniem Boga mogą być tylko pokój i braterstwo, Przemówienie do uczestników pierwszego seminarium zorganizowanego przez Forum katolicko-muzułmańskie 6.11.2008
 • Nie ma sprzeczności między rozumieniem stworzenia w świetle wiary a nauką, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk 31.10.2008
 • Wolni od pychy intelektualnej, dążymy do prawdziwej Mądrości, Przemówienie do wykładowców i studentów rzymskich uczelni kościelnych 30.10.2008
 • Budował braterski dialog na Wschodzie i Zachodzie, Przemówienie na zakończenie Mszy św. w 50. rocznicę wyboru Jana XXIII, 28.10.2008
 • Prostota, odwaga i cierpienie Jana Pawła II, Przemówienie po projekcji filmu "Świadectwo" 16.10.2008
 • Mistycyzm muzyki Brucknera, Przemówienie po koncercie Wiener Philharmoniker 13.10.2008
 • Egoizm i spekulacje są przeszkodami w walce z głodem, Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia (wydane 13.10.2008)
 • Słowo Boże jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość, Przemówienie papieskie na rozpoczęcie I kongregacji generalnej Synodu Biskupów, 6.10.2008
 • Chrześcijańską miłość małżeńską można pojąć tylko sercem, Przesłanie do uczestników kongresu z okazji 40. rocznicy «Humanae vitae» - 2.10.2008
 • Niech Bóg błogosławi Francję!, Przemówienie pożegnalne - podróż do Francji z okazji 150 rocznicy objawień w Lourdes 12-15.09.2008
 • Trzeba, by każdy czuł się w Kościele jak u siebie, Przemówienie podczas spotkania z Konferencją Episkopatu w Lourdes - podróż do Francji z okazji 150 rocznicy objawień w Lourdes 12-15.09.2008
 • Lourdes jest miejscem jedności, nadziei i nawrócenia, Przemówienie podczas procesji ze świecami w Lourdes - podróż do Francji z okazji 150 rocznicy objawień w Lourdes 12-15.09.2008
 • Łączą mnie silne więzi z kulturą francuską, Przemówienie podczas wizyty w Instytucie Francuskim - podróż do Francji z okazji 150 rocznicy objawień w Lourdes 12-15.09.2008
 • Duch otwiera przed umysłem człowieka nowe horyzonty, Przemówienie podczas modlitewnego czuwania młodzieży - podróż do Francji z okazji 150 rocznicy objawień w Lourdes 12-15.09.2008
 • Słowo Boże duszą apostolatu i życia kapłańskiego, Homilia podczas nieszporów w katedrze Notre-Dame - podróż do Francji z okazji 150 rocznicy objawień w Lourdes 12-15.09.2008
 • Konferencja prasowa (podróż do Francji), Konferencja prasowa w samolocie podczas podróży do Francji 12-15.09.2008
 • Dialog Kościoła z państwem jest wciąż otwarty, Ceremonia powitalna w pałacu Elizejskim - podróż do Francji z okazji 150 rocznicy objawień w Lourdes 12-15.09.2008
 • Kościół przeciwstawia się każdej formie antysemityzmu, Spotkanie z przedstawicielami środowisk żydowskich - podróż do Francji z okazji 150 rocznicy objawień w Lourdes 12-15.09.2008
 • Fundamentem prawdziwej kultury jest poszukiwanie Boga, Spotkanie z przedstawicielami świata kultury - podróż do Francji z okazji 150 rocznicy objawień w Lourdes 12-15.09.2008
 • Św. Paweł migrant i Apostoł Narodów, Orędzie na 95 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2009 r., wydane 24.08.2008
 • Św. Paweł - migrant i apostoł narodów, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2009, opublikowane 24.08.2008
 • Przesłanie z okazji 30 rocznicy śmierci Pawła VI, Przesłanie z okazji 30. rocznicy śmierci papieża Pawła VI (wydane 26.07.2008)
 • Otworzyliście serca młodzieży z całego świata, Przemówienie pożegnalne - podróż do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008
 • Dziękuję za ten pamiętny tydzień, Spotkanie z wolontariuszami ŚDM - podróż do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008
 • Zaufaliście działaniu Bożej łaski, Spotkanie z organizatorami ŚDM - podróż do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008
 • Otwierajcie serca na dary Ducha Świętego, Przemówienie podczas czuwania na hipodromie w Randwick - podróż do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008
 • Dążąc do jedności składamy świadectwo Chrystusowi, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego - podróż do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008
 • Łączy nas pragnienie pokoju i poszukiwanie sensu życia, Przemówienie podczas spotkania międzyreligijnego - podróż do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008
 • Jesteście świadkami nadziei dla innych, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą wspólnoty terapeutycznej przy Notre Dame - podróż do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008
 • Niech Duch Święty odnowi ten kraj, Przemówienie powitalne - podróż do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008
 • Życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na nabrzeżu Barangaroo - podróż do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008
 • Konferencja prasowa w samolocie, Konferencja prasowa w samolocie - podróż do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008
 • Przesłanie Papieża do mieszkańców Australii, Przesłanie papieskie wystosowane przed podróżą do Australii na XXIII Światowy Dzień Młodzieży Sydney - 12-21.07.2008
 • Paliusz znakiem jedności z Biskupem Rzymu, Przemówienie do nowych metropolitów, 30.06.2008
 • Słowa, które wysyłacie w eter, są echem wiecznego Słowa, Przemówienie do uczestników kongresu katolickich rozgłośni radiowych, 20.06.2008
 • Pragnę odwiedzić chrześcijan w Ziemi Świętej, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej ROACO, 19.06.2008
 • Podstawą wszelkiej nadziei jest prawdziwa miłość, Spotkanie z mieszkańcami podczas wizyty w Santa Maria di Leuca / Brindisi, 14.06.2008
 • Autentyczny dialog powinien być drogą wiary, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, 7.06.2008
 • Przesłanie do młodzieży na Polach Lednickich, Przesłanie telewizyjne do uczestników spotkania na Polach Lednickich, 7.06.2008
 • Wróćmy do filozofii, by lepiej zrozumieć współczesność, Przemówienie do uczestników VI Europejskiego Sympozjum Nauczycieli Akademickich, 7.06.2008
 • Mam nadzieję, że w 2010 r. przybędę na wystawienie Całunu, Przemówienie do pielgrzymów z archidiecezji turyńskiej, 2.06.2008
 • "Magnificat" jest najgłębszą interpretacją dziejów, Przemówienie podczas nabożeństwa na zakończenie miesiąca maryjnego, 31.05.2008
 • Przekazywanie wiary nowym pokoleniom jest odpowiedzią na kryzys wychowawczy, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch, 29.05.2008
 • Potrzebna jest globalizacja solidarności, Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Fundację "Centesimus Annus - Pro Pontifice", 31.05.2008
 • Każdy człowiek musi mieć godziwe warunki życia, Przemówienie do nowych ambasadorów, 29.05.2008
 • Podsycajcie zamiłowanie do prawdy, Przemówienie do uczestników kongresu wydziałów medialnych uczelni katolickich, 23.05.2008
 • Jezus jest przyjacielem, który nigdy nie zdradza, Spotkanie z młodzieżą - wizyta duszpasterska Papieża w Ligurii 17-18.05.2008
 • Trzeba odważnie i wytrwale bronić rodzin migrantów, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, 15.05.2008
 • Aborcja nie rozwiązuje problemów społecznych, Przemówienie do włoskiego Ruchu Obrony Życia, 12.05.2008
 • Nowi ludzie dla nowego świata, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2008, 11.05.2008
 • Nowi ludzie dla nowego świata, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2008 r. 19.10.2008 (wydane 11.05.2008)
 • Encyklika, która stała się znakiem sprzeciwu, Przemówienie do uczestników kongresu z okazji 40-lecia Encykliki Pawła VI Humanae Vitae, 10.05.2008
 • Światło Chrystusa na nowo jaśnieje w Armenii, Przemówienie do katolikosa wszystkich Ormian Karekina II, 9.05.2008
 • Znam i cenię działalność ekumeniczną waszego Kościoła, Przemówienie do pielgrzymki greckomelchickiego patriarchatu Antiochii 8.05.2008
 • Godność człowieka, wspólne dobro, pomocniczość i solidarność, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 3.05.2008
 • Dziękuję wam za świadectwo wiary i oddania, Pożegnalne przemówienie Papieża 20.04.2008, Nowy Jork, podróż do USA 15-21.04.2008
 • Wiara pomaga widzieć życie tak, jak je widzi Bóg, Słowo Papieża podczas spotkania z niepełnosprawnymi 19.04.2008, Nowy Jork, podróż do USA 15-21.04.2008
 • Wy jesteście uczniami Chrystusa w dzisiejszym świecie, Przemówienie Papieża podczas spotkania z młodzieżą 19.04.2008, Nowy Jork, podróż do USA 15-21.04.2008
 • To miejsce jest domem narodów, Spotkanie z pracownikami ONZ - podróż do USA 18.04.2008
 • Budujcie mosty przyjaźni ze wszystkimi, Słowo Papieża podczas wizyty w synagodze 18.04.2008, Nowy Jork, podróż do USA 15-21.04.2008
 • Chrześcijanie winni dawać wierne świadectwo Ewangelii, Przemówienie Papieża podczas spotkania ekumenicznego 18.04.2008, Nowy Jork, podróż do USA 15-21.04.2008
 • Prawa człowieka są wyrazem sprawiedliwości, Przemówienie wygłoszone w ONZ 18.04.2008, Nowy Jork, podróż do USA 15-21.04.2008
 • Przesłanie do wspólnoty żydowskiej, Przesłanie Papieża przekazane 17.04.2008, Waszyngton - podróż do USA 15-21.04.2008
 • Brońmy razem życia i wolności religijnej, Przemówienie Papieża podczas spotkania z wyznawcami różnych religii 17.04.2008, Waszyngton - podróż do USA 15-21.04.2008
 • Wiara musi być naprawdę obecna w naszych uczelniach i szkołach, Przemówienie podczas wizyty na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, 17.04.2008 - podróż do USA 15-21.04.2008
 • Odpowiedzi na pytania biskupów, Odpowiedzi Papieża na pytania biskupów 16.04.2008, Waszyngton - podróż do USA 15-21.04.2008
 • Przybywam jako przyjaciel i zwiastun Ewangelii, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej w Białym Domu, 16.04.2008 - podróż do USA 15-21.04.2008
 • "Tak" dla życia, "tak" dla miłości i "tak" dla pragnień obecnych w sercu nas wszystkich, Przemówienie podczas spotkania z biskupami USA, 16.04.2008 - podróż do USA 15-21.04.2008
 • Konferencja prasowa w samolocie, Konferencja prasowa Benedykta XVI w samolocie, 15.04.2008 - podróż do USA 15-21.04.2008
 • "Złota zasada" miłości jest zapisana w każdym sercu, Telewizyjne przesłanie Benedykta XVI do mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki, 8.04.2008 - przed podróżą do USA 15-21.04.2008
 • Do zgromadzonych przed bazyliką św. Bartłomieja, Przemówienie po spotkaniu w bazylice św. Bartłomieja, 7.04.2008
 • Otoczmy opieką osoby zranione, Przemówienie do uczestników kongresu poświęconego pladze aborcji i rozwodów, 5.04.2008
 • Dziadkowi są cennym skarbem każdej rodziny, Przemówienie do uczestników XVIII Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, 5.04.2008
 • Otwórzmy się z ufnością na Chrystusa zmartwychwstałego, Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi, 23.03.2008
 • Sekularyzacja jest trudną próbą dla Kościoła, Do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 8.03.2008
 • Bierzcie przykład z tak wielu świętych spowiedników, Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników, 7.03.2008
 • Pamięć historyczna pomaga budować przyszłość, Przemówienie do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych
 • Niech Ewangelia odnowi cywilizację zachodnią, Przemówienie na zakończenie różańca ze studentami w Auli Pawła VI, 1.03.2008
 • Przesłanie z okazji XXVI Kapituły Generalnej Salezjanów, Przesłanie z okazji Kapituły Generalnej Towarzystwa św. Franciszka Salezego, wydane 1.03.2008
 • Świadkowie ewangelicznej miłości, Przemówienie do Papieskiej Rady "Cor Unum", 29.02.2008
 • Żaden człowiek nie powinien umierać w samotności, Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii "Pro Vita", 25.02.2008
 • Wychowanie do dobra jest możliwe również w naszych czasach, Przemówienie z okazji przekazania diecezji rzymskiej "Listu o pilnej potrzebie wychowania", 23.02.2008
 • Święty, który ochrzcił Ormian i schrystianizował ich kulturę, Przemówienie z okazji nazwania imieniem św. Grzegorza Oświeciciela jednego z watykańskich dziedzińców, 22.02.2008
 • Z waszą pomocą Papież dociera do potrzebujących, Przemówienie do delegacji Koła św. Piotra, 22.02.2008
 • Zakon jezuitów został założony, by bronić i szerzyć wiarę, Przemówienie do uczestników XXXV Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, 21.02.2008
 • Kryzys i odrodzenie życia zakonnego, Przemówienie do członków Rady ds. Kontaktów Kongregacji ds. Instytutów Życia Konskrowanego z Międzynarodowymi Uniami Przełożonych Generalnych, 18.02.2008
 • Nowe kapłaństwo Jezusa, Przemówienie na zakończenie rekolekcji w Watykanie, 16.02.2008
 • Spotkanie z Bogiem w ciszy i modlitwie, Przemówienie do Włoskiej Federacji Rekolekcji Zamkniętych, 9.02.2008
 • Jedność i dwoistość mężczyzny i kobiety, Do uczestników kongresu z okazji 20-lecia Listu apostolskiego «Mulieris dignitatem», 9.02.2008
 • Spotkanie z księżmi, Odpowiedzi papieża Benedykta XVI podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej, 7.02.2008
 • Patrzę z podziwem na wasze świadectwo, Przemówienie do greckokatolickich biskupów z Ukrainy przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum, 1.02.2008
 • Obowiązkiem Kościoła jest przypominać o wielkich wartościach, które są zagrożone, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary, 30.01.2008
 • Aby nauka nie stała się kryterium dobra, Przemówienie do uczestników kolokwium na temat "Zmieniająca się tożsamość człowieka", 28.01.2008
 • Prawne znaczenie wyroków rotalnych, Przemówienie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej, 26.01.2008
 • Prawo Kościoła jest prawem wolności, Przemówienie do uczestników sympozjum z okazji 25-lecia promulgowania Kodeksu Prawa Kanonicznego, 25.01.2008
 • Wasza współpraca pogłębia dialog ekumeniczny, Przemówienie do Mieszanej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów , 25.01.2008
 • Szukanie prawdy, by się nią dzielić, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2008 (wyd. 24.01.2008)
 • Eucharystia, Lourdes i duszpasterstwo chorych, Orędzie Ojca Świętego na XVI Światowy Dzień Chorego 2008, wyd. 11.01.2008
 • Kapłani muszą być przygotowani do dialogu ze współczesnymi kulturami, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej, 21.01.2008
 • Musimy słuchać słowa życia, które Bóg powierzył Kościołowi, Przemówienie do Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, 21.01.2008
 • Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy, Niewygłoszone przemówienie Benedykta XVI do społeczności rzymskiego uniwersytetu La Sapienza - 17.01.2008
 • Imię Boga jest imieniem sprawiedliwości, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 7.01.2008
 • Każdy człowiek jest bezcenny w oczach Ojca, Przemówienie podczas wizyty w ośrodku "Dar Maryi", 4.01.2008
 • Chrystus rozpoczyna "święty dzień", który nie zna zachodu, Bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi 25.12.2007
 • Poznanie Boga pozwala pojąć człowieka i budować lepszy świat, Przemówienie podczas spotkania z Kurią Rzymską, 21.12.2007
 • Święci ukazują prawdziwe oblicze Kościoła, Przemówienie do postulatorów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych - 17.12.2007
 • Rodzina wspólnotą pokoju, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2008, opublikowane 11.12.2007
 • Posłuszeństwo woli Pana powinno nieustannie skłaniać nas do działania na rzecz jedności, Przemówienie do członków Międzynarodowej Komisji Mieszanej Światowego Aliansu Baptystów i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan - 6.12.2007
 • Mądrość chrześcijańskiego Wschodu wzbogaca wszystkich, Przemówienie do wspólnoty Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich, 6.12.2007
 • Orędzie na XLV Światowy Dzień Modlitw o Powołania, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XLV Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2008 (wyd. 3.12.2007)
 • Walczcie z relatywizmem, ukazując prawdę o człowieku, Do katolickich organizacji pozarządowych - 1.12.2007
 • Bóg stał się dzieckiem, aby być "drogą" również dla dzieci, Spotkanie z dziećmi z Akcji Katolickiej - 20.12.2007
 • Orędzie na Wielki Post 2008, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2008 (wyd. 30.10.2007), "Chrystus dla was stał się ubogim"
 • Farmaceuta ma prawo do sprzeciwu sumienia, Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu farmaceutów katolickich, 29.10.2007
 • Muzyka, którą zrodziła cisza, Przemówienie po koncercie Orkiestry Symfonicznej i Chóru Radia Bawarskiego, 27.10.2007
 • Twórzmy cywilizację miłości, Przemówienie podczas spotkania ze zwierzchnikami różnych religii - w trakcie wizyty Papieża w Neapolu (21.10.2007)
 • Młodzi migranci, Orędzie Papieża na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2008 (wyd. 18.10.2007)
 • Dom Papieża jest otwarty dla wszystkich, Przemówienie z okazji zakończenia prac konserwatorskich nad Spiżową Bramą, 12.10.2007
 • Przesłanie z okazji 45 Tygodnia Społecznego Katolików Włoskich, Przesłanie z okazji Tygodnia Społecznego odbywającego się w Pistoi i Pizie, wydane 12.10.2007
 • Walczcie o zwycięstwo w życiu chrześcijańskim, Przemówienie do reprezentacji austriackich narciarzy alpejskich, 6.10.2007
 • Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 5.10.2007
 • Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, Przesłanie wystosowane 4.10.2007
 • Przesłanie do nowego zwierzchnika rumuńskiego Kościoła prawosławnego Patriarchy Daniela, Przesłanie wystosowane z okazji intronizacji Patriarchy Daniela, 27.09.2007
 • Zjednoczcie siły, aby możliwe było głoszenie Ewangelii, Przemówienie do biskupów ukraińskich przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum (druga grupa), 27.09.2007
 • Dawajcie zawsze świadectwo jedności Kościoła, Przemówienie do biskupów ukraińskich przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum, 24.09.2007
 • Kościół liczy na świadectwo chrześcijan w życiu politycznym, Przemówienie do przywódców Międzynarodówki Centrowych Demokratów, 21.09.2007
 • Przesłanie do uczestników X Sympozjum Chrześcijan Katolików i Prawosławnych, Przesłanie wystosowane z okazji sympozjum na greckiej wyspie Tinos, 12.09.2007
 • Niczego nad służbę Bożą nie przedkładać, Przemówienie podczas spotkania z cystersami w opactwie - podróż do Austrii 7-9.09.2007
 • Dobro i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez wolontariatu, Przemówienie do wolontariuszy - podróż do Austrii 7-9.09.2007
 • Austria i jej mieszkańcy są mi jeszcze bliżsi, Przemówienie pożegnalne na lotnisku - podróż do Austrii 7-9.09.2007
 • Pozdrowienia po Mszy św. w Mariazell, Pozdrowienia po Mszy św. w Mariazell - podróż do Austrii 7-9.09.2007
 • Kultura Austrii jest do głębi przeniknięta orędziem Chrystusa, Przemówienie powitalne - podróż do Austrii 7-9.09.2007
 • Maryja jest od zawsze znakiem nadziei, Przemówienie na placu Am Hof przed kolumną Maryi - podróż do Austrii 7-9.09.2007
 • Chcę być rzecznikiem tych, którzy nie mają głosu, Przemówienie podczas spotkania ze światem polityki - podróż do Austrii 7-9.09.2007
 • Niech Święty Dom będzie sercem waszego miasta, Spotkanie z mieszkańcami Loreto na dziedzińcu sanktuarium - spotkanie Benedykta XVI z młodzieżą włoską w Loreto 1-2.09.2007
 • Życie oddane Bogu nigdy nie jest zmarnowane, Czuwanie modlitewne na błoniach w Montorso - spotkanie Benedykta XVI z młodzieżą włoską w Loreto 1-2.09.2007
 • Odpowiedzi Papieża na pytania młodzieży, Odpowiedzi na pytania na błoniach w Montorso - spotkanie Benedykta XVI z młodzieżą włoską w Loreto 1-2.09.2007
 • Odpowiedzi na pytania księży, Odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkania z duchowieństwem diecezji Belluno-Feltre i Treviso 24.07.2007
 • Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami, Orędzie na XXIII Światowy Dzień Młodzieży 2008 (opublikowane 20.07.2007)
 • Rola teologii w dążeniu do jedności, Przemówienie podczas spotkania z delegacją Patriarchatu Konstantynopola 29.06.2007
 • Przechowując drogocenne dokumenty i skarby, strzeżecie kultury i wiary, Przemówienie podczas wizyty w Apostolskiej Bibliotece Watykańskiej i w Tajnym Archiwum Watykańskim, 25.06.2007
 • Pan wzywa nas, byśmy razem służyli braciom, Przemówienie do Katolikosa-Patriarchy Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mara Dinkhi IV, 21.06.2007
 • Wielka siła modlitwy, Przemówienie do klarysek w bazylice św. Klary w Asyżu, 17.06.207
 • Szkoła dialogu nauki i wiary, Przemówienie do wykładowców i słuchaczy XI Szkoły Letniej Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, 11.06.2007
 • Wyzwania religijne winny być podejmowane w duchu prawdy, Przemówienie podczas wizyty w Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, 9.06.2007
 • Wszystkie Kościoły dla całego świata, Orędzie Benedykta XVI na LXXXI Światowy Dzień Misyjny (wydane 27.05.2007)
 • Wszystkie Kościoły dla całego świata, Orędzie Benedykta XVI na LXXXI Światowy Dzień Misyjny, wydane 27-05-2007
 • Wszystkich was noszę w sercu, Przemówienie pożegnalne na lotnisku - podróż do Brazylii (9-14.05.2007)
 • Jesteśmy uczniami i misjonarzami Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, Przemówienie podczas sesji inauguracyjnej V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów - podróż do Brazylii (9-14.05.2007)
 • Poprzez cichą, ofiarną modlitwę głości przesłanie miłości, która zwycięża ból, nałóg i śmierć, Spotkanie z klaryskami na Farmie nadziei - podróż do Brazylii (9-14.05.2007)
 • Warto być wiernym, warto wytrwać w wierze, Przemówienie po nabożeństwie różańcowym w Aparecida - podróż do Brazylii (9-14.05.2007)
 • Pomagajcie uzależnionym otworzyć się na Boga, Spotkanie ze wspólnotą Farmy nadziei - podróż do Brazylii (9-14.05.2007)
 • Musimy być wiernymi sługami słowa, Przemówienie do biskupów brazylijskich - podróż Benedykta XVI do Brazylii (9-14.05.2007)
 • Jesteście młodym obliczem Kościoła i ludzkości, Spotkanie z młodzieżą na stadionie miejskim Pacaembu - podróż do Brazylii (9-14.05.2007)
 • Konferencja prasowa podczas lotu do Brazylii, Konferencja prasowa - podróż Benedykta XVI do Brazylii (9-14.05.2007)
 • Katolicy winni w sposób szczególny służyć wspólnemu dobru narodu, Przemówienie powitalne - podróż Benedykta XVI do Brazylii (9-14.05.2007)
 • Wszyscy jesteśmy "misjonarzami", Przemówienie do uczestników spotkania Najwyższej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych i Światowego Kongresu Misjonarzy Fidei Donum, 5.05.2007
 • Miłość bliźniego i sprawiedliwość w stosunkach międzynarodowych i międzypaństwowych, Przesłanie Ojca Świętego z okazji XIII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk społecznych, 28.04.2007
 • W chorych Bóg czeka na naszą miłość, Przemówienie podczas wizyty w poliklinice San Matteo 22.04.2007 (podróż do Pawii i Vigevano)
 • Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu wiary i rozumu, Przemówienie podczas spotkania ze wspólnotą akademicką 22.04.2007 (Podróż do Pawii i Vigevano)
 • Kochajcie Chrystusa całym sercem, Przemówienie do zebranych przed pałacem biskupim 21.04.2007 (podróż do Pawii i Vigevano)
 • Kochajcie Chrystusa całym sercem, Przemówienie do zebranych przed pałacem biskupim, 21.04.2007 (podróż do Pawii i Vigevano)
 • Kościół i społeczeństwo liczą na młodzież, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Pawii przed katedrą 21.04.2007 (Podróż do Pawii i Vigevano)
 • Aby moc wiary skutecznie działała w tym świecie, Przemówienie do delegacji archidiecezji Monachium i Fryzyngi 16.04.2007
 • Muzyka zawsze była dla mnie pokrzepieniem i radością, Przemówienie na zakończenie koncertu (urodziny Papieża) 16.04.2007
 • Przemożnej sile zła Chrystus przeciwstawił wszechmoc swej miości, Wielkanocne orędzie Urbi et Orbi, 8.04.2007
 • Wasz ruch zrodził się z nowego spotkania z Chrystusem, Przemówienie do członków Ruchu Komunia i Wyzwolenie, 24-03-2007
 • Wartości uniwersalne ukształtowane przez chrześcijaństwo są duszą Europy, Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowane przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) 24.03.2007
 • Miłość do Chrystusa urzeczywistnia się w opiece nad chorymi, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia
 • Teologia i uniwersytet, Przemówienie do delegacji wydziału teologii uniwersytetu w Tybindze, 21.03.207
 • Kapłan jest narzędziem miłosiernej miłości Boga, Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską, 16.03.2007
 • Symboliczny most między Europą i Azją, Przemówienie na zakończenie czuwania modlitewnego młodzieży akademickiej Europy i Azji, 10.03.2007
 • Odpowiedzialność za wychowanie dzieci i młodzieży, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, 9.03.2007
 • Życie jest pierwszym dobrem, jakie otrzymujemy od Boga i podstawą wszystkich innych, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii Pro Vita, 24.02.2007
 • Z gorliwością wypełniajcie ważną posługę w konfesjonale, Przemówienie do spowiedników papieskich bazylik i członków Penitencjarii Apostolskiej, 19.02.2007
 • Wszyscy uczymy się od Pana, Odpowiedzi na pytania podczas spotkania z alumnami Rzymskiego Seminarium Duchownego, 17.02.2007
 • W obliczu każdego człowieka jaśnieje oblicze Chrystusa, Przemówienie do chorych z okazji Światowego Dnia Chorego, 11.02.2007
 • Pomagajcie ludziom budować lepsze życie, Przemówienie do członków paryskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, 10.02.2007
 • Wolontariat szkołą życia, Przemówienie do włoskich bractw miłosierdzia «Misericordie» i bractwa krwiodawców «Fratres», 10.02.2007
 • Powołanie do służby wspólnocie Kościoła, Orędzie na XLIV Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2007, wydane 10.02.2007
 • Służąc ubogim, umacniamy pokój, Przemówienie z okazji prezentacji programu szczepień — «Advance Market Commitment», 9.02.2007
 • Bądźcie w świecie ewangelicznym zaczynem, Przemówienie Papieża do osób uczestników Międzynarodowego Sympozjum Instytutów Świeckich, 3.02.2007
 • Głoście i świadczcie, że Bóg jest miłością, Przemówienie Papieża do osób konsekrowanych, 2.02.2007
 • Wspólna droga ku jedności w wierze, Przemówienie do członków Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i wschodnimi Kościołami prawosławnymi, 1.02.2007
 • Piękno prawdy o małżeństwie, objawionej przez Chrystusa, Przemówienie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej, 27.01.2007
 • "Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem", Orędzie Benedykta XVI na XXII Światowy Dzień Młodzieży 2007 (wyd. 27.01.2007)
 • Aby słowo Boże oświecało nasze życie, Przemówienie do uczestników posiedzenia XI Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, 25.01.2007
 • Dzieci i środki przekazu - jako problem wychowawczy, Orędzie Ojca Świętego na XLI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2007
 • Głośmy ludziom całe orędzie zbawienia, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej 20.01.2007
 • Zacieśniajmy więzy miłości i współpracy, Przemówienie do delegacji ekumenicznej z Finlandii, 19.01.2007
 • Budujmy świat pokoju, sprawiedliwości i solidarności, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 8.01.2007
 • Dobro należy czynić dobrze, Przemówienie podczas wizyty w jadłodajni Caritas 4.01.2007
 • Świat potrzebuje Zbawiciela, który narodził się dla wszystkich, Bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi, 25.12.2006
 • Otwórzmy się na Boga, by zapanował pokój, Przemówienie podczas spotkania z pracownikami Kurii Rzymskiej, 22.12.2006
 • Rozwijajmy współpracę między chrześcijanami, Przemówienie Papieża podczas spotkania z abpem Christodoulosem z Grecji, 14.12.2006
 • Eucharystia największym naszym darem, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich Rzymu
 • Kościół naśladuje Miłosiernego Samarytanina, Orędzie na XV Światowy Dzień Chorego 2007, wydane 8.12.2006
 • Osoba ludzka sercem pokoju, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2007, wyd. 8.12.2006
 • Odbudujmy jedność chrześcijan, Przemówienie podczas wizyty w katedrze ormiańskiej - Podróż papieża Benedykta XVI do Turcji, 30.11.2006
 • W duchu wzajemnej miłości, Przemówienie podczas spotkania z patriarchą Bartłomiejem I w Stambule - Podróż papieża Benedykta XVI do Turcji, 29.11.2006
 • Dialog i braterstwo, Spotkanie Papieża z dziennikarzami - Podróż papieża Benedykta XVI do Turcji, 28.11.2006
 • Wolność religijna wyrazem ludzkiej wolności, Przemówienie podczas spotkania korpusem dyplomatycznym - Podróż papieża Benedykta XVI do Turcji, 28.11.2006
 • Jesteśmy powołani do prawdziwego dialogu, Przemówienie podczas spotkania z przewodniczącym Urzędu ds. Religii - Podróż papieża Benedykta XVI do Turcji, 28.11.2006
 • Przekazujcie wszystkim słowa prawdy i nadziei, Przemówienie do Włoskiej Federacji Tygodników Katolickich, 25.11.2006
 • Świat cierpienia przyzywa świat ludzkiej miłości, Przemówienie do uczestników konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, 24.11.2006
 • Przemówienie podczas spotkania z Arcybiskupem Canterbury, Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania ekumenicznego z Arcybiskupem Canterbury, 23.11.2006
 • Synteza Ewangelii i kultury, Przemówienie do pracowników Muzeów Watykańskich, 23-11-2006
 • "Będą patrzeć na Tego, którego przebili" (J 19,37), Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2007 (wyd. 21.11.2006)
 • Muzyka może nas prowadzić do modlitwy, Przemówienie na zakończenie koncertu Kwartetu Filharmoników Berlińskich, 18.11.2006
 • Dialog miłości i dialog prawdy uczniów Chrystusa, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, 17.11.2006
 • Przemówienie na zakończenie wizyty biskupów szwajcarskich, Przemówienie papieskie na zakończenie wizyty ad limina biskupów szwajcarskich, 9.11.2006
 • Ewangelizacja zadaniem wszystkich, Przemówienie do II grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą "ad limina" 3.12.2005
 • Boża Opatrzność a działalność człowieka, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk 6.11.2006
 • Pomagać ludziom kochać Boga i służyć Mu we wszystkim, Przemówienie podczas wizyty na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, 3.11.2006
 • Idźmy dalej cierpliwie i zdecydowanie ku jedności, Przemówienie do uczestników spotkania Światowych Wspólnot Chrześcijańskich, 27.10.2007
 • Głoście Ewangelię pokoju i miłości, Przemówienie podczas audiencji dla biskupów polowych, 26.10.2006
 • Ważne wydarzenie w dziejach węgierskiego narodu i Europy, Przesłanie z okazji 50 rocznicy wybuchu powstania w Budapeszcie, 23.10.2006
 • W ciszy zgłębiajcie słowo Boże, Przemówienie do wykładowców i studentów rzymskich uczelni kościelnych, 23.10.2006
 • Szukajcie i brońcie prawdy, Przemówienie podczas wizyty na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, 21.10.2006
 • Rodzina migrująca, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2007, wyd. 18.10.2006
 • Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI do Polaków (16.10.2006), Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI do Polaków z okazji rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową wygłoszone w TVP w dniu 16 października 2006 r. o godz. 20. 10
 • Dialog międzyreligijny i międzykulturowy jest niezbędny, Przemówienie Papieża podczas spotkania z ambasadorami krajów o większości muzułmańskiej, 25.09.2006
 • Aby utwierdzać braci w wierze, Przemówienie podczas spotkania ze współpracownikami z Sekretariatu Stanu, 15.09.2006
 • Z odwagą rozpoczynamy naszą drogę, Przemówienie podczas audiencji dla nowego Sekretarza Stanu, 15.09.2006
 • Przesłanie do kard. Angela Sodana, Przesłanie przekazane kard. Sodano podczas spotkania ze współpracownikami z Sekretariatu Stanu, 15.09.2006
 • Bądźcie ludźmi modlitwy i apostołami Chrystusa, Przemówienie podczas podczas spotkania z kapłanami i diakonami stałymi we Fryzyndze - Podróż do Bawarii, 14.09.2006
 • Niech Bóg ma was w swojej opiece, Przemówienie pożegnalne na lotnisku - Podróż do Bawarii, 14.09.2006
 • Wszystko ku chwale Boga, Przemówienie podczas podczas poświęcenia organów w Ratyzbonie (Regensburg) - Podróż do Bawarii, 13.09.2006
 • Wiara, rozum i uniwersytet - wspomnienia i refleksje, Wykład na uniwersytecie w Ratyzbonie (Regensburg) - Podróż do Bawarii, 12.09.2006
 • Musimy stanowić jedno, aby świat uwierzył, Przemówienie podczas nieszporów ekumenicznych w Ratyzbonie (Regensburg) - Podróż do Bawarii, 12.09.2006
 • Przekazujmy wiarę przyszłym pokoleniom, Przemówienie powitalne - Podróż do Bawarii, 9.09.2006
 • Codziennie mówię Bogu moje "tak", Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Monachium - Podróż do Bawarii, 9.09.2006
 • Szukać oblicza Chrystusa, Fragment przemówienia Benedykta XVI w Manopello 1.09.2006
 • Apele o pokój na Bliskim Wschodzie, Wybór wypowiedzi Benedykta XVI na temat Bliskiego Wschodu (2006)
 • Panie, obdarz nas pokojem, Przemówienie w kościele parafialnym w Rhemes-Saint-Georges 23.07.2006
 • Wszystkim dziękuję za piękne spotkanie, Przemówienie pożegnalne na lotnisku 9-07-2006 w Walencji - podróż na Światowe Spotkanie Rodzin (07.2006)
 • Kościół głosi Bożą prawdę o rodzinie, Przemówienie powitalne - podróż na Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji (07-2006)
 • Pragniemy wspólnie głosić Ewangelię Chrystusa, Przemówienie podczas audiencji dla delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola 29.06.2006
 • Apostolstwo przez środki społecznego przekazu, Przemówienie do pracowników katolickiego dziennika «Awenire», telewizji Sat2000, radia InBlu i agencji Sir, 2.06.2006
 • Aby przybliżyć wszystkim tajemnicę Eucharystii, Przemówienie do członków XI Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, 1.06.2006
 • Gdzie przebywa Maryja, jest obecny Jezus, Przemówienie do uczestników nabożeństwa maryjnego w Ogrodach Watykańskich, 31.05.2006
 • Dziękuję za przyjaźń, wiarę i radość, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), Słowo do zebranych pod Pałacem Arcybiskupim, 28.05.2006
 • Pozostańcie strażnikami chrześcijańskiego depozytu, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach (wersja oficjalna), 28.05.2006
 • Przybyć tu musiałem, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), Przemówienie w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau (wersja oficjalna), 28.05.2006
 • U źródeł wiary i świętości Jana Pawła II, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Wadowic (wersja oficjalna), 27.05.2006
 • Módlcie się za mnie i za cały Kościół, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), przemówienie podczas wizyty w sanktuarium w Kalwarii (wersja oficjalna), 27.05.2006
 • Wobec tajemnicy ludzkiego cierpienia, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), przemówienie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia (wersja oficjalna), 27.05.2006
 • Budujcie wasze życie na Chrystusie, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na Błoniach (wersja oficjalna), 27.05.2006
 • Wieczór świadectwa wiary, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), Słowo do zebranych pod oknem Pałacu Arcybiskupiego w Krakowie (wersja oficjalna), 27.05.2006
 • Maryja uczy nas wytrwałości w wierze, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), Przemówienie podczas spotkania z zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami i przedstawicielami ruchów kościelnych na Jasnej Górze (wersja oficjalna), 26.05.2006
 • Jan Paweł II, młody w Bogu, jest między nami, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), Słowo do zebranych pod oknem Pałacu Arcybiskupiego (wersja oficjalna), 26.05.2006
 • Pragnę zaczerpnąć ze źródła waszej wiary, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), przemówienie powitalne na lotnisku (wersja oficjalna), 25.05.2006
 • Wierzcie w moc waszego kapłaństwa!, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), przemówienie w archikatedrze do duchowieństwa (wersja oficjalna), 25.05.2006
 • Aby przywrócić pełną i widzialną jedność chrześcijan, Benedykt XVI w Polsce (25-28.05.2006), przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy (wersja oficjalna), 25.05.2006
 • Bądźcie wiarygodnym i jasnym znakiem Ewangelii, Przemówienie do przełożonych generalnych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, 22.05.2006
 • Nieście światło Chrystusa do wszystkich środowisk, Przesłanie Benedykta XVI do uczestników II Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot, 22.05.2006
 • Jak naprawić demokrację?, Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Fundację «Centesimus Annus - Pro Pontifice» 19.05.2006
 • Gościnność, dialog, szacunek, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, 15.05.2006
 • Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Rodziny, 13.05.2006
 • Maryi zawierzam wielkie intencje Kościoła i świata, Przesłanie z okazji 25 rocznicy zamachu na Jana Pawła II, 13.05.2006
 • Ukazujcie prawdę o ludzkiej miłości, Przemówienie do członków Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II, 11.05.2006
 • Uczestniczycie w ewangelizacji świata, Przemówienie do przedstawicieli Papieskich Dzieł Misyjnych, 8.05.2006
 • Duch przynagla nas do miłości, Przemówienie do członków Fundacji Papieskiej, 5.05.2006
 • Nasza wspólna Matka, która kocha swoje dzieci, Przemówienie podczas wizyty w sanktuarium Matki Bożej Miłości w Castel di Leva, 1.05.2006
 • Miłość duszą misji, Orędzie na LXXX Światowy Dzień Misyjny 2006, wydane 29.04.2006 (tłumaczenie wg L'Osservatore Romano)
 • Miłość duszą misji, Orędzie na LXXX Światowy Dzień Misji 2006, wydane 29.04.2006
 • Jezus objawia człowiekowi właściwą drogę życia, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Komisji Biblijnej, 27.04.2006
 • Solidarność z dziećmi i młodzieżą w burzliwych czasach, Przesłanie do uczestników XII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 27.04.2006
 • Badania kanoniczne przed beatyfikacją i kanonizacją, Przesłanie z okazji sesji plenarnej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 24.04.2006
 • Są waszymi przewodnikami w działalności apostolskiej, Przemówienie do członków Towarzystwa Jezusowego, 22.04.2006
 • Nie lękajmy się otworzyć serca Zmartwychwstałemu, Orędzie Urbi et Orbi, 16.04.2006
 • Droga Krzyżowa prowadzi przez kontynenty i wieki, Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej, Wielki Piątek, 14.04.2006
 • Od przyjaźni z Jezusem zależy wasze szczęście, Przemówienie do uczestników Kongresu UNIV 10.04.2006
 • W trosce o kulturę chrześcijańską, Przemówienie do delegacji wydawnictwa Znak, 8.04.2006
 • Dawajcie świadectwo o Bogu w świecie współczesnym, Rozmowa z młodzieżą Rzymu i Lacjum na placu św. Piotra, 6.04.2006
 • Był towarzyszem drogi każdego z nas, Przemówienie Papieża na zakończenie czuwania modlitewnego na pl. Św. Piotra w rocznicę śmierci Jana Pawła II - 2.04.2006
 • Rola uniwersytetów w Europie trzeciego tysiąclecia, Przemówienie do uczestników seminarium zorganizowanego przez Kongregację Edukacji Katolickiej, 1.04.2006
 • Przemierzał kontynenty, by wszystkim głosić Ewangelię, Przemówienie po projekcji filmu "Karol, Papież, który pozostał człowiekiem", 30.03.2006
 • W obronie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, Przemówienie uczestników kongresu zorganizowanego przez Europejską Partię Ludową, 30.03.2006
 • Krzewić prawdę i umacniać pokój, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, 17.03.2006
 • Głoście wszystkim, że Bóg jest miłością, Przemówienie do młodzieży akademickiej Europy i Afryki w Auli Pawła VI, 11.03.2006
 • Wszyscy winni uczestniczyć w dziele ewangelizacji, Przemówienie do uczestników sympozjum z okazji 40 rocznicy soborowego dekretu Ad gentes, 11.03.2006
 • Powołanie w tajemnicy Kościoła, Orędzie na XLIII Światowy Dzień Modlitw o Powołania, wydane 5.03.2006
 • Powołanie w tajemnicy Kościoła, Orędzie na 43. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 7 maja 2006 r. (tłum. Ks. Marek Dziewiecki)
 • Aby głosić Ewangelię Chrystusa na całym świecie, Przemówienie w Radiu Watykańskim - Sala Marconiego, 3.03.2006
 • Bóg darzy miłością człowieka od chwili poczęcia, Przemówienie do uczestników kongresu Papieskiej Akademii Pro Vita, 27.02.2006
 • Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce, Orędzie na na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006, wydane 22.02.2006
 • Bądźcie sługami Prawdy, aby dawać ludziom radość, Przemówienie do diakonów stałych diecezji rzymskiej, 18.02.2006
 • Rozwijajcie dialog ze współczesną kulturą, Przemówienie do autorów i redaktorów czasopisma "La Civilta Cattolica"
 • Głoście wszystkim Ewangelię życia i nadziei, Przemówienie do chorych z okazji Światowego Dnia Chorego 11.02.2006
 • Służba wierze służbą radości, Przemówienie do Kongregacji Nauki Wiary, 10.02.2006
 • W służbie prawdzie i pojednaniu, Przemówienie w Radiu Watykańskim - Studio im. Karola Wojtyły 3.03.2006
 • Umiłowanie prawdy a proces o nieważność małżeństwa, Przemówienie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej, poruszające trudne kwestie związane z procesami o nieważność małżeństwa, 28.01.2006
 • Dla dobra człowieka i całego społeczeństwa, Przemówienie do Chrześcijańskich Stowarzyszeń Pracowników Włoskich (ACLI) 27.01.2006
 • Chcemy iść dalej drogą nadziei, Przesłanie Papieża z okazji IX Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów, 25.01.2006
 • Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy, Orędzie na XL Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, wydane 24.01.2006 (tłum. L'Osservatore Romano)
 • Encyklika o miłości Boga i człowieka, Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę "Cor Unum" 23.1.2006
 • Mamy wspólną misję dla dobra wszystkich narodów, Przemówienie podczas spotkania z naczelnym Rabinem Rzymu, 16.01.2006
 • Głoście wszystkim Ewangelię życia i nadziei, Przemówienie do członków Drogi Neokatechumenalnej 12.01.2006
 • Trzeba budować pokój oparty na prawdzie, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego 9.01.2006
 • Dla ciebie, człowieku, Bóg stał się człowiekiem, Bożonarodzeniowe orędzie "Urbi et Orbi", 25.12.2005
 • Wydarzenia, które zachowamy w pamięci i sercu, Przemówienie papieskie podczas spotkania z Kurią Rzymską, 22.12.2005
 • Apostolstwo wiernych świeckich w Kościele, Przemówienie do III grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą "ad limina" 17.12.2005
 • Przesłanie do biskupów polskich (3), Przesłanie papieża Benedykta XVI do biskupów polskich - III grupa (wersja wg Przewodnika Katolickiego), 3.12.2005
 • Chcemy wypełnić wolę Jezusa Chrystusa, Przemówienie do Komitetu Koordynacyjnego Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i całym Kościołem prawosławnym, 15.12.2005
 • Przychodzi, aby nas zbawić, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich Rzymu, 15.12.2005
 • Kościół i świat potrzebują waszego świadectwa, Przemówienie do osób konsekrowanych diecezji rzymskiej, 10.12.2005
 • Pokój w prawdzie, Orędzie na XXXIX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2006 (wersja wg L'Osservatore Romano) - wyd. 8.12.2005
 • Otaczajmy troską i miłością umysłowo chorych, Orędzie na XIV Światowy Dzień Chorego 2006 (wersja wg L'Osservatore Romano) - wyd. 8.12.2005
 • W prawdzie - pokój, Orędzie z okazji Światowego Dnia Pokoju 2006 (wydane 8.12.2005)
 • Przesłanie do biskupów polskich (2), Przesłanie papieża Benedykta XVI do biskupów polskich - II grupa (wersja wg Przewodnika Katolickiego), 3.12.2005
 • Teolog pracuje w Kościele i dla Kościoła, Przemówienie do Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 1.12.2005
 • Wytrwałe dążenie do jedności wyda owoce, Przesłanie Benedykta XVI do ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I, 26.11.2005
 • Misja Kościoła w dziedzinie wychowania, Przemówienie do I grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą "ad limina" 26.11.2005
 • Przesłanie do biskupów polskich (1), Przesłanie papieża Benedykta XVI do biskupów polskich - I grupa (wersja wg Przewodnika Katolickiego), 26.11.2005
 • W poszukiwaniu prawdy o Bogu, człowieku i świecie, Przemówienie do pracowników i studentów Katolickiego Uniwersystetu Sacro Cuore, 25.11.2005
 • Osoba ludzka w centrum porządku społecznego, Przemówienie do członków Papieskiej Akademii Nauk i Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 21.11.2005
 • Kościół wobec nowych odkryć medycznych, Przemówienie do uczestników konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, 19.11.2005
 • Więź z Papieżem trwa dalej, Przemówienie z okazji światowej prapremiery filmu "Jan Paweł II", 17.11.2005
 • Z troską o pojednanie, sprawiedliwość i pokój, Przemówienie do przedstawicieli Centrum Szymona Wiesenthala, 14.11.2005
 • Wspólnie dawajmy świadectwo o Bogu, Przesłanie Benedykta XVI z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Nostra aetate, 26.10.2005
 • Idźmy w pokoju, Przemówienie Papieża podczas braterskiej agapy z uczestnikami Synodu Biskupów, 22.10.2005
 • Migracja znakiem czasu, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - wyd. 18.10.2005
 • W obronie godności człowieka, Przemówienie z okazji wręczenia Oświęcimskiej Nagrody Praw Człowieka, 16.10.2005
 • Niech Jezus będzie waszym Przyjacielem, Odpowiedzi Benedykta XVI na pytania zadawane przez dzieci
 • Aby każdy miał zapewniony chleb powszedni, Przesłanie Benedykta XVI do dyrektora generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia - 12.10.2006
 • Odwagę czerpał z wiary, Przemówienie na zakończenie uroczystości beatyfikacyjnych Klemensa von Galena, 9.10.2005
 • Współpraca z Bogiem, który jest z nami, Rozważanie Papieża na rozpoczęcie I Kongregacji Generalnej Synodu Biskupów, 3.10.2005
 • Szerzyć Ewangelię i kształtować sumienia, Przemówienie do członków i współpracowników Towarzystwa Świętego Pawła, 1.10.2005
 • Wzorujcie się na miłości Jezusa do dzieci, Przemówienie podczas wizyty w szpitalu pediatrycznym Bambino Gesu, 30.09.2005
 • Orędzie na Wielki Post 2006, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2006 (wyd. 29.09.2005 opublikowane 3.02.2006)
 • Życie konsekrowane w świecie współczesnym, Przesłanie do osób konsekrowanych, 27.09.2005
 • Bądźcie apostołami nadziei, Przemówienie do biskupów meksykańskich przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum
 • Człowiek, który żył Bogiem, Rozmowa z Benedyktem XVI z okazji Dnia Papieskiego 2005
 • W trosce o wiarę i kult Eucharystii, Przemówienie do nowo mianowanych biskupów, 19.09.2005
 • Słowo Boże źródłem odnowy Kościoła, Przemówienie do uczestników kongresu z okazji 40. rocznicy ogłoszenia soborowej Konstytucji Dei Verbum
 • Dialog i współpraca, Przemówienie do naczelnych rabinów Izraela
 • Eucharystia znakiem pełnej jedności w wierze, Przesłanie z okazji IX Międzynarodowego Sympozjum w Asyżu 1.9.2005
 • Wydarzenie, które owocuje w całej Europie, Przesłanie Benedykta XVI do abpa Stanisława Dziwisza, 31.08.2005
 • Niech Ewangelia będzie zaczynem autentycznej odnowy, Przemówienie papieskie podczas ceremonii pożegnania na lotnisku 21.08.2005 - Podróż apostolska do Niemiec 2005
 • Chcemy być Kościołem otwartym na przyszłość, Przemówienie papieskie podczas spotkania z biskupami niemieckimi 21.08.2005 - Podróż apostolska do Niemiec 2005
 • Święci zmieniają Kościół i świat, Przemówienie papieskie podczas czuwania modlitewnego 20.08.2005 - Podróż apostolska do Niemiec 2005
 • Wzajemny szacunek, solidarność i pokój, Przemówienie papieskie podczas spotkania z muzułmanami 20.08.2005 - Podróż apostolska do Niemiec 2005
 • Nie jest to daleka opowieść, Przemówienie Benedykta XVI do młodzieży na polach Marienfeld, 20.08.2005
 • Dekalog naszym wspólnym dziedzictwem i zobowiązaniem, Przemówienie papieskie podczas spotkania w synagodze kolońskiej 19.08.2005 - Podróż apostolska do Niemiec 2005
 • Niech Chrystus będzie dla was wszystkim, Przemówienie papieskie podczas spotkania z seminarzystami 19.08.2005 - Podróż apostolska do Niemiec 2005
 • Najlepszą formą ekumenizmu jest życie według Ewangelii, Przemówienie papieskie podczas spotkania ekumenicznego 19.08.2005 - Podróż apostolska do Niemiec 2005
 • Jestem szczęśliwy, że mogę być wśród młodzieży, Przemówienie papieskie podczas ceremonii powitania na lotnisku 18.08.2005 - Podróż apostolska do Niemiec 2005
 • Otwórzcie szeroko wasze serca Chrystusowi, Powitanie papieskie do uczestników Światowego Dnia Młodzieży 18.08.2005 - Podróż apostolska do Niemiec 2005
 • Niech zapłonie w was ogień Ducha Świętego, Przemówienie papieskie do młodzieży przed kolońską katedrą podczas Światowego Dnia Młodzieży 18.08.2005 - Podróż apostolska do Niemiec 2005
 • Spotkanie Benedykta XVI z duchowieństwem diecezji Aosta, Przemówienie papieskie podczas spotkania z duchowieństwem diecezji Aosta (w trakcie wypoczynku letniego) 25.07.2005
 • Nie możemy uchylać się od dialogu prawdy, Przemówienie podczas audiencji dla delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola, 30.06.2005
 • Bądźcie dla wszystkich niezawodnymi przewodnikami, Przemówienie podczas spotkania z biskupami, którzy otrzymali paliusz 30.06.2005
 • W trosce o rodzinę, życie ludzkie i młode pokolenia, Przemówienie do prezydenta Włoch podczas wizyty na Kwirynale, 24.06.2005
 • Niezwykle cenna służba dla Kościoła powszechnego, Przemówienie do uczestników spotkania ROACO, 23.06.2005
 • O sprawiedliwość dla wszystkich, Przemówienie do nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej 16.06.2005
 • Możecie liczyć na moją dobrą wolę, Przemówienie do sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, 16.06.2005
 • Twórzmy podstawy trwałego dialogu, Przemówienie do delegacji Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzynarodowych, 9.06.2005
 • Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary, Przemówienie do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej, 6.06.2005
 • Pracujemy, aby Ewangelia dotarła do świata, Przemówienie do pracowników Sekretariatu Stanu, 21.05.2005
 • Bądźcie kapłanami według Serca Chrystusa, Przemówienie do Papieskiej Akademii Kościelnej, 20.05.2005
 • Jesteśmy zobowiązani do budowania prawdziwego pokoju, Przemówienie po projekcji filmu "Karol, człowiek, który został Papieżem"
 • Postępujcie drogą świętości, Przemówienie do pielgrzymów przybyłych na beatyfikację 16.05.2005
 • Z wielką miłością do Chrystusa i Kościoła, Przemówienie na zakończenie spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej, 13.05.2005
 • Więź z Chrystusem fundamentem waszego życia i apostolatu, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej, 13.05.2005
 • Zaprowadzajmy na naszej ziemi pokój i braterstwo, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 12.05.2005
 • W duchu wzajemnego zrozumienia, poszanowania i miłości, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami niekatolickich Kościołów i Wspólnot kościelnych oraz innych religii, 25.04.2005
 • Kościół jest młody, Przemówienie podczas spotkania z pielgrzymami niemieckimi w Auli Pawła VI, 25.04.2005
 • Dziękuję za ważną służbę dla dobra społeczeństwa, Przemówienie podczas spotkania z dziennikarzami w przeddzień inauguracji pontyfikatu 23.04.2005
 • Proszę was o pomoc w posłudze Kościołowi, Przemówienie podczas spotkania z członkami Kolegium Kardynalskiego 22.04.2005
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W