Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Nauczanie Papieża Franciszka: Homilie

Nauczanie Papieża Franciszka: Homilie (chronologicznie, od najnowszych wstecz)

Zobacz:

 • Homilia na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, Homilia podczas Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych (25 lipca 2021).
 • Homilia w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Homilia papieska w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 29.06.2021
 • Homilia podczas Mszy Św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Homilia podczas Mszy Św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 6.06.2021
 • Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 23.05.2021
 • Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 11.04.2021
 • W świętym Papieżu Bóg nawiedził swój lud, Homilia podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II, 18.05.2020
 • W świętym Papieżu Bóg nawiedził swój lud, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II, 18.05.2020
 • Duch Święty przypomina nam dostęp do Ojca, Obietnica zesłania Ducha Świętego przypomina nam, że naprawdę potrzebujemy duchowego pocieszenia. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 17 maja 2020 r.
 • Chrystus, który dla nas umarł i zmartwychwstał, jedynym lekarstwem na ducha światowości, Czym jest duch świata i dlaczego nie da się go pogodzić z postawą ucznia Chrystusa? Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 16 maja 2020 r.
 • Relacja z Bogiem jest bezinteresowna, jest relacją przyjaźni, Tam gdzie jest sztywność i formalizm, nie ma Ducha Bożego. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 15 maja 2020 r.
 • Dzień braterstwa, dzień pokuty i modlitwy, Dlaczego potrzebujemy modlitwy i postu, aby przezwyciężyć zło? Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 14 maja 2020 r.
 • Wzajemne trwanie w sobie winnego krzewu i latorośli, "Trwać w Jezusie" to znaczy pozwolić, aby Jego moc ożywiała nasze życie. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 13 maja 2020 r.
 • W jaki sposób daje pokój świat, a jak daje go Pan, Pokój, który daje Chrystus, nie jest "ukojeniem", ale wewnętrzną siłą. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 12 maja 2020 r.
 • Duch uczy nas wszystkiego, wprowadza nas w tajemnicę, przypomina nam i skłania do rozeznawania, Duch Święty wprowadza nas w rzeczywistość nadprzyrodzoną - rzeczywistość tajemnicy. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 11 maja 2020 r.
 • Modlić się to pójść z Jezusem do Ojca, który da nam wszystko, Kiedy się modlimy, powinniśmy z odwagą zwracać się do Ojca - jak Jezus. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 10 maja 2020 r.
 • Duch Święty tworzy harmonię Kościoła, zły duch ją niszczy, Zły duch nie może znieść harmonii Ducha Świętego, dlatego zawsze próbuje ją rozbijać. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 9 maja 2020 r.
 • Jego pocieszenie jest bliskie, prawdziwe i otwiera drzwi nadziei, Pocieszenie, jakie daje swoim uczniom Jezus jest najautentyczniejsze z możliwych. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 8 maja 2020 r.
 • Być chrześcijaninem to należeć do ludu Bożego, Chrześcijaństwo to więcej niż etyka i doktryna - to przynależność do Ludu Bożego. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 7 maja 2020 r.
 • Trzeba mieć odwagę zobaczyć nasze ciemności, żeby weszło światło Pana i nas zbawiło, Dlaczego tak bardzo przywiązujemy się do duchowego mroku, że nie potrafimy przyjąć Chrystusowego światła? Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 6 maja 2020 r.
 • Postawy, które uniemożliwiają poznanie Chrystusa, Przywiązanie do bogactwa, twardość serca, acedia - to postawy uniemożliwiające przyjęcie Chrystusa. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 5 maja 2020 r.
 • Wszyscy mamy jednego Pasterza Jezusa, Skąd biorą się podziały? Dlaczego tak trudno nam wytrwać w jedności? Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 4 maja 2020 r.
 • Łagodność i czułość Dobrego Pasterza, Jakie są cechy dobrego pasterza? Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 3 maja 2020 r.
 • Uczenie się, jak żyć w czasie kryzysu, Kryzys to okazja do nawrócenia i przemiany. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 2 maja 2020 r.
 • Praca jest powołaniem człowieka, Praca upodabnia człowieka do Boga, dając udział w dziele stwórczym. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 1 maja 2020 r.
 • Bez świadectwa i modlitwy przepowiadanie apostolskie jest niemożliwe, Przepowiadanie ewangelii spotyka się z wewnętrznym głodem wzbudzonym przez Boga u słuchacza. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 30 kwietnia 2020 r.
 • Konkretność i prostota maluczkich, Postawa dziecka, do której wzywa nas Jezus to postawa prostoty i konkretności. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 29 kwietnia 2020 r.
 • Obmowa jako społeczny lincz, Obmowa, niszczenie czyjejś reputacji to początek społecznego linczu. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 28 kwietnia 2020 r.
 • Trzeba zawsze powracać do pierwszego spotkania, Chrześcijanin potrzebuje wciąż wracać do fundamentu relacji z Jezusem. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 27 kwietnia 2020 r.
 • Jezus jest naszym towarzyszem w pielgrzymowaniu, Chrześcijaństwo to w pierwszym rzędzie nie doktryna, ale kroczenie za Jezusem. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 26 kwietnia 2020 r.
 • Wiarę należy przekazywać, ofiarowywać, zwłaszcza przez świadectwo, Wiara albo jest misyjna, albo nie jest prawdziwą wiarą. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 25 kwietnia 2020 r.
 • Chrystus kształtuje serca pasterzy, aby byli blisko ludu Bożego, Homilia w Domu św. Marty 24.05.2020
 • Jezus modli się za nas przed Ojcem, pokazując swoje rany, Skąd bierze się odwaga w głoszeniu Ewangelii? Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 23 kwietnia 2020 r.
 • Pozwólmy, by weszło w nas Boże światło, żebyśmy nie byli jak nietoperze w ciemnościach, Grzech powoduje ślepotę i zamknięcie się na Boże światło. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 22 kwietnia 2020 r.
 • Duch Święty nauczycielem harmonii, Nie możemy "wziąć" dla siebie Ducha Świętego, ale możemy pozwolić, aby On nas przemieniał. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 21 kwietnia 2020 r.
 • Narodzić się z Ducha, Co znaczy "narodzić się na nowo? Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 20 kwietnia 2020 r.
 • Dar Ducha Świętego - szczerość, odwaga, parezja, Parezja, czyli chrześcijańska odwaga jest owocem działania Ducha Świętego. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 18 kwietnia 2020 r.
 • Zażyłość z Panem, Radość ze spotkania z Bogiem powinna przemieniać nasze serca. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 17 kwietnia 2020 r.
 • Napełnieni radością, Radość ze spotkania z Bogiem powinna przemieniać nasze serca. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 16 kwietnia 2020 r.
 • Nasza wierność jest odpowiedzią na wierność Boga, Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 15 kwietnia 2020 r.
 • Łaska wierności, Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 14 kwietnia 2020 r.
 • Wybierajmy głoszenie, żeby nie wpaść we własny grób, Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 13 kwietnia 2020 r.
 • "Judaszu, gdzie jesteś?", Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 8 kwietnia 2020 r.
 • Wytrwałość w służbie, Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 7 kwietnia 2020 r.
 • Trzeba szukać Jezusa w ubogim, Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 6 kwietnia 2020 r.
 • Proces kuszenia, Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 4 kwietnia 2020 r.
 • Matka Boża Bolesna - uczennica i matka, Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 3 kwietnia 2020 r.
 • Trzy wymiary życia chrześcijańskiego - wybranie, obietnica, przymierze, Przymierze oznacza wierność i stałość. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 2 kwietnia 2020 r.
 • Trwanie w Panu, Co znaczy "trwać w nauce Chrystusa?" Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 1 kwietnia 2020 r.
 • Patrzenie na krzyż w świetle odkupienia, Dlaczego wąż umieszczony na palu stał się symbolem wybawienia? Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 31 marca 2020 r.
 • Trzeba zaufać miłosierdziu Bożemu, W sytuacjach krytycznych nie wahajmy się wzywać Bożego miłosierdzia. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 30 marca 2020 r.
 • Niedziela płaczu, Dlaczego Jezus płakał? Co poruszało Jego serce? Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 29 marca 2020 r.
 • Lud Boży idzie za Jezusem, nie nużąc się, Być uczniem Jezusa to stale chodzić za Nim i słuchać Go. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 28 marca 2020 r.
 • Ludzkość na wzburzonym morzu, Papieska homili podczas nabożeństwa na placu św. Piotra o ustanie pandemii, 27.03.2020
 • Odwaga milczenia, Naturą zła jest przebiegłość i podważanie prawdy. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 27 marca 2020 r.
 • Trzeba poznać swoje bożki, Bałwochwalstwo to nieumiejętność szukania Boga żywego. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 26 marca 2020 r.
 • Choroba acedii i woda, która nas odradza, Uzdrowienie ciała wymaga także uzdrowienia duszy. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 24 marca 2020 r.
 • Musimy modlić się z wiarą, wytrwale i odważnie, Trzy rzeczy są potrzebne, żeby modlitwa była prawdziwa. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 23 marca 2020 r.
 • Co się dzieje, kiedy przechodzi Jezus, Trzeba uważać, aby nie oślepnąć na Boże działanie. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 22 marca 2020 r.
 • Pan uczy nas modlić się z «nagim sercem», Modlić się to wracać do domu Ojca. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 21 marca 2020 r.
 • Powrócić do Boga to powrócić w ramiona Ojca, Bóg wzywa nas, byśmy powrócili do Jego ojcowskiego domu. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 20 marca 2020 r.
 • Żyć konkretnością codzienności i tajemnicy, Św. Józef jest wzorem wiary, którą żyje się na co dzień. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 19 marca 2020 r.
 • Nasz Bóg jest bliski i nas prosi, abyśmy byli bliscy jedni dla drugich, Boże prawo to nie autorytatywne nakazy, ale ojcowskie wezwanie do bliskości. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 18 marca 2020 r.
 • Kogo gorszy prostota Boga, Bóg objawia się w prostocie. Msza w Domu św. Marty 16.03.2020
 • Jeśli nie przebaczę, nie będzie mi przebaczone, Braterstwo i przebaczenie przyciągają łaskawość Boga. Msza w Domu św. Marty 17.03.2020
 • Zwracajmy się do Pana z naszą prawdą, Nie można stać się uczniem Chrystusa przez samo tylko rozumowanie. Msza w Domu św. Marty 15.03.2020
 • Kiedy żyje się w domu, ale nie czuje się w domu, Grzesznicy potrzebują przewodnika, który poprowadziłby ich do zbawienia. Msza w Domu św. Marty 14.03.2020
 • Pasterze winni towarzyszyć ludowi Bożemu, W czasie pandemii rola pasterzy Ludu Bożego jest szczególnie ważna. Msza w Domu św. Marty 13.03.2020
 • Prośmy o łaskę, byśmy nie wpadli w przepaść obojętności, Nie ulegajmy globalizacji obojętności - pozwólmy się poruszyć w naszych sercach. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 12 marca 2020 r.
 • Nie unikajmy dialogu z Bogiem, Modlitwa to nieraz "spór z Bogiem", wiodący do oczyszczenia. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 10 marca 2020 r.
 • Prośmy o łaskę wstydu, Wstyd jest częścią skruchy towarzyszącej świadomości własnych grzechów. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 9 marca 2020 r.
 • Światowość jest powolnym popadaniem w grzech, Światowość może osłabić naszą duchową czujność i doprowadzić do grzechu. Msza w Domu św. Marty 31.01.2020
 • Miara każdego sądu, Jaką miarą mierzę innych, taką sam zostanę zmierzony. Msza w Domu św. Marty 30.01.2020
 • Więźniowie formalizmów, Bóg nie jest wyniosły i odległy, ale pragnie naszej miłości. Msza w Domu św. Marty 28.01.2020
 • Bóg przekazuje swoje przesłania za pośrednictwem małych i ubogich, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 25.01.2020
 • Zawiść prowadzi do wojny, Trzeba mieć się na baczności przed kornikiem zawiści i zazdrości. Msza w Domu św. Marty 24.01.2020
 • Nie zapłaciliśmy za to, żeby stać się chrześcijanami, Na bycie chrześcijaninem nie można sobie zasłużyć. Msza w Domu św. Marty 21.01.2020
 • Wolni poprzez posłuszeństwo Bogu, Moralne zepsucie zaczyna się od drobnego nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. Msza w Domu św. Marty 20.01.2020
 • Istotna jest relacja z Bogiem, Choroby duszy trzeba leczyć, a lekarstwem jest proszenie o przebaczenie. Msza w Domu św. Marty 17.01.2020
 • Pokorna modlitwa wzrusza Boga, Uzdrowienie to nie spektakl, ale serce poruszone współczuciem. Msza w Domu św. Marty 16.01.2020
 • Władza to nie nakazywanie, ale konsekwencja i świadectwo, Władza w Kościele musi być sprawowana w innym duchu niż duch tego świata. Msza w Domu św. Marty 14.01.2020
 • W chrzcie dajemy dziecku skarb, Homilia w święto Chrztu Pańskiego, 12.1.2020
 • Ten, kto mówi, że miłuje Boga, a nie miłuje brata, jest kłamcą, Nie możemy usprawiedliwiać swojej obojętności względem bliźnich. Msza w Domu św. Marty 10.01.2020
 • Prawdziwy pokój zasiewa się w sercu, Nie można być chrześcijanami, będąc "siewcami wojny". Msza w Domu św. Marty 09.01.2020
 • Duch świata prowadzi do zepsucia, Życie chrześcijańskie to trwanie w Bogu i podążanie za Duchem Świętym. Msza w Domu św. Marty 7.01.2020
 • Słuchanie jest aktem miłości, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie roku, 31.12.2019
 • Największy dar w dziejach, Homilia podczas Pasterki w Wigilię Bożego Narodzenia, 24.12.2019
 • Darmowość zbawienia, Zbawienie pochodzące od Boga jest "bezinteresowne", darmowe. Msza w Domu św. Marty 19.12.2019
 • Nie przypierajmy Boga do muru, Dwie postawy letnich chrześcijan to stawianie Boga pod ścianą i umywanie rąk. Msza w Domu św. Marty 16.12.2019
 • Aby nie zostać laureatem Nobla w dziedzinie narzekania, Pan nas zawsze pociesza, pod warunkiem, że pozwolimy się pocieszyć. Msza w Domu św. Marty 10.12.2019
 • Opierajmy nasze życie na Panu, a nie na pozorach, Co jest fundamentem naszego życia duchowego? Msza w Domu św. Marty 5.12.2019
 • Pochwała małości, Tylko w pokornym sercu może się zrodzić Duch Boży. Msza w Domu św. Marty 3.12.2019
 • Życie z nadzieją w objęciach Pana, Żadna iluzja nie ochroni nas przed kruchością życia - trzeba być przygotowanym na spotkanie z Panem. Msza w Domu św. Marty 29.11.2019
 • Diabeł niszczy człowieka, ponieważ Bóg stał się podobny do nas, Zły duch walczy przeciwko człowiekowi, bo nie może znieść jego godności jako dziecka Bożego. Homilia w Domu św. Marty 12.11.2019
 • Zamykanie się i odrzucanie bezinteresowności Pana jest grzechem nas wszystkich, Pan zaprasza nas na spotkanie - jak odpowiemy na to wezwanie? Homilia w Domu św. Marty 5.11.2019
 • Miłość Chrystusa nie jest miłością z telenoweli, Tylko Duch Święty może otworzyć nasze serca na miłość Bożą. Homilia w Domu św. Marty 31.10.2019
 • Nadzieja jest powietrzem, którym oddycha chrześcijanin, Nadzieja jest jakby zarzuceniem kotwicy na drugi brzeg. Homilia w Domu św. Marty 29.10.2019
 • Wybieranie zbawienia w wewnętrznej walce między dobrem a złem, Walka między dobrem a złem jest codziennością w naszej duszy. Homilia w Domu św. Marty 25.10.2019
 • Umiejętność obwiniania siebie przed Bogiem uwalnia od obłudy, Faryzeizm to między innymi nieumiejętność uznania własnej słabości i grzeszności. Homilia w Domu św. Marty 15.10.2019
 • "Delikatne światła" pośród ciemności świata, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej (John H. Newman, Józefina Vannini, Maria Chiramel Mankidiyan, Dulce Pontes, Małgorzata Bays), 13.10.2019
 • Chrześcijanie, którzy boją się dorastać, Nie można być chrześcijaninem "pod pewnym warunkiem". Homilia w Domu św. Marty 8.10.2019
 • Miłość Boga jest przeniknięta litością, Homilia podczas Zwyczajnego Konsystorza Publicznego 5.10.2019
 • Święto Słowa, Słowo Boże nie może "wchodzić jednym uchem, a wychodzić drugim" - musi być słowem życia. Homilia w Domu św. Marty 3.10.2019
 • Kultura nadziei, Istotą przesłania Boga jest kultura nadziei, kultura życia. Homilia w Domu św. Marty 30.09.2019
 • Ta duchowa letniość, która życie przemienia w cmentarz, W życiu duchowym nie może być miejsca na letniość ani zgorzknienie. Homilia w Domu św. Marty 26.09.2019
 • Bliskość biskupa, Rady, których św. Paweł udziela młodemu biskupowi Tymoteuszowi, są istotne także dziś. Homilia w Domu św. Marty 20.09.2019
 • Kapłaństwo jest darem, a nie funkcją, Kapłaństwa nie można rozumieć w sposób wyłącznie funkcjonalny. Homilia w Domu św. Marty 19.09.2019
 • Litość aktem sprawiedliwości, Istnieje szczera litość, wynikająca z poczucia sprawiedliwości. Homilia w Domu św. Marty 17.09.2019
 • Trzeba modlić się za polityków, Modlitwa za rządzących jest obowiązkiem chrześcijan. Homilia w Domu św. Marty 16.09.2019
 • Migranci są symbolem wszystkich odrzucanych, Homilia podczas Mszy św. w 6. rocznicę wizyty Franciszka na Lampedusie, 8.07.2019
 • Pamięć, nadzieja, bliskość, Homilia podczas Mszy św. na placu przed katedrą w Camerino - miasteczku spustoszonym przez trzęsienie ziemi, 16.06.2019
 • Służba i bezinteresowność, Życie chrześcijańskie jest po to, aby służyć. Homilia w Domu św. Marty 11.06.2019
 • Duch Święty uczy słuchać sercem, Homilia w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 8.06.2019
 • Świadkowie wolności i miłosierdzia, Homilia podczas Boskiej Liturgii w Blaju – Podróż Apostolska do Rumunii, 2.06.2019
 • Umacniajcie kulturę spotkania, Homilia podczas Mszy św. w bukareszteńskiej katedrze pw. św. Józefa – Podróż Apostolska do Rumunii, 31.05.2019
 • Łaska przemieniania uraz w nowe szanse jedności, Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium w Şumuleu Ciuc – Podróż Apostolska do Rumunii, 31.05.2019
 • Chrześcijanin jest zawsze młody, Smutny święty to żałosny święty, bo prawdziwa świętość to młodość ducha. Homilia w Domu św. Marty 28.05.2019
 • Pokój, który budzi uśmiech w sercu, Prawdzwiy pokój jest darem Jezusa, pozwalającym przetrwać wszelkie przeciwności. Homilia w Domu św. Marty 21.05.2019
 • W sprawach małych i wielkich, Czyniąc rzeczy wielkie nie można zapominać o małych. Homilia w Domu św. Marty 10.05.2019
 • Spragnieni braterstwa i miłosierdzia, Homilia podczas Mszy św. Podróż do Macedonii Północnej, 7.05.2019
 • Dowód tożsamości chrześcijanina, Homilia podczas Mszy św., w czasie której Papież udzielił dzieciom pierwszej komunii św. - podróż do Bułgarii, 6.05.2019
 • Bóg powołuje, zaskakuje, miłuje, Homilia podczas Mszy św. na placu Kniazia Aleksandra - podróż do Bułgarii, 5.05.2019
 • Niech Duch Święty będzie główną postacią naszego życia, Powtórne narodzenie to podstawa chrześcijańskiego życia. Homilia w Domu św. Marty 30.04.2019
 • Wielkanoc to święto usuwania kamieni, o które rozbijają się nadzieje i oczekiwania, Homilia podczas Wigilii Paschalnej 20.04.2019
 • Namaszczeni, aby namaszczać, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma 18.04.2019
 • Odwaga milczenia i sprzeciw wobec triumfalizmu, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową 14.04.2019
 • Nie należy poddawać się porażce, Przygnębienie, narzekanie, szemranie to choroba duchowa. Homilia w Domu św. Marty 9.04.2019
 • Siłowanie się z Bogiem, Modlitwa wstawiennicza to nieraz "siłowanie się z Bogiem". Homilia w Domu św. Marty 4.04.2019
 • Współczucie i miłosierdzie, Homilia podczas Mszy św. w Rabacie - podróż do Maroka, 31.03.2019
 • Wierność niepołowiczna, Przekonanie o samowystarczalności to zasadnicza przeszkoda w życiu duchowym. Homilia w Domu św. Marty 28.03.2019
 • Człowiek wielkoduszny nie osądza, Grzech osądu tak nam spowszedniał, że nawet nie zwracamy na niego uwagi. Homilia w Domu św. Marty 18.03.2019
 • Konsekwencja, a nie obłuda, Formalna religijność nie wystarczy, gdy nie dbamy o swe wnętrze. Homilia w Domu św. Marty 8.03.2019
 • Zachowywanie pamięci, Musimy leczyć się z postawy duchowego wygodnictwa. Homilia w Domu św. Marty 7.03.2019
 • Czas na odnalezienie kierunku życia, Homilia podczas Mszy św. w Środę Popielcową 6.03.2019
 • Pięć minut mądrości, Co jest fundamentem mojego życia? Gdzie ulokowałem swą nadzieję? Homilia w Domu św. Marty 28.02.2019
 • Uczucia Boga, Nasze czasy wcale nie są lepsze od czasów biblijnego Potopu. Homilia w Domu św. Marty 19.02.2019
 • Kompromisowe odpowiedzi na niewygodne pytania, Bóg pyta nas: gdzie jest twój brat? Nie możemy udzielać wymijającej odpowiedzi. Homilia w Domu św. Marty 18.02.2019
 • Wezwani do przezwyciężania lęku, aby otwierać się na spotkanie, Homilia w Sacrofano podczas Mszy św. na rozpoczęcie mityngu organizacji zajmujących się imigrantami, 15.02.2019
 • Cztery postaci w poszukiwaniu Autora, Męczeństwo św. Jana to konfrontacja czterech różnych postaw. Homilia w Domu św. Marty 8.02.2019
 • Pokorni, żeby uzdrawiać, Jezus posyła swych uczniów, aby nieśli uzdrowienie. Homilia w Domu św. Marty 7.02.2019
 • Niech wasze wspólnoty będą oazami pokoju, Homilia podczas Mszy św. w Zayed Sports City w Abu Zabi, 5.02.2019
 • Pamięć i nadzieja, Co pozwala wytrwać w trudach i prześladowaniach? Homilia w Domu św. Marty 1.02.2019
 • Kapłan radosny, Jak rozpoznać kapłana wiernego swemu powołaniu? Homilia w Domu św. Marty 31.01.2019
 • Wy, młodzi, jesteście Bożym teraz!, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie 34. ŚDM w Metro Park - ŚDM Panama 2019, 27.01.2019
 • Nadając ludziom etykietki, wznosimy mury, które izolują i dzielą, Homilia podczas liturgii pokutnej w zakładzie karnym dla nieletnich w Pacorze - ŚDM Panama 2019, 25.01.2019
 • Styl Błogosławieństw, Błogosławieństwa ewangeliczne to nie opcja, ale normalna droga dla chrześcijanina - Homilia w domu św. Marty 21.01.2019
 • Trzeba przezwyciężyć zatwardziałość serc, Trzeba uważać, aby nie popaść w przewrotność i zatwardziałość serca - Homilia w domu św. Marty 17.01.2019
 • Cukierki miodowe, Trzeba modlić się za bliźniego, także za osoby antypatyczne - Homilia w domu św. Marty 10.01.2019
 • "Nie" dla kultury obojętności, Nasze serca potrzebują uzdrowienia z choroby obojętności. Homilia w Domu św. Marty 8 stycznia 2019
 • Konkretność miłości chrześcijańskiej, Potrzebna jest ewangeliczna gorliwość, "apostolskie szaleństwo" świętych - Homilia w domu św. Marty 7.01.2019
 • Nie mylmy światła Boga ze światłami świata, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6.1.2019
 • Matka Boża wnosi do Kościoła atmosferę czułości, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.1.2019
 • Kościół Rzymu nie chce być obojętny wobec niewolnictwa naszych czasów, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie 2018 r., 31.12.2018
 • W Betlejem, w "domu chleba", Bóg rodzi się w żłobie, Homilia podczas Pasterki 24.12.2018
 • Dzień korzenia, Scena Zwiastowania to kluczowy moment historii świata - Homilia w domu św. Marty 20.12.2018
 • Człowiek milczenia, Św. Józef to człowiek, umiejący towarzyszyć w ciszy, a także człowiek marzeń - Homilia w domu św. Marty 18.12.2018
 • Nie bać się pocieszenia, Dzięki wierze wszystko jest możliwe. Homilia w domu św. Marty - 12.12.2018
 • Akt wiary, Dzięki wierze wszystko jest możliwe. Homilia w domu św. Marty - 10.12.2018
 • Dom na skale, Budowanie domu na skale to znaczy - budowanie na konkrecie, unikanie pozorów. Homilia w domu św. Marty - 6.12.2018
 • Podręcznik zaprowadzania pokoju, Żyć pokojem w naszej duszy, w domu i w otoczeniu - to zadanie na Adwent. Homilia w domu św. Marty - 4.12.2018
 • Czas trójwymiarowy, Adwent to czas trówymiarowy - ku poprawie, oczyszczeniu i wzmocnieniu wiary. Homilia w domu św. Marty - 3.12.2018
 • Bilet w jedną stronę, Głoszenie ewangelii to swego rodzaju bilet w jedną stronę - nie ma odwrotu. Homilia w domu św. Marty - 30.11.2018
 • Kryzys cywilizacji, Światowość i poganizowanie prowadzą do zrujnowania osoby. Homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty, 29 listopada 2018
 • Czas żniw, Doczesne życie kiedyś się skończy. Czy nasza perspektywa nie jest zbyt krótka? Homilia w domu św. Marty - 27.11.2018
 • Nie bądźmy niewolnikami konsumizmu, Przejrzyjmy szafę, czy na pewno potrzebujemy tyle ubrań i butów i podzielmy się z potrzebującymi. Homilia w domu św. Marty - 26.11.2018
 • Krzyk ubogich zagłusza wrzawa nielicznych bogatych, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. z okazji II Światowego Dnia Ubogich, 18.11.2018
 • Największe widowisko, Kościół wzrasta w prostocie, zdala od spektakularnych wydarzeń. Homilia w domu św. Marty - 15.11.2018
 • Jaki powinien być biskup, Biskup jest "włodarzem Bożym", musi więc być bez zarzutu. Homilia w domu św. Marty - 12.11.2018
 • Sakramenty nie mają ceny, Pieniądze nie mogą nigdy przesłaniać spraw duchowych. Homilia w domu św. Marty - 9.11.2018
 • Dwie różne logiki, Logika Jezusa jest sprzeczna z zasadami świeckiej ekonomii! Homilia w domu św. Marty - 8.11.2018
 • Kto nie przyjmuje zaproszenia na przyjęcie, Dlaczego odmawiamy Chrystusowi, gdy zaprasza nas na ucztę? Homilia w domu św. Marty - 6.11.2018
 • Wygłodzone dzieci jemeńskie, Nasze miłosierdzie i wrażliwość nie może być wybiórcza. Homilia w domu św. Marty - 5.11.2018
 • Służba to bilet wstępu na wieczystą ucztę, omilia podczas Mszy św. za zmarłych kardynałów, arcybiskupów i biskupów, 3.11.2018
 • Wspólnota i szczerość, Homilia Papieża na zakończenie Synodu Biskupów poświęconego młodzieży, 28.10.2018
 • Trzy małe rzeczy, by zawrzeć zgodę, Pokora, cichość, cierpliwość - tak niewiele potrzeba w życiu codziennym i społecznym. Homilia w domu św. Marty - 26.10.2018
 • Jak poznać Jezusa, Nie powinniśmy odmawiać wyznania wiary bez refleksji kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Homilia w domu św. Marty - 25.10.2018
 • Tożsamość i dziedzictwo, Nadzieja jest cnotą teologalną, którą najtrudniej zrozumieć. Homilia w domu św. Marty - 23.10.2018
 • Z zaczynem Ducha, Co znaczy być "zaczynem", przemieniać świat od środka? Homilia w domu św. Marty - 19.10.2018
 • Na drodze ubóstwa, Istnieją trzy style, trzy etapy, chrześcijańskiego ubóstwa. Homilia w domu św. Marty - 18.10.2018
 • Specjaliści od pozorów, Obłuda i stwarzanie pozorów to wielki wróg życia duchowego. Homilia w domu św. Marty - 16.10.2018
 • Odważny wybór, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej (m.in. abpa Oskara Romero i Pawła VI), 14.10.2018
 • Kiedy diabeł udaje dobrze wychowanego, Papież przestrzega przed strategią "dobrze wychowanego" wroga naszej duszy. Homilia w domu św. Marty - 12.10.2018
 • Modlić się, nigdy nie ustając, Modlitwa musi być odważna, nawet natarczywa. Homilia w domu św. Marty - 11.10.2018
 • Kontemplacja i służba, Kontemplacja musi dopełniać służbę w życiu chrześcijanina. Homilia w domu św. Marty - 9.10.2018
 • Cała Ewangelia w jednym fragmencie, W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie zawarta jest cała ewangelia. Homilia w domu św. Marty - 8.10.2018
 • Wiara nie jest zwyczajem, Nie można być chrześcijaninem połowicznie. Homilia w domu św. Marty - 5.10.2018
 • Kościół patrzy na was z ufnością, Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego młodzieży, 3.10.2018
 • Towarzysze drogi, Każdy z nas ma na swej drodze opiekuna - Anioła Stróża. Homilia w domu św. Marty - 2.10.2018
 • Mała wspólnota o wielkim sercu, Homilia podczas Mszy św. na placu Wolności w Tallinie - Podróż do Estonii 25.09.2018
 • Trzeba przyjąć z miłością drugiego człowieka, Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium maryjnym w Agłonie - Podróż na Łotwę 24.09.2018
 • Czujemy się solidarni z ludnością i historią Litwy, Homilia podczas Mszy św. w parku Santakos w Kownie - Podróż na Litwę, 23.09.2018
 • Wybrani z nizin, Bóg wybiera tych, którzy w ludzkich oczach nie znajdują wartości. Homilia w domu św. Marty - 21.09.2018
 • Zgorszenie hipokrytów, Diabeł jest silny wobec obłudników, całkowicie bezsilny - wobec skruszonych w sercu. Homilia w domu św. Marty - 20.09.2018
 • Z łagodnością i czułością, Duszpasterz tak jak Jezus powinien być blisko ludzi i umieć im współczuć. Homilia w domu św. Marty - 18.09.2018
 • Nie można wierzyć w Boga i być mafiosem, Homilia w Palermo w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Józefa Puglisiego, zabitego przez mafię, 15.09.2018
 • Jak diabeł poniósł porażkę, Adoracja krzyża to wpatrywanie się w znak zwycięstwa. Homilia w domu św. Marty - 14.09.2018
 • Styl chrześcijanina, "Szaleństwo" krzyża powinno kierować życiem każdego chrześcijanina. Homilia w domu św. Marty - 13.09.2018
 • Trzeba modlić się za biskupów, Papież wzywa do modlitwy za biskupów, szczególnie atakowanych przez złego ducha. Homilia w domu św. Marty - 11.09.2018
 • Nie rozmywa się przesłania Ewangelii, Nowość Ewangelii jest nie do pogodzenia z "nowościami" tego świata. Homilia w domu św. Marty - 10.09.2018
 • Niech każdy oskarża samego siebie, Pierwszym krokiem nawrócenia i pokuty jest oskarżenie samego siebie. Homilia w domu św. Marty - 6.09.2018
 • Rachunek sumienia, W procesie wzrostu duchowego codzienny rachunek sumienia jest czymś niezastąpionym. Homilia w domu św. Marty - 4.09.2018
 • Prawda jest w milczeniu, W konfrontacji z osobami szukającymi skandalu właściwą postawą jest milczenie i modlitwa. Homilia w domu św. Marty - 3-09-2018
 • Świat potrzebuje rodziny, Podróż do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin: Homilia podczas Mszy św. w Phoenix Park 26.08.2018
 • Solidarność jest jedyną odpowiedzią, Homilia podczas Mszy św. dla migrantów 6.07.2018
 • Chwały i krzyża nie można rozdzielać, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 29.06.2018
 • Nie tak będzie między wami, Homilia Ojca Świętego podczas Konsystorza - 28.06.2018
 • Każda istota ludzka jest nasza, Homilia Papieża podczas Mszy św. w genewskim Palexpo - podróż do Genewy, 21.06.2018
 • Tamte modlitwy w Auschwitz, Modlitwa za wrogów to wyraz prawdziwie przemienionej i wolnej duszy. Homilia w domu św. Marty - 19.06.2018
 • Dyktatury manipulują przekazem, Dlaczego dyktatura próbuje zniewolić nasze myśli? Homilia w domu św. Marty - 18.06.2018
 • Nauczanie Jezusa na temat kobiety zmienia historię, Nauczanie Jezusa przywróciło godność kobietom. Homilia w domu św. Marty - 15.06.2018
 • Zniewaga może zabić, Od zniewagi do pojednania, od zawiści do przyjaźni - to droga, którą wskazuje Jezus. Homilia w domu św. Marty - 14.06.2018
 • Świętość w codzienności, Chrześcijanin daje świadectwo przez całą dobę! Homilia w domu św. Marty - 12.06.2018
 • Prawdziwy protagonista, Co tak naprawdę znaczy ewangelizować? Homilia w domu św. Marty - 11.06.2018
 • Jak kwiat migdałowca, Aby zrozumieć miłość, nie są potrzebne piękne słowa, lecz proste uczynki. Homilia w domu św. Marty - 8.06.2018
 • Pamięć chrześcijańska jest solą życia, Pomiędzy pamięcią a nadzieją możemy spotkać Chrystusa. Homilia w domu św. Marty - 7.06.2018
 • Jezus przygotowuje nam miejsce i pokarm, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała 3.06.2018
 • W świecie niewolników, Żyjemy w świecie kolonizacji kulturowych - musimy walczyć o zachowanie obrazu Bożego w nas samych. Homilia w domu św. Marty - 1.06.2018
 • Świętość jest wolnością, Świętość jest wolnością i zerwaniem ze schematami światowymi, które więżą nas w pozornym dobrobycie. Homilia w domu św. Marty - 29.05.2018
 • Radość chrześcijańska, Prawdziwa radość chrześcijanina to nie wymuszony śmiech kultury "rozrywkowej". Homilia w domu św. Marty - 28.05.2018
 • Dar łez, Małżeństwo to nie sprawa "można - nie można", ale podtrzymywanie tego, co buduje i łączy. Homilia w domu św. Marty - 25.05.2018
 • Bogactwo i wyzysk cudzej pracy, Niesprawiedliwość wyzysku w pracy jest grzechem śmiertelnym. Homilia w domu św. Marty - 24.05.2018
 • Kościół jest kobietą i matką, Macierzyństwo Maryi odnosi się do Jezusa, ale także do Jego Ciała Mistycznego - do całego Kościoła. Homilia w domu św. Marty - 21.05.2018
 • Oby Duch przemienił serca i wydarzenia, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20.05.2018
 • Busola pasterza, Rozmowa Jezusa z Piotrem nad jeziorem Galilejskim to busola każdego pasterza: "Czy miłujesz mnie bardziej...?". Homilia w domu św. Marty - 18.05.2018
 • Przeciwko jadowi oszczerstwa, Jedność wymaga trudu - w tym trudu poskromienia swojego języka. Homilia w domu św. Marty - 17.05.2018
 • Biskupi dla owczarni, Biskupem jest się dla owczarni, a nie dla kariery. Homilia w domu św. Marty - 15.05.2018
 • Przyjaciel do końca, Wszyscy otrzymaliśmy w darze przyjaźń Jezusa - i jest On zawsze wierny tej przyjaźni. Homilia w domu św. Marty - 14.05.2018
 • W obliczu pokus, Walka duchowa jest naszą codzienną rzeczywistością. Nie możemy się łudzić, że zła nie ma lub że nas nie dotyczy. Homilia w domu św. Marty - 8.05.2018
 • Lud wie, czy biskup jest pasterzem, Biskup to człowiek, który umie być blisko swojego ludu - a lud potrafi rozpoznać, czy biskup jest faktycznie pasterzem. Homilia w domu św. Marty - 5.05.2018
 • Wiarę przekazuje się w rodzinie, Rodzice, pochłonięci obowiązkami zawodowymi, powinni odkryć swą rolę w przekazywaniu wiary dzieciom. Homilia w domu św. Marty - 3.05.2018
 • Wielka pewność, W świecie wirtualnym czyha wiele pokus, mogących nas zniewolić. Potrzebna jest nam mądrość Ducha Świętego, aby nas od tego uchronić. Homilia w domu św. Marty - 1.05.2018
 • Niebo to spotkanie, Dla chrześcijan niebo nie jest abstrakcyjne ani odległe. Homilia w domu św. Marty - 27.04.2018
 • Chrześcijanin istnieje, by służyć, Umycie nóg uczniom i ustanowienie Eucharystii to dwa mocne wyrazy miłości Jezusa ku nam. Homilia w domu św. Marty - 26.04.2018
 • Tak jak rower, Równowaga Kościoła przypomina rower, który się przewraca, gdy stoi w miejscu, a funkcjonuje dobrze w ruchu. Homilia w domu św. Marty - 24.04.2018
 • Nie ewangelizuje się z fotela, Ewangelizacja to nie teoretyzowanie, ale działanie Ducha Świętego. Aby je umożliwić, musimy wychodzić do ludzi. Homilia w domu św. Marty - 19.04.2018
 • Nie dla siebie, ale dla innych, Przemówienie papieskie podczas wizyty w Alessano i Molfeccie, 20.04.2018
 • Kościół potrzebuje proroków, Kościół potrzebuje, abyśmy wszyscy byli prorokami, czyli "ludźmi nadziei". Homilia w domu św. Marty - 17.04.2018
 • Ze względu na wiarę, a nie dla korzyści, Jak naśladuję Jezusa - to pytanie powinien sobie zadać każdy chrześcijanin. Homilia w domu św. Marty - 16.04.2018
 • Prawdziwa wolność, W świecie coraz bardziej zniewolonym przez mody, ambicje i pieniądze możliwa jest prawdziwa wolność. Homilia w domu św. Marty - 13.04.2018
 • Czas radości, Prześladowanie chrześcijan nie zdoła zanegować świadectwa wiary w zmartwychwstanie - nasze świadectwo musi być bezkompromisowe. Homilia w domu św. Marty - 12.04.2018
 • Od łaski wstydu do radości przebaczenia, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 8.4.2018
 • Niespodzianki Boga, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 1.04.2018: Bóg jest tym, który nieustannie nas zaskakuje
 • Z Chrystusem zmartwychwstaje nadzieja, Homilia podczas Wigilii Paschalnej 31.03.2018
 • Bóg kocha każdego jak ojciec i jak matka, Bóg jest jak matka - nigdy nie zapomina o swoim dziecku, jest zawsze wierny. Homilia w domu św. Marty 22.03.2018
 • Aby pokonać pustynię, "Niech Słowo Boże nauczy nas dzisiaj drogi patrzenia na Ukrzyżowanego". Homilia w domu św. Marty 20.03.2018
 • Trzy cenne dziedzictwa - modlitwa, małość i mądrość życia, Homilia podczas Mszy św. w San Giovanni Rotondo - wizyta w Pietrelcinie i San Giovanni Rotondo, 17.03.2018
 • Twarzą w twarz z Bogiem, Czym jest modlitwa wstawiennicza? Co to znaczy stawać twarzą w twarz z Bogiem? Homilia w domu św. Marty 15.03.2018
 • Niezgoda na chrześcijan zaparkowanych, Wiara nie może istnieć w bezruchu, nie godzi się na miernotę. Homilia w domu św. Marty 12.03.2018
 • Trzeba przebaczać, by uzyskać przebaczenie, Bóg jest zawsze gotowy nam przebaczyć. Jest jednak jeden ważny warunek. Homilia w domu św. Marty 6.03.2018
 • Nawrócenie myśli, Nawrócenie rozpoczyna się od zmiany myślenia. Homilia w domu św. Marty 5.03.2018
 • Jak ojciec w stosunku do dziecka, Bóg jest jak ojciec, który ma do czynienia z wybrykami dorastającego dziecka, ale nie odmawia mu swego zaufania. Homilia w domu św. Marty 27.02.2018
 • Łaska wstydu, Nie osądzać innych i prosić Boga o łaskę wstydu za swoje grzechy - to dwie rady na Wielki Post. Homilia w domu św. Marty 26.02.2018
 • Prawdziwy post, Prawdziwy post to nie zmiana menu, ale zmiana stylu życia. Homilia w domu św. Marty 16.02.2018
 • Zatrzymaj się, spójrz i powróć, Homilia podczas Mszy św. w Środę Popielcową 14.02.2018
 • Cierpliwość jest przeciwieństwem rezygnacji, Czy można radować się, gdy spotykają nas prześladowania i próby? Tak - bo tak właśnie rodzi się wytrwałość. Homilia w domu św. Marty 12.02.2018
 • Chrześcijanie zjednoczeni w prześladowaniach i męczeństwie, Homilia podczas nieszporów w święto Nawrócenia św. Pawła 25.01.2018
 • Dwie historie biblijne, Historie Dawida i Salomona uczą nas, dlaczego zawsze potrzebne jest czujne sumienie. Homilia w domu św. Marty 8.02.2018
 • Trzeba uczyć adoracji, Chrześcijanie powinni uczyć się modlitwy adoracyjnej: to wstęp do kontemplacji. Homilia w domu św. Marty 5.02.2018
 • Trzeba odwagi, by iść pod prąd, Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego 2.02.2018
 • Chwila i wieczność, Śmierć ratuje nas przed uwięzieniem w labiryncie doczesności i pozwala patrzeć dalej. Homilia w domu św. Marty 1.02.2018
 • Pasterz wśród ludzi, Bliskość i czułość - to postawy prawdziwego pasterza, który jest zawsze między ludźmi. Homilia w domu św. Marty 30.01.2018
 • Złota reguła, Złotą regułą jest umieć przeżywać upokorzenia w postawie nadziei i zawierzenia Bogu. Homilia w domu św. Marty 29.01.2018
 • Kościół - kobieta i matka, Głoszenie prawdy zawsze wydaje się szaleństwem, ważniejsze są jednak czyny niż same słowa. Homilia w domu św. Marty 26.01.2018
 • Społeczeństwo, które nie akceptuje cierpiących, jest społeczeństwem nieludzkim, Homilia podczas Mszy św. w Limie- podróż do Chile i Peru, 21.1.2018
 • Wiarę przekazuje się "w dialekcie" rodziny, Homilia podczas Mszy św. w święto Chrztu Pańskiego 7.01.2018
 • Sprzeciwiajmy się logice wyższości kulturowej, Homilia podczas Mszy św. na lotnisku w pobliżu Temuco - podróż do Chile i Peru, 17.1.2018
 • Przezwyciężenie lęku pozwala wyjść na spotkanie bliźniego, Homilia podczas Mszy św. w Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy, 14.01.2018
 • Odwaga modlitwy, Aby się modlić, potrzeba odwagi. Modlitwa pozbawiona mocy, bez wiary, nie przynosi efektów. Homilia w domu św. Marty 12.01.2018
 • Bliskość Jezusa, Papież przestrzega przed wszelkim mechanicznym, bezosobowym podejściem do świętości i sakramentów. Homilia w domu św. Marty 9.01.2018
 • Jeśli znieważa się słabych, Odrzucanie człowieka dlatego, że jest cudzoziemcem czy osobą słabą to poddawanie się logice szatana. Homilia w domu św. Marty 8.01.2018
 • Dlaczego Mędrcy zobaczyli gwiazdę, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego 6.01.2018
 • Przed żłóbkiem odkrywamy, że jesteśmy miłowani, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1.01.2018
 • Otwarte serce, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie 2017 r. (31.12.2017)
 • Kiedy rzeczywistość jest wyzwaniem, Homilia podczas Pasterki 24.12.2017: Dobra Nowina skierowana jest do tych, którzy żyją na marginesie
 • Radość z uzyskania przebaczenia, Chrześcijanin musi być zawsze świadkiem radości, dlatego nigdy nie może mieć "twarzy żałobnika". Homilia w domu św. Marty 21.12.2017
 • Pusta kołyska?, Życie chrześcijanina musi być zawsze płodne, a jego serce zawsze otwarte. Homilia w domu św. Marty 19.12.2017
 • Człowiek, który przyjmuje ojcostwo, Św. Józef może być patronem tych, którzy doświadczają ciemności wiary, którzy nie słyszą wyraźnie głosu Boga. Homilia w domu św. Marty 18.12.2017
 • Trzeba liczyć się z tym, co małe, Bóg, jak dobry ojciec, pragnie pochylać się nad naszymi codziennymi, drobnymi sprawami. Homilia w domu św. Marty 14.12.2017
 • Pozwólmy się pocieszyć, Nie możemy dać się przygnieść negatywności: Bóg chce nas pocieszyć i podnieść. Homilia w domu św. Marty 11.12.2017
 • Prawdziwa pokora, Chrześcijanin ma do wykonania w życiu ważne zadanie. Liczy się jednak także styl, w jakim je wykona. Homilia w domu św. Marty 5.12.2017
 • Kościół to nie supermarket, Czy nauczyłem się czuwać, aby świątynia mojego serca była czysta i zawsze otwarta na Ducha Świętego? Homilia w domu św. Marty 24.11.2017
 • Ziemie zranione, Homilia podczas czuwania na modlitwie o pokój w Sudanie Południowym i Demokratycznej Republice Konga 23 XI 2017
 • Siła kobiet, Tylko siła kobiet jest zdolna oprzeć się kolonizacji ideologicznej i kulturowej - zaświadcza o tym historia. Homilia w domu św. Marty 23.11.2017
 • Niezgoda na kolonizacje ideologiczne, Chrześcijanin powinien dawać świadectwo w obliczu ideologicznych i kulturowych kolonizacji. Homilia w domu św. Marty 21.11.2017
 • Pomaganie ubogim jest obowiązkiem, Homilia podczas Mszy św. z okazji I Światowego Dnia Ubogich, 19 XI 2017
 • Myślenie o śmierci, "Memento mori" - to hasło, które nigdy nie straciło swej aktualności dla chrześcijan. Homilia w domu św. Marty 17.11.2017
 • Ukryte królestwo, Czy rzeczywiście doświadczam w swoim sercu działania Ducha Świętego? Czy wzrasta we mnie Królestwo Boże? Homilia w domu św. Marty 16.11.2017
 • Ci, którzy wywołują zgorszenie , Z małych niekonsekwencji - zwłaszcza w kwestiach finansowych - może wyniknąć duże zgorszenie. Homilia w domu św. Marty 13.11.2017
 • Wyczucie chrześcijan, W społeczeństwie skażonym "smogiem korupcji" chrześcijanin nie może być naiwny, ale z uwagą musi strzec skarbu Ducha Świętego. Homilia w domu św. Marty 10.11.2017
 • Różnorodność w harmonii, Kościół w swej świadomości musi ciągle wracać do fundamentu, jakim jest Chrystus, aby nie stać się targowiskiem światowości. Homilia w domu św. Marty 9.11.2017
 • Zaproszeni na ucztę, Czy istnieje coś takiego jak "bilet wstępu do zbawienia"? Komu się należy? Homilia w domu św. Marty 6.11.2017
 • Trzy dary Boga, Jedynie pozwalając, by Bóg dotknął nas miłosierdziem, można przyswoić sobie Jego pozostałe dary: wybranie, obietnicę i przymierze. Homilia w domu św. Marty 6.11.2017
 • W perspektywie wieczności, Homilia podczas Mszy św. za zmarłych kardynałów i biskupów, 3.11.2017
 • Lekcja dla świata, który szykuje wojnę, Homilia podczas Mszy św. na cmentarzu amerykańskim w Nettuno 2.11.2017
 • Jeśli duszpasterstwu brakuje odwagi, Czy chrześcijanie naprawdę wierzą w moc Ducha Świętego? Czy wierzą w nią duszpasterze, czy raczej poprzestają na "duszpasterstwie zachowawczym"? Homilia w domu św. Marty 31.10.2017
 • Na drodze dobrego pasterza, Dobry pasterz musi być blisko swoich owiec, nie może się dystansować od ich problemów i cierpienia. Homilia w domu św. Marty 30.10.2017
 • Rachunek sumienia, Rachunek sumienia nie jest czymś przestarzałym - to podstawa skutecznej walki ze złem we własnym sercu. Homilia w domu św. Marty 26.10.2017
 • W otchłani tajemnicy, Zagłębić się w tajemnicę Jezusa Ukrzyżowanego: to droga do samego centrum chrześcijańskiego życia. Homilia w domu św. Marty 24.10.2017
 • Kto głodzi dzieci, Głód i skrajna bieda na świecie jest skutkiem bałwochwalstwa pieniądza. Homilia w domu św. Marty 23.10.2017
 • Upiększone dusze, Obłuda jest jednym z najgorszych niebezpieczeństw w życiu duchowym. Homilia w domu św. Marty 20.10.2017
 • Dzisiejsi faryzeusze, Nie można nigdy zamykać drzwi przed rodzicami, którzy proszą o ochrzczenie ich dziecka, nawet jeżeli nie mają ślubu kościelnego. Homilia w domu św. Marty 13.10.2017
 • Trzy grupy głupców , Głupota i duchowa niewrażliwość prowadzi do zepsucia i korupcji. Homilia w domu św. Marty 17.10.2017
 • Przyodziani w szatę miłości, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej, 15.10.2017
 • Czujni w obliczu światowości, Papież przestrzega przed "dobrze wychowanymi złymi duchami", podstępnie wkradającymi się do naszego życia. Homilia w domu św. Marty 13.10.2017
 • Uczmy się pukać do serca Bożego, Homilia podczas Mszy św. dziękczynnej za 100 lat istnienia Kongregacji dla Kościołów Wschodnich i Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich, 12.10.2017
 • Uparty Jonasz, Człowiekowi niełatwo jest przyjąć logikę Boga i często stosuje on pojęcie „sprawiedliwości”, w którym wyczuwa się jego „sztywność” i „upór” - Homilia w domu św. Marty 10.10.2017
 • Ci, którzy przechodzą obok, Należy sobie zadać pytanie, czy nie jesteśmy przypadkiem podobni do rozbójnika, lewity czy kapłana z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie - Homilia w domu św. Marty 9.10.2017
 • Łaska wstydu, Nasze „pierwsze imię to 'grzesznik'”. Dlatego „prośmy Pana o łaskę wstydzenia się” przed Bogiem wszechmogącym, który „nas obejmuje” z całym swym miłosierdziem - Homilia w domu św. Marty 6.10.2017
 • Tęsknota za korzeniami, Wyruszyć „w drogę, aby odnaleźć swoje korzenie”, a w nich znaleźć „siłę do podążania naprzód”. Homilia w domu św. Marty 5.10.2017
 • Sam w stronę Jerozolimy, Homilia w domu św. Marty 3.10.2017
 • Zawierzmy się archaniołom, Homilia w domu św. Marty 28.09.2017
 • Wyrzuty sumienia i zbawienie, Homilia w domu św. Marty 28.09.2017
 • Jak rodzina, Homilia w domu św. Marty 26.09.2017
 • Przygotowanie do pocieszenia, Homilia w domu św. Marty 25.09.2017
 • Miserando atque eligendo, Homilia w domu św. Marty 21.09.2017
 • Patrzeć sercem, To bardzo ważne by "patrzeć sercem", prawdziwie "współczuć". Homilia w Domu św. Marty 19.09.2017
 • Trzeba modlić się za rządzących, Brak modlitwy za rządzących jest grzechem, z którego należy się spowiadać. Homilia w Domu św. Marty 18.09.2017
 • Kiedy Jezus mówi "Niewiasta", Homilia w domu św. Marty 15.09.2017
 • Dwie pokusy, Krzyż nie jest masochizmem, ale tajemnicą nieskończonej miłości. Homilia w Domu św. Marty 14.09.2017
 • Przywracanie pokoju zaczyna się «od dołu», Homilia podczas Mszy św. na lotnisku w Cartagenie - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-12.09.2017
 • Przybyłem, aby utwierdzać was w wierze, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na lotnisku w Medellín - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017
 • Pojednanie pozwala budować przyszłość i sprawia, że wzrasta nadzieja, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej w Villavicencio - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017
 • Budowniczowie pokoju, promujący życie, Homilia podczas Mszy św. w Bogocie - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017
 • Stanowcze pytanie Jezusa, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 29.06.2017
 • Nie książęta, ale słudzy, Homilia podczas Konstystorza Publicznego 28.06.2017
 • Dziadkowie, którzy potrafią marzyć, Homilia podczas Mszy św. w 25. rocznicę sakry biskupiej Papieża Franciszka 27.06.2017
 • W namiocie Abrahama, Homilia w Domu św. Marty - 26.06.2017
 • Wszyscy jesteśmy wybrani, Homilia w Domu św. Marty - 23.06.2017
 • Wewnętrzny żar, Homilia w Domu św. Marty - 22.06.2017
 • Skarb i glina, Homilia w Domu św. Marty - 16.06.2017
 • Zdecydowane głoszenie, Homilia w Domu św. Marty - 13.06.2017
 • Błogosławieństwa na wspak, Homilia w Domu św. Marty - 12.06.2017
 • Rada na koniec tygodnia, Homilia w Domu św. Marty - 9.06.2017
 • Obłudnik zawsze jest pochlebcą, Homilia w Domu św. Marty - 6.06.2017
 • Ryzyko miłosierdzia, Homilia w Domu św. Marty - 5.06.2017
 • My jesteśmy sługami, Homilia w Domu św. Marty - 2.06.2017
 • Z wewnętrznym ogniem, Homilia w Domu św. Marty - 1.06.2017
 • Pożegnanie biskupa, Homilia w Domu św. Marty - 30.05.2017
 • Efeskie zesłanie Ducha Świętego, Homilia w Domu św. Marty - 29.05.2017
 • Topografia ducha, Homilia w Domu św. Marty - 26.05.2017
 • Kościół nie jest Kościołem ludzi letnich, Homilia w Domu św. Marty - 23.05.2017
 • Dwóch adwokatów, Homilia w Domu św. Marty - 22.05.2017
 • Doktryna i ideologia, Doktryna, która przeradza się w ideologię rodzi podziały i trudności w Kościele. Homilia w domu św. Marty - 19.05.2017
 • Aby dawać ludziom radość, Homilia w Domu św. Marty - 18.05.2017
 • Pokój nie jest spokojem, Homilia w Domu św. Marty - 16.05.2017
 • Pod płaszczem Maryi, Homilia podczas Mszy św. w 100. rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie 13.05.2017 - podróż Papieża Franciszka do Fatimy (12-13.05.2017)
 • W drodze, Homilia w Domu św. Marty - 11.05.2017
 • Opór kontra uległość, Homilia w Domu św. Marty - 9.05.2017
 • Bóg niespodzianek, Homilia w Domu św. Marty - 8.05.2017
 • Rygorystyczny, ale przynajmniej uczciwy, Homilia w Domu św. Marty - 5.05.2017
 • Nie należy nigdy siedzieć, Homilia w Domu św. Marty - 4.05.2017
 • Jak dwaj uczniowie z Emaus, Homilia w Domu św. Marty - 2.05.2017
 • Jedyną skrajnością dozwoloną wierzącym jest ekstremalna miłość!, Homilia podczas Mszy św. odprawionej na stadionie egipskich Wojsk Obrony Powietrznej 29.04.2017
 • Świadkowie posłuszeństwa, Homilia w Domu św. Marty - 27.04.2017
 • Msza św. w intencji Tawadrosa II, Homilia w Domu św. Marty, przed wylotem w podróż do Egiptu - 25.04.2017
 • Wiara jest konkretna, Homilia w Domu św. Marty - 24.04.2017
 • Inny świt, Homilia podczas Wigilii Paschalnej. 15.04.2017
 • Tajemnica odrzuconego kamienia, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 16.04.2017
 • Nasze ostateczne zwycięstwo będzie musiało przejść przez mękę i krzyż, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową 9.04.2017
 • Niczym ziarnko piasku, Homilia w Domu św. Marty - 6.04.2017
 • W znaku krzyża, Homilia w Domu św. Marty - 4.04.2017
 • Zepsucie jest gorsze od grzechu, Homilia w Domu św. Marty - 3.04.2017
 • Marzenie i rozczarowania Boga, Homilia w Domu św. Marty - 30.03.2017
 • Wyschnięte korzenie, Homilia w Domu św. Marty - 28.03.2017
 • Kiedy otwieramy się na łaskę, niemożliwe staje się rzeczywistością, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Mediolanie, 25.03.2017
 • Dzień słuchania, Homilia w Domu św. Marty - 23.03.2017
 • Łaska wstydu, Homilia w Domu św. Marty - 21.03.2017
 • Józef marzyciel, Homilia w Domu św. Marty - 20.03.2017: św. Józef to mężczyzna wrażliwy, a jednocześnie niezwykle odporny
 • Jak gdyby nigdy nic, Homilia w Domu św. Marty - 16.03.2017
 • Wzięci za rękę, Homilia w Domu św. Marty - 14.03.2017
 • Prawdziwy post, Homilia w Domu św. Marty - 3.03.2017
 • Kompas chrześcijanina, Homilia w Domu św. Marty - 2.03.2017
 • Miejsce dla dobra w naszym życiu, Homilia podczas Mszy św. w Środę Popielcową 1.03.2017
 • Wszystko i nic, Homilia w Domu św. Marty - 28.02.2017
 • Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości, Homilia podczas Liturgii Słowa w kościele anglikańskim Wszystkich Świętych w Rzymie, 26.02.2017
 • Sprawiedliwość i miłosierdzie, Homilia w Domu św. Marty - 24.02.2017
 • Nie odkładaj nawrócenia na później, Homilia w Domu św. Marty - 23.02.2017
 • Kuszeni światowością, Homilia w Domu św. Marty - 21.02.2017
 • Strażnicy pokoju, Homilia w Domu św. Marty - 16.02.2017
 • Owce czy wilki?, Homilia w Domu św. Marty - 14.02.2017
 • Historia Kaina i Abla, Homilia w Domu św. Marty - 13.02.2017
 • Jak odpowiada się na pokusę, Homilia w Domu św. Marty - 10.02.2017
 • Kobieta jest harmonią świata, "Aby zrozumieć kobietę, trzeba ją najpierw wymarzyć". Homilia w Domu św. Marty - 8.02.2017
 • Kwestia DNA, Homilia w Domu św. Marty - 7.02.2017
 • Dwa cuda, Homilia w Domu św. Marty - 6.02.2017
 • Ojcowie, matki lub bracia żyjący nadzieją, a nie profesjonaliści "sacrum", Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego 2.02.2017
 • Jezus patrzy na każdego z nas, Homilia w Domu św. Marty - 31.01.2017
 • Jeśli męczennik nie budzi sensacji, Homilia w Domu św. Marty - 30.01.2017
 • Skurczone dusze, Homilia w Domu św. Marty - 27.01.2017
 • Uczmy się od siebie nawzajem, Homilia podczas Niezsporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 25.01.2017
 • Jedno po drugim, Homilia w Domu św. Marty - 24.01.2017
 • Trzy cuda, Homilia w Domu św. Marty - 23.01.2017
 • Dzieło św. Dominika pomogło ludziom stać się światłem i solą, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Jubileuszu Dominikanów, 21.01.2017
 • Nowe serce, Homilia w Domu św. Marty - 20.01.2017
 • Walka w sercu, Homilia w Domu św. Marty - 19.01.2017
 • Zakaz parkowania, Homilia w Domu św. Marty - 17.01.2017
 • Osiadłe dusze, Homilia w Domu św. Marty - 13.01.2017
 • Bez replayu, Homilia w Domu św. Marty - 12.01.2017
 • Zdumiony właściciel gospody, Homilia w Domu św. Marty - 10.01.2017
 • Z Ewangelią w kieszeni, Homilia w Domu św. Marty - 9.01.2017
 • Wiara oświeca serce, Homilia podczas Mszy św. w niedzielę Chrztu Pańskiego 8.01.2017
 • Święte pragnienie Boga, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego 6.01.2017
 • Jak w Efezie, Homilia podczas Mszy św. w Nowy Rok - Uroczystość Najświętszej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2017
 • Logika spotkania i bliskości, Homilia podczas nieszporów na zakończenie roku, 31.12.2016
 • Prawdziwy duch Bożego Narodzenia, Homilia podczas Pasterki 24.12.2016
 • Łaska pamięci, Homilia podczas Mszy św. z okazji 80. urodzin Papieża, 17.12.2016
 • Palec, który wskazuje, Homilia w Domu św. Marty - 16.12.2016
 • Wielki i mali, Homilia w Domu św. Marty - 15.12.2016
 • Lud odrzucony, Homilia w Domu św. Marty - 13.12.2016
 • Tam, gdzie jest matka, jest zawsze smak domu, Homilia podczas Mszy św. we wspomnienie Matki Boskiej z Guadalupe
 • Pośrednicy czy pracownicy pośrednictwa, Homilia w Domu św. Marty - 9.12.2016
 • Judasz i zabłąkana owca, Homilia w Domu św. Marty - 6.12.2016
 • Intuicja Magdaleny, Homilia w Domu św. Marty - 5.12.2016
 • Duchowy konserwatyzm, Homilia w Domu św. Marty - 1.12.2016
 • Siła prostaczków, Homilia w Domu św. Marty - 29.11.2016
 • Piękna niespodzianka, Homilia w Domu św. Marty - 28.11.2016
 • Wystarczy jedno słowo, Homilia w Domu św. Marty - 25.11.2016
 • Trzy głosy, Homilia w Domu św. Marty - 24.11.2016
 • W dniu sądu, Homilia w Domu św. Marty - 22.11.2016
 • Drzwi pozostają otwarte, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Roku Świętego Miłosierdzia, 20.11.2016
 • Decydujący gest, Homilia w Domu św. Marty - 18.11.2016
 • Aby rozpoznać czas, Homilia w Domu św. Marty - 17.11.2016
 • Co myśli człowiek letni, Homilia w Domu św. Marty - 15.11.2016
 • Największym dobrem jest Pan i bliźni, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Jubileuszu Osób Wykluczonych ze Społeczeństwa, 13.11.2016
 • List miłosny, Homilia w Domu św. Marty - 11.11.2016
 • Uwaga na sztuczne ognie, Homilia w Domu św. Marty - 10.11.2016
 • Wolni słudzy, Homilia w Domu św. Marty - 8.11.2016
 • Bóg jest większy niż nasze serce, Homilia podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu Więźniów, 6.11.2016
 • Święci odkryli tajemnicę prawdziwego szczęścia, Homilia Papieża podczas Mszy św. na stadionie w Malmö - podróż do Szwecji 1.11.2016
 • Nie możemy pogodzić się z podziałem, Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego w luterańskiej katedrze w Lund - podróż do Szwecji 31.10.2016
 • Misja i tajemnica, Homilia w Domu św. Marty - 28.10.2016
 • Płacz ojca i matki, Homilia w Domu św. Marty - 26.10.2016
 • Mąka i zaczyn, Homilia w Domu św. Marty - 25.10.2016
 • Nie bądźmy nigdy niewolnikami prawa, Homilia w Domu św. Marty - 24.10.2016
 • Zróbmy miejsce, Homilia w Domu św. Marty - 21.10.2016
 • W bezbrzeżnym morzu, Homilia w Domu św. Marty - 20.10.2016
 • Samotność pasterza, Homilia w Domu św. Marty - 18.10.2016
 • Nowi święci mieli serce szczodre i wierne dzięki modlitwie, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej 16.10.2016
 • Jak ciastka babci, Homilia w Domu św. Marty - 14.10.2016
 • Wymarzone imię, Homilia w Domu św. Marty - 13.10.2016
 • Bezczelni, Homilia w Domu św. Marty - 11.10.2016
 • Czy umiemy mówić "dziękuję"?, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Jubileuszu Maryjnego - 9.10.2016
 • Życie połowiczne, Homilia w Domu św. Marty - 6.10.2016
 • Życie chrześcijańskie trzeba codziennie cierpliwie tkać jak piękny dywan, Homilia podczas Mszy św. w ośrodku salezjańskim w Baku - podróż do Gruzji i Azerbejdżanu, 2.10.2016
 • W domu pocieszenia, Homilia podczas Mszy św. na stadionie w Tbilisi - podróż do Gruzji i Azerbejdżanu, 30.09.2016
 • Trzy łaski, Homilia w Domu św. Marty - 27.09.2016
 • Nie bądźmy prorokami nieszczęścia, którzy wszędzie węszą zagrożenia i dewiacje, Homilia Papieża podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu Katechetów, 25.09.2016
 • Osteoporoza duszy, Homilia w Domu św. Marty - 22.09.2016
 • Hańba wojny, Homilia w domu św. Marty - w dniu modlitwy o pokój w Asyżu, 20.09.2016
 • Hańba wojny, Homilia w Domu św. Marty - 20.09.2016
 • Światła nie należy wkładać do lodówki, Homilia w Domu św. Marty - 19.09.2016
 • Duchowy profil przedstawicieli papieskich, Homilia Papieża Franciszka podczas Mszy św. koncelebrowanej z nuncjuszami apostolskimi w Domu św. Marty 17.09.2016
 • Trzy wyjścia, Homilia w Domu św. Marty - 17.09.2016
 • Myślenie o tym, co pojutrze, Homilia w Domu św. Marty - 16.09.2016
 • Pod płaszczem, Homilia w Domu św. Marty - 15.09.2016
 • Zabijanie w imię Boga jest szataństwem, Homilia podczas Mszy św. za ks. Jacquesa Hamela, zabitego przez islamskich terrorystów we Francji, 14.09.2016
 • Kultura spotkania, Homilia w Domu św. Marty - 13.09.2016
 • Wszyscy jesteśmy Koryntianami, Homilia w Domu św. Marty - 12.09.2016
 • Kwestia stylu, Homilia w Domu św. Marty - 09.09.2016
 • Mali rzemieślnicy pokoju, Homilia w Domu św. Marty - 08.09.2016
 • Niestrudzona pracownica miłosierdzia, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej Matki Teresy z Kalkuty, 4.09.2016
 • Marzyciele o nowej ludzkości, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie XXXI Światowego Dnia Młodzieży - Podróż do Polski na ŚDM, 31.07.2016
 • Zapisujemy życiem karty Ewangelii, Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie - Podróż do Polski na ŚDM, 30.07.2016
 • Doświadczajcie konkretnej i troskliwej opieki Matki wszystkich, Homilia podczas Mszy św. w Częstochowie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski - Podróż do Polski na ŚDM, 28.07.2016
 • Trzy mocne fundamenty, Homilia podczas Mszy św. w Giumri - Podróż do Armenii 24-26.06.2016
 • Przed lustrem, Homilia w Domu św. Marty - 20.06.2016
 • Atmosfera i przestrzeń, Homilia w Domu św. Marty - 16.06.2016
 • Ostatni stopień, Homilia w Domu św. Marty - 14.06.2016
 • Uśmiech jako lekarstwo, Homilia podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu Osób Chorych i Niepełnosprawnych, 12.06.2016
 • Dźwięczna cisza, Homilia w Domu św. Marty - 10.06.2016
 • Świętość rokowań, Homilia w Domu św. Marty - 9.06.2016
 • Bateria chrześcijanina, Homilia w Domu św. Marty - 7.06.2016
 • Drogowskaz i cztery przestrogi, Homilia w Domu św. Marty - 6.06.2016
 • Objawienie czułości Boga, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej o. Stanisława Papczyńskiego oraz Marii Elżbiety Hesselblad, 5.06.2016
 • Ku czemu skierowane jest serce kapłana?, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 3.06.2016
 • Odważne kobiety, Homilia w Domu św. Marty - 31.05.2016
 • Duch w klatce, Homilia w Domu św. Marty - 30.05.2016
 • Sługa otworzy drzwi temu, kto puka poza wyznaczonymi godzinami, Homilia podczas Mszy św. dla diakonów - Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, 29.05.2016
 • Jak łamany chleb, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała 26.05.2016
 • Dzień po dniu, Homilia w Domu św. Marty - 24.05.2016
 • Hymn o radości, Homilia w Domu św. Marty - 23.05.2016
 • Bóg nie jest równaniem, Homilia w Domu św. Marty - 20.05.2016
 • Współcześni krwiopijcy, Homilia w Domu św. Marty - 19.05.2016
 • Ta chęć pięcia się, Homilia w Domu św. Marty - 17.05.2016
 • Od sieroty do syna, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 15.05.2016
 • Filip i kura , Homilia w Domu św. Marty - 12.05.2016
 • Spalona młodość , Homilia w Domu św. Marty - 10.05.2016
 • Całkowicie nieznany, Homilia w Domu św. Marty - 09.05.2016
 • Z radością i nadzieją, Homilia w Domu św. Marty - 06.05.2016
 • W drodze, Homilia w Domu św. Marty - 03.05.2016
 • Podwójne życie, Homilia w Domu św. Marty - 29.04.2016
 • Nowości i opory, Homilia w Domu św. Marty - 28.04.2016
 • Szczęście to nie aplikacja, Homilia podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu Dziewcząt i Chłopców, 24.04.2016
 • Chrześcijanie w trzech wymiarach, Homilia w Domu św. Marty - 22.04.2016
 • Droga i pamięć, Homilia w Domu św. Marty - 21.04.2016
 • Sieroty czy uczniowie, Homilia w Domu św. Marty - 19.04.2016
 • Obowiązujący kierunek, Homilia w Domu św. Marty - 18.04.2016
 • Kiedy człowiek znajduje się na ziemi, Homilia w Domu św. Marty - 15.04.2016
 • Posłuszni i szczęśliwi , Homilia w Domu św. Marty - 14.04.2016
 • Dwa rodzaje prześladowania, Homilia w Domu św. Marty - 12.04.2016
 • Kurczowo trzymający się litery , Homilia w Domu św. Marty - 11.04.2016
 • Żywa krew , Homilia w Domu św. Marty - 07.04.2016
 • Jak powstaje harmonia, Homilia w Domu św. Marty - 05.04.2016
 • „Tak” odpowiedzią na powołanie Boże, Homilia w Domu św. Marty - 04.04.2016 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego
 • Zapisujmy osobiście te strony Ewangelii, których nie napisał apostoł Jan, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 3.04.2016
 • Brak nadziei jest pierwszym kamieniem, który należy odsunąć tej nocy, Homilia podczas Wigilii Paschalnej 26.03.2016
 • Codziennie jeden krok, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek 24.03.2016
 • Świat braci różnych kultur, religii i tradycji, Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek 24.03.2016
 • Bezgraniczna miłość, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową 20.03.2016
 • Nić nadziei , Homilia w Domu św. Marty - 17.03.2016
 • Wąż, który zabija, i ten, który ocala, Homilia w Domu św. Marty - 15.03.2016
 • Nie rozumiem, ale ufam, Homilia w Domu św. Marty - 14.03.2016
 • Wszyscy jesteśmy żebrakami, Homilia podczas nabożeństwa pokutnego 4.03.2016
 • Historia niedochowanej wierności, Homilia w Domu św. Marty - 3.03.2016
 • Cena świadectwa , Homilia w Domu św. Marty - 02.05.2016
 • Równanie przebaczenia, Homilia w Domu św. Marty - 1.03.2016
 • Zbawienie przychodzi przez to, co małe, Homilia w Domu św. Marty - 29.02.2016
 • Imię i przymiotnik, Homilia w Domu św. Marty - 25.02.2016
 • Od słów do czynów, Homilia w Domu św. Marty - 23.02.2016
 • Żadna granica nie przeszkadza w dzieleniu się miłosierdziem, Homilia podczas Mszy św. w Ciudad Juarez - Podróż do Meksyku 12-17.02.2016
 • Miejsce ludzi, którzy się nie liczą, Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe - Podróż do Meksyku 12-17.02.2016
 • Wejdźmy przez otwartą bramę, którą jest Chrystus, Homilia podczas Mszy św. w Środę Popielcową 10.02.2016
 • Umniejszać się, umniejszać, umniejszać, Homilia w Domu św. Marty - 5.02.2016
 • Najlepsze dziedzictwo, Homilia w Domu św. Marty - 4.02.2016
 • Niczym rzeka w morzu miłosierdzia, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego 2.02.2016
 • Nie ma pokory bez upokorzenia, Homilia w Domu św. Marty - 1.02.2016
 • Od grzechu do zepsucia, Homilia w Domu św. Marty - 29.01.2016
 • Bez miary, Homilia w domu św. Marty 28.01.2016
 • Modlitwa chwały, Homilia w Domu św. Marty - 26.01.2016
 • Jezus jedyną bramą prowadzącą do zbawienia, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 25.01.2016
 • Dwanaście filarów, Homilia w Domu św. Marty - 22.01.2016
 • Ostatnie narzędzie, Homilia w Domu św. Marty - 21.01.2016
 • Święty i grzesznik, Homilia w Domu św. Marty - 19.01.2016
 • Nowe bukłaki, Homilia w Domu św. Marty - 18.01.2016
 • Krok naprzód, Homilia w Domu św. Marty - 15.01.2016
 • Porażka i zwycięstwo, Homilia w Domu św. Marty - 14.01.2016
 • Walka z Bogiem, Homilia w Domu św. Marty - 12.01.2016
 • Wiara największym dziedzictwem, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Chrztu Pańskiego 10.01.2016
 • Zdumieni uściskiem, Homilia w Domu św. Marty - 8.01.2016
 • Niech Pan odmieni serca ludzi okrutnych, Homilia w Domu św. Marty - Msza w intencji ofiar zamachu w Paryżu - 08.01.2015
 • Kryterium, Homilia w Domu św. Marty - 7.01.2016
 • Kościół jaśnieje dzięki Jezusowi, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego - 6.01.2016
 • Aby wyjść z fałszywej neutralności, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1.01.2016
 • Przebaczenie jako prawdziwe antidotum na urazy i zemstę, Homilia podczas Mszy św. i otwarcia Drzwi Świętych w bazylice Matki Boskiej Większej, 1.1.2016
 • W hymnie "Te Deum" przemierzamy na nowo historię zbawienia, Homilia podczas nieszporów na zakończenie roku 2015 - 31.12.2015
 • Potrzebna jest rodzina, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Rodziny, 27.12.2015
 • Powrót do życia tym, co istotne, Homilia podczas Mszy św. - Pasterki w Bazylice Watykańskiej, 24.12.2015
 • Ci, którzy mają klucze, Homilia podczas Mszy św. i otwarcia Drzwi Świętych w rzymskim schronisku Caritasu, 18.12.2015
 • Trzy cechy Kościoła, Homilia w Domu św. Marty - 15.12.2015
 • Lekcja babci, Homilia w Domu św. Marty - 14.12.2015
 • Czas wielkiego przebaczenia, Homilia podczas Mszy św. i otwarcia Drzwi Świętych w bazylice św. Jana na Lateranie, 13.12.2015
 • Matce miłosierdzia zawierzamy ludy Ameryki, Homilia podczas Mszy św. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, 12.12.2015
 • Czułość Ojca, Homilia w Domu św. Marty - 10.12.2015
 • Jak miłosierny Samarytanin, Homilia papieska podczas Mszy św. na rozpoczęcie Jubileuszu Miłosierdzia, 8.12.2015
 • W kierunku drugiego brzegu, Homilia podczas Mszy św. na stadionie w Bangi - podróż do Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej 25-30.11.2015
 • Odłóżcie narzędzia śmierci, Homilia podczas Mszy św. w Bangi - podróż do Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej 25-30.11.2015
 • Śmierć za Chrystusa jest świadectwem o ekumenizmie krwi, Homilia podczas Mszy św. w Namugongo - podróż do Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej 25-30.11.2015
 • Jedyny skarb, Homilia w Domu św. Marty - 23.11.2015
 • Codzienna walka, Homilia w Domu św. Marty - 20.11.2015
 • Droga pokoju, Homilia w Domu św. Marty - 19.11.2015
 • Bez kompromisów, Homilia w Domu św. Marty - 17.11.2015
 • Dowód tożsamości na licytacji, Homilia w Domu św. Marty - 16.11.2015
 • Piękno małe i wielkie, Homilia w Domu św. Marty - 13.11.2015
 • Służba, nie wysługiwanie się, Homilia w Domu św. Marty - 6.11.2015
 • Nigdy nie wykluczać, Homilia w Domu św. Marty - 5.11.2015
 • Droga prawdziwego szczęścia, Homilia podczas Mszy św. na cmentarzu w Verano, 1.11.2015
 • Zdolni do współczucia, Homilia w Domu św. Marty - 30.10.2015
 • Jak ptak, Homilia w Domu św. Marty - 29.10.2015
 • Dziś jest czas miłosierdzia, Homilia Papieża Franciszka podczas Mszy św. na zakończenie XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów 25.10.2015
 • Czasy się zmieniają, Homilia w Domu św. Marty - 23.10.2015
 • Codziennie jeden krok, Homilia w Domu św. Marty - 22.10.2015
 • Imię siostry zakonnej, Homilia w Domu św. Marty - 20.10.2015
 • Ile i jak, Homilia w Domu św. Marty - 19.10.2015
 • Droga miłości i służby, Homilia podczas kanonizacji czworga błogosławionych: Wincentego Grossiego, Marii od Niepokalanego Poczęcia oraz małżeństwa Ludwika Martin i Marii Guerin - 18.10.2015
 • Powab światłocienia, Homilia w Domu św. Marty - 16.10.2015
 • Kto zabrał klucze?, Homilia w Domu św. Marty - 15.10.2015
 • Pokusy zawsze wracają, Homilia w Domu św. Marty - 9.10.2015
 • Bezimienni, Homilia w Domu św. Marty - 8.10.2015
 • Nade wszystko miłosierdzie, Homilia w Domu św. Marty - 6.10.2015
 • Od początku stworzenia Bóg błogosławi ludzką miłość, Homilia Papieża podczas Mszy św. na rozpoczęcie Synodu - XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone rodzinie, 3.10.2015
 • Anioł i dziecko, Homilia w Domu św. Marty - 3.10.2015
 • Tęsknota za domem, Homilia w Domu św. Marty - 1.10.2015
 • Dzięki miłości czujemy się jak w domu, Homilia podczas Mszy św. kończącej VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • Świadek Kościoła, który wychodzi, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. Junipera Serry w Waszyngtonie - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • Rewolucja czułości, Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w El Cobre - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • W służbie osób, a nie idei, Homilia podczas Mszy św. na placu Rewolucji w Hawanie - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • Zaraźliwe macierzyństwo, Homilia w Domu św. Marty - 15.09.2015
 • Na drodze jedności, Homilia w Domu św. Marty - 14.09.2015
 • Ryzyko obłudy, Homilia w Domu św. Marty - 11.09.2015
 • Jak zaprowadza się pokój, Homilia w Domu św. Marty - 10.09.2015
 • W tym, co małe, jest wszystko, Homilia w Domu św. Marty - 8.09.2015
 • Prześladowani, bo są chrześcijanami, Homilia w Domu św. Marty - 7.09.2015
 • Kiedy warto ugryźć się w język, Homilia w Domu św. Marty - 4.09.2015
 • Podwójne wyznanie, Homilia w Domu św. Marty - 3.09.2015
 • Rada Pawła, Homilia w Domu św. Marty - 1.09.2015
 • Kościół uczy nas braterstwa z innymi, Homilia podczas Mszy św. w bazie lotniczej Nu Guazu w Asunción - podróż do Boliwii i Paragwaju, 12.07.2015
 • Jesteśmy rękami Boga, Homilia podczas nieszporów w katedrze w Asunción - podróż do Boliwii i Paragwaju, 11.07.2015
 • Z Maryją paragwajskie kobiety odbudowywały życie, wiarę i godność swego narodu, Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium maryjnym w Caacupe - podróż do Boliwii i Paragwaju, 11.07.2015
 • Jeśli rachunki się zgadzają, Homilia Papieża w podczas Mszy św. na otwarcie V Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Santa Cruz de la Sierra - podróż do Boliwii i Paragwaju, 9.07.2015
 • Ewangelizacja jest naszą rewolucją, Homilia podczas Mszy św. w parku Dwusetlecia w Quito - podróż do Ameryki Łacińskiej 5-13.07.2015
 • Wielkie bogactwo społeczne, Homilia podczas Mszy św. w parku Los Samanes w Guayaquil (Ekwador) - podróż do Ameryki Łacińskiej 5-13.07.2015
 • Wezwanie do modlitwy, do wiary i do dawania świadectwa, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2015
 • Skracajmy dystanse, Homilia w Domu św. Marty - 26.06.2015
 • Przede wszystkim słuchanie, Homilia w Domu św. Marty - 25.06.2015
 • Swojska rasa, wolna i uparta, Homilia Papieża Franciszka podczas Mszy św. na Piazza Vittorio - wizyta duszpasterska w Turynie 21.06.2015
 • Na giełdzie niebieskiej, Homilia w Domu św. Marty - 19.06.2015
 • Silni w słabości, Homilia w Domu św. Marty - 18.06.2015
 • Bogactwo i ubóstwo, Homilia w Domu św. Marty - 16.06.2015
 • Jak należy strzec serca, Homilia w Domu św. Marty - 15.06.2015
 • Rózgę trzeba zostawić w zakrystii, Homilia podczas Mszy św. dla uczestników III Światowych Rekolekcji Kapłańskich, 12.06.2015
 • Kluczowe słowa, Homilia w Domu św. Marty - 11.06.2015
 • Ostatnie słowo, Homilia w Domu św. Marty - 9.06.2015
 • Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, Homilia podczas Mszy św. na stadionie Kosevo - podróż do Sarajewa, 6.06.2015
 • Eucharystia jest mocą dla słabych, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała, 4.06.2015
 • Zbawienie przychodzi przez odrzucenie, Homilia w Domu św. Marty - 1.06.2015
 • Trzy style życia, Homilia w Domu św. Marty - 29.05.2015
 • Do jakiego należymy rodzaju?, Homilia w Domu św. Marty - 28.05.2015
 • Pensja Jezusa, Homilia w Domu św. Marty - 26.05.2015
 • Zauroczeni przez węża, Homilia w Domu św. Marty - 25.05.2015
 • Życie według Ducha, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 24.05.2015
 • Trzy spojrzenia, Homilia w Domu św. Marty - 22.05.2015
 • Jedności nie tworzy się za pomocą kleju, Homilia w Domu św. Marty - 21.05.2015
 • Jak ważne jest mówienie "żegnaj", Homilia w Domu św. Marty - 19.05.2015
 • Na czym polega sekret świętych, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej czterech błogosławionych zakonnic - 17.05.2015
 • Bez lęku, Homilia w Domu św. Marty - 15.05.2015
 • Stół dla wszystkich głodnych, Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie XX Zgromadzenia Generalnego Caritas Internationalis, 12.05.2015
 • Gdzie jest zgorszenie, Homilia w Domu św. Marty - 11.05.2015
 • Wielkie poruszenie, Homilia w Domu św. Marty - 8.05.2015
 • Mniej słów, więcej faktów, Homilia w Domu św. Marty - 7.05.2015
 • Rada Pawła, Homilia w Domu św. Marty - 5.05.2015
 • Pamięć i służba, Homilia w Domu św. Marty - 30.04.2015
 • Otwarci na niespodzianki, Homilia w Domu św. Marty - 28.04.2015
 • Niech wasze homilie trafiają do serca ludzi, Homilia podczas Mszy św. ze święceniami kapłańskimi 26.04.2015
 • Nie bójmy się radości, Homilia w Domu św. Marty - 24.04.2015
 • Kościół męczenników, Homilia w Domu św. Marty - 21.04.2015
 • Od zdumienia do władzy, Homilia w Domu św. Marty - 20.04.2015
 • Czas zwiastunem Boga, Homilia w Domu św. Marty - 17.04.2015
 • Być posłusznym prowadząc dialog, Homilia w Domu św. Marty - 16.04.2015
 • Harmonia, ubóstwo, cierpliwość, Homilia w Domu św. Marty - 14.04.2015
 • Odwaga szczerości, Homilia w Domu św. Marty - 13.04.2015
 • Pierwsze ludobójstwo XX stulecia, Przemówienie przed Mszą św. w II Niedzielę Wielkanocną, w 100 rocznicę zagłady Ormian - 12.04.2015
 • Pierwsze ludobójstwo XX stulecia, Homilia podczas Mszy św. w II Niedzielę Wielkanocną, w 100 rocznicę zagłady Ormian - 12.04.2015
 • Czas przebudzenia, Homilia w czasie I Nieszporów Drugiej Niedzieli Wielkanocnej - 11.04.2015
 • Kobiety uczą nas pokory, Homilia podczas Mszy św. w Wigilię Paschalną 4.04.2015
 • Święte zmęczenie kapłanów, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek 2.04.2015
 • Jezus umiłował nas aż do końca, Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w zakładzie karnym w Reibibii - Wielki Czwartek 2.04.2015
 • Ze współczesnymi męczennikami, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową 29.03.2015
 • Hymn do radości, Homilia w Domu św. Marty - 26.03.2015
 • Chrześcijanie? Tak, ale…, Homilia w Domu św. Marty - 24.03.2015
 • Trzy kobiety i trzech sędziów, Homilia w Domu św. Marty - 23.03.2015
 • Czas odkupienia dla Neapolu, Homilia podczas Mszy św. na Placu Plebiscytu w Neapolu - papieska wizyta duszpasterska w Pompejach i Neapolu, 21.03.2015
 • Nie zamykajcie tych drzwi, Homilia w Domu św. Marty - 17.03.2015
 • Jak się zmienia, Homilia w Domu św. Marty - 16.03.2015
 • Bądźcie miłosierni jak Ojciec, Podczas nabożeństwa pokutnego 13 marca 2015 r. w Bazylice Watykańskiej Franciszek zapowiada Nadzwyczajny Jubileusz — Rok Święty Miłosierdzia
 • Skamieniałe serca, Homilia w Domu św. Marty - 12.03.2015
 • Otwarte drzwi, Homilia w Domu św. Marty - 10.03.2015
 • Żadnego przedstawienia, Homilia w Domu św. Marty - 9.03.2015
 • Bez imienia, Homilia w Domu św. Marty - 5.03.2015
 • Kiedy Pan przesadza, Homilia w Domu św. Marty - 3.03.2015
 • Wstyd i miłosierdzie, Homilia w Domu św. Marty - 2.03.2015
 • Post od niesprawiedliwości, Homilia w Domu św. Marty - 20.02.2015
 • Zatrzymać się i wybrać, Homilia w Domu św. Marty - 19.02.2015
 • W Wielkim Poście prośmy o dar łez, Homilia podczas Mszy św. w Środę Popielcową 18.02.2015
 • Drogą Kościoła jest miłosierdzie i integracja, Homilia podczas Mszy św. z nowymi kardynałami - Zwyczajny Konsystorz Publiczny, 15.02.2015
 • Dwa dowody tożsamości, Homilia w Domu św. Marty - 10.02.2015
 • Do pracy z Bogiem, Homilia w Domu św. Marty - 09.02.2015
 • Ciemna noc największego, Homilia w Domu św. Marty - 06.02.2015
 • Zaopiekuję się tobą, Homilia w Domu św. Marty - 05.02.2015
 • Ewangelia pod ręką, Homilia w Domu św. Marty - 03.02.2015
 • Maryja i Symeon z Dzieciątkiem na ręku, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Ofiarowania Pańskiego 2.02.2015
 • Pierwsza miłość, Homilia w Domu św. Marty - 30.01.2015
 • Zbawienie sprywatyzowane, Homilia w Domu św. Marty - 29.01.2015
 • Pokarm Jezusa, Homilia w Domu św. Marty - 27.01.2015
 • Cała zasługa kobiet, Homilia w Domu św. Marty - 26.01.2015
 • Ekumenizm krwi dzisiejszych męczenników, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 25.01.2015
 • Kiedy Bóg zapomina, Homilia w Domu św. Marty - 23.01.2015
 • Kto za nami oręduje, Homilia w Domu św. Marty - 22.01.2015
 • W sercu mamy być jak dzieci, Homilia podczas Mszy św. w Manili - podróż do Sri Lanki i na Filipiny, 12-19.01.2015
 • Musiałem tutaj przybyć, aby być z wami, Homilia podczas Mszy św. na lotnisku w Tacloban - miejscu zdewastowanym przez tajfun Yolanda- podróż do Sri Lanki i na Filipiny, 12-19.01.2015
 • Trzeba czynić więcej dla ubogich, Przemówienie podczas spotkania w Palo - na wyspie zdewastowanej przez tajfun Yolanda - podróż do Sri Lanki i na Filipiny, 12-19.01.2015
 • Homilia na lotnisku Tacloban, Podróż na Sri Lankę i Filipiny: homilia papieska wygłoszona na lotnisku w Tacloban, 17.01.2015
 • Prorocze świadectwo przemienia społeczeństwo, Homilia podczas Mszy św. w katedrze w Manili - podróż do Sri Lanki i na Filipiny, 12-19.01.2015
 • Homilia w katedrze w Manili, Podróż na Sri Lankę i Filipiny: homilia papieska w katedrze w Manili, 16.01.2015
 • Miłość Boga rodzi miłość bliźniego, Homilia podczas mszy św. kanonizacyjnej w Kolombo - podróż do Sri Lanki i na Filipiny, 12-19.01.2015
 • Karmcie dzieci mlekiem i Słowem, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Chrztu Pańskiego, 11.01.2015
 • Zatwardziałe serca, Homilia w Domu św. Marty - 09.01.2015
 • Mędrcy reprezentują ludzi poszukujących Boga, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego 6.01.2015
 • Wszyscy jesteśmy powołani, by zwalczać współczesne formy niewolnictwa, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok) 1.01.2015
 • Kościół poucza nas, by zakańczać rok rachunkiem sumienia, Homilia podczas nieszporów na zakończenie roku, 31.12.2014
 • Przygnębienie czy nadzieja, Homilia w Domu św. Marty - 27.12.2014
 • Z czułością Boga, Homilia podczas Pasterki w Bazylice św. Piotra - 24.12.2014 r.
 • Godzina stworzenia na nowo, Homilia w Domu św. Marty - 19.12.2014
 • Historia to my, Homilia w Domu św. Marty - 18.12.2014
 • Pokora zbawia, Homilia w Domu św. Marty - 16.12.2014
 • Na sposób Boży, Homilia podczas Mszy św. w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe 12.12.2014
 • Boża kołysanka, Homilia w Domu św. Marty - 11.12.2014
 • Trzeba wychodzić, aby dawać życie, Homilia w Domu św. Marty - 09.12.2014
 • Bez makijażu, na skale, Homilia w Domu św. Marty - 04.12.2014
 • Tylko pokorny rozumie, Homilia w Domu św. Marty - 02.12.2014
 • Bogactwo, różnorodność i odmienność nigdy nie powinny być przyczyną konfliktów, Homilia Papieża Franciszka podczas Mszy św. w katedrze Ducha Świętego w Stambule - Podróż do Turcji 28-30.11.2014
 • Homilia podczas Mszy św. w Istambule, Homilia papieska podczas Mszy św. w Istambule - podróż Papieża Franciszka do Turcji, 29.11.2014
 • Uboga i cała dla Oblubieńca, Homilia w Domu św. Marty - 24.11.2014
 • Pasterze i najemnicy, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 23.11.2014
 • Czy w moim wnętrzu jest życie?, Homilia w Domu św. Marty - 18.11.2014
 • Jerycho przy Via Ottaviano, Homilia w Domu św. Marty - 17.11.2014
 • Dzień dzieci, Homilia w Domu św. Marty - 14.11.2014
 • W królestwie Bożym mając w kieszeni pół euro, Homilia w Domu św. Marty - 13.11.2014
 • Przecież dar Boży jest za darmo, Homilia w Domu św. Marty - 4.11.2014
 • Przed pustym grobem, Homilia podczas Mszy św. za zmarłych w 2014 r. kardynałów i biskupów, 3.11.2014
 • Co jest radością biskupa, Homilia w Domu św. Marty - 3.11.2014
 • Tylko droga Błogosławieństw zaprowadzi nas na spotkanie z Bogiem, Homilia w uroczystość Wszystkich Świętych wygłoszona na rzymskim cmentarzu Verano, 1.11.2014
 • Prawo i ciało, Homilia w Domu św. Marty - 31.10.2014
 • Przepiękna walka, Homilia w Domu św. Marty - 30.10.2014
 • Katolicy, ale nie za bardzo, Homilia w Domu św. Marty - 28.10.2014
 • Szarzy chrześcijanie, Homilia w Domu św. Marty - 27.10.2014
 • Kamień i cegły, Homilia w Domu św. Marty - 24.10.2014
 • Bezkresny horyzont, Homilia w Domu św. Marty - 23.10.2014
 • Oczekiwanie i nadzieja, Homilia w Domu św. Marty - 21.10.2014
 • Dziękujemy, drogi i umiłowany papieżu Pawle VI, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej papieża Pawła VI, 19.10.2014
 • Jak palące się kadzidło, Homilia w Domu św. Marty - 16.10.2014
 • Boży naddatek, Homilia w Domu św. Marty - 9.10.2014
 • Marzenie Boga, Homilia Mszy św. na rozpoczęcie Synodu - III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone rodzinie, 5.10.2014
 • Jeśli brakuje wina radości, Homilia podczas czuwania modlitewnego na Placu św. Piotra - III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone rodzinie, 4.10.2014
 • Wszyscy mamy anioła, Homilia w Domu św. Marty - 1.10.2014
 • Modlitwy w chwilach ciemności, Homilia w Domu św. Marty - 30.09.2014
 • Ewangelia spotkania młodych i starszych, Homilia podczas Mszy św. dla ludzi w podeszłym wieku, 28.09.2014
 • Pamiętajmy o naszej historii, Homilia podczas nieszporów w rzymskim kościele Najświętszego Imienia Jezus (rocznica przywrócenia Towarzystwa Jezusowego), 27.09.2014
 • Obrałem cebulę, Homilia w Domu św. Marty - 25.09.2014
 • Na skrzydłach orła, Homilia podczas Mszy św. na placu Matki Teresy w Tiranie - podróż do Albanii, 21.09.2014
 • Kiedy Bóg nawiedza, Homilia w Domu św. Marty - 16.09.2014
 • Trud i radość podążania razem, Homilia z Mszy św., podczas której 20 par przyjęło sakrament małżeństwa, 14.09.2014
 • Wojna jest szaleństwem, Homilia podczas Mszy św. na cmentarzu-pomniku w Fogliano Redipuglia, 13.09.2014
 • Zadanie łatania dziur, Homilia w Domu św. Marty - 12.09.2014
 • Ci głupi chrześcijanie, Homilia w Domu św. Marty - 11.09.2014
 • Na liście Jezusa, Homilia w Domu św. Marty - 9.09.2014
 • Mała, a święta, Homilia w Domu św. Marty - 8.09.2014
 • Młode wino i nowe bukłaki, Homilia w Domu św. Marty - 5.09.2014
 • Dlaczego chlubić się grzechami?, Homilia w Domu św. Marty - 4.09.2014
 • Staruszki i teolog, Homilia w Domu św. Marty - 2.09.2014
 • Ewangelia w kieszeni, Homilia w Domu św. Marty - 1.09.2014
 • Błagamy Boga o łaskę pokoju i pojednania w Korei, Homilia podczas Mszy św. w seulskiej katedrze Miong-dong - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • Młodzieży azjatycka, przebudź się!, Homilia podczas Mszy św. w Haemi - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • Dziedzictwo męczenników, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej w Seulu - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • Patrzymy na Maryję jako na Matkę naszej nadziei, Homilia podczas Mszy św. na stadionie w Tedzonie - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • Dzieci dobrego Ojca, Homilia podczas Nieszporów dla niemieckich ministrantów, 5.08.2014
 • Trzeba mieć odwagę mówić "nie" wszelkiego rodzaju korupcji i bezprawiu, Homilia podczas Mszy św. na Placu Karola w Casercie - 26.07.2014
 • Pokornie proszę o przebaczenie, Papieska homilia w Domu św. Marty podczas Mszy św. z udziałem kilku ofiar nadużyć seksualnych ze strony duchownych - 7.07.2014
 • Wobec godności osoby wszystko inne jest drugorzędne, Homilia podczas Mszy św. na stadionie w Campobasso - wizyta w regionie Molise, 5.07.2014
 • Męczeństwo w białych rękawiczkach, Homilia w Domu św. Marty - 30.06.2014
 • Dziś Pan mówi do nas: "Ty pójdź za mną!", Papieska homilia podczas Mszy św. w uroczystość św. Piotra i Pawła, 29.06.2014
 • Kołysanka Boga, Homilia w Domu św. Marty - 27.06.2014
 • Chrześcijanie, którzy potrafią się uniżyć, Homilia w Domu św. Marty - 24.06.2014
 • Nikt nie może osądzać, Homilia w Domu św. Marty - 23.06.2014
 • Trzeba powiedzieć "nie" adoratorom zła, Homilia podczas Mszy św. w Marina di Sibari - wizyta w diecezji Cassano all'Ionio, 21.06.2014
 • Polowanie na skarb, Homilia w Domu św. Marty - 20.06.2014
 • Jaką pamięcią zaspokajam głód mojej duszy?, Homilia w uroczystość Bożego Ciała, 19.06.2014
 • Grzesznicy w białych rękawiczkach, Homilia w Domu św. Marty - 17.06.2014
 • Kiedy płacą ubodzy, Homilia w Domu św. Marty - 16.06.2014
 • Szmer łagodnego powiewu, Homilia w Domu św. Marty - 13.06.2014
 • Kiedy nienawiść zabija, Homilia w Domu św. Marty - 12.06.2014
 • Dowód tożsamości chrześcijanina, Homilia w Domu św. Marty - 9.06.2014
 • Duch Święty nauczycielem życia, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 8.06.2014
 • Dobry obrońca, Homilia w Domu św. Marty - 3.06.2014
 • Trzy miłości w związku z małżeństwem, Homilia w Domu św. Marty - 2.06.2014
 • Od smutku do radości, Homilia w Domu św. Marty - 30.05.2014
 • Tutaj narodził się Kościół, by iść, Podróż do Ziemi Świętej: Homilia podczas Mszy św. z ordynariuszami Ziemi Świętej w jerozolimskim Wieczerniku, 26.05.2014
 • Dzieciątko znakiem danym przez Boga, Podróż do Ziemi Świętej: homilia podczas Mszy św. na placu Żłóbka w Betlejem, 25.05.2014
 • Duch przygotowuje, namaszcza i posyła, Podróż do Ziemi Świętej: homilia podczas Mszy św. na Stadionie Międzynarodowym w Ammanie, 24.05.2014
 • Dzieło Jezusa, Homilia w Domu św. Marty - 22.05.2014
 • Troje drzwi, Homilia w Domu św. Marty - 16.05.2014
 • Ci, którzy otwierają drzwi, Homilia w Domu św. Marty - 13.05.2014
 • Wszyscy jesteśmy ostiariuszami, Homilia w Domu św. Marty - 12.05.2014
 • Nigdy nie przestańcie być miłosierni, Homilia podczas Mszy św. w Bazylice Watykańskiej ze święceniami kapłańskimi - 11.05.2014
 • Kto się umniejsza, a kto wzrasta, Homilia w Domu św. Marty - 9.05.2014
 • Jakie świadectwo ma dawać chrześcijanin?, Homilia w Domu św. Marty - 06.05.2014
 • Dla kogo jest miejsce w Kościele, Homilia w Domu św. Marty - 05.05.2014
 • Jan Paweł II był prawdziwą skałą osadzoną w wielkiej Skale, Homilia podczas Mszy św. w polskim kościele św. Stanisława, Biskupa i Męczennika 4.05.2014
 • Dzisiaj także zabija się w imię Boga, Homilia w Domu św. Marty - 02.05.2014
 • Wspólnota chrześcijańska namalowana trzema pociągnięciami pędzla, Homilia w Domu św. Marty - 29.04.2014
 • Święci świadkowie miłosierdzia, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej Jana Pawła II i Jana XXIII, 27.04.2014
 • Zarażeni radością spotkania z Chrystusem, Homilia podczas Mszy św. dziękczynnej za kanonizację św. Józefa de Anchiety, 24.04.2014
 • Nie bójmy się radości, Homilia w Domu św. Marty - 24.04.2014
 • Gdzie jest moja Galilea?, Homilia podczas Mszy św. w Wigilię Paschalną, 19.04.2014
 • Pan namaścił nas olejem radości, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek, 17.04.2014
 • Odziedziczyliśmy posługiwanie, Homilia podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 17.04.2014
 • Kim jestem w obliczu Jezusa?, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową, 13.04.2014
 • Z pewnością diabeł, Homilia w Domu św. Marty - 11.04.2014
 • Dyktatura ujednoliconego myślenia, Homilia w Domu św. Marty - 10.04.2014
 • Nędza i chwała, Homilia w Domu św. Marty - 8.04.2014
 • Tam, gdzie nie wolno się modlić, Homilia w Domu św. Marty - 4.04.2014
 • Przyjaciel, z którym można się modlić, Homilia w Domu św. Marty - 3.04.2014
 • Któż z nas nie jest grzesznikiem?, Homilia podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice św. Piotra - 28.03.2014
 • Powrót do domu, Homilia w Domu św. Marty - 28.03.2014
 • Czy idziemy właściwą drogą?, Homilia podczas Mszy św. dla parlamentarzystów i członków rządu Republiki Włoskiej, 27.03.2014
 • Zbawienie jest darem, Homilia w Domu św. Marty - 25.03.2014
 • Na marginesie, a zatem zbawieni, Homilia w Domu św. Marty - 24.03.2014
 • Słowo uwięzione, Homilia w Domu św. Marty - 21.03.2014
 • Odzyskać swoje imię, Homilia w Domu św. Marty - 20.03.2014
 • Autentyczni chrześcijanie, Homilia w Domu św. Marty - 18.03.2014
 • Kim ja jestem, abym mógł osądzać innych?, Homilia w Domu św. Marty - 17.03.2014
 • Widmo hipokryzji, Homilia w Domu św. Marty - 7.03.2014
 • Chrześcijański styl życia, Homilia w Domu św. Marty - 6.03.2014
 • Wielki Post przypomina o potrzebie zmiany, Homilia podczas Mszy św. w Środę Popielcową w bazylice św. Sabiny, 5.03.2014
 • Więcej męczenników dziś niż początkach Kościoła, Homilia w Domu św. Marty - 4.03.2014
 • Siostry zakonne i kapłani wolni od bałwochwalstwa, Homilia w Domu św. Marty - 3.03.2014
 • Gdy miłość ponosi porażkę, Homilia w Domu św. Marty - 28.02.2014
 • Gorsząca niekonsekwencja, Homilia w Domu św. Marty - 27.02.2014
 • Kto się cieszy z wojny, Homilia w Domu św. Marty - 25.02.2014
 • Powrót do domu, Homilia w Domu św. Marty - 24.02.2014
 • Unikajmy dworskich nawyków i przyzwyczajeń, Homilia Papieża podczas Konsystorza Publicznego - 23.02.2014
 • Wiara nie jest kazuistyką, Homilia w Domu św. Marty - 21.02.2014
 • A wy za kogo Mnie uważacie?, Homilia w Domu św. Marty - 20.02.2014
 • Aby nie zarazić się pokusą, Homilia w Domu św. Marty - 18.02.2014
 • Święta wytrwałość, Homilia w Domu św. Marty - 17.02.2014
 • Trzeba iść naprzód pokonując przeszkody, Homilia w Domu św. Marty - 14.02.2014
 • Król i kobieta, Homilia w Domu św. Marty - 13.02.2014
 • Na Mszę św. bez zegarka!, Homilia w Domu św. Marty - 10.02.2014
 • Powrót do Galilei i pierwszego spotkania, Homilia w Domu św. Marty - 7.02.2014
 • Nasze dziedzictwo dla innych, Homilia w Domu św. Marty - 6.02.2014
 • Gdy Bóg płacze, Homilia w Domu św. Marty - 4.02.2014
 • Pouczenia na czas ciemności, Homilia w Domu św. Marty - 3.02.2014
 • Spotkanie Jezusa z Jego ludem, Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego 2.02.2014
 • Chrystus nie może być podzielony, Homilia podczas nieszporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 25.01.2014
 • Te dzieci są ogniwami łańcucha, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Chrztu Pańskiego 12.01.2014
 • Idąc za światłem, poszukiwali Światła, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego 6.01.2013
 • Maryja kocha dobrych i złych, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2014
 • Miasto gościnne i bogate w człowieczeństwo jest piękniejsze, Homilia podczas I Nieszporów uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 31.12.2013
 • Tajemnica kroczenia i widzenia, Homilia podczas Pasterki w Bazylice św. Piotra, 24.12.2013
 • Droga do pokoju na Bliskim Wschodzie, Homilia podczas Mszy św. z koptyjskim patriarchą Aleksandrii Ibrahimem Isaakiem Sidrakiem, 9.12.2013
 • Życie chrześcijańskie jest drogą, Homilia podczas wizyty w rzymskiej parafii św. Cyryla Aleksandryjskiego, 1.12.2013
 • Trzeba żyć, a nie wegetować, Homilia wygłoszona podczas nieszporów I Niedzieli Adwentu - 30.11.2013
 • Chrystus jest centrum stworzenia, ludu, historii, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Roku Wiary, 24.11.2013
 • Bóg poszukuje nas cierpliwie, Homilia podczas Liturgii Słowa dla katechumenów - 23.11.2013
 • Ci, którzy potrafią czekać, Homilia podczas Nieszporów w rzymskim klasztorze św. Antoniego Opata, 21.11.2013
 • Ci gorliwi pasterze są w rękach Boga, Homilia podczas Mszy św. za zmarłych kardynałów i biskupów, 4.11.2013
 • Czy spoglądam z nadzieją na zmierzch swego życia?, Homilia podczas Mszy św. na cmentarzu Verano w Rzymie, 1.10.2013
 • Wierność św. Pawła i niewierność Jerozolimy, Homilia podczas Mszy św. przy grobie Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej, 31.10.2013
 • Miłość cierpliwa, która rodzi radość, Homilia podczas Mszy św. dla rodzin - Dzień Rodziny w Roku Wiary, 27.10.2013
 • Ile razy mówimy "dziękuję" w rodzinie?, Homilia podczas Mszy św. na placu św. Piotra - Dzień Maryjny w Roku Wiary - 13.10.2013
 • Franciszku, naucz nas miłości i pokoju, Homilia podczas Mszy św. na placu przed bazyliką św. Franciszka - wizyta Papieża Franciszka w Asyżu, 4.10.2013
 • Pamięć o Bogu, Homilia podczas Mszy św. dla katechetów - 29.09.2013
 • Przybyliśmy, aby spotkać spojrzenie Maryi, Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium Matki Bożej z Bonarii - wizyta na Sardynii 22.09.2013
 • Niech umilknie zgiełk oręża!, Homilia Papieża podczas czuwania modlitewnego w intencji o pokój 7.09.2013
 • Niespokojne jest serce nasze, Homilia podczas Mszy św. we wspomnienie św. Augustyna z Hippony w rzymskiej bazylice św. Tryfona i Augustyna, 28.08.2013
 • "Magnificat" kantykiem nadziei pokornych, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15.08.2013
 • Twórcze drogi i zakorzenienie w Kościele, Homilia podczas Mszy św. we wspomnienie św. Ignacego Loyoli, w rzymskim kościele Najświętszego Imienia Jezus, 31.07.2013
 • Bez obawy, idźcie służyć, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • Idźmy na rozstaje dróg, Homilia podczas Mszy św. dla duchownych i osób konsekrowanych w katedrze - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • Homilia - początek ŚDM 2013, Homilia Papieża podczas spotkania z młodzieżą 25.07 - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • W domu Maryi, Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium maryjnym w Aparecidzie - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • Nie ulegajmy globalizacji zobojętnienia, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. - podróż na Lampedusę 8.07.2013
 • Ewangelizacji dokonuje się na klęczkach, Homilia podczas Mszy św. dla seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek, 7.07.2013
 • Królestwo Boże jest prawdziwą odnową, Rozważanie podczas Mszy św. w Domu św. Marty 6.07.2013
 • Trzeba, byśmy wyznawali Pana, pouczani przez Boga, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2013
 • Bóg żywy i miłosierny, Homilia podczas Mszy św. z okazji dnia "Evangelium vitae" 16.06.2013
 • To niewiele, które staje się bogactwem, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 30.05.2013
 • Czas Boga, Homilia w Domu św. Marty - 27.05.2013
 • Chrześcijańska otwartość, Homilia w Domu św. Marty - 25.05.2013
 • Mądrość chrześcijan, Homilia w Domu św. Marty - 24.05.2013
 • Sól, która daje smak, Homilia w Domu św. Marty - 23.05.2013
 • Nikomu nie wolno zabijać w imię Boga, Homilia w Domu św. Marty - 22.05.2013
 • Prawdziwa władza jest służbą, Homilia w Domu św. Marty - 21.05.2013
 • Modlitwa czyni cuda, Homilia w Domu św. Marty - 20.05.2013
 • Czy jesteśmy otwarci na "Boże niespodzianki"?, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 19.05.2013
 • Dobre maniery i złe przyzwyczajenia, Homilia w Domu św. Marty - 18.05.2013
 • Wstyd Piotra, Homilia w Domu św. Marty - 17.05.2013
 • Tarapaty św. Pawła, Homilia w Domu św. Marty - 16.05.2013
 • Kiedy pasterze stają się wilkami, Homilia w Domu św. Marty - 15.05.2013
 • Diabeł zawsze nas oszukuje, Homilia w Domu św. Marty - 14.05.2013
 • Ten nieznany Duch Święty, Homilia w Domu św. Marty - 13.05.2013
 • Wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, Homilia podczas Mszy św. i kanonizacji męczenników z Otranto i dwóch południowoamerykańskich zakonnic, 12.05.2013
 • Dwa wyjścia dla chrześcijanina, Homilia w Domu św. Marty - 11.05.2013
 • Smutek nie jest chrześcijański, Homilia w Domu św. Marty - 10.05.2013
 • Jezus nikogo nie wyklucza, Homilia w Domu św. Marty - 8.05.2013
 • Radość w znoszeniu przeciwności, Homilia w Domu św. Marty - 7.05.2013
 • Duch Święty jako przyjaciel, Homilia w Domu św. Marty - 6.05.2013
 • Ewangeliczność, eklezjalność, misyjność, Homilia podczas Mszy św. dla członków bractw kościelnych, 5.05.2013
 • Prześladowanie, do którego podżega książę świata, Homilia w Domu św. Marty - 4.05.2013
 • Prowokowanie Jezusa, Homilia w Domu św. Marty - 3.05.2013
 • Aby być Kościołem mówiącym "tak", Homilia podczas Mszy św. w domu św. Marty (streszczenie) - 2.05.2013
 • Sprzeciw wobec "pracy niewolniczej", Homilia podczas Mszy św. w domu św. Marty (streszczenie) - 1.05.2013
 • Z dala od świata, Homilia podczas Mszy św. w domu św. Marty (streszczenie) - 30.04.2013
 • Błogosławiony wstyd, Homilia podczas Mszy św. w domu św. Marty (streszczenie) - 29.04.2013
 • Odwaga, żeby iść pod prąd, Homilia podczas Mszy św. na placu św. Piotra - sakrament bierzmowania, 28.04.2013
 • Aby wspólnota była otwarta na wartości Ducha, Homilia podczas Mszy św. w domu św. Marty (streszczenie) - 27.04.2013
 • Wiara nie jest oszustwem, Homilia podczas Mszy św. w domu św. Marty (streszczenie) - 26.04.2013
 • Wielkoduszność w pokorze, Homilia podczas Mszy św. w domu św. Marty (streszczenie) - 25.04.2013
 • W historii miłości, Homilia podczas Mszy św. w domu św. Marty (streszczenie) - 24.04.2013
 • Między krzyżem a zmartwychwstaniem, Homilia podczas Mszy św. w liturgiczne wspomnienie św. Jerzego - 23.04.2013
 • Chrystus jest bramą królestwa, Homilia w Domu św. Marty (streszczenie) - 22.04.2013
 • Niestrudzenie bądźcie miłosierni, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich w IV niedzielę Wielkanocy 21.04.2013
 • Wolni od pokusy zgorszenia, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 20.04.2013
 • Kościół wolny od ideologii, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 19.04.2013
 • Bóg jest osobą, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 18.04.2013
 • Kościół nie jest niańką, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 17.04.2013
 • Ducha nie można poskramiać, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 16.04.2013
 • Oszczerstwo zabija, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 15.04.2013
 • Spójność między słowem a życiem, Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Pawła za Murami, 14.04.2013
 • Bez gadaniny, bez lęku, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 13.04.2013
 • Bóg nie ma czarodziejskiej różdżki, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 12.04.2013
 • Posłuszeństwo to słuchanie, które wyzwala, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 11.04.2013
 • Zbawienie według Franciszka, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 10.04.2013
 • Pochwała łagodności, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 9.04.2013
 • Złota reguła pokory, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 8.04.2013
 • Bóg czeka na nas cierpliwie, Homilia podczas ingresu Papieża Franciszka do katedry na Lateranie, 7.04.2013
 • Wiary nie można sprzedawać, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 6.04.2013
 • W imię Jezusa, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 5.04.2013
 • Pokój nie ma ceny, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 4.04.2013
 • Od narzekania do nadziei, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 3.04.2013
 • Łzy są łaską, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 2.04.2013
 • Nie zamykajmy się na nowość, nie traćmy ufności, Homilia podczas Mszy św. w Wigilię Paschalną 30.03.2013
 • Z ludem na ramionach, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek, 28.03.2013
 • Musimy sobie nawzajem pomagać, Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 28.03.2013
 • Nigdy nie należy mówić źle o innych, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 27.03.2013
 • Jak pięknie jest uzyskać przebaczenie, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 26.03.2013
 • Cierpliwość Boga, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 25.03.2013
 • Nie bądźcie nigdy ludźmi smutnymi, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową - Światowy Dzień Młodzieży - 24.03.2013
 • Miłość Chrystusa jest dla każdego człowieka, Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 23.03.2013
 • Bądźmy "opiekunami" stworzenia, Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie posługi Piotrowej - 19.03.2013
 • Orędziem Jezusa jest miłosierdzie, Homilia podczas mszy św. w kościele św. Anny w Watykanie - 17.03.2013
 • Nasze życie jest wędrowaniem, Homilia podczas pierwszej Mszy św. Papieża Franciszka - w Kaplicy Sykstyńskiej, na zakończenie konklawe. 14.03.2013
 • Trzeba modlić się za rządzących, Homilia w domu św. Marty 18.09.2017
 • Dwie pokusy, Homilia w domu św. Marty 14.09.2017
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W