Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Nauczanie Papieża Franciszka: Przemówienia i orędzia

Przemówienia, orędzia i przesłania Papieża Franciszka (kolejność chronologiczna)

Zobacz wyłącznie orędzia

 • Słowa powołania, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2020 r.
 • Orędzie na XXXV Światowy Dzień Młodzieży 2020, Orędzie Papieża Franciszka na XXXV Światowy Dzień Młodzieży 2020 r. (wyd. 11.02.2020)
 • "Obyś mógł opowiadać i utrwalić w pamięci" (por. Wj 10, 2). Życie staje się historią, Orędzie Papieża Franciszka na LIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24.01.2019
 • Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię, Orędzie Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego 2020 r., wydane 3.01.2020
 • Pokój jako droga nadziei: dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 53. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2020 roku (wyd. 8.12.2019)
 • Dyskryminowanie osób z niepełnosprawnościami jest grzechem społecznym, Przesłanie na Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2019 r., wydane 3.12.2019
 • Przybyliśmy, żeby zrozumieć ludy, żeby im służyć, Przemówienie na rozpoczęcie obrad Synodu Biskupów poświęconego Amazonii, 7.10.2019
 • „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20), Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2020 (wyd. 7.10.2019)
 • Waszą misją jest przekazywanie rzeczywistości bez osładzania jej przymiotnikami, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Dykasterii ds. Komunikacji (wersja wygłoszona), 23.09.2019
 • Waszą misją jest przekazywanie rzeczywistości bez osładzania jej przymiotnikami, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Dykasterii ds. Komunikacji (wersja dłuższa, przekazana pisemnie), 23.09.2019
 • Prymat i synodalność w służbie jedności, Przemówienie do uczestników kongresu Stowarzyszenia Prawa Kościołów Wschodnich
 • Przesłanie na inaugurację Paktu Wychowawczego, Przesłanie Ojca Świętego na inaugurację Paktu Wychowawczego, 12.09.2019
 • Mapą naszego życia jest Ewangelia, Przemówienie do uczestników międzynarodowego zlotu skautów «Euromoot 2019», 3.08.2019
 • Rany zadawane środowisku są ranami zadawanymi ludzkości, Przesłanie papieskie do uczestników II Forum "Wspólnot Laudato si'" w Amatrice, 6.07.2019
 • «Dekalog» dla przedstawicieli papieskich, Przemówienie do nuncjuszy apostolskich, 13.06.2019
 • Prawdziwym dobrem wspólnym jest pokój, Przemówienie do zwierzchnika, metropolitów i członków Stałego Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, 5.07.2019
 • Wielokulturowa i wieloreligijna rzeczywistość regionu śródziemnomorskiego, Przemówienie papieskie na kongresie "Teologia po 'Veritatis gaudium'" w Neapolu, 21.06.2019
 • Módlcie się za mnie i bawcie się dalej, Dialog Papieża z dziećmi pierwszokomunijnymi. Wizyta w Camerino - miasteczku spustoszonym przez trzęsienie ziemi, 16.06.2019
 • Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie, Przesłanie na III Światowy Dzień Ubogich, 17.11.2019 (tłum. L'Osservatore Romano)
 • Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie, Przesłanie na III Światowy Dzień Ubogich, 17.11.2019 (wydane 13.06.2019)
 • Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2019 r. (opublikowane 9.06.2019, tłumaczenie L'Osservatore Romano)
 • Proszę w imieniu Kościoła o przebaczenie, Przemówienie do Romów w Blaju – Podróż Apostolska do Rumunii, 2.06.2019
 • Nie zapominajcie o swoich korzeniach, Przemówienie podczas spotkania maryjnego z młodzieżą i rodzinami w Jassach – Podróż Apostolska do Rumunii, 1.06.2019
 • Przybywam jako brat pielgrzym, Przemówienie podczas spotkania z Patriarchą Danielem i członkami Stałego Synodu – Podróż Apostolska do Rumunii, 31.05.2019
 • Kościół katolicki pragnie służyć dobru wspólnemu, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz w Bukareszcie – Podróż Apostolska do Rumunii, 31.05.2019
 • Więź apostołów Piotra i Andrzeja, Przesłanie wideo przed Podróżą Apostolską do Rumunii, 30.05.2019
 • Chodzi nie tylko o migrantów, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2019 (opublikowane 27.05.2019, tłumaczenie L'Osservatore Romano)
 • Chodzi nie tylko o migrantów, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2019 (opublikowane 27.05.2019)
 • Czułość, cierpliwość i współczucie dla innych, Przemówienie do kapłanów i zakonników. Podróż do Macedonii Północnej, 7.05.2019
 • Integracja z poszanowaniem różnic i praw, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz i korpusem dyplomatycznym w Skopje. Podróż do Macedonii Północnej, 7.05.2019
 • Nie lękajcie się marzyć razem z innymi, Przemówienie podczas międzyreligijnego i ekumenicznego spotkania z młodzieżą. Podróż do Macedonii Północnej, 7.05.2019
 • Pokój jest darem i zadaniem dla wszystkich, Przemówienie podczas spotkania międzyreligijnego - podróż do Bułgarii, 6.05.2019
 • Kościół jest domem o otwartych drzwiach, Przemówienie podczas spotkania ze wspólnotą katolicką - podróż do Bułgarii, 6.05.2019
 • Różnorodność wcale nie przeszkadza jedności, Przemówienie podczas spotkania z Patriarchą Neofitem i Świętym Synodem - podróż do Bułgarii, 5.05.2019
 • Nie zamykajcie serca przed tymi, którzy pukają do waszych drzwi, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz - podróż do Bułgarii, 5.05.2019
 • Sprzeciwiajmy się nacjonalizmowi i rasizmowi, które wznoszą mury, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 2.05.2019
 • Słowo Boże jest sercem wszelkiej działalności kościelnej, Przemówienie do Katolickiej Federacji Biblijnej, 26.04.2019
 • Niech Zmartwychwstały Pan otwiera nasze serca na potrzeby cierpiących i ubogich, Wielkanocne orędzie "urbi et orbi", 21.04.2019
 • Kościół wzrasta nie dzięki prozelityzmowi, ale dzięki przyciąganiu i świadectwu, Przemówienie do kapłanów, osób konsekrowanych i Ekumenicznej Rady Kościołów - podróż do Maroka, 31.03.2019
 • Migranci nie są odpadem, lecz posiadają godność i osobiste bogactwo, Przemówienie podczas spotkania z migrantami w Rabacie - podróż do Maroka, 30.03.2019
 • Dialog i współpraca przeciwstawiane fundamentalizmowi, Przemówienie do narodu i władz - Podróż Apostolska do Maroka (30.03.2019)
 • Droga pokoju i braterstwa, Przemówienie podczas spotkania z wiernymi w Loreto 25.03.2019
 • Poświęcajcie życie w służbie jednania ludzi z Bogiem, Rozważanie podczas wielkopostnego spotkania z duchowieństwem Rzymu, 7.03.2019
 • Dokumentacja pontyfikatu Piusa XII dostępna od 2020 r., Przemówienie do przełożonych i pracowników Tajnego Archiwum Watykańskiego, 4.03.2019
 • Etyczne przymierze na rzecz życia, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii "Pro Vita", 25.02.2019
 • Stanowczo apeluję o wszechstronną walkę przeciwko wykorzystywaniu nieletnich, Przemówienie Papieża na zakończenie obrad zgromadzenia poświęconego ochronie nieletnich (21-24.02.2019)
 • Potrzebujemy odwagi i rzeczowości w leczeniu ciężkich ran nadużyć, Przemówienie Papieża na rozpoczęcie obrad zgromadzenia poświęconego ochronie nieletnich (21-24.02.2019)
 • Bóg jest z człowiekiem, który szuka pokoju, Przemówienie podczas spotkania międzyreligijnego w Founder's Memorial w Abu Zabi 4.02.2019
 • Odwaga, by podjąć ryzyko, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2019 r (wersja wg. L'Osservatore Romano), 31.01.2019
 • Odwaga podjęcia ryzyka ze względu na obietnicę Boga, Przesłanie na 56 Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2019 (wydane 31.01.2019)
 • Tutaj rodzicie się na nowo, Przemówienie podczas wizyty w Domu Miłosiernego Samarytanina - ŚDM Panama 2019, 27.01.2019
 • Potrzeba odwagi, żeby powtórzyć "tak" Maryi, Przemówienie podczas czuwania z młodzieżą w Metro Park - ŚDM Panama 2019, 26.01.2019
 • Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2019 r. (wersja wg. L'Osservatore Romano), wyd. 24.01.2019
 • Panama ziemią zgromadzenia i marzeń, Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych w Palacio Bolívar - ŚDM Panama 2019, 24.01.2019
 • Stajecie się mistrzami i twórcami kultury spotkania, Przemówienie podczas spotkania powitalnego z uczestnikami - ŚDM Panama 2019, 24.01.2019
 • Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2019 r. (wydane 24.01.2019)
 • Wyzwaniu, jakim są migracje, nie można stawiać czoła logiką odrzucania, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 7.01.2019
 • Boże Narodzenie pozwala na nowo odkrywać braterstwo, Orędzie Bożonarodzeniowe "Urbi et orbi", 25.12.2018
 • Kościół nigdy nie będzie próbował ukryć ani bagatelizować żadnego przypadku nadużyć, Przemówienie do członków Kurii Rzymskiej, 21.12.2018
 • Kara śmierci jest sprzeczna z Ewangelią, Przemówienie do członków Międzynarodowej Komisji przeciwko Karze Śmierci, 17.12.2018
 • Trzeba sprawiedliwie zarządzać zasobami wody na świecie, Przesłanie do uczestników dnia studyjnego na temat wody, rolnictwa i wyżywienia, 13.12.2018
 • Dziennikarstwo jako służba dla wszystkich ludzi, Przemówienie do współpracowników i przyjaciół Telepace, 13.12.2018
 • Nadal istnieją wielkie niesprawiedliwości, Przesłanie do uczestników międzynarodowej konferencji poświęconej prawom człowieka we współczesnym świecie (10-11 grudnia 2018)
 • Dobra polityka służy pokojowi, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 52. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2019 roku (wersja wg. L'Osservatore Romano)
 • Dobra polityka służy pokojowi, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 52. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2019 roku
 • Musimy odważnie walczyć z handlarzami śmierci, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji na temat narkotyków i uzależnień, 1.12.2018
 • Trzeba odkryć na nowo wartość daru, by medycyna była bardziej ludzka, Orędzie na XXVII Światowy Dzień Chorego 2019 r. (wersja wg. L'Osservatore Romano), wyd. 25.11.2018
 • Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, Orędzie Papieża Franciszka na XXVII Światowy Dzień Chorego 2019 (opublikowane 25.11.2018)
 • "Rewolucja" służby może odmienić świat, Przesłanie do młodych przed Światowym Dniem Młodzieży w Panamie, opublikowane 21.11.2018
 • Opieka nad osobami najsłabszymi, Przemówienie do członków Apostolskiego Ruchu Niewidomych, 17.11.2018
 • Brakuje woli politycznej, żeby powstrzymać wyścig zbrojeń i położyć kres wojnom, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 12.11.2018
 • Co znaczy Kongres Eucharystyczny w Europie chorej na obojętność, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, 10.11.2018
 • Ogromna hańba dla ludzkości, Przesłanie do uczestników konferencji na temat powszechnego dostępu do wody pitnej, 7.11.2018
 • Modlitwa i pokuta w obronie Kościoła, Przemówienie Papieża na zakończenie ostatniej kongregacji generalnej Synodu Biskupów poświęconego młodzieży, 27.10.2018
 • Brakuje woli politycznej, aby położyć kres głodowi, Przesłanie na Światowy Dzień Wyżywienia 2018 r., wydane 16.10.2018
 • Bogate dziedzictwo Jana Pawła II, Przemówienie do pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej, 10.10.2018
 • Człowiek nie jest panem stworzenia, Orędzie na Wielki Post 2019 r.(wersja wg. L'Osservatore Romano), 4.10.2018
 • Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019 Roku, Orędzie na Wielki Post 2019: "Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych" (wydane 4.10.2018)
 • Niech Synod przebudzi nasze serca!, Przemówienie otwierające Synod Biskupów poświęcony młodzieży, 3.10.2018
 • Historia tych, którzy się nie poddali, Przesłanie do uczestników 60. Światowego Dnia Głuchych, 28.09.2018
 • Przesłanie do katolików chińskich i do Kościoła Powszechnego, Przesłanie do katolików w Chinach, 26.09.2018
 • Miłość nie umarła, wzywa nas i posyła, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w luterańskiej katedrze w Tallinie - Podróż do Estonii 25.09.2018
 • Należycie do wielkiej rodziny Boga, Przemówienie podczas spotkania w Tallinie z osobami wspomaganymi przez kościelne dzieła charytatywne - Podróż do Estonii 25.09.2018
 • Reżimy nie zgasiły waszej wiary, Przemówienie w katolickiej katedrze św. Jakuba w Rydze - Podróż na Łotwę 24.09.2018
 • Jeśli nie będzie rozbrzmiewała muzyka Ewangelii, Przemówienie podczas ekumenicznego spotkania w luterańskiej katedrze w Rydze - Podróż na Łotwę, 24.09.2018
 • Jesteście synami męczenników, to jest wasza siła, Spotkanie z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi w kowieńskiej katedrze - Podróż na Litwę, 23.09.2018
 • Pamiętajcie o korzeniach tego narodu, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na placu przed wileńską katedrą - Podróż na Litwę, 22.09.2018
 • Most łączący Wschód i Zachód, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz litewskich przed pałacem prezydenckim w Wilnie - Podróż na Litwę, 22.09.2018
 • Prośmy o dary dialogu i cierpliwości, Przemówienie w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie - Podróż na Litwę, 22.09.2018
 • Trzeba dotykać ran Kościoła i społeczeństwa, Przemówienie w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Józefa Puglisiego, zabitego przez mafię, 15.09.2018
 • Docierajcie na peryferie ludzkie i egzystencjalne, Jaki powinien być biskup? Przemówienie do uczestników seminarium zorganizowanego przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów 8.09.2018
 • Dostęp do wody pitnej fundamentalnym prawem człowieka, Przesłanie na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, 1.9.2018
 • Bądźcie odważni i twórczy, Podróż do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin: Przemówienie do biskupów irlandzkich 26.08.2018
 • Trzeba przyjmować, o nic nie pytając, Podróż na Światowe Spotkanie Rodzin w Irlandii: Przemówienie podczas spotkania z małżeństwami i narzeczonymi w dublińskiej prokatedrze 25.08.2018
 • Nadużycia trzeba wyeliminować za wszelką cenę, Podróż do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin: Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz w Zamku Dublińskim 25.08.2018
 • Jak wielka rodzina, Podróż do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin: Przemówienie na dublińskim stadionie Croke Park 25.08.2018
 • Uczcie dzieci dialektu miłości i wiary, Podróż do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin: Przemówienie podczas spotkania z małżeństwami i narzeczonymi w dublińskiej prokatedrze, 25.08.2018
 • Ci, którzy mają odwagę podjąć ryzyko, Rozważanie Papieża na zakończenie czuwania modlitewnego młodzieży w Circo Massimo, 11.08.2018
 • Jedność w wielkiej różnorodności, Przemówienie do uczestników spotkania European Jesuits in formation, 1.08.2018
 • Jezus dał nam prosty program, Rozmowa z uczestnikami Międzynarodowej Pielgrzymki Ministrantów, 31.07.2018
 • Mosty dialogu między kontynentami, Przesłanie do uczestników międzynarodowej konferencji teologów w Sarajewie, 26.07.2018
 • Przeciwko zbrodni obojętności, Przemówienie podczas spotkania modlitewnego w Bari - Dzień Modlitwy w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie, 7.07.2018
 • Niech ludzkość usłyszy wołanie dzieci, Przemówienie na zakończenie spotkania modlitewnego w Bari - Dzień Modlitwy w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie, 7.07.2018
 • Niepokojące wołanie ziemi, Przemówienie Papieża Franciszka do członków konferencji ekologicznej w 3. rocznicę Laudato Si', 6.07.2018
 • Zmieniając sposób wychowywania, zmienia się świat, Przemówienie do członków Fundacji "Gravissimum Educationis", 25.06.2018
 • Fundamentalne różnice życia ludzkiego, Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii "Pro Vita", 25.06.2018
 • Świat chce jedności, Przemówienie Papieża podczas spotkania na modlitwie w siedzibie Światowej Rady Kościołów 21.06.2018
 • Trzeba wędrować, modlić się i pracować razem, Przemówienie Franciszka podczas spotkania ekumenicznego w siedzibie Światowej Rady Kościołów 21.06.2018
 • Świat chce jedności, Przemówienie Papieża podczas spotkania na modlitwie w siedzibie Światowej Rady Kościołów 21.06.2018
 • Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał, Orędzie na II Światowy Dzień Ubogich 2018, opublikowane 13.06.2018
 • Gra zespołowa, Przesłanie na temat chrześcijańskiej perspektywy sportu, opublikowane 1.06.2018
 • Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2018 r., opublikowane 20.05.2018
 • Naszym zadaniem jest budowanie globalnej cywilizacji przymierza, Przemówienie do członków Ruchu "Focolari" w Loppiano, 10.05.2018
 • Tam gdzie braterstwo jest prawem i proroctwem, Przemówienie podczas spotkania z członkami wspólnoty Nomadelfia, 10.05.2018
 • Misja to stanie się na powrót uczniami, Przemówienie podczas spotkania w Tor Vergata z członkami Drogi Neokatechumenalnej 5.05.2018
 • Trzy kolumny życia konsekrowanego - modlitwa, ubóstwo, cierpliwość, Przemówienie do osób konsekrowanych, uczestników kongresu 4.05.2018
 • Przyczyniajcie się do odnowy społeczeństwa, Przemówienie z okazji 50-lecia włoskiego dziennika "Avvenire", 1.05.2018
 • Badania naukowe i odpowiedzialność etyczna, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji "Unite to Cure: A Global Health Care Initiative". 28.04.2018
 • Jesteście oknem nadziei, Przemówienie papieskie podczas wizyty w Alessano i Molfeccie, 20.04.2018
 • Miłosierdzie rodzi nadzieję, Przemówienie do misjonarzy miłosierdzia 10.4.2018
 • Owoce pokoju dla świata, Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi 1.04.2018
 • Kościół, który nie podejmuje ryzyka, starzeje się, Przemówienie na otwarcie przedsynodalnego spotkania młodzieży 19.03.2018
 • Prosty kapucyn, który zadziwił świat, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Pietrelciny - wizyta w Pietrelcinie i San Giovanni Rotondo, 17.03.2018
 • Ubodzy są waszym skarbem, Przemówienie podczas spotkania ze Wspólnotą św. Idziego 11.03.2018
 • Czułość jest "kluczem" do zrozumienia człowieka chorego, Przemówienie do członków włoskiej Krajowej Federacji Izb Pielęgniarskich, 3.03.2018
 • Największą przeszkodą jest lęk, Orędzie na 33. Światowy Dzień Młodzieży (wyd. 11.02.2018)
 • Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży 2018 r., Orędzie Papieża Franciszka na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży 2018 r. (wyd. 11.02.2018)
 • Troska o chrześcijańskie sumienie, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej 29.01.2018
 • W prawdzie i z miłosierdziem blisko człowieka, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary 26.01.2018
 • Fake news a dziennikarstwo pokoju, Orędzie Na LII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24.01.2018
 • Nie można akceptować przemocy wobec kobiet, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Puerto Maldonado - podróż do Chile i Peru, 19.1.2018
 • Korupcja to wirus skażający wszystko, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz w Limie - podróż do Chile i Peru, 19.1.2018
 • Chrońmy Amazonię przed gospodarczym i ideologicznym kolonializmem, Przemówienie podczas spotkania z ludnością Amazonii w Puerto Maldonado, 19.1.2018
 • Chcę słuchać młodych bez filtrów, Przemówienie do młodzieży w Santiago - podróż do Chile i Peru, 17.1.2018
 • Przemówienie podczas spotkania z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w Chile, Przemówienie podczas spotkania z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w Chile 16.01.2018
 • Kara bez przyszłości jest torturą, Przemówienie podczas spotkania z więźniarkami w Santiago - podróż do Chile i Peru, 16.1.2018
 • Przyszłość zależy od umiejętności wzajemnego słuchania, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz w Santiago - podróż do Chile i Peru, 16.1.2018
 • Trzeba umacniać prawa człowieka, by budować pokój, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego 8.1.2018
 • Przyszłością jest pokój oparty na poszanowaniu godności i praw każdego członka społeczeństwa, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz w stolicy Mjanmy - 28 XI 2017
 • Rozpoznawajmy Jezusa w każdym dziecku, Homilia podczas Pasterki 24.12.2017: Dobra Nowina skierowana jest do tych, którzy żyją na marginesie
 • Wiara, która angażuje serce, duszę i ducha, Przemówienie do Kurii Rzymskiej 21.12.2017
 • Wezwanie do radości, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2018 r.
 • Mądrość, która wyzwala, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w Dhace - 2.12.2017
 • Inni są drogą, a nie przeszkodą, Przemówienie podczas spotkania międzyreligijnego i ekumenicznego w Dhace 1.12.2017
 • Poszanowanie słusznej różnorodności, Przemówienie podczas spotkania w Dhace z przedstawicielami władz Bangladeszu - 30 XI 2017
 • Kiedy mówimy jednym głosem, przekazujemy słowo nadziei, Przemówienie podczas spotkania z Najwyższą Radą Mnichów Buddyjskich "Sangha" w Rangunie 29.11.2017
 • Orędzie na XXVI Światowy Dzień Chorego, Orędzie Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego 11.02.2018 (opublikowane 26.11.2017)
 • Przemówienie do członków korpusu dyplomatycznego z okazji Nowego Roku, Przemówienie Papieża Franciszka do członków korpusu dyplomatycznego z okazji Nowego Roku 8.01.2018
 • Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2018 (tłum. Osservatore Romano) (wydane 13.11.2017)
 • Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2018 r.
 • Prawdziwa nauka służy dobru człowieka, Przemówienie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat rozbrojenia 10.11.2017
 • Lekarz nie może nigdy opuścić chorego, Przesłanie do uczestników regionalnego europejskiego spotkania poświęconego kwestii końca życia 7.11.2017
 • Migracje jako znaki czasów, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji poświęconej uchodźcom i migrantom w zglobalizowanym świecie 4.11.2017
 • Orędzie na Wielki Post 2018 r., Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2018 r. (wydane 1.11.2017)
 • Cegiełki budowli europejskiej, Przemówienie do uczestników konferencji «(Re)Thinking Europe», 28.10.2017
 • Laboratorium humanizmu, Przemówienie do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Bolońskiego, 1.10.2017
 • Sport otwiera oczy i serce, Przemówienie do zawodników Special Olympics, 13.10.2017
 • Kara śmierci jest sprzeczna z Ewangelią, Przemówienie do uczestników spotkania z okazji 25. rocznicy promulgacji Katechizmu Kościoła Katolickiego, 11.10.2017
 • Mroczne regiony internetu, Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu poświęconego godności nieletnich w świecie cyfrowym, 6.10.2017
 • Przeciw materializmowi technokratycznemu, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii «Pro Vita», 5.10.2017
 • Wasze serca nie znają barier, Przemówienie do uczestniczek kapituły małych sióstr Jezusa, 2.10.2017
 • Przy stole z ubogimi, Wizyta duszpasterska w Cesenie i Bolonii: przemówienie podczas obiadu z ubogimi, 1.10.2017
 • Na rzecz dobrej polityki, Wizyta duszpasterska w Cesenie i Bolonii: przemówienie do mieszkańców Ceseny, 1.10.2017
 • Bojownicy nadziei, Wizyta duszpasterska w Cesenie i Bolonii: przemówienie w ośrodku dla migrantów w Bolonii, 1.10.2017
 • Nie ma miłosierdzia bez sprawiedliwości, Przesłanie z okazji 100. rocznicy promulgacji pierwszego Kodeksu Prawa Kanonicznego, 30.09.2017
 • Kościół jest narzędziem miłosierdzia, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 29 IX 2017
 • Aktualność św. Wincentego a Paulo, Przesłanie do Rodziny Wincentyńskiej z okazji 400-lecia narodzin charyzmatu, 27.09.2017
 • Ufne otwarcie pozwala pokonywać bariery, Przemówienie do dyrektorów krajowych duszpasterstwa ds. migrantów - 22 IX 2017
 • "Zero tolerancji" wobec nadużyć seksualnych, Przemówienie do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, 21.09.2017
 • Nie bójcie się prawdy i sprawiedliwości, Przemówienie podczas spotkania na modlitwie w intencji pojednania narodowego - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017
 • Pomóżcie nam uzdrowić nasze serca, Przemówienie do młodzieży w Bogocie - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017
 • Nie jesteście urzędnikami lub politykami, ale pasterzami, Przemówienie do biskupów kolumbijskich - podróż Papieża Franciszka do Kolumbii 6-11.09.2017
 • Wspólne przesłanie z okazji Światowego Dnia Modlitw o ochronę świata stworzonego, Wspólne przesłanie Papieża Franciszka i Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja wydane 1.09.2017
 • Od dialogu do współpracy, Przemówienie do przedstawicieli Konferencji Rabinów Europejskich, Rady Rabinicznej Ameryki i Komisji Wielkiego Rabinatu Izraela, 31.08.2017
 • Rodzina zjednoczona wokół Matki, Przesłanie z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 26.08.2017
 • Przesłanie wideo z okazji rocznicy koronacji obrazu NMP Częstochowskiej, Przesłanie wideo Papieża Franciszka z okazji 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski, 26.08.2017
 • Reforma liturgiczna jest nieodwracalna, Przemówienie do uczestników włoskiego 68. Krajowego Tygodnia Liturgicznego, 24.08.2017
 • Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2018 (wydane 15.08.2017)
 • Bezpieczeństwo żywnościowe jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich, Przesłanie do uczestników sesji inauguracyjnej 40. Konferencji Generalnej FAO. 3.07.2017
 • Nie chronił się przed nurtem życia, Przemówienie poświęcone postaci wybitnych duszpasterzy: ks. Primo Mazzolariego i ks. Lorenza Milaniego, 20.06.2017
 • Przywrócić ubogim słowo, Przemówienie poświęcone postaci ks. Lorenza Milaniego, wybitnego duszpasterza i wychowawcy, 20.06.2017
 • Nie należy się zniechęcać w obliczu skandalu ubóstwa, Orędzie na I Światowy Dzień Ubogich, obchodzony w XXXIII niedzielę zwykłą, 19 listopada 2017 r. (wyd. 13.06.2017)
 • Nie miłujmy słowem, ale czynem, Orędzie Ojca Świętego na I Światowy Dzień Ubogich, 19 listopada 2017 (opublikowane 13.06.2017)
 • Świeckość przyjazna i gotowa do współpracy, Przemówienie do prezydenta Włoch podczas oficjalnej wizyty papieskiej 10.06.2017
 • Aby przezwyciężyć konflikty i rasizm, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w XXIX niedzielę zwykłą, 22 października 2017 r.
 • Misja w centrum wiary chrześcijańskiej, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2017, opublikowane 4.06.2017
 • Strumień łaski Ducha, Rozważanie podczas ekumenicznego czuwania modlitewnego z charyzmatykami 3.06.2017
 • Jak patrzymy na młodych księży?, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Duchowieństwa 1.06.2017
 • Dlaczego dzieci cierpią?, Czy jest jakaś odpowiedź na pytanie o cierpienie dzieci? Przemówienie papieskie w szpitalu dziecięcym w Genui (27.05.2017)
 • Przeżywajcie swoje życie jako dar, Przemówienie do chorych na zakończenie Mszy św. 13.05.2017 - podróż Papieża Franciszka do Fatimy (12-13.05.2017)
 • Jak Maryja bądźmy znakiem miłosierdzia Boga, Przemówienie do wiernych zgromadzonych na czuwaniu modlitewnym 12.05.2017 - podróż Papieża Franciszka do Fatimy (12-13.05.2017)
 • Kto ucieka od krzyża, ten ucieka od zmartwychwstania, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem i zakonnikami w Seminarium Koptyjskokatolickim. 29.04.2017
 • "Nie" dla nienawiści w imię Boga, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji w sprawie pokoju w Al-Azhar, 28.04.2017
 • Jednoczy nas niewinna krew, Przemówienie podczas wizyty u Papieża Tawadrosa II w siedzibie Koptyjskiego Patriarchatu Ortodoksyjnego, 28.04.2017
 • Egipt jest powołany do przezwyciężenia wszelkiej przemocy i wszelkiego terroryzmu, Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych - podróż do Egiptu, 28.04.2017
 • Braterstwo podstawową zasadą regulującą porządek gospodarczy, Przesłanie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 24.04.2017
 • Pokój naszym dniom, Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi 16.04.2017
 • Należy podejmować odpowiedzialne decyzje, Przemówienie do członków włoskiego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Biologicznego, Biotechnologii i Nauk o Życiu 10.04.2017
 • Obowiązek integrowania, Przemówienie z okazji 50. rocznicy ogłoszenia encykliki «Populorum progressio» 4 IV 2017
 • Odrodzenie z ruin, Homilia podczas Mszy św. i słowa przed modlitwą "Anioł Pański" w Carpi 2.04.2017
 • Solidarność lekarstwem na populizm, Przemówienie do szefów państw i rządów Unii Europejskiej z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich 24.03.2017
 • Rewolucyjna modlitwa Maryi, Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2017 (wydane 27.02.2017) - tł. L'Osservatore Romano
 • "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny", Orędzie Papieża Franciszka na XXXII Światowy Dzień Młodzieży 2017 (wydane 27.02.2017)
 • Potrzebny jest prawdziwy katechumenat przygotowujący do sakramentu małżeństwa, Przemówienie do proboszczów uczestniczących w kursie zorganizowanym przez Trybunał Roty Rzymskiej, 25.02.2017
 • Wojna światowa o wodę, Przemówienie na zakończenie seminarium poświęconego prawu człowieka do wody 24.02.2017
 • Przyjmować, chronić, promować i integrować, Przemówienie do uczestników VI Międzynarodowego Forum "Migracje i pokój" 21.02.2017
 • Żaden naród nie jest przestępcą, żadna religia nie jest terrorystyczna, Przesłanie do uczestników kalifornijskiego spotkania ruchów ludowych (10.02.2017)
 • Czasopismo będące "mostem" i "granicą", Przemówienie do kolegium pisarzy "La Civilta Cattolica" 9.02.2017
 • Człowiek nie może żyć bez nadziei, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej 9.02.2017
 • Inna gospodarka jest możliwa, Przemówienie do uczestników spotkania poświęconego "gospodarce komunii" 4.02.2017
 • Trzeba powiedzieć "nie" kulturze prowizoryczności, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 28.01.2017
 • Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach, Orędzie Papieża Franciszka na LI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, wydane 24.01.2017
 • Potrzebny jest "nowy katechumenat" w przygotowaniu do małżeństwa, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, poruszające kwestię przygotowania do sakramentu małżeństwa, 21.01.2017
 • Przyjmijmy Księcia Pokoju, Orędzie "Urbi et Orbi" 25.12.2016
 • Logika reformy, Przemówienie Papieża Franciszka do Kurii Rzymskiej, 22.12.2016
 • Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: "wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1,49), Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego 2017 r. (wyd. 8.12.2016)
 • Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2017 r. (opublikowane 8.12.2016)
 • Pobudzani przez Ducha Świętego do misji, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2017, opublikowane 27.11.2016
 • Stawajmy się ludźmi zdolnymi do przebaczenia i pojednania, Alokucja Papieża Franciszka podczas Konstytorza Publicznego 19.11.2016
 • Zbrodnia przeciwko ludzkości, Przemówienie do uczestników zgromadzenia RENATE - sieci zakonnic angażujących się na rzecz ofiar handlu ludźmi, 7.11.2016
 • Terroryzm i przemoc znieważają imię Boga, Przemówienie do przedstawicieli różnych religii zaangażowanych w dzieła miłosierdzia, 3.11.2016
 • My, chrześcijanie, musimy być twórcami rewolucji czułości, Przemówienie Papieża podczas spotkania ekumenicznego w Malmö - podróż do Szwecji 31.10.2016
 • Kapitał duchowy dla dobra Kościoła, Przemówienie do uczestników kongresu wikariuszy biskupich i delegatów biskupich ds. życia konsekrowanego, 28.10.2016
 • Piękno chrześcijańskiej rodziny, Przemówienie do członków Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II, 27.10.2016
 • Idźmy razem wolni i posłuszni, Przemówienie do uczestników 36. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, 24.10.2016
 • Niech Pan da wam łaskę wytrwania w wierze, nadziei i miłości, którą przejęliście od waszych przodków, Słowa do uczestników Narodowej Pielgrzymki Polaków, 22.10.2016
 • Święci apostołowie Bożego Miłosierdzia, Przemówienie do członków Fundacji Jana Pawła II, 21.10.2016
 • Duszpasterstwo powołaniowe to uczenie się stylu Jezusa, Przemówienie do uczestników konferencji poświęconej duszpasterstwu powołaniowemu, 21.10.2016
 • Słowo jest darem. Druga osoba jest darem, Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2017 (tłumaczenie poprawione wg. L'Osservatore Romano 2/2017)
 • Słowo jest darem. Druga osoba jest darem, Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2017 (wyd. 18.10.2016)
 • Korzenie i pamięć społeczeństwa, Przemówienie podczas audiencji dla członków włoskich organizacji seniorów - 15.10.2016
 • Aby zachować planetę, konieczne jest działanie polityczne, Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia - 14.10.2016
 • Trzeba chronić sport przed manipulacją i korupcją, Przemówienie do uczestników światowego spotkania poświęconego roli sportu, 5.10.2016
 • Nienawiść i fundamentalizm znieważają imię Boga, Przemówienie Papieża podczas spotkania międzyreligijnego w Baku - podróż do Gruzji i Azerbejdżanu, 2.10.2016
 • Tajemnica tuniki, Przemówienie w patriarchalnej katedrze w Mcchecie - podróż do Gruzji i Azerbejdżanu, 1.10.2016
 • Droga pokoju i rozwoju, Przemówienie do przedstawicieli władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego - podróż do Gruzji i Azerbejdżanu, 30.09.2016
 • Nowe pragnienie braterstwa, Przemówienie podczas spotkania z Eliaszem II, Katolikosem-Patriarchą Gruzji - podróż do Gruzji i Azerbejdżanu, 30.09.2016
 • Kościół powszechny wyraża wam swoje uznanie i wdzięczność, Przemówienie do przedstawicieli katolickich organizacji charytatywnych działających w Syrii i Iraku, 29.09.2016
 • Nie wolno ulegać pokusie odpowiadania przemocą na przemoc, Przemówienie do ocalałych i rodzin ofiar zamachu w Nicei, 24.09.2016
 • Piszecie "pierwszą wersję historii", Przemówienie do dziennikarzy i pracowników środków przekazu, 22.09.2016
 • Jesteście oczami, ustami, rękami i sercem Boga w świecie, Przemówienie do absolwentów szkół jezuickich, 17.09.2016
 • Ostatnie słowo historii, Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania z nuncjuszami apostolskimi w Sali Klementyńskiej - 17.09.2016
 • Czynienie posługi pasterskiej miłosierdziem, Przemówienie do nowo mianowanych biskupów, 16.09.2016
 • Dzielmy się godnością, którą dał nam Bóg, Przemówienie do członków Włoskiego Towarzystwa Biblijnego, 15.09.2016
 • Niech jaśnieje w was miłość Chrystusa i troska Kościoła o wszystkich ludzi, Przemówienie do biskupów z terenów misyjnych, 9.09.2016
 • Nieletni migranci, bezbronni i bez głosu, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2017 r. (opublikowane 8.09.2016)
 • Jesteście wyciągniętą ręką Chrystusa, Przemówienie do uczestników Jubileuszu Pracowników i Wolontariuszy Dzieł Miłosierdzia, 3.09.2016
 • Okazujmy miłosierdzie naszemu wspólnemu domowi, Przesłanie na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, opublikowane 1.9.2016
 • Musimy walczyć, aby nie było ludzi odrzuconych, Przemówienie do uczestników kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 31.08.2016
 • Dobry kaznodzieja, Przemówienie do uczestników kapituły generalnej dominikanów, 4.08.2016
 • Dwa warunki - pamięć i odwaga, Przemówienie podczas spotkania z wolontariuszami w Tauron Arena - Podróż do Polski na ŚDM, 31.07.2016
 • Mój wybór Towarzystwa dojrzewał sam…, Rozmowa Papieża Franciszka z jezuitami podczas spotkania 30.07.2016 - ŚDM, Kraków
 • Nic nie usprawiedliwia przelewu bratniej krwi, Przemówienie podczas czuwania modlitewnego z młodzieżą na "Campus Misericordiae" - Podróż do Polski na ŚDM, 30.07.2016
 • Bądźmy przy każdym chorym dziecku, Przemówienie Papieża Franciszka podczas wizyty w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu - Podróż do Polski na ŚDM, 29.07.2016
 • Okrucieństwo nie skończyło się w Auschwitz, Słowa do zebranych pod oknem siedziby arcybiskupów krakowskich na Franciszkańskiej - Podróż do Polski na ŚDM, 29.07.2016
 • Polska chce być wiecznie młodym obliczem miłosierdzia, Przemówienie podczas spotkania powitalnego z uczestnikami ŚDM na krakowskich Błoniach - Podróż do Polski na ŚDM, 28.07.2016
 • Ludzie odważni, Słowa do zebranych pod oknem siedziby arcybiskupów krakowskich na Franciszkańskiej - Podróż do Polski na ŚDM, 28.07.2016
 • To nie jest wojna religijna, ale wojna interesów, Słowa wypowiedziane do dziennikarzy podczas lotu z Rzymu do Krakowa - ŚDM, Kraków, 27.07.2016
 • Trzeba przezwyciężyć lęk, Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania z władzami RP na Wawelu - Podróż do Polski na ŚDM, 27.07.2016
 • Ewangelia bliskości, Rozmowa Papieża Franciszka z polskimi biskupami na Wawelu - Podróż do Polski na ŚDM, 27.07.2016
 • Odwaga Macieja, Słowa do młodzieży zebranej pod pałacem arcybiskupów na Franciszkańskiej - Podróż do Polski na ŚDM, 27.07.2016
 • Pokój w Syrii jest możliwy, Przesłanie wideo Papieża Franciszka związane z kampanią Caritas Internationalis dotyczącą pomocy humanitarnej dla Syrii, 5.07.2016
 • Przyspieszmy kroku w dążeniu do pełnej jedności, Przemówienie podczas Boskiej Liturgii w Eczmiadzynie - Podróż do Armenii 24-26.06.2016
 • Pamięć i pojednanie, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w Erewanie - Podróż do Armenii 24-26.06.2016
 • Nowe drogi pojednania, Przemówienie papieskie w katedrze w Eczmiadzynie - Podróż do Armenii 24-26.06.2016
 • Ormianie zawsze znajdowali siłę w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa, Przemówienie papieskie podczas wizyty w pałacu prezydenckim - Podróż do Armenii 24-26.06.2016
 • Zbrodnie obrazy człowieczeństwa muszą uznać wszyscy - liderzy religijni, polityczni i społeczni, Przemówienie do uczestników watykańskiego szczytu na temat "Handel ludźmi i przestępczość zorganizowana", 3.06.2016
 • Na drodze "prostoty ewangelicznej", Nauka rekolekcyjna dla kapłanów w bazylice św. Jana na Lateranie - 2.06.2016
 • Rezerwuar miłosierdzia, Nauka rekolekcyjna dla kapłanów w bazylice Matki Bożej Większej - 2.06.2016
 • Dobra woń Chrystusa i światło Jego miłosierdzia, Nauka rekolekcyjna dla kapłanów w bazylice św. Pawła za Murami - 2.06.2016
 • Bosy, nie obciążony i bez terminarza, Przemówienie na otwarcie obrad 62. zgromadzenia Konferencji Episkopatu Włoch, 16.05.2016
 • Kościół misyjny świadkiem miłosierdzia, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2016 (wydane 15.05.2016)
 • Ekonomia sprawiedliwa i włączająca, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji Fundacji "Centesimus Annus - Pro Pontifice", 13.05.2016
 • Co się z tobą stało, Europo?, Przemówienie Papieża podczas uroczystości wręczenia Nagrody Karola Wielkiego w Akwizgranie, 6.05.2016
 • Nie można godzić się na obojętność, Przesłanie wideo do wspólnoty Ośrodka Astalli w Rzymie, 19.04.2016
 • Rozwiązania godne człowieka, Przemówienie Papieża w porcie w Mitilini - wizyta na Lesbos, 16.04.2016
 • Nie jesteście sami, Przemówienie Papieża w obozie dla uchodźców w Morii - wizyta na Lesbos, 16.04.2016
 • Łatwo mówić o miłosierdziu, trudniej być jego świadkami, Przemówienie Papieża podczas czuwania modlitewnego na Placu św. Piotra 2 kwietnia 2016 - w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II
 • Boże miłosierdzie uchroni ludzkość przed duchową i moralną pustką, Orędzie wielkanocne "Urbi et orbi" 27.03.2016
 • Pozostaję tutaj, ale sercem idę z wami, Przemówienie do członków Drogi Neokatechumenalnej, 18.03.2016
 • Gospodarka wszystkich i dla wszystkich, Przemówienie do włoskich przedsiębiorców 27.02.2016
 • Wybaczcie społeczeństwu, które nie umiało wam pomóc, Przemówienie podczas spotkania z więźniami w zakładzie karnym w Ciudad Juarez - Podróż do Meksyku 12-17.02.2016
 • Bóg zażąda zdania sprawy od tych, którzy zniewalają ludzi, Przemówienie podczas spotkania ze światem pracy w Ciudad Juarez - Podróż do Meksyku 12-17.02.2016
 • Z proroczą odwagą, Przemówienie do meksykańskich biskupów - Podróż do Meksyku 12-17.02.2016
 • Słowo Papieża po podpisaniu Wspólnej Deklaracji, Słowo papieskie wygłoszone po podpisaniu Wspólnej Deklaracji Papieża i Patriarchy Wszechrusi, podczas spotkania w Hawanie 12.02.2016 r.
 • Okrywajcie grzesznika płaszczem miłosierdzia, Przemówienie do misjonarzy miłosierdzia. 9.02.2016
 • Klucz otwierający serce Boga, Przemówienie do członków Grup Modlitwy Ojca Pio podczas wystawienia relikwii świętego w bazylice watykańskiej, 6.02.2016
 • Odpowiedzialna dojrzałość obywatela, Przemówienie do członków włoskiego Krajowego Komitetu ds. Bioetyki, 28.01.2016
 • Komunikacja i miłosierdzie - owocne spotkanie, Orędzie Ojca Świętego na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2016 r.
 • Marzenie Boga, Przemówienie Papieża do członków Trybunału Roty Rzymskiej - 22.01.2016
 • Staliśmy się przyjaciółmi i braćmi, Przemówienie Papieża podczas wizyty w rzymskiej synagodze, 17.01.2016
 • Nowy humanizm pracy, Przemówienie do członków Chrześcijańskiego Ruchu Pracowników, 16.01.2016
 • Stawajcie się miłosierni na podobieństwo Ojca, Orędzie Ojca Świętego na Jubileusz Miłosierdzia Chłopców i Dziewcząt - opublikowane 14.01.2016
 • Osoba w centrum polityki imigracyjnej, Przemówienie do członków korpusu dyplomatycznego 11.01.2016
 • Nie zapominajcie o ubogich, Przesłanie Papieża z okazji zebrania Światowego Forum Ekonomicznego 20-23.01.2016
 • Tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się nadzieja, Papieskie orędzie Urbi et Orbi - 25.12.2015
 • Katalog koniecznych cnót, Przemówienie Papieża Franciszka do Kurii Rzymskiej 21.12.2015
 • Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój, Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2016 (tłum. Osservatore Romano), wydane 8.12.2015
 • Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2016, "Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój" - orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2016 (opublikowane 8.12.2015)
 • Kościół jest sługą misji, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, 3.12.2015
 • Powiedzmy "nie" nienawiści, zemście, przemocy, Przemówienie podczas spotkania ze wspólnotą muzułmańską w meczecie w w Bangi - podróż do Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej 25-30.11.2015
 • Kościół matką powołań, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2016 r. (wydane 29.11.2015)
 • Kiedy mur przemienia się w horyzont, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w Kampali - podróż do Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej 25-30.11.2015
 • Wartości, które nie są notowane na giełdzie, Przemówienie do mieszkańców slumsów w Nairobi - podróż do Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej 25-30.11.2015
 • Pamiętajcie, że wasza praca jest święta, Przemówienie podczas spotkania z katechetami i nauczycielami w Munyonyo - podróż do Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej 25-30.11.2015
 • Zmiana modelu rozwoju, Przemówienie w Biurze Narodów Zjednoczonych w Nairobi - podróż do Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej 25-30.11.2015
 • Imię Boga nie może być wykorzystywane do usprawiedliwiania przemocy, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w Nairobi - podróż do Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej 25-30.11.2015
 • Każdy uchodźca to imię i twarz, Przemówienie Papieża do członków Jezuickiej Służby na rzecz uchodźców, 14.11.2015
 • Lud i jednostka - wobec pokusy indywidualizmu, Przemówienie Papieża do uczestników konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Romana Guardiniego - 13.11.2015
 • Marzy mi się Kościół niespokojny, Przemówienie Papieża podczas spotkania we Florencji z uczestnikami Kongresu Kościoła we Włoszech - 10.11.2015
 • Nadzieja dla tych, którzy są wykluczani i odrzucani, Przemówienie Papieża do członków włoskiego Ruchu na rzecz Życia, pomagającego kobietom w trudnej sytuacji życiowej - 6.11.2015
 • Trzeba otworzyć nowy rozdział w waszych dziełach, Przemówienie podczas audiencji dla światowej pielgrzymki Cyganów, 26.10.2015
 • Otwarte horyzonty, Przemówienie Papieża Franciszka na zakończenie XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów 24.10.2015
 • "Synodalność" konstytutywnym wymiarem Kościoła, Przemówienie Papieża Franciszka podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów 17.10.2015
 • Prawo oraz szabat dla człowieka, Przemówienie Papieża na otwarcie obrad Synodu - XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone rodzinie, 5.10.2015
 • Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka, Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2016 (tłum. Osservatore Romano)
 • "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary" (Mt 9,13). Uczynki miłosierdzia w Roku Jubileuszowym, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2016 r. (wyd. 4.10.2015)
 • Rodzina światłem w ciemności świata, Przemówienie Papieża podczas czuwania na modlitwie w intencji rodzin - XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone rodzinie, 3.10.2015
 • Dar odnowionej bliskości między rodziną a Kościołem, Przemówienie podczas spotkania z biskupami przybyłymi na VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • Zapora przeciw współczesnym tyraniom, Przemówienie podczas spotkania poświęconego wolności religijnej w Independence Hall w Filadelfii - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • Nikt nie może być wykluczony, Przemówienie podczas wizyty w nowojorskiej siedzibie ONZ - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • To miejsce śmierci przemienia się w miejsce życia, Przemówienie podczas spotkania międzyreligijnego w Ground Zero Memorial w Nowym Jorku - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • Nowe marzenia amerykańskie, Przemówienie podczas wizyty na Kapitolu w Waszyngtonie - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • Tolerancyjne i włączające społeczeństwo, Przemówienie podczas ceremonii powitania w Waszyngtonie - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • Naszą metodą jest dialog, Przemówienie podczas spotkania z episkopatem USA w Waszyngtonie - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • Przykład pojednania dla całego świata, Ceremonia powitalna na lotnisku w Hawanie - Podróż Papieża Franciszka na Kubę i do USA (19-28.09.2015)
 • Wstawiennictwo Maryi otwiera na łaskę i miłosierdzie Chrystusa, Orędzie na XXIV Światowy Dzień Chorego 2016 r. (wyd. 15.09.2015)
 • Kiedy milczenie staje się współwiną, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r., opublikowane 12.09.2015
 • Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXXI Światowy Dzień Młodzieży 2016 r. (opublikowane 15.08.2015)
 • Wiara bez solidarności jest martwa, Przemówienie podczas wizyty w dzielnicy Banado Norte w Asunción - podróż do Boliwii i Paragwaju, 12.07.2015
 • Trzeba mieć wolne serce, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na bulwarze Costanera w Asunción - podróż do Boliwii i Paragwaju, 12.07.2015
 • Społeczeństwo bardziej ludzkie jest możliwe, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami paragwajskiego społeczeństwa obywatelskiego w Asunción - podróż do Boliwii i Paragwaju, 11.07.2015
 • Jezus stawiał dzieci za przykład, Przemówienie podczas spotkania z dziećmi w szpitalu pediatrycznym w Asuncion - podróż do Boliwii i Paragwaju, 11.07.2015
 • Zamknięcie nie jest wykluczeniem, Przemówienie podczas wizyty w zakładzie karnym w Palmasoli - podróż do Boliwii i Paragwaju, 10.07.2015
 • Nigdy więcej wojen między braćmi, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami paragwajskich władz państwowychw Asunción - podróż do Boliwii i Paragwaju, 10.07.2015
 • Serca konsekrowane czy opancerzone?, Przemówienie Papieża podczas spotkania z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami w Santa Cruz de la Sierra - podróż do Boliwii i Paragwaju, 9.07.2015
 • Ziemia, dom i praca dla wszystkich, Przemówienie Papieża podczas spotkania z przedstawicielami ruchów ludowych w Santa Cruz de la Sierra - podróż do Boliwii i Paragwaju, 9.07.2015
 • Na rzecz integralnego rozwoju narodu, Przemówienie Papieża podczas ceremonii powitalnej w La Paz - podróż do Boliwii i Paragwaju, 8.07.2015
 • To, co jest najlepsze dla wszystkich, Przemówienie Papieża w katedrze w La Paz - podróż do Boliwii i Paragwaju, 8.07.2015
 • Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania z duchowieństwem i zakonnikami w sanktuarium w El Quinche - podróż do Ameryki Łacińskiej 5-13.07.2015
 • Uprawiajcie i doglądajcie, Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni i szkół w Quito - podróż do Ameryki Łacińskiej 5-13.07.2015
 • Bezinteresowność, solidarność i zasada pomocniczości, Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania z przedstawicielami ekwadorskiego społeczeństwa otwartego w Quito - podróż do Ameryki Łacińskiej 5-13.07.2015
 • Kwiaty św. Marianny, Przemówienie podczas spotkania z wiernymi przed katedrą w Quito - podróż do Ameryki Łacińskiej 5-13.07.2015
 • Klucze do przyszłości, Przemówienie podczas ceremonii powitania na lotnisku w Tababeli - podróż do Ameryki Łacińskiej 5-13.07.2015
 • Kim jesteśmy, żeby się dzielić?, Przemówienie do uczestników kongresu włoskiej Odnowy w Duchu Świętym, 3.07.2015
 • Nasz dialog musi być kontynuowany, Przesłanie z okazji 50. rocznicy powstania Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Ekumenicznej Rady Kościołów, 23.06.2015
 • W imię Pana Jezusa przebaczcie nam!, Przemówienie podczas spotkania w świątyni waldensów - wizyta duszpasterska w Turynie 22.06.2015
 • Ewangelizacja i wychowanie młodzieży, Przemówienie podczas spotkania ze wspólnotą salezjańską - wizyta duszpasterska w Turynie 21.06.2015
 • Musimy się bronić przed kulturą odrzucania, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi ubogimi, starymi i niepełnosprawnymi - wizyta duszpasterska w Turynie 21.06.2015
 • Trzeba żyć, a nie wegetować, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą - wizyta duszpasterska w Turynie 21.06.2015
 • Praca jest konieczna nie tylko dla świata gospodarki, Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania ze światem pracy - wizyta duszpasterska w Turynie 21.06.2015
 • Ten kraj może stać się przesłaniem, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego i międzyreligijnego - podróż do Sarajewa, 6.06.2015
 • Nigdy nie wznoście murów, ale budujcie mosty, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą - podróż do Sarajewa, 6.06.2015
 • Nie zapominajcie o przeszłości, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem, zakonnikami i seminarzystami - podróż do Sarajewa, 6.06.2015
 • Postawmy na nadzieję, Przemówienie podczas spotkania z władzami państwowymi - podróż do Sarajewa, 6.06.2015
 • Pieniądze są pomocne, ale mogą także niszczyć, Przemówienie do uczestników zgromadzenia generalnego Papieskich Dzieł Misyjnych, 5.06.2015
 • Przybędę, aby zachęcać do pokojowego współżycia w waszym kraju, Przesłanie wideo przed podróżą papieską - podróż do Sarajewa, 2.06.2015
 • Zadaniem Kościoła jest głoszenie daru miłosierdzia, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 29.05.2015
 • Nie bójcie się pytać "dlaczego?", Przemówienie podczas spotkania z ciężko chorymi dziećmi - 29.05.2015
 • Cyzelator dusz, Przesłanie z okazji 500. rocznicy urodzin św. Filipa Neri, 26.05.2015
 • Misja należy do gramatyki wiary - orędzie, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2015 (opublikowane 24.05.2015)
 • Nieocenione dary kobiet, Przesłanie Papieża Franciszka do II Międzynarodowej Konferencji na temat kobiet - 22.05.2015
 • Brońmy Lud Boży przed ideologiczną kolonizacją, Przemówienie na otwarcie obrad LXVIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Episkopatu Włoch, 18.05.2015
 • Chmury, mury i świat, Rozmowa Papieża Franciszka z osobami konsekrowanymi zebranymi w Auli Pawła VI - 16.05.2015
 • Dobry trener jest świadkiem życia i wiary, Przesłanie z okazji seminarium naukowego na temat: "Trenerzy wychowawcami ludzi" - 14.05.2015
 • Oby nie brakowało chleba i godności pracy, Przemówienie - przesłanie wideo na otwarcie EXPO, 1.05.2015
 • Budujcie kulturę sprawiedliwości i pokoju, Przemówienie do przedstawicieli włoskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, 30.04.2015
 • Niech Rzym wyróżnia się troską o cierpiących i gościnnością, Przesłanie wideo z okazji spektaklu przygotowanego przez podopiecznych ośrodków Caritasu, 28.04.2015
 • Trzeba sprzeciwiać się wszelkim przejawom antysemityzmu, Przemówienie do delegacji Konferencji Rabinów Europejskich, 20.04.2015
 • Współczesne formy niewolnictwa, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 18.04.2015
 • Angażujmy się w rewolucję czułości, Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickiego Służby na rzecz Młodzieży Żeńskiej, 18.04.2015
 • Chrześcijanie są zalążkiem innej ludzkości, Papieskie orędzie "Urbi et Orbi" w Niedzielę Wielkanocną 5.04.2015
 • Wyjście jako fundamentalne doświadczenie powołania, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2015, wydane 29.03.2015
 • Bądźcie myślą i sercem Kościoła wychodzącego, Przemówienie do członków ruchu Komunia i Wyzwolenie - 7.03.2015
 • Rozbudzajcie wiarę tych, którzy o niej zapomnieli, Przemówienie do członków Drogi Neokatechumenalnej - 6.03.2015
 • Najcięższą chorobą jest opuszczenie, Przemówienie do uczestników zgromadzenia generalnego Papieskiej Akademii "Pro Vita", 5.03.2015
 • Inkardynowani i posłuszni Duchowi Świętemu, Przemówienie na rozpoczęcie Zwyczajnego Konsystorza Publicznego 14.02.2015
 • Kobiety ucieleśniają czułe oblicze Boga, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady Kultury, 7.02.2015
 • W sercu miasta można spotkać Boga, Przemówienie do członków Papieskiej Rady ds. Świeckich, 7.02.2015
 • Paradoks marnotrawstwa i nadmiernej konsumpcji, Przesłanie wideo do uczestników spotkania "Idee Expo 2015"
 • Miejcie odwagę iść pod prąd i być szczęśliwi, Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2015 r. (opublikowane 31.01.2015)
 • Przekaz o rodzinie jako uprzywilejowanym miejscu spotkania w bezinteresownej miłości, Papieskie orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu 2015 r. (wydane 23.01.2015)
 • Bądźcie mężni, nie bójcie się płakać!, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w Manili - podróż do Sri Lanki i na Filipiny, 12-19.01.2015
 • Wszystkie narody muszą słuchać ubogich, Przemówienie podczas spotkania z władzami w Manili - podróż do Sri Lanki i na Filipiny, 12-19.01.2015
 • Chrońcie największy skarb waszego kraju, Przemówienie podczas spotkania z rodzinami w Manili - podróż do Sri Lanki i na Filipiny, 12-19.01.2015
 • Ona jest Matką każdej zranionej rodziny, Przemówienie podczas wizyty w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Madhu - podróż do Sri Lanki i na Filipiny, 12-19.01.2015
 • Przemówienie powitalne w Colombo, Podróż na Sri Lankę i Filipiny: przemówienie powitalne Papieża Franciszka w Colombo - 13.01.2015
 • Szopka mówi o pokoju i odrzuceniu, Przemówienie papieskie podczas audiencji dla korpusu dyplomatycznego, 12.01.2015
 • Dialog otwiera drogę do współpracy, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami lankijskich wspólnot religijnych - podróż do Sri Lanki i na Filipiny, 12-19.01.2015
 • Nadzieja dla społeczeństwa, Przemówienie do rodzin wielodzietnych, 28.12.2014
 • Pod mieczem Heroda, Bożonarodzeniowe orędzie Papieża Franciszka "Urbi et Orbi" - 25.12.2014
 • Rachunek sumienia, Przemówienie do członków Kurii Rzymskiej, 22.12.2014
 • Potrzebujemy "leczenia" wszelkich ran i "leczenia się" z wszelkich zaniedbań, Przemówienie do pracowników Watykanu i ich rodzin, 22.12.2014
 • Ewangelia małżeństwa, Przesłanie na VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii (opublikowane 9.12.2014)
 • Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2015 r., Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2015 (wydane 8.12.2014)
 • Zastraszanie bronią atomową nie może być podstawą pokojowego współistnienia, Przesłanie z okazji międzynarodowej konferencji poświęconej skutkom dla ludzkości użycia broni atomowej, 7.12.2014
 • Otwarte oczy i uszy, Przemówienie do członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 5.12.2014
 • Jesteście wizerunkiem Kościoła, który służy braciom potrzebującym pomocy, Przemówienie do przedstawicieli Federacji Chrześcijańskich Organizacji Międzynarodowej Służby Wolontariatu, 4.12.2014
 • Być oczami niewidomego i nogami chromego, Orędzie na XXIII Światowy Dzień Chorego 2015 r. - wydane 3.12.2014 (tłum. L'Osservatore Romano)
 • Orędzie na XXIII Światowy Dzień Chorego 2015 r., "Sapientia cordis" - mądrość serca. Orędzie Papieża Franciszka na XXIII Światowy Dzień Chorego 2015 r. (opublikowane 3.12.2014)
 • Zbrodnia obrazy człowieczeństwa, Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Global Freedom Network, 2.12.2014
 • Sytuacja nie do zniesienia, Przemówienie Papieża Franciszka do młodzieży z oratorium salezjańskiego w Stambule i do uchodźców z Bliskiego Wschodu - Podróż do Turcji 28-30.11.2014
 • Jedyna rzecz, jakiej pragnie Kościół i Papież, Przemówienie Papieża Franciszka podczas boskiej liturgii w patriarchalnym kościele św. Jerzego w Fanarze - Podróż do Turcji 28-30.11.2014
 • Wierzący zjednoczeni przeciwko fanatyzmowi i fundamentalizmowi, Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania z prezydentem i władzami państwowymi w Ankarze - Podróż do Turcji 28-30.11.2014
 • Trzeba powiedzieć "nie" przemocy w imię religii, Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania z przewodniczącym Urzędu ds. religijnych - Podróż do Turcji 28-30.11.2014
 • Przemówienie podczas spotkania z przewodniczącym urzędu ds. religijnych w Ankarze, Przemówienie papieskie w Ankarze - podróż Papieża Franciszka do Turcji, 28.11.2014
 • Przemówienie podczas spotkania z prezydentem Turcji w Ankarze, Przemówienie papieskie podczas spotkania z prezydentem Turcji - podróż Papieża Franciszka do Turcji, 28.11.2014
 • Pamięć, odwaga, utopia, Przemówienie Papieża Franciszka w Radzie Europy 25.11.2014
 • Między godnością a transcendencją, Przemówienie Papieża Franciszka w Parlamencie Europejskim 25.11.2014
 • Zachowujcie świeżość pierwszego spotkania z Bogiem, Przemówienie do uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot, 22.11.2014
 • Godność, a nie jałmużna, Przemówienie do uczestników II Międzynarodowej Konferencji na temat wyżywienia (FAO) - 20.11.2014
 • Rodzina oparta na związku mężczyzny i kobiety jest faktem antropologicznym, Przemówienie podczas seminarium na temat komplementarności mężczyzny i kobiety, 17.11.2014
 • Grzechy przeciwko Bogu, Przemówienie do przedstawicieli Włoskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich, 15.11.2014
 • Kwestia sprawiedliwości, Przemówienie Papieża Franciszka do Trybunału Roty Rzymskiej w kwestii procesów dotyczących małżeństw - 5.11.2014
 • Ziemia, mieszkanie, praca prawami wszystkich, Przemówienie do uczestników światowego spotkania ruchów ludowych - 28.10.2014
 • Ewolucja nie jest sprzeczna ze stworzeniem, Przemówienie do członków Papieskiej Akademii Nauk - 27.10.2014
 • W służbie jedności wierzących w Chrystusa, Przemówienie do uczestników ekumenicznej pielgrzymki zorganizowanej przez Fundację "Orientale Lumen", 24.10.2014
 • Dożywocie to ukryta kara śmierci, Przemówienie do delegacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego, 23.10.2014
 • Obecność Papieża jest gwarancją, Przemówienie Papieża na zakończenie obrad Synodu poświęconego rodzinie, 18.10.2014
 • Głód zagraża pokojowi, Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia 2014 r. (16.10.2014)
 • Święta wędrownica, Przesłanie z okazji 500. rocznicy urodzin św. Teresy z Avili, wydane 15.10.2014
 • Studiowanie, poszukiwanie i granica, Przesłanie do włoskich studentów katolickich zrzeszonych w FUCI, 14.10.2014
 • Mówcie jasno i słuchajcie z pokorą, Przemówienie Papieża na rozpoczęcie obrad Synodu poświęconego rodzinie, 6.10.2014
 • Mocne serca, aby przezwyciężyć obojętność, Orędzie na Wielki Post 2015 r. (tłum. Osservatore Romano), opublikowane 4.10.2014
 • Umacniajcie serca wasze - Orędzie na Wielki Post 2015, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r. (opublikowane 4.10.2014)
 • Jak mówić o Bogu Europie, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Rady Konferencji Episkopatów Europy 3.10.2014
 • Powołania są jak nieoszlifowany diament, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa, 3.10.2014
 • Spotkanie naznaczone cierpieniem z powodu wojen na Bliskim Wschodzie, Przemówienie do Katolikosa Patriarchy Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mara Dinkhy IV podczas spotkania 2.10.2014
 • Aby chronić prawo do pracy, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej rady "Iustitia et Pax", 2.10.2014
 • Pamięć o przeszłości i przyszłość, Przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi na placu św. Piotra, 28.09.2014
 • Aby Kościół był domem i szkołą komunii, Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Ruchu Focolari - Dzieła Maryi, 26.09.2014
 • Prawdziwa religia jest źródłem pokoju, a nie przemocy, Przemówienie podczas spotkania ze zwierzchnikami innych religii i wyznań chrześcijańskich w Tiranie - podróż do Albanii, 21.09.2014
 • Dziś dotknęliśmy męczenników, Przemówienie oraz homilia podczas nieszporów w Tiranie - podróż do Albanii, 21.09.2014
 • Nie trzeba wstydzić się dobroci, Przemówienie w ośrodku Betania w Bubq i Fushe Kruji - podróż do Albanii, 21.09.2014
 • Pokojowe współistnienie różnych religii jest możliwe, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz w Tiranie - podróż do Albanii, 21.09.2014
 • Nawrócenie misyjne Kościoła, Przemówienie do biskupów uczestniczących w seminarium zorganizowanym przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów, 20.09.2014
 • Kościół ma być znakiem miłosierdzia Pana, Przemówienie do uczestników międzynarodowego spotkania nt. "Evangelii gaudium" - 19.09.2014
 • Biskupi nieznający granic, Przemówienie do biskupów uczestniczących w kursie formacyjnym zogranizowanym przez Kongregację ds. Biskupów, 18.09.2014
 • Trzeba odbudować porozumienie wychowawcze, Przemówienie do uczestników światowego spotkania "Scholas occurrentes", 4.09.2014
 • Młodzi muszą mieć skrzydła i korzenie, Wideokonferencja z uczniami pięciu krajów świata, 4.09.2014
 • Kościół bez granic matką wszystkich, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015 r. (wydane 3.09.2014)
 • Drzwi zawsze otwarte, Rozmowa Papieża Franciszka z dziennikarzami na pokładzie samolotu - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • W jaki sposób prowadzi się dialog?, Przemówienie podczas spotkania z biskupami azjatyckimi w sanktuarium w Haemi - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • Droga, której nie można przebyć samotnie, Krótkie przemówienie Papieża podczas spotkania ze zwierzchnikami religijnymi - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • Bądźcie dla innych namacalnym znakiem królestwa Bożego, Przemówienie podczas spotkania z członkami koreańskich wspólnot zakonnych w Kkottongnae - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • Godność zarabiania na chleb powszedni, Przemówienie podczas spotkania z liderami apostolstwa świeckich w Kkottongnae - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • Bądźcie świadkami Jezusa przed światem, Przemówienie papieskie do młodzieży podczas spotkania przed sanktuarium w Solmoe - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • W krainie spokojnego poranka, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami rządu i władz państwowych - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • Bądźcie stróżami pamięci i nadziei, Przemówienie podczas spotkania z biskupami koreańskimi w Seulu - podróż do Korei 13-18.08.2014
 • Jak korzystać z wolności, Przemówienie podczas spotkania z niemieckimi ministrantami, 5.08.2014
 • "Różnorodność pojednana" przez Ducha Świętego, Przemówienie Papieża Franciszka w zielonoświątkowym Kościele Pojednania w Casercie - 28.07.2014
 • Przestańmy odrzucać!, Przemówienie do uczestników seminarium na temat "Aby gospodarka była coraz bardziej inkluzywna" - 12.07.2014
 • Potrzebna jest zmiana postawy wobec migrantów i uchodźców, Przesłanie Papieża Franciszka do uczestników kolokwium Meksyku i Stolicy Apostolskiej na temat przemieszczania się ludności i rozwoju - 11.07.2014
 • Najważniejsza jest godność człowieka, Przemówienie do przedstawicieli świata pracy i przedsiębiorców - wizyta w regionie Molise, 5.07.2014
 • Wasz entuzjazm jest zaraźliwy, Przemówienie podczas spotkanie z młodzieżą przed sanktuarium w Castelpetroso - wizyta w regionie Molise, 5.07.2014
 • Wszyscy popełniamy błędy w życiu, Przemówienie podczas spotkania w zakładzie karnym w Iserni - wizyta w regionie Molise, 5.07.2014
 • Miłosierdzie jest proroctwem nowego świata, Przemówienie podczas spotkania z mieszkańcami Iserni na placu katedralnym - wizyta w regionie Molise, 5.07.2014
 • Pokój jest trwały, gdy pielęgnuje go wiele rąk, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej ROACO - Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim, 26.06.2014
 • Nauka służy promowaniu pokoju i sprawiedliwości, Przemówienie do uczestników Letniej Szkoły Astrofizyki Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, 26.06.2014
 • Potrzebna jest rzeczywista reintegracja skazanego, Przemówienie podczas spotkania w zakładzie karnym w Castrovillari - wizyta w diecezji Cassano all'Ionio, 21.06.2014
 • Czy pracujemy jak dobrzy robotnicy?, Przemówienie podczas spotkania z kapłanami - wizyta w diecezji Cassano all'Ionio, 21.06.2014
 • Narkotyków nie zwalcza się narkotykami, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji poświęconej walce z narkotykami, 20.06.2014
 • Nie można akceptować prześladowań z powodu wiary, Przemówienie do uczestników kongresu poświęconego wolności religijnej i prawu międzynarodowemu, 20.06.2014
 • Nie można tolerować dominacji rynków finansowych nad społecznościami, Przemówienie do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę Iustitia et Pax, 16.06.2014
 • Wspólny front przeciw niewolnictwu, Przemówienie podczas audiencji dla Arcybiskupa Canterbury Justina Welby'ego, 16.06.2014
 • Prawdziwą rewolucją jest współczucie, Przemówienie do Wspólnoty św. Idziego, 15.06.2014
 • Trzeba okazywać serce ubogim, Przemówienie do członków Misericordie d'Italia i Fratres, 14.06.2014
 • Jesteśmy dziećmi jednego Ojca, Przemówienie podczas spotkania modlitewnego w intencji pokoju w Watykanie (z udziałem prezydentów Izraela i Autonomii Palestyńskiej oraz Patriarchy Bartłomieja) - 8.06.2014
 • Dom i matka wszystkich, Orędzie papieskie na Światowy Dzień Misyjny, obchodzony 19 października 2014 (wydane 8.06.2014)
 • Upodobanie do gry zespołowej, Przemówienie do dziewcząt i chłopców z Włoskiego Centrum Sportowego, 7.06.2014
 • Bądźcie radosnym obliczem Kościoła, Przemówienie do uczestników międzynarodowego spotkania poświęconego duszpasterstwu Cyganów, 5.06.2014
 • Ducha Świętego nie można zamknąć w klatce, Przemówienie do członków Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej - 1.06.2014
 • Panie, daj nam zaznać świętego upojenia, Dialog Papieża z kapłanami, młodzieżą, rodzinami i osobami niepełnosprawnymi - podczas spotkania z Katolicką Odnową Charyzmatyczną - 1.06.2014
 • Kim jesteś, człowieku?, Podróż do Ziemi Świętej: przemówienie Papieża Franciszka w instytucie Yad Vashem, 26.05.2014
 • Budujmy więzi prawdziwego braterstwa, Podróż do Ziemi Świętej: przemówienie podczas spotkania z Naczelnymi Rabinami Izraela, 26.05.2014
 • Budowanie pokoju wymaga poszanowania wolności i godności wszystkich, Podróż do Ziemi Świętej: przemówienie podczas spotkania z Prezydentem Izraela, 26.05.2014
 • Bądźcie odważnymi świadkami Pana, Podróż do Ziemi Świętej: przemówienie podczas spotkania z kapłanami, zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami w kościele Getsemani, 26.05.2014
 • Niech nikt nie traktuje instrumentalnie imienia Boga, Podróż do Ziemi Świętej: przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania z Wielkim Muftim Jerozolimy, 26.05.2014
 • Ku pełnej jedności, Wspólna deklaracja Papieża Franciszka i Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola, podpisana w Jerozolimie 25.05.2014
 • Kamień odsunięty od grobu, Podróż do Ziemi Świętej: przemówienie Papieża Franciszka podczas nabożeństwa ekumenicznego w bazylice Grobu Świętego, 25.05.2014
 • Przemocy nie zwycięża się przemocą, Podróż do Ziemi Świętej: przemówienie Papieża Franciszka do dzieci z obozów dla uchodźców, 25.05.2014
 • Od marzenia do rzeczywistości, Podróż do Ziemi Świętej: przemówienie podczas ceremonii powitalnej w Tel Avivie, 25.05.2014
 • Pora zdobyć się na odwagę w służbie dobra, Podróż do Ziemi Świętej: przemówienie podczas spotkania z władzami palestyńskimi w Betlejem, 25.05.2014
 • W poszukiwaniu trwałego pokoku, Podróż do Ziemi Świętej: przemówienie podczas spotkania z władzami państwowymi w pałacu królewskim w Ammanie, 24.05.2014
 • Kto sprzedaje broń tym ludziom?, Podróż do Ziemi Świętej: Przemówienie podczas spotkania z uchodźcami, chorymi dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w Betanii za Jordanem, 24.05.2014
 • Jak przeżywać cierpienie, Przemówienie do członków stowarzyszeń założonych przez bł. Ludwika Novarese - 17.05.2014
 • Służba oznacza, że pełni się wolę innych, Dialog Papieża podczas spotkania z kapłanami i seminarzystami studiującymi w papieskich kolegiach i uczelniach Rzymu, 12.05.2014
 • Rewolucyjny gest Kościoła, Przemówienie do uczestników zgromadzenia generalnego włoskiej Konferencji Instytutów Świeckich - 10.05.2014
 • Wartość solidarności, Przemówienie do uczestników kongresu Fundacji "Centesimus Annus — Pro Pontifice" - 10.05.2014
 • Dlaczego mam kochać szkołę?, Przemówienie podczas spotkania z uczniami i nauczycielami szkół włoskich - 10.05.2014
 • Potrzebna jest światowa mobilizacja, Przemówienie do członków Rady Koordynacyjnej Szefów Organizacji Wyspecjalizowanych ONZ - 9.05.2014
 • Ekumenizm cierpienia, Przemówienie podczas spotkania z Katolikosem Karekinem II, 8.05.2014
 • Przesłanie do wiernych z diecezji Bergamo, Treść przesłania wideo Papieża Franciszka do diecezji Bergamo z okazji kanonizacji św. Jana XXIII, 26.04.2014
 • Obdarz nas Twoim pokojem, Papieskie orędzie wielkanocne Urbi et Orbi - 20.04.2014
 • W kapłaństwie nie ma miejsca na przeciętność, Przemówienie do wspólnoty Papieskiego Kolegium "Leonianum" z Anagni, 14.04.2014
 • Trzeba bronić praw dzieci, Przemówienie do członków delegacji Międzynarodowego Biura Katolickiego ds. Dzieci, 11.04.2014
 • Dzieci i dziadkowie są nadzieją ludu, Przemówienie do członków włoskiego Ruchu na rzecz Życia, 11.04.2014
 • Zbrodnia przeciwko ludzkości, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji na temat handlu ludźmi, 10.04.2014
 • Teolodzy na klęczkach i z umysłem otwartym, Przemówienie do wspólnoty Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz instytutów stowarzyszonych, 10.04.2014
 • Od kultury wykluczenia do kultury spotkania, Przemówienie podczas spotkania z członkami Apostolskiego Ruchu Niewidomych i Małej Misji dla Głuchoniemych - 29.03.2014
 • Spowiedź nie jest sądem, ale doświadczeniem przebaczenia i miłosierdzia, Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami kursu dla spowiedników - 28.03.2014
 • Nawet w cierpieniu nikt nie jest nigdy sam, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych - 24.03.2014
 • Potrzebujemy prawdy, dobroci i piękna, Przemówienie poczas spotkania z członkami stowarzyszenia "Corallo" - 22.03.2014
 • Mężczyźni i kobiety należące do mafii, nawróćcie się!, Przemówienie podczas spotkania modlitewnego zorganizowanego przez stowarzyszenie "Libera", zaangażowane w walkę z mafią - 21.03.2014
 • Trzeba przeciwstawić się ekonomii wykluczania, Przesłanie do uczestników sympozjum zorganizowanego przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego (8.03.2014)
 • Żyjemy w epoce miłosierdzia, Przemówienie podczas spotkania z kapłanami diecezji rzymskiej, 6.03.2014
 • Biskupi, jakich chcemy mieć, Przemówienie do uczestników zebrania Kongregacji ds. Biskupów, 27.02.2014
 • Naszą radością jest wędrowanie z Jezusem, Przemówienie Papieża na rozpoczęcie Konsystorza Publicznego - 22.02.2014
 • Duszpasterstwo odważne i pełne miłości, Przemówienie podczas nadzwyczajnego Konsystorza Kardynałów poświęconego rodzinie, 20.02.2014
 • Najcięższą chorobą, na jaką narażone są osoby starsze, jest opuszczenie, Przesłanie papieskie na zgromadzenie Papieskiej Akademii "Pro Vita", poświęcone tematowi "Starzenie się i niepełnosprawność" - 19.02.2014
 • Otwarty plac budowy w świecie, Przemówienie podczas audiencji dla uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej
 • Uczmy się przepraszać i przebaczać sobie nawzajem, Spotkanie Papieża z parami narzeczonych w dniu św. Walentego: pytania młodych i odpowiedzi Papieża - 14.02.2014
 • Boże miłosierdzie nikogo nie wyklucza, Przemówienie do polskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum, 7.02.2014
 • Rzeczą istotną jest komunia, Przemówienie podczas audiencji dla członków Drogi Neokatechumenalnej, 1.02.2014
 • W trosce o czysty i integralny depozyt wiary, Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary, 31.01.2014
 • Świetlisty wymiar wiary, Przesłanie na XVIII publiczne posiedzenie Akademii Papieskich, 28.01.2014
 • Sędziowie, ale przede wszystkim duszpasterze, Przemówienie podczas audiencji dla członków Trybunału Roty Rzymskiej, 24.01.2014
 • Przekaz w służbie kultury spotkania, Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2014 (tł. L'Osservatore Romano), wydane 24.01.2014
 • Zarażanie radością, Orędzie na XXIX Światowy Dzień Młodzieży 2014 r., wydane 21.01.2014 (tłum. L'Osservatore Romano)
 • Powołania, świadectwo prawdy, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2014 (tł. L'Osservatore Romano), wydane 15.01.2014
 • Powołania, świadectwo prawdy, Przesłanie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania - 11.05.2014
 • Główną drogą do pokoju jest dialog, Przemówienie podczas corocznej audiencji dla korpusu dyplomatycznego, 13.01.2014
 • Bogactwo Boga udziela się przez nasze ubóstwo, Orędzie na Wielki Post 2014 r. (tł. Osservatore Romano), wydane 26.12.2013
 • Orędzie na Wielki Post 2014, Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2014: "Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swym ubóstwem"
 • Pokój dziełem rąk, Bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi, 25.12.2013
 • Służba Kościołowi powszechnemu i Kościołom partykularnym, Przemówienie podczas Bożonarodzeniowego spotkania z Kurią Rzymską, 21.12.2013
 • Miliard osób cierpi głód, choć żywności mogłoby wystarczyć dla wszystkich, Przesłanie z okazji kampanii Caritas dotyczącej walki z głodem na świecie - 10.12.2013
 • Braterstwo podstawą pokoju i drogą do niego, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2014 (wersja Osservatore Romano), wydane 8.12.2013
 • Braterstwo podstawą i drogą do pokoju, Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2014 r.
 • Internet, ale nie tylko, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Świeckich -7.12.2013
 • "Busola" Ludu Bożego, Przemówienie do członków Instytutu "Dignitatis humanae", 7.12.2013
 • Teolodzy są pionierami dialogu z kulturami, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej - 6.12.2013
 • Uśmiech Boga pośród sprzeczności świata, Orędzie na XXII Światowy Dzień Chorego 2014 (wersja Osservatore Romano), wydane 6.12.2013
 • Kościół potrzebuje dziedzictwa chrześcijańskiego Wschodu, Przemówienie podczas audiencji dla pielgrzymki Kościoła melchickiego
 • Budowanie pokoju wiąże się z uznaniem prawa do wolności religijnej dla wszystkich, Przemówienie podczas audiencji dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, 28.11.2013
 • Radość bycia braćmi w Chrystusie, Przesłanie do Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola z okazji święta św. Andrzeja, opublikowane 25.11.2013
 • Przestrzenie godności i wolności, Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami międzynarodowej konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 23.11.2013
 • Równość w zróżnicowaniu, Przesłanie wideo do uczestników III Festiwalu Nauki Społecznej Kościoła (21-24.11.2013)
 • Jesteście sługami jedności kościelnej, Przemówienie podczas spotkania z patriarchami i arcybiskupami większymi Katolickich Kościołów Wschodnich, 21.11.2013
 • Nie sposób myśleć o Bliskim Wschodzie bez chrześcijan, Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, 21.11.2013
 • Zgoda dla dobra wszystkich, Przemówienie podczas wizyty na Kwirynale u prezydenta Włoch, 14.11.2013
 • W obronie węzła małżeńskiego, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, 8.11.2013
 • Wszyscy chrześcijanie powinni być nowymi apostołami miłości, Przemówienie podczas audiencji dla członków Koła św. Piotra
 • Ewangeliczna perspektywa na "globalnej autostradzie przekazu", Przemówienie podczas audiencji dla pracowników Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego
 • Każdego dnia budujmy pokój w rodzinie, Rozważanie podczas spotkania modlitewnego z rodzinami - Dzień Rodziny w Roku Wiary, 26.10.2013
 • W rodzinie uczymy się kochać i bronić życia, Przemówienie podczas audiencji dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, 25.10.2013
 • Budujmy mosty między naszymi kulturami, Przemówienie podczas audiencji dla delegacji z Centrum Szymona Wiesenthala, 24.10.2013
 • Pan rozbudził w nas tęsknotę za jednością, Przemówienie podczas spotkania z delegacją luterańską, 21.10.2013
 • Świat czeka na orędzie prawdy, Przesłanie z okazji 30-lecia Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego, 18.10.2013
 • Trzeba pokonać bariery indywidualizmu, Przesłanie na Światowy Dzień Wyżywienia (FAO) - 16.10.2013
 • Miłość do Kościoła i do Następcy Piotra, Przemówienie podczas pożegnania kard. Tarcisia Bertone, kończącego posługę Sekretarza Stanu - 15.10.2013
 • Potrzebny jest tlen Ewangelii, Przemówienie podczas audiencji dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 14.10.2013
 • Bóg zawierza istotę ludzką kobiecie, Przemówienie podczas audiencji dla uczestników międzynarodowego seminarium poświęconego "Mulieris dignitatem", 12.10.2013
 • Wiara Maryi rozwiązuje "węzeł" grzechu, Katecheza podczas spotkania modlitewnego na placu św. Piotra - 12.10.2013
 • Jak na nas patrzy Maryja?, Papieskie przesłanie wideo do uczestników nocnego czuwania w rzymskim sanktuarium Divino Amore - 12.10.2013
 • Przesłanie z okazji 70. rocznicy deportacji Żydów rzymskich do obozów zagłady, Przesłanie do Głównego Rabina Rzymu i rzymskiej gminy żydowskiej - 11.10.2013
 • O świat wolny od antysemityzmu, Przemówienie podczas spotkania z głównym rabinem Rzymu i przedstawicielami gminy żydowskiej, 11.10.2013
 • Jezus ukryty w ranach, Przemówienie do chorych i niepełnosprawnych dzieci w kaplicy Instytutu Serafickiego - wizyta Papieża Franciszka w Asyżu, 4.10.2013
 • Kościół musi się ogołocić ze światowości, Przemówienie do ubogich, bezrobotnych i imigrantów, którymi opiekuje się Caritas. Wizyta Papieża Franciszka w Asyżu, 4.10.2013
 • Kościół wzrasta dzięki atrakcyjności świadectwa, Przemówienie do księży, zakonników i zakonnic w katedrze św. Rufina - wizyta Papieża Franciszka w Asyżu, 4.10.2013
 • Droga człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, Przemówienie do sióstr klarysek w bazylice św. Klary - wizyta Papieża Franciszka w Asyżu, 4.10.2013
 • Głoście Ewangelię, jeśli trzeba, także słowami, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej - wizyta w Asyżu 4.10.2013
 • Tylko społeczeństwo dbające o sprawiedliwość cieszy się pokojem, Przemówienie podczas audiencji dla uczestników obchodów 50. rocznicy ogłoszenia encykliki "Pacem in terris" - 3.10.2013
 • Być katechetą to powołanie, Przemówienie do katechetów - 27.09.2013
 • Apokalipsa, która nie nastąpi, Przemówienie do przedstawicieli świata akademickiego i kultury - wizyta na Sardynii 22.09.2013
 • Bez pracy nie ma godności, Przemówienie podczas spotkania ze światem pracy na Largo Carlo Felice - wizyta na Sardynii 22.09.2013
 • Komu przeszkadza solidarność?, Przemówienie podczas spotkania z ubogimi i więźniami w katedrze w Cagliari - wizyta na Sardynii 22.09.2013
 • Trzeba towarzyszyć człowiekowi w epoce cyfrowej, Przemówienie podczas audiencji dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu - 21.09.2013
 • Pasterze słuchający ludu, Przemówienie podczas audiencji dla biskupów wyświęconych w ciągu 2013 r. - 19.09.2013
 • Boża pieszczota dla cierpiącego ludu, Przesłanie z okazji beatyfikacji ks. Józefa Gabriela od Różańca Brochera, 14.09.2013
 • Solidarność między pokoleniami, Przesłanie z okazji 47. Tygodnia Społecznego Katolików Włoskich, opublikowane 11.09.2013
 • Nie obawiajmy się różnic!, Przemówienie podczas wizyty w jezuickim ośrodku dla uchodźców - 10.09.2014
 • Wy jesteście zwiastunami nadziei, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą, 28.08.2013
 • Nie ma pokoju bez dialogu, Przemówienie podczas spotkania z uczniami i nauczycielami japońskiej szkoły, 21.08.2013
 • Najpierw ludzie, a potem mistrzowie sportu, Przemówienie do reprezentacji Włoch i Argentyny w piłce nożnej, 13.08.2013
 • Kultura spotkania z najbardziej potrzebującymi, Przesłanie do wiernych w Buenos Aires z okazji święta św. Kajetana - 7.08.2013
 • Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2014, Orędzie na Światowy Dzień Migranta 2014, wydane 05.08.2013
 • Nie należy ignorować "rewolucji czułości", która spowodowała wcielenie Słowa, Przemówienie podczas spotkania z komitetem koordynacyjnym CELAM (Rada Episkopatów Ameryki Łacińskiej) - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • Duszpasterstwo to realizowanie macierzyństwa Kościoła, Przemówienie podczas spotkania z episkopatem Brazylii i wyzwania duszpasterskie dla Brazylii - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • Jesteście polem Bożej wiary, Przemówienie podczas czuwania z młodzieżą na plaży Copacabana- podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • Nikogo nie wolno odrzucać, Przemówienie podczas wizyty w faweli Varginha - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • Niech was będzie słychać, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w drodze z faweli Varginha - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • Pięknie jest być tutaj, Przemówienie podczas spotkania powitalnego z młodzieżą - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • Uczmy się brać w ramiona tych, którzy cierpią, Przemówienie podczas wizyty w Szpitalu św. Franciszka z Asyżu - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • Okno, przez które wchodzi przyszłość, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013
 • W drodze do jedności, Przemówienie podczas audiencji dla arcybiskupa Canterbury, prymasa Wspólnoty Anglikańskiej Justina Welby'ego 14.06.2013
 • Wiarygodni i konsekwentni, Przemówienie podczas spotkania z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami - Aula Pawła VI, 6.07.2013
 • Nigdy nie traćcie nadziei, Przemówienie podczas audiencji dla członków ROACO - katolickich organizacji charytatywnych, 20.06.2013
 • Ewangelizacja wymaga prawdziwej odwagi, Przemówienie-rozważanie podczas inauguracji kongresu diecezji rzymskiej, 17.06.2013
 • Kolegialność w służbie misji, Przemówienie podczas audiencji dla członków XIII Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, 13.06.2013
 • Wolni od ambicji i karierowiczostwa, Przemówienie podczas audiencji dla wspólnoty Papieskiej Akademii Kościelnej, 6.06.2013
 • Patrzmy na Jezusa cierpiącego w mieszkańcach umiłowanej Syrii, Przemówienie podczas audiencji dla przedstawicieli katolickich organizacji charytatywnych działających w Syrii i krajach ościennych, 5.06.2013
 • Kościół apeluje o ochronę godności, Przemówienie podczas audiencji dla Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, 24.05.2013
 • Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2013, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2013, wydane 19.05.2013
 • Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim, Przemówienie podczas czuwania z okazji dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych, 18.05.2013
 • Aż po najdalsze krańce ziemi, Przemówienie podczas audiencji dla krajowych dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych, 17.05.2013
 • Pieniądz musi służyć, a nie rządzić, Przemówienie podczas audiencji dla nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, 16.05.2013
 • Ekumenizm cierpienia, Przemówienie podczas audiencji dla Papieża Aleksandrii Teodora II i członków delegacji Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, 10.05.2013
 • Droga adoracji i służby, Przemówienie podczas nabożeństwa różańcowego w bazylice Matki Boskiej Większej, 8.05.2013
 • Historia zbawienia, Przemówienie podczas spotkania z członkami Papieskiej Komisji Biblijnej 12.04.2013
 • Trzeba walczyć z różnymi formami ubóstwa materialnego i duchowego, Przemówienie podczas audiencji dla członków Fundacji Papieskiej. 11.04.2013
 • Miłosierdzie Boga dla świata, Orędzie Wielkanocne "Urbi et orbi" - 31.03.2013
 • Przesłanie z okazji wystawienia świętego Całunu, Przesłanie wideo Papieża transmitowane podczas wystawienia Całunu w katedrze turyńskiej 30.03.2013
 • Działajcie na rzecz budowania pokoju, Przemówienie podczas audiencji dla korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej 22.03.2013
 • Z przyjaźnią i szacunkiem, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami innych Kościołów, wspólnot kościelnych oraz religii - 20.03.2013
 • Kościół ubogi i dla ubogich, Przemówienie podczas pierwszego spotkania Papieża Franciszka z dziennikarzami - 16.03.2013
 • Papież, który przyjął imię Franciszek, Pierwsze słowa Papieża Franciszka, wypowiedziane z Loggii Błogosławieństwa Bazyliki Watykańskiej 13.03.2013
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W