Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Nauczanie Papieża Jana Pawła II: Encykliki

Nauczanie Papieża Jana Pawła II: Encykliki papieskie (chronologicznie, od najnowszych wstecz)

Bazylika św. Piotra w Rzymie

Zobacz:

 • Ecclesia de Eucharistia, Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii w życiu Kościoła, 17.04.2003
 • Fides et ratio, Encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem
 • Fides et ratio, Encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem. Rozdział I, Objawienie mądrości Bożej.
 • Fides et ratio, Encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem. Rozdział II, Credo ut intellegam.
 • Fides et ratio, Encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem. Rozdział III, Intellego ut credam.
 • Fides et ratio, Encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem. Rozdział IV, Relacja między wiarą a rozumem.
 • Fides et ratio, Encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem. Rozdział V, Wypowiedzi Magisterium Kościoła w dziedzinie filozofii.
 • Fides et ratio, Encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem. Rozdział VI, Wzajemne oddziaływanie teologii i filozofii.
 • Fides et ratio, Encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem. Rozdział VII, Potrzeby i zadania chwili obecnej.
 • Fides et ratio, Encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem. Zakończenie.
 • Ut unum sint, Encyklika "Ut unum sint" Ojca Świętego Jana Pawła II, o działalności ekumenicznej (25.05.1995)
 • Ut unum sint (2), Encyklika "Ut unum sint" Ojca Świętego Jana Pawła II, o działalności ekumenicznej (25.05.1995) - część 2.
 • Evangelium Vitae, Encyklika Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25.03.1995)
 • Evangelium Vitae, Encyklika Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25.03.1995) - Rozdział II
 • Evangelium Vitae, Encyklika Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25.03.1995) - Rozdział III
 • Evangelium Vitae, Encyklika Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25.03.1995) - Rozdział IV
 • Veritatis splendor, Encyklika Veritatis Splendor Ojca Świętego Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (6.08.1993)
 • Veritatis splendor (2), Encyklika Veritatis Splendor Ojca Świętego Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (6.08.1993). Rozdział II.
 • Veritatis splendor (3), Encyklika Veritatis Splendor Ojca Świętego Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (6.08.1993). Rozdział III i Zakończenie.
 • Centesimus annus, Encyklika "Centesimus annus" Ojca Świętego Jana Pawła II, w setną rocznicę encykliki "Rerum novarum" (1.05.1991)
 • Centesimus annus (2), Encyklika "Centesimus annus" Ojca Świętego Jana Pawła II, w setną rocznicę encykliki "Rerum novarum" (1.05.1991) - rozdziały IV, V i VI
 • Redemptoris missio, Encyklika Redemptoris Missio Ojca Świętego Jana Pawła II o stałej aktualności posłania misyjnego (7.12.1990)
 • Redemptoris missio (2), Encyklika Redemptoris Missio Ojca Świętego Jana Pawła II o stałej aktualności posłania misyjnego (7.12.1990) - rozdziały V-VIII.
 • Sollicitudo rei socialis, Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 20 rocznicy ogłoszenia "Populorum Progressio" (30.12.1987)
 • Redemptoris Mater, Encyklika "Redemptoris Mater" Ojca Świętego Jana Pawła II, O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (25.03.1987)
 • Redemptoris Mater (2), Encyklika "Redemptoris Mater" Ojca Świętego Jana Pawła II, O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (25.03.1987) - część II i III
 • Dominum et Vivificantem, Encyklika o Duchu Świętym (18.05.1986)
 • Dominum et Vivificantem, Encyklika o Duchu Świętym (18.05.1986) - Część II. Duch, który przekonywa świat o grzechu
 • Dominum et Vivificantem, Encyklika o Duchu Świętym (18.05.1986) - Część III. Duch, który daje życie
 • Slavorum apostoli, Encyklika wydana w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego (2.06.1985)
 • Laborem exercens, Encyklika "O pracy ludzkiej" (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum), 14.09.1981
 • Dives in Misericordia, Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Miłosierdziu Bożym, 30.11.1980
 • Redemptor hominis, Encyklika "Redemptor Hominis" Ojca Świętego Jana Pawła II, napisana u początku jego papieskiej posługi (4.03.1979)
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W