Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Nauczanie Papieża Jana Pawła II: Homilie

Nauczanie Papieża Jana Pawła II: Homilie (chronologicznie, od najnowszych wstecz)

Zobacz:

 • Niedziela Wielkanocna - Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego, Fragmenty książki "Homilie na niedziele i święta. Rok ABC"
 • Poniedziałek w oktawie Wielkanocy - Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewias, Fragmenty książki "Homilie na niedziele i święta. Rok ABC"
 • Pokonywać zło bronią miłości, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2005
 • Dziękujemy Bogu za dary minionego roku, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie 2004 r., 31.12.2004
 • Cała ludzkość potrzebuje Ciebie, Homilia podczas Pasterki, 25.12.2004
 • Nie przestawajcie szukać Chrystusa, Homilia podczas Mszy św. dla środowisk akademickich Rzymu
 • Prawdziwy ekumenizm wymaga nawrócenia, Homilia Papieża podczas Nieszporów z okazji obchodów 40. rocznicy ogłoszenia soborowego Dekretu o ekumenizmie "Unitatis redintegratio", 13.11.2004
 • Z Eucharystii czerpcie nowe światło mądrości, Homilia podczas Mszy św. z okazji inauguracji roku akademickiego, 22.10.2004
 • Dobrzy i wierni słudzy Ewangelii, Homilia podczas Mszy beatyfikacyjnej 3.10.2004 (m.in. Katarzyny Emmerick i ces. Karola I)
 • Świętość życia największym darem dla Kościoła, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej - Loreto, 5.09.2004
 • Znak niezachwianej nadziei i pociechy, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - podróż do Lourdes 14-15.08.2004
 • Ojciec wybrał Ją w Chrystusie przed założeniem świata, Homilia Jana Pawła II w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8.12.2004
 • Modlitwa i nawrócenie warunkiem jedności, Homilia Papieża podczas Mszy z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, 29.06.2004
 • Rok Eucharystii, Homilia podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 10.06.2004
 • Bądźcie apostołami Prawdy, którą jest Chrystus, Homilia papieża podczas Mszy św. na błoniach Allmend w Bernie - podróż do Szwajcarii 6.06.2004
 • Otwórzcie się ufnie na dary Ducha Świętego, Homilia w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 29.05.2004
 • Święta ikona powraca na ziemię rosyjską, Homilia podczas przekazania ikony Matki Bożej Kazańskiej (Aula Pawła VI, 25.08.2004)
 • Świadkowie pokoju Chrystusa wśród ludzi, Homilia podczas kanonizacji Alojzego Orione, Hanibalia di Francii, Józefa Manyaneta, Nimatullaha Hardiniego, Pauli Cerioli i Joanny Molli, 16.05.2004
 • Tajemnica powołania do posługi pasterskiej, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich - 2.05.2004
 • Pokładali ufność w Panu, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej - ks. Augusta Czartoryskiego, s. Laury Montoi, S. Marii Guadalupe Garcii Zavali, s. Nemezji Valle, s. Euzebii Palomino Yenes, Aleksandry Marii da Costy, 25.04.2004
 • Noc rozjaśniona światłem Chrystusa, Homilia podczas Wigilii Paschalnej w Bazylice św. Piotra, 10.04.2004
 • Kościół żyje Eucharystią, Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 8.04.2004
 • Dar i tajemnica kapłaństwa służebnego, Homilia podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek, 08.04.2004
 • Nie lękajcie się iść pod prąd, Homilia w Niedzielę Palmową - XIX Światowy Dzień Młodzieży, 4.04.2004
 • Świadkowie Opatrzności Bożej, Homilia podczas Mszy beatyfikacyjnej na placu św. Piotra, 21.03.2004
 • Na wyboistej drodze do świętości, Homilia podczas Liturgii Słowa w Środę Popielcową 25.02.2004
 • Całkowicie oddani służbie braciom, Homilia podczas Mszy św. z okazji Dnia Życia Konsekrowanego, 02.02.204
 • Wspólnie budujmy cywilizację miłości i pokoju, Homilia w Nowy Rok, 1.1.2004
 • Dziękujmy Bogu, dawcy wszelkiego dobra, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie roku, 31.12.2003
 • Przychodzi do nas Syn Boży, Homilia podczas Pasterki, 25.12.2003
 • Nieustannie poszukujcie Boga, Homilia podczas Mszy św. dla środowisk akademickich Rzymu - 11 XII 2003
 • Świętość owocem działania Ducha Bożego, Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji, 9.11.2003
 • Służyła Chrystusowi w najuboższych z ubogich, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej bł. Matki Teresy z Kalkuty - 19.10.2003
 • Podejmuję zadania wyznaczone przez Chrystusa, Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. dziękczynnej na placu św. Piotra 16.10.2003
 • Głosili Ewangelię Chrystusa wielu narodom, Homilia podczas kanonizacji Daniela Comboniego, Arnolda Janssena i Józefa Freinademetza, 5.10.2003
 • Krzyż był dla nich mocą i nadzieją, Msza św. i beatyfikacja bpa Wasyla Hopki i s. Zdenki Schelingovej, podróż do Słowacji, 14.09.2003
 • Bądźcie dobrą i urodzajną glebą, Homilia podczas Mszy św. w Rożniawie, podróż do Słowacji, 13.09.2003
 • Potrzeba wychowania do wolności, Homilia podczas Mszy św. w Banskiej Bystrzycy, podróż do Słowacji, 12.09.2003
 • Służmy jedności uczniów Chrystusa, Msza św. w uroczystość śś Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2003
 • Europo, nie zapominaj swojej historii!, Homilia podczas nieszporów - podpisanie adhortacji Ecclesia in Europa 28.06.2003
 • Ku pojednaniu, braterstwu i solidarności, Homilia podczas Mszy św. z beatyfikacją Iwana Merza, podróż do Bośni i Hercegowiny, 22.06.2003
 • Kościół żyje Eucharystią, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 19.06.2003
 • Matka Kościoła uczy nas apostolstwa, Homilia podczas Liturgii Godzin w Zadarze (Chorwacja) 09.06.2003
 • Wielka wartość rodziny dla Kościoła i społeczeństwa, Homilia podczas Mszy św. w Rijece (Chorwacja) 08.06.2003
 • Wszyscy są wezwani do apostolstwa, Homilia podczas Mszy św. w Osijeku (Chorwacja) 07.06.2003
 • Kobiety, bądźcie wierne swojemu powołaniu, Homilia podczas Mszy św. w Dubrowniku (Chorwacja) 06.06.2003
 • Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej na placu św. Piotra, 18.05.2003
 • Naśladujcie przykład Dobrego Pasterza, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich 11.05.2003
 • Świadkowie zmartwychwstałego Chrystusa, Homilia podczas Mszy św. i kanonizacji pięciorga błogosławionych - podróż do Hiszpanii, 3.05.2003
 • Byli "znakami" miłosierdzia Bożego, Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji sześciorga włoskich Sług Bożych, 27.04.2003
 • Chrystus naprawdę zmartwychwstał, Homilia podczas Wigilii Paschalnej, 19.04.2003
 • Drzewo krzyża, Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, 18.04.2003
 • Eucharystia tajemnicą wiary, Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 17.04.2003
 • Bądźcie wiernymi szafarzami Bożych tajemnic, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek, 17.04.2003
 • Świętość jest możliwa dla każdego, Homilia podczas beatyfikacji 5 błogosławionych: Piotra Bonhomme'a, Dolores Sopena, Janiny Lluch, Charitas Brader i Władysława Batthyanyego-Strattmana, 23.03.2003
 • Potrzebne jest nawrócenie do miłości, Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Popielec, 5.3.2003
 • Wolni, aby kochać, wolni, aby służyć, Homilia podczas Mszy św. z okazj obchodów Dnia Życia Konsekrowanego, 1.02.2003
 • Idźmy dalej odważnie i cierpliwie, ufni w moc Ducha, Homilia w bazylice św. Pawła za Murami podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 25.01.2003
 • Prowadźcie wasze dzieci do świętości, Homilia podczas Mszy św. i chrztu w Kaplicy Sykstyńskiej, 12.01.2003
 • Ukazujcie ludziom piękno Ewangelii, Homilia podczas Mszy św. 6.01.2003
 • Pokój jest najcenniejszym darem, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.1.2003
 • W Tobie, Panie, jest nasza nadzieja, Nieszpory na zakończenie 2002 r. 31.12.2002
 • Dziewica wydaje na świat Mesjasza, Homilia podczas Pasterki, 25.12.2002
 • Bóg staje się człowiekiem, aby człowieka zbawić, Homilia podczas Mszy św. 10.12.2002
 • Wzrastajcie w rozumieniu wiary i jej wymagań, Homilia podczas Mszy św. z okazji rozpoczęcia roku akademickiego na uczelniach kościelnych, 25.10.2002
 • Wierni powołaniu misyjnemu głosili Ewangelię całym życiem, Homilia poczas Mszy św. beatyfikacyjnej, 20.10.2002
 • Ekumenizm wymaga nawrócenia i odnowy myślenia, Homilia poczas Mszy św. w obecności patriarchy Teoktysta, 13.10.2002
 • Tajemnica świętości i apostolstwa, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. Josemarii Escrivy de Balaguera 6.10.2002
 • Odważny świadek ekumenizmu, Homilia podczas nieszporów ekumenicznych w Bazylice Watykańskiej z ok. 700-lecia urodzin św. Brygidy, 4.10.2002
 • Matka Miłosierdzia czuwa nad nami, Homilia podczas Mszy św. z okazji 400-lecia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (wersja autoryzowana), 8 podróż apostolska do Polski 16-19.08.2002
 • Bądźmy świadkami miłosierdzia, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Błoniach (wersja autoryzowana), 8 podróż apostolska do Polski 16-19.08.2002
 • Zawierzam cały świat Bożemu miłosierdziu, Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji Świątyni Bożego Miłosierdzia (wersja autoryzowana), 8 podróż apostolska do Polski 16-19.08.2002
 • Bądźcie zwiastunami nadziei dla całego społeczeństwa, Homilia podczas beatyfikacji Jana Chrzciciela i Hiacynta od Aniołów, podróż do Gwatemali i Meksyku, 1.08.2002
 • Niech będzie waszym wzorem, niech wskazuje drogę do Maryi, Homilia podczas kanonizacji bł. Juana Diego, podróż do Gwatemali i Meksyku, 31.07.2002
 • Budujcie przyszłość w sprawiedliwości i pokoju, Homilia podczas kanonizacji bł. Piotra od św. Józefa de Betancur, podróż do Gwatemali i Meksyku, 30.07.2002
 • Jesteście naszą nadzieją, podążajcie za Chrystusem, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie XVII Światowego Dnia Młodzieży, 23-28.07.2002
 • Idźmy drogą nawrócenia i miłości, Homilia w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2002
 • Krzyż Chrystusa był jego chlubą, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej o. Pio 16.06.2002
 • Podziw i wdzięczność za dar Eucharystii, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 30.05.2002
 • Są wzorem dla współczesnych chrześcijan, Homilia podczas Mszy i beatyfikacji 3 męczenników bułgarskich, 26.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Pozostańcie wierni swemu posłannictwu, Homilia podczas Mszy św. w Pałacu Sportu w Baku, 23.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Bądźcie świętymi szafarzami Bożego miłosierdzia, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich w Rzymie, w Niedzielę Dobrego Pasterza, 21.04.2002
 • Rozpoznawali Chrystusa żyjącego w Kościele, Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji, 14.04.2002
 • Noc stworzenia, noc wyjścia i noc zmartwychwstania, Homilia podczas Wigilii Paschalnej, 30.03.2002
 • Został z nami pod postaciami chleba i wina, Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, 28.03.2002
 • Nasze życie jest związane z życiem Chrystusa, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek, 28.03.2002
 • Krzyż Chrystusa szkołą mądrości i miłości, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową, 24.03.2002
 • Pojednajmy się z Bogiem i z braćmi, Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny w Środę Popielcową, 13.02.2002
 • Należycie całkowicie do Boga i ludzi, Homilia podczas Mszy św. z okazji Dnia Życia Konsekrowanego, 2.02.2002
 • Odpowiedzialność za wiarę dziecka, Homilia podczas Mszy św. w Kaplicy Sykstyńskiej i udzielania sakramentu chrztu dzieciom, 13.01.2002
 • Sprawiedliwość i przebaczenie - dwa filary pokoju, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok, 1.01.2002)
 • Światło, które rozprasza nasze ciemności, Homilia podczas Pasterki 25.12.2001
 • Sens wszystkich spraw ludzkich jest w Chrystusie, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie 2001 r.
 • Homilia podczas Pasterki 2001, Homilia papieska wygłoszona podczas Pasterki 2001
 • Europa potrzebuje nowego zaczynu intelektualnego, Homilia podczas Mszy św. dla środowisk akademickich Rzymu
 • Budowali w świecie królestwo Chrystusa, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej w Bazylice Watykańskiej, 25.11.2001
 • Są znakiem miłości Boga, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na placu św. Piotra - 4.11.2001
 • Ukazujcie oblicze Chrystusa Dobrego Pasterza, 27 X 2001 — Homilia Jana Pawła II na zakończenie X Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów
 • Przeżywali zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny, Homilia podczas Mszy beatyfikacyjnej Marii i Alozjego Quattrocchi, 21.10.2001
 • Pracujecie z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła, Homilia podczas Mszy św. dla wykładowców i studentów rzymskich uczelni katolickich - 19.10.2001
 • Swoim przykładem wzywają nas do świętości, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 7.10.2001
 • Na słowo Chrystusa "zarzucamy sieci", Homilia Ojca Świętego na rozpoczęcie X Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów 30.09.2001
 • Armenia semper fidelis! - 1700 lat chrześcijaństwa, Homilia podczas Mszy św. w obrządku łacińskim w Eczmiadzynie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Waszym drogowskazem przykazanie miłości, Homilia podczas Mszy św. w katedrze w Astanie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Oddajcie swoje talenty w służbę dobra wspólnego, Homilia podczas Mszy św. w Astanie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Wiarę zachować i przekazać innym, Homilia podczas Mszy św. w Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2001
 • Niech świętość będzie celem waszych dążeń, Homilia papieska podczas Mszy św. i beatyfikacji 27 męczenników i Jozafaty Michaliny Hordaszewskiej - pielgrzymka na Ukrainę, 27.06.2001
 • Przyjmijcie duchowe przesłanie waszych błogosławionych, Homilia papieska podczas Mszy św. i beatyfikacji abpa Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego - pielgrzymka na Ukrainę, 26.06.2001
 • Chrystus pragnie jedności wszystkich chrześcijan, Homilia papieska podczas Mszy św. w obrządku ukraińsko-bizantyjskim na lotnisku Czajka w Kijowie - pielgrzymka na Ukrainę, 25.06.2001
 • Na pierwszym miejscu stawiajcie wartości duchowe, Homilia papieska podczas Mszy św. na lotnisku Czajka - pielgrzymka na Ukrainę, 24.06.2001
 • Chleb wędrującego ludu, Homilia podczas Mszy św. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), 14.06.2001
 • W ich życiu odzwierciedla się blask chwały Bożej, Homilia podczas uroczystości kanonizacji 10.06.2001
 • Świadek Bożej miłości, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego i z okazji 38 rocznicy śmierci bł. papieża Jana XXIII
 • W naszym działaniu liczymy na pomoc Trójcy Świętej, Homilia na zakończenie konsystorza, 24.05.2001, Nadzwyczajny Konsystorz Kardynałów (21-24.05.2001)
 • Idźcie za Chrystusem z niepodzielonym sercem, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na placu Spichlerzy - La Valetta, 9.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Budujcie społeczeństwo braterskie, sprawiedliwe i solidarne, Homilia podczas Mszy św. na stadionie Abbasydów w Damaszku, 6.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Wezwani do głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi, Homilia podczas Mszy św. w Pałacu Sportu, 5.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Wierni uczniowie Chrystusa, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, 29.04.2001
 • Miłość silniejsza od śmierci i grzechu, Homilia podczas Mszy św. w II Niedzielę Wielkanocną, 22.04.2001
 • Zniweczył śmierć naszą, Homilia podczas Wigilii Paschalnej, 14.04.2001
 • Bądźcie świętymi, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek - 12.04.2001
 • Eucharystia - trwały znak miłości Boga, Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek - 12.04.2001
 • Krzyż Chrystusa drogowskazem życia młodych, Homilia papieska w Niedzielę Palmową (XVI Światowy Dzień Młodzieży), 8.04.2001
 • Wypełniajcie posługę pasterską wiernie i ofiarnie, Homilia podczas Mszy św. i konsekracji nowych biskupów, 19.03.2001
 • Prowadźcie dzieło nowej ewangelizacji, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 11.03.2001 (męczennicy hiszpańscy 1936-1939)
 • Pojednajcie się z Bogiem, Homilia podczas Mszy św. w bazylice św. Sabiny - Popielec, 28.02.2001
 • Współpracujcie z Papieżem w posłudze jedności, Homilia podczas Mszy św. na placu św. Piotra - Konsystorz zwyczajny, 22.02.2001
 • Zachowujcie ciągłość dziejów waszego narodu i jego wiary, Msza św. w Bazylice Watykańskiej podczas obchodów Jubileuszu 1700-lecia chrztu Armenii, 18.02.2001
 • Świętość pierwszym programem waszego życia, Homilia podczas Mszy św. dla osób konsekrowanych, 2.02.2001
 • Z nowym zapałem zmierzajmy do pełnej jedności, Homilia podczas Liturgii Słowa na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 25.01.2001
 • Serce Chrystusa zawsze otwarte dla wszystkich, Homilia papieska podczas Mszy św. na zamknięcie Jubileuszu 2000, 6.01.2001
 • Trzeba tworzyć kulturę miłości i pokoju, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Bożej Rodzicielki (Nowy Rok) 1.01.2001
 • Jezus zapala w świecie ogień miłości Bożej, Homilia podczas Pasterki 24.12.2000
 • Nieście światu Chrystusowy pokój i radość, Homilia papieska podczas Mszy św. dla świata Teatru, Kina, Telewizji i Muzyki - 17.12.2000
 • Głoszenie Chrystusa waszym powołaniem, Homilia podczas Mszy św. - Jubileusz Katechetów i Nauczycieli Religii, 10.12.2000
 • Kościół jest dla was gościnnym domem, Homilia podczas Mszy św. dla niepełnosprawnych - Jubileusz Niepełnosprawnych 3.12.2000
 • Owoce apostolstwa zależą od głębi życia duchowego, Homilia podczas Mszy św. - Jubileusz Apostolstwa Świeckich, 26.11.2000
 • Bądźcie ludźmi pokoju i sprawiedliwości, Homilia papieska podczas Mszy św. na placu św. Piotra - Jubileusz Wojska i Policji, 19.11.2000
 • Bóg powierzył ziemię człowiekowi, aby ją uprawiał i strzegł, Homilia podczas Mszy świętej na Placu św. Piotra - Jubileusz Rolników, 12.11.2000
 • Pragniemy wspólnie sprawować Eucharystię, Homilia papieska podczas spotkania z Katolikosem Karekinem II, 10.11.2000
 • W ofiarnej służbie człowiekowi i społeczeństwu, Homilia podczas Mszy św. w trakcie Jubileuszu Parlamentarzystów i Polityków. 5.11.2000
 • Maryja wzorem świętości, Homilia podczas Mszy św. na placu św. Piotra - 50. rocznica ogłoszenia dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. 1.11.2000
 • Rachunek sumienia dla sportu, Homilia papieska podczas Jubileuszu Sportowców, 29.10.2000
 • Współpracujmy z Bogiem, który chce zbawić wszystkich ludzi, Homilia z okazju jubileuszowego Światowego Dnia Misyjnego 22.10.2000
 • Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła, Homilia podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu i Kongresu Rodzin, 15.10.2000
 • Powołani do obrony i umacniania wiary, Homilia w czasie mszy św. koncelebrowanej z biskupami na placu św. Piotra 08.10.2000
 • Wpatrujmy się we wzory świętości, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej 1.10.2000
 • Tajemnica Trójcy Świętej a Maryja, Homilia na zakończenie XX Międzynarodowego Kongresu Maryjno-Mariologicznego 24.09.2000
 • Starajcie się bronić prawdy, głosić ją i szerzyć, Homilia w czasie Mszy św. dla uczestników Jubileuszu Nauczycieli Akademickich 10.09.2000
 • Ich miłość do Boga i braci światłem na naszej drodze życia, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 10.09.2000
 • Kościół was potrzebuje, Homilia w Castel Gandolfo do uczestników VI Międzynarodowego Forum Młodzieży 17.08.2000
 • Więzienie ma sens, gdy służy odnowie człowieka, Homilia wygłoszona podczas Eucharystii w rzymskim więzieniu "Regina Caeli". 9.07.2000
 • Chrystus źródłem życia i nadziei w 3 tysiącleciu, Homilia papieska podczas Mszy św. dla Narodowej Pielgrzymki Polskiej do Rzymu. 6.07.2000
 • Dawać świadectwo Ewangelii, Homilia Ojca Świętego podczas Mszy św. na Placu św. Piotra w Rzymie - Narodowa Pielgrzymka Polaków, 6.07.2000
 • Wiara apostołów naszą wiarą, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość śś. Piotra i Pawła 29.06.2000
 • Dar nieskończonej miłości Chrystusa, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Rzym 25.06.2000
 • Bóg pośrodku swojego ludu, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, podczas Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Rzym 25.06.2000
 • Kościół zgromadzony wokół Eucharystii, Homilia podczas nieszporów na rozpoczęcie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Rzym 18.06.2000
 • Bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego, Homilia podczas Mszy św. w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 10.06.2000
 • W życiowych próbach wspomagała ich moc wiary i nadziei, Homilia podczas Mszy św. i kanonizacji 27 błogosławionych meksykańskich 21.05.2000
 • Wszystkich was przygarniam do serca, Homilia Ojca Świętego podczas Mszy św. w jego 80-te urodziny. 18.05.2000
 • Zjednoczeni na zawsze z Chrystusem Kapłanem, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich na Placu św. Piotra. 14.05.2000
 • Orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia i przemiany życia, Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji Franciszka i Hiacynty Marto - pielgrzymka do Fatimy 12-13.05.2000
 • Nigdy nie ugięli się przed mocą zła, Homilia podczas Mszy św. w dniu Ekumenicznego wspomnienia świadków wiary XX w. - Rzym 7.05.2000
 • Praca służy Bogu, człowiekowi i społeczeństwu, Homilia podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu Ludzi Pracy, 1.05.2000
 • Dar Boży dla naszych czasów, Homilia podczas uroczystości kanonizacji Faustyny Kowalskiej
 • Grób pusty - nadzieja, Homilia papieska w Wigilię Paschalną - 24.04.2000
 • Lud kapłański, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek 20.04.2000
 • Pascha Kościoła, Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek 20.04.2000
 • Wpatrujcie się w Chrystusa uniżonego i wywyższonego, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową (XV Światowy Dzień Młodzieży) 16.04.2000
 • Podążali wiernie za Chrystusem, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Fr. K. Seelosa, M.J. Euse Hoyosa, A.R. Gattorno, M. E. Hesselblad, M.T. Chiramel Mankidiyan. 9.04.2000
 • Chrystus zmartwychwstał!, Homilia podczas Mszy św. w bazylice Grobu Świętego, 26.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Tu Maryja powiedziała Bogu swoje "fiat", Homilia podczas Mszy św. w Nazarecie, 25.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Uwierzyć wszystkiemu, co mówi Jezus, Homilia podczas Mszy św. dla młodych na Górze Błogosławieństw. 24.03.2000 Korazim (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Największe bogactwo Kościoła, Homilia podczas Mszy św. w Wieczerniku, 23.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Żłóbek i krzyż mówią o miłości Boga, Homilia podczas Mszy św. w Betlejem 22.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Wasza przyszłość zależy od jedności i solidarności, Homilia podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Ammanie 21.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Światło Ewangelii rozjaśnia pracę człowieka, Homilia podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu Rzemieślników i święta św. Józefa 19.03.2000
 • Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, Homilia Ojca Świętego wygłoszona w Bazylice św. Piotra w "Dniu Przebaczenia" - 12.03.2000
 • Czas odnowy, modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia, Homilia podczas Mszy św. w Środę Popielcową. 8.03.2000
 • Wytrwali w miłości Boga i bliźniego, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej. 05.03.2000
 • Dziesięcioro Przykazań prawem miłości i wolności człowieka, Homilia podczas Liturgii Słowa w klasztorze św. Katarzyny na Synaju - pielgrzymka na Górę Synaj i do Egiptu. 25.02.2000
 • Przyjmijmy Boże prawo jako cenny skarb, Homilia w Pałacu Sportu w Kairze - pielgrzymka na Górę Synaj i do Egiptu. 25.02.2000
 • U początków przymierza Boga z człowiekiem, Homilia podczas Liturgii Słowa ku czci Abrahama. 23.02.2000
 • Współpracujecie z Następcą Piotra, Homilia podczas Mszy św. w dniu Jubileuszu Kurii Rzymskiej 22.02.2000
 • Ewangelia cierpienia źródłem nadziei, Homilia podczas Mszy św. stanowiącej kulminację Jubileuszu Chorych. 11.02.2000
 • Wybieracie Chrystusa, aby służyć Ewangelii, Homilia wygłoszona podczas Jubileuszu Życia Konsekrowanego. 2.02.2000
 • Na drodze do pełnej jedności Ciała Chrystusowego, Homilia papieska wygłoszona podczas nabożeństwa ekumenicznego w bazylice św. Pawła za Murami. 18.01.2000
 • Chrystus prowadzi narody wędrujące przez dzieje, Homilia podczas Mszy św. i konsekracji 12 nowych biskupów. 6.01.2000
 • Wkraczamy w rok 2000 z Maryją, Homilia podczas uroczystość otwarcia Drzwi Świętej i Mszy św. w bazylice Matki Boskiej Większej. 1.01.2000
 • Za wszystko dziękujmy Bogu, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie 1999 r. 31.12.1999
 • Chrystus jedynym Zbawicielem człowieka, Homilia podczas inauguracji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (Pasterka w Bazylice Watykańskiej) . 24-25.12.1999
 • Rok łaski i miłosierdzia, Homilia podczas Nieszporów i uroczystości otwarcia Drzwi Świętych w bazylice św. Jana na Lateranie. 25.12.1999
 • Służyć człowiekowi, Homilia podczas Mszy św. dla studentów uniwersytetów rzymskich. 14.12.1999
 • Królowanie Chrystusa objawiło się w ich życiu, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej 21.11.1999
 • Musimy uczynić jeszcze więcej, Homilia podczas ekumenicznych nieszporów ku czci św. Brygidy. 13.11.1999
 • Światło i moc Ewangelii niech kierują waszymi krokami, Homilia podczas Mszy św. w Pałacu Sportu w Tbilisi - podróż do Indii i Gruzji. 9.11.1999
 • Miłujcie Chrystusa i głoście Jego orędzie innym ludziom, Homilia podczas Mszy św. w New Dehli, 7.11.1999
 • Przyjmijcie Chrystusa do swojego życia, Homilia Ojca Świętego na zakończenie Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie. 23.10.1999
 • Wiara musi przenikać całe życie człowieka, Homilia podczas Mszy św. dla środowisk uniwersyteckich Rzymu. 15.10.1999
 • Wielkodusznie poświęcili życie służbie Ewangelii, Homilia Ojca Świętego wygłoszona podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej. 3.10.199
 • Chrystus prawdziwą nadzieją człowieka i historii, Homilia Ojca Świętego na rozpoczęcie Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie. 1.10.1999
 • Idźcie śladami waszego rodaka, aby szerzyć Ewangelię nadziei i miłości, Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji bpa A.M. Slomska - podróż do Słowenii 19.09.1999
 • Dążmy do pełnej jedności, jakiej pragnął Jezus, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 29.06.1999
 • Homilia podczas Mszy św. w Starym Sączu, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. i kanonizacji św. Kingi w Starym Sączu w trakcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (16.06.1999)
 • Homilia podczas Mszy św. w Krakowie, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. w Krakowie na Błoniach w trakcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (15.06.1999)
 • Homilia podczas Mszy św. w Łowiczu, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. w Łowiczu w trakcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (15.06.1999)
 • Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji w Warszawie, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. i beatyfikacji Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego oraz 108 męczenników w Warszawie w trakcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (13.06.1999)
 • Homilia podczas Mszy św. w Sandomierzu, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. w Sandomierzu w trakcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (12.06.1999)
 • Homilia podczas Mszy św. w Siedlcach, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. w Siedlcach w trakcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (10.06.1999)
 • Homilia podczas Mszy św. w Ełku, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. w Ełku w trakcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (8.06.1999)
 • Homilia podczas Mszy św. w Bydgoszczy, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. w Bydgoszczy w trakcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (7.06.1999)
 • Homilia podczas Mszy św. w Pelplinie, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. w Pelplinie w trakcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (6.06.1999)
 • Homilia podczas Mszy św. w Sopocie, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. w Sopocie (na hipodromie) w trakcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (5.06.1999)
 • Eucharystia sakramentem miłości i pokoju, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała 3.06.1999
 • Życie społeczne i praca w świetle wiary, 6 podróż apostolska do Polski. Legnica, 2.06.1997. Homilia podczas Mszy św. na lotnisku
 • Żywy Kościół w służbie Ewangelii, Homilia podczas Mszy św. w Ankonie 30.05.1999
 • Bądźcie tam, gdzie człowiek cierpi, Homilia podczas Mszy św. z okazji Dnia Miłosierdzia. 16.05.1999
 • Trzeba iść dalej drogą wierności i miłości, Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. w parku Podul Izvor (podróż apostolska do Rumunii 7-9.05.1999)
 • Wasze kajdany są chwałą i chlubą Kościoła, Homilia Jana Pawła II podczas liturgii bizantyjskiej w katedrze katolickiej (podróż apostolska do Rumunii 7-9.05.1999)
 • Zadziwił świat swoim życiem i wiarą, Homilia papieska podczas Mszy beatyfikacyjnej Padre Pio z Pietrelciny (1887-1968) 2.05.1999
 • Kapłaństwo wielkim darem i tajemnicą, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich w Niedzielę Dobrego Pasterza 25.04.1999
 • Ich oczy były otwarte na prawdę i miłość Chrystusa, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej 18.04.1999
 • Pascha Chrystusa nadzieją świata, Homilia podczas Wigilii Paschalnej. 3.04.1999
 • W nocy cierpienia krzyż jest pochodnią, Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek. 2.04.1999
 • Święto kapłanów, Homilia papieska podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek. 1.04.1999
 • Wzniosła tajemnica Eucharystii, Homilia papieska podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, poświęcona tajemnicy Eucharystii. 1.04.1999
 • Jezus Chrystus jest Panem czasu i dziejów, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową (Światowy Dzień Młodzieży). 28.03.1999
 • Duch Święty napełnił ich miłością, Homilia wygłoszona podczas mszy beatyfikacyjnej męczenników z Motril, Mikołaja Barre i Anny Schaffer. 7.03.1999
 • Przez śmierć do pełni życia, Homilia wygłoszona w bazylice św. Sabiny. 17.02.1999
 • Radykalnie naśladują Chrystusa, Homilia podczas Mszy św. dla osób konsekrowanych. 2.02.1999
 • Miłość Serca Chrystusa żąda odpowiedzi, Homilia podczas Mszy św. w St. Louis w czasie podróży do Meksyku i Stanów Zjednoczonych 22-28.01.1999 (27.01.1999)
 • Potrzeba nowej ewangelizacji zgodnej ze wskazaniami Kościoła, Homilia podczas Mszy św. na Autodromie w Meksyku w czasie podróży do Meksyku i Stanów Zjednoczonych 22-28.01.1999 (24.01.1999)
 • Niech kontynent nadziei będzie także kontynentem życia, Homilia w bazylice Matki Bożej z Guadalupe podczas podróży do Meksyku i Stanów Zjednoczonych 22-28.01.1999 (23.01.1999)
 • Dzieci naszego Ojca, Homilia podczas Mszy św. w Kaplicy Sykstyńskiej i udzielenia sakramentu chrztu. 10.01.1999
 • Słudzy Bożej epifanii, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego. 6.01.1999
 • Do Niego należy czas i wieczność, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 1 I 1999
 • Ten rok wprowadzi nas w Wielki Jubileusz, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie 1998 r. 31 XII 1998
 • Oddajmy cześć Zbawicielowi, Homilia podczas pasterki w Bazylice św. Piotra. 25.12.1998
 • Człowiek potrzebuje miłości i prawdy, Msza św. dla wykładowców i studentów rzymskich uczelni - homilia. 15 XII 1998
 • Wspólnymi siłami prowadźcie dzieło nowej ewangelizacji, Homilia papieska na zakończenie obrad Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Oceanii, 22.11.1998-12.12.1998
 • Idźmy z radością ku Ojcu, Homilia podczas Mszy św. w I niedzielę Adwentu 1998
 • Królestwo Chrystusa nie zna kresu, Homilia papieska na rozpoczęcie obrad Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Oceanii, 22.11.1998-12.12.1998
 • Miłowali Boga i służyli Mu całym życiem, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 25.10.1998
 • W poszukiwaniu "oblicza Boga", Homilia podczas mszy na rozpoczęcie roku akademickiego. 23.10.1998
 • Posługa apostolska we współczesnym świecie, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na placu św. Piotra 18.10.1998
 • Wiara i krzyż są nierozdzielne, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. kanonizacyjnej Edyty Stein
 • Wiara przynagla nas do służby dobru wspólnemu, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na błoniach Znjan 4.10.1998
 • Wolał przyjąć cierpienie niż zdradzić Chrystusa, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej kard. Alojzego Stepinaca 3.10.1998
 • Działalność społeczna drogą do świętości, Homilia podczas Mszy beatyfikacyjnej Józefa Toviniego. 20.09.1998
 • Słuchajcie słowa Bożego i wprowadzajcie je w życie, Homilia podczas Mszy św. w Chiavari 19.09.1998
 • Przelali krew za Kościół, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość śś. Piotra i Pawła 29.06.1998
 • Wyznawanie wiary w Chrystusa domaga się Jego naśladowania, Homilia podczas Mszy beatyfikacyjnej w Wiedniu (podróż do Austrii) 21.06.1998
 • Każdy otrzymuje od Boga powołanie i misję, Homilia w Landhaus podczas podróży do Austrii 20.06.1998
 • Nowa ewangelizacja szkołą autentycznej wiary, Homilia w Salzburgu podczas podróży do Austrii 19.06.1998
 • Chleb pielgrzymów, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała 11.06.1998
 • Przyjdź, Duchu Święty!, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. dla przedstawicieli ruchów kościelnych. 31 V 1998
 • Ich imiona są wpisane w pamięć Kościoła, Msza św. i beatyfikacja Jana Marii Boccardo, Teresy Grillo Michel i Teresy Bracco. 24 maja 1998 – Turyn
 • Całun znakiem męki, która objawia miłość Zbawiciela, Homilia podczas liturgii słowa w katedrze Turyńskiej 24.05.1998
 • Naszym mieszkaniem jest niebo, Msza św. i beatyfikacja ks. Secondo Pollo. 23 maja 1998 – Vercelli
 • Pozostańcie wierni miłości Chrystusa, Homilia Ojca świętego na zakończenie Specjalnego Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęconego Azji (14.05 1998)
 • Są znakami nadziei dla wszystkich, Homilia Ojca Świętego wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 10.05.1998
 • Słudzy Dobrego Pasterza, Homilia podczas Mszy św. ze święceniami kapłańskimi 3.05.1998
 • Kościół chce odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców Azji, Homilia Ojca świętego na rozpoczęcie Specjalnego Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęconego Azji (19.05 1998)
 • Przypatrz się, człowieku, jaka jest twa godność, Homilia podczas Wigilii Paschalnej. 11.04.1998
 • Wdzięczność za nieoceniony dar kapłaństwa, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma - Wielki Czwartek. 9.04.1998
 • Królować znaczy służyć, Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartek. 9.04.1998
 • Krzyż idzie z młodymi, a młodzi idą z krzyżem, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową - Światowy Dzień Młodzieży. 5.04.1998
 • Godność i znaczenie rodziny, Homilia podczas Mszy św. na błoniach Kubwa (podróż do Nigerii 21-23.03.1998)
 • Katolicy muszą być świadkami wiary w życiu prywatnym i publicznym, Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji o. Cypriana Michała Iwene Tansi (podróż do Nigerii 21-23.03.1998)
 • Służcie wiernie wszystkim, których Pan wam powierzy, Homilia podczas Mszy św. konsekracyjnej nowych biskupów 19.03.1998
 • Pociągnęli wielu ludzi do Chrystusa i Jego Ewangelii, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 15.03.1998
 • Niech każde serce otworzy się na Boga, Homilia podczas Mszy św. w środę popielcową 25.02.1998
 • Słowem i życiem głoście nadzieję, która nie zawodzi, Homilia podczas Mszy św. na placu św. Piotra - Zwyczajny Konsystorz Publiczny 22.02.1998
 • Wezwani do odpowiedzialnej posługi, Homilia podczas Liturgii Słowa na placu św. Piotra - Zwyczajny Konsystorz Publiczny 21.02.1998
 • Pozostańcie wierni waszemu wyjątkowemu powołaniu, Homilia podczas Mszy św. dla wspólnot życia konsekrowanego 2.02.1998
 • Ewangelia jest drogą pokoju, sprawiedliwości i wolności, Homilia Jana Pawła II w czasie Mszy św. na placu Rewolucji w Hawanie - podczas pielgrzymki na Kubę 24.01.1998
 • Kościół broni wolności każdego człowieka, Homilia Jana Pawła II w czasie Mszy św. i koronacji figurki Matki Bożej Miłosierdzia w Santiago de Cuba - podczas pielgrzymki na Kubę 24.01.1998
 • Szczęście osiąga się przez ofiarę, Homilia Jana Pawła II w Camaguey podczas pielgrzymki na Kubę 23.01.1998
 • Otwórzcie szkoły i rodziny na wartości Ewangelii, Homilia Jana Pawła II w Santa Clara podczas pielgrzymki na Kubę 22.01.1998
 • Homilia 6.01.1998, Homilia podczas Mszy w uroczystość Objawienia Pańskiego 6.01.1998: "Bądźcie wiernymi sługami nowej ewangelizacji"
 • Homilia 1.01.1998, Homilia podczas Mszy w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1.01.1998: "Pokój owocem sprawiedliwości"
 • Homilia 31.12.1997, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie 1997: "Syn Boży wszedł w ludzki czas"
 • Homilia 24.12.1997, Homilia podczas Pasterki : "Objawiła się miłość Boża do nas"
 • Homilia 16.12.1997, Homilia podczas Mszy świętej dla wykładowców i studentów uczelni rzymskich: "Słowo Chrystusa światłem i wsparciem dla wszystkich"
 • Homilia 12.12.1997 na zakończenie Synodu Biskupów, Homilia na zakończenie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Ameryce: "Ewangelia łączy wasze kraje"
 • Homilia 16.1.1997 na rozpoczęcie Synodu Biskupów, Homilia na rozpoczęcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Ameryce: "W duchu kolegialności i pasterskiej troski o Kościół"
 • Raduj się, Krakowie, oddając hołd świętej Pani Wawelskiej, 6 podróż apostolska do Polski. Kraków, 8.06.1997. Homilia podczas kanonizacji bł. Jadwigi Królowej
 • Nie dopuśćcie, aby wam odebrano chrześcijańską godność, 6 podróż apostolska do Polski. Krosno, 10.06.1997. Homilia podczas kanonizacji bł. Jana z Dukli
 • Pragnę jeszcze raz podziękować Pani Fatimskiej za ocalone życie, 6 podróż apostolska do Polski. Zakopane, 7.06.1997. Homilia podczas Mszy św. i konsekracji kościoła Matki Boskiej Fatimskiej
 • Serce Jezusa – źródło życia i świętości, 6 podróż apostolska do Polski. Zakopane, 6.06.1997. Homilia podczas beatyfikacji sióstr Bernardyny Marii Jabłońskiej i Marii Karłowskiej
 • Rodzina wspólnotą życia i miłości, 6 podróż apostolska do Polski. Kalisz, 4.06.1997. Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa
 • "Tak" Chrystusowi, "tak" Kościołowi, 6 podróż apostolska do Polski. Częstochowa, 4.06.1997. Homilia podczas spotkania z pielgrzymami na Jasnej Górze
 • Tylko z Chrystusem można zbudować nowy dom dla Europy, 6 podróż apostolska do Polski. Gniezno, 3.06.1997. Homilia podczas Mszy św. z okazji 1000-lecia śmierci św. Wojciecha
 • Jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, 6 podróż apostolska do Polski. Poznań, 3.06.1997. Homilia podczas spotkania z młodzieżą na placu Adama Mickiewicza
 • Potrzeba świadectwa wierności Chrystusowej Ewangelii, 6 podróż apostolska do Polski. Gorzów Wielkopolski, 2.06.1997. Homilia podczas Liturgii Słowa przed kościołem Pierwszych Męczenników Polskich
 • Eucharystia szkołą wolności i solidarności międzyludzkiej, 6 podróż apostolska do Polski. Wrocław, 1.06.1997. Homilia podczas «Statio Orbis» na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego
 • Chrystus pragnie, aby wszyscy stanowili jedno, Homilia papieża podczas Mszy św. 7.07.1996 (rocznica Unii Brzeskiej)
 • Jedność Wschodu i Zachodu sprawą całego Kościoła, Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas nabożeństwa Moleben w Bazylice Watykańskiej 6.07.1996
 • U źródeł wiary Kościoła, Homilia podczas Mszy św. i nałożenia paliuszy 30 nowym metropolitom, 29.06.1996
 • Odnieśli zwycięstwo przez wiarę, Msza św. na stadionie olimpijskim i beatyfikacja Bernarda Lichtenberga i Karola Leisnera (podróż do Niemiec 21-23.06.1996)
 • Obowiązek ewangelizacji spoczywa na wszystkich chrześcijanach, Homilia - ekumeniczna Liturgia Słowa w katedrze. 22 czerwca - Paderborn (podróż do Niemiec 21-23.06.1996)
 • Nieśli Ewangelię ludziom nieznającym Chrystusa, Homilia podczas beatyfikacji Daniela Comboniego i Gwidona Marii Confortiego, 17.03.1996
 • Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia, Homilia podczas Mszy św. Skoczowie. Podróż do Czech i Polski 20-22.05.1995
 • Kto miłuje Chrystusa, żyje Jego Ewangelią, Homilia podczas Mszy św. w Ołomuńcu. Podróż do Czech i Polski 20-22.05.1995
 • Miłość na wzór Chrystusa, Homilia podczas Mszy św. na Placu Ratuszowym w Tallinie 10.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Pod opieką Matki Kościoła, Homilia podczas Mszy św. w Agłonie 9.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Umacniajcie wasze męstwo, Homilia podczas Mszy św. w Rydze 8.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Tajemnica krzyża, Homilia podczas Mszy św. w Szawlach 7.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Po śladach Maryi aż do stóp krzyża, Homilia podczas Nabożeństwa Słowa Bożego w Szydłowie 7.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Moc prawdy Chrystusa odnawia oblicze ziemi, Homilia podczas Mszy św. w Kownie 6.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Bądźcie wierni łasce chrztu świętego, Homilia podczas Mszy św. w Wilnie, 5.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Kościół raduje się i dziękuje za wielkie dzieła Boże, Homilia wygłoszona podczas beatyfikacji ks. Stanisława Kazimierczyka, o. Ludwika z Casorii, m. Pauli Montal Fornes, m. Marii Angeli Truszkowskiej i s. Faustyny Kowalskiej 18 kwietnia 1993
 • Stały się światłością dla pokoleń, Homilia podczas kanonizacji Klaudyny Thevenet i Teresy od Jezusa "de Los Andes", 21.03.1993
 • Nasza epoka potrzebuje świadków Ewangelii, Homilia podczas beatyfikacji Jana Dunsa Szkota i Diny Belanger, 20.03.1993
 • Człowiek "zdobyty przez Chrystusa", Homilia podczas kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego
 • Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św.odprawionej w kościele św. Piotra (Wadowice), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Anieli Salawy, odprawionej na Rynku Głównym (Kraków), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Ojca Rafała Chylińskiego (Warszawa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w Bazylice Najświętszego Serca Jezusa na rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego (Warszawa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św. (Włocławek), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św. (Płock), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie nabożeństwa zamykającego synod diecezjalny (Płock), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. (Olsztyn), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Liturgii Słowa skierowana do przedstawicieli laikatu (Olsztyn), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia wygłoszona w czasie Mszy św.beatyfikacyjnej Matki Bolesławy Lament (Białystok), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św.odprawionej na lotnisku wojskowym (Radom), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św. (Łomża), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św. (Lubaczów), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie nabożeństwa zamykającego synod diecezjalny (Kielce), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św.odprawionej na lotnisku w Masłowie (Kielce), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej biskupa Sebastiana Józefa Pelczara (Rzeszów), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Homilia w czasie Mszy św. (Koszalin), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Odnówmy naszą paschalną radość, Homilia podczas Mszy św. w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu, 27.04.1980
 • W obliczu lęku dzisiejszego świata, Homilia przed katedrą w Turynie, 13.04.1980
 • Święte czuwanie w noc paschalną, Homilia podczas Wigilii Paschalnej, 5.04.1980
 • Oby kamienie nie zawstydzały żywych ludzi, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową 30.03.1980
 • Jesteśmy kapłanami z Jego kapłaństwa, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek 3.04.1980
 • Oczyszczenie warunkiem komunii z Panem, Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek 3.04.1980
 • O sensie ludzkiego przeznaczenia, Homilia podczas Mszy św. w czasie pobytu w Nursji, 23.03.1980
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W