Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Nauczanie Papieża Jana Pawła II: Przemówienia i orędzia

Przemówienia i orędzia Papieża Jana Pawła II (chronologicznie, od najnowszych wstecz)

Zobacz:

 • Wasza posługa wymaga świętego życia, Przemówienie do nowo konsekrowanych biskupów, 17.09.2004
 • Powołani, by wypłynąć na głębię, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XLII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2005
 • Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi, 27.03.2005
 • Chrystus zmartwychwstał, Przesłanie na Wigilię Paschalną, 25.03.2005
 • Witaj, Krzyżu, jedyna nadziejo, Przesłanie na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek, 25.03.2005
 • Sakrament Eucharystii, Przesłanie na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, 24.03.2005
 • Razem z wami dziękuję za dar kapłaństwa, Przesłanie na Mszę św. Krzyżma, 24.03.2005
 • W codziennym życiu spotykajcie Chrystusa, Przesłanie na Międzynarodowy Kongres UNIV 2005, 21.03.2005
 • Patrzmy razem na Jezusa w Eucharystii, Przesłanie do młodzieży na Czuwanie w bazylice św. Jana
 • Eucharystia i sakrament pojednania, Przesłanie Jana Pawła II do uczestników kursu dla spowiedników, zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską, 8.03.2005
 • Między wiarą i rozumem nie ma sprzeczności, Przesłanie do młodzieży z okazji III Europejskiego Dnia Akademickiego, 5.03.2005
 • Liturgia źródłem świętości, jedności i misyjnego zapału, Przesłanie do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 3.03.2005
 • Z myślą o rozwoju Kościoła na kontynencie afrykańskim, Przesłanie papieskie z okazji zebrania Specjalnej Rady ds. Afryki Generalnego Sekretariatu Synodu Biskupów, 23.02.2005
 • Misja: chleb łamany za życie świata, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2005 (wyd. 22.02.2005)
 • W obronie życia i zdrowia każdej osoby ludzkiej, Przesłanie do członków Papieskiej Akademii "Pro Vita", 19.02.2005
 • Wielka jest wartość waszej modlitwy i cierpienia, Przesłanie do chorych i pielgrzymów na Światowy Dzień Chorego, 11.02.2005
 • Oto wasza Matka, Przemówienie do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzymie, 5.02.2005
 • Zgłębiajcie tajemnicę Eucharystii, Przesłanie Jana Pawła II z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, wyd. 2.02.2005
 • W trosce o wychowanie i kształcenie młodzieży, Przesłanie Jana Pawła II do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, 1.02.2005
 • Chorzy w Afryce proszą o solidarność całego świata, Przesłanie z okazji XIII Światowego Dnia Chorego, wydane 1.02.2005
 • Przyjąć naukę Kościoła o małżeństwie, Przemówienie do audytorów Trybunału Roty Rzymskiej, 29.01.2005
 • Nieśmy pociechę i pomoc, Przesłanie Papieża z okazji wizyty abpa Paula Josefa Cordesa w Indonezji i Sri Lance, 29.01.2005
 • Pogłębiajcie duchowość komunii, Przemówienie do Komisji ds. Dialogu między Kościołem katolickim i starożytnymi Kościołami wschodnimi
 • Nie można wyrywać korzeni chrześcijańskich, Przemówienie do biskupów hiszpańskich, 24.01.2005
 • Szacunek dla osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci, Przemówienie do nowego ambasadora Holandii, 22.01.2005
 • Uświęcać czas choroby, Przemówienie do uczestników sesji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 21.01.2005
 • Eucharystia i rodzina, Przemówienie do Międzynarodowego Związku Rodzin Szensztackich, 20.01.2005
 • 40. rocznica ogłoszenia Deklaracji "Nostra aetate", Przemówienie do delegacji Fundacji "Pave the way", 18.01.2005
 • Ukazujcie wartości sportu, Przemówienie do delegacji włoskich zakładów Ferrari, 17.01.2005
 • Chrystus naszym "wiatykiem", Przemówienie do pracowników Inspektoratu Bezpieczeństwa Publicznego przy Watykanie, 15.01.2005
 • W służbie wzajemnego zrozumienia między narodami, Orędzie na XXXIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2005, wyd 24.01.2005
 • Nasz dialog umacnia się, Przemówienie do delegacji ekumenicznej z Finlandii. 15.01.2005
 • Nawet w otchłani cierpienia może zwyciężać miłość, Przesłanie papieskie z okazji 60 rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu-Brzezince. 15.01.2005
 • Rozwój i nowe zadania, Przemówienie do przedstawicieli regionu Lacjum, prowinicji i miasta Rzymu, 13.01.2005
 • Teologia na uniwersytecie, Przemówienie do delegacji Uniwersytetu Śląskiego z Katowic, 13.01.2005
 • Wezwania stojące przed ludzkością: życie, chleb, pokój i wolność, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 10.01.2005
 • Działalność społeczna Kościoła częścią jego misji ewangelizacyjnej, Przemówienie Jana Pawła II do nowego ambasadora Kuby, 8.01.2005
 • Pójdźcie z ufnością do żłóbka Zbawiciela, Bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi, 25.12.2004
 • Z miłości przychodzi do nas Odkupiciel człowieka, Przemówienie podczas spotkania z kardynałami, biskupami i pracownikami Kurii Rzymskiej. 21.12.2004
 • W obronie wspólnoty miłości i życia, Przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli Włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych, 18.12.2004
 • Ukazujcie ludziom prawdziwe wartości, Przemówienie do uczestników kongresu poświęconego duszpasterstwu pracowników cyrków i lunaparków
 • Kochajcie Niepokalaną, Przemówienie do członków Stowarzyszenia Synów i Córek Krzyża Świętego, 13.12.2004
 • Towarzyszyć choremu aż do końca, Przemówienie do uczestników konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 12.11.2004
 • Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, Orędzie papieskie na Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 2005 (wydane 8.12.2004)
 • Znaczenie i potrzeba społecznej nauki Kościoła, Przemówienie do przedstawicieli Fundacji "Centesimus Annus - Pro Pontifice", 4.12.2004
 • Głoście gorliwie Ewangelię miłości i nadziei, Przemówienie do uczestników XIV Zgromadzenia Włoskiej Federacji Tygodników Katolickich, 3.12.2004
 • Trwajcie zjednoczeni wokół Eucharystii, Przemówienie do członków Zgromadzenia Księży Legionistów Chrystusa i Ruchu "Regnum Christi", 30.11.2004
 • Wąską drogą za Chrystusem ku szczytom, Przesłanie do uczestników II Międzynarodowego Kongresu poświęconego Życiu Konsekrowanemu, 26.11.2004
 • Wspólna troska o ochronę praw osoby ludzkiej, Przemówienie do uczestników Międzynarodowej Konferencji Dyrektorów Zarządów Zakładów Karnych, 26.11.2004
 • Eucharystia żywym sercem parafii, Przemówienie do uczestników XXI Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich, 25.11.2004
 • O zachowanie własnej tożsamości i uznanie tożsamości innych, Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2005 r. (wyd. 24.11.2004)
 • Bogactwem narodu światli obywatele, Przemówienie podczas audiencji dla przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23.11.2004
 • Rodzina jest instytucją naturalną i niezastąpioną, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, 20.11.2004
 • Eucharystia darem i tajemnicą, Przemówienie do członków X Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, 16.11.2004
 • Tolerancja jest możliwa, Przemówienie do zwierzchników religijnych Azerbejdżanu, 18.11.2004
 • Dawajcie świadectwo miłości Chrystusa, Przemówienie do uczestniczek XXIII Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, 15.11.2004
 • Prawdziwa demokracja wymaga praworządności, Przemówienie do nowego ambasadora Iraku, 15.11.2004
 • Kościół wobec potrzeb ludzi i narodów, Przemówienie do uczestników Sympozjum Biskupów Afryki i Europy, 13.11.2004
 • Szacunek dla życia najsłabszych, Przemówienie do przedstawicieli Chrześcijańskiego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych z Paryża, 13.11.2004
 • Nietykalność życia każdej istoty ludzkiej, Przesłanie Jana Pawła II do XXIII Krajowego Kongresu Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich, 9.11.2004
 • Boże piękno w dziełach człowieka, Przemówienie do uczestników IX Sesji Publicznej Akademii Papieskich, 9.11.2004
 • Na drogach prowadzących do Boga, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 8.11.2004
 • Chrześcijańskie dziedzictwo narodów Europy, Przemówienie podczas audiencji dla premiera rządu RP, Marka Belki, 30.10.2004
 • Chrześcijaństwo i Europa, Przemówienie do Przewodniczącego Komisji Europejskiej (Romano Prodi'ego), 28.10.2004
 • Czyńcie możliwym niemożliwe, Przemówienie do włoskich skautów należących do ruchu MASCI i stowarzyszenia AGESCI, 23.10.2004
 • Kościół potrzebuje świętych kapłanów, Przemówienie do uczestników VI Międzynarodowego Spotkania Kapłanów, odbywającego się na Malcie, 21.10.2004
 • Ochrona dzieci i młodzieży, Przemówienie do uczestniczek światowej konferencji parlamentarzystek, 18.10.2004
 • Eucharystia światłem i życiem nowego tysiąclecia, Przemówienie podczas uroczystej inauguracji Roku Eucharystii, 17.10.2005
 • Chrześcijaństwo i Europa, Przemówienie z okazji koncertu Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Armii Rosyjskiej, 15.10.2004
 • Solidarny rozwój jako narzędzie walki z głodem i niedożywieniem, Przesłanie Papieża z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, wydane 15.10.2004
 • Trwajcie mocno w Chrystusie, Przemówienie do uczestników zebrania generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 14.10.2004
 • O dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, Przemówienie do Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 7.10.2004
 • Modlę się o dar pokoju, Przemówienie podczas uroczystości nadania Papieżowi Nagrody za Odwagę Polityczną, 2.10.2004
 • Świadek wiary w Chrystusa, Przemówienie z okazji wręczenia kard. Kazimierzowi Świątkowi nagrody "Fidei testis", 27.09.2004
 • Troska Kościoła o Afrykę, Przemówienie do nuncjuszy apostolskich w Afryce i na Madagaskarze, 25.09.2004
 • Chrześcijanie i muzułmanie w służbie pokoju, Przemówienie do nowego ambasadora Egiptu, 18.09.2004
 • Maryja patrzy na dzisiejszy świat, Przesłanie do uczestników XVII Międzynarodowego Kolokwium Mariologicznego, 8.09.2004
 • Chrystus nadzieją dla Afryki, Orędzie Jana Pawła II na XIII Światowy Dzień Chorego 2005 r. (wyd. 8.09.2004)
 • Orędzie na Wielki Post 2005 r., Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 2005 r. (wyd. 08.09.2004)
 • Orędzie z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży, Orędzie z okazji XX ŚDM, Kolonia 2005, wydane 6.08.2004 (tłumaczenie nieoficjalne)
 • W służbie Chrystusowi w Jego Kościele, Przesłanie papieskie z okazji kapituły generalnej Zakonu Braci Kaznodziejów (dominikanów), 16.08.2004
 • W hołdzie wielkiemu dziedzictwu kultury i wiary, Ceremonia powitalna na lotnisku - podróż do Lourdes 14-15.08.2004
 • Szkoła modlitwy, Przemówienie podczas procesji różańcowej - podróż do Lourdes 14-15.08.2004
 • Jestem z wami, Przemówienie podczas spotkania z chorymi - podróż do Lourdes 14-15.08.2004
 • Błagajmy o dar pokoju dla ludzkości, Przemówienie podczas procesji ze świecami - podróż do Lourdes 14-15.08.2004
 • Wezwani, by wypłynąć na głębię, Orędzie Jana Pawła II na XLII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2005 (wyd. 11.08.2004), tłum. Osservatore Romano
 • Jesteście cennym darem dla Kościoła, Przesłanie z okazji Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej, 10.08.2004
 • Człowiek wobec majestatu i tajemnicy stworzenia, Przesłanie papieskie z okazji XXV Mityngu Przyjaźni między Narodami, 6.08.2004
 • "Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2,2), Orędzie Ojca Świętego na XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii, 2005 r. (wyd. 06.08.2004.)
 • Tylko Chrystus ukazuje drogę do pełnego szczęścia, Przesłanie Ojca Świętego do młodzieży katolickiej z Federacji Rosyjskiej uczestniczącej w spotkaniu w Irkucku, 26.07.2004
 • Wypływajcie na głębię, Przesłanie papieskie do przełożonego generalnego Zgromadzenia Misji, 18.07.2004
 • Potrzeba nowej "wyobraźni miłosierdzia", Przesłanie Jana Pawła II do uczestników międzynarodowego seminarium poświęconego ubóstwu i globalizacji 5.07.2004
 • Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich, Przemówienie do uczestników europejskiego sympozjum na temat: "Wyzwania edukacji", 3.07.2004
 • Razem dziękujemy Bogu, Przemówienie Papieża na zakończenie wizyty patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I, 1.07.2004
 • Nowy etap dialogu miłości, Przemówienie Papieża do wykładowców i studentów prawosławnego Instytutu w Chambesy, 29.06.2004
 • Od 40 lat w drodze do jedności, Przemówienie Papieża podczas spotkania z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, 29.06.2004
 • Z Chrystusem wśród sportowców, Przemówienie do przedstawicieli Włoskiego Ośrodka Sportu, 26.06.2004
 • Rodzina w Europie, Przemówienie do uczestników europejskiego sympozjum nauczycieli akademickich
 • Kościół troszczy się o pełne dobro każdego narodu, Przemówienie do nowego ambasadora Hiszpanii, 18.06.2004
 • Głoście Ewangelię w zjednoczonej Europie, Przesłanie Jana Pawła II z okazji 95. Katholikentagu odbywającego się w Ulm, 10.06.2004
 • Przybywam głosić Ewangelię, Przemówienia papieża podczas spotkania z członkami Stowarzyszenia byłych Gwardzistów Szwajcarskich - podróż do Szwajcarii 6.06.2004
 • Przybywam głosić Ewangelię, Przemówienia papieża podczas ceremonii powitalnej - podróż do Szwajcarii 5.06.2004
 • Wstań, słuchaj, ruszaj w drogę!, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą - podróż do Szwajcarii 5.06.2004
 • Pokój i wolność dla całej ludzkości, Przemówienie do prezydenta USA, George'a Busha, 04.06.2004
 • Zjednoczeni w dziele ewangelizacji, Przemówienie do członków Stałego Synodu ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, 3.06.2004
 • Sport i turystyka - ożywcze siły w służbie wzajemnego zrozumienia kultury i rozwoju krajów, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XXV Światowy Dzień Turystyki 2004 r., 30.05.2004
 • Czy miłujesz Chrystusa?, Przesłanie Jana Pawła II do młodzieży zgromadzonej na polach lednickich, 29.05.2004
 • Poszanowanie praw człowieka warunkiem pokoju, Przemówienie do nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, 27.05.2004
 • Złączeni sercem pójdźmy drogami pokoju, Przesłanie Papieża na stulecie rzymskiej Synagogi Większej. 22.05.2004
 • Podzielam wasze troski i problemy, Przemówienie do Konferencji Episkopatu Włoch, 20.05.2004
 • Miłość najważniejszą formą ewangelizacji, Przemówienie do zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, 18.05.2004
 • W 60. rocznicę bitwy pod Monte Cassino, Przemówienie do prezydenta RP, podczas audiencji prywatnej 18.05.2004
 • Szukać prawdy i przekazywać ją z miłością, Przesłanie Ojca Świętego z okazji prezentacji tomu zawierającego Akta Międzynarodowego Sympozjum nt Inkwizycji, 15.05.2004
 • Znaczenie dialogu z wyznawcami innych religii, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, 15.05.2004
 • Prowadźcie ludzi po drogach świętości, Przemówienie do biskupów amerykańskich przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum, 14.05.2004
 • Niesiecie pomoc Kościołom na całym świecie, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskich Dzieł Misyjnych, 11.05.2004
 • Kościół i kultura, Przemówienie do ambasadorów akredytowanych przy UNESCO, 8.05.2004
 • Ewangelia ukształtowała wasz kraj, Przemówienie do nowego ambasadora Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej, 7.05.2004
 • Europa potrzebuje chrześcijan żyjących Ewangelią, Przesłanie Jana Pawła II do uczestników europejskiego spotkania ruchów chrześcijańskich w Stuttgarcie, 6.05.2004
 • Trzeba budować solidarność między pokoleniami, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 30.04.2004
 • O pojednanie między wiarą, rozumem i kulturą, Przemówienie papieskie do członków Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego
 • Eucharystia i misja - nierozerwalnie związane, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004 r., wydane 19.04.2004
 • Kościół usilnie pragnie poznawać własną historię, Przesłanie Jana Pawła II z okazji 50. Rocznicy powstania Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, 16.04.2004
 • Zmartwychwstały Pan żyje pośród nas, Orędzie Wielkanocne Urbi et Orbi, 11.04.2004
 • Aby przemieniać świat, Przemówienie do uczestników Kongresu UNIV 2004, 5.04.2004
 • Krzyż Chrystusa towarzyszem waszej drogi życia, Przemówienie do młodzieży Rzymu i regionu Lacjum
 • Miłość najważniejsza, Krótkie przemówienie podczas audiencji dla komitetu American Jewish Joint Distribution, 29.03.2004
 • Sakrament przebaczenia uzdrawia i uświęca, Przemówienie do uczestników kursu zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską
 • Z nadzieją w sercu głoście Ewangelię Chrystusa, Przemówienie do biskupów australijskich przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum, 26.03.2004
 • Jesteście uczniami i świadkami Chrystusa na uniwersytecie, Przesłanie Jana Pawła II do uczestników VIII Międzynarodowego Forum Młodzieży, 25.03.2004
 • Aby nad Europą jaśniało oblicze Boga, Przemówienie podczas audiencji z okazji przyznania Janowi Pawłowi II Nagrody Karola Wielkiego, 24.03.2004
 • Człowiek chory zawsze zachowuje swą godność, Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu lekarzy katolickich, 20.03.2004
 • Patrzcie z wiarą na wasze życie, powołanie i misję, Przemówienie do profesorów i alumnów seminarium misyjnego "Redemptoris Mater", 18.03.2004
 • Młodzi chrześcijanie w zjednoczonej Europie, Przemówienie do uczestników II Europejskiego Dnia Akademickiego, 13.03.2004
 • Poznawać i pogłębiać prawdę o człowieku i Bogu, Przemówienie Papieża podczas spotkania z uczestnikami zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 13.03.2004
 • Misja służąca odnowie społeczeństwa, Przemówienie do członków Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, 9.03.2004
 • Chrześcijaństwo bogactwem Europy, Przemówienie podczas spotkania z prezydentem Niemiec, Johannesem Rauem, 06.03.2004
 • Oddajcie wasze talenty na służbę Bogu, bliźniemu i wspólnemu dobru, Przesłanie Papieża do uczestników konferencji na temat: "Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja", 3.03.2004
 • Kapłan wobec potrzeb rodziny, Przemówienie do duchowieństwa Rzymu, 26.02.2004
 • Chcemy ujrzeć Jezusa (J 12,21), Orędzie Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży 2004 r., wyd 22.02.2004
 • Stałem się waszym dłużnikiem, Przemówienie do wspólnoty Papieskiego Wyższego Seminarium Rzymskiego - wykonanie oratorium opartego na "Tryptyku rzymskim" papieża, 21.02.2004
 • Zamysł Stwórcy a sztuczna prokreacja, Przemówienie Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii Pro Vita, 21.02.2004
 • Uniwersytety a chrześcijańskie korzenie Europy, Przemówienie do delegacji Uniwersytetu Opolskiego, 17.02.2004
 • W służbie życiu ludzkiemu, Przesłanie Jana Pawła II do członków Papieskiej Akademii "Pro Vita", 17.02.2004
 • Umacniajcie waszą wiarę - dziedzictwo narodu, Przemówienie do uczestników narodowej pielgrzymki Słowaków, 14.02.2004
 • Niepokalana znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią, Przemówienie podczas spotkania z chorymi w Bazylice Watykańskiej, 11.02.2004
 • Powrócić do korzeni, aby odnowić życie zakonne, Przemówienie do uczestniczek IX Kapituły Generalnej Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy, 9.02.2004
 • Ewangelia miłości i ubodzy, Przesłanie Papieża z okazji VI Międzynarodowego Spotkania Biskupów i Kapłanów - Przyjaciół Wspólnoty św. Idziego, 7.02.2004
 • Z odwagą głośmy prawdy konieczne do zbawienia, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary, 6.02.2004
 • Uczmy poszanowania i miłości, Krótkie przemówienie Papieża do Komitetu Żydów Amerykańskich, 5.02.2004
 • Religie są elementem życia i kultury narodu, Przemówienie do nowego ambasadora Republiki Chińskiej (Tajwan), 30.01.2004
 • Odkryć na nowo prawdę, dobro i piękno małżeństwa, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 29.01.2004
 • Orędzie na Wielki Post 2004, Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2004, opublikowane 29.01.2004 (wyd. 8.12.2003)
 • Kultura odpowiedzialnego rodzicielstwa, Przesłanie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat "Naturalne metody regulowania poczęć i kultura życia"
 • Potrójna odpowiedzialność, Audiencja papieska dla pielgrzymów z Fundacji Centrum Twórczości Narodowej 25.01.2004
 • Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo, Orędzie Jana Pawła II na XXXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2004 r., 24.01.2004
 • Mówcie o Chrystusie i ukazujcie Go swoim życiem, Przesłanie Jana Pawła II z okazji XV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, 22.01.2004
 • Pokój jest możliwy, Krótkie przemówienie Papieża do uczestników spotkania Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności, 20.01.2004
 • Obiecujący postęp, Krótkie przemówienie Ojca Świętego do delegacji ekumenicznej z Finlandii, 19.01.2004
 • Idźmy drogą pojednania i pokoju, Przemówienie papieskie do naczelnych rabinów i dyrektora generalnego Naczelnego Rabinatu Izraela na zakończenie koncertu w Auli Pawła VI, 17.01.2004
 • Zrozumienie, szacunek, współpraca, Krótkie przemówienie papieskie do naczelnych rabinów i dyrektora generalnego Naczelnego Rabinatu Izraela, 16.01.2004
 • W trosce o lepszą przyszłość rodziny ludzkiej, Przemówienie Ojca Świętego podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym, 12.01.2004
 • Współpraca kapłanów z wiernymi świeckimi, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Duchowieństwa 10.01.2004
 • Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa, Przesłanie Jana Pawła II do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: "Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym", 5.1.2004
 • Zbaw nas od wszelkiego zła, Bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi - 25.12.2003
 • Europa potrzebuje świadków Ewangelii, Przemówienie do pracowników Kurii Rzymskiej, 22.12.2003
 • Migracje w poszukiwaniu pokoju, Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2004, wyd. 15.12.2003
 • Bądźcie ludźmi modlitwy, Przemówienie do pielgrzymów z WSD w Radomiu, 9.12.2003
 • Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Pokój 1 stycznia 2004
 • Głód zagrożeniem dla pokoju, Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami 32 konferencji FAO, 5.12.2003
 • Przesłanie Papieża z okazji 50. rocznicy Apelu Jasnogórskiego, Przesłanie z okazji 50. rocznicy Apelu Jasnogórskiego - do generała zakonu Paulinów 5.12.2003
 • Cenny dar dla Kościoła, Przesłanie Jana Pawła II z okazji 60. rocznicy powstania Ruchu Focolari, 4.12.2003
 • Pokój naszym zadaniem, Krótkie przemówienie Papieża do uczestników kolokwium nt. prawdy, sprawiedliwości, miłości i wolności, 2.12.2003
 • Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2004, Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Chorego 2004, wyd 01.12.2003
 • Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo, Orędzie na XLI Światowy Dzień Modlitwy o Powołania (tradycyjnie obchodzony w IV niedz. Wielkanocną), 23.11.2003
 • Ku odnowie duszpasterstwa migrantów, Do uczestników V Światowego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców - 20.11.2003
 • Jak pomagać ludziom cierpiącym na depresję?, Przemówienie Papieża do uczestników międzynarodowej konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 14.11.2003
 • Z Bożą pomocą pełnijcie dzieło rozpoczęte przed laty, Przemówienie Jana Pawła II do członków NSZZ Solidarność, 11.11.2003
 • Jesteście w sercu Papieża, Przemówienie do chrześcijan - członków Organizacji Wyzwolenia Palestyny. 10.11.2003
 • Prawda, która rządzi światem i kieruje życiem ludzi, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk, 10.11.2003
 • Udział chrześcijan w życiu politycznym Europy, Przemówienie podczas spotkania Papieża z uczestnikami seminarium zorganizowanego przez Fundację Roberta Schumana, 7.11.2003
 • Bogate owoce działalności Fundacji, Przemówienie Jana Pawła II do przedstawicieli Fundacji Jana Pawła II, 4.11.2003
 • Duchowość ekumeniczna, Przesłanie Jana Pawła II do zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, 3.11.2003
 • Udział chrześcijan w życiu politycznym Europy, Przemówienie podczas audiencji papieskiej dla ministrów spraw wewnętrznych UE, 30.10.2003
 • W poszukiwaniu prawdy o Kościele, Przesłanie do uczestników konferencji zorganizowanej z okazji 100. rocznicy śmierci papieża Leona XIII, 28.10.2003
 • Nasza odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii w świecie, Przesłanie Jana Pawła II z okazji II Amerykańskiego Kongresu Misyjnego, 25.10.2003
 • Wielki dar i wielka odpowiedzialność, Przemówienie podczas Liturgii Słowa na placu św. Piotra 21.10.2003
 • Biskup ojcem, nauczycielem i bratem, Przemówienie papieskie z okazji podpisania adhortacji apostolskiej "Pastores gregis" (16.10.2003)
 • Wolność religijna warunkiem bezpieczeństwa, Przemówienie podczas audiencji dla członków zgromadzenia parlamentarnego OBWE, 10.10.2003
 • Kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa, Przemówienie na zakończenie Roku Różańca, Pompeje, 07.10.2003
 • Świat potrzebuje naszej jedności, Przemówienie do prymasa Wspólnoty anglikańskiej, 4.10.2003
 • Być świadkami Chrystusa dzisiaj, Przesłanie do uczestników Kongresu Katolików Świeckich Europy Wschodniej, 04.10.2003
 • Chrystus jest prawdziwą drogą człowieka, Przesłanie papieskie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego nt. "Humanizm chrześcijański w trzecim tysiącleciu", 20.09.2003
 • Umacniajmy ewangeliczne więzi, Przemówienie do grupy kapłanów z greckiego Kościoła prawosławnego 19.09.2003
 • Aby świat uwierzył, Spotkanie ekumeniczne w Banskiej Bystrzycy, podróż do Słowacji, 12.09.2003
 • Liczcie zawsze na pomoc łaski Pana, Przesłanie do Konferencji Episkopatu Słowacji (spotkanie w Banskiej Bystrzycy), podróż do Słowacji, 12.09.2003
 • Żyjcie w obecności Boga, Przemówienie w katedrze św. Jana Chrzciciela w Trnawie, podróż do Słowacji, 11.09.2003
 • Trwałe wartości są prawdziwym bogactwem, Przemówienie powitalne na lotnisku w Bratysławie, podróż do Słowacji, 11.09.2003
 • Szkoła duchowości i apostolatu dla wiernych świeckich, Przesłanie do uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Włoskiej Akcji Katolickiej, 8.09.2003
 • Budujmy świat bez wojen, Przesłanie Ojca Świętego z okazji XVII międzynarodowego spotkania poświęconego modlitwie o pokój, Akwizgran, 05.09.2003
 • Znak nadziei dla Kościoła w Mongolii, Przesłanie Jana Pawła II do kard. Crescenzia Sepego, 22.08.2003
 • Na drodze pełnego i autentycznego doświadczenia Boga, Przesłanie w związku z 750. rocznicą śmierci św. Klary, 9.08.2003
 • O wielką solidarność ducha, Przemówienie do uczestników seminarium "Czas - wieczność - nieskończoność" 07.08.2003
 • Do Przewodniczek i Skautów Europy zgromadzonych na szóstym Jamboree europejskim, Przesłanie do Przewodniczek i Skautów Europejskich, 2.08.2003
 • Pamięć historyczna jest niezbędna, Przemówienie do uczestników sympozjum nt. "Uniwersytet i Kościół w Europie", 19.07.2003
 • Przesłanie w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu, Przesłanie w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu, 07.07.2003
 • Trzy istotne prawdy, Przesłanie Jana Pawła II z okazji 10. Rocznicy powstania Fundacji Centesimus annus - Pro Pontifice, 5.07.2003
 • Pamięć o Pawle VI zawsze żywa, Przemówienie podczas wręczenia nagrody Instytutu im. Pawła VI, 5.07.2003
 • O braterskie dzielenie się dobrami, Przesłanie Jana Pawła II do przewodniczącego "Caritas Internationalis", 4.07.2003
 • Rozwijamy dialog prawdy i miłości, Przemówienie do delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola 28.06.2003
 • O pomoc dla chrześcijan na Wschodzie, Przemówienie do Zgromadzenia Dzieł Pomocy Katolickim Kościołom Wschodnim, 26.06.2003
 • Nie poddawajcie się zniechęceniu, Przemówienie powitalne - podróż do Bośni i Hercegowiny, 22.06.2003
 • Mali misjonarze Jezusa, Przemówienie podczas spotkania z dziećmi należącymi do Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego, 14.06.2003
 • Turystyka jako narzędzie walki z ubóstwem oraz źródło pracy i ładu społecznego, Orędzie Jana Pawła II na XXIV Światowy Dzień Turystyki 27.09.2003 (wydane 11.06.2003)
 • Europa musi odnaleźć chrześcijańską tożsamość, Przesłanie Ojca Świętego do kard. Christopha Schönborna z okazji Środkowoeuropejskiego Dnia Katolików w Austrii, 8.06.2003
 • Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga, Przesłanie papieskie do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich 7.06.2003
 • Naród trzeba budować na trwałych wartościach, Przemówienie podczas powitania na wyspie Krk (Chorwacja) 05.06.2003
 • Narody mają prawo do życia w bezpieczeństwie, Przemówienie do nowego ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej, 2.06.2003
 • Morze Bałtyckie - wspólne dziedzictwo i wspólna odpowiedzialność, Przesłanie Jana Pawła II do Patriarchy Bartłomieja I z okazji V sympozjum poświęconego religii, nauce i środowisku, 27.05.2003
 • Idźmy śladami świętych Cyryla i Metodego, Przemówienie do delegacji bułgarskiego Kościoła Prawosławnego, 26.05.2003
 • Praca misyjna wymaga przygotowania, Przemówienie podczas audiencji dla uczestników zrgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, 24.05.2003
 • Nie ma pokoju bez poszanowania życia, Przemówienie do członków zarządu włoskiego Ruchu Obrony Życia, 22.05.2003
 • Jesteśmy zobowiązani do współpracy, Do przedstawicieli międzynarodowych organizacji żydowskich, 22.05.2003
 • Wdzięczność dla Boga za ten czas łaski, Przemówienie Jana Pawła II do uczestników Narodowej Pielgrzymki do Rzymu (wersja autoryzowana wg L'Osservatore Romano), 19.05.2003
 • 25 lat spotkań z Polakami - odzwierciedlenie historii ostatniego ćwierćwiecza Polski, Europy i Kościoła, Przemówienie Jana Pawła II do uczestników Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, 19.05.2003
 • Misją Papieża jest obrona praw człowieka, Przemówienie z okazji nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu La Sapienza, 17.05.2003
 • W trosce o wszystkie Kościoły, Przemówienie podczas spotkania z dyrektorami krajowymi Papieskich Dzieł Misyjnych, 16.05.2003
 • Świętość życia najważniejsza, Przemówienie do nowego ambasadora Republiki Czeskiej przy Stolicy Apostolskiej, 15.05.2003
 • W poszukiwaniu prawdy o człowieku, Do uczestników sympozjum "Kościół w służbie człowieka" 9.05.2003
 • Wiara chrześcijańska dziedzictwem Europy, Przemówienie do uczestników spotkania na temat Kapłani a katecheza w Europie 8.05.2003
 • Pokój tobie, Hiszpanio!, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej - podróż do Hiszpanii, 3.05.2003
 • Maryja waszą Matką i wzorem życia, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą - podróż do Hiszpanii, 3.05.2003
 • Globalizacja a dobro całej rodziny ludzkiej, Przemówienie do uczestników IX Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 02.05.2003
 • Słowo Boże daje odpowiedź na problemy ludzkości, Przemówienie do członków Papieskiej Komisji Biblijnej, 29.04.2003
 • Kościół w służbie narodów Europy, Przemówienie do nowego ambasadora Republiki Czeskiej przy Stolicy Apostolskiej, 28.04.2003
 • Jesteście darem dla Kościoła, Przemówienie podczas spotkania Ojca Świętego z przedstawicielami Akcji Katolickiej w Polsce, 26 IV 2003
 • Niech zapanuje pokój w Iraku, Ziemi Świętej i na całym świecie, Orędzie Wielkanocne "Urbi et Orbi", 20.04.2003
 • O godne i owocne sprawowanie sakramentu pokuty, Przemówienie do uczestników kursu zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską, 28 III 2003
 • Głosić prawdę i umacniać solidarność, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, 25 III 2003
 • Do pokoju prowadzi jedynie miłość, Przesłanie papieskie do kapelanów wojskowych, 24.03.2003
 • Fascynująca przygoda, Do przedstawicieli Światowego Instytutu Fenomenologii w Hanoverze (USA), 22.03.2003
 • Głoście prawdę o Bogu i człowieku w Kościele i świecie, Przemówienie do pracowników włoskiej telewizji katolickiej Telepace, 22 III 2003
 • Brońmy rodziny i jej słusznych praw, Przemówienie przewodniczących europejskich komisji episkopatów ds. rodziny i życia, 13.06.2003
 • "Oto Matka twoja" (J19,27), Orędzie Ojca Świętego na XVIII Światowy Dzień Młodzieży 2003 r. (wyd. 8.03.2003)
 • Być kapłanami według Serca Chrystusa, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej, 6.03.2003
 • W szkole Maryi uczcie się zawierzać wszystko Bogu, Przemówienie podczas spotkania z alumnami Seminarium Rzymskiego, 1.03.2003
 • Badania biomedyczne w świetle rozumu i wiary, Do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii Pro Vita, 24.02.2003
 • Bądźcie obrońcami człowieka i jego praw, Przemówienie do Krajowej Federacji Kawalerów Orderu Pracy we Włoszech, 22.02.2003
 • Umacniajmy porozumienie i więzy miłości, Przemówienie do delegacji międzyreligijnej z Indonezji, 20.02.2003
 • Rola Akcji Katolickiej w parafii, Przesłanie Ojca Świętego do asystentów Włoskiej Akcji Katolickiej, 19.02.2003
 • Wszelkimi siłami walczcie z nędzą i głodem, Przesłanie papieskie z okazji 25. rocznicy powstania Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), 19.02.2003
 • Duch Święty wzywa nas do jedności, Przesłanie Jana Pawła II do Arcybiskupa Canterbury, 13.02.2003
 • Jedność kościelna i powszechne braterstwo, Przemówienie do biskupów - przyjaciół ruchu Focolari, 13.02.2003
 • Na drodze budowania wzajemnego zaufania, Przemówienie podczas spotkania z głównym rabinem Rzymu, 13.02.2003
 • Idźcie śladami św. Franciszka, Przemówienie do bernardynów z Polski i Ukrainy, 11.02.2003
 • Różaniec waszą modlitwą, Przemówienie do chorych - XI Światowy Dzień Chorego 2003, 11.02.2003
 • Ku odrodzeniu waszego Kościoła, Przemówienie do biskupów z Białorusi przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum, 10.02.2003
 • W świecie nienawiści i przemocy głośmy "Ewangelię pokoju", Przemówienie do uczestników kongresu z okazji 35. rocznicy powstania Wspólnoty św. Idziego, 8.02.2003
 • Europa nie może zagubić chrześcijańskiego bogactwa, Przesłanie Papieża Jana Pawła II do Arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodoulosa, 8 lutego 2003
 • Oczyszczenie pamięci, przebaczenie, współpraca, Przemówienie do delegacji Prawosławnego Patriarchatu Serbii, 6.02.2003
 • Chrystus przemienia cierpienie w źródło łaski i życia, Orędzie Papieża Jana Pawła II na XI Światowy Dzień Chorego 2003, 2.02.2003
 • Wymiar nadprzyrodzony związku małżeńskiego, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej o godności i nienaruszalności sakramentalnego małżeństwa, 30.01.2003
 • Uczyńcie z waszej rodziny kartę Ewangelii, Przemówienie podczas IV Światowego Spotkania Rodzin, 25.01.2003, Manila
 • Fundament teologiczny norm prawnych, Przemówienie do uczestników sympozjum Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, 24.01.2003
 • Orędzie na XXXVII Dzień Massmediów, Orędzie na XXXVII Dzień Środków Społecznego Przekazu, wydane 24.01.2003
 • Eucharystia źródłem siły dla małżonków i rodziców, Przemówienie do przedstawicieli "Equipes Notre-Dame", 20.1.2003
 • "Nie" śmierci, egoizmowi i wojnie! "Tak" życiu i pokojowi!, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 13.01.2003
 • Maryja i misja Kościoła w Roku Różańca, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Misyjny 2003 r.
 • Więcej szczęścia jest w dawaniu, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 2003 (wyd. 7.01.2003)
 • Odmawiajcie różaniec misyjny w intencji pokoju i ewangelizacji świata, Przesłanie Papieża z okazji 160. rocznicy powstania Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego
 • Narodzenie Jezusa tajemnicą radości, miłości i pokoju, Bożonarodzeniowe orędzie "Urbi et Orbi", 25.12.2002
 • Z Maryją kontemplujmy oblicze Chrystusa, Przemówienie podczas spotkania z kardynałami, biskupami i pracownikami Kurii Rzymskiej
 • Miłość Boga i człowieka najważniejsza, Przemówienie do przestawicieli Federacji Chrześcijańskich Organizacji Służby Międzynarodowej (FOCSIV), 14.12.2002
 • Orędzie "Encyklika Pacem In Terris - nieustanne zobowiązanie", Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2003 Roku Encyklika Pacem In Terris - nieustanne zobowiązanie, 08.12.2002
 • Szukać prawdy i ją przekazywać, Przemówienie do członków Międzynarodowej Katolickiej Unii Prasy, 6.12.2002
 • W waszej pracy naukowej czerpcie światło z wiary, Przemówienie do uczestników konferencji na temat: "Globalizacja a uniwersytet katolicki", 5.12.2002
 • Całe wasze życie winien ożywiać duch misyjny, Przemówienie do profesorów i studentów Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum, 29.11.2002
 • W służbie dobra całej rodziny ludzkiej, Przesłanie Papieża z okazji 50. rocznicy ustanowienia stałej misji Stolicy Apostolskiej przy UNESCO, 25.11.2002
 • Dążmy do zjednoczenia naszych Kościołów w wierze, Przesłanie Jana Pawła II do Patriarchy Bartłomieja I
 • Bądźcie świadomi waszej misji uczniów Chrystusa, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich, 23.11.2002
 • Mimo trudności postępujcie obraną drogą, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, 21.11.2002
 • Umacniajcie odpowiedzialność za wspólne dobro narodu, Przesłanie Ojca Świętego do Konferencji Episkopatu Włoch, 15.11.2002
 • Chrześcijańskie powołanie Włoch i Europy, Przemówienie do włoskich parlamentarzystów, 14.11.2002
 • Odkrywać zdumiewającą prawdę o człowieku i świecie, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii Nauk, 11.11.2002
 • Nowe środki przekazu w służbie nowej ewangelizacji, Przemówienie do uczestników konferencji na temat mediów i kultury, zorganizowanej przez Episkopat Włoch, 9.11.2002
 • Świadkowie miłości Dobrego Pasterza, Przemówienie do uczestników konferencji zorganizowanej przez Pap. Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 7.11.2002
 • Eucharystia źródłem jedności Kościoła, Przemówienie do członków Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, 5.11.2002
 • Integracja europejska na fundamencie wspólnych wartości, Przemówienie papieskie do nowego ambasadora Belgii, 31.10.2002
 • Maryja prowadzi nas do Chrystusa, Przemówienie do uczestników VII Sesji Publicznej Akademii Papieskich, 29.10.2002
 • Civis romanus sum - jestem Rzymianinem, Przemówienie do delegacji władz miejskich Rzymu, 31.10.2002
 • Kościół chce pełnić swą misję dla dobra narodu, Przemówienie papieskie do prezydenta Słowacji 28.10.2002
 • Bądźcie świętymi kapłanami, Przemówienie papieskie do alumnów i wychowawców Collegium Germanicum et Hungaricum, 28.10.2002
 • Zawsze trzeba szanować godność osoby ludzkiej, Przemówienie papieskie do przedstawicieli Instytutu Nauk o Człowieku
 • Przeciw przejawom rasizmu, ksenofobii i skrajnego nacjonalizmu, Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2003 r. (wyd. 24.10.2002)
 • Zjednoczeni w służbie wspólnemu dobru, Przemówienie do nowego ambasadora Węgier, 24.10.2002
 • Kościół potrzebuje sztuki, aby głosić orędzie Ewangelii, Przemówienie do uczestników IV Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury, 19.10.2002
 • Rodzina chrześcijańska silna wiarą, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, 18.10.2002
 • Powołani do służenia na wzór Chrystusa, Orędzie papieskie na XL Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 16.10.2002
 • Ludzkość wobec tragedii głodu i niedożywienia, Przesłanie papieskie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 13.10.2002
 • Idźmy wspólną drogą dialogu, prawdy i miłości, Przemówienie podczas spotkania z patriarchą Teoktystem, 12.10.2002
 • Katechizm Kościoła Katolickiego darem dla Ludu Bożego, Przemówienie papieskie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego, 11.10.2002
 • Poświęcił swe życie służbie Kościołowi, Przemówienie do przybyłych na kanonizację bł. Josemarii Escrivy de Balaguera 7.10.2002
 • Wzór kobiety kontemplatywnej w działaniu, Przesłanie Papieża Jana Pawła II z okazji 700. rocznicy urodzin św. Brygidy Szwedzkiej, 21.09.2002
 • Statuty jasną regułą waszego życia, Przemówienie do katechistów i kapłanów Drogi Neokatechumenalnej, 21.09.2002
 • Wiara chrześcijańska i tożsamość Europejczyków, Przemówienie do nowego ambasadora Niemiec przy Stolicy Apostolskiej
 • Chrześcijańskie dziedzictwo u podstaw cywilizacji Europy, Przemówienie do nowego ambasadora Słowenii przy Stolicy Apostolskiej
 • Religie i kultury między konfliktem i dialogiem, Przesłanie Ojca Świętego do uczestników XVI Międzynarodowego Spotkania "Ludzie i religie", 29.08.2002
 • Przyjmijcie orędzie Bożego miłosierdzia, Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach (wersja autoryzowana), 8 podróż apostolska do Polski 16-19.08.2002
 • Przesłanie do mieszkańców Wadowic, Przesłanie do mieszkańców Wadowic, 8 podróż apostolska do Polski 16-19.08.2002
 • Modlę się za wasze uczelnie, Przemówienie do studentów i pracowników wyższych uczelni w Polsce (wersja autoryzowana), 8 podróż apostolska do Polski 16-19.08.2002
 • Przynoszę przesłanie nadziei, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku (wersja autoryzowana), 8 podróż apostolska do Polski 16-19.08.2002
 • Meksyk zawsze wierny, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku w Meksyku, podróż do Gwatemali i Meksyku, 30.07.2002
 • Przybywam do was jako pielgrzym miłości i nadziei, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku, podróż do Gwatemali i Meksyku, 29.07.2002
 • Papież was pozdrawia i dziękuje, Przemówienie podczas spotkania z organizatorami, XVII Światowy Dzień Młodzieży z Janem Pawłem II, 23-28.07.2002
 • Skierujcie wzrok ku Jezusowi, Przemówienie na początek czuwania modlitewnego, XVII Światowy Dzień Młodzieży z Janem Pawłem II, 23-28.07.2002
 • Bądźcie dla świata odblaskiem światła Chrystusa, Przemówienie podczas czuwania modlitewnego, XVII Światowy Dzień Młodzieży z Janem Pawłem II, 23-28.07.2002
 • Młodzi w pielgrzymce z krzyżem, Przemówienie inauguracyjne, XVII Światowy Dzień Młodzieży z Janem Pawłem II, 23-28.07.2002
 • Błogosławieństwa Chrystusa drogą do szczęścia, Przemówienie na powitanie uczestników, XVII Światowy Dzień Młodzieży z Janem Pawłem II, 23-28.07.2002
 • Wszyscy mamy być "solą ziemi i światłem świata", Przemówienie powitalne na lotnisku, XVII Światowy Dzień Młodzieży z Janem Pawłem II, 23-28.07.2002
 • Ekoturystyka kluczem do właściwego rozwoju, Orędzie Jana Pawła II na XXIII Światowy Dzień Turystyki 2002 (24.06.2002)
 • Wartości chrześcijańskie duchowym fundamentem Europy, Przesłanie papieskie do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego nt. Ku konstytucji europejskiej?
 • Życie konsekrowane i misje, Przemówienie do uczestników zebrania zorganizowanego przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów, 31.05.2002
 • Zbliżcie się do Jezusa, słuchajcie Jego słowa, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w Płowdiw, 26.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Niech Bóg błogosławi Bułgarię, Przemówienie pożegnalne w Płowdiw, 26.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Bądźcie 'żywymi kamieniami' Kościoła, Przemówienie podczas wizyty w konkatedrze św. Józefa w Sofii 25.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Z żywą wiarą trwajcie przy Chrystusie, Przemówienie podczas wizyty w katedrze pw. Zaśnięcia NMP, w Sofii, 25.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Bezcenne dziedzictwo wiary i kultury, Przemówienie podczas wizyty w prawosławnym monastyrze św. Jana w Rile, 25.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Potrzeba wspólnego działania katolików i prawosławnych, Przemówienie podczas spotkania z Patriarchą Maksymem, 24.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Europa musi odnaleźć swą głęboką tożsamość, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki, 24.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Wasi świadkowie wiary wzywają do pełnej jedności, Przemówienie powitalne w Sofii, 23.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Budować pokój na sprawiedliwości i prawdzie, Przemówienie powitalne w Baku, 22.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Wiara w Boga pomaga odkrywać prawdę, dobro i piękno, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami wspólnot religijnych oraz świata polityki, kultury i sztuki w Baku, 22.05. Podróż do Azerbejdżanu i Bułgarii, 22-26.05.2002
 • Misja to głoszenie przebaczenia, Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny 2002 (opubl. 19.05.2002)
 • Świat oczekuje świętych misjonarzy, Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych 16.05.2002
 • O nowy styl solidarności, Przemówienie do burmistrzów uczestniczących w "Glocalisation Conference", 13.05.2002
 • Idźcie na 'areopagi' współczesnej kultury, Przesłanie Ojca Świętego z okazji 20-lecia powstania Papieskiej Rady ds. Kultury, 13.05.2002
 • Potrzebny jest dialog z kulturą, nauką i oświatą, Przemówienie do członków Międzynarodowego Ośrodka Katolickiego przy UNESCO 10.05.2002
 • Nieście ludziom Ewangelię miłosierdzia i nadziei, Przemówienie do uczestników V Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 2.05.2002
 • Wierni wartościom demokracji i moralności, Przemówienie do uczestników konferencji Chrześcijańskich Stowarzyszeń Pracowników Włoskich, 27.04.2002
 • Kościół was potrzebuje, Przemówienie do uczestników XI Zgromadzenia Krajowego Włoskiej Akcji Katolickiej, 26.04.2002
 • O nową ewangelizację dla Europy, Przemówienie Jana Pawła do uczestników sympozjum zorganizowanego przez Radę Konferencji Episkopatów Europy, 25.04.2002
 • Strzeżmy duchowego i moralnego wymiaru Europy, Przesłanie papieskie z okazji 1000. rocznicy wzniesienia kościoła pw. św. Wojciecha w Rawennie, 24.04.2002
 • Prośmy Boga o przebaczenie, uzdrowienie i łaskę, Przemówienie Ojca Świętego do kardynałów USA w związku ze skandalami seksualnymi wśród duchowieństwa tego kraju, 23.04.2002
 • Przemówienie do kardynałów i biskupów USA na nadzwyczajnym spotkaniu, Przemówienie do kardynałów i biskupów USA zgromadzonych w Watykanie na nadzwyczajnym spotkaniu poświęconym serii skandali o podłożu seksualnym w Kościele amerykańskim, 23.04.2002
 • Media i wychowanie, Przesłanie papieskie do Katolickiej Unii Prasy Włoskiej, 18.04.2002
 • Wychowywać do solidarności, Przemówienie do uczestników VIII Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 11.04.2002
 • Chrystus zmartwychwstał i zmartwychwstała nasza nadzieja, Orędzie Wielkanocne "Urbi et Orbi", 31.03.2002
 • Ofiarowujcie Bogu waszą naukę i pracę, Przemówienie do uczestników kongresu UNIV 2002, 25.03.2002
 • W leczeniu nie zapominajcie o duchowych potrzebach człowieka, Przemówienie podczas spotkania Ojca Świętego z lekarzami, 23.03.2002
 • Czytajcie i rozważajcie Ewangelię oraz żyjcie nią, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą Rzymu na placu św. Piotra, 21.03.2002
 • Niezastąpiona wartość sakramentu pokuty, Przesłanie Ojca Świętego do spowiedników, 15.03.2002
 • Potrzebny jest dialog i solidarność, Przemówienie do nowego ambasadora Korei przy Stolicy Apostolskiej, 14.03.2002
 • Tylko ludzie nowi mogą odnowić historię, Przemówienie podczas spotkania ze studentami, 2.03.2002
 • Kościół domaga się prawa do życia dla każdej istoty ludzkiej, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii 'Pro Vita', 27.02.2002
 • Dobra nowina w świecie mediów, Przemówienie papieskie podczas spotkania z uczestnikami zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, 26.02.2002
 • Spieszyć z pomocą chorym, Przemówienie podczas spotkania z członkami delegacji Włoskiej Ligi Walki z Rakiem, 25.02.2002
 • Europa potrzebuje Jezusa Chrystusa, Przemówienie do uczestników III Międzynarodowego Forum Fundacji im. Alcide De Gasperiego
 • Bądźcie świętymi nauczycielami i przewodnikami młodych, Przesłanie papieskie do uczestników XXV Kapituły Generalnej Towarzystwa św. Franciszka Salezego, 22.02.2002
 • Jesteśmy współodpowiedzialni za rozwój powołań w Kościele, Przemówienie do duchowieństwa Rzymu, 14.02.2002
 • Starożytne zabytki Kościoła mówią o wierze pierwszych chrześcijan, Przesłanie Jana Pawła II z okazji 150. rocznicy powstania Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej
 • Krzyż Chrystusa rozjaśnia tajemnicę cierpienia, Przemówienie podczas spotkania Ojca Świętego z chorymi, 11.02.2002
 • Chrystus nadaje nowy sens życiu człowieka, Przesłanie Papieża z 20-lecia uznania Ruchu Komunia i Wyzwolenie przez Papieską Radę ds. Świeckich, 11.02.2002
 • Żyć Ewangelią służąc człowiekowi i społeczeństwu, Przesłanie Papieża z okazji 50. rocznicy powstania Ruchu dla Lepszego Świata, 10.02.2002
 • Cywilizacja miłości rodzi się w rodzinie, Przemówienie do przedstawicieli Fundacji 'Centesimus Annus - Pro Pontifice', 9.02.2002
 • Aby dla wszystkich starczyło nam serca, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady "Cor Unum"
 • Umacniajcie powołania do służby Bożej, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego
 • W poszukiwaniu prawdy o człowieku i świecie, Przemówienie do wykładowców i studentów Uniwersytetu 'Roma III'
 • Potrzeba zrozumienia, pojednania i braterskiej miłości, Przemówienie Ojca Świętego do biskupów z Tajwanu, 29.01.2002
 • Nierozerwalność małżeństwa dobrem wszystkich, Przemówienie Ojca Świętego do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej, 28.01.2002
 • Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii, Orędzie Ojca Świętego na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu 2002 (wyd. 24.1.2002, wersja autoryzowana)
 • Dzień ważny dla świata, Przemówienie powitalne Papieża podczas Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu, 24.01.2002
 • Budowanie pokoju zadaniem wszystkich, Przemówienie Papieża podsumowujące Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu, 24.01.2002
 • W domu Piotra, Krótkie przemówienie Papieża podczas agapy (Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu, 24.01.2002)
 • Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii, Orędzie Ojca Świętego na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego przekazu 2002 (wyd. 24.1.2002)
 • Ewangelizacja pilnym zadaniem Kościoła, Przemówienie do biskupów z Wietnamu (wizyta Ad limina), 22.01.2002
 • Modlitwa duszą ruchu ekumenicznego, Przemówienie do delegacji ekumenicznej Kościołów katolickiego i luterańskiego z Finlandii, 19.01.2002
 • Głosić orędzie Chrystusa w całej pełni, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary, 18.01.2002
 • Powołani do świętości w życiu codziennym, Przemówienie do członków Opus Dei, 12.01.2002
 • Polska wieś i zjednoczona Europa, Przemówienie papieskie do delegacji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Otwórzmy serca i umysły na wyzwania naszych czasów, Przemówienie papieskie do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 10.01.2002
 • Z noworocznymi życzeniami, Krótkie przemówienie po noworocznym koncercie w kaplicy "Redemptoris Mater" (1.01.2002)
 • Bożonarodzeniowe Orędzie Urbi et Orbi, Papieskie Orędzie Urbi et Orbi, wygłoszone w Boże Narodzenie 2001
 • Bóg rozbił wśród nas swój namiot, Przemówienie podczas spotkania z kardynałami i pracownikami Kurii Rzymskiej 22.12.2001
 • Kształtujcie duchowe oblicze Polski i Europy, Przemówienie Papieża do delegacji Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, 15.12.2001
 • Troska Kościoła o chrześcijan w Ziemi Świętej, Przemówienie podczas spotkania nt. "Przyszłość chrześcijan w Ziemi Świętej" 13.12.2001
 • Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002
 • W oczekiwaniu na Księcia Pokoju, Przemówienie podczas Koncertu w Auli Pawła VI, 7.12.2001
 • Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji, Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, 5.12.2001
 • Losy naszej Ojczyzny, Kościoła i świata są ze sobą związane, Przemówienie podczas składania listów uwierzytelniających przez Ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej, Hannę Suchocką (3.12.2001)
 • Świat potrzebuje wspólnego świadectwa chrześcijan, Przemówienie do członków Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej
 • Parafia i jej pasterz, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Duchowieństwa, 23.11.2001
 • Kościół w Oceanii, Przemówienie z okazji podpisania adhortacji apostolskiej 'Ecclesia in Oceania', 22.11.2001
 • Środki społecznego przekazu w służbie Ewangelii, Przemówienie do uczestników kongresu Międzynarodowej Organizacji Katolickiej ds.. Środków Audiowizualnych, 20.11.2001
 • Bądźmy świadkami ewangelicznej nadziei, Przemówienie do uczestników Międzynarodowej Konferencji nt. 'Władza i zdrowie'
 • Duchowość dialogu, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
 • Wobec wyzwań globalizacji, Przemówienie do członków Akademii Papieskich 8.11.2001
 • Jestem z wami myślą i modlitwą, Przemówienie papieskie do katolickich patriarchów Kościółów wschodnich - X Zgromadzenie Zwyczajnego Synodu Biskupów 26.10.2001
 • Nie ustawajcie w dobrym dziele, Przemówienie z okazji 20-lecia Fundacji Jana Pawła II, 23.10.2001
 • Chrońmy rodzinę opartą na małżeństwie, Przemówienie do rodzin przybyłych z całych Włoch (20.10.2001)
 • Aby wszyscy mieli chleb, Przesłanie Jana Pawła II do dyrektora generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia
 • Waszym zadaniem jest służba prawdzie, Przesłanie papieskie do uczestników VI Krajowego Zjazdu Włoskich Katolickich Nauczycieli Akademickich
 • Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, Orędzie Jana Pawła II na Wielki Post 2002 r.
 • Dialog i współpraca drogą do rozwoju i pokoju, Przemówienie podczas składania listów uwierzytelniających przez Ambasadora Japonii przy Stolicy Apostolskiej (17.09.2001)
 • Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Katolikosa Karekina II, Wspólna deklaracja podpisana przez papieża i katolikosa 27.09 w Eczmiadzynie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Idźcie ku pokojowi, Przemówienie podczas ceremonii pożegnalnej na lotnisku w Erewanie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Nigdy więcej chrześcijanie przeciw chrześcijanom, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w katedrze św. Grzegorza Oświeciciela w Erewanie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Patrzcie ufnie w przyszłość, Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Astanie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Wierność Ewangelii Chrystusa oparciem dla waszego narodu, Przemówienie powitalne na lotnisku w Erewanie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Wielbimy Boga za światło Ewangelii, Przemówienie podczas wizyty w katedrze ormiańskiej w Eczmiadzynie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Nienawiść, fanatyzm i terroryzm znieważają imię Boga, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami świata kultury, sztuki i nauki w Astanie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Podejmujcie z odwagą pracę misyjną, Przemówienie podczas spotkania z biskupami w Astanie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Modlę się za wasz kraj, Przemówienie podczas spotkania z prezydentem Kazachstanu w Astanie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Jesteście powołani, aby być twórcami lepszego świata, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w Uniwersytecie Euroazjatyckim w Astanie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Miłość i sprawiedliwość początkiem człowieczeństwa, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej w Astanie (Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii, 22-27.09.2001)
 • Na nowo rozpoczynać od Chrystusa, Przesłanie Ojca Świętego do osób konsekrowanych, 21.09.2001
 • Pluralizm szansą i wyzwaniem, Przemówienie podczas składania listów uwierzytelniających przez Ambasadora Kazachstanu przy Stolicy Apostolskiej (17.09.2001)
 • Umacniać sprawiedliwy pokój, Przemówienie podczas składania listów uwierzytelniających przez Ambasadora Armenii przy Stolicy Apostolskiej (15.09.2001)
 • Należy wprowadzić w życie nowe formy solidarności, Przesłanie Jana Pawła II do uczestników międzynarodowej konferencji nt. 'Praca jako klucz do kwestii społecznej'
 • Wierny Bogu i człowiekowi w prawdzie i świętości, Przesłanie Jana Pawła II do uczestników kongresu poświęconego dziełu i postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego (18.09.2001)
 • Trzeba służyć ideałom solidarności, sprawiedliwości i pokoju, Przemówienie podczas składania listów uwierzytelniających przez Ambasadora USA przy Stolicy Apostolskiej (13.09.2001)
 • Powołanie do świętości, Orędzie Jana Pawła II na XXXIX Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2002 r. (wydane 8 września 2001)
 • Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu, Przemówienie do współpracowników stowarzyszenia Missio z Akwizgranu (3.09.2001)
 • O kościelną solidarność na całym świecie, Przesłanie Jana Pawła II z okazji 40-lecia dzieła pomocy Niemieckiej Konferencji Episkopatu Kościołom Ameryki Łacińskiej
 • Uniwersytet miejscem zdobywania wiedzy i kształtowania sumienia, Przemówienie do rektorów wyższych uczelni w Polsce
 • Dokąd idziesz, człowieku?, Przemówienie papieża do uczestników premiery filmu "Quo vadis"
 • Wszyscy musimy wybrać drogę pokoju, Przesłanie Jana Pawła II do uczestników XV Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, 28.08.2001
 • Wszystkich zawierzam Pani Jasnogórskiej, Krótkie przemówienie wygłoszone przez Ojca Świętego w wigilię uroczystości NMP Częstochowskiej, 25.08.2001
 • Aby mieli życie i mieli je w obfitości, Orędzie Ojca Świętego na X Światowy Dzień Chorego 11.02.2002 (wydane 6.08.2001)
 • Migracje a dialog międzyreligijny, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta 2002 (podpisane 25.07.2001)
 • Dom przyszłych kapłanów, Przesłanie Jana Pawła II z okazji otwarcia Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku
 • Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XVII Światowy Dzień Młodzieży (2001)
 • Przyszłość ludzkości zależy od wyboru wartości etycznych, Przemówienie papieskie do prezydenta USA Georga W. Busha podczas specjalnej audiencji w Castel Gandolfo 23.07.2001
 • Poszukujcie zawsze dobra człowieka, Przesłanie Jana Pawła II do uczestników konferencji Papieskiej Akademii "Pro Vita"
 • W jedności i zgodzie, Przemówienie papieskie podczas ceremonii pożegnania na lotnisku - pielgrzymka na Ukrainę, 27.06.2001
 • Wybierajcie wąską drogę Bożych przykazań, Przemówienie papieskie podczas spotkania z młodzieżą we Lwowie - pielgrzymka na Ukrainę, 26.06.2001
 • Budujcie jedność w różnorodności, Przemówienie papieskie podczas spotkania z biskupami katolickimi Ukrainy w Kijowie - pielgrzymka na Ukrainę, 24.06.2001
 • Razem dawajcie świadectwo o prymacie Boga, Przemówienie papieskie podczas spotkania z przedstawicielami Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych w Kijowie - pielgrzymka na Ukrainę, 24.06.2001
 • Jesteśmy powołani, aby świadczyć o Chrystusie razem, Przemówienie papieskie podczas ceremonii powitania na lotnisku w Kijowie - pielgrzymka na Ukrainę, 23.06.2001
 • Trzeba obalić mury i przezwyciężyć nieufność, Przemówienie papieskie podczas spotkania z intelektualistami i przedstawicielami ukraińskich elit - pielgrzymka na Ukrainę, 23.06.2001
 • Wobec epidemii HIV/AIDS, Przesłanie papieskie do sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana
 • Całym sercem służcie ludzkiemu życiu, Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katolickich Położników i Ginekologów 18.06.2001
 • Turystyka w służbie pokoju i dialogu między cywilizacjami, Orędzie Jana Pawła II na XXII Światowy Dzień Turystyki 2001
 • Kontemplacja Jezusa warunkiem skutecznego głoszenia Ewangelii, Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny 2001 (podpisane 3.06.2001)
 • Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, Przemówienie do wykładowców i studentów Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, 31.05.2001
 • Trwajmy w jedności, Przemówienie podczas uroczystej agapy, 24.05.2001, Nadzwyczajny Konsystorz Kardynałów (21-24.05.2001)
 • Dla dobra Kościoła i świata, Przemówienie na rozpoczęcie obrad 21.05.2001, Nadzwyczajny Konsystorz Kardynałów (21-24.05.2001)
 • Rozbudzajcie w Kościele ducha misyjnego, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskich Dzieł Misyjnych
 • Niech Bóg was błogosławi, Pozdrowienie końcowe podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na placu Spichlerzy - La Valetta, 9.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Trwajcie w jedności z Piotrem i Kościołem powszechnym, Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Gudja, 9.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Pokój niech zawsze będzie z wami, Przemówienie podczas ceremonii pożegnalnej na lotnisku - Damaszek, 8.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Bądźcie wierni wspaniałemu dziedzictwu, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku - Gudja, 8.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Św. Paweł wzorem chrześcijanina, Przemówienie podczas wizyty w kaplicy nawrócenia św. Pawła - Damaszek, 7.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Wszystkim ukazujcie Jezusa, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w katedrze melchickiej Zaśnięcia Matki Bożej - Damaszek, 7.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Ukazujcie autentyczne oblicze Kościoła Chrystusa, Przemówienie podczas spotkania z katolickimi Patriarchami i biskupami Syrii - Damaszek, 6.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Dzisiejszy świat potrzebuje przebudzenia, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem i wiernymi świeckimi w syryjskoprawosławnej katedrze św. Jerzego - Damaszek, 6.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Wspólny dialog dla dobra ludzkiej rodziny, Przemówienie podczas wizyty w meczecie Ommajadów - Damaszek, 6.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Imię Boga jest wezwaniem do pokoju, Przemówienie powitalne na lotnisku w Damaszku, 5.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Jedność trzeba budować na fundamencie pokory, nawrócenia i przebaczenia, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w greckoprawosławnej katedrze w Damaszku, 5.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Działajcie zawsze razem, Przemówienie podczas spotkania z biskupami katolickimi Grecji, 4.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Europo, poznaj samą siebie, Przemówienie podczas spotkania z prezydentem Grecji, 4.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Gorliwiej szukajmy jedności, której pragnie Chrystus, Przemówienie podczas spotkania z arcybiskupem Christodoulosem, 4.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Wspólna Deklaracja Papieża Jana Pawła II i Arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodoulosa, Wspólna deklaracja podpisana 4.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Bądźcie świadkami Chrystusa, Przemówienie podczas wizyty w katedrze katolickiej św. Dionizego, 4.05.2001 (Podróż do Grecji, Syrii i na Maltę, 4-9.05.2001)
 • Zadania szkoły katolickiej dzisiaj, Przemówienie papieskie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katolickich Szkół Europy
 • Globalizacja i etyka, Przemówienie do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 27.04.2001
 • Patron wychowawców, dzieci i młodzieży, Przesłanie Ojca Świętego z okazji 350 rocznicy urodzin św. Jana Chrzciciela de la Salle
 • W służbie Kościołowi i Papieżowi, Przemówienie podczas wizyty w Papieskiej Akademii Kościelnej, 26.04.2001
 • Chrystus odkupił życie człowieka i otworzył je na nadzieję, Orędzie Wielkanocne "Urbi et Orbi", 15.04.2001
 • Krzyżu Chrystusa, bądź pozdrowiony, Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Koloseum w Wielki Piątek
 • Dziejami świata kieruje ręka Boga, Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami międzynarodowego kongresu UNIV 2001
 • Wielowiekowa służba Kościołowi zobowiązuje, Przemówienie do społeczności Uniwersytetu Gregoriańskiego
 • Nie lękajcie się - jest z wami Jezus, Przemówienie papieskie podczas spotkania z młodzieżą diecezji rzymskiej (XVI Światowy Dzień Młodzieży), 5.04.2001
 • Przesłanie z okazji 30-lecia powstania ruchu "Wiara i Światło", Przesłanie Ojca Świętego z okazji 30-lecia powstania ruchu "Wiara i Światło", podpisane 2.04.2001
 • Sakrament pokuty darem Chrystusa zmartwychwstałego, Przemówienie do uczestników kursu zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską, 31.03.2001
 • Europa wymaga na nowo pracy misyjnej, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Komisji Episkopatów Unii Europejskiej
 • Szkaplerz znakiem "przymierza" z Maryją, Przesłanie Ojca Świętego do zakonów Karmelitańskich, 25.03.2001
 • Prowadźcie dzieło nowej ewangelizacji, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej
 • Europa wspólnotą wartości, tradycji i ideałów, Przemówienie do przedstawicieli Uniwersytetu "La Sapienza" i Polskiej Akademii Umiejętności
 • Kościół a kultura medialna, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
 • Wypłynąć na głębię, Przemówienie do uczestników spotkania zorgnaizowanego przez prałaturę Opus Dei
 • Nieustannie wzorujcie się na Chrystusie, Przesłanie papieskie do zgromadzenia ogólnego Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych
 • Życie zwycięży, Przemówienie do uczestników VII Zgromadzenia Papieskiej Akademii "Pro Vita"
 • Brońcie Chrystusowej owczarni, Przemówienie podczas Liturgii Słowa na placu św. Piotra - Konsystorz zwyczajny, 21.02.2001
 • Na nowo rozpoczynać od Chrystusa, Przemówienie do uczestników kapituły generalnej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
 • Orędzie na XVI Światowy Dzień Młodzieży, Orędzie Jana Pawła II na XVI Światowy Dzień Młodzieży, wydane 14.02.2001
 • Orędzie z okazji XVI Światowego Dnia Młodzieży, Orędzie Jana Pawła II z okazji XVI Światowego Dnia Młodzieży, podpisane 14.02.2001
 • W służbie Ewangelii, Przemówienie do kierownictwa i pracowników Radia Watykańskiego
 • Cenna jest wasza działalność ekumeniczna, Przemówienie do wiernych greckomelchickiego patriarchatu Antiochii, 12.02.2001
 • Docierajcie z Ewangelią do wszystkich, Przemówienie podczas wizyty ad limina Apostolorum biskupów z Rosji 9.02.2001
 • Wpatrujcie się w Chrystusa i służcie Mu, Przemówienie podczas wizyty ad limina Apostolorum biskupów z Azji środkowej 9.02.2001
 • Bądźcie blisko swojego ludu, Przemówienie podczas wizyty ad limina Apostolorum biskupów z rejonu Kaukazu 9.02.2001
 • Duszpasterstwo migrantów zadaniem współczesnego Kościoła, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta 2001 r.
 • Rozgłaszajcie to na dachach. Ewangelia w epoce globalnej komunikacji, Orędzie Ojca Świętego na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
 • Wszyscy mamy uczestniczyć w działalności misyjnej Kościoła, Przemówienie do uczestników sympozjum z okazji 10-lecia ogłoszenia encykliki "Redemptoris missio"
 • Małżeństwo i rodzina są nierozerwalne, Przemówienie do pracowników i adwokatów Roty Rzymskiej - 1.02.2001
 • Wszyscy razem ratujmy człowieka, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej
 • Pomnażajmy dziedzictwo Roku Świętego, Przemówienie do organizatorów Wielkiego Jubileuszu, 11.01.2001
 • Przebaczenie drogą do pokoju, Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2001 r.
 • Miłość nie pamięta złego, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 2001 (wydane 7.01.2001)
 • Podziękowanie Bogu i ludziom, Przemówienie po Mszy św. na zamknięcie Jubileuszu 2000, 6.01.2001
 • Miłujcie Chrystusa i Kościół, Przemówienie do uczestników audiencji z okazji 60-lecia założenia Zgromadzenia Legionistów Chrystusa
 • Bóg kieruje dziejami ludzkości, Przemówienie noworoczne Ojca Świętego - 1.01.2001
 • Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001
 • Zbawiciel narodził się w Betlejem, aby przywrócić nadzieję człowiekowi, Bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi, 25.12.2000
 • Wielki Jubileusz 2000 w życiu Kościoła, Przemówienie do kardynałów i pracowników Kurii Rzymskiej na zakończenie Jubileuszu 2000 - 21.12.2000
 • Europa i wartości chrześcijańskie, Przesłanie papieskie z okazji 1200. rocznicy koronacji Karola Wielkiego
 • Prowadźcie wasz lud ścieżkami Chrystusa, Przemówienie do biskupów katolickiego Kościoła obrządku bizantyjskoukraińskiego. 1.12.2000
 • Jesteście świadkami Chrystusa w nowym tysiącleciu, Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Światowego Kongresu Katolików Świeckich w Rzymie. 21.11.2000
 • Ochrona zdrowia a społeczeństwo, Przemówienie do uczestników kongresu Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 17.11.2000
 • Pracujcie na rzecz sprawiedliwości, równości i dobra wspólnego, Przemówienie do członków Międzynarodowej Unii Prawników Katolickich. 24.11.2000
 • Globalizacja solidarności wymaga kultury solidarności, Przemówienie papieskie podczas spotkania z pielgrzymami - Jubileusz Rolników, 11.11.2000
 • Wspólny komunikat, Wspólny komunikat Papieża i Katolikosa w czasie spotkania 9.11.2000
 • Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, Przemówienie podczas audiencji dla parlamentarzystów i polityków. 4.11.2000
 • Wartości religijne i moralne wspólnym dziedzictwem, Przemówienie do uczestników Konferencji Ministrów Rady Europy. 03.11.2000
 • Oblicze i dusza sportu, Przemówienie podczas Jubileuszu Sportowców, 28.10.2000
 • Z odwagą i wiernością głośmy Chrystusa, Przesłanie do Plenarnego Zgromadzenia Rady Europejskich Konferencji Episkopatów, 16.10.2000
 • Służyć dobru wspólnemu, Przemówienie Ojca Świętego do przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej, 23.09.2000
 • Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, Przemówienie podczas Kongresu Rodzin, 14.10.2000
 • Posługa miłości na wzór Chrystusa, Przemówienie do uczestników Jubileuszu Biskupów 07.10.2000
 • Głosili Ewangelię narodowi chińskiemu, Przemówienie do pielgrzymów, którzy uczestniczyli w uroczystości kanonizacji męczenników chińskich 2.10.2000
 • Dar długiego życia, Przemówienie na placu św. Piotra do uczestników Jubileuszu Ludzi Starszych 17.09.2000
 • "Dyplomacja Ewangelii" waszym sekretem i mocą, Przemówienie w Sali Klementyńskiej dla przedstawicieli papieskich 15.09.2000
 • Życie jako powołanie, Orędzie Papieża Jana Pawła II na XXXVIII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2001 r.
 • Uniwersytet w służbie nowego humanizmu, Przemówienie do uczestników Jubileuszu Nauczycieli Akademickich 09.09.2000
 • Miłość, która przyjmuje opuszczone dziecko, Przemówienie do rodzin adopcyjnych 05.09.2000
 • Poszukiwania naukowe muszą szanować godność każdej ludzkiej istoty, Przemówienie do uczestników Kongresu Towarzystwa Transplantologicznego 29.08.2000
 • Przemieniajcie świat zgodnie z planem Bożym, Przemówienie podczas audiencji w Pałacu Apostolskim w Pastel Gandolfo dla uczestników VII Światowego Kongresu Świeckich Instytutów Życia Konsekrowanego 28.08.2000
 • Nowa ewangelizacja a godność człowieka cierpiącego, Orędzie Ojca Świętego na IX Światowy Dzień Chorego 2001 (podpisane w Castel Gandolfo, 22.08.2000)
 • Nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi, Przemówienie podczas czuwania modlitewnego w Tor Vergata (Światowy Dzień Młodzieży) 19.08.2000
 • Służba Chrystusowi jest wolnością, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej przed bazyliką św. Jana na Lateranie podczas XV Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie 15.08.2000
 • Pokój z tobą, młody człowieku, Przemówienie powitalne do młodzieży zgromadzonej na Placu św. Piotra podczas XV Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie 15.08.2000
 • Wierzcie niezachwianie w Chrystusa, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Placu św. Piotra podczas XV Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie 15.08.2000
 • Jesteście do dyspozycji pielgrzymów Roku Świętego, Przemówienie do wolontariuszy posługujących podczas XV Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie 12.08.2000
 • Kościół wzywa was do służby prawdzie, Przemówienie do przestawicieli ruchu Cursillos de Cristiandad 29.07.2000
 • Technika i przyroda: dwa wyzwania dla turystyki na progu XXI stulecia, Orędzie Papieża Jana Pawła II na Światowy Dzień Turystyki - 27.09.200. Podpisane 29.07.2000
 • Orędzie Ojca Świętego na Jubileusz w więzieniach, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Jubileusz w więzieniach. 9.07.2000
 • Idźcie śladami Chrystusa, Przemówienie z audiencji dla uczestników kapituły generalnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
 • Medycyna a prawa człowieka, Przemówienie Papieża podczas Jubileuszu Lekarzy Katolickich, 7.07.2000
 • Przekażmy młodym pokoleniom dziedzictwo wiary, Przemówienie papieskie podczas spotkania z pielgrzymami z Narodowej Pielgrzymki Polskiej do Rzymu. 6.07.2000
 • Ponosimy odpowiedzialność za los przyszłych pokoleń, Przemówienie papieskie do członków Rad Administracyjnych Fundacji Jana Pawła II na rzecz Sahelu i «Populorum progressio», 4.07.2000
 • Bądźcie wierne waszemu charyzmatowi, Przemówienie do uczestniczek 21. Kapituły generalnej Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Cantalicio 16.06.2000
 • Bóg was kocha, Przemówienie Papieża podczas jubileuszowego spotkania z ubogimi, 15.06.2000
 • Niech nas ożywia troska o przekazywanie innym światła i radości wiary, Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny 2000 r.
 • Uwierzcie Chrystusowi!, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży zebranej na Polach Lednickich 10-11.06.2000
 • Służcie Chrystusowi służąc dzieciom i młodzieży, Przemówienie papieskie do uczestników 43. kapituły generalnej Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich. 9.06.2000
 • Prawdziwi chrześcijanie i znakomici dziennikarze, Przemówienie Ojca Świętego podczas Jubileuszu Dziennikarzy 4.06.2000
 • W człowieku potrzebującym przyjmujemy Chrystusa, Przemówienie Ojca Świętego podczas Jubileuszu Migrantów i Podróżnych 2.06.2000
 • Kościół uświęcony krwią świętych Piotra i Pawła, Przemówienie Ojca Świętego podczas Jubileuszu Diecezji Rzymskiej 28.05.2000
 • Bądźcie gorliwymi poszukiwaczami Niewidzialnego Boga, Przemówienie Ojca Świętego do naukowców podczas Jubileuszu Naukowców 25.05.2000
 • Życie jest darem i trzeba go bronić, Przemówienie do członków korpusu dyplomatycznego składających wizytę z okazji 80-tych urodzin Ojca Św. 19.05.2000
 • Łączy nas kapłaństwo, Krótkie przemówienie Ojca Świętego podczas posiłku wspólnie z zaproszonymi gośćmi w dniu jego 80-tych urodzin
 • Jesteśmy dziećmi Boga Stwórcy, Przemówienie na zakończenie koncertów w Rzymie oraz w Wadowicach z okazji 80-tych urodzin Ojca Świętego. 18.05.2000
 • Radosne spotkanie, Przemówienie Ojca Świętego do kapłanów podczas Jubileuszu Kapłanów 17.05.2000
 • Czeka nas niebo, Przemówienie Ojca Świętego do chorych - Fatima 13.05.2000
 • Na ziemi Maryi, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej - pielgrzymka do Fatimy 12-13.05.2000
 • Dzieło misyjne Kościoła wymaga współpracy wszystkich, Przemówienie do przedstawicieli Papieskich Dzieł Misyjnych 11.05.2000
 • Przekażcie pamięć o męczeństwie przyszłym pokoleniom, Przemówienie podczas spotkania z jubileuszową pielgrzymką Rumunów do Rzymu. 9.05.2000
 • Potrzebna jest globalizacja solidarności, Przemówienie Papieża z okazji Jubileuszu Ludzi Pracy, 1.05.2000
 • Chrystus zwyciężył śmierć i ofiarował człowiekowi dziedzictwo życia, Orędzie "Urbi et Orbi" 23.04.2000
 • Otwórzmy serce Chrystusowi, Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 21.04.2000
 • Jezus Nauczyciel waszym wzorem, Przemówienie papieskie do jubileuszowej pielgrzymki Katolickiego Uniwersytetu "Sacro Cuore" 13.04.2000
 • Godność dziecka w łonie matki, Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu na temat "Płód jako pacjent". 3.04.2000
 • Ku poznaniu Nieskończonego, Przemówienie do przedstawicieli senatu AGH, 3.04.2000
 • Sakrament spowiedzi darem miłosierdzia Bożego, Przesłanie papieskie do kard. Williama Wakefielda Bauma, poświęcone problemowi sakramentu pokuty. 1.04.2000
 • Umacniajcie więź z Kościołem, Przemówienie papieskie do jubileuszowej pielgrzymki Czechów 1.04.2000
 • Dobra kultury w służbie człowieka i Ewangelii, Przemówienie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury. 31.03.2000
 • Zadania sądownictwa dzisiaj, Przemówienie do uczestników kongresu włoskiego Stowarzyszenia Sędziów
 • Serce papieża bije dla was, Przemówienie papieskie do jubileuszowej pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny 30.03.2000
 • Łaska spotkania, Przemówienie podczas spotkania z Patriarchą ormiańskim, 26.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Miasto święte, Przemówienie podczas spotkania z Wielkim Muftim Jerozolimy, 26.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Wędrówka z Chrystusem ku jedności, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego, 25.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Dla dobra ludzkości, Przemówienie podczas spotkania z konsulami generalnymi, 25.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Wiele nas łączy, Przemówienie podczas spotkania z Naczelnymi Rabinami Izraela, 23.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Niech zapanuje pokój na Bliskim Wschodzie, Przemówienie podczas spotkania z Prezydentem Izraela, 23.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Budujmy nową przyszłość, Przemówienie podczas wizyty w "Yad Vashem", 23.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Razem żyć i pracować w przyjaźni i zgodzie, Przemówienie podczas spotkania z przywódcami religijnymi chrześcijan, żydów i muzułmanów, 23.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Macie niezbywalne prawo do godnego życia, Przemówienie podczas wizyty w obozie uchodźców palestyńskich, 22.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Kościół was rozumie, Przemówienie pożegnalne w Betlejem, 22.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Ślady Boga na pustyni, Krótkie przemówienie na pustyni w pobliżu Jerycha 22.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Pokój narodowi palestyńskiemu!, Przemówienie powitalne w Betlejem 22.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Pokój i sprawiedliwość, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na lotnisku 21.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • W kraju uświęconym przez Jezusa, Przemówienie powitalne w Ammanie 20.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Chrystus wypełnił Prawo, Przemówienie na Górze Nebo 20.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)
 • Troszczcie się o rodziny, młodzież i ubogich, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej 9.03.2000
 • Wierni powołaniu chrześcijańskiemu, Przemówienie podczas spotkania z Jubileuszową Pielgrzymką Litwinów 4.03.2000
 • Strażnicy Grobu Chrystusa, Przemówienie do Zakonu Rycerzy Świętego Grobu Jerozolimskiego 2.03.2000
 • Prorocze orędzie dla całego Kościoła, Przemówienie do uczestników konferencji na temat realizacji nauczania Powszechnego Soboru Watykańskiego II. 27.02.2000
 • Razem musimy dawać świadectwo o Ewangelii, Przemówienie papieskie podczas spotkania ekumenicznego w katedrze Matki Bożej Patronki Egiptu - pielgrzymka na Górę Synaj i do Egiptu. 25.02.2000
 • Pokój z wami!, Przemówienie powitalne Jana Pawła II na lotnisku w Kairze - pielgrzymka na Górę Synaj i do Egiptu. 24.02.2000
 • Demokracja i wartości, Przesłanie papieskie do uczestników VI Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. 23.02.2000
 • Bądźcie świadkami Chrystusa na wzór Maryi, Przemówienie do liderów Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. 21.02.2000
 • Prowadźcie wszystkich do Chrystusa, Przemówienie do diakonów stałych w dniu ich Jubileuszu. 19.02.2000
 • Piękno waszym powołaniem otrzymanym od Boga, Przemówienie do artystów w dniu ich Jubileuszu. 18.02.2000
 • Bądźcie wierni Ewangelii zbawienia, Przemówienie do pielgrzymów przybyłych ze Słowacji z narodową pielgrzymką do Rzymu. 15.02.2000
 • Aby budować cywilizację życia, prawdy i miłości, Przemówienie papieskie do uczestników sesji upamiętniającej pięciolecie encykliki "Evangelium Vitae". 14.02.2000
 • W duchu wierności Kościołowi powszechnemu, Przemówienie papieskie do przedstawicieli Kościoła maronickiego, przybyłych z pielgrzymką do Rzymu. 10.02.2000
 • Świątynia sztuki i kultury, Przemówienie papieskie z okazji inauguracji nowego wejścia do Muzeów Watykańskich
 • Jezus Chrystus jest pełnią całego Objawienia, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary. 28.01.2000
 • Głosić Chrystusa na progu nowego tysiąclecia, Orędzie na XXXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
 • Nierozerwalność sakramentalnego węzła małżeńskiego, Przemówienie Papieża do Trybunału Roty Rzymskiej na temat możliwości rozwiązania sakramentu małżeństwa. 21.01.2000
 • Wasza służba jest niezbędna dla społeczeństwa, Przemówienie papieskie podczas Jubileuszu Policji Miejskiej we Włoszech
 • Dziękuję Bogu i każdemu z was, Przemówienie papieskie wygłoszone podczas spotkania po nabożeństwie ekumenicznym w bazylice św. Pawła za Murami. 18.01.2000
 • Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich, Przemówienie Ojca Świętego podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym. 10.01.2000
 • Kochajcie Pana Jezusa, Przemówienie papieskie podczas Jubileuszu Dzieci na placu św. Piotra. 2.01.2000
 • Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1.01. 2000, Orędzie Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2000 roku
 • W obronie pokoju w Timorze Wschodnim, Wybór wypowiedzi Jana Pawła II w obronie pokoju w Timorze Wschodnim (1999)
 • W obronie pokoju na Bałkanach, Wybór wypowiedzi Jana Pawła II w obronie pokoju na Bałkanach (cz. 2)
 • W obronie pokoju na Bałkanach, Wybór wypowiedzi papieskich w obronie pokoju na Bałkanach (przemówienia, orędzia, homilie i inne).
 • Wejdźmy w trzecie tysiąclecie z Chrystusem, Bożonarodzeniowe orędzie "Urbi et Orbi" 25.12.1999
 • Obchody jubileuszowe muszą prowadzić do nawrócenia, Spotkanie Papieża z kardynałami i pracownikami Kurii Rzymskiej 21.12.1999
 • Prawda, która wyzwala, Przemówienie do uczestników sympozjum naukowego poświęconego Janowi Husowi. 17.12.1999
 • Wspólnie świętujemy Wielki Jubileusz, Przemówienie do przedstawicieli Światowej Federacji Luterańskiej. 9.12.1999
 • Przesłanie do katolików w Chinach, Przesłanie papieskie do katolików w Chinach wydane z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000. 8.12.1999
 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Przemówienie do uczestników kongresu Papieskiej Rady ds. Rodziny. 4.12.1999
 • Nie lękajcie się iść za Chrystusem, Przesłanie z okazji XXII Europejskiego Spotkania Młodych (Taize-Warszawa). 30.11.1999
 • Obchody Wielkiego Jubileuszu wezwaniem do zmiany stylu życia, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta 2000
 • Chrześcijański humanizm, Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury
 • Ekonomia i zdrowie, Przemówienie do uczestników XIV Międzynarodowej Konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
 • Nie zapominajmy o najuboższych, Przemówienie do uczestników XXX Konferencji ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa. 18.11.1999
 • Czerpcie z dziedzictwa przeszłości, aby kształtować przyszłość, Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i kultury w Tbilisi - podróż apostolska Jana Pawła II do Indii i Gruzji. 9.11.1999
 • Wyznawajcie radośnie wiarę w Chrystusa, Spotkanie z członkami wspólnoty katolickiej w Tbilisi - podróż apostolska do Indii i Gruzji. 9.11.1999
 • Nadszedł czas nowego zasiewu, Ceremonia powitalna na lotnisku w Tbilisi - podczas podróży do Gruzji. 8.11.1999
 • Na drodze ku pojednaniu w duchu posłuszeństwa Chrystusowi, Przemówienie podczas spotkania z Katolikosem-Patriarchą Eliaszem II podczas podróży do Gruzji. 8.11.1999
 • Jedność chrześcijan wielkim darem i łaską Boga, Przemówienie podczas spotkania w Mcchecie z Katolikosem-Patriarchą Eliaszem II oraz Świętym Synodem - podczas podróży do Gruzji. 8.11.1999
 • Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Katolikosa-Patriarchy Eliasza II, Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Katolikosa-Patriarchy Eliasza II wydana 8.11.1999 w Tbilisi
 • Religia powinna być źródłem dobroci, szacunku, zgody i pokoju, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich i religii w New Dehli, 7.11.1999
 • Kościół przedłuża Chrystusową misję służby i miłości, Przemówienie podczas liturgii słowa i podpisania posynodalnej adhortacji apostolskiej. New Dehli, 6.11.1999
 • Polsce i światu potrzeba ludzi świętych, Słowo Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów przybyłych do Watykanu w dniu imienin Jana Pawła II - 4-11-1999
 • Uczmy się iść razem w braterstwie i pokoju, Przemówienie Papieża podczas Zgromadzenia Międzyreligijnego na progu 3 tysiąclecia. 28.10.1999
 • Wszyscy jesteśmy wezwani do budowania Królestwa Ojca, Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny 1999
 • Chorzy na raka wołają o pomoc, Przemówienie do uczestników Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Ginekologicznej
 • Eucharystia źródłem wszelkich powołań i posług w Kościele, Orędzie Jana Pawła II na XXXVII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2000 r ( podpisane 30.09.1999)
 • Ku czci Księcia Apostołów, Przemówienie Jana Pawła II podczas inauguracji odnowionej fasady Bazyliki św. Piotra. 30.09.1999
 • Zadania duszpasterstwa akademickiego, Przemówienie podczas spotkania z biskupami odpowiedzialnymi za duszpasterstwo akademickie. 25.09.1999
 • W sprawie rozwiązania problemu zadłużenia, Przemówienie Jana Pawła II do przedstawicieli "Jubilee 2000 Dept Campaign". 23.09.1999
 • "Ja jestem z wami aż do skończenia świata", Orędzie Papieża Jana Pawła II na Wielki Post 2000. 21.09.2000
 • Podejmujcie dzieło nowej ewangelizacji, Spotkanie z delegatami synodu krajowego - podróż do Słowenii 19.09.1999
 • Nowa ewangelizacja najpilniejszą potrzebą Kościoła, Przemówienie do biskupów litewskich przybyłych z wizytą "ad limina". 17.09.1999
 • Nieśmy światło Chrystusa wszystkim narodom, Przesłanie Ojca Świętego do uczestników VI Kongresu Misyjnego Ameryki Łacińskiej i I Amerykańskiego Kongresu Misyjnego
 • Z głębi ojcowskiego serca (przemówienia z września, października i listopada 1999), Przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II 15 i 22 września, 6, 14 i 20 października oraz 3 listopada 1999
 • W rocznicę Cudu nad Wisłą, Przemówienie do pielgrzymów z Polski z okazji rocznicy Cudu nad Wisłą - 15.08.1999
 • Z głębi ojcowskiego serca (przemówienia z sierpnia 1999), Przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II 15 i 29 sierpnia w Castel Gandolfo oraz słowo skierowane do Polaków 1 września 1999
 • Kontemplujmy przykład Jezusa - Boskiego Samarytanina, Orędzie Jana Pawła II na VIII Światowy Dzień Chorego 2000 r. (wydane 6.08.1999)
 • Zawsze pokładajcie wielką ufność w Maryi, Przemówienie Jana Pawła II do uczestników kapituły generalnej Zgromadzenia Księży Marianów 1.07.1999
 • "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas", Orędzie Ojca Świętego na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000 r. (wydane 29.06.1999)
 • Sens pielgrzymowania do sanktuariów, Przemówienie do plenarnego zgromadzenia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. 25.06.1999
 • Trzeba się dzielić bogactwem charyzmatów, Przesłanie Ojca Świętego do uczestników seminarium na temat nowych ruchów i wspólnot kościelnych. 18.06.1999
 • Przemówienie pożegnalne w Krakowie-Balicach, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II na zakończenie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (17.06.1999)
 • Dialog w Gliwicach, Dialog Ojca Świętego Jana Pawła II z wiernymi zgromadzonymi na lotnisku w Gliwicach podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (17.06.1999)
 • Pozdrowienie pielgrzymów w Częstochowie, Krótkie przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do pielgrzymów w Częstochowie podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (10.06.1999)
 • Przemówienie w Wadowicach, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do wiernych w jego rodzinnym mieście - Wadowicach - podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (16.06.1999)
 • Pozdrowienie wiernych przed Mszą św. na Wawelu, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do wiernych w katedrze na Wawelu podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (16.06.1999)
 • Przemówienie podczas nieszporów w Gliwicach, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do wiernych w Gliwicach podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (15.06.1999)
 • Przemówienie podczas nabożeństwa w Sosnowcu, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w trakcie spotkania z wiernymi w Sosnowcu podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (14.06.1999)
 • Przemówienie do pracowników LOT, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do pracowników LOT-u w Warszawie podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (13.06.1999)
 • Przemówienie podczas liturgii słowa na warszawskiej Pradze, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w trakcie spotkania z wiernymi na warszawskiej Pradze podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (13.06.1999)
 • Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła..., Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (12.06.1999)
 • Bóg objawia swą miłość w Sercu Chrystusa, Orędzie Jana Pawła II na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 11.06.1999
 • Poświęcenie Biblioteki Uniwersyteckiej, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie - poświęcenie nowego gmachu Biblioteki Narodowej podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (11.06.1999)
 • Zamknięcie II Synodu Plenarnego, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie - zamknięcie II Synodu Plenarnego - podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (11.06.1999)
 • Orędzie do Konferencji Episkopatu Polski, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie do Konferencji Episkopatu Polski podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (11.06.1999)
 • Przemówienie w kościele Bazylianów, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w kościele oo. Bazylianów w Warszawie podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (11.06.1999)
 • Przemówienie w Parlamencie RP, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (11.06.1999)
 • Przemówienie podczas nabożeństwa ekumenicznego w Drohiczynie, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w trakcie nabożeństwa ekumenicznego w Drohiczynie podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (10.06.1999)
 • Przemówienie podczas spotkania z rektorami w Toruniu, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do rektorów wyższych uczelni podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (Toruń, 7.06.1999)
 • Przemówienie podczas nabożeństwa czerwcowego w Toruniu, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w trakcie nabożeństwa czerwcowego i beatyfikacji ks. S.W. Frelichowskiego podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (Toruń, 7.06.1999)
 • Przemówienie podczas poświęcenia sanktuarium w Licheniu, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone w Licheniu podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (7.06.1999)
 • Przemówienie podczas nabożeństwa czerwcowego w Elblągu, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II w trakcie nabożeństwa czerwcowego w Elblągu podczas podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (6.06.1999)
 • Przemówienie powitalne w Gdańsku-Rębiechowie, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II na rozpoczęcie podróży apostolskiej do Polski 5-17.06.1999 (Gdańsk-Rębiechowo, 5.06.1999)
 • W obronie rodziny i jej praw, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny. 4.06.1999
 • Przemówienie do młodzieży na polach Lednickich, Przemówienie Jana Pawła II do młodzieży zebranej 4.06.1999 na polach Lednickich, w oczekiwaniu na przejście przez bramę 3 tysiąclecia
 • Bądźcie świadkami Ewangelii miłości, Przesłanie papieskie do uczestników XVI Zgromadzenia Ogólnego Caritas Internationalis. 2.06.1999
 • Pozdrowienie po Mszy św., 6 podróż apostolska do Polski. Legnica, 2.06.1997. Pozdrowienie końcowe po Mszy świętej
 • Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym, Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów nad małżeństwem i rodziną. 27.08.1999
 • Miłość Ojca przynagla nas do działalności misyjnej, Przemówienie Jana Pawła II do uczestników zgromadzenia generalnego Papieskich Dzieł Misyjnych. 14.05.1999
 • Aby wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, Przemówienie Jana Pawła II podczas pożegnania na lotnisku (podróż apostolska do Rumunii 7-9.05.1999)
 • Przywróćmy widzialną jedność Kościołowi, Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania z Patriarchą Teoktystem i członkami Św. Synodu oraz wspólna deklaracja z Patriarchą (podróż apostolska do Rumunii 7-9.05.1999)
 • Pielgrzymka wiary i nadziei, Przemówienie Jana Pawła II podczas ceremonii powitalnej na lotnisku (podróż apostolska do Rumunii 7-9.05.1999)
 • Chrześcijaństwo w dziejach Rumunii, Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania z wiernymi przed katedrą patriarchalną (podróż apostolska do Rumunii 7-9.05.1999)
 • Otwiera się nowa karta waszych dziejów, Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania z Konferencją Episkopatu Rumunii (podróż apostolska do Rumunii 7-9.05.1999)
 • Budujcie społeczeństwo, które służy wszystkim, Przemówienie Jana Pawła II podczas wizyty w pałacu prezydenckim (podróż apostolska do Rumunii 7-9.05.1999)
 • Przesłanie z okazji 50-lecia powstania Rady Europy, Przesłanie Jana Pawła II z okazji 50-lecia powstania Rady Europy (5.05.1999)
 • Przesłanie Ojca Świętego do biskupów Etiopii i Erytrei, Przesłanie Jana Pawła II z okazji 59. sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Etiopii i Erytrei 26-29.04.1999
 • Poszanowanie wolności i godności człowieka warunkiem pokoju, Przemówienie Jana Pawła II do laureatów pokojowej Nagrody Nobla. 22.04.1999
 • Wasze pismo jest cenną posługą dla Kościoła, Przemówienie Jana Pawła II do zespołu redakcyjnego "La Civilta Cattolica"
 • Przyjmując śmierć, Chrystus zwyciężył śmierć, Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi. 4.04.1999
 • Poszukujcie wytrwale dróg dialogu, Przemówienie Ojca Świętego do biskupów z Ukrainy podczas wizyty "ad limina" 25.03.1999
 • Kochajcie życie - ten dar i misję, które Bóg wam powierza, Spotkanie z młodzieżą rzymską w Auli Pawła VI, poprzedzające XIV Światowy Dzień Młodzieży. 25.03.1999
 • "Czas łaski" dla Kościoła Rzymu, Spotkanie z młodzieżą rzymską w Auli Pawła VI, poprzedzające XIV Światowy Dzień Młodzieży (i przygotowujące XV) - przemówienie na zakończenie spotkania. 25.03.1999
 • Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Modlitw o Powołania, Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1999 - osnute na kanwie modlitwy Ojcze Nasz. (25.03.1999)
 • Sakrament pojednania w Roku Wielkiego Jubileuszu, Przemówienie Jana Pawła II do uczestników kursu zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską. 13.03.1999
 • Zrównoważony rozwój, Przemówienie do członków Papieskiej Akademii Nauk. 12.03.1999
 • Ludzki kapitał i moralne wartości, Przemówienie do uczestników V Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. 6.03.1999
 • Dawajmy świadectwo Chrystusowi słowem i czynem, Przemówienie do uczestników XVIII Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Świeckich. 1.03.1999
 • Godność człowieka umierającego, Przemówienie papieskie do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii "Pro Vita". 27.02.1999
 • Głoście Ewangelię miłości, Przemówienie papieskie do kardynałów i biskupów - przyjaciół Ruchu "Focolari". (12.02.1999)
 • Wierni Chrystusowi aż do heroizmu, Przemówienie Ojca Świętego podczas wizyty "ad limina Apostolorum" biskupów Laosu i Kambodży (11.02.1999)
 • Ku chrześcijańskiej doskonałości, Przesłanie papieskie do uczestników Krajowego Kongresu Włoskiej Federacji Ćwiczeń Duchownych. 11.02.1999
 • Orędzie na VII Światowy Dzień Chorego 1999, Orędzie Ojca Świętego na VII Światowy Dzień Chorego obchodzony 11 lutego. (Watykan, 8.12.1998)
 • Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta 1999, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta 1999 (wydane 2 lutego 1999)
 • Nadszedł czas, aby zabłysło wasze światło, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w "Kiel Center" (St. Louis) w czasie podróży do Meksyku i Stanów Zjednoczonych 22-28.01.1999 (26.01.1999)
 • Musi zwyciężyć kultura życia, Przemówienie papieskie wygłoszone podczas ceremonii powitalnej w St. Louis w czasie podróży do Meksyku i Stanów Zjednoczonych 22-28.01.1999 (26.01.1999)
 • Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie, Przemówienie podczas spotkania czterech pokoleń na stadionie Azteków w Meksyku w czasie podróży do Meksyku i Stanów Zjednoczonych 22-28.01.1999 (25.01.1999)
 • Tajemnicę cierpienia wyjaśnia tylko Chrystus, Przesłanie papieskie do chorych przekazane w szpitalu im. Adolfo Lopeza Mateosa w Meksyku w czasie podróży do Meksyku i Stanów Zjednoczonych 22-28.01.1999 (24.01.1999)
 • Środki przekazu cenną pomocą dla tych, którzy szukają Ojca, Orędzie Jana Pawła II na XXXIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1999 (wydane 24.01.1999)
 • Budujcie świat bardziej ludzki i sprawiedliwy, Przemówienie podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym w czasie podróży do Meksyku i Stanów Zjednoczonych 22-28.01.1999 (23.01.1999)
 • Kontynentalny wymiar podróży, Powitalne przemówienie papieskie podczas podróży do Meksyku i Stanów Zjednoczonych 22-28.01.1999 (22.01.1999)
 • Miłość małżeńska, Przemówienie do pracowników i adwokatów Roty Rzymskiej na temat chrześcijańskiej wizji małżeństwa i miłości małżeńskiej. 21.01.1999
 • Chrystus - źródło nowej kultury dla Europy, Przemówienie Papieża Jana Pawła II do uczestników przedsynodalnego sympozjum poświęconego Europie. 14 I 1999
 • Oby wszyscy odkryli miłość Ojca wszechświata, Przemówienie Papieża Jana Pawła II do korpusu dyplomatycznego. 11 stycznia 1999
 • Orędzie na XIV Światowy Dzień Młodzieży, Orędzie na XIV Światowy Dzień Młodzieży 1999, w "roku Ojca", przygotowującym do Wielkiego Jubileuszu 2000 (wydane 6.01.1999)
 • Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1999 r.
 • Bóg narodził się dla nas, Orędzie "Urbi et Orbi". 25 XII 1998
 • Niech ta wigilia stanie się prawdziwą "Ucztą Miłości", Wigilijne przemówienie Ojca Świętego skierowane do Polaków
 • Stolica Apostolska chce być domem całego Kościoła, Przemówienie podczas spotkania z kardynałami i pracownikami Kurii Rzymskiej. 22 XII 1998
 • Przesłanie z okazji 50. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Przesłanie z okazji 50. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, skierowane na ręce przewodniczącego 53. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
 • Budujmy dobro Ojczyzny, Przemówienie do Polaków podczas audiencji 11.11.1998
 • O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku, Przemówienie Papieża Jana Pawła II do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 31 X 1998
 • Poznać prawdę w szczerości serca, Przemówienie do uczestników konferencji na temat Inkwizycji. 31 X 1998
 • Nieustannie wznosi się w KoŚciele apostolskie dziękczynienie Bogu za hojnoŚć ludzi dobrej woli, Przemówienie do darczyńców Fundacji Jana Pawła
 • Aby głębiej zrozumieć tajemnicę Boga, człowieka, stworzenia, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk. 27 X 1998
 • Wolność trzeba stale zdobywać i tworzyć, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z pielgrzymami z Białorusi 17.10.1998 (Dołączone także krótkie przemówienie kard. Kazimierza Świątka)
 • Otwórzcie drzwi Chrystusowi, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z Polakami na placu św. Piotra 16.10.1998
 • Orędzie na Wielki Post 1999, Orędzie na Wielki Post 1999, w "roku Ojca", przygotowującym do Wielkiego Jubileuszu 2000 (wydane 15.10.1998)
 • Chrześcijanie wobec zjawiska migracji, Przemówienie do przedstawicieli IV Światowego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców. 9 X 1998
 • Powołani do ożywiania wiary i rozbudzania miłości, Przemówienie do uczestników XVIII Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. 6.10.1998
 • Dialog między kulturą, nauką i wiarą, Spotkanie z Konferencją Episkopatu Chorwacji, Split 4.10.1998
 • Dialog między kulturą, nauką i wiarą, Spotkanie z przedstawicielami świata kultury i nauki. Zagrzeb, 3.10.1998
 • W trosce o wszystkie Kościoły, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich 1.10.1998
 • Przedłużacie w czasie posługę miłosierdzia Chrystusa, Przemówienie do sióstr zakonnych pracujących w lecznictwie. 1 X 1998.
 • Ewangelia korzeniem waszego życia i działalności, Przemówienie do mieszkańców miasta Brescia. 19.09.1998
 • Z głębi ojcowskiego serca, 75-lecie tygodnika "Gość Niedzielny"
 • Poszanowanie praw człowieka częścią integralną każdej kultury, Przemówienie do uczestników I Światowego Kongresu poświęconego Duszpasterstwu Praw Człowieka. 4.07.1998
 • Dialog w Kościele dialogiem zbawienia, Przemówienie podczas spotkania z członkami Konferencji Episkopatu Austrii (podróż do Austrii 19-21.06.1998) - 21.06.1998
 • Wielkie znaki obecności Ducha Świętego w działalności misyjnej Kościoła, Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Misyjny 1998 r.
 • Wiele charyzmatów i ruchów, ale jedna misja, Przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli ruchów kościelnych. 30 V 1998
 • Jesteście bogactwem Kościoła, Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych
 • Trzeba wierzyć świadkom, którzy ponieśli śmierć za prawdę, Orędzie Urbi et Orbi - Wielkanoc. 12.04.1998
 • Chystus nadal cierpi w ludziach, Przemówienie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek. 10.04.1998
 • Weź swój Krzyż!, Spotkanie z młodzieżą na placu św. Jana na Lateranie. 2.04.1998
 • Konkordat wielkim zadaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń, Przemówienie z okazji wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską a Polską. 25.03.1998
 • Z odwagą i wytrwałością podejmujcie dzieło nowej ewangelizacji, Przemówienie podczas spotkania z Konferencją Episkopatu Nigerii (podróż do Nigerii 21-23.03.1998)
 • Nie wolno zapomnieć o potrzebach Afryki, Przemówienie pożegnalne na lotnisku (podróż do Nigerii 21-23.03.1998)
 • Religia nie może być wykorzystywana do złych celów, Przemówienie Ojca Świętego podczas spotkania z muzułmańskimi zwierzchnikami religijnymi (podróż do Nigerii 21-23.03.1998)
 • Poszanowanie praw człowieka drogą do rozwoju i postępu, Ceremonia powitalna na lotnisku w Abudży - przemówienie Ojca Świętego (podróż do Nigerii 21-23.03.1998)
 • Sakrament pokuty w życiu Kościoła, Przesłanie Ojca Świętego do Penitencjarii Apostolskiej. O istocie i celach sakramentu pokuty. 20.03.1998
 • Badania nad genomem ludzkim, Do uczestników IV Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Akademii «Pro Vita». 24 II 1998
 • W poszukiwaniu jedności chrześcijan w Europie, Przemówienie do Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europy. 20.02.1998
 • Kobieta ma prawo do ochrony zdrowia, Przemówienie do Uczestników międzynarodowej konferencji na temat "Zdrowie kobiet". 20.02.1998
 • Ku pełnej jedności w prawdzie, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. 19.02.1998
 • Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą odnowy sumień, Przemówienie Ojca Świętego do biskupów polskich z wizytą "ad limina" 1998 r. (3 grupa)
 • Nawrócenie serca odpowiedzią na dar zbawienia, Przemówienie papieskie do uczestników spotkania z Głównym Komitetem Jubileuszu 2000. 12.02.1998
 • W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji, Przemówienie Ojca Świętego do biskupów polskich z wizytą "ad limina" 1998 r. (2 grupa)
 • Wolność religijna niezbywalnym prawem Kościoła, Przesłanie Jana Pawła II do biskupów kubańskich - podczas pielgrzymki na Kubę. 25.01.1998
 • Niech narody otworzą się na naród kubański, Przemówienie Jana Pawła II podczas ceremonii pożegnalnej na lotnisku - pielgrzymka na Kubę. 25.01.1998
 • Z pomocą Ducha Świętego głosimy nadzieję, Orędzie Jana Pawła II na XXXII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1998 r.
 • W Chrystusie każda kultura jest otoczona szacunkiem i miłością, Przemówienie Jana Pawła II w czasie spotkania z przedstawicielami świata kultury podczas pielgrzymki na Kubę 23.01.1998
 • Przybywam jako pielgrzym miłości, prawdy i nadziei, Przemówienie Jana Pawła II podczas ceremonii powitalnej na lotnisku - pielgrzymka na Kubę. 21.01.1998
 • Konferencja prasowa, Konferencja prasowa Ojca Świętego podczas lotu na Kubę. 21.01.1998
 • Polska potrzebuje ludzi ukształtowanych w szkole miłości Chrystusa, Przemówienie Ojca Świętego do biskupów polskich z wizytą "ad limina" 1998 r. (1 grupa)
 • "Rzymie, mój Rzymie...", Przemówienie do Rady Miejskiej Wiecznego Miasta. 15.01.1998
 • Wierność niepisanemu prawu sumienia, Przemówienie papieskie do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. 10.01.1998
 • Przemówienie do mieszkańców Asyżu, Przemówienie do mieszkańców Asyżu 3.01.1998 po tragicznym trzęsieniu ziemi - "Niech nie słabnie w was moc Ducha"
 • Urbi et orbi 1997, Błogosławieństwo i orędzie "Urbi et orbi" 25.12.1997
 • Słowo podczas spotkania z kardynałami i pracownikami Kurii Rzymskiej, Słowo podczas spotkania z kardynałami i pracownikami Kurii Rzymskiej 22.12.1997, "Kościół głosi ludziom orędzie zbawienia"
 • Przemówienie na zakończenie obrad Synodu, Przemówienie na zakończenie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Ameryce
 • Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich, Orędzie Papieża na XXIX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1998, wydane 8.12.1997
 • Rola kina w kształtowaniu osobowości człowieka, Przemówienie do uczestników sympozjum nt. «Kino nośnikiem wartości duchowych i kulturowych». 1 XII 1997
 • Orędzie na XIII Światowy Dzień Młodzieży, Orędzie papieża Jana Pawła II na XIII Światowy Dzień Młodzieży, mówiące o darze Ducha Świętego w życiu chrześcijan
 • Orędzie na Wielki Post 1998 r., Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 1998 r.
 • Budujmy Polskę wierną swym korzeniom, 6 podróż apostolska do Polski. Kraków, 10.07.1997. Przemówienie pożegnalne na lotnisku Balice
 • Młodzi radością Papieża, 6 podróż apostolska do Polski. Kraków, 8.06.1997. Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»
 • Pozdrowienie po Mszy św., 6 podróż apostolska do Polski. Kraków, 8.06.1997. Pozdrowienie końcowe po Mszy św.
 • Odpowiedzialność pasterzy za Kościół, 6 podróż apostolska do Polski. Kraków, 8.06.1997. Orędzie Papieża do Konferencji Episkopatu Polski
 • Spotykamy się w imię wspólnej miłości do prawdy, 6 podróż apostolska do Polski. Kraków, 8.06.1997. Przemówienie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Pozdrowienie końcowe po Mszy św., 6 podróż apostolska do Polski. Krosno, 10.06.1997
 • Prawo Boże stawiajcie przed prawo ludzkie, 6 podróż apostolska do Polski. Kraków, 9.06.1997. Przemówienie podczas poświęcenia nowej Kliniki Kardiochirurgii Szpitala im. Jana Pawła II
 • Życie wspólnoty parafialnej przybliża do Chrystusa, 6 podróż apostolska do Polski. Kraków, 9.06.1997. Przemówienie w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej
 • Wstępujcie w ślady waszego rodaka, 6 podróż apostolska do Polski. Dukla, 9.06.1997. Przemówienie przed kościołem pw. bł. Jana z Dukli
 • Pan Jezus was kocha, 6 podróż apostolska do Polski. Zakopane, 7.06.1997. Przemówienie do dzieci pierwszokomunijnych w kościele Świętej Rodziny
 • Dar różańcowej modlitwy, 6 podróż apostolska do Polski. Ludźmierz, 7.06.1997. Przemówienie w sanktuarium maryjnym
 • Nieustannie błagajmy o miłosierdzie Boże, 6 podróż apostolska do Polski. Kraków, 7.06.1997. Przemówienie w sanktuarium Miłosierdzia Bożego
 • Pozdrowienie końcowe po Liturgii Słowa, 6 podróż apostolska do Polski. Częstochowa 4.06.1997. Pozdrowienie końcowe po liturgii słowa
 • Pozdrowienie po Mszy św., 6 podróż apostolska do Polski. Kalisz, 4.06.1997. Pozdrowienie końcowe po Mszy św.
 • W służbie Chrystusa i Kościoła, 6 podróż apostolska do Polski. Częstochowa, 4.06.1997. Orędzie papieskie do osób konsekrowanych
 • Pozdrowienie po Mszy św., 6 podróż apostolska do Polski. Gniezno, 3.06.1997. Pozdrowienie końcowe po Mszy św.
 • Św. Wojciech symbolem duchowej jedności Europy, 6 podróż apostolska do Polski. Gniezno, 3.06.1997. Orędzie Papieża do prezydentów siedmiu państw europejskich
 • Pozdrowienie po Liturgii Słowa, 6 podróż apostolska do Polski. Poznań, 3.06.1997. Pozdrowienie końcowe po liturgii słowa
 • Pozdrowienie po liturgii słowa, 6 podróż apostolska do Polski. Gorzów Wielkopolski, 2.06.1997. Pozdrowienie końcowe po Liturgii Słowa
 • Pozdrowienie końcowe po Mszy św., 6 podróż apostolska do Polski. Wrocław, 1.06.1997. Pozdrowienie po Mszy św.
 • Kościół żyje Eucharystią i stale z niej się rodzi, 6 podróż apostolska do Polski. Wrocław, 1.06.1997. Przemówienie podczas spotkania z delegacjami na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
 • Staję pośród was jako pielgrzym, 6 podróż apostolska do Polski. Wrocław, 31.05.1997. Przemówienie powitalne na lotnisku
 • Głosić Jezusa - Drogę, Prawdę i Życie, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 24.01.1997
 • Przebacz, a zaznasz pokoju, Orędzie Papieża na XXIX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1997, wydane 8.12.1996
 • Duchowa pielgrzymka katolików i prawosławnych ku Jubileuszowi, Przemówienie Papieża do delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola 29.06.1996
 • Stoi przed wami zadanie, Przemówienie podczas audiencji papieskiej dla redaktorów i pracowników tygodnika «Niedziela» 29.06.1996
 • Zrozumieć wszechświat i człowieka, Przemówienie do uczestników sympozjum zorganizowanego przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne, 28.06.1996
 • Człowiek jest powołany do wolności, Przemówienie - ceremonia pożegnalna na lotnisku. 23 czerwca - Berlin (podróż do Niemiec 21-23.06.1996)
 • Konieczny jest rozwój ducha misjonarskiego, Spotkanie z Niemiecką Konferencją Episkopatu. 22 czerwca — Paderborn (podróż do Niemiec 21-23.06.1996)
 • Musimy usuwać bariery i dążyć do pełniejszej komunii, Przemówienie - spotkanie z przedstawicielami Kościołów ewangelickich. 22 czerwca- Paderborn (podróż do Niemiec 21-23.06.1996)
 • Nie pozwólcie zgasnąć Bożemu światłu w swoich sumieniach, Przemówienie - ceremonia powitalna na lotnisku. 21 czerwca - Paderborn (podróż do Niemiec 21-23.06.1996)
 • Dramat narkomanii, Przesłanie na IX Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami 15.06.1996
 • Nienaruszalne prawa istoty ludzkiej, Przemówienie do uczestników międzynarodowego sympozjum nt. «'Evangelium vitae' a prawo» 24 V 1996
 • Współczesne środki przekazu w służbie postępu kobiety w społeczeństwie, Orędzie na XXX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 24.01.1996
 • Światła i cienie współczesnego świata, Przemówienie podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym, 13.01.1996
 • Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju!, Orędzie Papieża na XXIX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1996, wydane 8.12.1995
 • Orędzie na IV Światowy Dzień Chorego 1996 r., Orędzie Papieża na IV Światowy Dzień Chorego 1996, wydane 11.11.1995
 • Trzeba otwierać drzwi Chrystusowi, Spotkanie z mieszkańcami Bielska-Białej, 22 maja. Podróż do Czech i Polski 20-22.05.1995
 • Trwajcie mocno w wierze, Liturgia Słowa w Żywcu, 22 maja. Podróż do Czech i Polski 20-22.05.1995
 • Szukajmy dróg do jedności chrześcijan, Przemówienie podczas spotkania ze wspólnotą Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Skoczowie 22 maja. Podróż do Czech i Polski 20-22.05.1995
 • Modlitwa, której nauczył nas Chrystus, Spotkanie z młodzieżą na "Świętej Górce" koło Ołomuńca, 21.05. Podróż do Czech i Polski 20-22.05.1995
 • Stolica Apostolska jest głosem, na który czeka ludzkie sumienie, Przemówienie podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym, 9.01.1995
 • Kino nośnikiem kultury i wartości, Orędzie na XXIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 06.01.1995
 • Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju, Orędzie Papieża na XXVIII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1995, wydane 8.12.1994
 • Orędzie na III Światowy Dzień Chorego 1995 r., Orędzie Papieża na II Światowy Dzień Chorego 1995, wydane 21.11.1994
 • Przesłanie Ojca Świętego z okazji ósmego spotkania "Ludzie i religie" w Asyżu, Przesłanie Ojca Świętego z okazji ósmego spotkania "Ludzie i religie" w Asyżu, 7.09.1994
 • Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1995, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta 1995, wydane 10.08.1994
 • Przesłanie Ojca Świętego z okazji 800-lecia narodzin św. Antoniego Padewskiego, Przesłanie Ojca Świętego z okazji 800-lecia narodzin św. Antoniego Padewskiego, wydane 13.06.1994
 • Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów, Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 24.01.1994
 • Budujmy mosty między ludźmi i narodami, Przemówienie podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym, 15.01.1994
 • Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości, Orędzie na XXVII Światowy Dzień Pokoju (1994), wyd. 08.12.1993
 • Orędzie na Światowy Dzień Chorego 1994, Orędzie na II Światowy Dzień Chorego 1994, wyd. 08.12.1993
 • Nieście światło Ewangelii, Przemówienie podczas nawiedzenia kościoła św. Piotra i Pawła w Tallinie 10.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Dążenie do jedności służbą współczesnemu światu, Przemówienie podczas nabożeństwa ekumenicznego w Tallinie 10.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Człowiek w centrum społecznej nauki Kościoła, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury w Rydze 9.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Bądźcie Kościołem, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą w Kownie 6.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Zadania dyplomatów w nowej sytuacji Europy, Przemówienie podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym 5.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Nowe przymierze między Kościołem a kulturą, Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami świata kultury i nauki w Wilnie 5.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Polacy i Litwini są powołani do współpracy, Przemówienie podczas spotkania z Polakami w Wilnie 5.09.1993. Podróż do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Nadeszła godzina odważnego głoszenia Ewangelii, Przemówienie w Wilnie, 4.09.1993 - Podróż apostolska do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Przed obliczem Matki Miłosierdzia, Przemówienie w Wilnie w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej, 4.09.1993 - Podróż apostolska do krajów bałtyckich, 4-10.09.1993
 • Rola kaset magnetofonowych i magnetowidowych w kształtowaniu kultury sumienia, Orędzie Papieża na XXVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1993, 24.01.1993
 • Wojna i ubóstwo: dwie plagi nękające ludzkość, Przemówienie podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym, 16.01.1993
 • Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim, Orędzie na XXVI Światowy Dzień Pokoju (1993), wyd. 08.12.1992
 • "Pragnę" (J 19,28), Orędzie na Wielki Post 1993, wydane 18.09.1992
 • Niech Bóg obdarzy mocą i wsparciem katolików działających w świecie środków społecznego przekazu, Orędzie Papieża na XXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1992, 24.01.1992
 • Narody mają prawo do wyboru własnego sposobu myślenia i życia, 11 stycznia 1992. Noworoczne spotkanie z korpusem dyplomatycznym
 • Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju, Orędzie na XXV Światowy Dzień Pokoju (1992), wyd. 8.12.1991
 • Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1991 r., Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta 1991 r.
 • Przemówienie pożegnalne na Jasnej Górze, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie pożegnalne do młodzieży (Częstochowa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie do Rady Miasta Częstochowy, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie do uczestników Kongresu Teologów Europy Środkowowschodniej (Częstochowa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone z okazji ceremonii poświęcenia budynku Seminarium Duchownego diecezji częstochowskiej, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Słowo wygłoszone w czasie nawiedzenia kościoła sióstr sercanek (Kraków), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży (Częstochowa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone w szpitalu pediatrycznym (Kraków), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone z okazji poświęcenia nowej siedziby Papieskiej Akademii Teologicznej (Kraków), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone w czasie spotkania z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej (Warszawa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa ekumenicznego w ewangelickim kościele Przenajświętszej Trójcy (Warszawa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie do konferencji Episkopatu Polski, biskupów z zagranicy oraz do przełożonych zgromadzeń zakonnych (Warszawa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie pożegnalne na Lotnisku Okęcie, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (Warszawa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w Teatrze Narodowym, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Słowo do wiernych zgromadzonych przed Nuncjaturą Apostolską (Warszawa), Krótkie przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Słowo do wiernych zgromadzonych przed rezydencją biskupa (Płock), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na Zamku Królewskim, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa dziękczynnego z okazji 200. rocznicy Konstytucji 3 Maja (Warszawa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Słowo do parlamentarzystów - inicjatorów ustawy dotyczącej prawnej ochrony dziecka poczętego (Warszawa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Słowo wygłoszone w czasie nawiedzenia Katedry Polowej (Warszawa), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie do więźniów wygłoszone w zakładzie karnym (Płock), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Słowo do młodzieży zgromadzonej przed rezydencją biskupa (Płock), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone w szpitalu pediatrycznym (Olsztyn), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów (Włocławek), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie do pielgrzymów litewskich (Łomża), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone z okazji ceremonii poświęcenia nowej części budynku Wyższego Seminarium Duchownego diecezji łomżyńskiej, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone z okazji otwarcia synodu diecezjalnego (Białystok), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone w czasie Nabożeństwa Ekumenicznego w prawosławnej Katedrze św. Mikołaja (Białystok), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone z okazji poświęcenia budynku Wyższego Seminarium Duchownego diecezji warmińskiej, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone z okazji poświęcenia budynku Wyższego Seminarium Duchownego diecezji sandomiersko-radomskiej, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie do zakonników i zakonnic zgromadzonych w katedrze (Kielce), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone w czasie spotkania z Wojskiem Polskim (Koszalin), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone w czasie nawiedzenia katedry (Przemyśl), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie do wiernych kościoła bizantyńsko-ukraińskiego (Przemyśl), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie wygłoszone w czasie nawiedzenia Prokatedry (Lubaczów), Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Przemówienie powitalne na lotnisku w Zegrzu Pomorskim, Przemówienie powitalne podczas IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
 • Przemówienie wygłoszone z okazji poświęcenia budynku Wyższego Seminarium Duchownego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)
 • Środki społecznego przekazu w służbie jedności i postępu rodziny ludzkiej, Orędzie Ojca Świętego na XXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1991, 24.01.1991
 • Bramy nadziei, Przemówienie podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym, 12.01.1991
 • Co uczynicie jemu, Mnie uczynicie, Orędzie na Wielki Post 1991, wydane 8.09.1990
 • Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1990 r., Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta 1990 r.
 • Misja Kościoła w erze komputerów, Orędzie papieskie na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1990
 • Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1989 r., Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta 1989 r.
 • Orędzie na Światowy Dzień Migranta 1988 r., Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta 1988 r.
 • Wszczepieni w Kościół, Przemówienie wygłoszone podczas IV Międzynarodowej Konferencji Liderów Odnowy w Duchu Świętym 7 maja 1981 roku w Rzymie
 • Żaden ruch nie może wykluczać innych, Przemówienie do uczestników międzynarodowego spotkania ruchów odnowy duchowej - 18 IV 1980
 • Będą miastem wiernym i bezpiecznym, Przemówienie do mieszkańców Turynu, 13.04.1980
 • Wy, którzy budujecie świat nie odrzucajcie Chrystusa, Orędzie wielkanocne Urbi et Orbi, 6.04.1980
 • Krzyż symbolem godności człowieka, Przemówienie podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, 4.04.1980
 • Mając przed sobą smutny widok ruin..., Przemówienie do mieszkańców Castel Santa Maria dotkniętych trzęsieniem ziemi - 23 III 1980
 • Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1980, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, wydane 2.03.1980
 • Realizacja: 3W
  Realizacja: 3W