23
lutego
piątek
Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Rok liturgiczny: B/II
Pierwsze czytanie:
Ez 18, 21-28
Psalm responsoryjny:
Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 3)
Werset przed Ewangelią:
Ez 18, 31ac
Ewangelia:
Mt 5, 20-26

Patroni:

  • św. Polikarp,
  • św. Milburga,
  • św. Willigisus,
  • św. Jan Messor,
  • bł. Rafała Ybarra z Vilallonga
Kolor szat: fioletowy