9
czerwca
piątek
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła
Rok liturgiczny: A/I
Pierwsze czytanie:
Tb 11, 5-18
Psalm responsoryjny:
Ps 146
Werset przed Ewangelią:
J 14, 23
Ewangelia:
Mk 12, 35-37

Patroni:

Kolor szat: zielony