18
lipca
czwartek
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera
Rok liturgiczny: B/II
Pierwsze czytanie:
Iz 26, 7-9. 12. 16-19
Psalm responsoryjny:
Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20b)
Werset przed Ewangelią:
Mt 11, 28
Ewangelia:
Mt 11, 28-30

Patroni:

  • św. Julian,
  • św. Justyn,
  • św. Krescens,
  • św. Nemezjusz,
  • św. Eugeniusz
Kolor szat: zielony