2
października
poniedziałek
Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
Rok liturgiczny: A/I
Pierwsze czytanie:
Wj 23, 20-23
Psalm responsoryjny:
Ps 91
Werset przed Ewangelią:
Ps 103 (102), 21
Ewangelia:
Mt 18, 1-5.10

Patroni:

  • Aniołowie stróżowie,
  • św. Eleuteriusz,
  • św. Saturiusz,
  • św. Gerin,
  • św. Beregizus
Kolor szat: biały