2
października
niedziela
XXVII Tydzień zwykły
Rok liturgiczny: C/II
Pierwsze czytanie:
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Psalm responsoryjny:
Ps 95
Drugie czytanie:
2 Tm 1, 6-8. 13-14
Werset przed Ewangelią:
1 P 1, 25
Ewangelia:
Łk 17, 5-10

Patroni:

  • Aniołowie stróżowie,
  • św. Eleuteriusz,
  • św. Saturiusz,
  • św. Gerin,
  • św. Beregizus
Kolor szat: zielony