20 listopada 2018
wtorek
Rok liturgiczny: B/II
Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
Pierwsze czytanie:
Tt 2, 1-8. 11-14
Psalm responsoryjny:
Ps 37 (36), 3-4. 18 i 23. 27 i 29 (R.: por. 39a)
Werset przed Ewangelią:
J 14, 23
Ewangelia:
Łk 17, 7-10
św. Edmund Męczennik, św. Maxentia z Beauvais, św. Nerses z Sahgerd, św. Bernward, św. Feliks z Walois, św. Dazjusz, św. Rafał Kalinowski*
Kolor szat
więcej