2 czerwca 2020
wtorek
Rok liturgiczny: A/II
Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych męczenników Marcelina i Piotra
Pierwsze czytanie:
2 P 3, 12-15a. 17-18
Psalm responsoryjny:
Ps 90 (89), 2 i 4. 10. 14 i 16 (R.: por. 1b)
Werset przed Ewangelią:
Ef 1, 17-18
Ewangelia:
Mk 12, 13-17
św. Erazm, św. Oda, św. Attalus, święci Marcellinus i Piotr, św. Eugeniusz I, papież, św. Mikołaj Pielgrzym, św. Stefan ze Szwecji, św. Pothinus i jego Towarzysze, Matka Boża Łaskawa (* w diec. legnickiej), bł. Sadok i tow. męcz. (*w diec sandomierskiej)
Kolor szat
Ewangelia, modlitwa, rodzina, wartości - #twojaopoka >>> dołącz do nas!