26 lutego 2021
piątek
Rok liturgiczny: B/I
I Tydzień Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie:
Ez 18, 21-28
Psalm responsoryjny:
Ps 130
Werset przed Ewangelią:
Ez 18, 31ac
Ewangelia:
Mt 5, 20-26
św. Aleksander z Aleksandrii, św. Porfiriusz z Gaza, św. Nestor z Magydus, św. Wiktor pustelnik.
Kolor szat
Ewangelia, modlitwa, rodzina, wartości - #twojaopoka >>> dołącz do nas!