27 września 2020
niedziela
Rok liturgiczny: A/II
XXVI Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Ez 18, 25-28
Psalm responsoryjny:
Ps 25
Drugie czytanie:
Flp 2,1-11
Werset przed Ewangelią:
J 10, 27
Ewangelia:
Mt 21,28-32
św. Elzear z Sabran, św. Barrog lub Barnoch, św. Wincenty a Paulo*
Kolor szat
Ewangelia, modlitwa, rodzina, wartości - #twojaopoka >>> dołącz do nas!