24 kwietnia 2018
wtorek
Rok liturgiczny: B/II
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika
Pierwsze czytanie:
Dz 11, 19-26
Psalm responsoryjny:
Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 [116], 1b)
Werset przed Ewangelią:
J 10, 27
Ewangelia:
J 10, 22-30
św. Jerzy (* tylko w Polsce), św. Mellitus, św. Egbert, św. Wilfrid, św. Ives, św. Fidelis z Sigmaringen*, św. Maria Euphrasia Pelletier, św. Wilhelm Firmatus.
Kolor szat
więcej