19 kwietnia 2021
poniedziałek
Rok liturgiczny: B/I
3. wielkanocny
Pierwsze czytanie:
Dz 6, 8-15
Psalm responsoryjny:
Ps 119
Werset przed Ewangelią:
Mt 4, 4b
Ewangelia:
J 6, 22-29
św. Leon IX, papież, św. Alphege, św. Geroldus, św. Expeditus.
Kolor szat
Ewangelia, modlitwa, rodzina, wartości - #twojaopoka >>> dołącz do nas!