16 grudnia 2019
poniedziałek
Rok liturgiczny: A/II
III Tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie:
Jr 23, 5-8
Psalm responsoryjny:
Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: por. 7)
Ewangelia:
Mt 1, 18-24
św. Irenion, święci Ananiasz, Azariasz, i Miszael, św. Adelajda.
Kolor szat
więcej