4 sierpnia 2020
wtorek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
Pierwsze czytanie:
Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22
Psalm responsoryjny:
Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23 (R.: por. 17)
Werset przed Ewangelią:
J 1, 49b
Ewangelia:
Mt 14, 22-36 lub 15,1-2.10-14
św. Molua lub Lughaidh, św. Ia, św. Jan Maria Vianney*
Kolor szat
Ewangelia, modlitwa, rodzina, wartości - #twojaopoka >>> dołącz do nas!