25 stycznia 2020
sobota
Rok liturgiczny: A/II
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Pierwsze czytanie:
Dz 22,3-16
Psalm responsoryjny:
Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
Werset przed Ewangelią:
J 15, 16
Ewangelia:
Mk 16,15-18
święci Juventinus i Maksyminimus, św. Apollo, św. Artemas, św. Publiusz, św. Dwynwen, św. Poppo, św. Praejectus (Prix), św. Paweł*
Kolor szat
więcej