20 lutego 2018
wtorek
Rok liturgiczny: B/II
I Tydzień Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie:
Iz 55, 10-11
Psalm responsoryjny:
Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18b)
Werset przed Ewangelią:
Mt 4, 4b
Ewangelia:
Mt 6, 7-15
św. Eleutheriusz z Tournai, św. Eucheriusz z Orléans, św. Tyranno, św. Zenobiusz, św. Wulfric.
Kolor szat
więcej