22 czerwca 2018
piątek
Rok liturgiczny: B/II
Dzień powszedni albo wspomnienie Św. Paulina z Noli, biskupa albo wspomnienie Świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More’a
Pierwsze czytanie:
2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a
Psalm responsoryjny:
Ps 132 (131), 11. 12. 13-14. 17-18 (R.: por. 13)
Werset przed Ewangelią:
Mt 5, 3
Ewangelia:
Mt 6, 19-23
św. Akacjusz, święci Jan Fisher i Tomasz More (Morus) męcz.*, św. Paulin z Noli bp*, św. Nicetas z Remesiany, św. Eberhard z Salzburga.
Kolor szat
więcej