22 marca 2023
środa
IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok liturgiczny: A/I
Pierwsze czytanie:
Iz 49, 8-15
Psalm responsoryjny:
Ps 145
Werset przed Ewangelią:
J 11, 25a. 26
Ewangelia:
J 5, 17-30
św. Epafrodyt, św. Paweł, św. Bazylisa, św. Bazyli, św. Lea
Kolor szat
Ewangelia, modlitwa, rodzina, wartości - #twojaopoka >>> dołącz do nas!