1 kwietnia 2020
Środa
Rok liturgiczny: A/II
V Tydzień Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie:
Dn 3, 14-20. 91-92. 95
Psalm responsoryjny:
Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)
Werset przed Ewangelią:
Łk 8, 15
Ewangelia:
J 8, 31-42
św. Agilbert, św. Gilbert z Caithness, św. Tewdric, św. Walaric, św. Katarzyna z Palma, św. Meliton, św. Walery, św. Hugo z Bonnevaux, św. Hugo z Grenoble.
Kolor szat
Ewangelia, modlitwa, rodzina, wartości - #twojaopoka >>> dołącz do nas!