2 marca 2024
sobota
II Tydzień Wielkiego Postu
Rok liturgiczny: B/II
Pierwsze czytanie:
Mi 7, 14-15. 18-20
Psalm responsoryjny:
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a)
Werset przed Ewangelią:
Łk 15, 18
Ewangelia:
Łk 15, 1-3. 11-32
św. Troadiusz, św. Ceadda, bł. Karol Dobry, św. Aniela od Krzyża Guerrero Gonzalez
Kolor szat
Ewangelia, modlitwa, rodzina, wartości - #twojaopoka >>> dołącz do nas!