19 kwietnia 2019
piątek
Rok liturgiczny: C/I
Triduum Paschalne
Pierwsze czytanie:
Iz 52, 13 – 53, 12
Psalm responsoryjny:
Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 (R.: por. Łk 23, 46)
Drugie czytanie:
Hbr 4, 14-16; 5, 7-9
Werset przed Ewangelią:
Flp 2, 8-9
Ewangelia:
J 18,1-19,42
św. Leon IX, papież, św. Alphege, św. Geroldus, św. Expeditus.
Kolor szat
więcej