20 sierpnia 2018
poniedziałek
Rok liturgiczny: B/II
Wspomnienie Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
Pierwsze czytanie:
Ez 24, 15-24
Psalm responsoryjny:
Pwt 32, 18-19. 20. 21 (R.: por. 18b)
Werset przed Ewangelią:
Mt 5, 3
Ewangelia:
Mt 19, 16-22
św. Rognwald lub Ronald, św. Bernard z Clairvaux opat i dr Kościoła*, św. Amator lub Amadour, św. Philibert, św. Oswin.
Kolor szat
więcej