16 grudnia 2017
sobota
Rok liturgiczny: B/II
II Tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie:
Syr 48, 1-4. 9-11
Psalm responsoryjny:
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)
Werset przed Ewangelią:
Łk 3, 4c. 6
Ewangelia:
Mt 17, 10-13
św. Irenion, święci Ananiasz, Azariasz, i Miszael, św. Adelajda.
Kolor szat
więcej