29 września 2023
piątek
Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Rok liturgiczny: A/I
Pierwsze czytanie:
Dn 7,9-10.13-14
Psalm responsoryjny:
Ps 138
Werset przed Ewangelią:
Ps 103, 21
Ewangelia:
J 1,47-51
św. Rafał, św. Gabriel, św. Eutychius, św. Gaiana, św. Fraternus
Kolor szat
Ewangelia, modlitwa, rodzina, wartości - #twojaopoka >>> dołącz do nas!