1 czerwca 2023
czwartek
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Rok liturgiczny: A/I
Pierwsze czytanie:
Rdz 22, 9-18
Psalm responsoryjny:
Ps 40
Werset przed Ewangelią:
Flp 2, 8-9
Ewangelia:
Mt 26, 36-42
św. Justyn, św. Evelpistus, św. Ierax, św. Liberian, św. Charitus
Kolor szat
Ewangelia, modlitwa, rodzina, wartości - #twojaopoka >>> dołącz do nas!